Titta

UR Samtiden - Lära med berättande

UR Samtiden - Lära med berättande

Om UR Samtiden - Lära med berättande

Föreläsningar från konferensen "Lära med berättande" som vänder sig till verksamma inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Lära med berättande : Muntligt berättande som konstart och metodDela
 1. Berättande är inte skådespeleri.
  Det är att vända sig till publiken.

 2. Historieberättaren skapar en film
  i ens huvud, och man minns bilderna.

 3. God eftermiddag. Det är alltid roligt
  att vara dagens sista talare.

 4. Jag hoppas att jag är värd
  att stanna för.

 5. I Belgien har 50 % av publiken gått
  efter den sista kafferasten.

 6. Så är det inte här i Sverige,
  så tack för er disciplin.

 7. Jag heter Guy Tilkin och jobbar
  på Alden Biesen, som ni ser här.

 8. Det är landets största slott.

 9. Vi är belägna nära Maastricht,
  om ni vet var det ligger.

 10. Ungefär 80 km öster om Bryssel.

 11. 200 km söder om Amsterdam,
  nära Nederländerna och Tyskland.

 12. Slottet byggdes av Tyska orden.

 13. Nu är det ett statligt kulturcenter.

 14. Det tillhör regeringen, men det är
  ett ganska komplext koncept i Belgien.

 15. Det tillhör Flamländska gemenskapen.

 16. Jag är flamländsk, men mitt modersmål
  är nederländska, som i Nederländerna.

 17. I det här slottet...

 18. För ungefär 25 år sen, 1995, startade
  jag en internationell berättarfestival.

 19. Från första början
  byggde den på främmande språk.

 20. Vi började i våra skolor.

 21. Vi lär ut nederländska, engelska, tyska
  och franska från och med årskurs 7.

 22. Under festivalens första år-

 23. -hade vi historieberättande
  på fyra olika språk.

 24. Alltid av modersmålstalare.
  Inga översättningar.

 25. Eleverna lyssnar
  på det främmande språket.

 26. Det var jättepopulärt
  och växte något enormt.

 27. Efter tio år
  inkluderade vi vuxenutbildning.

 28. I mitt land är språk en hobby.

 29. Folk besöker Italien, gillar språket
  och tar kvällskurser där hemma.

 30. Samma med spanska, portugisiska
  o.s.v.

 31. Vi ville erbjuda modersmålstalande
  historieberättare till den publiken.

 32. Det blev också succé.

 33. Vi har berättare från olika länder -
  åtta språk.

 34. Vi berättar på nederländska, engelska,
  franska...

 35. Vad mer? Tyska, italienska, spanska,
  portugisiska och...svenska.

 36. Vi har också grupper
  som lär sig svenska.

 37. Alltid modersmålstalare,
  och det fungerar jättebra.

 38. Det är till för elever, vuxna
  och familjer från andra länder.

 39. För lärarstudenter också.

 40. En lärarhögskola
  besöker festivalen varje år.

 41. Under en dag lyssnar de på berättelser
  som vi har för grundskoleelever-

 42. -och på berättelser på sin egen nivå,
  oftast på engelska.

 43. Den lärarhögskolan har workshops
  för historieberättande-

 44. -genomför praktik
  med historieberättande och så vidare.

 45. Så jobbar vi alltså med utbildning.
  Det är väldigt språkorienterat.

 46. På så sätt är det unikt.

 47. Jag vet hur det ser ut världen över.

 48. Det finns ingen annan festival
  som gör samma sak.

 49. Unikt med festivalen är också att man
  vanligtvis når ut till barn och vuxna.

 50. Språksektionen däremellan,
  något i stil med 12-18-åringar-

 51. -når man sällan, men vi gör det.

 52. Jag tror att vi har över 10 000 elever
  från årskurs 7 och uppåt på festivalen.

 53. Det är en stor framgång.

 54. 2018 hade vi 45 historieberättare.

 55. Det håller på i nio dagar -
  från en måndag till nästa tisdag.

 56. Vi har 200 pass under nio dagar
  och når 19 000 människor.

 57. Det är Europas
  klart största berättarfestival.

 58. Det gör att jag kan berätta
  om historieberättandets kraft.

 59. Det är populärt, inte bara bland lärare.

 60. Eleverna kommer inte för att de måste.

 61. När de kommer in kan man se...

 62. Ibland säger studenter:
  "Varför måste vi lyssna på berättelser?"

 63. 17-åringar på yrkesinriktade
  utbildningar vet inte vad som väntar.

