Titta

UR Samtiden - ResearchED 2019

UR Samtiden - ResearchED 2019

Om UR Samtiden - ResearchED 2019

Föreläsningar från ResearchED 2019, en internationell skolkonferens som riktar sig till alla som är intresserade av skolutveckling och den senaste forskningen inom pedagogik. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Till första programmet

UR Samtiden - ResearchED 2019 : Komparativ bedömningDela
 1. Betygsätter jag likadant-

 2. -som när jag började med högen
  av uppsatser jag skulle bedöma?

 3. Välkomna till mitt föredrag
  om komparativ bedömning och validitet.

 4. Jag heter Marije Lesterhuis.

 5. Jag är postdoc-forskare
  vid University of Antwerp i Belgien-

 6. -vid institutionerna för utbildnings-
  vetenskap och kommunikation.

 7. De senaste åren har jag varit med
  i ett projekt med nio forskare.

 8. Det heter D-PAC - Digital Platform
  for the Assessment of Competencies.

 9. Projektet handlade
  om komparativ bedömning.

 10. Jag ska börja med att berätta lite om
  hur komparativ bedömning fungerar.

 11. Jag fokuserade specifikt på den
  komparativa bedömningens validitet.

 12. När jag har förklarat
  hur metoden fungerar-

 13. -ska jag gå in lite djupare
  på validitetsforskning-

 14. -och min forskning om vilken validitet
  komparativ bedömning har.

 15. Sen avslutar jag
  med några korta lärdomar-

 16. -om vad man ska tänka på när man
  använder komparativ bedömning-

 17. -för att få bästa möjliga resultat.

 18. D-PAC och komparativ bedömning är
  en reaktion på en ny syn på utbildning.

 19. Nu är vi inte bara intresserade av att
  förmedla kunskap till våra studenter.

 20. Vi vill lära ut
  mer komplexa färdigheter.

 21. Som exempel tar vi
  franska som främmande språk.

 22. Vi vill inte bara att de ska lära sig
  franska ord, grammatik och stavning.

 23. Vi vill också att de ska kunna
  tillämpa reglerna och använda orden.

 24. Om studenterna senare söker ett jobb
  där de måste prata franska-

 25. -ska de kunna skriva sin ansökan,
  hålla presentationer o.s.v. på franska.

 26. Det förutsätter en ny sorts bedömning
  av studenternas färdigheter.

 27. För att bedöma studenters kunskap-

 28. -kan man ha prov med svarsalternativ
  eller korta frågor och svar.

 29. Undrar man om de kan skriva en fransk
  jobbansökan och hålla en presentation-

 30. -är det ganska lätt
  att utforma en uppgift.

 31. Man ber studenterna att skriva
  en ansökan eller en sammanfattning.

 32. Det är dock svårare att betygsätta
  de ansökningar eller presentationer-

 33. -som studenterna gjort.

 34. Varför är det svårt? Det tar mycket tid
  att bedöma mer fria uppgifter.

 35. Det är också svårt att avgöra
  vilka aspekter som är mest relevanta.

 36. Till sist,
  speciellt med mer fria uppgifter-

 37. -är det stor skillnad mellan olika
  bedömare eller lärare som sätter betyg.

 38. Varför är det så svårt?

 39. Som sagt: Vilka aspekter tittar man på
  när man bedömer en jobbansökan?

 40. Vilka aspekter struntar man i?

 41. Vilket poängspann har man?

 42. 1-10 som i Nederländerna, 1-20 som
  i Belgien eller det ni har i Sverige?

 43. Det finns mycket man måste tänka på
  när det gäller poängsystemen.

 44. Vad gäller bedömningar
  visar det sig när vi frågar lärare-

 45. -men även forskningen visar det -
  att något som ofta händer-

 46. -är att man jämför studenterna
  med studenter man redan har bedömt.

 47. En fråga är:
  Betygsätter jag likadant nu-

 48. -som när jag började med högen
  av uppsatser jag skulle bedöma?

 49. Bedömer jag studenterna
  på samma sätt som mina kollegor gör?

 50. Vi provar. Ni kan räcka upp händerna.

 51. På en skala från 1-10 -
  hur mörk är rutan?

 52. Nio. Jag ser en nia och en sjua.

 53. Jag ser en femma.

 54. Den här då?

 55. En femma, en sjua.

 56. Jag kan dra två slutsatser.
  Den första är att ni inte är överens.

 57. Den andra, vilket jag inte kan se på er,
  men jag vet att det är så...

 58. Ni jämförde den här rutan
  med den förra när ni bedömde den.

 59. Det är en anledning till att många
  lärare använder bedömningsmatriser.

 60. Det blir transparent för studenterna-

 61. -som vet vilka aspekter som bedöms
  och hur.

