Titta

UR Samtiden - ResearchED 2019

UR Samtiden - ResearchED 2019

Om UR Samtiden - ResearchED 2019

Föreläsningar från ResearchED 2019, en internationell skolkonferens som riktar sig till alla som är intresserade av skolutveckling och den senaste forskningen inom pedagogik. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Till första programmet

UR Samtiden - ResearchED 2019 : Kunskaper som är nödvändiga på 2000-taletDela
 1. Får man dem att tänka annorlunda,
  måste de också få omsätta det praktiskt.

 2. Att prata om färdigheter
  för 2000-talet är underligt-

 3. -för jag pratar ju
  om nåt som inte existerar.

 4. Att prata om nåt som inte finns
  är ett problem i sig.

 5. Jag har ofta försökt att hitta bra
  definitioner på 2000-talets färdigheter.

 6. Det här är så nära jag har kommit.

 7. När man läser det ser man genast-

 8. -ett av de första problemen
  med de här färdigheterna.

 9. Här beskrivs de som "kompetenser,
  förmågor och attityder till lärande".

 10. Så till och med de som definierar dem
  vet inte vad färdigheter är-

 11. -och definierar dem inte särskilt bra.

 12. Det här är sånt som man anses behöva-

 13. -för ett framgångsrikt liv
  i 2000-talets samhälle.

 14. Okej, jag ska ta upp ett par problem
  med de här färdigheterna.

 15. Jag ska berätta varför de inte
  är specifika för 2000-talet-

 16. -och vad det är man egentligen behöver.

 17. Om man ser till
  de här färdigheternas korta historia-

 18. -så börjar allt 2009
  med Partnership for 21st Century Skills.

 19. Som ni ser är det här en rätt enkel...

 20. ...bild av vad det här omfattar.

 21. Färdigheterna är även
  väldigt generellt definierade.

 22. Överst ser vi färdigheterna och nedanför
  det som krävs för att uppnå dem.

 23. Det är ju bra, men det var 2009.
  Nu är det 2019.

 24. Inte långt därefter
  stötte man på den här bilden.

 25. Den här togs fram av utbildnings-
  myndigheten i Alberta, Canada-

 26. -men det finns många som liknar den,
  och som ni ser är den lite mer komplex.

 27. Det finns fler saker
  som man måste klara att göra.

 28. Jag ska ta upp huruvida kreativitet
  och innovationer är saker av värde.

 29. Det här utvecklades tack vare två
  nederländska grupper till det här...

 30. Många av er kan nog läsa det. Det är
  dels på engelska, dels på holländska.

 31. Det är lite likt svenska.

 32. Plötsligt ser man att saker och ting
  har blivit ännu mer komplicerade.

 33. Sen hittade jag det här.

 34. Här utgår man från den första figuren,
  men namnger allt-

 35. -för att vi förhoppningsvis
  ska förstå det bättre.

 36. Ni ser att vi har gått från fyra saker-

 37. -till fyra, sju...12...17 olika saker.

 38. Men som om det inte var nog
  hamnade vi här...

 39. Här har vi också 16-17 olika saker.

 40. Och vi har "grundläggande färdigheter,
  kompetenser och karaktärsdrag".

 41. Karaktärsdrag definieras tydligen
  som en typ av kompetens här.

 42. Och om vi går ett steg längre
  så möts vi av det här-

 43. -där 22 specifika kompetenser
  för 2000-talet är uppräknade-

 44. -som vi alla kommer att behöva.

 45. Det första problemet är att ingen
  vet vilka de här kompetenserna är.

 46. Många utbildningsnämnder tar upp
  de här målen, även här i Sverige-

 47. -och uppmanar skolorna att lära ut
  färdigheter anpassade för 2000-talet.

 48. Men åtminstone för mig
  är det inte helt klart...

 49. Jag har arbetat med
  att ta fram läroplaner i många år.

 50. Det första jag lärde mig är att jag
  måste kunna definiera min målsättning.

 51. Men 2000-talets färdigheter
  är tydligen odefinierbara.

 52. Nu ska jag ta upp några problem
  med det här.

 53. Här ser ni att problemen kan indelas
  i tre huvudsakliga grupper.

 54. I den första frågar vi oss om vi
  verkligen pratar om färdigheter?

 55. Om inte, vad är det vi pratar om?
  Och är det nåt som går att lära ut?

 56. I den andra är frågan om det här
  verkligen är specifikt för 2000-talet-

 57. -eller om det är saker vi redan lär ut,
  utan att vara medvetna om det?

