Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Föreläsningar från Specialpedagogikens dag 2019 på temat lek, musik, bild och kreativ lek. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019 : Lek, lärande och berättarförmågaDela
 1. Frågan våra elever fick utifrån boken
  var: "Hur ser era kritor ut?"

 2. Den frågan öppnar upp både för
  gemensamt och enskilt byggande.

 3. Heidi och jag
  ska hålla en kort introduktion.

 4. Sen är det Maria Ingvarsdotter
  och Anna Walter-

 5. -som kommer att berätta om projektet
  som vi gör tillsammans.

 6. Det har rubriken "Lek, lärande och
  berättarförmåga". I dag, i alla fall.

 7. Vi säger ofta "Playful writing
  and narrative skills"-

 8. -när vi pratar om det program
  som vi utvärderar.

 9. Vi ska rama in berättarförmåga
  specialpedagogiskt-

 10. -och varför vi fokuserar på det.

 11. Berättarförmåga är en förutsättning
  för skolframgång.

 12. Först den muntliga berättarförmågan,
  och sen den skriftliga.

 13. Den skriftliga berättarförmågan
  är du beroende av-

 14. -högre upp i åldrarna,
  i princip i alla ämnen.

 15. Det är också en viktig aspekt
  socialt i vuxenlivet efter skolan.

 16. Berättarförmåga är en grund för
  hur det går i skolan och i livet.

 17. Till det kommer det
  att berättarförmågan är-

 18. -negativt kopplad till NPF-diagnoser-

 19. -socioekonomisk status
  och tvåspråkighet.

 20. Utsatta grupper har större utmaningar
  kring berättande.

 21. Därav har vi valt att fokusera
  på just det här området.

 22. Det som vi tittar på är-

 23. -en lärarhandledning från
  forskningscentret Pedal i Cambridge.

 24. Pedal är en centrumbildning
  där förkortningen står för-

 25. -"play, education, development and
  learning". De har stort fokus på lek.

 26. Och då inte den fria leken,
  utan hur vi kan lära genom lek.

 27. Strukturerad lek som gagnar lärandet.

 28. Metoden har utvecklats
  i samarbete med lärare i Cambridge.

 29. Den ska stödja utvecklingen-

 30. -av språk, självreglering,
  problemlösning och kreativitet.

 31. Man använder byggmaterial,
  jobbar strukturerat, bygger-

 32. -och utgår från byggena
  i berättarförmågan.

 33. Det ska du berätta mer om, Heidi.

 34. Man har utvecklat en manual
  för det här.

 35. Grunderna var att barn har lättare-

 36. -att skriva berättelser
  om de har fått träna muntligt.

 37. Har man gjort ett bygge,
  och pratar om sitt bygge-

 38. -så har man tränat ord och får
  struktur innan man börjar skriva.

 39. Om vi har lekt med nåt tillsammans,
  har vi sen lättare att skriva om det.

 40. Preliminära resultat från Cambridge
  visar att berättandet blir bättre.

 41. Särskilt hos barn som är sårbara
  har man sett gynnsamma effekter.

 42. Och man ser att sociala relationer
  i klassen blir bättre.

 43. Vi vill pröva det här i Sverige,
  och vi vill göra det inkluderande.

 44. Att alla barn kan vara med
  i den här metoden från början.

 45. Kan vi fånga alla barn i klassrummet
  med det här?

 46. Passar det svensk skolkontext?

 47. Vi vill börja med elever i årskurs 2
  för att kunna följa upp dem.

 48. Det vi har på gång är en avhandling
  vid specialpedagogiska institutionen.

 49. Vi pilottestar Plans i samarbete med
  Sundsvall och Skellefteå.

 50. Där är det bland annat
  Maria och Anna.

 51. Varför ska vi jobba med Plans?

 52. Jo, för att barnen inspireras
  till berättelser.

 53. De får en stimulans och en struktur
  för sitt berättande.

 54. Man synliggör strukturerna
  i berättelsens form-

 55. -på ett väldigt pedagogiskt sätt
  för barnen.

 56. Men det är dags
  att lämna över till er-

 57. -så att får ni lyssna på
  vilka resultat de har.