 64. När de kommer ut, speciellt efter
  ett engelskt pass: "Jag förstod allt!"

 65. De älskar det, och den kraften
  i berättelser ska inte underskattas.

 66. Det är ett rent språk.
  Berättaren pratar med dig.

 67. Historieberättande är inte skådespeleri.
  Man vänder sig till publiken.

 68. Historieberättaren skapar en film
  i ens huvud, och man minns bilderna.

 69. Vi hörde berättelsen om fisken i morse.

 70. Ni kommer alltid att minnas fisken
  bara genom att göra så här.

 71. Nu kan ni berättelsen.

 72. Inte för att ni minns orden,
  utan tack vare bilden i huvudet.

 73. Den kraften har berättelser hos unga.

 74. Det är viktigt att vi börjar med
  historieberättande för ungdomar igen.

 75. Med den kunskapen
  har vi anordnat festivalen sen 1995.

 76. Vi började ju bli ett berättarslott -
  därav "berättarslottet" i programmet.

 77. Vi ville göra mer än bara festivalen.

 78. Vi nådde många,
  men kunde vi stödja berättande?

 79. Kunde vi nätverka, utbilda
  och anordna workshops?

 80. Jag jobbade med utbildningsprojekt
  som livslångt lärande och Erasmus+.

 81. Vi började med utbildningsprojekt
  kring historieberättande.

 82. Europeiska projekt
  med tillämpat historieberättande.

 83. Vi lärde oss mycket om det fältet-

 84. -och försökte sprida det
  i Flandern och Europa.

 85. Sen 2012 är Alden Biesen säte
  för Fest.

 86. Federation for European Storytelling.

 87. Det som händer här... Inte precis här,
  men det händer mycket i Europa.

 88. Det finns många problem rörande
  berättande, och jag ska prata om dem.

 89. Bra. Till att börja med:
  Vad är historieberättande?

 90. Här är några fina citat.
  "Vi omges av berättelser."

 91. Jag menar att historieberättande
  är mycket mer än att berätta historier.

 92. Berättande är en del av våra liv.
  När ni kommer hem i morgon-

 93. -pratar ni med partner, barn, föräldrar
  eller någon annan-

 94. -och berättar vad som hände här.

 95. Någon som kommer hem från jobbet
  eller skolan berättar historier.

 96. Vad innebär det?
  De berättar vad som har hänt.

 97. Vad de har lärt sig och sett,
  inbakat i en berättelse.

 98. Den kommer att ha en plats,
  karaktärer, känslor o.s.v.

 99. Berättande är en del av våra liv.

 100. Det är så vi växer som vuxna.

 101. De handlar om vardagen, glädje, sorg,
  ilska och rädsla.

 102. Det är viktigt att vi ser berättelser
  som sättet vi tänker på.

 103. Vi ska gå in på narrativt tänkande.

 104. Det är något mycket viktigare
  än vad vi tror att det är.

 105. Jean-Paul Sartre skrev: "Un homme,
  c'est toujours un conteur d'histoires."

 106. "Il vit entouré de ses histoires
  et des histoires d'autrui."

 107. "ll voit tout ce qui lui arrive
  à travers elles."

 108. "Il cherche à vivre sa vie
  comme s'il la racontait."

 109. "Människan berättar historier."

 110. "Han lever omgiven
  av sina egna och andras berättelser."

 111. "Han betraktar allt som händer
  som en berättelse."

 112. "Han försöker att leva sitt liv
  som om han berättar det."

 113. Mer om det sen.

 114. Här ser ni vikten av historieberättande
  i livet.

 115. Vi berättar inte bara -
  vi tänker genom berättelser.

 116. Sen har vi inledningen
  på Shakespeares dikt:

 117. "Hela världen är en skådebana,
  och alla spelar på den."

 118. Vi lever våra liv som om vi lever i
  och berättar en historia.

 119. Den första viktiga saken: Berättande
  är mycket mer än att berätta historier.

 120. Vi pratar både om berättandet
  och scenkonsten.

 121. Yrket. Historieberättarna.

 122. För mig är historieberättande
  en sorts scenkonst.

 123. Er organisation jobbar förstås
  med precis samma beståndsdelar.

 124. Berättande som scenkonst-

 125. -men vi pratar också
  om tillämpat historieberättande.

 126. Sektorer där man tillämpar berättande,
  berättartekniker o.s.v.

 127. Det är inom utbildning, inom
  inkluderande arbete med migranter-

 128. -inom turism, inom marknadsföring och
  inom läkande berättande och terapi.

 129. Jag går inte in på alla.
  Jag är inte expert på allt det där.

 130. Jag pratar om det jag kan
  och stryker de två sista.

 131. Marknadsföring är ett specialfall.

 132. Läkande berättande
  har vi redan hört en del om-

 133. -men det är inte heller mitt fält.

 134. Jag ska försöka
  ge er vettiga beskrivningar-

 135. -av de andra delarna.

 136. Historieberättande som scenkonst.
  Vad är speciellt med det?

 137. Jag har ju talat om varför berättande
  fungerar så bra med ungdomar.

 138. Man talar direkt till publiken.

 139. Historieberättaren pratar med en.

 140. Det är något speciellt,
  även för ungdomar.

 141. Bilderna. Bilderna finns inte
  på en scen, utan i ens huvud.

 142. Det handlar inte bara
  om att förmedla en berättelse.

 143. Det handlar om att skapa en
  gemenskap och nå fram till publiken.

 144. Det handlar om vad man känner också.

 145. Historieberättaren iscensätter
  på sätt och vis publikens fantasi.

 146. På så sätt
  är berättande samskapande.

 147. Folk säger alltid, när man säger
  att det här är en konstform:

 148. "Berättaren är konstnären."

 149. Men berättaren gör något med dig.

 150. Du som lyssnare
  skapar bilderna i ditt huvud.

 151. Berättaren har bilder i sitt huvud.

 152. Berättaren rör sig genom
  och förmedlar berättelsen-

 153. -men du har egna bilder,
  och de är inte likadana.

