Titta

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Om UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Föreläsningar från konferensen Forum Värmland 2019. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum Värmland 2019 : Bättre vård för barn och unga med diabetesDela
 1. När vi jämför oss med andra länder-

 2. -har vi lägst medel-HbA1c i världen.

 3. Vi har den bästa vården för barn
  och ungdomar med diabetes.

 4. Jag tackar för att jag får komma hit
  och presentera-

 5. -vårt förbättringsprojekt
  inom barn- och ungdomsdiabetes.

 6. Det har varit ett samarbete-

 7. -mellan det nationella
  barndiabetesregistret, Swediabkids-

 8. -Region Jönköping och deras
  utvecklingsavdelning Kulturum-

 9. -inom regionen.

 10. Jag verkar i Linköping med
  koppling till Linköpings universitet-

 11. -och barnkliniken Kronprinsessan
  Victorias barn- och ungdomssjukhus.

 12. Jag tänker börja med resultat.
  Var kan jag se tiden? Där.

 13. Jag tänkte börja
  med en resultatpresentation.

 14. Vi har fått goda resultat
  av vårt förbättringsprojekt.

 15. Det är ett projekt inom diabetes-

 16. -men det jag kommer att beskriva
  kan appliceras inom många områden.

 17. Det här är en "case study"
  i förbättringsarbete.

 18. Den här bilden är fantastiskt rolig
  att få presentera.

 19. Jag kommer att prata mycket om HbA1c.
  Många här jobbar inom diabetes.

 20. För er som inte gör det är HbA1c-

 21. -ett kvalitetsmått
  inom diabetesvården.

 22. Det mäter den metabola kontrollen
  med långtidsblodsocker-

 23. -och anger hur glukosnivån har varit
  de senaste 8-12 veckorna.

 24. Det är det vi följer vid klinikerna-

 25. -inom diabetesteamen.

 26. Vi följer patienternas medel-HbA1c.

 27. Sen 2012...

 28. På x-axeln har ni årtalen.
  På y-axeln har ni medel-HbA1c.

 29. Den gröna linjen i mitten är
  alla barn.

 30. Den orange är flickor
  och den röda är pojkar.

 31. Det har sjunkit.
  Man ska ha ett lågt värde.

 32. Det har gått ner ganska mycket.

 33. Det visar att vården har blivit
  så mycket bättre.

 34. Barn- och ungdomar har fått
  en bättre metabolkontroll i Sverige.

 35. Det ska alla som arbetar med
  barndiabetes vara stolta över.

 36. Det är också väldigt fint
  att kunna presentera-

 37. -andelen med väldigt högt HbA1c.

 38. Vi vill ha en låg andel patienter
  med högt HbA1c.

 39. Ligger man högt har det en koppling
  till komplikationer senare i livet.

 40. De röda staplarna
  visar dem som ligger högt-

 41. -med HbA1c över 70.

 42. Sen år 2000, på y-axeln...

 43. ...har det minskat mycket.

 44. 34 % hade över 70.

 45. 2009 var det 26 %.

 46. 2017 var det knappt 10 %.

 47. Nu 2018 kommer det att vara
  en ännu mindre andel.

 48. Det är fantastiskt
  för barn och unga med diabetes.

 49. Det är väldigt glädjande.

 50. Det som också har hänt
  genom åren är-

 51. -att skillnaden mellan klinikerna
  har minskat.

 52. Det är inga stora skillnader mellan
  den högst upp med lägst HbA1c...

 53. Ni ser inte vilken det är men det gör
  inget. Det här presenteras öppet.

 54. Det är ett sätt att jämföra sig
  med varandra.

 55. Skillnaderna är inte så stora. Det är
  ett resultat av förbättringsarbetet.

 56. Medel-HbA1c i riket
  var 56,8 mmol 2017.

 57. 61,2 hade det team som låg högst.

 58. 51,4 hade det team som låg lägst.
  Det var 10 mmols skillnad.

