Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Föreläsningar från Specialpedagogikens dag 2019 på temat lek, musik, bild och kreativ lek. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019 : Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lekDela
 1. Att visa hur det funkar när man delar
  med sig och vad som händer-

 2. -när man inte delar med sig.

 3. Barn tycker om
  att kolla om fröken gör rätt.

 4. Fantastiskt att vi har fått
  en dag som har fokus på lek.

 5. Vår presentation
  kommer att innehålla-

 6. -en bakgrund och svaret på frågan-

 7. -varför vi har jobbat
  med Play Time/Social Time.

 8. Sam kommer att introducera oss i det.

 9. Efter det
  kommer Maria att berätta om-

 10. -hur hon har jobbat och jobbar
  med ett observationsinstrument-

 11. -som heter Teacher Impression Scale.

 12. Vår TIS, i svensk version.

 13. Jag kommer att avsluta den här delen-

 14. -med att berätta
  om ett projekt som vi har gjort-

 15. -tillsammans med studenter
  på Specialpedagogiska institutionen-

 16. -och förskollärare på fältet,
  som handlar om Play Time/Social Time-

 17. -och lite andra saker.
  Till slut, glädjande nog-

 18. -kan jag hänvisa till att vi har
  fått pengar att fortsätta arbetet-

 19. -genom medel
  från Skolforskningsinstitutet.

 20. Jag lämnar över till Sam. Varsågod.

 21. -Det är din tur.
  -Tack.

 22. Jag ska starta min klocka.
  Under två år-

 23. -har jag haft nöjet
  att vara gästprofessor-

 24. -på Stockholms universitet.

 25. Jag vill tacka specialpedagogiska
  institutionen för den möjligheten.

 26. Det har varit fantastiskt
  att få veta mer om ert arbete här-

 27. -som påverkar barnens
  och deras familjers liv.

 28. I dag ska jag ge er en introduktion
  till Play Time/Social Time.

 29. Det är ett program som nu används
  här, och det ska ni få höra mer om.

 30. Runt år 2000 var jag och några
  kollegor redaktörer för en bok-

 31. -om tidiga insatser
  i olika länder i världen.

 32. Vi bad två professorer här-

 33. -doktor Björck-Åkesson
  och doktor Granlund-

 34. -beskriva hur de tidiga insatserna
  såg ut i Sverige.

 35. Och de beskrev
  på ett väldigt bra sätt lekens roll-

 36. -i tidiga interventioner
  för spädbarn och små barn-

 37. -med funktionsnedsättningar,
  och för deras familjer.

 38. Jag ska ge er en kort bakgrund-

 39. -till hur leken utgör grunden
  för Play Time/Social Time.

 40. Vi människor är programmerade
  att vara sociala varelser.

 41. Det var så
  vi utvecklades och överlevde.

 42. Spädbarn och föräldrar är skapta-

 43. -för att interagera med varandra
  och leka med varandra.

 44. Det är en väsentlig del
  av den tidiga utvecklingen.

 45. Barnens gråt
  för föräldrarna närmare sina barn-

 46. -och barnens sociala leenden-

 47. -påverkar föräldrarna starkt,
  och liknande sociala samspel.

 48. Ofta ses det i tidiga lekar-

 49. -mellan barnen och deras föräldrar.

 50. Ta en lek
  som vi i USA kallar "peekaboo"...

 51. Ni kallar det säkert samma sak här.

 52. Den börjar med
  att en förälder inleder leken-

 53. -men snart
  överförs ofta kontrollen till barnet-

 54. -som då engagerar föräldern i leken.

 55. När barnen blir äldre -

 56. -börjar de i 2-3-årsåldern
  intressera sig för kamratlek.

 57. Kamraterna utgör nu fokus
  för barnens uppmärksamhet.

 58. De utvecklas från att vara betraktare-

 59. -som tittar på när andra barn leker-

 60. -till att leka närmare andra barn -
  bredvidlek-

 61. -och till att börja leka tillsammans,
  i den associativa leken.

 62. Sen börjar de så småningom leka
  allt mer organiserat-

 63. -tillsammans med sina kamrater.
  Organiserade spel-

 64. -eller mer sofistikerad låtsaslek.

 65. I USA började vi lära oss mer
  om kamratlek på 1930-talet.

 66. Det var så att säga vår guldålder-

 67. -inom barns utveckling
  och kamratsamspel.

 68. Mildred Parten
  beskrev hur barn utvecklades-

 69. -från betraktare till deltagare
  i associativ lek och kamratlek.

 70. Boyd McCandless och Willard Hartup
  bidrog tidigt-

 71. -till arbetet kring kamratrelationer.

 72. Sara Smilansky förde in
  den piagetiska låtsasleken i analysen.

 73. Hur den blir en del av-

 74. -det tidiga kamratsamspelet
  och den tidiga kamratleken.