 58. För det tredje så inser man det faktum
  att nästan alla kompetenser...

 59. ...anses vara oberoende av domän.

 60. Det är som om de går att lära sig utan
  att veta nåt om användningsområdet.

 61. Okej...

 62. När man tittar på de här färdigheterna,
  ser man att många av dem-

 63. -faktiskt är egenskaper.

 64. En egenskap indikerar nåt
  som är permanent och relativt stabilt.

 65. Den är konsekvent och bestående.

 66. En egenskap är liksom "inbakad"
  i personligheten.

 67. Om vi ser till egenskaper så vet vi-

 68. -att de är enormt svåra att förändra.

 69. Och de är nästan omöjliga att lära ut.

 70. Det är nåt helt annat än ett tillstånd.

 71. Ett tillstånd
  kan vara entusiasm för stunden.

 72. Man kan motivera nån att göra nåt,
  man kan göra dem glada för stunden.

 73. Men det vi talar om är kreativitet
  och att vara innovativ.

 74. Såna saker... Flexibilitet. Ledarskap.
  Allt sånt är personlighetsdrag.

 75. Och problemet är att man inte
  kan lära nån att vara en ledare.

 76. Man kan inte lära nån
  att vara innovativ eller kreativ.

 77. Man kan inte lära nån att vara flexibel.

 78. Det enda man kan göra i skolan
  är att skapa en miljö...

 79. ...som förhoppningsvis
  underblåser såna egenskaper.

 80. Det viktigaste är att det är en miljö-

 81. -som inte hämmar eller påverkar
  den typen av egenskaper negativt.

 82. Låt oss ta ett exempel.

 83. Om man vill att nån ska vara kreativ
  och komma med kreativa lösningar...

 84. ...om de ska vara innovativa
  och tänka utanför ramarna-

 85. -så måste man skapa en situation
  som är så trygg-

 86. -att barnet, eller personen,
  vågar tänka utanför de givna ramarna.

 87. Man måste skapa
  rätt klimat i klassrummet.

 88. Om ett barn, en ungdom
  eller en vuxen-

 89. -presenterar en kreativ idé-

 90. -så får det inte finnas nåt-

 91. -som står i vägen för det.

 92. Man får inte säga att ett svar är dumt,
  att nåt är fel-

 93. -eller att nåt
  skulle ha gjorts annorlunda.

 94. Gör man nåt av det
  kan man vara säker på-

 95. -att personen i fråga inte kommer
  att söka efter kreativa lösningar-

 96. -nästa gång de ställs inför en fråga.
  Varför det?

 97. För att deras kreativitet
  har bemötts negativt.

 98. Man kan nästan hävda
  att de har blivit bestraffade.

 99. De har förödmjukats inför klassen.

 100. De har förlorat status
  i klasskamraternas ögon.

 101. Om man som lärare
  vill skapa en psykologiskt trygg miljö-

 102. -måste man se till att den är trygg
  även när det gäller klassens reaktion.

 103. Om barnets lösning är okonventionell
  och det blir utskrattat av kamraterna-

 104. -så blir barnets lösning troligen inte
  lika kreativ och innovativ nästa gång.

 105. Samma sak gäller för flexibilitet
  och ledarskap.

 106. Allt det här är sånt
  som inte går att lära ut.

 107. Man kan lära folk...
  Det är ett av misstagen.

 108. Man kan lära ut sånt
  som bör utmärka en ledare.

 109. En ledare är öppen. En ledare
  ger plats åt avvikande åsikter.

 110. En ledare föregår med gott exempel.

 111. Man kan lära ut alla aspekter
  av vad ledarskap innebär.

 112. Man kan lära ut det
  som kännetecknar en ledare.

 113. Men man kan inte lära nån att vara
  en ledare eller att vara kreativ.

 114. Vill man skapa rätt miljö för det,
  betyder det att när man får ett svar-

 115. -som kanske inte är det bästa tänkbara-

 116. -så måste man ge rätt typ av feedback,
  den kallas "epistemisk feedback".