 59. Det är också väldigt glädjande.

 60. Teamet och inte minst patienterna
  och deras familjer har jobbat hårt.

 61. Familjerna gör ett jättejobb.

 62. Om man tittar internationellt,
  vilket vi har gjort...

 63. Bilderna jag har visat är resultat
  ur nationella barndiabetesregistret.

 64. Många bilder kommer därifrån.

 65. Där kan man själv
  gå in och titta på statistik.

 66. Det gröna diagrammet kommer därifrån.
  Det kan man hämta själv.

 67. Alla som vill kan kolla upp
  olika variabler. Det är bra.

 68. Vi går tillbaka
  till hur det ser ut internationellt.

 69. Där kan vi också vara stolta.

 70. Här är en jämförelse mellan länder
  med bra och välfungerande register.

 71. Det är Sverige, Tyskland, Österrike,
  Danmark, Norge, England, USA-

 72. -och Wales.
  Sverige ligger längst till vänster.

 73. I de blå rutorna befinner sig
  hälften av alla kliniker.

 74. Deras medel-HbA1c
  ligger i de rutorna.

 75. Sen är det lite avvikande "outliers"
  där strecken finns.

 76. Det som är glädjande för oss är-

 77. -att vi har lägst medel-HbA1c
  av de här länderna.

 78. Tyskland ligger nära.
  Wales har betydligt högre.

 79. Det som är bra är att vi inte har
  stora skillnader mellan kliniker.

 80. Tyskland har också ett lågt medel
  men stora skillnader mellan kliniker.

 81. Norge har högre medel men mindre
  skillnad mellan klinikerna.

 82. Det är positivt, för det visar
  att vården är ganska jämlik.

 83. När vi jämför oss med andra länder-

 84. -som kan ta fram sån här data
  via sina register-

 85. -har vi lägst medel-HbA1c i världen.

 86. Vi har den bästa vården för barn
  och ungdomar med diabetes.

 87. Det ska man vara stolt över-

 88. -både de som arbetar med det
  och inte minst familjerna.

 89. De gör ett otroligt jobb.

 90. Inte bara förbättringsprojektet
  har bidragit till det här resultatet.

 91. Under tiden vi har drivit projekten-

 92. -har det kommit
  kontinuerlig glukosmätning-

 93. -som nu, i stort sett, alla barn och
  ungdomar i Sverige använder sig av.

 94. Det har gått jättefort.
  Det har fått stor användning.

 95. Pumpar har blivit vanligare.

 96. Vi har blivit bättre på tekniken och
  att använda alla finesser i pumparna.

 97. Teamet har jobbat mycket
  och utvecklats under den här tiden.

 98. Personer med diabetes
  har fått stor kunskap på olika sätt-

 99. -genom användning av pumpar
  och kontinuerlig mätning.

 100. Det finns en helt annan kunskap
  hos patienter nu än för tio år sen.

 101. Internet får man säga
  har en stor del i det.

 102. Jag börjar med resultat.

 103. Här är resultatet
  av förbättringsprojektet.

 104. Vi tittar fortfarande på HbA1c.

 105. Det är årtalen på x-axeln
  som börjar med 2000-

 106. -när Swediabkids, det nationella
  barndiabetesregistret, startade.

 107. 2014 slutar det med.

 108. Vi har utvärderat två av de tre
  förbättringsprogram vi har genomfört.

 109. Den heldragna linjen-

 110. -är det första IQ-projektet,
  som vi kallar det.

 111. "Improvement of Quality"
  står det för.