 75. Och två kollegor på Duke University,
  Ken Dodge och Martha Putallaz-

 76. -beskrev på 80-talet
  barnens inre grupperingar.

 77. Hur de blir en del av dessa
  under pågående lek.

 78. Forskningen kring primater har visat-

 79. -att tidig kamratlek-

 80. -kan ha rehabiliterande egenskaper.

 81. Rhesusapor
  som har vuxit upp i ensamhet-

 82. -och som inte
  har blivit sociala varelser-

 83. -kan tillägna sig vissa sociala
  färdigheter genom att paras ihop-

 84. -med lekfulla kamrater.

 85. Jane Goodalls arbete
  och andra etologers arbete i Afrika-

 86. -har visat på lekens centrala roll
  i primatsamhällena.

 87. Och att inte lyckas etablera
  goda kamratrelationer-

 88. -kan leda till negativa effekter
  på lång sikt för barnen.

 89. Etablerandet
  av dessa tidiga kamratkontakter-

 90. -utgör en grund för utvecklingen
  av en social kompetens.

 91. Problemet är att vissa barn inte deltar
  i den sociala kamratleken.

 92. Tillbakadragna barn,
  barn med funktionsnedsättningar-

 93. -son kanske inte har de färdigheter
  som krävs för kamratleken.

 94. Michael Guralnick
  har dokumenterat detta genom åren.

 95. Funktionsnedsatta barns svårigheter
  att komma in i lekgrupper-

 96. -tillsammans med
  typiskt utvecklade barn.

 97. Funktionsnedsatta barn
  och tillbakadragna barn-

 98. -missar de lärdomar som barn
  på ett naturligt sätt tar till sig-

 99. -under dessa kamratlekar.

 100. Den sociala kompetensen
  som utvecklas under kamratleken-

 101. -skapar ett slags buffert mot andra,
  mer negativa relationer.

 102. De...

 103. För funktionsnedsatta barn...
  På 1970-talet-

 104. -såg vi ett behov
  av att utveckla program-

 105. -som kunde fånga upp
  det naturliga intresset-

 106. -som finns i den sociala kamratleken-

 107. -och använda det
  för att bygga upp möjligheter-

 108. -för tillbakadragna och
  funktionsnedsatta barn-

 109. -att lära sig lekfärdigheter
  under sina förskoleår.

 110. Phil Strain och Richard Shores arbete
  på Peabody College på 70-talet-

 111. -fick oss att börja tänka på
  hur vi skulle kunna...

 112. Hur kan vi involvera typiskt utvecklade
  kamrater, i inkluderande miljöer-

 113. -för att främja det sociala samspelet
  hos funktionsnedsatta barn?

 114. Phil Strain, min kollega
  Howard Goldstein och jag-

 115. -gjorde en del av det tidiga arbetet-

 116. -kring
  kamratförmedlade interventioner-

 117. -där kamraterna aktivt deltog
  i att skapa möjligheter-

 118. -för socialt samspel och social lek.

 119. Den kamratförmedlade tekniken-

 120. -används nu även
  på grundskole- och gymnasienivå-

 121. -genom arbetet
  som Eric Carter nu utför i USA.

 122. Ända upp i grundskolan och i
  gymnasiet kan funktionsnedsatta barn-

 123. -bli isolerade i en kamratgrupp.

 124. Som en del av arbetet
  som vi gjorde i USA tidigare-

 125. -på 1990-talet, så samarbetade vi...

 126. Jag var på Peabody College
  vid Vanderbuilt University-

 127. -och vi samarbetade med kollegor
  på University of Minnesota-

 128. -för att ta fram ett forskningsmaterial-

 129. -som skulle leda till ett program-

 130. -som förskolelärare kunde använda
  för att främja kamratrelationer-

 131. -och kamratlek.

 132. Mina kollegor ser ni här uppe.

 133. Scott McConnell
  på University of Minnesota-

 134. -ledde det här projektet
  tillsammans med mig.

 135. Vi dokumenterade aktiviteter
  som vi trodde skulle främja social lek.

 136. Låtsaslek eller sociodramatisk lek
  var en bra aktivitet.

 137. Konstruktionslek,
  där barnen bygger saker tillsammans-

 138. -och där man skapar ett tema
  kring den aktiviteten-

 139. -var en bra plats-

 140. -där socialt samspel
  uppstår på ett naturligt sätt.

 141. Vi tog fram ett utvärderingsverktyg,
  Observer Impression Scale-

 142. -som senare blev
  Teacher Impression Scale-

 143. -som lärare kan använda
  för att dokumentera relationerna som...

