Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Föreläsningar från Specialpedagogikens dag 2019 på temat lek, musik, bild och kreativ lek. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019 : Att genom lek stödja och stimulera sociala relationerDela
 1. När de har byggt
  börjar ett barn gräva i marken.

 2. Ett annat barn frågar: "Vad gör du?"
  "Jag gör en björnfälla."

 3. Det här inspirerar barnen att ha
  kojan som en utsiktspost för björnar.

 4. Jag ska berätta
  om en systematisk översikt.

 5. Det är en sammanställning
  av olika primärstudier-

 6. -s.k. sekundärforskning.
  Rapporten ser ut så här nu.

 7. Jag heter Karolina Fredriksson.
  Det kanske jag inte sa.

 8. Jag när forskare och projektledare
  på Skolforskningsinstitutet.

 9. Det är en skolmyndighet som startades
  2015 och ligger här i Solna strand.

 10. Ett av våra huvuduppdrag är
  att sammanställa forskning.

 11. Vår främsta målgrupp är
  de verksamma i skolväsendet.

 12. Det är förskollärare och lärare,
  framför allt.

 13. Det produceras mycket forskning.

 14. Det är svårt att hinna med för både
  forskare och dem i professionen.

 15. Vår uppgift är att tillgängliggöra
  forskning för de verksamma i skolan.

 16. Vi har fokus på forskning
  som har relevans för undervisning.

 17. Det ska bidra
  till bättre förutsättningar-

 18. -för att genomföra, utvärdera
  och även planera undervisning.

 19. Vi gör sammanställningar
  i form av systematiska översikter.

 20. Vi följer vissa steg i arbetet
  enligt vissa principer.

 21. Men systematiska översikter
  är inte en metod.

 22. Det kan vara många olika metoder.

 23. Precis som i primärforskningen beror
  det på vad man ställer för fråga.

 24. Man kan ställa frågor om effekter,
  som Tanja illustrerade.

 25. Man kan som underlag ha
  ett antal effektstudier-

 26. -för att få ett säkrare effektmått.
  Det var nåt Tanja tog upp.

 27. Det kan vara bra att ha flera studier
  som ger liknande resultat.

 28. Det kanske inte räcker med en studie.

 29. Många systematiska översikter
  handlar om effekter-

 30. -och man har gjort en syntes
  av effektmått.

 31. Det här är inte en sån studie.

 32. Underlaget är studier-

 33. -som har tittat
  på interaktionen i förskolan-

 34. -mellan vuxna och barn
  och mellan barn.

 35. Man har försökt skapa förståelse
  för det som sker-

 36. -genom olika begrepp
  och beskrivningar.

 37. Det är mer kvalitativa analyser
  än kvantitativa.

 38. Vi har gått till väga
  på ett annat sätt-

 39. -när vi har sammanställt de här
  i och med kvalitativ analys.

 40. "Översikt"
  kan leda tankarna lite fel.

 41. Man kan tro att man då ska samla
  all forskning inom ett område-

 42. -men de här översikterna
  har specifikt fokus.

 43. Man ställer en fråga
  om nåt specifikt.

 44. För att kunna göra
  en syntes av resultaten-

 45. -behöver man studier
  som har tittat på samma företeelse.

 46. I det här fallet får man en rikare
  beskrivning av en företeelse-

 47. -än vad man hade fått
  av bara en studie.

 48. När det gäller effektstudier
  vill man ha ett säkrare resultat-

 49. -genom att sammanställa flera studier
  som har tittat på liknande saker.

 50. Den här studien
  har fokus på lek i förskolan-

 51. -och barnens utveckling
  av sociala förmågor.

 52. Vi har satt som krav att studien
  har tittat på vad förskollärarna gör.

 53. Vi är en projektgrupp
  som gör de här översikterna.

 54. Vi har anlitat forskare - Ingrid
  Engdahl från Stockholms universitet-

 55. -och Anette Sandberg
  från Mälardalens högskola.

 56. De följer arbetet. Jag kommer in
  lite mer på vad de har gjort.

 57. Sen är det Skolforskningsinstitutet,
  jag och Linda...

 58. Jag har varit projektledare
  och Linda biträdande.

 59. Sen har vi Eva
  som var informationsspecialist.

 60. Hon gör sökningarna i arbetet.

 61. Maria Bergman
  har varit projektadministratör.

 62. Den här presentationen
  innehåller tre delar.

 63. Den största delen
  handlar om resultatet.

 64. Vad har vi kommit fram till?
  Jag tänkte börja med det sen.

 65. Vi pratar om förskollärares
  handlingar som vi har tematiserat.

 66. Vi pratar om att läraren
  guidar, medlar och observerar.

 67. De här handlingarna kännetecknas
  av lyhördhet och responsivitet.

 68. Varför har vi gjort det? Vi vill ge
  förskollärare och annan personal-

 69. -vägledning i undervisningen. Hur kan
  man stödja barnens lek på ett sätt-

 70. -som skapar förutsättningar
  för utveckling av sociala förmågor?