 112. Sen registret startades
  har medel-HbA1c gått ner.

 113. Men när vi startar det första
  projektet är det en brantare kurva.

 114. När det andra projektet startade
  gick det också ner.

 115. Det här är alltså medel-HbA1c
  för de team som deltog.

 116. Deras medel-HbA1c sjönk också.

 117. Sen har vi tittat
  på de team som inte var med.

 118. Det här är de två första av tre.

 119. Deras medel-HbA1c sjönk också.

 120. Det här kan man se i andra studier.
  Det blir en "spill over"-effekt.

 121. Det finns 42 barndiabetesteam
  i Sverige.

 122. Vi träffas på möten
  och utbyter erfarenheter.

 123. När man ser i registret
  att vissa har fått goda resultat-

 124. -gör man studiebesök, tar del av
  erfarenheter och sprider kunskap.

 125. När vi drev de här projekten var
  behandlingsmålet för HbA1c 57 mmol.

 126. Sen 2017
  har behandlingsmålen sjunkit.

 127. Nu har vi som mål att HbA1c
  ska vara 48 eller lägre.

 128. Man har ändrat det...

 129. ...dels för att man ser att det går
  att uppnå lägre medel-HbA1c...

 130. ...och det motsvarar
  medelglukosvärdet på 7,5-8...

 131. ...som vi vill att patienterna
  ska ligga under.

 132. Det motsvarar också de riktlinjer-

 133. -som NICE i England har,
  som är väl underbyggda.

 134. Nu strävar vi efter
  att patienterna ska ligga under 48.

 135. Det här gäller barn och ungdomar.
  Det är inte samma mål för vuxna.

 136. Nu ska jag övergå till
  att beskriva bakgrunden-

 137. -till de här förbättringsprojekten.

 138. Det såg ut så här 2010.

 139. Det här är klinikerna
  och deras medel-HbA1c.

 140. Medel-HbA1c i riket är 64. Det är
  nästan 10 mmol högre än nu.

 141. Det är stora skillnader.

 142. Den klinik som låg bäst
  hade ungefär 50-52...

 143. Nu ska vi se... 54 mmol...

 144. Den som hade högst hade nästan 69.

 145. Det är märkligt eftersom vi har samma
  insulin och samma tekniker.

 146. Vi har riktlinjer,
  men ändå är det sån skillnad.

 147. Vi funderade på vad det berodde på.

 148. Vi gjorde studier och tittade
  i registret. Är det skillnad?

 149. Har man mer flickor eller pojkar
  på det ena stället?

 150. Flickor ligger högre,
  framför allt i tonåren.

 151. Är det skillnad i ålder?

 152. Har de äldre patienter?
  Har de haft diabetes längre?

 153. Men det var inte det
  som var avgörande.

 154. Det fanns inga kliniska faktorer
  som hade samband med skillnaderna.

 155. Då skickade vi ut frågor
  där teammedlemmarna fick svara på-

 156. -vad som är deras viktigaste budskap-

 157. -när det gäller kost, fysisk
  aktivitet, hypoglykemier och mer.

 158. Sen analyserade vi svaren
  med kvalitativ metod.

 159. Då fann vi att det var skillnader...

 160. ...mellan team
  som hade ett gott resultat...

 161. ...och de som hade
  högre medel-HbA1c...

 162. ...och då inte lika gott resultat.

 163. De som hade sänkt
  medel-HbA1c mycket-

 164. -hade ett tydligt budskap
  till patienterna.

 165. Det var engagerade teammedlemmar.

 166. De hade en positiv attityd
  till arbetet och teamet-

 167. -och patienter och vård.

 168. De hade också
  ett lägre målvärde för HbA1c-

 169. -och de upplevde
  att teamet fungerade bra.

 170. Dem med högt medel-HbA1c
  hade nästan tvärtom.

 171. De hade nästan helt motsatta
  uppfattningar.

 172. Mot den bakgrunden startade vi
  de här förbättringsprojekten.

 173. Vi hade genomfört såna projekt
  i vuxenvärlden-

 174. -men inte med så jättegoda resultat
  så vi var lite nervösa.