 117. Vad är då epistemisk feedback?

 118. Det finns i grunden
  tre typer av feedback.

 119. Den första typen är "endimensionell".
  Den är korrigerande.

 120. Det är den vanligaste typen.
  Den säger: "Det är fel svar."

 121. Den andra typen går in på "hur"
  och kan sägas vara tvådimensionell.

 122. Det innebär
  att man inte ger direkt feedback-

 123. -om huruvida svaret var rätt eller inte-

 124. -utan talar om hur lösningen
  kunde ha sett ut.

 125. Till exempel: "Nej, svaret är fel.
  Så här borde du ha gjort i stället."

 126. Barnet lär sig visserligen någonting,
  men också att det bara finns ett sätt-

 127. -och det är sättet man lär ut.

 128. Epistemisk feedback är tredimensionell
  och tar upp "varför".

 129. Det innebär att man ställer frågor
  av typen:

 130. "Det svaret var oväntat.
  Hur kom du fram till det?"

 131. "Tänkte du på det här...?
  Finns det nån annan lösning?"

 132. "Vad händer om du
  tar med det här i beräkningen?"

 133. Alla de här olika aspekterna
  får barnet att tänka.

 134. De hjälper barnet att få nya idéer
  och nya tankar-

 135. -och att se alternativa lösningar.

 136. Det kan till och med ge barnet en idé-

 137. -om varför hans eller hennes kreativa
  lösning eller flexibla infallsvinkel-

 138. -kanske fungerar bättre
  än läraren först insåg.

 139. Då har man skapat ett klimat
  som tillåter-

 140. -att kreativitet, flexibilitet
  och uppfinningsrikedom får utrymme.

 141. De får feedback, men det viktiga
  är att de gör nåt av den.

 142. Får man dem att tänka annorlunda,
  måste de också få omsätta det praktiskt.

 143. Den vanligaste typen av feedback
  på skoluppgifter och läxor-

 144. -är sånt som hamnar längst ner
  i elevernas skolväskor.

 145. De brukar tömma sina skolväskor
  varannan månad eller en gång om året.

 146. Skälet till att det är så och att folk
  ofta hävdar att läxor inte fungerar-

 147. -är att lärarna
  inte gör nåt med läxuppgifterna.

 148. De går inte vidare med sin feedback och
  kräver inte att barnet reagerar på den.

 149. Sen har vi det här med 2000-talet...

 150. Här är floden Tigris... Oj, jag får inte
  gå i vägen. Till höger har vi Tigris.

 151. Till vänster har vi Eufrat.
  Regionen kallas "bördiga halvmånen".

 152. Ungefär 6 000 år f.Kr.
  hände något väldigt underligt.

 153. En person - troligen var det en man
  - som lade märke till-

 154. -att vissa sorters gräs
  hade en viss typ av frön.

 155. De fröna kunde förvaras under lång tid.

 156. Han, eller hon,
  började korsa olika typer av frön-

 157. -och fick till slut fram vete.

 158. Otroligt kreativt och innovativt.

 159. Men det förändrade även
  den tidens samhälle i grunden.

 160. Det lade grunden för en civilisation
  där jägarna och samlarna-

 161. -kunde övergå till en bofast livsstil.

 162. De behövde inte vara i ständig rörelse
  för att hitta mat.

 163. När de blev bofasta bildades samhällen,
  specialkunskaper behövdes-

 164. -och yrkesgrupper växte fram.

 165. Det gjorde att de kunde
  fördela arbetet mellan människor.

 166. En del kunde göra krukor och andra
  kunde odla spannmål eller sy kläder.

 167. För att det ska vara möjligt
  krävs ett betalningssystem.

 168. Det ledde
  till en primitiv penningekonomi.

 169. Man behövde kunna bokföra
  den begynnande handeln.

 170. Det är otroligt kreativa och innovativa
  entreprenörsfärdigheter...

 171. ...som de här människorna hade
  6 000 år före vår tideräkning.

 172. Ser man till kunskapen
  som anses vara specifik för 2000-talet-

 173. -så bygger den på precis samma typ
  av kreativitet och uppfinningsrikedom.