 154. Du ser andra saker.

 155. Du har annorlunda bakgrund,
  referensramar, värderingar o.s.v.

 156. Det finns ett samspel,
  och man pratar om berättande-

 157. -som en sorts
  samskapande deltagarkonst.

 158. Historieberättande
  skapar en gemenskap.

 159. Det finns fina citat om det också.

 160. "Berättande är interaktivt,
  direkt och personligt."

 161. "En förhandling mellan berättaren
  och publiken just här och nu"-

 162. -"som aldrig kan återskapas."

 163. Det är unikt.
  Berättaren bygger upp sin berättelse.

 164. Du tar emot den, och något händer.
  Det är unikt.

 165. Ett till:
  "Att se till enbart berättelsen"-

 166. -"och bortse från samspelet
  med lyssnaren är att missa poängen."

 167. Berättandet handlar inte bara om:

 168. "Det här är min berättelse,
  och så här förmedlar jag den."

 169. Det handlar om att nå fram.

 170. Arbetar man inte med publiken...

 171. Inte som i att fråga
  vad publiken tycker-

 172. -eller be dem att avsluta berättelsen.

 173. Det handlar om vad som händer
  mellan berättare och publik-

 174. -och hur berättaren
  utvecklar berättelsen-

 175. -tack vare samspelet med publiken.

 176. Det är viktigt för berättande
  som scenkonst betraktat.

 177. Sen har vi andra beståndsdelar
  av berättande, som narrativt tänkande-

 178. -och berättande som ett verktyg för
  att skapa mening, minnen och identitet.

 179. Jag vet att vissa...
  Jag hade en väldigt bra tolk.

 180. Jag vet på ett ungefär
  vad som har hänt under dagen.

 181. Vissa saker blir upprepningar,
  men jag tycker att det är intressant-

 182. -att lära sig om det på ett annat språk
  och i ett annat paket, så att säga.

 183. Bra. Hur är det med tänkande?

 184. Ni har redan fått höra
  att vi har två sorters tänkande.

 185. Paradigmatiskt, logiskt tänkande.

 186. Det letar efter kausala samband
  och fokuserar på fakta och sanningar.

 187. Det är viktigt för oss.

 188. Fakta, siffror och ekonomi. Allt som...

 189. Vi förhåller oss inte till sådant
  med berättelser-

 190. -med känslor och ställen.

 191. Vi har den sortens
  logiskt, paradigmatiskt tänkande.

 192. Det är förstås viktigt,
  framför allt i västvärlden.

 193. Narrativt tänkande handlar om avsikter,
  känslor och hur händelser hör ihop.

 194. I västvärlden och utbildningssystemet
  ses det paradigmatiska som bättre.

 195. Det här var det Jerome Bruner som sa.

 196. I morse åt jag frukost med en kvinna
  som sa att några forskare hade sagt-

 197. -att skolan borde ta bort
  kreativt skrivande ur läroplanen.

 198. Var det du? Ja.

 199. Det är ett exempel på hur viktigt
  det paradigmatiska tänkandet är i väst-

 200. -men det visar också
  vilken trångsynt syn människor kan ha-

 201. -på hur man ska förhålla sig
  till världen och tänkande.

 202. Vi har två sätt att tänka på: narrativt
  och logiskt eller paradigmatiskt.

 203. Narrativt tänkande är vårt sätt
  att förstå upplevelser på.

 204. I början sa jag att ditt barn
  kommer hem och börjar berätta.

 205. "I dag hörde jag det här."

 206. "I dag var jag och den personen där,
  och det här hände."

 207. Det är en berättelse,
  även om den är liten.

 208. Det handlar inte bara om legender och
  myter, utan om saker du varit med om.

 209. Det är så vi fungerar.
  Det är så vi förstår världen.

 210. Det är så vi skapar mening.
  På båda sätten, förstås.

 211. Vi behöver logiskt tänkande, men vi
  behöver även narrativt tänkande.

 212. Narrativ utgör grunden
  för meningsskapande-

 213. -och det är vad vi är med om varje dag.

 214. Man kopplar samman ny information
  med redan existerande tankar.

 215. Vi kopplar ihop ny och gammal
  information och samlar den i grupper.

 216. Att den kopplas till gammal information
  gör att den får en mening.

 217. Det erbjuder mening, och den
  skiljer sig åt mellan olika människor.

 218. Sambanden kan vara känslor, bilder
  eller metaforer.

 219. Nya inslag bakas in i ett narrativ
  och kopplas till de befintliga.

 220. Sambandet och den plats narrativet
  får i huvudet definierar dess mening.

 221. Det är narrativt tänkande.

 222. Man kopplar ihop beståndsdelar
  och små narrativ med andra narrativ.

 223. Det är så vi gör saker begripliga.

 224. Där kommer berättelserna in,
  för de är viktiga.

 225. Berättelser har ofta ett
  narrativt mönster som vi känner igen.

 226. Berättelser är narrativ och återspeglar
  hur vi ger våra upplevelser mening.

 227. Berättelser och berättandetekniker
  ger enkel tillgång till ett antal saker.

 228. Till lärande, relationsbyggande,
  sociala kompetenser o.s.v.

 229. Det handlar om en
  igenkänningsbar väg in i våra sinnen.

 230. Det är vad det handlar om.

 231. En sak angående minnet: det jag sa om
  berättelsen om fisken vi hörde i morse.

 232. Ni minns fisken
  och därmed berättelsen.

 233. Inte i detalj, men berättelsen finns där
  tack vare bilderna.

 234. Det här är ett citat från Paul Harris.

 235. "När vuxna hör en berättelse bygger
  de upp en mental bild eller modell"-

 236. -"av situationen eller händelsen
  som beskrivs."