 144. Det sociala samspelet som kan uppstå
  för barn med funktionsnedsättningar.

 145. Vi utformade program
  för att främja kamratsamspel.

 146. Gruppinlärningsaktiviteter,
  lärarledda övningar-

 147. -och kamratsamspel under rutiner
  översedda av lärare.

 148. Så de...

 149. Dessa aktiviteter och inlärningsverktyg-

 150. -publicerades
  i Play Time/Social Time-handboken-

 151. -via University of Minnesota. Syftet
  var att få en vän att leka med en.

 152. Läraren skapade en situation
  som lärde barnen-

 153. -olika saker som leder till positiva
  sociala samspelssituationer.

 154. Färdigheterna vi jobbade med var
  att dela med sig och be om saker-

 155. -att organisera leken
  och att vara enveten-

 156. -när kamraten till en början
  kanske inte vill leka med en.

 157. Att svara på
  och acceptera en inbjudan till lek.

 158. Att hjälpa sin kamrat när denne-

 159. -har problem att komma in i leken,
  eller har svårt med en uppgift.

 160. Och att be om hjälp-

 161. -om man har svårt
  att utföra en uppgift.

 162. Man övar på dessa färdigheter
  i små grupper-

 163. -där läraren beskriver färdigheten
  i fråga, t.ex. att dela med sig.

 164. "Titta på din vän,
  säg hans eller hennes namn"-

 165. -"och ge denne nåt att leka med."

 166. Läraren demonstrerar
  vad vi menar med att dela med sig-

 167. -för den lilla gruppen barn
  som deltar i lekstunden.

 168. Och när de demonstrerar färdigheten
  kan de även ge barnen-

 169. -det vi kallar för icke-exempel.

 170. Sen kan de fråga barnen
  i den lilla lekgruppen:

 171. "Lekte jag? Delade jag med mig?"

 172. Och då kanske de kan få svaret
  att de inte gjorde det.

 173. Barnen berättar för läraren
  vad de glömde göra-

 174. -i dessa kontrasterande exempel.

 175. Sen får barnen öva på dessa
  färdigheter i ett leksammanhang-

 176. -direkt efter den lilla grupplektionen.

 177. Läraren bidrar med stöd, idéer, förslag-

 178. -men blandar sig inte i för mycket.

 179. För när lärare blandar sig i leken-

 180. -så vänder sig barnen till läraren.
  Så läraren försöker minimera sin roll.

 181. Sammanfattningsvis
  så har det genomförts flera studier-

 182. -både i USA och i Polen-

 183. -av Play Time/Social Time,
  och man har påvisat positiva effekter.

 184. Ni ska få höra mer
  om den forskningen i dag.

 185. -Nu lämnar jag över.
  -Tack.

 186. På bilden bakom mig,
  två barn bredvid varandra.

 187. De är djupt inbegripna i lek-

 188. -och är vända mot ett leksaksgarage
  i flera våningar.

 189. De verkar knappt uppfatta
  oss som betraktare-

 190. -och det går blixtsnabbt
  när en social färdighet manifesteras.

 191. Be om hjälp.

 192. "Kan du sätta ihop den igen?",
  säger det ena barnet till det andra.

 193. Ja, dags att leka,
  dags att vara social.

 194. Ja, nu pratar vi om den leken,
  den som upplevs tillsammans.

 195. Jag heter Maria Glad, doktorand
  vid Specialpedagogiska institutionen.

 196. Jag ska berätta
  om min första studie som doktorand-

 197. -i det forskningsprojekt
  som Mara berättade om-

 198. -och som Eva
  kommer att berätta mer om efter mig.

 199. Som första steg, innan vi undersökte
  förskollärares användande-

 200. -av programmet Play Time/Social Time,
  som Sam berättade om-

 201. -ville vi undersöka
  Teacher Impression Scale-

 202. -som vi kallar för TIS.

 203. Ett instrument för strukturerade
  observationer av lek och samspel-

 204. -som kan användas
  för att kartlägga behov av stöd-

 205. -för barns interaktioner
  och delaktighet i lek.

 206. Lite om bakgrunden till studierna.

 207. Mara nämnde lite om detta
  inledningsvis.

 208. Jag vill ge en liten bakgrund
  i det svenska sammanhanget.

 209. Svensk policy för utbildning
  för barn i de lägre åldrarna-

 210. -betonar, liksom
  internationell policy, betydelsen-

 211. -av socialt samspel och lek för barns
  välbefinnande och utveckling.

 212. Och i Sverige framhålls också
  som bekant-

 213. -betydelsen av relationer
  och kamratskap mellan barn-

 214. -med olika förutsättningar,
  och som vi alla vet-

 215. -så är de flesta förskolor i Sverige
  inkluderande.