 174. Jag menar...

 175. Det här ledde från en muntlig kultur
  till en kultur med ett skriftspråk.

 176. De uppfann siffersystem - och vi talar
  om nåt som hände för 8 000 år sen.

 177. 2000-talskompetenser som samarbete-

 178. -kommunikation och entreprenörskap
  är 8 000 år gamla!

 179. Vad är det vi pratar om?!
  Förra seklet ska vi inte ens prata om.

 180. På tal om kreativitet, så gillar jag
  att tänka på min mormor.

 181. Varför det?
  Min mormor föddes 1890 i USA.

 182. Under hennes livstid
  - hon blev ungefär 75-80 år-

 183. -såg hon hur hästar ersattes av bilar.

 184. Hon såg hur stearinljus
  ersattes av elektrisk belysning.

 185. Hon såg musikinstrument
  ersättas av grammofoner och radio.

 186. Hon såg telegrafen
  ersättas av telefonen.

 187. Hon fick se bussar, tåg, flygplan
  och till och med en månlandning.

 188. Det är enorma steg.
  Otroliga förändringar och innovationer.

 189. Mänsklighetens mest kreativa hjärnor
  ägnade sig åt det här.

 190. De samarbetade i forskarsamfund.

 191. Men vad har vi egentligen sett
  under det 21:a århundradet?

 192. Vi har sett en stor dator
  bli mindre och mindre...

 193. ...och ännu mindre.

 194. Men hur många
  omvälvande förändringar har vi sett?

 195. Vi färdades till månen på 1960-talet.

 196. Sen dess har vi inte skickat nån man,
  eller kvinna, till nån annan planet.

 197. Jetplanet Boeing 747...
  Jag läste om det i tidningen i dag.

 198. Det är ett flygplan från 1970.

 199. Sen dess... Visst, vi har Airbus 380
  som håller på att gå i konkurs.

 200. Men när det gäller överljudsplan
  har inte mycket förändrats-

 201. -och de förändringar vi sett
  är inte särskilt radikala.

 202. De är inte som
  att övergå från stearinljus till elljus.

 203. Eller från hästar till bilar
  - för att inte tala om månlandningar.

 204. Så de här 2000-talsfärdigheterna
  var otroligt viktiga 6 000 år f.Kr.

 205. Men de förändrade även vår värld-

 206. -från ungefär 1880 fram till 1950-talet.

 207. Ekonomer har visat att vår ekonomiska
  tillväxt, som var otroligt stor-

 208. -under de första 60-70 åren
  av det förra århundradet-

 209. -bara har krympt sen dess.

 210. Det beror på att våra innovationer-

 211. -har kommit att ske på skalnivå,
  inte på typnivå.

 212. Nästa problem...
  Jag ska bara se efter... Den är tio i.

 213. Det sista stora problemet
  är att den kompetens de pratar om...

 214. Det är sånt som problemlösning.

 215. ...framställs som om den
  är oberoende av domän.

 216. Det är ett problem.
  Ospecifik kunskap existerar inte!

 217. Jag vet att folk tror
  att när man forskar om nånting-

 218. -så gör man först observationer,
  sen uppställer man en hypotes-

 219. -tar fram en metod, analyserar
  resultaten och når en slutsats.

 220. Det är inte ämnesspecifikt eftersom man
  gör det i biologi, i fysik, i psykologi.

 221. En del gör det till och med i ekonomi.

 222. Men det man har lärt sig är en procedur.
  Man har procedurkunskap.

 223. Om man inte vet nåt om biologi kan man
  inte utföra ett biologiskt experiment.

 224. Samma sak gäller inom psykologi.

 225. Definitionen av en kompetens-

 226. -är förmågan att framgångsrikt
  följa och genomföra en procedur.

 227. Men för att kunna det
  behöver man domänspecifik färdighet.

 228. Och om nån ändå tror på allmänna
  kompetenser som "problemlösning"-

 229. -så är min första fråga den här:
  Finns det några kvantfysiker här?

 230. Hur bra tror ni att ni
  skulle vara på att hitta en lösning-

 231. -på ett problem inom kvantfysiken?

 232. Inte ens Casper klarar det.
  Han var mitt enda hopp.

 233. Samma sak gäller schack, i damspel-

 234. -och då det gäller
  varje generisk färdighet.