 58. Tackar.

 59. Så.

 60. Varmt välkomna, alla ni som väntar på
  att få höra mer om "playful writing".

 61. Ja, vilka är vi då? Det blev lite
  strul. Jag heter Anna Ingvarsdotter-

 62. -och jobbar i Sundsvall
  som special- och tekniklärare.

 63. Jag heter Maria Walter och arbetar
  på Medleskolan i Skellefteå.

 64. Jag har tidigare arbetat
  som sjukgymnast-

 65. -och har varit tretton år
  inom skolans värld.

 66. Då vet ni lite mer om oss, och vill
  kanske veta mer om vår presentation.

 67. De flesta av er vet nog inte
  vad "playful writing" är.

 68. Maria och jag ska börja med
  en kort bakgrund om metoden.

 69. Jag ska prata om vår resa
  till Cambridge.

 70. Där fick vi träffa lärare
  som har jobbat med metoden från 2011.

 71. Vi ska prata om vår enkätundersökning
  om svenska pedagogers uppfattningar-

 72. -om hinder och möjligheter
  för metoden "playful writing"-

 73. -som vi gjorde hösten 2018
  i samband med vårt examensarbete.

 74. Vi ska koppla resultaten
  i enkätundersökningen-

 75. -med SPSM:s delaktighetsmodell.

 76. Och vi ska berätta om det projekt
  som vi bedriver med bidrag från SPSM.

 77. Metoden "playful writing" är ny.

 78. Den engelska handledningen
  lades ut på nätet 2016.

 79. Den är skriven av David Whitebread
  och Marisol Basilio-

 80. -vid Cambridges universitet.

 81. Whitebread har forskat länge
  kring lekens betydelse för lärande.

 82. "Playful writing" handlar om
  hur leken kan användas i skolan-

 83. -för att ge stödjande strukturer
  för inlärning till alla elever.

 84. Bar Hill Community School
  i Cambridge-

 85. -deltog i forskningen kring "playful
  writing" som gjordes redan 2011.

 86. Handledningen som vi utgått från
  ser ut så här och finns på nätet.

 87. Nu ska Maria beskriva
  metodens delmoment.

 88. Syftet med konceptet
  är att genom lekfullt lärande-

 89. -förbättra 5-10-åringars
  berättar- och skrivförmåga.

 90. "Playful writing" bygger på
  flera moment.

 91. Först är det gemensam högläsning.

 92. Sen byggs det med 3D-material, i vårt
  fall lego. Sist kommer skrivandet.

 93. Utifrån boken "Kritorna protesterar"
  gjorde vi i årskurs 2, hösten 2018-

 94. -en omgång "playful writing".

 95. Den här boken
  följer ett visst mönster.

 96. Pojken Hugo får brev
  från sina kritor i kritasken.

 97. Alla brev följer samma modell.
  Kritorna vill berätta vad de känner.

 98. Och de flesta vill få hjälp av Hugo,
  för de har olika problem.

 99. Det gör att barnen får en tydlig ram
  inför det egna skrivandet.

 100. De lärdomar jag och Anna tog
  av det här arbetet-

 101. -användes sen i workshops
  till vårt examensarbete.

 102. Det centrala innehållet
  som vi jobbade med var:

 103. Strategier för att skriva texter.
  Skapande av texter-

 104. -där ord och bild samspelar,
  med och utan digitala verktyg.

 105. Och kopplingen
  mellan ljud och bokstav.

 106. En hörnsten i "playful writing"
  är den multimodala undervisningen-

 107. -med ett vidgat textbegrepp
  där både gester och bilder får plats.

 108. En annan hörnsten
  är kooperativt lärande.

 109. I den engelska handledningen
  finns tydliga bilder-

 110. -som man kan prata om med eleverna.

 111. Enligt handledningen ska man göra det
  flera veckor i förväg.

 112. Men det beror på hur mycket man har
  jobbat med kooperativt lärande innan.

 113. I vår läroplan, Lgr 11,
  betonas också vikten av samarbete.

 114. Eleverna ska fatta gemensamma beslut,
  och hantera konflikter konstruktivt.

 115. Det menar vi görs
  i det kooperativa lärandet.

 116. Nu till själva byggandet.

 117. Eleverna var indelade tre och tre-

 118. -i heterogena grupper
  med gemensamt lego.

