Titta

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Om UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Föreläsningar från konferensen Forum Värmland 2019. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum Värmland 2019 : Diabetes och effekterna på synenDela
 1. Det är en viktig uppgift
  för ögonsjukvården-

 2. -med kontroller
  på patienter med diabetes-

 3. -så att vi kan behandla i tid
  om det behövs.

 4. Ögon och diabetes, det har ju-

 5. -för att förtydliga,
  en väldigt nära koppling.

 6. För att diabetes
  är ju en vanlig sjukdom.

 7. Det är över 400 000
  registrerade patienter i NDR.

 8. Och den vanligaste skadan,
  komplikationen, till diabetes-

 9. -det är skador i näthinnan i ögat.

 10. Så det är ett angeläget område
  att arbeta med.

 11. Och skadorna i näthinnan
  kallas diabetesretionopati.

 12. Längst bort till vänster
  ser ni en ögonbottenbild.

 13. Patienten har nyligen fått diabetes.
  Då ser ögonbotten normal ut.

 14. Men det är en vit, rund fläck
  i bilden. Det är synnervsutträdet.

 15. Från den kommer blodkärlen
  som försörjer näthinnans inre delar.

 16. Och det lite mörkare partiet
  i mitten-

 17. -är gula fläcken, där man skarpt.

 18. Det här är en normal ögonbottenbild.

 19. I mitten så har det gått några år.

 20. Då har det tillkommit
  små utbuktningar på blodkärlen-

 21. -kallade mikroaneurysm.

 22. Blodkärlen kan spricka så att
  det blir små blödningar i näthinnan.

 23. Det kan även börja läcka. Det ser man
  som små vita fläckar i näthinnan.

 24. Efter ytterligare några år kan det
  bli mer synhotande förändringar.

 25. Det ser vi på bilden till höger.

 26. På synnervsutträdet sitter det som...

 27. Det är nybildade blodkärl där,
  som ni ser.

 28. Och det är farligt, för det kan ge
  en plötslig synnedsättning.

 29. Och man säga att diabetesretinopatin,
  en enkel beskrivning-

 30. -är att det är synliga skador
  på näthinnans små kärl-

 31. -som orsakas av dålig cirkulation
  och läckage.

 32. Sen behöver det inte gå så här långt.

 33. Man kan ju bromsa förloppet
  med bra kontroll på blodsockret-

 34. -och bra blodtryck.
  Och får man synhotande förändringar-

 35. -så kan vi ofta ge ögonbehandling
  lokalt med laser eller injektioner.

 36. Men det är en viktig uppgift
  för ögonsjukvården-

 37. -med kontroller
  på patienter med diabetes-

 38. -så att vi kan behandla i tid
  om det behövs.

 39. Men världen förändras.
  Det har vi precis hört om.

 40. Det är ny intensiv behandling-

 41. -och bättre sätt
  att kontrollera blodsockret.

 42. Det är bra. Då minskar risken
  för kärlskador i näthinnan.

 43. Samtidigt har allt fler diabetes.

 44. Och den största ökningen
  är bland äldre.

 45. Så antalet äldre med diabetes kommer
  mer än fördubblas inom 25-30 år.

 46. Det är utmaningar
  som vi måste anpassa oss till-

 47. -för att optimera
  de regelbundna kontrollerna.

 48. Vi har startat ett projekt
  i Karlstad-

 49. -där vi ska svara på frågor
  med hänsyn till det.

 50. Hur många medverkar till regelbundna
  ögonbottenundersökningar?

 51. Och hur många har i dag synhotande
  förändringar-

 52. -och vad ser de
  med behandlingen vi ger dem?

 53. Och hur stor är risken när man
  är äldre att få synnedsättning?

 54. Jag tror att... Det känns roligt.

 55. Projektet vi har i samarbete
  med universitetet i Örebro-

 56. -med Johan Jendle och en doktorand
  som kommer att återkomma i forumet-

 57. -och berätta om resultaten.

 58. När vi vet svaren
  kommer vi att kunna hjälpa många-

 59. -i Sverige och i andra länder
  att optimera sina ögonkontroller.

 60. Bara i Värmland gör vi
  uppemot 8 000 besök per år...

 61. ...för att kontrollera ögonbotten.