 235. Det bästa man kan hoppas på-

 236. -är att kunna lära nån proceduren
  för hur man gör en sak.

 237. Men som sagt, så är det inget mer
  än procedurkunskap.

 238. Man behöver domänspecifika kunskaper
  för att ha kompetens på ett område.

 239. I år är definitionen av allmän kompetens
  att den inte är domänspecifik.

 240. Den är övergripande
  och tillämpbar på andra områden.

 241. Men om man tar en specifik kompetens
  som att spela schack...

 242. ...så är en schackmästare
  inte bättre än jag på att spela dam.

 243. Fast man spelar på ett liknande bräde-

 244. -och man använder sig av strategier
  och taktik och man flyttar pjäser.

 245. Kunskap om schack
  kanske hjälper en att lära sig-

 246. -att spela dam bättre.

 247. Men färdigheterna
  är inte direkt överförbara.

 248. Inte heller på Go, mahjong
  eller nån annan typ av brädspel.

 249. Så det handlar inte
  om mycket mer än procedurkunskap.

 250. Det finns vissa sekundärfärdigheter
  som man kan försöka lära ut.

 251. Som självreglerat
  och självstyrt lärande .

 252. Jag ska ta upp informationskompetens
  lite senare.

 253. Men det är ett smalt segment.

 254. Vi tar en titt på det.
  I dagens holländska skolsystem-

 255. -hajpas idén att barn ska klara
  självstyrt och självreglerat lärande-

 256. -och att vi ska utnyttja det.
  Men vad innebär självreglerat lärande?

 257. Den som själv reglerar sitt lärande
  orienterar sig till ett problem...

 258. ...planerar sitt lärande själv,
  bedömer själv sina framsteg...

 259. ...och avgör till sist själva
  om de har uppnått sin målsättning.

 260. Om de inte har det, så börjar processen
  om från början igen.

 261. Den som själv styr sitt lärande...

 262. Ni ser rubriken "Uppgift" längst upp.

 263. Den som själv styr sitt lärande
  går ett steg längre till makronivån.

 264. "Jag vill lära mig kvantkemi."

 265. Så det första man gör är att avgöra
  vilka kunskapsbehov man har.

 266. Sen avgör man
  vilket mål man har för sitt lärande.

 267. Sen väljer man studiematerial
  och genomför uppgiften.

 268. Vi går tillbaka till föregående bild
  som handlar om självreglerat lärande.

 269. Men det finns ett litet problem med
  självreglerat och självstyrt lärande.

 270. De enda som själva
  kan reglera sitt lärande är experter.

 271. De vet vad de vet, och inte vet.

 272. Och de vet hur de ska skaffa sig
  den kunskap de inte redan besitter.

 273. En studerande
  är per definition en nybörjare.

 274. De vet inte särskilt mycket
  om vad de vet.

 275. Och de har ingen aning om
  vad de behöver veta.

 276. Och det innebär att de inte ens vet
  vilken kunskap som finns tillgänglig-

 277. -inom en viss kunskapsdomän.

 278. Så hur ska de kunna bedöma
  sina inlärningsbehov?

 279. Hur avgör de målen för sitt lärande?

 280. Och hur hittar de adekvata läromedel-

 281. -för att inhämta kunskap
  och lösa en uppgift.

 282. Jag brukar göra en jämförelse...
  Tänk er att ni åker till Moskva.

 283. Ni kan inte ryska
  och kan inte det kyrilliska alfabetet.

 284. Ni har ingen GPS i bilen.

 285. Tänk er att nån ber er hitta närmaste...

 286. ...skomakare.

 287. Hur bär man sig åt?
  Hur hittar man dit?

 288. Hur avgör man om man är på rätt väg?

 289. Man kan testa det genom att köra runt i
  45 minuter utan att hitta nån skomakare.

 290. Man skulle ju inte ens kunna
  läsa skylten där det står "skomakeri".

 291. Så om man inte vet vad man gör
  eller vad man behöver lära sig-

 292. -så är det väldigt svårt
  att vara självstyrd i sitt lärande.

 293. Och det är på individnivå.
  Talar vi om att arbeta i grupp-

 294. -samarbete är ju en 2000-talsfärdighet-

 295. -så måste lärandet
  också vara samreglerat.