 175. Vi bjöd in alla team
  till det första projektet.

 176. Det var tolv som deltog.
  Sen kom det till ytterligare team.

 177. Sen gjorde vi en sista upphämtning.

 178. Till slut hade 36
  av de 42 teamen varit med.

 179. Det betyder att 90 % av alla
  barn och ungdomar med diabetes-

 180. -har blivit berörda av det här
  och fått en bättre vård.

 181. Teamen kom från norr och söder
  och var olika stora-

 182. -från de minsta med 50 personer, till
  de stora klinikerna i storstäderna.

 183. Vi tryckte på
  att hela teamet skulle vara med-

 184. -och att man skulle ha stöd fån
  ledningen. Det här kostade en slant.

 185. Det kostade resor
  och en viss summa att vara med.

 186. Det var viktigt att ha det stödet.

 187. Det här genomfördes
  med genombrottsmetoden-

 188. -som är en metod
  för förbättringsarbete.

 189. Det här var modifierat-

 190. -för att anpassas till diabetes
  och diabetesteam.

 191. Det pågick under 1,5 år.

 192. Första året var det fyra träffar.

 193. Vid lärandeseminarierna,
  som vi kallade dem-

 194. -fick man lära sig om olika metoder
  för förbättringsarbete.

 195. Vi hade mycket aktiviteter i teamen.
  Man satt tillsammans och jobbade.

 196. Man hade grupper från olika team och
  tog del av varandras erfarenheter.

 197. Inför varje seminarium skulle man
  också presentera sina resultat-

 198. -genom att hämta uppgifter
  från registret.

 199. En förutsättning i det här
  var ett väl fungerande register.

 200. Man har det väl förspänt
  inom diabetes-

 201. -eftersom vi har ett mått
  som är lätt att följa - HbA1c.

 202. Det är inte alla områden som har
  ett mått man kan följa såpass bra.

 203. Mycket av arbetet gjordes
  hemma på klinikerna.

 204. Det var mycket jobb hemma för teamen.
  Det tog tid.

 205. Efter de tolv månaderna
  hade vi två uppföljningsmöten-

 206. -där man fick presentera hur man
  gick vidare och hur resultaten var.

 207. I det här projektet-

 208. -hade vi en coach i varje team-

 209. -och det tror jag var avgörande
  för att det gick så bra.

 210. Det kunde vara nån
  som hade lite pondus i teamet.

 211. En dietist, en sjuksköterska, en
  läkare eller nån annan profession.

 212. Förutsättningen var att använda
  barndiabetesregistret.

 213. Det startade 2000
  och heter Swediabkids-

 214. -och kommer med årsrapporter,
  numera på nätet.

 215. Det innehåller data från alla
  som insjuknar före 18 års ålder-

 216. -och alla diabetestyper.

 217. Alla mottagningar och team
  rapporterar till registret.

 218. Man hittar det på ndr.nu.

 219. Där kan man hämta resultat
  om man klickar på "Knappen".

 220. Där kan alla se
  varje kliniks resultat.

 221. Arbetsplanen var att definiera
  vilka som ingår i vårt team.

 222. Det kanske man inte vet,
  men det är viktigt.

 223. Är jag med i teamet eller inte?
  Ska jag komma på mötena?

 224. Att definiera målen är viktigt. Man
  fick beskriva sina arbetsprocesser.

 225. Ni känner igen det här från olika
  metoder för förbättringsarbete.

 226. Man bestämde vilka variabler man
  skulle följa, och följde resultaten.

 227. Man skulle hitta förbättringsområden
  och följa resultaten-

 228. -och ha en plan för hur
  man vidmakthåller det här.

 229. De verktyg som användes var 5P.

 230. Man skulle beskriva mål
  och vilka patienter man hade-

 231. -för att se vad man hade
  att jobba med.