 62. Det är nåt vi ska göra säkert,
  bra och effektivt.

 63. Sen har jag
  ett annat pågående forskningsarbete-

 64. -om att upptäcka tidig synförsämring
  vid diabetes.

 65. Att göra riktigt bra mätningar
  av synen.

 66. Och synen kan mätas
  på många olika sätt.

 67. Man kan mäta synskärpan.

 68. Då mäter man hur gula fläcken funkar
  i en punkt i gula fläckens centrum.

 69. Men gör man t.ex.
  en synfältsundersökning...

 70. Ni ser en patient, en god vän,
  sitta modell i synfältsapparaten-

 71. -som en patient skulle göra.

 72. Sen testar man vanligen
  uppemot 52 testpunkter i näthinnan.

 73. Vi förstår
  att vi får mycket mer information-

 74. -av ett sånt funktionstest
  än av att mäta synskärpa.

 75. Och synskärpan är ofta normal även
  om man har synhotande förändringar-

 76. -men sen plötsligt blir dålig.

 77. Man har ingen nytta av
  att använda det testet-

 78. -när man övervakar patienter
  som har diabetes.

 79. Men om man gör synfältsundersökning
  blir resultatet sämre-

 80. -ju mer kärlskador man har
  i ögonbotten.

 81. Då har jag och mina kollegor
  vid Lunds universitet utvecklat-

 82. -ett tolkningsstöd för att upptäcka
  en förändring. Ska man upptäcka det-

 83. -måste man veta hur testet varierar.
  Allt vi mäter har ju variationer.

 84. Det här är en övergripande
  presentation av forskningsarbetet.

 85. Men jag tänkte bjuda på en detalj
  som vi har använt oss av i arbetet.

 86. När vi samlade material
  för att studera variationerna-

 87. -fick patienterna komma fyra gånger
  med kort intervall.

 88. Görs fyra mätningar under en kort
  period spelar ordningen ingen roll.

 89. Då kan man jämföra alla test
  med varandra. Vi har fyra test-

 90. -men det finns sex olika differenser
  mellan testen.

 91. Så vi kan optimera
  och få ut väldigt mycket data.

 92. Ni ser att man jämför test ett
  med två, två med tre, tre med fyra-

 93. -fyra med ett, ett med tre
  och två med fyra.

 94. Och 80 patienter har gjort det här
  med 52 testpunkter i ögonbotten.

 95. Vi har nästan 25 000 skillnader
  som vi baserar vårt tolkningsstöd på.

 96. Så vi har kommit långt
  med det här nu.

 97. Och när vi undersökte variationerna-

 98. -så såg vi
  att inte bara slumpen påverkade.

 99. Vi kunde hitta vissa faktorer
  som var betydelsefulla.

 100. Och då var det så att testpunkter
  som ligger centralt i synfältet-

 101. -varierar mindre.

 102. Testpunkter som vid första mätningen
  hade ett bra resultat nära normalt-

 103. -varierar mindre än testpunkter
  som har en nedsatt funktion.

 104. Och även synfältets
  genomsnittliga utgångsnivå-

 105. -var betydelsefull
  för punktens variation.

 106. Då kan man ta hänsyn till det och
  ha snävare gränser för förändring-

 107. -om den ligger centralt-

 108. -beroende på om den var bra
  från början och så vidare.

 109. Så att man får en skräddarsydd analys
  för diabetes-

 110. -och för den enskilde patienten
  beroende på utgångsstatus.

 111. Så tolkningsstödet använder vi
  i långtidsuppföljningar för att se:

 112. När blir synen sämre? Eller bättre.

 113. Det här är ett exempel
  på hur det kan se ut.

 114. Till vänster,
  vid utgångsundersökningen-

 115. -finns inga kärlförändringar. Efter
  fem år finns det fortfarande inga.

 116. Synskärpan uppmäts vid utgångsbesöket
  full, 1,0.

 117. Efter fem år, 1,0. Men när vi
  använder vår synfältsapparat-

 118. -och vårt tolkningsstöd så kan vi
  i de här synfältskartorna upptill-

 119. -flagga de testpunkter
  som faller ut som förändrade.

 120. Svarta trianglar visar en försämring.

 121. Så efter tre år börjar vi ana
  att 5 av 52 testpunkter-

 122. -är sämre.
  Och efter fyra år är det fler.