 216. Som Mara också nämnde i inledningen-

 217. -så finns det nu också
  många svenska studier som visar-

 218. -att barn som av olika skäl är
  i behov av specialpedagogiskt stöd-

 219. -oavsett om det beror
  på en funktionsnedsättning-

 220. -riskerar att vara mindre involverade
  i lek än andra barn-

 221. -om förskolan inte anpassar miljön-

 222. -och har förhållningssätt
  som stödjer samspel mellan alla barn.

 223. Vad finns det fler för skäl
  att studera detta?

 224. Om vi går till nya läroplanen
  för förskolan-

 225. -så understryks
  att lek är särskilt viktigt-

 226. -för att barn ska utveckla
  motoriska, kommunikativa-

 227. -kreativa och kognitiva färdigheter-

 228. -och för att utveckla sociala
  färdigheter och social kompetens.

 229. Arbetslagen i förskolan förväntas
  kontinuerligt och systematiskt-

 230. -följa, dokumentera och analysera-

 231. -varje barns utveckling och lärande,
  för att göra det möjligt-

 232. -att följa barnets förändrande
  kunnande i enlighet med läroplanen-

 233. -och har ett särskilt ansvar
  för barn i behov av stöd.

 234. Ytterligare incitament för att
  bedriva den här typen av studier-

 235. -är att
  det i förskolan inte finns tillgång-

 236. -till gemensamt vedertagna metoder-

 237. -för att kartlägga
  behov av, analysera-

 238. -och utvärdera stödinsatser.

 239. Men i Skollagen står att utbildningen
  ska vila på vetenskaplig grund-

 240. -och beprövad erfarenhet.

 241. För att kunna planera
  och utvärdera stödinsatser-

 242. -som främjar lek och samspel
  måste förskollärare ha instrument-

 243. -som är tillförlitliga och användbara
  i det sammanhang som de verkar.

 244. Här kommer Teacher Impression Scale,
  eller TIS, in i bilden.

 245. TIS kan användas
  för strukturerade observationer-

 246. -av barns samspel i lek.

 247. Det utvecklades ursprungligen för
  programmet Play Time/Social Time-

 248. -och följer de olika färdigheter
  som det programmet stimulerar.

 249. Men det kan också användas
  oberoende av det här programmet-

 250. -för att identifiera
  behov av stöd i lek och samspel-

 251. -och för att planera
  och utvärdera sådant stöd.

 252. TIS omfattar sexton områden-

 253. -som beskriver grundläggande sociala
  färdigheter, som till exempel:

 254. Barnet klarar turtagning i leken.

 255. Barnet leker i samarbete med andra.

 256. Barnet är uthålligt
  i sina försök att leka med andra.

 257. Det vänder sig
  till barn i åldrarna 3-5 år.

 258. Vid observationer med TIS kartlägger
  förskolläraren i vilken utsträckning-

 259. -de olika färdigheterna
  kommer till uttryck.

 260. Ett motsvarar "Barnet
  visar aldrig den beskrivna förmågan"-

 261. -och fem motsvarar "Barnet
  visar ofta den beskrivna förmågan".

 262. Det ena syftet med vår studie av TIS-

 263. -var att pröva tillförlitligheten-

 264. -i en svensk version av instrumentet,
  som vi kallar TIS-S.

 265. Det vill säga, hur väl stämmer
  de sexton olika områdena ihop-

 266. -med det de avser att mäta?
  Social kompetens-

 267. -som den kommer till uttryck
  i barns lek.

 268. Det andra syftet var att utvärdera
  om TIS-S kunde användas-

 269. -för att identifiera behov av stöd i
  lek och samspel i en svensk kontext-

 270. -och studera dess acceptans,
  det som vi kallar social validitet-

 271. -hos svenska förskollärare.

 272. Hur gick vi tillväga? Sexton
  förskollärare i fyra kommuner-

 273. -och vid tolv förskolor
  observerade 32 barn i lek-

 274. -med stöd av TIS-S.

 275. Observationerna utfördes
  vid tre tillfällen under tre veckor-

 276. -och sen gjorde förskollärarna-

 277. -en sammanfattande bedömning
  av observationerna.

 278. Sexton av barnen bedömdes behöva
  stöd i lek och samspel-

 279. -och sexton bedömdes vara drivna i
  lek och samspel.

 280. Förskollärarna fick sen besvara en
  enkät med slutna och öppna frågor-

 281. -och datan har vi bearbetat
  både kvantitativt och kvalitativt.

 282. Så lite om resultatet.

 283. Tillförlitligheten
  visade sig vara stark.

 284. Det vill säga den interna
  konsistensen. De olika områdena-

 285. -beskrev väl
  det de var tänkta att beskriva.

 286. Observationerna stödde
  identifieringen av stödbehov-

 287. -hos barn.

 288. Och för observationer av barn i behov
  av stöd så blev genomsnittet 43-

 289. -med en variation på 37-49.