 232. I värdekompassen
  beskriver man sina huvudmål.

 233. Man gör flödesscheman
  och inventerar vilka problem man har.

 234. Man ska göra en handlingsplan
  och jobba enligt PDSA-hjulet.

 235. Det är metoder. Det ett strukturerat
  arbete man ska göra.

 236. Det här är ett sätt
  att bedriva ett förbättringsarbete.

 237. Det finns andra metoder men det
  viktiga är att det sker strukturerat.

 238. Det man kunde tycka att var flummigt
  i början-

 239. -var att man skulle definierade
  de huvudsakliga målen.

 240. Det tyckte man var väldigt bra-

 241. -för det hade man kanske inte
  diskuterat så mycket.

 242. Det här kallas värdekompassen.
  Vad har vi för värdegrund?

 243. Man sa att det hjälpte dem
  att komma överens om kärnan-

 244. -och det övergripande målet
  med vården. Det var faktiskt bra.

 245. Sen skulle man identifiera
  problemområden.

 246. Då kunde man göra
  ett fiskbensdiagram.

 247. Man hade olika mål
  och diskuterade problem.

 248. "Vi har problem med att göra
  en vårdplan. Varför är det så?"

 249. Man ställer frågan "varför"
  tills man kommer till kärnan-

 250. -och därifrån kan göra
  sin handlingsplan.

 251. Det fick man göra i teamen.

 252. Man definierar problemområdet och
  funderar på vad man ska göra åt det.

 253. Man ser till att man har en ansvarig
  och en tidsplan.

 254. Det här är inga konstigheter.

 255. Vad testade man då?
  Vad var det man gjorde?

 256. Vad gjorde teamen
  som gjorde att det gick så bra?

 257. Man uppdaterade sina PM, gick igenom
  riktlinjer och kollade checklistor.

 258. Genom att göra det kom man fram till
  vad man ska säga till patienterna-

 259. -så att man får ett gemensamt
  budskap. Det är oerhört viktigt.

 260. Man hittar också de gemensamma målen.
  Det är en av kärnpunkterna.

 261. Många jobbade med tätare besök,
  om man låg högt i HbA1c.

 262. Många utbildade personalen
  på avdelningen.

 263. Personalen som träffar
  de nydiagnostiserade patienterna...

 264. Man införde kolhydraträkning på många
  ställen under den här perioden.

 265. Det har bidragit till det låga HbA1c.

 266. Man gjorde förberedelser
  inför besöken-

 267. -och lärde sig använda registret.
  Det hade en pedagogisk betydelse.

 268. De hade kanske inte hämtat
  sina resultat tidigare.

 269. Det handlar mycket om att uppdatera
  riktlinjerna för de nyinsjuknade.

 270. Man såg igenom riktlinjerna
  för pumpanvändning.

 271. Pumpanvändningen ökade också
  under den här perioden.

 272. Man blev bättre på tekniken
  under tiden.

 273. Vad tyckte coacherna?
  Vad underlättar förändringsarbetet?

 274. Det ska finnas stöd på hemmaplan.
  Man måste ha ledningen med sig.

 275. Vi är nog inte så vana att involvera
  ledningen och rapportera tillbaka.

 276. Det var man tvungen att göra här
  och det är viktigt.

 277. Det är en viktig faktor
  att man talar om vad man gör.

 278. "Det här gör vi.
  De här resultaten har vi fått."

 279. Och att det finns en acceptans bland
  arbetskamraterna för det här...

 280. "Jaha, nu sitter de i möte igen.
  Nu åker de iväg."

 281. Man ska vara öppen med vad man gör.
  Det är också viktigt.

 282. Engagemang i teamet är viktigt.

 283. Alla ska vara med
  och prioritera teamarbetet.

 284. Det är bra med ett register som stöd
  och resultatuppföljning-

 285. -och att använda statistiken.

 286. Det är ett strukturerat arbete.
  Det tyckte de var bra.

 287. Och att det fanns en coach
  som höll ihop arbetet...

 288. Det är viktigt
  att man får med alla på tåget-

 289. -och ser till att arbetet flyter på-

 290. -och att man har möten
  fast ingen har tid.

 291. Det som försvårar-

 292. -är bristen på engagemang.