 119. I handledningen betonas att det
  är guidad lek. Pedagogen styr.

 120. Frågan våra elever fick utifrån boken
  var: "Hur ser era kritor ut?"

 121. Den frågan öppnar upp både för
  gemensamt och enskilt byggande.

 122. I "playful writing" är också
  byggdelen strukturerad.

 123. Berättelserna tar plats, och elever
  ska tillägna sig ord från andra.

 124. Vi har hört om lekens betydelse
  för lärande.

 125. Symbolisk lek, som språklekar,
  har påverkan på barns skrift.

 126. Rollekar passar yngre barn
  i de tidiga skolåldrarna.

 127. Whitebread har forskat mer om lek.

 128. Det har visat sig
  att rollekar med fantasiroller-

 129. -påverkar förmågan att lära sig
  att lära, och till självreglering.

 130. Högläsning och byggande
  gjordes under samma skoldag.

 131. Däremot fick eleverna skriva
  dagen efter.

 132. Då är det viktigt med repetition.
  Vad skulle vårt brev innehålla?

 133. Vi återkopplar till breven i boken.
  Vad var det kritorna tänkte?

 134. Hur hjälpte de Hugo
  att kanske lösa problemet?

 135. Utifrån de specifika läromål
  vi har valt-

 136. -ska pedagogerna välja en bra bok
  och en bra uppgift som eleverna får.

 137. I vårt fall var det
  "Hur ser era kritor ut?"

 138. Vi gjorde sen en gemensam text
  utifrån en krita-

 139. -som inte alls var lika kreativ,
  för jag hade byggt den.

 140. Men vi gjorde en gemensam text så att
  alla kunde delta via projektorn.

 141. Därefter kommer
  det enskilda skrivandet.

 142. Eleverna tog kort på sina legokritor,
  och sen skrev de på lågstadiepapper.

 143. De här texterna
  är bara ett första utkast.

 144. Jag ska inte läsa breven,
  men jag vill lyfta fram-

 145. -att kritorna berättar om problem
  som inte finns i originalberättelsen.

 146. Den ena är en ledsen stridskrita
  som aldrig får rita stridsleksaker.

 147. Den andra kritan är alldeles för stor
  och ryms inte i kritasken.

 148. Eleverna har använt
  sin kreativitet och fantasi.

 149. Det var hur vi tolkade handledningen.

 150. Maria och jag reste till Cambridge
  för att se hur de arbetade där.

 151. Vi såg fram emot att få möta våren-

 152. -för det var tjugo grader kallt
  hemma.

 153. Men... "Coldest day for seven years."

 154. Det finns en sång, "You always bring
  the weather with you".

 155. Vi misstänker
  att det var det vi gjorde.

 156. Och med tanke på vädret i dag
  kanske vi har en "bad luck charm".

 157. Trots det kyliga vädret
  besökte vi Bar Hill Community School.

 158. Där fick vi vara med när läraren
  hade en "playful writing"-lektion-

 159. -med sina elever i "Year 5".

 160. Innan vårt besök hade de jobbat
  med dikten "Jabberwocky"-

 161. -av Lewis Carroll, som skrev
  "Alice i Underlandet".

 162. Jag hade ingen koll på den här
  dikten, men jag har läst på efteråt.

 163. Det visar sig att dikten är en
  av de stora i engelsk litteratur.

 164. För att ge er en kontext kan jag
  berätta att dikten handlar om-

 165. -ett monster som bor i ett träsk,
  en pojke som ska dräpa monstret-

 166. -vilket han lyckas med, och hans
  faders glädje när han kommer hem.

 167. De hade arbetat mycket med texten-

 168. -innan de i grupper fick i uppgift
  att bygga dikten.

 169. Läraren sa att de måste vara
  överens om vem som skulle bygga vad.

 170. Han förstod att många ville bygga
  själva dräpningsmomentet.

 171. Under byggandet stoppade läraren
  eleverna vid ett flertal tillfällen.

 172. Han gjorde det för att samla in
  rika ord och uttryck.

 173. Eleverna skulle berätta för varandra
  vad de gjort.

 174. De uppmuntrades att skriva på lappar
  vad de byggde.

 175. De rika uttrycken
  skrevs på whiteboard.

 176. Läraren gick runt, studerade byggena
  och pratade med eleverna.

 177. Han fotade byggen ur olika vinklar
  och visade detaljer på smartboarden.

 178. Det var 36 elever i klassen.

 179. Ungefär tio av dem hade vad vi
  skulle kalla för NPF-diagnoser.

 180. Bygglektionen var 80 minuter.

 181. Hela lektionen gavs eleverna
  många möjligheter till stöttning-

 182. -för övergången
  mellan byggande och skrivande.