 62. Det är också ett stöd för lärarna
  som bedömer studenterna.

 63. Det är dock mindre transparent
  än vad de flesta tror.

 64. Vi kan titta på struktur.

 65. "Uppsatsen har viss struktur"-

 66. -"men är ibland svår att hänga med i
  eller ostrukturerad."

 67. Det här är till stor del
  en tolkningsfråga.

 68. Vad innebär "viss struktur"?

 69. Det är inte helt lätt att avgöra
  vad som är "viss struktur".

 70. En svårighet med bedömningsmatriser
  är att de är svåra att utforma bra.

 71. Vilka aspekter ska tas med
  i beräkningen?

 72. I vilken utsträckning måste vi
  göra bedömningsmatriserna specifika?

 73. Men inte heller
  en bra bedömningsmatris-

 74. -är någon garanti
  för pålitliga bedömningar.

 75. Det finns rum för tolkningar,
  som exemplet jag visade.

 76. Vi har sett både i forskningen
  och praktiken-

 77. -att folk tolkar bedömningsmatriser
  olika.

 78. Även om de tolkar alla kriterier
  precis eller ungefär likadant-

 79. -så är människor olika strikta
  eller överseende.

 80. Någon tycker att 7 av 10 är väldigt bra,
  och någon annan gör det inte.

 81. Man ser en haloeffekt i form
  av en korrelation mellan kriterierna.

 82. Betyget man sätter på strukturen
  på en uppsats-

 83. -korrelerar ofta till stor del med hur
  man betygsätter argumentationen.

 84. Ordningsföljden kan orsaka problem.

 85. Vi tänker oss att jag har lämnat in
  en genomsnittlig uppsats.

 86. Om uppsatsen min lärare
  just har bedömt var väldigt bra-

 87. -så påverkar det mitt betyg
  på ett annat sätt-

 88. -än om läraren precis har betygsatt
  en uppsats med väldigt låg kvalitet.

 89. Generaliserbarheten blir väldigt låg
  med bedömningsmatriser.

 90. Man vet vilket resultat en student fick
  på en viss uppsats om ett visst ämne-

 91. -men det är svårt att generalisera
  över flera uppgifter och ämnen.

 92. Det var utifrån sådana här idéer-

 93. -som Thurstone redan 1927 skapade
  lagen om komparativ bedömning.

 94. Den är väldigt enkel:

 95. Människor är bättre på att jämföra
  än på att formulera bedömningar.

 96. Senare förstärkte Laming det med
  att varje bedömning är en jämförelse.

 97. Allt från att bedöma studenter
  till att köpa nya skor-

 98. -eller bestämma
  vad man ska äta till middag.

 99. Man jämför alltid olika föremål
  med varandra.

 100. Vi provar. Vilken ruta är mörkare?
  Räck upp händerna.

 101. Alla pekar på den högra.

 102. Den här då?
  Nu pekar alla på den vänstra.

 103. Forskningen visar
  att ni är mer tillförlitliga nu.

 104. Alla pekar på samma ruta.

 105. Vi såg också att tillförlitligheten
  blir större över tid.

 106. Jag frågar det här nu på morgonen.

 107. När jag frågar samma sak i kväll
  efter många föreläsningar-

 108. -tycker ni sannolikt likadant.

 109. Det är en viktig aspekt
  av bedömningarnas pålitlighet.

 110. Att bedömaren håller med sig själv.

 111. Vid komparativ bedömning
  används den principen.

 112. Om man jämför olika föremål
  så kan man rangordna dem.

 113. Här är det en rangordning från
  den ljusaste till den mörkaste rutan.

 114. Den här principen används nu
  för att bedöma studenter.

 115. Vid komparativ bedömning jämförs
  studentens arbete upprepade gånger-

 116. -med slumpmässigt utvalda arbeten.

 117. Den andra principen
  är att de jämförelserna-

 118. -delas upp på flera bedömare
  eller lärare.

