Titta

UR Samtiden - ResearchED 2019

UR Samtiden - ResearchED 2019

Om UR Samtiden - ResearchED 2019

Föreläsningar från ResearchED 2019, en internationell skolkonferens som riktar sig till alla som är intresserade av skolutveckling och den senaste forskningen inom pedagogik. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Till första programmet

UR Samtiden - ResearchED 2019 : Att öka barns intelligensDela
 1. Att veta var man hittar nåt är
  ett dåligt substitut för att veta det.

 2. Okej, på engelska heter min nya bok:
  "Making Kids Cleverer".

 3. Jag tänker prata lite
  om några av argumenten i den boken.

 4. Till att börja med:
  tanken på fördelsklyftan.

 5. Den finns inte,
  är det första jag vill säga.

 6. Det är ingen absolut sanning.
  Problemet med klyftor-

 7. -är att vi tittar på dem
  som ligger högst upp och längst ner-

 8. -och vi glömmer det faktum
  att alla andra ligger i mitten.

 9. Klyftan är där vi alla befinner oss.

 10. Det är det första jag vill säga,
  men det här är också sant:

 11. När vi tittar på elevers framgångar-

 12. -så är den viktigaste faktorn
  för hur bra det går för barn i skolan-

 13. -deras socioekonomiska profil.

 14. Jag vågar säga att det är nåt
  som vi inte borde vara så nöjda med.

 15. Vi skulle kunna tro att det är
  ofrånkomligt, men det borde vi inte.

 16. Eftersom mitt argument är-

 17. -att det sätt
  på vilket skolor brukar organiseras-

 18. -systematiskt vrider allt som händer-

 19. -till fördel för de barn
  som redan har det bättre ställt-

 20. -och till nackdel för de barn
  som har det sämre ställt.

 21. Så om man kommer från en bakgrund-

 22. -med högre socioekonomisk profil-

 23. -kommer det som händer i skolan
  spela mindre roll för dig.

 24. Om du då är framgångsrik i skolan-

 25. -kan skolan ta åt sig
  en mindre del av äran.

 26. Det är ganska lätt för barn med högre
  socioekonomisk profil att lyckas bra.

 27. Det innebär också att om du har
  en mer missgynnad bakgrund så...

 28. Skolans påverkan blir då
  större och viktigare och betyder mer.

 29. En sak som vi kan sluta oss till-

 30. -är att skolan inte gör så stor skillnad
  som den kanske borde.

 31. Det borde vi kanske fundera över.

 32. Men det är inte ödesbestämt.
  Det måste inte vara så.

 33. Åtminstone hävdar jag det, och ni kan
  fundera över om jag har rätt eller fel.

 34. Med det i åtanke, den här tanken
  om fördelsklyftan och problemen där-

 35. -så vill jag påstå nånting
  som förhoppningsvis är oomtvistat-

 36. -och som vi alla kan skriva under på,
  som gäller syftet med utbildning.

 37. Jag hävdar att syftet med utbildning-

 38. -är att vi ska försöka
  göra människor lyckligare, friskare-

 39. -tryggare, mer kreativa,
  bättre på problemlösning och så vidare.

 40. Jag har träffat väldigt få
  som inte tycker att det är viktigt-

 41. -men om ni inte håller med om det
  får ni gärna säga till.

 42. Det är inte kontroversiellt, men nåt som
  kanske är det är hur vi kommer dit.

 43. Vad är mer eller mindre sannolikt
  att göra det möjligt?

 44. När jag har tänkt på det har jag
  tillbringat mycket tid med att läsa om-

 45. -och försöka ta reda på mer
  om begreppet intelligens.

 46. Jag ska komma till
  ett antal anledningar till varför.

 47. Intelligens verkar vara en ganska viktig
  faktor, men man kan undra vad det är.

 48. Jag ska ge en definition,
  som ni kan se är ganska komplicerad.

 49. Intelligens är inte ett begrepp-

 50. -som går att fånga in
  med korta, kärnfulla definitioner.

 51. Det jag gillar med den här definitionen
  är att den försöker säga nånting-

 52. -om våra vardagsupplevelser.

 53. Definitionen antyder att intelligens-

 54. -handlar om saker
  som vi alla värdesätter och erkänner-

 55. -även om vi inte bryr oss om
  akademiska färdigheter.

 56. Att hänga med,
  förstå och räkna ut är saker-

 57. -som en definition av intelligens
  borde få med. Låter det okej?

 58. Det råder inte konsensus.
  Det finns absolut forskare inom fältet-

 59. -som inte håller med, men det är
  så nära konsensus som jag har hittat.

 60. Om ni inte gillar den här definitionen
  så är ni inte ensamma, men...synd.

 61. En intressant sak... Det finns
  många myter och missuppfattningar-

 62. -om intelligens, särskilt när det
  handlar om mätning och IQ-tester.

