Titta

Fatta EU

Fatta EU

Om Fatta EU

Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel? Programledaren Leila Trulsen får i uppdrag att lära sig mer genom att testa olika yrken som är kopplade till EU. Statsvetaren Jenny Madestam förklarar hur allt hänger ihop.

Syfte

Syftet med serien är att ge högstadieungdomar kunskaper om det europeiska samarbetet med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor. Programmen ger kunskaper om var beslut fattas och om individers och gruppers möjligheter att påverka beslut.

Till första programmet

Fatta EU : SamarbeteMaterialDela
 1. Vi ankommer strax till Malmö C.
  Avstigning sker på höger sida.

 2. Hittar vi en man i uniform här?

 3. Hur ska Sverige agera under den
  värsta flyktingkatastrofen på 70 år?

 4. De flesta kommer först till Skåne,
  antingen med tåg eller med färja.

 5. 2015 fylldes Malmö station till bred-
  den med människor som sökte skydd.

 6. Främst p.g.a. kriget i Syrien hade
  så många samtidigt flytt till Europa.

 7. För flera av dem
  blev slutstationen Sverige.

 8. Många passerade Malmö
  - porten till och från Europa.

 9. -Hej. Är du från gränspolisen?
  -Ja. Michael. Välkommen till Malmö.

 10. -Tack. Jag ska få praoa med er.
  -Det stämmer.

 11. -Var du med under 2015?
  -Det var jag.

 12. Jag vill gärna höra hur det var för
  er när EU-samarbetet inte funkade.

 13. Visst. Kom.

 14. Efter två världskrig hade
  stora delar av Europa trasats sönder.

 15. För att undvika att det skulle hända
  igen slöt sex länder ett avtal-

 16. -om ett samarbete kring vissa frågor.

 17. Det här var början till det som i dag
  heter Europeiska Unionen-

 18. -som nu består av 28 länder.
  Sverige gick med 1995.

 19. Samarbetets grundbult är att varor,
  tjänster, personer och kapital-

 20. -ska kunna röra sig fritt inom EU.

 21. Vi samarbetar även på andra områden-

 22. -som miljö, asylpolitik
  och brottsbekämpning.

 23. Vi säger ofta att vi är en del av EU.
  Vi borde snarare säga att vi är EU.

 24. Det betyder att vi måste fatta EU.

 25. Välkommen ombord!

 26. Detta stora maskineri
  är svårbegripligt.

 27. Därför ska Leila och jag, Jenny,
  hjälpa er på traven.

 28. I det här programmet
  tittar vi närmare på EU:s samarbete.

 29. Vi samarbetar inom flera områden.

 30. Det funkar oftast bra, trots att
  28 länder ska komma överens.

 31. Men nu ska vi se ett exempel
  på ett samarbete som inte fungerade.

 32. Anade ni
  att det skulle bli som det blev 2015?

 33. Ja. Vi fick underrättelsebilder
  från övriga Europa-

 34. -på att det var mycket folk på väg.
  Så var det under stora delar av 2015.

 35. Men att så många ville just till
  Sverige och Skandinavien i stort-

 36. -hade ingen förstått förrän de stod
  och knackade på dörren, tror jag.

 37. Nu är vi i Hyllie,
  där Hyllie station ligger.

 38. Första anhalten för tåget
  från Danmark till Sverige.

 39. EU startade i fredsbevarande syfte.

 40. Slagorden var
  ett fritt och öppet Europa.

 41. Gränskontrollerna togs bort
  så att vi skulle få resa fritt-

 42. -utan pass och passkontroller.
  Det kallas för Schengenavtalet.

 43. För att kunna skydda friheten inom EU
  har murarna kring oss blivit högre.

 44. Det har blivit allt svårare för
  människor utanför EU att ta sig in.

 45. Från många länder krävs det visum.

 46. Därför måste människor som flyr
  sina hemländer ta stora risker.

 47. Många smugglas in med t.ex. båtar-

 48. -men när de väl är inne i Europa
  har de rätt att söka asyl.