 71. Ett skäl till att titta på det här är
  att lärare har uttryckt en osäkerhet-

 72. -kring hur man kan gå in i barns lek
  utan att störa den.

 73. Man är rädd att man ska påverka dem
  på ett sätt som inte främjar leken.

 74. Då avstår man hellre.

 75. Vi ville visa hur man kan göra
  genom att sammanställa forskning.

 76. Vi har alltså gjort
  en systematisk översikt.

 77. Den här forskningen är angelägen
  för dem som arbetar i förskolan.

 78. Den är en studie av deras praktik.
  Alla studier vi har med-

 79. -har varit i förskolans praktik.

 80. Man har observerat och i de flesta
  fall spelat in det på video-

 81. -så att man har kunnat titta på det
  om och om igen.

 82. Analyser har skapat förståelse
  för det som sker i interaktionen-

 83. -genom olika begrepp
  och beskrivningar.

 84. De här begreppen ska erbjuda
  förskollärare och annan personal-

 85. -nya sätt att förstå praktiken
  eller sätta ord på det man redan gör.

 86. Man kan t.ex. se
  vilken betydelse man har-

 87. -som vuxen att stödja barnens lek-

 88. -och se vilka sociala förmågor leken
  ger barnen möjlighet att utveckla.

 89. Studierna vi hittade handlade
  om de här sociala förmågorna.

 90. Att skapa relationer.

 91. Barnen börjar kanske leka med andra
  barn de inte brukar leka med.

 92. Man bygger gemenskap.
  Man tar gemensamt ansvar.

 93. Man värdesätter varandras idéer.

 94. Man samarbetar.
  Man turas om. Man hjälps åt.

 95. Man kommunicerar.
  Det är mycket problemlösning.

 96. Man förhandlar om lösningar, föreslår
  idéer och lyssnar på varandra.

 97. Den är den typen av sociala förmågor
  som tas upp i studien.

 98. Även om förskollärarna
  är väldigt aktiva-

 99. -så är det inte bara lek
  som lärarna tar initiativ till-

 100. -utan det är ofta lek
  som barnen tar initiativ till.

 101. Men oavsett om det är barnen
  eller lärarna som tar initiativet-

 102. -så är lärarnas handlingar
  målinriktade.

 103. De har ett syfte med sitt agerande.

 104. Det är att skapa förutsättningar-

 105. -för utveckling av sociala förmågor
  genom att stödja leken.

 106. Man kan säga
  att förskolläraren undervisar-

 107. -eftersom undervisning handlar om
  att leda målstyrda processer.

 108. I studierna är det antingen ett stöd
  för alla barns gemensamma lek-

 109. -där man stimulerar barnen
  att börja leka eller fortsätta leka-

 110. -eller så är det enskilda barn-

 111. -som skapas förutsättningar
  att delta i leken.

 112. Det kan vara barn som behöver
  mer stöd i det avseendet.

 113. Det kommer jag tillbaka till
  lite senare.

 114. Resultaten ger exempel
  på en rad olika handlingar.

 115. Vi har delat in dem i olika teman.

 116. Vi har tre stora kategorier.

 117. Det handlar om att regissera.
  Man skapar förutsättningar för leken.

 118. Man planerar och iordningställer.

 119. Att delta i leken på olika sätt,
  t.ex. genom att närvara.

 120. Man kanske tar en roll i leken,
  eller guidar och medlar i den.

 121. Sen har vi kategorin som handlar om
  att observera och reflektera.

 122. För att ge lite kött på benen
  kring vilken typ av resultat-

 123. -och hur vi har framställt det här
  i rapporten-

 124. -ska jag ge några korta exempel.

 125. Då...

 126. ...handlar det först om
  att skapa förutsättningar för lek.

 127. Vi har ett exempel från en studie
  som handlar om ett kojbygge.

 128. Det är kojbygge
  i två olika utomhusmiljöer.

 129. Det är på en innergård och i ett
  skogsområde, med olika barngrupper.

 130. I båda sammanhangen-

 131. -har förskollärarna
  ordnat material för kojbygge.

 132. På innergården har lärarna
  tagit in grenar och pinnar-

 133. -från ett skogsområde i närheten.