 63. Många som jag har pratat med
  och diskuterat med-

 64. -tycker inte om tanken på IQ,
  och jag måste säga att jag håller med.

 65. Jag har många problem
  med IQ-begreppet.

 66. Vi måste vara tydliga och säga att
  IQ och intelligens inte är samma sak.

 67. När man tänker på intelligens,
  trots min definition-

 68. -så är det kanske
  mest rättvist att säga:

 69. Man känner igen det när man ser det.

 70. Lite som den berömda definitionen
  av pornografi.

 71. Man känner igen det när man ser det,
  utan nån beskrivning.

 72. Men IQ är bara en siffra för hur bra
  man har klarat ett antal olika prov-

 73. -och det är relativt meningslöst.

 74. Men en sak som vi människor
  gärna gör är att vi ser siffror-

 75. -och börjar ge dem
  nästan magiska egenskaper.

 76. Så snart man har en siffra
  kan man dela den och gånga den-

 77. -och göra den till en procentsats,
  och den blir verkligare än den är.

 78. Jag vill vara tydlig med det.

 79. Det intressanta med IQ-resultat-

 80. -som ställföreträdare för att mäta
  intelligens, med alla dess problem-

 81. -är att i motsats
  till den allmänna opinionen-

 82. -att det enda IQ-tester mäter
  är hur bra man är på IQ-tester-

 83. -i motsats till det
  så verkar IQ-resultat korrelera-

 84. -ganska starkt
  med saker som nästan alla värdesätter.

 85. Jag ska bara visa
  några av sambanden-

 86. -mellan IQ
  och andra mått på andra saker.

 87. Jag borde säga
  nåt litet om de här sambanden-

 88. -eftersom vi har de här siffrorna:
  0,4, 0,7...

 89. En perfekt korrelation
  skulle ge siffran ett.

 90. Det händer aldrig inom ett område
  som socialpsykologi. Det finns inte.

 91. Det bästa som man kan få är runt 0,8.
  Det är det starkaste sambandet.

 92. Ett intressant fynd
  när det gäller IQ-resultat-

 93. -är att om man skulle göra
  ett IQ-test i dag-

 94. -och göra ett till om en månad-

 95. -så skulle korrelationen
  mellan resultaten bli ungefär 0,8.

 96. Man skulle inte få
  exakt samma resultat.

 97. När vi tittar på det här
  och ser längst ner-

 98. -att IQ korrelerar så starkt
  med utbildningsresultat-

 99. -så är det ett väldigt viktigt fynd.

 100. Om barn får göra ett IQ-test
  när de är elva-

 101. -och vi ser på deras skolresultat
  när de är sexton-

 102. -så finns det ett starkt samband.
  Det är inte perfekt.

 103. Det finns andra saker som påverkar
  och som gör att det inte blir ett-

 104. -men det har mer prediktiv kraft
  än nåt annat mått som vi ännu har sett.

 105. Om man ser på de lägre sambanden-

 106. -som till exempel kreativitet,
  vad det nu än är, eller ledarskap-

 107. -så är korrelationerna mycket mindre,
  men mycket större än bara slump.

 108. Som ni säkert vet innebär inte
  korrelation ett orsakssamband.

 109. Det kan vara så
  att alla de här sakerna på olika sätt-

 110. -orsakar högre IQ-resultat-

 111. -eller så kan det vara så att det finns
  en tredje faktor som ingen vet om-

 112. -som orsakar både detta
  och IQ-resultaten.

 113. Men eftersom pilen pekar åt samma
  håll för väldigt många olika faktorer-

 114. -så är det sannolikt så
  att IQ-resultaten orsakar-

 115. -eller har ett orsakssamband
  med de här andra sakerna.

 116. Jag ska bara prata om några stycken.

 117. Samvetsgrannhet är intressant,
  mellan 0,4 och 0,6.

 118. Det varierar beroende på
  vilken miljö man befinner sig i.

 119. Om man befinner sig
  i ett väldigt komplext yrke-

 120. -där man sysslar med olika slags
  beslutsfattande och problemlösning-

 121. -lite som lärare gör, så har
  ditt IQ-resultat större prediktiv kraft.

 122. Det ger 0,6. 0,4 är om man har
  ett jobb med låg komplexitet.

 123. Det antyder att ju högre IQ-resultat-

 124. -desto troligare är det
  att du dyker upp och gör ett bra jobb.

 125. Det är intressant, och kanske inte
  det man skulle förvänta sig.

 126. Under det handlar det om våld.
  Där finns också en spridning.

 127. Det antyder
  att ju högre IQ-resultat man har-

 128. -desto mindre troligt blir det
  att man utsätts för våldsbrott.

 129. Det kanske har att göra med att man
  kan snacka sig ur en svår situation-

 130. -eller undvika den helt och hållet.