 237. "Det är den modellen de behåller över
  längre tid snarare än själva orden."

 238. Ni kan omedelbart tänka på utbildning.

 239. Vi minns inte orden. Vi minns bilderna.

 240. Tack vare bilderna kan vi minnas orden,
  om det görs på ett bra sätt.

 241. Än en gång:
  Det gäller både berättare och lyssnare.

 242. Bra lyssnande är också en konstform.

 243. Mer om minnet: Berättelser
  är inte bara fakta och narrativ.

 244. Det är också känslor,
  och känslor hjälper oss att minnas.

 245. Känslorna är viktiga.
  Berättelser talar till hjärtat.

 246. "Berättelser drar in oss i en upplevelse
  på mer än en kognitiv nivå."

 247. "De engagerar anden, fantasin
  och hjärtat."

 248. "Tack vare det stannar berättelser
  kvar längre i sinne och hjärta."

 249. Ett citat av Rossiter.
  Det blir mer av henne.

 250. En annan sak, som är viktig när vi
  arbetar med migranter och liknande:

 251. Att skapa mening och tänka narrativt
  är en socialkonstruktiv handling.

 252. Att skapa mening och förståelse är
  både personligt och socialt konstruerat.

 253. Vi bygger våra narrativ med våra
  medmänniskor - familj, kollegor o.s.v.

 254. De har narrativ och skapar mening.

 255. De berättar saker för dig, och tack vare
  hur berättelserna kopplas samman-

 256. -skapar du din egen mening.

 257. Processen är inte bara en själv med en
  sådan där glassak man har på huvudet.

 258. Stolp, på mitt språk.

 259. Man hör ihop med andra
  och har sitt sociala sammanhang.

 260. Det är en konstruktiv process,
  och det är väldigt viktigt.

 261. Vilka är dina medmänniskor?

 262. Vi får narrativ från vår omgivning och
  delar in dem i grupper utifrån modeller.

 263. Vi kan gå längre än så:

 264. Narrativ är vår identitet. Vi kan se
  identitet som en narrativ konstruktion.

 265. Vi är summan av narrativen
  i vårt huvud.

 266. Det är så vi är.

 267. "Att skapa ett godtagbart livsnarrativ
  är centralt i en vuxens utveckling."

 268. Vår identitet är summan av våra
  berättelser, men det är dynamiskt.

 269. Vi är tillbaka vid Sartre.

 270. Tänk på det första citatet:

 271. "Man berättar historier och
  lever sitt liv som om man berättar det."

 272. Det var Sartre,
  och han var ingen scenkonstnär.

 273. Om vi tittar på
  vad forskarna skriver nu...

 274. Det finns förstås olika inriktningar.

 275. Vår identitet är summan av våra
  berättelser, vilket för oss till Sartre.

 276. Det är en sak som jag vill ha sagt:

 277. Berättande och narrativ
  är väldigt viktigt för oss.

 278. Mer än vad vi förstår-

 279. -i den moderna västvärlden.

 280. De som jobbar
  med flyktingar och nyanlända-

 281. -märker att narrativa metoder
  fungerar bättre än logiska.

 282. De tänker på ett annat sätt,
  och vi tvingar in dem i logiken.

 283. De har ett annat sätt att tänka på-

 284. -som är mycket enklare för dem
  att acceptera och förstå än för oss.

 285. Att berätta och lyssna
  förbättrar de narrativa mekanismerna.

 286. Meningsskapande, minne, fantasi,
  identitet och socialt konstruerande.

 287. Det utvecklar även
  ett antal kompetenser.

 288. Vi har det viktiga narrativa tänkandet,
  och berättandet förstärker det.

 289. Berättelsens struktur utnyttjar det.

 290. Å andra sidan: När vi tittar
  på berättandet som handling-

 291. -kommer vi in på ett antal kompetenser
  som är användbara i vårt samhälle.

 292. Ni kanske känner till nyckel-
  kompetenserna för livslångt lärande.

 293. Några av dem är kommunikation
  på modersmål och främmande språk-

 294. -fantasi, kreativitet, social kompetens
  och kulturell medvetenhet.

 295. Det är nog uppenbart att berättelser,
  vilket vi har hört i dag...

 296. Att framföra en berättelse-

 297. -handlar om att tala, att nå fram
  och sociala kompetenser o.s.v.

 298. Ett stort antal kompetenser
  kommer till användning vid berättande.

 299. Jag minns att det ställdes en fråga
  i stil med:

 300. "Om man jobbar med utbildning
  och ägnar mycket tid åt berättande"-

 301. -"kommer man
  kunna nå lärandemålen?"