 119. De gör helhetsbedömningar
  av vilken students arbete som är bättre.

 120. Resultatet är en rangordning.

 121. Det här är en rangordning
  av ungefär sextio uppsatser, tror jag-

 122. -från den minst lyckade
  till den mest lyckade uppsatsen.

 123. Man får också information om
  i vilken utsträckning som bedömarna...

 124. Reliabiliteten inom bedömargruppen.

 125. Det är hur pass överens bedömarna är
  om vilken uppsats som är bäst.

 126. Poängen står i logiter.

 127. När man har en grupp bedömare-

 128. -kan man räkna ut hur mycket vissa
  avviker från gruppens konsensus.

 129. Jag visade just ett exempel med rutor
  och hur de var olika mörka-

 130. -men komparativ bedömning
  av komplexa färdigheter är något annat.

 131. Vilken teckning av en docka är bäst
  - vänster eller höger?

 132. De flesta.... Den till vänster?
  Alla är inte så säkra längre.

 133. Vi gör komparativa bedömningar.

 134. Det första valet blev den högra,
  eftersom de olika kroppsdelarna är där.

 135. Det är grundläggande för en docka.

 136. Vid den andra jämförelsen har armarna
  inte rätt storlek till höger.

 137. Vid den sista väljs den vänstra igen,
  eftersom man ser att det är en docka.

 138. Det kan ju vara viktigt.

 139. Vår komparativa bedömning
  gav en rangordning med hög reliabilitet.

 140. Den såg ut så här,
  med en reliabilitet på 0,84.

 141. En reliabilitet på 1 är fullständig
  reliabilitet, så det här är ganska högt.

 142. Vi skulle vara väldiga nöjda med det,
  men vad har hänt här?

 143. Jag valde den vänstra,
  eftersom den är mer spännande.

 144. Eller den högra i det andra valet,
  eftersom den är mer kreativ.

 145. Eller den högra här,
  för att den känns mer flödande.

 146. Även här kan vi tänka oss
  en rangordning med hög reliabilitet.

 147. 0,84 även här,
  men rangordningen är helt annorlunda.

 148. Då är frågan: Vi fick en rangordning
  med hög reliabilitet-

 149. -men bedömde vi det vi skulle bedöma?

 150. Utifrån den här rangordningen
  som vi fick fram...

 151. Vad säger den
  om studentens färdigheter?

 152. De här frågorna handlar om validitet.

 153. Mätte vi det vi ville mäta?

 154. Validitetsforskning fokuserar på belägg-

 155. -för hur pass adekvata våra tolkningar
  av rangordningar eller resultat är-

 156. -utifrån det vi vill bedöma.

 157. Jag utförde
  olika sorters validitetsforskning.

 158. Först gjorde vi
  komparativa bedömningar-

 159. -och jämförde dem med resultat
  från andra metoder.

 160. Så kallad konvergerande validitet.

 161. Vi samlade även in stora mängder data
  om de aspekter lärare tar hänsyn till.

 162. VI fokuserade
  på argumenterande texter.

 163. Det handlar om konstruktvaliditet.

 164. Vad visade sig då
  med hjälp av den här datainsamlingen?

 165. Om vi jämför komparativ bedömning
  med att använda referensfärdigheter-

 166. -så är korrelationen för resultatet
  väldigt hög: 0,86.

 167. Metoden innebär att bedömare
  får fem exempeltexter med poäng-

 168. -och en förklaring till varför
  den texten har fått just den poängen.

 169. Det är lätt för lärare att jämföra
  nya texter med referenstexterna.

 170. Vi jämförde komparativ bedömning
  med användning av kriterier.

 171. Det handlade om självreflektion
  hos vårdstudenter.

 172. Även här såg vi en väldigt
  hög korrelation mellan resultaten.

 173. Till sist tittade vi på 35 texter
  av studenter mellan 12 och 18 år.

 174. De bedömdes med matriser.

 175. Vi bedömde dem komparativt
  och fick en hög korrelation.

 176. Vi ser att komparativ bedömning
  inte ger radikalt andra resultat-

 177. -än andra bedömningsmetoder.

 178. Nästa del av min forskning handlade
  om vilka aspekter bedömare tittade på-

 179. -när de gjorde jämförelser.

 180. Här är exemplet med dockan igen.

 181. Vi tittade på vilka aspekter som
  togs i beaktning, om de var relevanta-

 182. -och om bedömare tittade på olika
  aspekter vid komparativ bedömning.