 131. I andra änden, 0,6, handlar om-

 132. -att ju högre IQ-resultat, desto mindre
  troligt att man begår ett våldsbrott.

 133. Man kan begå andra brott, men det är
  mindre troligt att man använder våld.

 134. Lycka är väldigt intressant.

 135. Det finns en allmän bild
  att människor med hög IQ mår dåligt.

 136. Det stämmer inte.
  Det är väldigt svårt att mäta lycka-

 137. -och den här korrelationen utgår från
  självskattningar av egenupplevd lycka.

 138. Man har frågat: "Är du lycklig?"
  Självskattningar är väldigt opålitliga.

 139. Men trots det upplever människor
  med högre IQ att de är lyckligare.

 140. Man kanske inte hade förväntat det.

 141. Dessutom verkar människor med
  högre IQ även ha bättre mental hälsa.

 142. Där finns också en missuppfattning
  att hög IQ leder till-

 143. -att man blir en depressiv,
  självmordsbenägen typ-

 144. -som är knäpp på ett eller annat sätt.
  Det finns inga belägg för det, tvärtom.

 145. Det finns mycket data,
  särskilt på schizofreni-

 146. -men det är inte mer troligt
  att man får schizofreni.

 147. Fynden när det gäller schizofreni
  är såna att ju högre IQ man har-

 148. -desto mindre allvarliga symtom
  får man om man får schizofreni.

 149. Det är intressant
  och kanske förvånande.

 150. Sen har vi livslängd. Ju mer intelligent
  man är, desto längre lever man.

 151. Det kan vara för att man
  fattar bättre beslut, man äter bättre-

 152. -eller man kanske tränar mer, vem vet?

 153. Sen har vi ett starkt samband
  med skolresultat.

 154. En väldigt viktig, öppen fråga här är:

 155. Orsakar IQ-resultat skolresultat,
  eller orsakar skolresultat IQ-resultat?

 156. Jag tänker utforska de två olika sätten
  som det kan fungera.

 157. Det finns väldigt få negativa samband
  med IQ-resultat och andra saker.

 158. Ett av de få negativa sambanden är
  att man har större risk att få glasögon.

 159. Så ni som har glasögon
  sitter och känner er ganska belåtna-

 160. -men det finns
  en fullständigt rimlig möjlighet-

 161. -att ni har glasögon men är korkade,
  så bli inte för självbelåtna.

 162. Så...

 163. Den stora frågan, om allt det här...

 164. Det behöver inte vara sant,
  bara sannolikt.

 165. Om det är mer troligt att folk
  med högre IQ får de här fördelarna-

 166. -måste vi ställa frågan: är det möjligt
  att göra barn intelligentare?

 167. Går det att göra det?

 168. En populär idé för tillfället-

 169. -och några av er kanske lyssnade
  på Caspers föreläsning-

 170. -handlar om growth mindset och att
  man är så smart som man själv tror-

 171. -att man blir intelligent om man
  tror det, att hjärnan är som en muskel.

 172. Hjärnan är inte som en muskel.

 173. Rent bokstavligt är den inte en muskel
  som drar ihop sig och utvidgas.

 174. Hjärnan gör inte det.

 175. Om hjärnan kunde växa skulle man få
  problem, eftersom skallen inte växer.

 176. Det skulle ge alla möjliga problem.

 177. Men även på ett bildligt plan, på ett
  metaforiskt plan, så är det inte sant-

 178. -för när man använder en muskel-

 179. -vi kan säga att vi använder
  benmusklerna och vill träna dem-

 180. -och jag börjar göra squats...
  Jag ska sluta. Det kan vara stötande.

 181. Om jag tränar benen
  blir musklerna i benen bättre-

 182. -på allt som jag använder benen till.
  Jag kan springa snabbare och längre-

 183. -jag kan hoppa högre och såna saker.

 184. Att träna hjärnan
  fungerar inte på det sättet.

 185. Minns ni hjärnträningsspel?

 186. Minns ni dem? De var populära
  på Nintendokonsoler och sånt.

 187. I stora drag visade forskningen
  att om man spelar hjärnträningsspel-

 188. -så blir man bättre
  på att spela hjärnträningsspel.

 189. Det är ju trevligt.

 190. Det går inte att överföra.
  Man blir inte bättre på nåt annat-

 191. -vilket ju var varför man spelade dem.

 192. Om man tränar en särskild kognitiv
  förmåga blir man bättre på just den-

 193. -men man blir inte bättre
  på andra kognitiva förmågor.

 194. På det sättet är hjärnan
  inte heller som en muskel.

 195. Om vi är skeptiska till de påståendena-

 196. -kan vi tro att barn
  kan bli intelligentare?

 197. När vi tänker på det
  vill jag introducera ett nytt begrepp-

 198. -som först postulerades
  av Raymond Cattell på 60-talet.