 290. För barn utan behov av stöd
  blev genomsnittet 70-

 291. -med en variation på 65-75.

 292. Det framgick
  att TIS uppfattades som användbar-

 293. -för observationer
  av barns interaktioner i samspel-

 294. -men också för att få syn på
  barns styrkor och behov av stöd.

 295. Det fanns en överensstämmelse
  mellan förskollärarnas förförståelse-

 296. -av barnens sociala färdigheter
  och resultatet-

 297. -av observationerna med TIS-S.

 298. TIS-S erbjöd även ny information
  om barns styrkor i samspel-

 299. -och en mer detaljerad bild av hur
  barnen kunde behöva stödjas i lek.

 300. Förskollärarna uppfattade
  att TIS-S var användbar-

 301. -inte bara för att kartlägga
  enskilda barns behov av stöd-

 302. -utan även stödbehov för barngruppen
  och anpassningsbehov i lärandemiljön-

 303. -för att optimera lek och samspel
  mellan alla barn.

 304. Slutligen vill jag visa
  lite citat från förskollärarna-

 305. -som vi här kallar PST -
  Preschool teacher.

 306. De speglar olika dimensioner
  av social validitet.

 307. Första citatet handlar om betydelsen
  av målet med observationer.

 308. "Mycket har vi anat, men nu vet vi."

 309. "Vi kommer att fortsätta använda
  observationsschemat för att se"-

 310. -"hur, var och när
  vi ska stödja barnet i leken."

 311. Det andra citatet kan illustrera
  huruvida observationsproceduren-

 312. -uppfattades vara praktiskt
  genomförbara i en svensk kontext.

 313. "Observationsguiden
  underlättade arbetet"-

 314. -"så det gick inte åt så mycket tid."

 315. "Tre observationer på en vecka kräver
  inte mer än en kvart", sa en av dem.

 316. Den tredje aspekten
  handlar om relevansen av resultatet-

 317. -från observationerna.

 318. "Med observationsfrågorna
  kunde jag lättare identifiera"-

 319. -"barnens styrkor
  och/eller behov av stöd"-

 320. -"samt upptäcka att det varierade
  mycket beroende på vilket samspel"-

 321. -"som ägde rum just då."

 322. Nu lämnar jag över ordet till Eva.
  Jag hoppas-

 323. -att ni håller utkik efter artikeln
  när den publiceras. Tack för mig.

 324. Bra, Maria.

 325. Ja. Vi fortsätter naturligtvis
  på temat lek.

 326. Och...jag ska berätta om vårt
  projekt, som vi har jobbat med-

 327. -och som Sam
  och även Maria var inne på.

 328. Och där också specialpedagogen
  och förskollärarna-

 329. -har en särskild funktion, och
  då inte minst specialpedagogerna.

 330. Lite kort om bakgrunden,
  som vi har hört tidigare.

 331. Jag fokuserar främst på att
  rapporterna som vi får i dag-

 332. -från Skolinspektionen visar-

 333. -att vi numer
  har stora skillnader-

 334. -mellan förskolorna i landet,
  och också mellan förskolor.

 335. Även inom förskolan kan det vara
  stora kvalitetsskillnader.

 336. Och att vi har brist
  på utbildade pedagoger.

 337. Och det är knepigt
  att få tid till fortbildning-

 338. -inom förskolan,
  för förskolans personal.

 339. Och att barngrupperna
  fortfarande är ganska stora.

 340. Det här innebär i rapporteringen
  att barn i behov av särskilt stöd-

 341. -behöver få extra uppmärksamhet.
  Igen.

 342. Det här är inget nytt.
  Vi hade samma rapportering-

 343. -under både 70-, 80- och 90-talet.

 344. Därför har vi tyckt
  att de här projekten-

 345. -med att jobba för lek
  och lekrelationer-

 346. -kamrater emellan på förskolan,
  är relevant.

 347. Vårt syfte med projektet har varit-

 348. -dels att få igång igen-

 349. -samarbetet mellan fältet,
  utbildning och forskning.

 350. Och vi vill knyta samman
  de här tre delarna.

 351. Det har vi jobbat med länge,
  för det har varit svårt att få till.

 352. I det här projektet
  har vi använt några olika-

 353. -kunskapsbaserade verktyg.

 354. Ett värderingsverktyg som värderar-

 355. -graden av inkludering i förskolan-

 356. -som heter
  Inclusive Classroom Profile.

 357. Flera av er har säkert hört talas
  om det. Vi förkortar det som ICP.

 358. ISP består av flera olika områden-

 359. -som är direkt knutna
  till förskolans verksamhet.

 360. Det bygger på arbete
  från England och USA-

 361. -och vi har de senaste åren
  arbetat med det här verktyget-

 362. -och ser att det stämmer väl överens
  med den svenska skolans läroplan.