 302. Ja, men kanske via en omväg -
  eller mer direkt än annars.

 303. Det beror förstås på målen.

 304. Vi har den här diskussionen nu
  i mitt land.

 305. Sen 1,5 månad tillbaka,
  varje torsdag i Bryssel-

 306. -demonstrerar ungdomar för klimatet.

 307. I Flandern
  har vi 60 000-90 000 ungdomar-

 308. -i årskurs 7 och uppåt.

 309. Varje torsdag uteblir de från skolan.

 310. De åker till Bryssel och demonstrerar
  mot klimatförändringen.

 311. De vill tvinga politikerna
  att skapa bättre lagar.

 312. Det diskuteras förstås
  varför föräldrar och skolor-

 313. -låter eleverna åka till Bryssel.

 314. Hur blir det med lärandemålen?

 315. Det finns folk som är för och emot.

 316. Kommer de lära sig mycket
  och hinna i kapp?

 317. Det är en stor diskussion för och emot,
  men det är samma sak.

 318. Självklart lär de sig något.

 319. Kanske är den diskussionen
  viktigare just nu-

 320. -än matte, historia eller något annat.

 321. Det här är samma diskussion.

 322. Hur når du dina mål,
  och vilka är målen?

 323. Jag tycker att det är viktigt.

 324. Jag kursiverade "digital kompetens".

 325. Det finns digitalt berättande
  och andra tekniker-

 326. -och sådant är på frammarsch
  nu för tiden.

 327. Det sades i morse, av Ola tror jag-

 328. -att berättande är mycket mer
  än att kunna läsa, skriva och tala.

 329. Vi har berättelsen,
  dess innehåll och dess budskap.

 330. Värderingar förmedlas via berättelsen.

 331. Vi har meningsskapande,
  narrativt tänkande-

 332. -och skrivande, redigering, bilder,
  struktur och digitalisering.

 333. Vi har sociala aspekter, grupparbete
  och samspelet med publiken.

 334. Vi har röst, intonation, uttal
  och klarspråk.

 335. Vi har interaktiva aspekter
  och känslan av tillhörighet.

 336. Tänk er att allt det
  finns i historieberättandet.

 337. Det gör det.
  Det här är inte bara tomt prat.

 338. Allt det här finns i berättandet.

 339. Fråga er igen: Når vi våra lärandemål
  med historieberättande?

 340. Fråga er det och titta här.

 341. Jag skulle säga: "Ja, men vi kanske
  måste anpassa vissa mål."

 342. Margaret Rossiter igen: "Utifrån hur
  centrala narrativ är för människan"-

 343. -"kan vi förstå berättelsernas kraft
  vid inlärning."

 344. "Vi kan se att ett narrativt perspektiv
  på utbildning"-

 345. -"handlar om mer
  än berättande i klassrummet."

 346. Vi pratar inte bara om att läraren
  inleder lektionen med en berättelse.

 347. Det är mycket mer än så.

 348. Vad menar vi
  när vi pratar om utbildning?

 349. Vi pratar förstås om läraren
  som berättar historier-

 350. -och förmedlar budskap
  och värderingar eller bara underhåller.

 351. För att skapa en bra atmosfär i början.
  Berättelser är en del av det.

 352. Vi pratar förstås också
  om elever som berättar.

 353. Då får vi alla kompetenser och all nytta
  - om de lär sig att berätta bra-

 354. -som finns i berättande.

 355. Sociala kompetenser, tal och annat.

 356. Man gör också berättelser av innehåll.

 357. Det kom en fråga om det
  i eftermiddags.

 358. Hur börjar man?

 359. Man börjar inte med
  att bli en berättare under lektionerna.

 360. Man är ingen scenkonstnär.
  Man behöver i alla fall inte vara det.

 361. Börja smått, som
  med att göra berättelser av innehållet.

 362. Gå igenom läroplanen.
  Jag vänder mig till lärare nu.

 363. Försök att hitta de delar i läroplanen-

 364. -du kan berätta som en historia.

 365. Alltså att du kan lägga till platser,
  karaktärer och känslor.

 366. Du bakar in det i en liten berättelse.

 367. Du behöver inte
  stå på en scen och berätta.

 368. Man förmedlar helt enkelt innehåll...

 369. Det kan vara matte, fysik, historia
  eller vad som helst. Religion.

 370. Berätta det som en historia.

 371. Så kan du börja.

 372. Jag vill citera Arkimedes.

 373. Vi vet att han satt i badet och skrek:
  "Heureka! Jag har funnit det!"

 374. "Hur mycket vattennivån stiger
  motsvarar min kropps volym."

 375. Jag vet inte om det är sant, men det
  spelar ingen roll. Alla känner till det.

 376. Samma sak med Newton,
  och det är definitivt inte sant.

 377. Äpplet han fick i huvudet
  i sin mors trädgård.

 378. Äpplet... Gravitationen. Äpplet faller,
  och jorden faller lite mot äpplet.

 379. Vi kommer alltid att minnas bilden.

 380. Det är att erbjuda information
  i form av en berättelse.

 381. Du kan gå igenom läroplanen
  och lista ut-

 382. -hur du kan förmedla kunskapen
  på det här sättet-

 383. -genom lärare och elever.