 199. Han pratade om
  att intelligens har två egenskaper:

 200. Den är både flytande och kristalliserad.

 201. Det är lite kontraintuitivt att den
  flytande delen är fast, eller inte helt.

 202. Den ökar under livet
  tills man är i 20-årsåldern.

 203. Sen går den ner. Från 20-årsåldern
  och framåt minskar flytande intelligens.

 204. Det som man har funnit är
  att vi inte verkar kunna öka-

 205. -människors flytande intelligens.

 206. Förutom den kurva man har i sitt liv
  när man växer upp och åldras-

 207. -så kan man inte få mer än man har.

 208. Flytande intelligens
  är ens råa tankeförmåga.

 209. Om du inte vet nåt
  om ett ämne och ett problem-

 210. -så säger den hur troligt det är
  att du kan lösa problemet.

 211. Kristalliserad intelligens
  är din förmåga att använda det du vet-

 212. -för att lösa problem.
  Den ökar under hela livet.

 213. Den fortsätter öka
  när man lär sig mer om världen.

 214. Det är faktiskt sant att man blir visare
  ju äldre man blir, i genomsnitt.

 215. Det kan finnas vissa som det inte
  stämmer för, men för de flesta.

 216. Ju äldre man är desto mer
  kristalliserad intelligens har man.

 217. Det här är intressant,
  för det säger att vi inte ska slösa tid-

 218. -på den flytande intelligensen,
  den som inte går att påverka utifrån.

 219. Det finns de som inte håller med mig-

 220. -men i stora drag är det så
  om man vill öka flytande intelligens-

 221. -att då och då dyker det upp en artikel-

 222. -som säger att nån har lyckats,
  men genast hittar nån fel i forskningen-

 223. -och säger att det inte fungerar.

 224. För oss lärare är det viktiga här-

 225. -att inget som nån har kommit på
  hittills har en påverkan i klassrummet.

 226. Det är väldigt specialiserade
  mekanismer som folk hävdar-

 227. -skulle kunna öka den flytande
  intelligensen, men inte alls säkert.

 228. Det skulle inte vara lönsamt för er
  att lägga tid på att försöka göra det.

 229. Det vore mycket bättre att försöka öka
  barns kristalliserade intelligens-

 230. -eftersom det är ganska enkelt,
  och vi vet väldigt väl hur man gör.

 231. Om man visar folk fler saker, berättar
  fler saker, ger fler upplevelser-

 232. -så lär de sig mer och ökar
  sin kristalliserade intelligens.

 233. Det är där jag tycker
  att vi borde lägga våra resurser.

 234. Jag hävdar att genom att
  öka kvaliteten och kvantiteten-

 235. -på det som barn vet
  så gör vi dem smartare-

 236. -och därigenom troligen
  lyckligare, friskare och tryggare.

 237. Det är det jag hävdar.

 238. Jag tänker också hävda
  att den viktigaste skillnaden-

 239. -mellan barnen i era klassrum-

 240. -är kvaliteten och kvantiteten
  hos barnens kunskap.

 241. Det finns förstås
  alla möjliga skillnader-

 242. -men de flesta skillnaderna
  mellan barn kan man inte göra nåt åt-

 243. -men kvantiteten och kvaliteten
  hos deras kunskap går att förändra.

 244. Det går lätt att förändra, och därför
  är det den viktigaste skillnaden.

 245. Låter det vettigt? Okej.

 246. Jag ska inte prata länge om det här,
  men det är bra att få lite grepp om-

 247. -och få en grundläggande förståelse
  för hur vi verkar lära oss saker.

 248. Det verkar finnas ett trevägssamband
  mellan miljön utanför oss-

 249. -och arbetsminnet och långtidsminnet.

 250. Jag vill inte att ni gör misstaget
  att tro att det här är sant.

 251. Det är inte sant. Det är en modell.

 252. Det är ett sätt att tänka
  kring hur vi lär oss.

 253. Alla modeller
  är med nödvändighet felaktiga.

 254. Modeller är förenklingar
  av verkligheten-

 255. -men vissa modeller är användbara,
  trots att de har fel.

 256. Det här är en modell med vilken
  vi kan göra användbara förutsägelser.

 257. Den är inte sann,
  men den är användbar.

 258. Arbetsminnet är där vi tänker.
  Allt tänkande, all uppmärksamhet-

 259. -äger rum i det
  som vi kallar arbetsminnet.

 260. Du lägger märke till miljön,
  just nu är det jag som pratar-

 261. -men det är också om du är kissnödig-

 262. -om du åt för mycket semla i pausen
  och känner dig lite för mätt-

 263. -kanske den förföriska doften
  hos personen bredvid-

 264. -allt det här utgör din miljö.
  Du kan inte uppmärksamma allt-

 265. -utan bara lite av det som händer,
  på grund av det begränsade utrymmet.