 183. Vi såg flera saker.

 184. I det första diagrammet
  ser ni resultaten-

 185. -med lärare
  som bedömde akademiskt skrivande.

 186. Ni ser att de flesta aspekter de nämner
  efter en jämförelse-

 187. -är förbestämda aspekter
  från kompetensbeskrivningen.

 188. 24 % fanns dock inte med
  i kompetensbeskrivningen-

 189. -men de visade sig
  bygga på bedömarens expertis.

 190. Stil nämndes inte
  i kompetensbeskrivningen-

 191. -men när de bedömde akademiska
  texter såg de stil som väldigt viktigt.

 192. Diagram två visar att
  när vi inkluderade många bedömare-

 193. -så nämndes många olika aspekter
  av argumenterande texter.

 194. Ska man göra om de här aspekterna
  till kriterier eller en matris-

 195. -behöver man kanske 60 sidor för alla
  aspekter som lärare tyckte var viktiga.

 196. När vi aggregerade aspekterna
  till några huvudaspekter-

 197. -såg vi att de flesta lärarna
  föredrog vissa uppsatser-

 198. -på grund av argumentationen
  eller strukturen.

 199. Det är relevant att texterna skrevs
  av högstadie- eller gymnasieelever.

 200. Vi såg också att sådant
  som utformning och grammatik-

 201. -var mindre viktigt för lärarna
  när de gjorde jämförelserna.

 202. Vi undersökte om lärarna tittade
  på mer eller mindre komplexa aspekter-

 203. -och det var mestadels
  mer komplexa aspekter av skrivande.

 204. Bedömningarna bygger alltså
  på flera aspekter-

 205. -oftast utifrån kompetensbeskrivningen
  och mer komplexa aspekter-

 206. -än aspekter med lägre komplexitet,
  som stavning och referenser.

 207. Bedömare tar med sin egen expertis
  i jämförelserna.

 208. Den andra frågan vi ställde var om
  lärare skiljer sig åt vid jämförelserna.

 209. Vi delade in argumenten de använde
  för sina jämförelser i grupper-

 210. -och såg att vissa lärare fokuserar
  väldigt mycket på språket i texten.

 211. De gör ofta jämförelser,
  och motiverar sina jämförelser-

 212. -utifrån stil eller felaktig stavning
  eller grammatik i en av uppsatserna.

 213. En annan grupp lärare fokuserar mer-

 214. -på hur studenterna
  använder sina källor-

 215. -eller om referenserna
  görs enligt reglerna.

 216. Vissa lärare fokuserade bara
  på argumentationen eller strukturen.

 217. De brydde sig knappt om språkliga
  misstag, utformning eller källor.

 218. En grupp lärare
  använde olika sorters argument-

 219. -för att motivera sina beslut.

 220. I en annan datasamling tittade vi på
  de lärare som avvek från konsensus.

 221. Hur beräknar man det?
  Man har en rangordning.

 222. Utifrån den kan man se
  om de beslut lärarna fattade tidigare-

 223. -faktiskt stämde överens
  med den slutgiltiga rangordningen.

 224. När en lärare
  fattade många beslut som avvek-

 225. -och alltså föredrog
  en mindre bra uppsats...

 226. Efter ett par gånger
  blir man en avvikande bedömare.

 227. Vi trodde att de avvikande lärarna
  kanske tittar på andra aspekter-

 228. -men vi såg att så inte var fallet.

 229. De här lärarna tog fler aspekter
  i beaktande-

 230. -och lade mer tid på jämförelserna.

 231. Vi kan dra slutsatsen
  att man behöver många bedömare-

 232. -för att höja resultatens validitet.

 233. Lärare tar hänsyn till olika aspekter.

 234. Ju fler bedömare som är involverade,
  desto högre konstruktvaliditet får man-

 235. -och desto fler aspekter kommer med.

 236. Avvikande bedömare behöver inte
  ha bedömt irrelevanta aspekter.

 237. Helt kort några saker ni kan ta med er.

 238. Att höja validiteten
  för komparativ bedömning.

 239. Vad är viktigt när man vill börja
  med komparativ bedömning?

 240. På förhand är det viktigt
  att tänka igenom bedömningens syfte.

 241. "Har jag valt ut flera bedömare?"

 242. Lärare tar som sagt hänsyn till olika
  aspekter, så flera bedömare behövs.

 243. Bedömarna måste också vara kapabla
  att göra jämförelser-

 244. -utifrån relevanta aspekter.