 49. 2015 blev det en prövning för EU-

 50. -när så många från kriget i Syrien
  sökte skydd i Europa samtidigt.

 51. Gränspoliserna i EU, som vanligtvis
  jobbar med brottslighet-

 52. -fick nu nya utmaningar.

 53. Hej, hej! Vad exalterade alla var
  över att se mig!

 54. Ni har ju häftiga uniformer på er.
  Behöver inte jag det?

 55. Du behöver en väst, så att du syns
  ute bland resenärerna - en praoväst.

 56. -Välkommen ombord.
  -Tack.

 57. -Så. Nu är jag redo att jobba.
  -Snyggt!

 58. Jag stod på en bro och tittade ner
  på tågen när de tömdes på folk.

 59. 200-300 personer kunde gå av
  och välla upp från tåget.

 60. "Herregud, hur ska det här hanteras?"
  tänkte man. Det gick ju.

 61. Ni som vill stanna i Sverige går först.

 62. De asylsökande transporterades
  till Migrationsverket.

 63. Vi lyckades hantera det, så man
  tänkte att man kunde koppla av lite.

 64. Men då stod nästa tåg på kö,
  och nästa efter det, och nästa.

 65. Det rullade bara på. Flera hundratals
  asylsökande kom hela tiden.

 66. Hur många kunde komma på en dag?

 67. Tusentals asylsökande kom varje dag
  när det var som mest.

 68. Det var ofantliga mängder människor.

 69. Kaoset som uppstod hade gått att und-
  vika om EU:s samarbete hade fungerat.

 70. EU har regler kring hur
  vi ska ta emot människor på flykt.

 71. Alla EU-stater ska ge människor som
  flyr undan krig eller förföljelse-

 72. -möjligheten
  att söka skydd i ett land-

 73. -och få en rättslig prövning
  huruvida de får stanna.

 74. Ett regelverk ska se till
  att alla EU-länder delar på ansvaret-

 75. -för dem som söker skydd i Europa.
  Det heter Dublinförordningen.

 76. Enligt den får flyktingar
  enbart söka asyl i ett land i taget.

 77. De måste registrera sig
  i det första ankomstlandet.

 78. Sen ska de fördelas jämnt mellan EU-
  staterna och få sin ansökan prövad.

 79. Under 2015 blev det snabbt problem.

 80. De flesta flyktingarna anlände
  till Grekland eller Italien.

 81. Att registrera alla blev svårt.

 82. När flyktingarna som var registrerade
  skulle fördelas ut-

 83. -ville få länder ta emot dem.

 84. Systemet havererade.
  Hundratusentals rörde sig i Europa-

 85. -för att hitta ett land
  där de kunde få skydd.

 86. -I dag ska vi ut och jobba.
  -Får jag vara med? Jag är redo!

 87. -Hur lång tid har ni på er?
  -Vi har sex minuter på oss.

 88. Hejsan, här var det gränskontroll.

 89. Hej.

 90. Han kommer från Ukraina och ska ha
  en stämpel. Det har vi en här.

 91. Utmärkt, sir. Tack. - Perfekt.

 92. Under hösten 2015 vägrade allt fler
  EU-länder ta emot fler asylsökande-

 93. -medan Sverige ännu välkomnade dem.

 94. De som behöver komma hit ska få det.
  De ska få sin asylansökan prövad.

 95. Till slut tog det stopp även för oss.

 96. Regeringen krävde att övriga
  EU-länder skulle ta sitt ansvar.

 97. Nu måste fler människor söka asyl
  och erbjudas skydd i andra EU-länder.

 98. Vi behöver hjälp och avlastning
  från andra EU-länder.

 99. Men maskineriet var trögt.
  Få ville hjälpa till.

 100. Det blev snarare tvärtom.

 101. Regeringen valde därför
  att göra om asylpolitiken:

 102. Permanenta uppehållstillstånd
  för asylsökande blev tillfälliga.

 103. Landsgränserna stängdes,
  passkontroller infördes-

 104. -och kontrollanter anställdes.