 384. Muntligt,
  och nu för tiden även digitalt.

 385. En grundläggande fråga vi hörde i dag
  handlade om lärarutbildning.

 386. Finns historieberättande
  i lärarutbildningens läroplan i Sverige?

 387. Gör det det i Belgien? Nej.

 388. Våra lärare måste lära sig att spela
  blockflöjt, och de lär sig om musik.

 389. De har musik i läroplanen,
  men inte berättande.

 390. Det finns helt enkelt inte där,
  och då undrar man varför.

 391. Ett stort problem med berättande
  är synen människor har på vad det är.

 392. Hur kan vi ha det i läroplanen?

 393. Vi behöver inte göra lärare
  till historieberättare-

 394. -men vi borde hjälpa lärare
  att lära ut med hjälp av berättelser.

 395. Det är väldigt viktigt
  och något vi borde göra.

 396. Vi har historieberättare i Flandern
  som besöker lärarhögskolor och säger:

 397. "Borde vi inte prata om berättande?"

 398. De får tre dagar.

 399. En sorts modulutbildning i berättande
  på lärarhögskolorna.

 400. Det är allt.
  Det finns inte med i läroplanen.

 401. Jag kan säga att det fungerar så
  i nästan alla länder i Europa.

 402. Vad menar vi med tillämpat berättande
  för inkludering?

 403. Det är en lång lista.

 404. Man kan göra mycket, men konceptet...

 405. Narrativ konst nedifrån och upp,
  samskapande och deltagarkonst.

 406. Man måste se historieberättande
  som inkluderande narrativ konst.

 407. Vi pratar om att skapa konst,
  men också om att involvera.

 408. Vi har sett exempel på det.

 409. Att involvera människor i skapandet.

 410. Det kan vara att lyssna och berätta,
  men det är också samskapande.

 411. Det samskapandet,
  när man jobbar med flyktingar-

 412. -handlar inte om
  att få upp människor på en scen.

 413. Att hjälpa människor att uttrycka sig
  är viktigt, men inte på en scen.

 414. Marianne pratade ju om att prata
  ansikte mot ansikte och så vidare.

 415. Se det som narrativ deltagarkonst
  utförd nedifrån och upp som...

 416. Hur säger man? Den frigör människors
  kreativa och konstnärliga sidor-

 417. -för att skapa något
  och att skapa samskapande.

 418. Berättande och deltagarkonst
  handlar inte bara om att skapa något.

 419. Det handlar också om
  att skapa något tillsammans.

 420. Framför allt för nyanlända, flyktingar
  och liknande är det väldigt viktigt.

 421. Att lyssna och bli lyssnad på
  är också viktigt.

 422. Att känna tillhörighet.

 423. Vi har samarbetat i en del
  europeiska projekt som jag varit med i-

 424. -och med Region Västerbotten.

 425. Vi har skapat enkla övningar-

 426. -som man kan använda i arbetet
  med flyktingar, migranter o.s.v.

 427. Berättelser... Med en flykting.

 428. Om man frågar om arv -
  vad tror ni att han har med sig?

 429. Inte sitt arv, om han eller hon
  inte har det i huvudet.

 430. De bär med sig sitt arv.

 431. Man kan uttrycka det arvet
  genom historieberättande.

 432. Då blir de lyssnade på
  och kan prata om sitt förflutna.

 433. Man skapar också metaforer
  för att ta sig runt det onämnbara.

 434. Många av dem klarar inte av
  att prata om vad de upplevt.

 435. Det kan bero på ett trauma-

 436. -eller ha kulturella skäl -
  att de inte får prata om det.

 437. Med hjälp av metaforer och berättelser
  kan man ta sig runt det.

 438. Man kan hjälpa dem att blottlägga
  trauman, vilket du pratade om.

 439. De här aspekterna är viktiga,
  och sådan är berättandets kraft.

 440. Berättandet
  kan sänka tröskeln till konst-

 441. -och dra in folk i en upplevelse
  så att de kan gå vidare.

 442. Och gällande flyktingar...

 443. Jag nämnde inte ens
  de andra kompetenserna.

 444. De får det också.
  Kommunikationsfärdigheter o.s.v.

 445. Så kan vi bidra till inkludering.

 446. Vad menar vi med arv?

 447. För två år sen
  var jag i Burgos i Spanien.

 448. De har en vacker katedral.

 449. Jag besökte den
  och hyrde en ljudguide.

 450. I nästan en timme bombarderades jag
  med fakta, siffror, datum och namn.

 451. Jag kan lova att jag inte minns
  ett enda datum eller namn.

 452. Det är logiskt, paradigmatiskt tänkande.

 453. Var var berättelserna?

 454. Det handlar om arvstolkning.

 455. Hur kan man släppa fakta, siffror,
  datum och namn?

 456. De räknas för folk
  med de referensramarna.

 457. Om man är historiker
  har man andra referensramar.

 458. Är man matematiker
  kan man relatera till matte.

 459. Är man historiker kan man relatera
  till fakta, siffror och datum.

 460. En normal... Ursäkta uttrycket.

 461. Andra människor
  har andra referensramar.

 462. Andra människor behöver berättelser
  och referenser till deras liv.

 463. Det är vad arvstolkning är.

 464. Man...

 465. Det man ser -
  föremålet, parken eller vad det nu är-

 466. -relateras på något sätt till...