 266. När du uppmärksammar saker
  lär du dig och kommer ihåg-

 267. -det som du uppmärksammar,
  men du minns också-

 268. -och utnyttjar sånt som du redan vet.

 269. Du kanske upplever
  att jag säger nånting och du tänker:

 270. "Jaha, jag har hört nåt liknande,"
  eller "Det får mig att tänka på..."

 271. Det är en användbar process.
  Närhelst vi gör det-

 272. -när vi svarar på nånting
  som väcker upp ett minne-

 273. -så hjälper det oss
  att förstå den nya informationen.

 274. Vårt minne är kontextberoende,
  så om jag säger "bröd" säger ni...

 275. -Smörgåsar.
  -Okej. Eller smör, eller rostbröd.

 276. Nån tänker tydligen på smörgåsar.

 277. Långtidsminnet är ett svårt begrepp-

 278. -eftersom ingen kan undersöka
  sitt eget långtidsminne.

 279. Om vi försöker jobbar vi i arbetsminnet.

 280. Vi vet att det finns,
  eftersom man kan tänka på nånting-

 281. -och sen sluta tänka på det,
  och börja tänka på det igen senare.

 282. Det måste parkeras nånstans,
  och vi kallar det långtidsminnet.

 283. Känner nån igen bilden
  som jag har valt för långtidsminnet?

 284. Bra gjort! En scen från slutet
  av "Jakten på den försvunna skatten".

 285. Indiana Jones har tagit med
  förbundsarken till USA-

 286. -men myndigheterna har tagit den
  för att förvara den tryggt.

 287. De sätter den i en trälåda
  som de märker med "topphemligt"-

 288. -och ställer den i en lagerbyggnad
  full med likadana trälådor.

 289. Den är säker, men ingen
  kommer nånsin att hitta den.

 290. Det är som vissa saker i minnet.

 291. De finns där,
  men man kommer inte åt dem.

 292. En teori om hur det här fungerar
  är schemateorin.

 293. När man bara vet en sak om ett ämne-

 294. -så är det väldigt svårt
  att komma ihåg det-

 295. -eftersom minnet fungerar
  genom ledtrådar.

 296. Sannolikheten att du får rätt ledtråd
  för att få upp ett visst minne-

 297. -är ganska liten när du bara vet en sak.

 298. Jag ska förklara hur det kan fungera.

 299. Jag ska lära er ett ord
  från ett annat språk-

 300. -som jag hoppas att vissa av er kan
  och andra inte kan.

 301. Ordet som jag ska lära er,
  frasen, är Ni hao.

 302. Säg inget. Okej.

 303. Upp med händerna
  om ni vet vad det betyder. Tack.

 304. Jag återkommer till er. Upp med
  händerna ni som inte vet. Perfekt.

 305. Om ni inte vet vad det betyder,
  som är hur ert långtidsminne ser ut-

 306. -så har ni bara ett meningslöst ljud.

 307. Om jag kommer tillbaka om en vecka
  och frågar om ordet-

 308. -tror jag att det skulle vara svårt
  att minnas det, ganska osannolikt.

 309. Men ni har lagrat informationen om det
  ljudet med dess betydelse, eller hur?

 310. Vill ni säga vad det betyder?
  Utmärkt. Det betyder "hej".

 311. Bokstavligen
  "Hur mår du?" på mandarin.

 312. Så i ert långtidsminne
  har nu det där hänt.

 313. Ljuden Ni hao har länkats
  till den semantiska informationen-

 314. -att det betyder "hej" på mandarin.

 315. Det har ökat sannolikheten
  för att ni ska komma ihåg det.

 316. Nu finns där två komponenter.

 317. Om jag skulle fortsätta
  lära er ord på mandarin...

 318. Det ska jag inte.
  Tyvärr. En annan gång.

 319. Då skulle varje ord på mandarin göra
  det enklare att komma ihåg de andra.

 320. Ju mer mandarin ni kan, desto lättare
  är det att komma ihåg allt ni kan.

 321. Som ni vet blir lär man sig
  till sist ett språk flytande-

 322. -och om man talar mandarin flytande
  kommer man aldrig att glömma Ni hao.

 323. Det händer aldrig att kineser
  stöter på varandra i Beijing och säger:

 324. "Det finns ett ord som man säger,
  men jag har glömt det..."

 325. På samma sätt glömmer ingen svensk
  hur man säger "hej!" Man bara gör det.

 326. Vi gör det här automatiskt. När vi talar
  ett språk flytande kommunicerar vi-

 327. -utan att använda hjärnan.

 328. Har ni nånsin varit med om
  att det är er födelsedag-

 329. -och nån säger
  "Grattis på födelsedagen"-

 330. -och ni säger "Tack, detsamma"?