 123. Så vi har en trolig försämring
  av synfunktionen-

 124. -trots att kärlskadorna är stabila.

 125. Och det här blev en ganska
  uppmärksammad publikation-

 126. -de här femårsresultaten.

 127. Att de försämrade testpunkterna
  ökade med tiden-

 128. -medan de förbättrade punkterna
  låg på en stabil nivå.

 129. Trots att patienterna hade
  inga eller stabila kärlskador.

 130. Nu håller jag på att avsluta
  tioårsuppföljningen i år.

 131. Så om ett år eller två kommer vi att
  veta mer om funktionsnedsättningen-

 132. -förutspår kärlskador.

 133. Ja. Då undrar man om jag sa
  hela sanningen när vi började.

 134. För det är ju nåt annat som pågår.
  Eller hur?

 135. Det är ju sannolikt
  inte bara synliga skador i kärlen-

 136. -som beror på diabetes.

 137. Men har breddat definitionen
  av diabetesretinopati-

 138. -i forskningssamhället. Det kallas nu
  strukturella och funktionella-

 139. -förändringar i näthinnan p.g.a.
  diabetes. Man har sett i studier-

 140. -att det tidigaste tecknet
  på diabetes i näthinnan-

 141. -det är en neurodegeneration.

 142. Jag tänkte bara gå vidare
  och förklara lite om det.

 143. Här ser man ögat i genomskärning
  från sidan.

 144. Ljuset kommer ju in genom hornhinnan
  längst fram, som här är blå-

 145. -genom linsen och sen bak till
  näthinnan, som jag har målat gul.

 146. Och vi tar fram förstoringsglaset
  och tittar vad som finns i näthinnan.

 147. Det här är en bild som jag har tagit
  när vi mäter tjockleken på näthinnan.

 148. Då ser man... Som i en skolbok
  med näthinnans lager-

 149. -kan vi se de olika cellagren
  i näthinnan.

 150. Och det som man ser
  är lagren av nervceller.

 151. Och det är väldigt mycket nervceller.

 152. Man kan inte direkt hitta nåt säkert
  blodkärl på det här snittet.

 153. Och 95 % av näthinnan
  består av nervceller-

 154. -och stödjeceller, gliaceller.
  Och bara 5 % är blodkärl.

 155. Man kan säga att vi har kunnat titta
  på 5 % av näthinnan.

 156. Nu börjar vi kunna se resten
  och mäta hur näthinnan fungerar-

 157. -på ett väldigt känsligt sätt.

 158. Här är en principiell bild
  av näthinnan-

 159. -vilka huvudsakliga celler som finns.

 160. Det är nervceller som gröna
  och mot gul nyans.

 161. Och stödjecellerna är blå.
  Och så lite blodkärl.

 162. Det är ju självklart. Vi har
  en koncentration av blodsocker-

 163. -i hela kroppen, inte bara i blodet,
  utan i vävnaden.

 164. Och det förhöjda blodsockret
  och dess metabola störningar-

 165. -påverkar ju alla celler,
  inte bara blodkärlen.

 166. Och de här metabola störningarna
  ger en obalans i olika system-

 167. -som dels kan vara neuroprotektiva,
  men också toxiska för nervceller.

 168. Och när man får det i det här fallet
  så får man en neurodegeneration.

 169. Så nu har vi vårt fina tolkningsstöd
  som vi kan koppla ihop-

 170. -för att det korrelerar, det har
  ett samband med graden av kärlskador.

 171. Men vi kan också mäta en dysfunktion
  som vi misstänker-

 172. -beror på en neurodegeneration.

 173. Så det är det jag jobbar med-

 174. -förutom vårt nya stora projekt
  om ögonbottenkontroller.

 175. Jag vill avslutningsvis säga att vi
  är glada och stolta i ögonsjukvården-

 176. -att vi har etablerad forskning
  med samarbetspartners.

 177. Och jag är väldigt glad också
  att jobba i en region-

 178. -där vi har riktlinjer att forskning
  är en naturlig del av sjukvården.

 179. Så jag tänkte uppmana alla
  att engagera sig.

 180. Alla kan engagera sig i forskning,
  och helst inom synen och diabetes.

 181. Det finns... Är man inte patient
  eller har så mycket-

 182. -kan man ju alltid bidra till
  Diabetesfonden och Ögonfonden.