 296. Lärandet måste
  samregleras av gruppen.

 297. Det är skälet till
  att det här inte fungerar.

 298. Micki Chi har skrivit om det här,
  och dessförinnan DeGroot 1965...

 299. Nej, det var redan 1946 som det kom ut
  på holländska och 1965 på engelska.

 300. Han studerade vad
  som utmärkte en schackmästare.

 301. Det beror inte på att de är smartare,
  utan på att de känner till fler drag.

 302. De känner till fler specifika partier.

 303. De har sett massor av schackpartier
  och har dem i sitt långtidsminne-

 304. -så när de ser en spelsituation
  vet de vad nästa drag är-

 305. -eftersom deras domänkunskap
  är större.

 306. De är inte bättre problemlösare
  eller mer kreativa än andra.

 307. De vet mer. Och eftersom de vet mer
  så tänker de annorlunda. Okej?

 308. De måste inte komma ihåg
  varje steg som krävs för att göra nåt.

 309. Det sker automatiskt för att de
  har gjort det så många gånger.

 310. Automatiska processer överförs.

 311. Och de arbetar framåt.
  Det är svårt att förstå.

 312. För en nybörjare är det helt annorlunda.

 313. De har ingen strategisk
  eller automatisk kunskap.

 314. Varje steg måste kommas ihåg.
  Det tar tid och är svårt.

 315. Deras kognitiva kapacitet att lösa
  problem är liten eftersom allt är nytt.

 316. Och deras korttidsminne,
  deras arbetsminne, är litet.

 317. De arbetar bakåt. Det är svårbegripligt.

 318. Att arbeta framåt eller bakåt låter som
  raka motsatsen till det jag tänker säga.

 319. Att arbeta bakåt betyder:
  Okej, vi har en patient-

 320. -och den patienten kommer till oss
  och berättar att han har ett problem.

 321. En nyutexaminerad läkare
  gör då steg för steg en serie tester-

 322. -för att komma fram till
  vad problemet är.

 323. Man tror att de arbetar framåt,
  men det är en typ av ändamålsanalys.

 324. Men jag skulle kalla det
  att arbeta baklänges.

 325. Vad gör en expert?
  Tänk på tv-serien "House".

 326. Några känner kanske till den.
  House hittar en möjlig lösning-

 327. -och sen säger han att det finns ett par
  saker som kan bevisa om den är riktig.

 328. Ni tycker väl att han jobbar baklänges,
  men det är tvärtom i min terminologi.

 329. Men han löser problemet
  på ett helt annat sätt.

 330. Men det är barn vi pratar om. Det
  handlar ju om kunskaper för 2000-talet.

 331. Jag måste hålla koll på tiden.

 332. Det finns färdigheter
  som är specifika för 2000-talet.

 333. Först sa jag att de inte finns,
  och nu säger jag tvärtom.

 334. Först har vi informationskompetens.

 335. Varför finns det
  två 2000-talsfärdigheter?

 336. För att fram till år 2000,
  då internet formligen exploderade-

 337. -och nätrevolutionen likaså,
  så fanns det sökmotorer...

 338. Googles föregångare exempelvis.

 339. Men innan dess var det så
  att om man behövde information-

 340. -så gick man till biblioteket.

 341. På biblioteket fanns en bibliotekarie
  och där fanns uppslagsverk.

 342. Bibliotekarien var en väktare.

 343. Han eller hon gick i god för
  att informationen på biblioteket-

 344. -var relevant och pålitlig.

 345. Jag går inte in på historierevisionism,
  stalinism och sånt.

 346. Generellt sett kunde man i vår del
  av världen känna sig säker på-

 347. -att informationen vi fick
  var riktig och relevant.

 348. Med sökmotorer och sånt-

 349. -så fick vi plötsligt
  ett helt nytt problem.

 350. Vi stod inför problemet
  med informationskompetens.

 351. Att söka information är lätt,
  man skriver bara in termen man söker.

 352. Problemet är att bearbeta
  och organisera informationen.

 353. Och som jag visade
  på föregående bild...

 354. Saskia Brand har tagit fram det här.

 355. ...så måste man kunna hitta, utvärdera
  och använda informationen.

 356. Det är nåt som fram till år 2000-

 357. -inte var en nödvändig kompetens.