 331. Och sen inser ni
  att det är nåt som inte stämmer.

 332. Vi har talat... Vi talar så flytande att
  vi talar utan att medvetet tänka på det.

 333. Det är viktigt.

 334. Ju mer vi vet och ju mer hopknutna
  de här informationsnätverken blir-

 335. -desto mer utrymme får vi
  i arbetsminnet att tänka på nya saker.

 336. Om vi kommer så långt
  att nåt blir automatiskt-

 337. -så är det ganska lätt för oss
  att tänka på det som en helhet-

 338. -och det tar inte upp nån plats alls.

 339. Så nu ska jag bara berätta varför
  det är viktigt att ha kunskap om saker.

 340. Det jag hävdar är att kunskap om saker
  ökar den kristalliserade intelligensen-

 341. -och gör dig troligtvis
  lyckligare, friskare och tryggare-

 342. -och rikare och gör att du får glasögon.

 343. Förlåt.

 344. Varför är det viktigt?

 345. Förmågan att tänka
  är avhängig av att man vet saker.

 346. Vi vet detta eftersom ingen kan tänka
  på nåt som man inte känner till.

 347. Försök. Tänk på nåt
  som du inte vet nånting om.

 348. Det går inte. Man kan tänka på saker
  som man inte vet så mycket om-

 349. -och säga att du inte vet så mycket
  om kvantfysik, och att det är tråkigt-

 350. -men du kan göra det, men du kan inte
  tänka på nåt som du inte vet nåt om.

 351. Förmågan att tänka
  är avhängig av att man vet saker.

 352. Nu vill jag hävda att ju mer man vet-

 353. -desto bättre blir kvaliteten
  på ens tänkande.

 354. Ju mer man vet, desto troligare
  är det att man ser samband och tänker:

 355. "Jaha, jag kan använda det här,"
  eller "Det här är ju som det här."

 356. Man tänker mer intressanta tankar
  ju mer man vet.

 357. Jag tänker återkomma till det,
  för det är viktigt.

 358. Den viktigaste skillnaden
  mellan barn i våra klassrum-

 359. -och den som vi kan göra mest åt,
  är hur mycket kunskap de har.

 360. Då så.

 361. Några av motargumenten som folk
  använder mot de här idéerna är:

 362. Vi lever på 2000-talet, vi har Internet
  och det är smockfullt med saker.

 363. Vi kan slå upp saker när vi behöver.

 364. Varför ska man
  trycka in dem i långtidsminnet?

 365. Varför skulle man vilja göra det?

 366. Det finns en viss poäng där.

 367. Jag vill verkligen säga att både
  Internet och böcker är fantastiska-

 368. -och en stor källa till kunskap-

 369. -men det som finns på nätet och det
  som finns i böcker är information.

 370. Kunskap är bara kunskap om det finns
  i ditt långtidsminne i din hjärna.

 371. Vi kan ju inte tänka på saker
  som vi inte vet nåt om.

 372. Man kan inte tänka på saker på nätet
  som man inte har slagit upp.

 373. Man kan bara tänka
  på sånt som man vet nåt om.

 374. Kunskap är en funktion
  hos vår organiska vävnad.

 375. Internet och böcker är lagringsmedier-

 376. -för saker som man
  kanske aldrig får kunskap om.

 377. De är användbara, men de räcker inte.
  Att veta var man hittar nåt-

 378. -är ett dåligt substitut
  för att veta det.

 379. Du kan tänka på att leta upp nåt
  men det är begränsande.

 380. Att tänka på saken i sig
  är mycket mer intressant.

 381. Jag vill visa några exempel
  på hur kunskap gör allt mycket lättare.

 382. För att göra det tänker jag
  sätta ert arbetsminne på prov.

 383. För att göra det ska jag visa
  en rad med tolv siffror i fem sekunder.

 384. Om ni orkar kan ni försöka
  komma ihåg dem. Är ni med?

 385. Okej. Fem sekunder med början...nu.

 386. Hoppsan! Hur gick det?
  Vill nån försöka?

 387. Var...? Var så god.

 388. Vad säger du?

 389. Det var inte helt fel...
  - Vill nån annan försöka? Ja!

 390. Ja...

 391. Ja...

 392. Ja...

 393. En stor applåd.

 394. Mycket bra. Nu tror jag
  att du delade upp dem i grupper om tre.

 395. Det visar sig att talet 601 tar upp
  lika mycket utrymme som siffran 6.

 396. Det tar upp mindre plats
  än siffrorna 6, 0 och 1 var för sig.

 397. Jag gjorde det här med en grupp lärare
  i en skola i London och alla hade rätt.

 398. Jag frågade hur de gjorde.
  De sa att det var deras busslinjer.

 399. Det är...

 400. Där finns en poäng.
  Nu ska ni få samma uppgift.

 401. Jag ska visa samma siffror
  i en annan ordning.

 402. Den här gången kommer alla... Många
  av er kommer att tycka att det är lätt.

 403. Är ni redo?