 134. I båda miljöerna förser de barnen
  med filtar som de kan använda.

 135. Tanken med
  att barnen ska få bygga koja-

 136. -är att de ska stimuleras
  i kommunikationen mellan varandra.

 137. Deras samarbete ska stimuleras
  och det är det som händer.

 138. Barnen på innergården
  konstaterar ganska tidigt-

 139. -att det är för liten yta och
  att en koja passar bättre i skogen.

 140. Vad ska man göra då?

 141. Det finns en leksakskanin
  som heter Bertie på innergården.

 142. "Vi kan göra ett bo till Bertie".
  "Var ska Bertie bo?"

 143. Det inspirerade barnen att skapa ett
  bo till Bertie i stället för en koja.

 144. De diskuterar olika smarta lösningar
  för den begränsade ytan.

 145. De skapar ett kök, ett sovutrymme och
  ett grönsaksland.

 146. Förskolläraren följer barnens lek
  och uppmuntrar problemlösningen.

 147. -bland annat genom att fråga vad som
  händer om Bertie äter alla grönsaker.

 148. Då konstaterar nåt barn
  att Bertie blir tjock.

 149. Då kommer de på att de ska göra
  en hinderbana också.

 150. Barnen i skogsområdet
  bygger en ganska stor koja.

 151. De samarbetar mycket kring
  konstruktionen av kojan.

 152. De har idéer på hur de ska göra
  för att få den stabil.

 153. De väver in pinnar i ena sidan
  för att ge stabilitet.

 154. De förhandlar om olika lösningar-

 155. -och olika idéer kring hur de kan
  använda materialet, bl.a. filtarna.

 156. Ett barn föreslår
  att de gör gardiner av filtarna.

 157. Ett annat barn tycker
  att de ska vara till golvet.

 158. I båda fallen
  utvecklas aktiviteten-

 159. -att bygga en koja, att konstruera
  nånting, till en fantasilek.

 160. I skogsområdet
  börjar ett barn gräva i marken.

 161. Ett annat barn frågar: "Vad gör du?"
  "Jag gör en björnfälla."

 162. Det här inspirerar barnen att ha
  kojan som en utsiktspost för björnar.

 163. De ska spana efter björnar.

 164. På innergården
  blev det en fantasilek-

 165. -som handlade om
  att Bertie skulle få ett bo.

 166. Lärarna uppmuntrade
  den förändrade aktiviteten.

 167. Det var ett exempel från kategorin
  att skapa förutsättningar för lek-

 168. -genom att tillhandahålla material.

 169. Jag ska ta ett exempel
  från det här med att delta.

 170. Det handlar om att guida barnen
  i leken.

 171. Temat i dag är specialpedagogik
  så jag tänkte jag ta ett exempel-

 172. -där läraren guidar ett enskilt barn-

 173. -som behöver extra stöd för sitt
  deltagande i den gemensamma leken.

 174. Leken är en så kallad "lekvärld"
  - landet Narnia.

 175. Det bygger på boken om landet Narnia.

 176. Det finns en elak häxa och en faun.

 177. Den elaka häxan bor i ett slott
  och kidnappar faunen.

 178. Även om det bygger på karaktärerna
  i lekvärlden-

 179. -så utvecklas handlingen gemensamt
  av barnen.

 180. De vuxna deltar aktivt i leken,
  både forskaren och förskolläraren.

 181. Handlingen förhandlas fram
  under lekens gång.

 182. I fokus för studien är lärarens
  bemötande av en pojke - "Milo".

 183. Hans beteende
  beskrivs som ambivalent.

 184. Han slits mellan att vilja vara
  en del av gemenskapen i leken-

 185. -och att ta avstånd från den.

 186. Hans avståndstagande visar sig främst
  i att han ifrågasätter lekvärlden.

 187. Bl.a. är det en vuxen som spelar
  bäver och har en bäverkostym-

 188. -men han har vanliga skor på sig
  och det pekar Milo ut.

 189. Han kommenterar
  att läraren, Michael...

 190. Barnen låtsas
  att faunen är försvunnen.

 191. Faunen spelas av läraren Michael.

 192. Milo säger: "Jag vet var Michael är.
  Vet ni inte att han byter kläder?"

 193. Läraren bemöter Milo genom att ge
  utrymme för den här ambivalensen.

 194. Han får gå ut och in i leken
  i stor utsträckning.

 195. Men han ser också ett behov
  att stödja honom mer-

 196. -för att han inte ska falla utanför.

 197. Han guidar honom
  till hur han kan delta.

 198. Barnen och de vuxna har planerat
  för hur de ska rädda faunen-

 199. -från den elaka häxan i slottet.