 293. De som tycker
  att förändring är jobbigt...

 294. Personalomsättningen
  är ett problem vi har.

 295. En del har svårt att samarbeta.
  Det var sånt vi jobbade med.

 296. Vi hade telefonmöten med coacher.
  Jag var "huvudcoach".

 297. Vi hade telefonmöten
  mellan de fysiska mötena.

 298. Vi hade luncher
  vid seminarierna med coacherna-

 299. -där man kunde prata om problem.
  "Vi gjorde så här."

 300. Vi hade också personer
  med på de här mötena-

 301. -som hade erfarenhet av hur man
  hanterade såna problem.

 302. Nu tänkte jag beskriva ett exempel
  från den vackra staden Visby...

 303. ...och det teamets arbete.

 304. Visby team har ganska få patienter,
  50 stycken-

 305. -och ungefär fem nyinsjuknade per år.

 306. De har ett team
  som var med i den sista omgången.

 307. De här bilderna kommer
  från teamledaren Mikael Bellander.

 308. De hade det högsta HbA1c:et
  i Sverige-

 309. -och låg ganska mycket högre än andra
  team och hade gjort det i flera år.

 310. De hade ingen diabetessköterska.

 311. Jag vet inte varför de låg så högt,
  men de hade nåt att bita i.

 312. Det visste vi alla,
  eftersom det presenteras öppet.

 313. De gjorde sitt fiskbensdiagram.
  De hade rätt mycket att jobba med.

 314. De gjorde sin arbetsplan.

 315. Det här är
  sånt som de flesta team gjorde.

 316. De bestämde sig för att ha
  ganska långa möten en gång i veckan.

 317. De hade också en strategidag
  då och då.

 318. De började med informationsträffar
  för patienter och sjukhusledning-

 319. -och de följde sitt resultat
  varje månad.

 320. De gjorde en handlingsplan
  som man skulle.

 321. De försökte hitta
  ett gemensamt budskap-

 322. -och lokala riktlinjer för målet.

 323. De satte ett HbA1c-mål på 52.
  Det hade de flesta vid den tiden.

 324. De flesta team hade under 52.

 325. De införde olika behandlingsregimer
  vid olika nivåer av HbA1c.

 326. Det kunde bli inläggning
  om det var riktigt högt.

 327. De hittade en gemensam behandling
  av hypoglykemier-

 328. -och gjorde en kunskapstrappa
  för patienterna-

 329. -som byggdes på efter hand.

 330. De gjorde förändringar
  som rörde kolhydraträkning-

 331. -och nydebuterade.

 332. Det verkar vara
  det huvudsakliga de jobbade med.

 333. Vad hände då? Nu ska ni få se.

 334. Det har åstadkommit
  nåt helt fantastiskt.

 335. I augusti 2014 hade de ett
  medel-HbA1c på nästan 70-

 336. -och i februari 2016
  hade de alltså knappt 60.

 337. De har haft lite problem ett tag-

 338. -men det håller sig ganska väl,
  och har sjunkit ytterligare.

 339. 2017 hade de 54,4-

 340. -och ligger under rikets genomsnitt.

 341. De har gjort en fantastisk resa.

 342. Barnen och familjerna
  har fått så mycket bättre vård.

 343. 50 patienter berördes.
  Tänk vad det innebär-

 344. -för varje individ,
  och risken för komplikationer.

 345. De reflektioner teamet gjorde var
  att det här kräver tid.

 346. Det är viktigt med ett gemensamt
  budskap. Arbetet måste fortsätta.

 347. Förutsättningarna är
  samma budskap, förändringsbenägenhet-

 348. -och att man har stöd från ledningen.