 467. "Vad är det här? Vad betyder det?
  Vad betydde det då?"

 468. "Vad betyder det för oss?"

 469. Det i en narrativ struktur
  blir en tolkning.

 470. Då kan man relatera det till människors
  referensramar och värderingar.

 471. Det är alltså skillnaden mellan
  paradigmatiskt och narrativt tänkande.

 472. En tolkning är narrativt tänkande.
  Fakta är paradigmatiskt och logiskt.

 473. Med arv... Arvstolkare arbetar mycket
  med berättelser och berättande-

 474. -och drar paralleller till livet nu.

 475. Vad innebär det?

 476. Man erbjuder plats, tid, karaktärer
  och känslor, inbakat i en berättelse.

 477. Det var mitt första budskap.

 478. -Hur mycket tid har jag kvar?
  -Ett par minuter.

 479. Ett par minuter? Två?

 480. Okej. Det får gå snabbt.

 481. Jag vill prata lite om Fest.

 482. Det finns mycket berättande i Europa.

 483. Där nere till vänster ser ni Guadalajara
  i Spanien.

 484. Där har man berättarmaraton.

 485. Vanliga människor berättar historier
  under 24 timmar.

 486. Till höger har vi Beyond the Border -
  en stor berättarfestival i Wales.

 487. Där uppe har vi oss - Alden Biesen.

 488. Fest står för
  European Federation for Storytelling.

 489. Vi har samlat organisationer
  som jobbar med berättande.

 490. Vi har i nuläget 70 medlemmar.

 491. Inte enskilda berättare,
  utan t.ex. det här huset, Alden Biesen-

 492. -festivalarrangörer och
  professionella berättarorganisationer.

 493. Det är vad Fest är.

 494. Vi försöker att tackla de problem
  som berättandet står inför-

 495. -och synliggöra de möjligheter
  som berättandet kan föra med sig.

 496. Jag får erkänna att vi var en liten,
  internationell, ideell organisation-

 497. -men för två år sen ansökte vi -
  jag beklagar - om pengar från EU.

 498. Vi fick ett nätverksanslag
  från Creative Europe.

 499. Det är ett fyraårigt anslag,
  och med det kan vi göra ett antal saker.

 500. Jag skulle helt kort vilja prata
  om de olika delarna i det projektet.

 501. Det hjälper er att förstå-

 502. -vilka problem och möjligheter
  berättandet har.

 503. Den första delen är en strukturell
  utveckling av berättarsektorn.

 504. Det är precis det som händer här.
  Ni skapar ett berättarcentrum.

 505. Det är en struktur som kan göra saker
  och föra upp berättandet till ytan.

 506. Marianne är ju berättarantikvarie.

 507. Vi betonar de möjligheter
  som historieberättande för med sig.

 508. Vi vill växa som nätverk-

 509. -och få fler medlemmar
  och fler sorters medlemmar.

 510. Inte bara...

 511. Till exempel högskolor och universitet.
  Mer om det sen.

 512. Organisationer o.s.v.

 513. Ett större, mer mångfaldigt nätverk
  i Europa och fler tjänster att erbjuda.

 514. Vi jobbar för berättandets synlighet
  och erkännande.

 515. Man måste inse...
  Någon sa en vanlig sak i morse.

 516. "Vad är du?"
  "Berättare."

 517. "Vad gör du?"
  "Berättar."

 518. "Vad jobbar du med?"
  "Berättar."

 519. Så låter det i hela Europa. Folk
  vet inte vad en historieberättare är-

 520. -och de kan inte tänka sig
  att man kan försörja sig på att berätta.

 521. Och sen... Folk frågar
  hur man blir historieberättare.

 522. Det är en problematisk aspekt.
  Hur blir man historieberättare?

 523. Man kan vara det,
  men man kan inte bli det.

 524. Man kan vara det,
  men det finns ingen formell utbildning.

 525. Man kan inte ta en examen
  i historieberättande.

 526. Vissa universitet och högskolor jobbar
  med det, så det pågår en utveckling-

 527. -men universitet och högskolor
  i Europa har ingen berättarinstitution.

 528. Man har drama, skådespeleri o.s.v.,
  men inte berättande.

 529. Det är ett av problemen vi har.

 530. Skådespelare kan man vara och bli-

 531. -men man måste förklara
  vad berättande är.

 532. Berättande är vad som helst för alla.

 533. Jag har samarbetet i ett projekt med...
  Ska jag nämna landet?

 534. En italiensk organisation.

 535. En internationell berättarskola i Turin.

 536. Mer säger jag inte.

 537. En berättarskola,
  och vi hade ett projekt.

 538. De hade aldrig hört talas
  om en historieberättare.

 539. Det var en skola inriktad på manuskript,
  böcker och marknadsföring.

 540. Det var vad de gjorde -
  den internationella berättarskolan.

 541. Det är det tragiska med berättande.

 542. Alla tror att de berättar en historia.

 543. Författare och filmskapare
  berättar förstås historier.

 544. De har berättelser, och på sätt och vis
  presenterar de berättelser-

 545. -men en historieberättare
  är något annat, och det vet inte folk.