 200. Milos och de andra barnens idéer
  tas med i en gemensam plan.

 201. När de ska genomföra planen
  är Milo ganska ouppmärksam...

 202. ...och stör en hel del.

 203. Då bestämmer sig läraren för
  att ställa krav på Milos deltagande.

 204. Han säger att alla behöver honom och
  att han inte har en del av planen-

 205. -om han inte lovar att genomföra den.

 206. Han ställer krav genom att visa på-

 207. -att Milo är betydelsefull.
  Han behövs.

 208. Milo bestämmer sig för att delta
  i den gemensamma räddningsplanen.

 209. Det ger honom möjlighet att utveckla
  sina sociala förmågor-

 210. -och få erfarenhet av vad det innebär
  att vara en del av en gemenskap.

 211. Det ingår att man känner samhörighet-

 212. -men man måste också ta
  ett gemensamt ansvar för planerna.

 213. Den sista kategorin av handlingar är
  att observera och reflektera.

 214. Hur kan förskolläraren bygga
  sin användning av leken-

 215. -på kunskap om barnen
  och barnens lek?

 216. Jag ska nämna en studie som tar upp
  hur en lärare kan stödja-

 217. -ett enskilt barn som behöver lite
  extra stöd för att delta i leken.

 218. Det är en nyanländ flicka
  som heter "Bahja".

 219. Fokus ligger på hennes deltagande
  i rollekar i olika sammanhang-

 220. -dels i en rollek i en
  introduktionsgrupp hon går i-

 221. -och sen senare när hon deltar i
  en rollek i den ordinarie förskolan.

 222. I introduktionsgruppen är-

 223. -både det sociala och det kulturella
  sammanhanget bekant för Bahja.

 224. Hon känner barnen och känner sig
  bekväm i de lekar barnen leker.

 225. I exemplet i studien
  handlar det om att laga middag.

 226. James och Mihran...

 227. Den ene är hennes bror
  och den andre känner hon väl.

 228. De sitter vid ett bord
  som Bahja dukar.

 229. Bahja börjar sen laga middag.

 230. Hon rör ihop en spaghettisås
  i en wokpanna.

 231. Hon låter James smaka
  och han säger "mm, vad gott".

 232. Den får även Mihran smaka
  och han håller med.

 233. Sen låtsas Mihran att han bränner sig
  på pannan och Bahja tröstar honom.

 234. När Bahja har lagat klart middagen-

 235. -ropar hon: "Kom och är."

 236. Hon är bekväm i sammanhanget.
  Hon vet vad hon ska göra.

 237. Men vid den andra observationen
  i den ordinarie undervisningsgruppen-

 238. -där både det sociala och kulturella
  sammanhanget är mer obekant-

 239. -är det inte lika självklart
  att Bahja deltar i leken.

 240. Temat de leker är
  prinsessor och drakar.

 241. De övriga barnen klär ut sig
  och förhandlar om roller.

 242. Men Bahja kommer aldrig in i leken.
  Det beskrivs på följande sätt.

 243. Man vill lyfta fram att observationer
  av barns deltagande i rollek-

 244. -ger kunskap om vad det sociala
  och kulturella sammanhanget-

 245. -kan betyda för barnen. Deras sociala
  och kulturella erfarenheter.

 246. Hur kan man stödja barnen
  för att främja deras deltagande?

 247. I det här fallet kan man tänka sig
  att förskolläraren...

 248. ...skulle kunna föreslå lekteman
  som är nya för alla barn...

 249. ...så att inte bara Bahja
  känner sig utanför.

 250. I vår studie beskriver vi-

 251. -en mångfald olika handlingar
  och ger exempel.

 252. Studierna illustrerar det så vi
  ger exempel från leksituationer.

 253. Vi säger också att de handlingar
  som stimulerar barnens lek-

 254. -karaktäriseras av lyhördhet
  och responsivitet.

 255. Sen diskuterar vi handlingarna
  i relation till de begreppen.

 256. Man ska vara lyhörd
  inför barnens perspektiv-

 257. -och responsiv genom att svara
  och anpassa undervisningen.

 258. När det brister i lyhördhet...

 259. Vi har studier som visar
  vad det kan innebära.

 260. Leken kanske störs eller avbryts
  av den vuxne-

 261. -som inte är lyhörd
  inför barnens perspektiv.

 262. Lyhördhet och responsivitet
  gäller alla delar av undervisningen-

 263. -både när man planerar,
  iordningställer, under lekens gång-

 264. -och när man observerar
  och reflekterar.