 358. Man behövde kunna orientera sig i ett
  bibliotek med hjälp av DDK-systemet.

 359. Och bibliotekarien kunde hjälpa en.
  Men det andra behövde man inte kunna.

 360. Sen har vi informationshantering.

 361. Det handlar om
  hur man hanterar all information.

 362. Jag vet inte om ni har stött på
  det här problemet, men det har jag...

 363. "Jag minns att jag hittade det nånstans,
  men var?" Eller:

 364. "Jag minns att jag sparade det
  i en mapp, men i vilken?

 365. Alla mappar är otroligt idiosynkratiska.

 366. Om nån annan sätter sig vid er dator
  och inte känner till just ert system-

 367. -så är de helt vilse
  när de ska använda datorn.

 368. Vi brukade alltså bara ha såna här.

 369. Allt ordnades efter Deweysystemet
  eller alfabetiskt.

 370. Nu har vi såna här.

 371. Kompetens för att hitta, lagra
  och använda information.

 372. Det är nåt som inte fanns tidigare
  - det är en 2000-talskunskap.

 373. Om ni vill läsa mer om
  att förbereda barn-

 374. -på att själva ta till sig kunskap
  så finns det tillgängligt på nätet.

 375. Ni kan leta rätt på den här artikeln.

 376. Jag och Slavi Stoyanov gjorde en studie
  om vad skolan måste göra.

 377. Svaret är: inte mycket.

 378. Jag återkommer strax till det.
  Först ska jag ta det här...

 379. Man kan använda sig av skript.

 380. Men skript är väldigt specifika.

 381. Man löser ett problem, men det är svårt
  att överföra på ett annat.

 382. Eller så kan man använda
  det vi kallar "scaffolding"-

 383. -som inte bara innebär att ge vägledning
  för att lösa ett visst problem-

 384. -utan också bidrar till att skapa
  en mer allmängiltig kompetens-

 385. -som exempelvis självstyrt lärande.

 386. Men det sker inom ramarna
  för domänspecifika problem.

 387. Så här ser det ut
  om man systematiserar det.

 388. Det är ur boken "Ten Steps to
  Complex Learning" där Jeroen och jag-

 389. -diskuterar hur det här kan se ut-

 390. -när man ska lösa
  kompletta faktiska uppgifter.

 391. Vad ska man göra?
  Jag kallar det "framtidssäkert lärande".

 392. Barn i dag måste befrias från van-
  föreställningen att allt går att googla.

 393. Glöm att det finns kunskap på internet.
  Det gör det inte, där finns information.

 394. Och det mesta av den informationen
  borde inte ges utrymme där.

 395. Man måste skapa en bred
  och djupgående kunskapsbas.

 396. Man måste ge näring åt flexibilitet.

 397. Ett enkelt exempel...
  Jag kan lära er att baka en tårta.

 398. Eller bröd. Eller smördegsbakelser.

 399. Jag har varit kock. Det var mitt yrke.

 400. Man kan vara duktig på det
  här i Haninge eller i Holland.

 401. Man tror att man
  är klar med bagarutbildningen-

 402. -och att man har lärt sig det man ska
  och nu vet hur man bakar.

 403. Men skickar jag er till min syster
  i Crested Butte i Colorado för att baka-

 404. -så kommer ni att misslyckas. Varför?

 405. För att min syster
  bor på 3 000 meters höjd.

 406. Vi har lärt ut
  hur man bakar nere vid havsytan.

 407. I utbildningen ingår inte det faktum-

 408. -att lufttrycket blir lägre ju högre upp
  från havsytan man kommer.

 409. Det är därför alla skridskorekord
  görs i Calgary och Salt Lake City.

 410. För att lufttrycket är lägre där.

 411. Men det är ett problem om nåt ska jäsa
  eller om man ska koka saker.

 412. Vattnet kokar vid 85 grader
  hos min syster.

 413. Försök att koka spagetti...
  Man behöver en tryckkokare.

 414. Det betyder
  att man måste lära ut flexibilitet.

 415. Man måste ställa epistemiska frågor:
  "Kan det här eventuellt inte fungera?"

 416. -"Varför skulle det inte fungera?"
  -"Tänk att du gör det i Chamonix."

 417. "Var ligger det? I Schweiz.
  Det är i Alperna."