 546. Man måste förklara det tre gånger.

 547. Det är ett problem inte bara här
  och i Flandern, utan i hela Europa.

 548. Det är det vi försöker lösa.

 549. Jag säger inte att vi kan,
  men vi försöker.

 550. Del tre är att utbilda berättare och en
  läroplan med fokus på unga berättare.

 551. Hur blir man berättare?

 552. Man är gatukonstnär, lärare
  eller skådespelare-

 553. -och man tar någon - ursäkta -
  sommarkurs i berättande.

 554. Sen är man en berättare, för ingen...

 555. När jag pensionerar mig... Snart.

 556. Jag kan gå en sommarkurs
  och sen kalla mig historieberättare.

 557. Ingen kan hindra mig.

 558. Det finns inget erkännande eller skydd
  för historieberättaryrket.

 559. Ingenstans i Europa.

 560. Erkännandet uteblir,
  för det finns ingen läroplan.

 561. Det finns inga standarder
  eller något annat för berättande.

 562. I relation till det försöker vi få fram-

 563. -till exempel en kompetensprofil
  och en läroplan.

 564. Vi försöker att skapa band till
  andra konstformer och digitala medier.

 565. Berättande och berättanderelaterad
  konst över olika medier.

 566. Hur arbetar vi då? Vi har pengar.

 567. Vi säger till medlemmar och andra:
  "Det här prioriterar vi."

 568. Det kan vara samarbeten
  med moderna medier.

 569. "Vill ni arrangera något?"

 570. Vi kontaktar organisationer i Europa
  och ger dem pengar för att göra det.

 571. Så arbetar Fest i nuläget.

 572. Berättande i andra delar av samhället
  är det jag har pratat om.

 573. Fler berättarevenemang i Europa
  och ökat samarbete länder emellan.

 574. Vi samarbetar med europeiska
  kulturhuvudstäder - tyvärr efter Umeå-

 575. -som Malta och Leeuwarden.
  Vi samarbetar med dem.

 576. Vi försöker att ta oss in.

 577. Vi försöker organisera
  berättaraktiviteter på andra ställen.

 578. Andra ställen än skolor.

 579. På "riktiga" teatrar o.s.v.

 580. Det är vad vi gör.

 581. Jag vill inte avsluta i moll, men...

 582. Tänk om vi dör.

 583. Vad finns kvar av oss när vi har dött?
  Tänk på saken.

 584. Vad säger ni? Våra berättelser.

 585. Föremål som man har
  efter sina föräldrar-

 586. -är mindre värda
  om de inte involverar en berättelse.

 587. Det är berättelserna som överlever.

 588. Kanske är jorden
  bara en berättelsegenerator.

 589. Tack så mycket.

 590. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Muntligt berättande som konstart och metod

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Storytelling är mycket mer än att berätta historier, säger Guy Tilkin, koordinator och konstnärlig ledare för Europas största berättarfestival i Alden Biesen, Belgien. Här talar han om berättelsens kraft att skapa ett narrativt tänkande och om berättelsen som meningsskapande verktyg, minnesverktyg och konstform. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Svenska > Muntlig framställning och retorik
Ämnesord:
Berättande, Berättande konst, Berättarteknik, Muntligt berättande, Retorik, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lära med berättande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lära med berättande

Berättande för kunskap och bildning

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, ger en historisk överblick över berättande som kunskapsbärare och bildningsskapande metod. Hur har man i historien använt sig av berättelser för att skaffa sig makt, bli ihågkommen eller för att forma en nation? Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lära med berättande

Varför muntligt berättande i förskola och skola?

Ola Henricsson, forskare och grundskollärare, föreläser om effekterna av muntligt berättande. Om hur lärare erfar att berättande tränar lyssnandet, väcker lust att använda språket, skapar gemenskap, väcker nyfikenhet och intresse för ämnet samt väcker frågor som öppnar för samtal. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lära med berättande

Berättande som kunskapsförmedlare

Hur kan man använda berättande och berättelser som metod och verktyg för att kommunicera kulturhistoria? AnnCristin Winroth och Katarzyna Wolanik Boström, båda etnologer vid Umeå universitet, forskar om berättande. Museipedagog Ingela Wall och berättarantikvarie Marianne Folkedotter arbetar vid Västerbottens museum. Här berättas både om museets verksamhet och forskningen kring metoden. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lära med berättande

Muntligt berättande som konstart och metod

Storytelling är mycket mer än att berätta historier, säger Guy Tilkin, koordinator och konstnärlig ledare för Europas största berättarfestival i Alden Biesen, Belgien. Här talar han om berättelsens kraft att skapa ett narrativt tänkande och om berättelsen som meningsskapande verktyg, minnesverktyg och konstform. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lära med berättande

Allt du behöver veta om källkritik

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om källkritik och redogör för fem viktiga kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källas trovärdighet. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lära med berättande

Kampen om sanningen

Med internet och den digitala tekniken har kampen om vem som äger "sanningen", vilket narrativ som får styra, blivit tydlig. Vi har idag en uppsjö av narrativ, säger Dick Harrison, professor i historia. Han menar att ur ett historiskt perspektiv är detta väldigt intressant - ingen har längre monopol på att berätta. Inspelat den 14 februari 2019 på Campus Skellefteå. Arrangörer: Nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum och Umeå universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.