 265. Man bör vara flexibel i förhållande
  till det man har planerat.

 266. I en lek har läraren planerat-

 267. -att barnen ska tvätta leksaksdjur
  med blöta trasor-

 268. -men ett barn kastar trasorna
  på ett bord. Det är tvååringar.

 269. Det blir en lek som alla barnen
  engagerar sig i-

 270. -där barnens sociala interaktion
  främjas i hög utsträckning.

 271. Vi vill ge förskollärare
  och annan personal-

 272. -insikter kring den egna praktiken
  och sätta ord på det man redan gör.

 273. Det anknyter till det som står
  i skollagen om vetenskaplig grund.

 274. Vi bidrar till att forskningsresultat
  blir en del av förskolans praktik.

 275. Vi sätter in resultaten
  i ett undervisningsperspektiv.

 276. Vi kan hjälpa till att uttolka vad
  undervisning i förskolan kan vara.

 277. Det är ett nytt begrepp i den
  läroplan som träder i kraft i sommar.

 278. Jag ska säga lite kort
  hur vi har gjort det här.

 279. Det är en systematisk översikt
  genomförd av forskare.

 280. En systematisk översikt
  har vissa sökstrategier...

 281. ...inklusionskriterier, relevans-
  och kvalitetsbedömning och syntes.

 282. Sökstrategin är att söka i nationella
  och internationella databaser.

 283. Vi har en informationsspecialist som
  är duktig på att göra söksträngarna-

 284. -och hitta studier
  från det som sker i praktiken.

 285. Det är riktigt intressant.

 286. Sen väljer man ut vilka studier som
  ska vara med.

 287. Det handlar om att de ska följa
  de inklusionskriterier man har.

 288. Alla studier
  måste beskriva en leksituation-

 289. -som handlar om att utveckla barnens
  sociala förmågor och vad lärarna gör.

 290. Vi hittade en hel del studier
  om sociala förmågor och lek-

 291. -men i det här fallet ville vi också
  se vad förskollärarna gör.

 292. Så gjorde vi urvalet
  och då hamnade vi där.

 293. Sen har vi gjort en syntes
  av det här-

 294. -för att tillgängliggöra forskningen-

 295. -och skapa en sammanhängande bild
  av detta.

 296. Det gjorde vi genom en tematisk
  indelning av lärarens handlingar.

 297. Sen diskuterade vi det i relation
  till lyhördhet och responsivitet.

 298. Vi har funnits sen 2015 och har
  publicerat några översikter tidigare.

 299. De finns på vår hemsida.

 300. De finns att beställa kostnadsfritt
  eller ladda ner som pdf.

 301. En studie är precis påbörjad inom
  specialpedagogik om idrott och hälsa.

 302. Den är planerad till 2020.

 303. Vi har en hel del översikter med oss
  som ni är välkomna att ta.

 304. Tack för ordet.

 305. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel. Genom att studera barn i rollspel blir betydelsen av deras sociala erfarenheter mycket tydligare. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Barnpsykologi, Barns utveckling, Lek, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Psykologi, Socialt samspel, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek

Forskarna Eva Siljehag, lektor i specialpedagogik, Samuel L Odom, professor och hedersdoktor i specialpedagogik och Maria Glad, doktorand i specialpedagogik, förklarar begreppet "play time/social time". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek med tecken

Vad skiljer mellan att kreativt beskriva till exempel en katt eller en räv på teckenspråk? Här visar döva teckenspråksaktören och poeten Debbie Zacsko Renni från Riksteatern prov på kreativet i teckenspråkets värld. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att lära barn lära sig själva

Använd inte historieböckerna som en bibel, utan som något eleverna kritiskt kan granska. Det säger Guy Claxton, professor och författare, och slår ett slag för kreativt och kritiskt lärande. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Musikens roll i barns utveckling

Såväl utvecklingsprocessen som talets utveckling snabbas upp när barn får gå i särskild musikundervisning. Det säger forskaren Tanja Linnavalli från universitetet i Helsingfors. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel. Genom att studera barn i rollspel blir betydelsen av deras sociala erfarenheter mycket tydligare. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek, lärande och berättarförmåga

Psykologiforskarna Hanna Hau och Heidi Selenius håller en introduktion om berättarförmåga och hur den är en förutsättning för skolframgång. Speciallärarna Maria Walter och Anna Ingvarsdotter berättar om "playful writing-metoden". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen

Hur ska specialpedagogiken anpassas i de estetiska ämnena? Detta har undersökts av Barbro Johansson, universitetslektor i specialpedagogik, och Lisa Öhman, universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.