 363. Vi har också jobbat med interaktions-
  programmet Play Time/Social Time.

 364. Så.

 365. Vad är det då för knepigheter,
  det här med leken?

 366. Vad är det för utmaningar?

 367. Ja, leken har ju en särskild rytm,
  det vet alla här i rummet.

 368. Den består av en ständig växelverkan.

 369. Den har en uppslukande kvalitet.

 370. Den får barn och ungdomar,
  och vuxna också-

 371. -att släppa taget om verkligheten
  och komma in i en speciell rytm.

 372. Frågor från fältet och i
  undersökningar som vi tagit del av-

 373. -och som vi ständigt får
  från våra studenter är-

 374. -att förskollärare och övrig personal
  gör väldigt mycket-

 375. -för att få till ett leksamspel,
  på flera plan.

 376. Men till slut
  kommer ändå den här frågan-

 377. -hur vi gör när en del barn,
  som Sam var inne på-

 378. -viker undan, försvinner-

 379. -och leker ensamma
  upprepade gånger över tid.

 380. Och av olika anledningar inte
  riktigt blir delaktiga.

 381. Vi bestämde oss då för att... Vi
  fick intresserade specialpedagoger-

 382. -inom programmet
  för specialpedagogik.

 383. Studenter med förskollärarbakgrund-

 384. -som var intresserade av
  att samla in data från förskolorna-

 385. -om hur man skulle kunna använda sig
  av Play Time/Social Time-

 386. -och vilka iakttagelser man gjorde.

 387. Det gällde också
  det här kvalitetsverktyget ICP-

 388. -som vi också provade på det viset.

 389. De här studenterna gjorde det,
  tillsammans med förskollärarna.

 390. Studenterna observerade
  och hade upprepade intervjusamtal-

 391. -med de här förskollärarna.

 392. Vad fick vi då för resultat? När
  det gällde kvalitetsverktyget ICP-

 393. -så visade det sig
  att de här förskolorna-

 394. -som vi var inne på, ett visst antal-

 395. -fick ganska låga poäng på
  hur jag som pedagog-

 396. -eller som personal
  eller förskollärare-

 397. -supportar kamratrelationerna.

 398. Det man fick högre poäng på
  var att jag som pedagog-

 399. -gärna ger support till ett barn.

 400. Alltså relationen vuxen-barn.

 401. Men att pedagogerna
  ger support till kamrater emellan...

 402. Och då är vi inne
  på området barn i behov av stöd-

 403. -och deras kamrater. Den relationen
  såg vi inte så mycket av.

 404. Det var intressant.
  Vi såg också att vi...

 405. Det var en avsaknad
  av att ge feedback till barnen.

 406. Inte i meningen
  "bra" eller "duktig" eller så-

 407. -utan i meningen att man ger feedback
  på det barnen gör.

 408. Till exempel det som Sam beskrev,
  att man får feedback på att...

 409. "Tänk, nu delade ju med dig
  en av dina leksaker till Olle."

 410. Den typen av feedback såg vi lite av.

 411. En annan sak som vi såg väldigt lite
  av, som finns med i ICP-

 412. -var böcker och material som
  associerar till funktionsvariationer-

 413. -funktionsnedsättning, och så vidare.

 414. Och resultaten
  från Play Time/Social Time visade-

 415. -att det är ett utvecklingsområde,
  detta att försöka få till-

 416. -särskilda lekinterventioner
  i förskolan.

 417. När det handlar
  om det här leksamspelet.

 418. Där vi arbetar med
  både guidning och instruktioner-

 419. -för att ge support till samspelet.

 420. Och att det här särskilda programmet-

 421. -som handlar
  om Play Time/Social Time...

 422. Själva upplägget har vi kallat för
  att man jobbar med-

 423. -en liten församling först,
  och sen kommer en lekstund efter det.

 424. Det här var förskollärarna
  väldigt måna om-

 425. -att få öva vidare på.
  Man upplevde att man behövde det.

 426. Och att bli bekväma med ett program,
  vet ni.

 427. Det krävs att man får det innanför
  västen för att det ska bli naturligt.

 428. Det gav också uppmärksamhet-

 429. -till att
  i en sån här liten lekstund-

 430. -så kunde barn hitta varandra
  som annars inte lekte varandra.

 431. Som annars inte alltid
  valde varandra.

 432. Det var också positivt och intressant
  att iaktta.

 433. Några ytterligare reflektioner
  från den här studien-

 434. -som kom fram från specialpedagogerna
  och förskollärarna-

 435. -det var att många olika val-

 436. -inom programmet
  som man behövde fundera över innan-

 437. -och planera och tänka till om.