 105. Hejsan, här var det gränskontroll.

 106. -Jag har en kopia av mitt pass.
  -En kopia? Då ska vi se.

 107. -Var är ditt pass?
  -Hemma i Köpenhamn. Behövs det?

 108. Ja, dessvärre.

 109. -Det här är ingen giltig resehandling.
  -Det visste jag inte. Jag är ledsen.

 110. Du måste tyvärr kliva av tåget med mig-

 111. -så att vi kan göra en kontroll
  i systemet så att allt ser okej ut.

 112. Det är ett vanligt misstag.

 113. Jag plockar av en person
  på ett ärende.

 114. -Vad är det som pågår just nu?
  -Den här personen är från Costa Rica.

 115. Han har inte med sig sitt pass,
  men däremot ett ID.

 116. Det är ingen giltig resehandling.

 117. Jag behöver se en stämpel för att se
  hur länge han har varit i Europa.

 118. Just därför funkar inte passkopian.

 119. Precis.
  Jag vet inte om passet är förfalskat.

 120. Jag kan inte kontrollera säkringarna
  som finns i passet.

 121. Risken är att han blir vänd
  till Danmark, tyvärr.

 122. Utan giltiga resedokument
  nekas man inresa i Sverige.

 123. Men man har rätt att söka asyl.
  Då skickas man till Migrationsverket.

 124. Där måste man lämna fingeravtryck.
  De går in i ett system-

 125. -för att se om man har registrerats
  i ett annat EU-land.

 126. Är man det, skickas man tillbaka dit.

 127. Dublinförordningen
  säger ju att du ska söka asyl-

 128. -i det första EU-land du kommer till.

 129. För att slippa kontroller
  försöker vissa ta sig in obemärkt.

 130. God dag. ID, tack.

 131. Tidigare har folk försökt springa
  eller cykla över hela Öresundsbron.

 132. Folk har försökt gömma sig
  ombord tåg och bussar.

 133. Folk som uppger att de är
  nån helt annan än de egentligen är.

 134. Dublinförordningen hade
  goda intentioner men fungerade inte.

 135. Länderna ville olika saker.

 136. Flera av EU-staterna bröt mot
  överenskommelsen om ansvarsdelning.

 137. När ett EU-land bryter mot avtal
  kan det ställas inför EU-domstolen.

 138. EU:s domstol består av domare
  från alla medlemsstater.

 139. Den ska se till att regler följs,
  tolkas och används rätt-

 140. -och att EU-samarbetet fungerar.

 141. Den beslutar
  vilka spelregler som ska gälla.

 142. Ett land som bryter mot regelverk
  kan bli av med rösträtten, få böter-

 143. -eller bli uteslutet.

 144. Flera länder, såsom Polen, Tjeckien
  och Ungern, hamnade i EU-domstolen-

 145. -p.g.a. sin vägran
  att ta emot flyktingar.

 146. Migrationsfrågan är dock
  bara ett av flera samarbeten inom EU.

 147. De flesta samarbetena är lyckade.

 148. Bl.a. samarbetar polisen i olika
  EU-länder kring brottsbekämpning.

 149. Vi har gemensamma riktlinjer
  för miljö- och klimatfrågor.

 150. EU samarbetar även
  kring medicin och forskning.

 151. Det finns även en gemensam
  katastrofberedskap. Det såg vi 2018-

 152. -då flera EU-länder hjälpte till
  att släcka de svenska skogsbränderna.

 153. Man ska komma ihåg att EU och alla
  medlemsländer ständigt förändras-

 154. -och påverkas av världen vi lever i.

 155. Varken EU eller våra samarbeten
  är statiska och fasta.

 156. De behöver hela tiden stöpas om
  utifrån vad som händer i vår omvärld.

 157. Det som hände under flyktingkrisen
  är ett exempel på just det.

 158. -Vilken dag!
  -Ja, en heldag.

 159. -Hur var det?
  -Jätteintressant.

 160. Hur kommer EU-samarbetet kring
  migration att fungera i framtiden?

 161. När allt har ställts på sin spets-

 162. -har det lite varit vart land för
  sig, inte en för alla, alla för en.