 404. Det blir lätt
  om de talen betyder nåt för er.

 405. Om man är från England betyder de
  nog mer än om man är från Sverige.

 406. Jag kan förlåta er om ni inte kommer
  ihåg slaget vid Hastings 1066-

 407. -där kung Harald fick en pil i ögat.

 408. 1812 kanske ni hör kanonmuller...

 409. 1966 har ni Bobby Charlton...
  Nånting hände, eller hur?

 410. Gjorde inte England nåt bra...?
  I alla fall.

 411. Eftersom de sakerna har betydelse,
  och ni vet nånting om de talen-

 412. -så blir uppgiften lättare.

 413. Jag har ett annat exempel.

 414. Om ni tittar på den meningen...

 415. Den är väldigt svårt att förstå.

 416. Det är för att några av orden är på...
  jag tror att det är montenegrinska.

 417. Som ni kanske inte kan. Därför blir det
  nog svårt att förstå den meningen.

 418. Men titta hur lätt det blir
  att förstå den meningen-

 419. -när man vet vad som pågår.

 420. Som lärare vet ni antagligen
  vem OECD är och vad PISA betyder.

 421. Plötsligt är det inte konstigt alls.
  Det blir mycket lättare.

 422. Att veta saker gör allt som har att göra
  med det man vet mycket enklare.

 423. Det påverkar också
  hur man ser världen.

 424. Jag ska visa en bild-

 425. -och utifrån det ni vet
  kommer ni att se lite olika saker.

 426. Några av er... Jag vågar säga att alla
  här ser att det är en fotbollsmatch.

 427. Alla ser nog också
  att det är två lag som spelar.

 428. Några av er
  vet ganska mycket om fotboll-

 429. -och kanske känner igen
  den taktik som används här.

 430. Vill nån säga vad det är? Ja?
  Just det. En offsidefälla.

 431. Om ni inte vet vad det är ser ni det
  inte, för ni vet inte vad det är.

 432. Det ni vet påverkar
  hur ni interagerar med omvärlden.

 433. Jag hävdar alltså
  att mer kunskap gör barn smartare-

 434. -eftersom det ökar
  deras kristalliserade intelligens-

 435. -och gör det mer troligt att de blir
  lyckligare, friskare och allt det där.

 436. Jag ska bara lite kort diskutera tanken-

 437. -på vad det är
  som vi kanske borde lära ut.

 438. Det är en viktig diskussion,
  eftersom vi inte kan lära barn allt.

 439. Vi kan inte det. Tiden är ändlig.
  Särskilt lektionstiden är ändlig.

 440. Ben Newmark sa i morse
  att barn bara är i klassrummet-

 441. -ungefär nio procent av tiden
  som de går i skolan.

 442. Vi har en begränsad tid
  att lära dem saker, så vi måste välja.

 443. Jag menar att medan man kan hävda
  att all kunskap är värdefull...

 444. ...oavsett hur nyttig den är, så är
  viss kunskap mer nyttig än annan.

 445. Viss kunskap gör att man kan göra
  intressantare saker än annan.

 446. Viss kunskap leder till kvalitetsmässigt
  bättre tankar än annan.

 447. Det här är en diskussion som man kan
  fundera kring och lägga tid på...

 448. Poängen är att för oss som lärare-

 449. -som bestämmer vad vi ska lära ut-

 450. -så måste vi fatta beslut,
  som alltid kostar.

 451. Om vi väljer en sak kan vi inte också
  välja att göra nåt annat samtidigt.

 452. När tiden har gått är den borta.

 453. Det vi sällan gör... Det vi brukar göra
  är att säga vad vi har valt att göra-

 454. -och det verkade ganska bra-

 455. -men det vi borde göra är att fråga
  oss själva om det vi valde att göra-

 456. -mer eller mindre bra
  än det vi valde att inte göra.

 457. Vi gör inte så tillräckligt ofta.

 458. Så en idé som jag tycker är användbar-

 459. -är begreppet "kraftfull kunskap".

 460. Jag ska berätta vad det kan betyda.

 461. Det finns en skillnad
  mellan kunskap om vardagliga saker-

 462. -och kunskap som gör att man kan
  tänka djupare kring olika saker.

 463. Jag skyndar på lite,
  för tiden är snart ute.

 464. Det är såna här saker som gör
  att vi kan tänka mer kraftfullt.

 465. Om viss kunskap gör
  att man ställer intressanta frågor-

 466. -och förklarar saker på nya sätt, så är
  den kunskapen nog värd att lära ut.

 467. Vi hoppar över ett par andra saker,
  men det är ett område att tänka på.

 468. Några av er kanske kommer ihåg,
  på sent 80-tal eller tidigt 90-tal-

 469. -så kom den kontroversiell boken
  "The Bell Curve"-

 470. -som i princip sa att det inte finns
  nåt hopp eller nån chans-

 471. -och att människor på fel plats
  på kurvan aldrig kan bli smartare.