 438. Bland annat val av barn.

 439. Vilka barn är med i lekstunden?

 440. Till exempel med hjälp av TIS-

 441. -så blev förskollärarna
  uppmärksammade på att de kunde-

 442. -synliggöra samspel mellan barnen
  som de tidigare inte hade sett.

 443. De kunde få bekräftelse
  på det de redan visste.

 444. Det gav stöd till att välja ut barn
  till lekstunder.

 445. Så kallade fokusbarn
  och stödjande lekkamrater.

 446. Valet av lek och valet av material
  uppmärksammade man också.

 447. Till exempel valet av lek behöver
  som ni alla vet-

 448. -ta grund i barnens intressen
  och erfarenheter.

 449. Det är inget konstigt med det, men
  när man jobbar med en liten grupp-

 450. -i den stora gruppen,
  inom den ordinarie verksamheten-

 451. -och inte i nåt extra rum, utan allt
  sker inom den ordinarie verksamheten.

 452. Leken man väljer ska vara spännande
  både för de stödjande barnen-

 453. -och för fokusbarnen.

 454. Leken behöver också få guidning
  från förskollärarna, upptäckte vi.

 455. Det är inte heller nåt nytt. Den
  måste bli berättad och få en story-

 456. -en röd tråd, och så vidare.
  Detta för att känna sig...

 457. Så att det blir en riktig lek.

 458. En reaktion på valet av material
  var att...

 459. Om man ska få till
  ett samspel mellan barn-

 460. -så sker ett ömsesidigt
  givande och tagande-

 461. -som Sam var inne på,
  med de här olika lekfärdigheterna.

 462. Då kan inte materialet vara
  obegränsat. Ett begränsat material-

 463. -var en erfarenhet
  som framkom tydligt.

 464. Och det var intressant att upptäcka
  den korta tiden för lekstunden.

 465. Själva lekstunden
  är avgränsad till 5-6 minuter.

 466. Det betydde också... När man har
  med barn i behov av stöd att göra-

 467. -och i ett sånt här sammanhang-

 468. -så krävs det
  mycket koncentration av barnet-

 469. -och då är den avgränsande tiden
  väl behövlig.

 470. Man har en liten klocka eller nåt
  annat som säger att leken är slut.

 471. Då kan barnen fortsätta leka,
  eller så kan de göra nåt annat.

 472. Det blir en positiv upplevelse
  av en lekstund, med såna här ramar.

 473. Och det är vi måna om.
  Så vad skulle vi kunna säga-

 474. -när vi har analyserat
  det här projektet?

 475. Ja, att en
  inkluderande förskolemiljö-

 476. -behöver stimulera kamratsamspel.

 477. Vi i Sverige jobbar med
  inkluderande förskolemiljöer.

 478. Det går Play Time/Social Time ut på.

 479. Och att vi som förskollärare och
  specialpedagoger är intresserade av-

 480. -att lära oss mer om ett lekprogram-

 481. -för att komma åt frågan hur vi gör
  när vi har provat allting-

 482. -som vi tycker att vi har provat.

 483. Och att öva på ett lekprogram-

 484. -var också en sak som vi tänkte över,
  som jag sa tidigare.

 485. Att, som Sam var inne på,
  ha en liten minisamling först-

 486. -eller en församling
  med barnen i gruppen-

 487. -där man talar om det. "I dag
  ska vi lära oss att dela med oss."

 488. "Vad betyder det? Vad innebär det?"

 489. Det tar programmet upp
  som en väsentlig del. Att öva det.

 490. Att visa hur det funkar när man delar
  med sig, och vad som händer-

 491. -när man inte delar med sig.

 492. Barn tycker om
  att kolla om fröken gör rätt.

 493. Barnen emellan får också öva.

 494. Till exempel en lekfärdighet, som att
  dela med sig. Sen kommer lekstunden.

 495. Och det här behövde man
  uppmärksamma-

 496. -och planera
  och sätta sig in i som pedagog.

 497. När och hur ska en guidning
  och en instruktion komma?

 498. Att det blir en balans
  och en växelverkan i det.

 499. Så vad har vi lärt oss?

 500. Ja, att ICP,
  den här Inclusive Classroom Profile-

 501. -var till stor hjälp
  när vi granskade kvaliteten-

 502. -hos inkluderingsaspekter i
  förskolan. Den arbetar vi vidare med-

 503. -och vi hoppas få den översatt
  till svenska framöver.

 504. Och att medvetna
  och kunniga pedagoger är avgörande-

 505. -för att barn i behov av särskilt
  stöd ska kunna få guidning-

 506. -i sitt leksamspel.

 507. Det är inget nytt. Men också
  att förskollärare uppmärksammade-

 508. -att det var roligt
  att leka tillsammans med barnen.