 349. Det är stimulerande men tidskrävande.

 350. Om man tittar på en stor klinik...
  Hur gick det för dem?

 351. Det är en stor skuta att vända.

 352. Bilderna har jag lånat
  av teamledare Eva Örtqvist.

 353. Man har valt att titta på hur lång
  tid patienten har haft diabetes.

 354. Alla de grupperna
  har också fått sänkt medel-HbA1c.

 355. De gjorde ett stort arbete. De fick
  dela upp sitt stora team i grupper.

 356. De hade också problem.
  De låg väldigt högt.

 357. Men det här arbetet gav effekt
  i alla fall.

 358. Det är fint att se
  att det går även i stora team.

 359. De hade redan före projektet
  börjat med det här arbetet.

 360. Redan 2010 hade de definierat-

 361. -ett mål för glukosvärdet-

 362. -som skulle ligga mellan 4-6,
  eller 8 efter måltid.

 363. De hade ett lågt HbA1c-mål - 45-55.

 364. De var tydliga med behandling
  av hypoglykemier-

 365. -och de hade börjat
  med kolhydraträkning.

 366. Hur hittar man sättet
  att driva förbättringsarbete?

 367. Det här är ett recept på hur man
  kan göra. Det är inget hokus pokus.

 368. Det gäller
  för de flesta organisationer-

 369. -inte bara inom vården.

 370. Det handlar om att ha stöd
  från ledningen. Det tar lite mer tid.

 371. Det handlar om att definiera sitt
  team, och man behöver en coach.

 372. Målen är viktiga.
  Man beskriver sina processer.

 373. Man måste hitta flaskhalsarna
  och följa sina resultat.

 374. Det är vi kanske inte vana vid i
  vården, att ta ner det på golvet...

 375. De flesta kliniker
  har ju resultatrapporter-

 376. -men det kanske inte är så förankrat
  bland dem som jobbar längst ut.

 377. Man måste hitta de områden man vill
  förändra och testa förändringarna.

 378. Hade de god effekt
  fortsätter man jobba på det viset.

 379. Hade de ingen god effekt
  får man börja om och testa nåt nytt-

 380. -följa upp resultaten och rapportera
  tillbaka till ledningen.

 381. Framgångsfaktorer är teambuilding,
  ett gemensamt budskap, tydliga mål...

 382. ...person- och familjecentrerad
  vård...

 383. ...kunskap om ny teknologi
  och att följa sina resultat.

 384. Hur ser det då ut i år
  och för Karlstad?

 385. Det här har jag hämtat ur registret
  och "Knappen" nyligen.

 386. 2010 var det i riket-

 387. -64,3 mmol medel-HbA1c.

 388. I Karlstad låg man på 68,6 mmol 2010.

 389. Karlstad var med
  i det första IQ-projektet.

 390. 2018 var det i riket 54,6
  och Karlstad hade 53.

 391. Ni ser vilken resa man har gjort här.
  Ett fantastiskt arbete har skett.

 392. Hur ser det ut
  med dem som har riktigt högt HbA1c?

 393. Ni kanske inte ser siffrorna,
  men det har sjunkit.

 394. I riket är det 8 % som ligger
  över 70, en sänkning från 2017.

 395. I Karlstad är det knappt 4 %.

 396. Det är bra för de barn och ungdomar
  som har diabetes här.

 397. När det gäller de som har uppnått
  målvärdet har man lite att jobba med.

 398. I riket är det nu drygt 30 %.

 399. Det är lika många som år 2010
  låg under målvärdet 57.

 400. Nu ligger 30 % under
  det låga målvärdet vi har på 48.

 401. I Karlstad är det ungefär 33 %.

 402. Det är ungefär som i riket.
  Det är inga stora skillnader.

 403. Det är fantastiskt roligt
  att kunna presentera det här.

 404. Det är roligt att resultaten
  har hållit i sig.

 405. Det finns fortfarande diskussioner
  om IQ-projektet.

 406. Många säger att det har betytt mycket
  för deras arbete. Det känns roligt.

 407. Det har spridit sig till andra
  länder. Vi har startat det här-

 408. -i Norge, England, Wales och Finland.