 245. Komparativ bedömning används ofta
  vid kamratbedömning-

 246. -men för att använda rangordningarna
  till betyg måste man se till-

 247. -att studenterna kunde avgöra
  vilken av texterna som var bäst.

 248. Annars kan man inte använda
  rangordningen för att dra slutsatser-

 249. -om hur bra uppsatserna är.

 250. En viktig aspekt är
  hur man instruerar bedömarna.

 251. Jag sa inget
  om hur ni skulle jämföra dockorna-

 252. -och jag visade vilka följder det kan få
  för rangordningen.

 253. Efteråt, när man har gjort
  en komparativ bedömning-

 254. -och vill veta
  vilken validitet rangordningen har...

 255. Man kan jämföra
  med andra bedömningsmetoder.

 256. Det innebär förstås mer arbete,
  så det är inte alltid så lätt.

 257. Man kan också titta på
  om bedömarna var överens.

 258. Har rangordningen hög reliabilitet?

 259. Annars är frågan om bedömarna
  verkligen tittade på alla aspekter.

 260. Man kan analysera vad som bedömdes.

 261. Var de aspekterna relevanta, och
  täckte de in allt som man ville bedöma?

 262. Vi kunde göra det här
  tack vare ett stort forskningsprojekt.

 263. Jag förstår att när man gör
  komparativ bedömning på en skola-

 264. -så har man inte resurser
  att gå på djupet.

 265. Det finns några korta frågor
  ni kan ställa till era lärare:

 266. "Hur kändes bedömningen? Kände du
  dig bekväm med att göra jämförelser?"

 267. "Vad fokuserade du på?"

 268. Sen formulerar du själv
  en argumentation-

 269. -där du kan tala om-

 270. -huruvida de här aspekterna stämde
  överens med det du ville bedöma.

 271. Tack.

 272. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Komparativ bedömning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marije Lesterhuis har forskat på komparativ bedömning och studerat metoder för att bedöma kompetenser. Inom denna metod jämför utvärderarna arbetet med eleverna i par och väljer arbetet med högst kvalitet. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Kunskapsbedömning (pedagogik), Skolutveckling, Utvärdering
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - ResearchED 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Komparativ bedömning

Marije Lesterhuis har forskat på komparativ bedömning och studerat metoder för att bedöma kompetenser. Inom denna metod jämför utvärderarna arbetet med eleverna i par och väljer arbetet med högst kvalitet. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Kunskaper som är nödvändiga på 2000-talet

Paul Kirschner, professor vid Open University of the Netherlands, talar om de problem han ser med de så kallade tjugoförsta århundradets färdigheter. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Ledarskap för forskningsbaserad utbildning

Lena Adamson är tidigare chef för Skolforskningsinstitutet. Här berättar hon om var den forskningsbaserade utbildningen började och vad kännetecknen är för en forskningsbaserad skola. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Barak Rosenshines undervisningsprinciper

Tom Sherrington har arbetat som lärare och skolledare i trettio år. Här talar han om Barak Rosenshines undervisningsprinciper som publicerades 2012 i American Educator. Vad gör lärare effektiva och varför fungerar dessa principer? Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Familjeinkomst och skolresultat

Education Endowment Foundation (EEF) är en oberoende engelsk välgörenhetsorganisation som syftar till att bryta länken mellan familjeinkomst och pedagogisk prestation. Alex Quigley, chef för forskarskolan vid Huntington School, utforskar här de berömda EEF-undervisningsverktygen. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2019

Att öka barns intelligens

David Didau talar utifrån sin bok "Making kids cleverer: A manifesto for closing the advantage gap" om varför intelligens spelar roll, hur vi kan öka barns intelligens och vad skolor behöver göra. Inspelat den 9 februari 2019 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur stor bör en barngrupp i förskolan vara?

Skolverkets nya riktmärken för storleken på barngrupper i förskolan rekommenderar sex till tolv barn per grupp för de minsta barnen och nio till femton per grupp för de större barnen. Ute i verkligheten är barngrupperna ofta betydligt större än så, och när vi ringer runt till några kommuner är många av dem tveksamma till riktmärkenas användbarhet. Vi går till botten med frågan om barngruppsstorlekens betydelse och om vilka andra faktorer än gruppstorleken som spelar in för kvaliteten i förskolan.