 418. "Gör höjden över havet skillnad?"
  Man får hoppas att de kan lite fysik.

 419. På så sätt får man dem
  att tänka efter och förstå-

 420. -att deras kunskaper inte räcker i dag
  och ännu mindre i framtiden-

 421. -i en situation där det finns
  nya jobb vi inte kan föreställa oss än.

 422. Det bästa rådet är att inse
  hur värdefull värdelös kunskap kan vara.

 423. För de där "värdelösa" fakta vi lärt oss
  kan vara väldigt bra att ha-

 424. -när man ställs inför situationer
  man inte är utbildad för.

 425. Jag ska lyssna på David senare i dag,
  men här är David Didaus modell.

 426. Som ni ser bygger den på
  vad som finns i långtidsminnet.

 427. Där finns den kunskap man har.
  Med den kan man lösa problem-

 428. -tänka kritiskt, kommunicera,
  samarbeta och vara kreativ.

 429. Det är grunden för allt.
  Tala om för David att det är felvänt.

 430. Det ska vara grunden.

 431. Det här är ett brev från Australiens
  ledande forskare till en tioårig flicka.

 432. I det brevet nämner han de kunskaper
  som behövs på 2000-talet. Han skriver:

 433. "Inget kan ersätta kunskap,
  inte ens i internetåldern."

 434. "Man behöver inte lära sig att samarbeta
  om man inte har nåt att bidra med."

 435. Vill ni läsa om andra myter än
  2000-talskunskap, läs den här boken:

 436. "Moderna myter
  om lärande och utbildning".

 437. Casper, en av författarna sitter där.
  Pedro är inte med den här gången.

 438. En ny utgåva är på gång
  och förhoppningsvis-

 439. -ger Natur & Kultur ut den på svenska.

 440. Det var nog allt för mig. Jag beklagar
  att jag drog över med tre minuter.

 441. Översättning: Andreas Palm Meister
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kunskaper som är nödvändiga på 2000-talet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paul Kirschner, professor vid Open University of the Netherlands, talar om de problem han ser med de så kallade tjugoförsta århundradets färdigheter. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - ResearchED 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Komparativ bedömning

Marije Lesterhuis har forskat på komparativ bedömning och studerat metoder för att bedöma kompetenser. Inom denna metod jämför utvärderarna arbetet med eleverna i par och väljer arbetet med högst kvalitet. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Kunskaper som är nödvändiga på 2000-talet

Paul Kirschner, professor vid Open University of the Netherlands, talar om de problem han ser med de så kallade tjugoförsta århundradets färdigheter. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Ledarskap för forskningsbaserad utbildning

Lena Adamson är tidigare chef för Skolforskningsinstitutet. Här berättar hon om var den forskningsbaserade utbildningen började och vad kännetecknen är för en forskningsbaserad skola. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Barak Rosenshines undervisningsprinciper

Tom Sherrington har arbetat som lärare och skolledare i trettio år. Här talar han om Barak Rosenshines undervisningsprinciper som publicerades 2012 i American Educator. Vad gör lärare effektiva och varför fungerar dessa principer? Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Familjeinkomst och skolresultat

Education Endowment Foundation (EEF) är en oberoende engelsk välgörenhetsorganisation som syftar till att bryta länken mellan familjeinkomst och pedagogisk prestation. Alex Quigley, chef för forskarskolan vid Huntington School, utforskar här de berömda EEF-undervisningsverktygen. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Att öka barns intelligens

David Didau talar utifrån sin bok "Making kids cleverer: A manifesto for closing the advantage gap" om varför intelligens spelar roll, hur vi kan öka barns intelligens och vad skolor behöver göra. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Religionen i den sekulära skolan

Vad händer i mötet mellan det sekulära landet Sverige och den allt större andelen nya invånare från länder med en mer religiöst präglad kultur? På en skola i utkanten av Västerås träffas lärare och vägledare för en studiecirkel om kulturmöten. De vittnar om att det finns ett behov bland lärare av att få diskutera de situationer som kan uppstå när elever från andra kulturer möter den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Lärarna möter frågor från både elever och föräldrar. Hur kan skolan bidra till en ömsesidig förståelse, både mellan religiösa grupper och mellan det sekulära och det religiösa?