 183. Är man patient kan man kanske delta
  i nåt forskningsprojekt-

 184. -eller engagera sig i patient-
  föreningar som stödjer forskning.

 185. Och vi som jobbar inom sjukvården
  ska alltid hjälpa varandra.

 186. När en kollega forskar är det viktigt
  att vi stödjer varandra.

 187. När man är chef...
  Det finns säkert några här.

 188. Då får man skapa strukturer så att vi
  kan utveckla vården i framtiden.

 189. Tack ska ni ha.

 190. Textning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Diabetes och effekterna på synen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes. I förlängningen kan skadorna leda till synnedsättning. Fler och fler personer drabbas av diabetes, framför allt äldre. Vi står inför stora utmaningar för att kunna optimera ögonkontrollerna. Ögonläkaren Karl-Johan Hellgren berättar om sin forskning. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Diabetes, Endokrina organ, Endokrinologi, Folkhälsa, Friskvård, Hälso- och sjukvård, Hälsofrämjande arbete, Medicin, Preventiv medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin, Ögon, Ögonsjukdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Bättre vård för barn och unga med diabetes

Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena Hanberger har tagit fram ett förslag på hur man kan driva förbättringsarbete och presenterar här sin studie. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom innebär en utmaning på många sätt. Utmattning och fysiska symptom hör till vanligheterna. Essi Sairanen, forskare vid Karlstad universitet, har studerat nyttan av ACT-terapi. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, forskar om psykisk ohälsa bland unga. Den psykiska ohälsan ökar i den här gruppen, särskilt bland flickor. Vi måste ta reda på mer om orsakerna och lära oss att jobba förebyggande, menar Hagquist. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?

Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en forskningsstudie av distriktssköterskan Lisbet Engh, före detta skolsköterska, visar att det finns hinder på vägen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Att mäta hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda hälsoinformation. Hanne Søberg Finbråten, sjuksköterska, presenterar forskning hon gjort bland den norska befolkningen. Det visade sig bland annat att över 50% av befolkningen aldrig faktakollar hälsoinformation i media. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Från diagnos till konsekvens av sjukdom

Laura von Kobyletzki, docent och allmänläkare, föreläser om sin forskning inom epidemiologi. Hon är expert på eksem och har gjort en studie som visar att patienterna ofta saknar det stöd som de skulle behöva. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Fysisk aktivitet för mental hälsa

Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont. Motmedlet är fysisk aktivitet, det visar tydligt den forskning som Annette Løvheim Kleppang har gjort i Norge. I sin doktorsavhandling tog hon upp just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Hälsofrämjande diabetesvård

Jenny Rossen, forskare vid Sophiahemmet högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet och sin forskning kring det. Professor Unn-Britt Johansson har studerat diabetespatienters rädsla för blodsockerfall - hypoglykemi. Här finns stora behov av utbildning och stöd. Båda drar slutsatsen att det behövs en ökad helhetssyn kring människors hälsa. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet

Vilka effekter har olika typer av fysisk träning på exempelvis övervikt, blodsockernivå och muskelmassa? Hur påverkas blodkärlens funktion av vad vi äter? Och varför är det så hälsosamt att äta frukt, bär och grönsaker? Dietisten Stig Mattsson, som bland annat arbetar för svenska skidlandslaget, ger handfasta svar. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Kontinuerlig blodsockermätning

Förr i tiden smakade man på patientens urin för att mäta blodsockret. Sedan dess har utvecklingen gått långt. Johan Jendle, professor vid Örebro universitet, berättar om glukosmonitorering. Det är en teknik som kontinuerligt mäter blodsockret via en sensor som i sin tur styr insulinpumpen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Diabetes och effekterna på synen

Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes. I förlängningen kan skadorna leda till synnedsättning. Fler och fler personer drabbas av diabetes, framför allt äldre. Vi står inför stora utmaningar för att kunna optimera ögonkontrollerna. Ögonläkaren Karl-Johan Hellgren berättar om sin forskning. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Samma gamla visa i sängen

Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av normer och regler. Vi möter Elsa som hade en tidig sexdebut samt Ehsan som fortfarande är oskuld. De berättar om längtan, förväntningar och press.