 472. Vi kan lika gärna lägga ner.

 473. Det var väldigt kontroversiellt,
  och man kan hålla med eller inte.

 474. Jag skulle vilja göra
  ett tankeexperiment-

 475. -och fundera på
  om vi skulle göra alla barn smartare-

 476. -om vi kunde flytta
  hela kurvan åt höger-

 477. -vem skulle tjäna mest på det?

 478. Här har vi klockkurvan.

 479. Jag menar att medan...

 480. Här måste vi
  verkligen skilja på IQ och intelligens.

 481. IQ är en siffra, men intelligens,
  särskilt kristalliserad intelligens-

 482. -representerar kunskap och förmågan
  att utnyttja kunskap på olika sätt.

 483. Om vi ökar mängden kristalliserad
  intelligens hos alla barn-

 484. -oavsett bakgrund,
  vem tjänar mest på det?

 485. För att hjälpa oss
  tänka på vem som tjänar mest-

 486. -kan vi byta ut intelligens
  mot välstånd.

 487. Intelligens distribueras enligt en kurva
  som den där, men inte välstånd.

 488. Välstånd har en asymmetrisk
  distribution. Det ser ut så här.

 489. Den kommer inte ner igen. Om vi
  skulle ge alla människor i Sverige...

 490. ...10 000 kronor, vem skulle
  tjäna mest på att vi gjorde det?

 491. De rikaste eller de fattigaste?

 492. För de rikaste
  skulle det inte göra nån skillnad alls.

 493. För de fattigaste skulle det kunna
  förändra hela deras liv.

 494. Om vi tänker på intelligens
  på samma sätt-

 495. -och ser kunskapen som en gåva-

 496. -och vi ger alla barn kunskapens gåva
  för att de ska bli smartare-

 497. -så spelar det inte så stor roll för dem
  som ligger till höger på kurvan-

 498. -men det kan förändra livet
  för dem till vänster-

 499. -och låta dem göra saker
  som de annars hade varit omöjliga.

 500. Där tycker jag
  att vi borde tänka så här:

 501. Ja, de rika blir ännu rikare-

 502. -men att de fattiga också blir rikare
  är mycket viktigare-

 503. -och gör en mycket större skillnad.

 504. Här är det några saker
  som jag hoppas ni tar med er härifrån.

 505. Det här handlar om social rättvisa.

 506. Om vi prioriterar viss slags kunskap
  får barnen större möjligheter.

 507. Goda avsikter räcker inte. Vi ger
  de mest privilegierade alla fördelar-

 508. -och inte de som behöver dem. Det är
  varken rätt, rättvist eller acceptabelt.

 509. Vi måste börja tänka annorlunda
  när det gäller de sakerna.

 510. Jag hoppas att ni tyckte att nåt av
  det här var intressant och användbart.

 511. Annars ber jag om ursäkt.
  Jag gjorde så gott jag kunde. Tack.

 512. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att öka barns intelligens

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

David Didau talar utifrån sin bok "Making kids cleverer: A manifesto for closing the advantage gap" om varför intelligens spelar roll, hur vi kan öka barns intelligens och vad skolor behöver göra. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Barns utveckling, Intelligens, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - ResearchED 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Komparativ bedömning

Marije Lesterhuis har forskat på komparativ bedömning och studerat metoder för att bedöma kompetenser. Inom denna metod jämför utvärderarna arbetet med eleverna i par och väljer arbetet med högst kvalitet. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Kunskaper som är nödvändiga på 2000-talet

Paul Kirschner, professor vid Open University of the Netherlands, talar om de problem han ser med de så kallade tjugoförsta århundradets färdigheter. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Ledarskap för forskningsbaserad utbildning

Lena Adamson är tidigare chef för Skolforskningsinstitutet. Här berättar hon om var den forskningsbaserade utbildningen började och vad kännetecknen är för en forskningsbaserad skola. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Barak Rosenshines undervisningsprinciper

Tom Sherrington har arbetat som lärare och skolledare i trettio år. Här talar han om Barak Rosenshines undervisningsprinciper som publicerades 2012 i American Educator. Vad gör lärare effektiva och varför fungerar dessa principer? Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Familjeinkomst och skolresultat

Education Endowment Foundation (EEF) är en oberoende engelsk välgörenhetsorganisation som syftar till att bryta länken mellan familjeinkomst och pedagogisk prestation. Alex Quigley, chef för forskarskolan vid Huntington School, utforskar här de berömda EEF-undervisningsverktygen. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Att öka barns intelligens

David Didau talar utifrån sin bok "Making kids cleverer: A manifesto for closing the advantage gap" om varför intelligens spelar roll, hur vi kan öka barns intelligens och vad skolor behöver göra. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Läraren och relationer

Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.