 509. Det gör vi, men det var roligt att
  göra det utifrån det här programmet.

 510. Barnen upplevde det också
  som roligt och positivt.

 511. Det kunde upplevas ovant och svårt
  att följa ett program.

 512. Därav uppmärksamheten
  till att man behövde öva.

 513. Och vi fortsätter nu...

 514. Just det.
  Vi fortsätter nu med vårt projekt-

 515. -för vi har fått pengar
  från Skolforskningsinstitutet.

 516. Det har vi gratulerat oss själva till
  flera gånger.

 517. Det betyder
  att projektet som jag har pratat om-

 518. -och som inkluderar Maria också,
  kommer att fortsätta.

 519. Vi har gjort en egen hemsida.
  Är inte det jättebra?

 520. Visst är vi duktiga?

 521. Ja, det är Mara Allodis förtjänst.

 522. Hon älskar att hålla på med bilder
  och sånt. En sån himla tur.

 523. Den här bilden... lekochsprak.com.

 524. Skriv upp det,
  så kan ni följa vårt arbete.

 525. lekochsprak.com

 526. Här är vi då...

 527. Det här kan man gå in och titta på
  med alla de här kända glasögonen.

 528. Förskollärare och specialpedagoger
  vet att vi byter glasögon.

 529. Och här har vi gänget som jobbar
  med Skolforskningsinstitutet.

 530. Det är Mara, Sam, vår Susan-

 531. -och Sven och två doktorander.
  Rasmus och Maria, som ni har träffat.

 532. Och kollegan Mina
  från vår institution.

 533. Men framför allt vill jag visa
  vårt arbete tillsammans med fältet-

 534. -med våra specialpedagoger från Sund-
  bybergs och Sandvikens kommuner-

 535. -och företaget Tellusbarn,
  som har engagerat sig i det här.

 536. Då förstår ni att deras chefer
  har skrivit avsiktsplaner-

 537. -som vi har fått bekräftade
  från Skolforskningsinstitutet.

 538. Vi kommer att jobba med detta
  till 2021-

 539. -så vi kommer att se alla er
  på den här hemsidan i tre år.

 540. Här kan ni följa vår blogg,
  där vi skriver om-

 541. -när vi har jobbat
  med Play Time/Social Time-

 542. -och med Dialogic Book Reading,
  ett språkprojekt-

 543. -i det här forskningsprojektet
  som vi håller på med.

 544. Jag skulle vilja avsluta
  med att säga att utan Sam-

 545. -och utan forskningen
  tillsammans med Sams kollegor-

 546. -så hade vi inte kommit hit i dag.

 547. Och vi är jätteglada för att vi har
  kunnat involvera våra doktorander.

 548. Tack för att ni kom hit
  och drog bakgrunden för oss.

 549. Och du har jobbat hårt
  med dina kollegor-

 550. -på det här med Play Time/Social Time.

 551. Och tack till dig, Maria.
  - Och tack till alla er!

 552. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskarna Eva Siljehag, lektor i specialpedagogik, Samuel L Odom, professor och hedersdoktor i specialpedagogik och Maria Glad, doktorand i specialpedagogik, förklarar begreppet "play time/social time". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Barnpsykologi, Lek, Lekmetodik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Psykologi, Social interaktion, Socialt samspel, Specialundervisning, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek

Forskarna Eva Siljehag, lektor i specialpedagogik, Samuel L Odom, professor och hedersdoktor i specialpedagogik och Maria Glad, doktorand i specialpedagogik, förklarar begreppet "play time/social time". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek med tecken

Vad skiljer mellan att kreativt beskriva till exempel en katt eller en räv på teckenspråk? Här visar döva teckenspråksaktören och poeten Debbie Zacsko Renni från Riksteatern prov på kreativet i teckenspråkets värld. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att lära barn lära sig själva

Använd inte historieböckerna som en bibel, utan som något eleverna kritiskt kan granska. Det säger Guy Claxton, professor och författare, och slår ett slag för kreativt och kritiskt lärande. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Musikens roll i barns utveckling

Såväl utvecklingsprocessen som talets utveckling snabbas upp när barn får gå i särskild musikundervisning. Det säger forskaren Tanja Linnavalli från universitetet i Helsingfors. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel. Genom att studera barn i rollspel blir betydelsen av deras sociala erfarenheter mycket tydligare. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek, lärande och berättarförmåga

Psykologiforskarna Hanna Hau och Heidi Selenius håller en introduktion om berättarförmåga och hur den är en förutsättning för skolframgång. Speciallärarna Maria Walter och Anna Ingvarsdotter berättar om "playful writing-metoden". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen

Hur ska specialpedagogiken anpassas i de estetiska ämnena? Detta har undersökts av Barbro Johansson, universitetslektor i specialpedagogik, och Lisa Öhman, universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.