 409. Finland hade ett par team med
  i det sista IQ-projektet.

 410. I Danmark är man på gång också.

 411. Vi fortsätter
  de internationella jämförelserna.

 412. Vi har ungefär samma möjligheter
  att behandla i alla länder-

 413. -i alla fall i Väst.

 414. Vi tittar på om det
  kan ha med duration att göra-

 415. -eller kliniska variabler,
  men det verkar inte vara så.

 416. Nu tittar vi på
  hur det ser ut i debuten.

 417. Är det där det är viktigt
  att ha en god metabol kontroll?

 418. Det verkar nästan så.

 419. Jag ber att få tacka för
  uppmärksamheten. Tack så mycket.

 420. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bättre vård för barn och unga med diabetes

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena Hanberger har tagit fram ett förslag på hur man kan driva förbättringsarbete och presenterar här sin studie. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Allmän medicin, Barn med diabetes, Diabetes, Endokrina organ, Endokrinologi, Medicin, Vårdkvalitet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Bättre vård för barn och unga med diabetes

Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena Hanberger har tagit fram ett förslag på hur man kan driva förbättringsarbete och presenterar här sin studie. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom innebär en utmaning på många sätt. Utmattning och fysiska symptom hör till vanligheterna. Essi Sairanen, forskare vid Karlstad universitet, har studerat nyttan av ACT-terapi. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, forskar om psykisk ohälsa bland unga. Den psykiska ohälsan ökar i den här gruppen, särskilt bland flickor. Vi måste ta reda på mer om orsakerna och lära oss att jobba förebyggande, menar Hagquist. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?

Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en forskningsstudie av distriktssköterskan Lisbet Engh, före detta skolsköterska, visar att det finns hinder på vägen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Att mäta hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda hälsoinformation. Hanne Søberg Finbråten, sjuksköterska, presenterar forskning hon gjort bland den norska befolkningen. Det visade sig bland annat att över 50% av befolkningen aldrig faktakollar hälsoinformation i media. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Från diagnos till konsekvens av sjukdom

Laura von Kobyletzki, docent och allmänläkare, föreläser om sin forskning inom epidemiologi. Hon är expert på eksem och har gjort en studie som visar att patienterna ofta saknar det stöd som de skulle behöva. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Fysisk aktivitet för mental hälsa

Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont. Motmedlet är fysisk aktivitet, det visar tydligt den forskning som Annette Løvheim Kleppang har gjort i Norge. I sin doktorsavhandling tog hon upp just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Hälsofrämjande diabetesvård

Jenny Rossen, forskare vid Sophiahemmet högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet och sin forskning kring det. Professor Unn-Britt Johansson har studerat diabetespatienters rädsla för blodsockerfall - hypoglykemi. Här finns stora behov av utbildning och stöd. Båda drar slutsatsen att det behövs en ökad helhetssyn kring människors hälsa. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet

Vilka effekter har olika typer av fysisk träning på exempelvis övervikt, blodsockernivå och muskelmassa? Hur påverkas blodkärlens funktion av vad vi äter? Och varför är det så hälsosamt att äta frukt, bär och grönsaker? Dietisten Stig Mattsson, som bland annat arbetar för svenska skidlandslaget, ger handfasta svar. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Kontinuerlig blodsockermätning

Förr i tiden smakade man på patientens urin för att mäta blodsockret. Sedan dess har utvecklingen gått långt. Johan Jendle, professor vid Örebro universitet, berättar om glukosmonitorering. Det är en teknik som kontinuerligt mäter blodsockret via en sensor som i sin tur styr insulinpumpen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Diabetes och effekterna på synen

Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes. I förlängningen kan skadorna leda till synnedsättning. Fler och fler personer drabbas av diabetes, framför allt äldre. Vi står inför stora utmaningar för att kunna optimera ögonkontrollerna. Ögonläkaren Karl-Johan Hellgren berättar om sin forskning. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.