 163. Jag hoppas och tror
  att EU kan komma tillbaka till det.

 164. Jag tror på tanken med Schengen.

 165. Men vi får se
  hur omvärlden ser ut i framtiden-

 166. -med flyktingströmmar och liknande.

 167. Tack för att du tog emot mig!

 168. Tack själv. Det var jättekul att ha
  dig här. Välkommen åter. Ha det bra!

 169. Textning: Lisa Albright
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Samarbete

Avsnitt 3 av 3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

EU samarbetar inom många områden och oftast fungerar det bra. Men 2015, när så många från krigets Syrien ville söka skydd i Europa, sattes samarbetet på prov. Trots att EU:s regler säger att medlemsländerna ska dela på ansvaret, slutade allt fler ta emot asylsökande. Sveriges krav att alla länder måste ta sitt ansvar vann inget gehör. Då stängde också Sverige gränserna, införde passkontroller och ändrade reglerna för migrationspolitiken. Vi får följa med Leila till Malmös gränspolis, och Jenny fördjupar sig i EU:s samarbeten och vad som händer när EU-länder bryter mot överenskommelser.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
Asylpolitik, EU-länderna, Europeiska unionen, Europeiskt samarbete, Flyktingar, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Gränskontroll, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige, Syriska flyktingar
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta EU

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta EU

Beslutsprocessen

Avsnitt 1 av 3

Plast är ett fantastiskt material, men också en stor miljöbov. Varje år hamnar flera miljoner ton plast i haven. Inom EU har man insett problemet och vill få till en lag som förbjuder vissa engångsartiklar. Men det är en lång process att stifta en EU-lag. Lagförslaget måste bollas fram och tillbaka mellan EU:s olika organ och länder. Och under tiden försöker organisationer och företag, lobbyister, påverka makthavarnas beslut. Leila besöker lobbyister och EU-parlamentariker och Jenny ger oss en lektion i hur en EU-lag blir till och en inblick i lobbyisternas arbete.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta EU

Handel

Avsnitt 2 av 3

Handel och jakt på råvaror kan starta konflikter och krig, men också göra att freden bevaras. EU är ett exempel på det. Sedan EU grundades har antalet medlemsländer ökat och handelshinder tagits bort. Men när tillverkningen av varor ökar leder det till större miljöutsläpp. Så samtidigt som vi i EU samarbetar kring handel, vilket ökar utsläppen, finns det mål att utsläppen ska minska. Leila besöker ett stålverk och får veta hur det påverkas av handelsunionen och miljömålen. Jenny hjälper oss att förstå vad det innebär att vara med i en handelsunion, samt hur tullar och handelsavtal fungerar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta EU

Samarbete

Avsnitt 3 av 3

EU samarbetar inom många områden och oftast fungerar det bra. Men 2015, när så många från krigets Syrien ville söka skydd i Europa, sattes samarbetet på prov. Trots att EU:s regler säger att medlemsländerna ska dela på ansvaret, slutade allt fler ta emot asylsökande. Sveriges krav att alla länder måste ta sitt ansvar vann inget gehör. Då stängde också Sverige gränserna, införde passkontroller och ändrade reglerna för migrationspolitiken. Vi får följa med Leila till Malmös gränspolis, och Jenny fördjupar sig i EU:s samarbeten och vad som händer när EU-länder bryter mot överenskommelser.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning

Mer grundskola 7-9 & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Få syn på normerna

Svenskhet

Många svenskar med mörk hudfärg eller ett icke-svenskt klingande namn upplever att de inte betraktas som svenskar, även om de är födda eller uppväxta i Sverige. Att en persons utseende fortfarande avgör om man är innanför eller utanför "svenskboxen", som författaren Qaisar Mahmood uttrycker det.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Hunteerinkia meänkielelä

Pittääkö muuttaa?

Vad ska man göra om man vill flytta för studier, men killen inte vill hänga med? Panelen funderar på hur mycket plats man måste ge sin kille eller tjej i en relation och diskuterar distansförhållanden - kan de funka?