 183. Morgonen efter byggandet
  påbörjades skrivandet.

 184. Eleverna fick först hämta
  sina legobyggen-

 185. -och placera dem
  i kronologisk ordning.

 186. Sen fick de tillsammans fundera
  och prata om vad de hade byggt-

 187. -och studera post-it-lapparna
  från dagen innan.

 188. Det kooperativa lärandet och byggena
  var en stöttning.

 189. Vad vi kunde se hade ingen elev svårt
  med att starta upp skrivprocessen.

 190. Enligt läraren i klassen, och det är
  även så vi har tolkat handledningen-

 191. -så är detta ett komplement till
  den vanliga skrivundervisningen.

 192. Läraren kallade metoden "a treat".

 193. När han berättade att de skulle
  få göra "playful writing"-

 194. -skrek alla eleverna: "Yes!"

 195. Vi ska inte glömma det viktigaste
  med "playful writing".

 196. Lekens betydelse för inlärning
  är ju att det är roligt.

 197. Är det roligt, blir det lättare.

 198. Läraren i Cambridge sa
  att under alla hans år som lärare-

 199. -hade han inte stött på nån metod
  där elever med NPF-diagnos-

 200. -kunde delta på så lika villkor
  som med "playful writing".

 201. Det är också det som vår undersökning
  bland svenska pedagoger påvisar.

 202. Pedagogerna uppfattar att metoden
  erbjuder alla elever-

 203. -stöd för att utvecklas
  i sitt skrivande.

 204. Skrift är ju nåt som många elever
  har svårigheter med.

 205. Att komma på nåt att skriva om,
  att strukturera upp en berättelse.

 206. Och också att få ner nåt på pappret.

 207. I vår undersökning sa pedagoger att
  "playful writing" bidrar till det.

 208. Vi hade workshops kring metoden-

 209. -för att lärarna skulle få
  en uppfattning om vad den innebär.

 210. De fick prova de olika delmomenten.

 211. Vi läste ur böcker, byggde i grupper
  och skrev kortare texter.

 212. Vi blev glatt överraskade över hur
  pedagogerna levde sig in i byggandet.

 213. Efter workshoppen fick deltagarna
  svara på en enkät-

 214. -och beskriva möjligheter
  för "playful writing".

 215. Här är ett citat
  som sammanfattar deras åsikter.

 216. "Det verkar vara en metod
  som passar de flesta"-

 217. -"och som bygger upp gemenskap
  som bidrar till inkludering."

 218. "Du behöver inte läsa klockrent
  eller förlita dig helt"-

 219. -"på dina egna kunskaper."

 220. "Man hjälper varandra i processen,
  och det om nåt är att inkluderas."

 221. "Att få känna tillhörighet
  i gruppen och i undervisningen."

 222. Inkludering har det inte forskats om
  i Storbritannien.

 223. Där fokuserade de på om metoden
  bidrog till ökad måluppfyllelse.

 224. Vi kunde tydligt se
  att pedagogerna uppfattade-

 225. -att det var en inkluderande metod.

 226. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv
  på inlärning är elevens känsla av-

 227. -att vara inkluderad i ett större
  sammanhang och att få vara delaktig-

 228. -den viktigaste aspekten.

 229. Nu ska Maria berätta
  hur vi kopplade resultaten-

 230. -till SPSM:s delaktighetsmodell.

 231. Vår studie besvarades
  av 46 pedagoger.

 232. I medeltal hade de arbetat 18,8 år
  i skolan.

 233. De var över lag positiva
  till metoden.

 234. De anser att metoden ökar
  måluppfyllelse i narrativ skrift.

 235. Trots att vi i frågorna
  använde begreppet "inkludering"-

 236. -har majoriteten av pedagogerna
  använt begreppet "delaktighet".

 237. Hinder för metoden som nämns
  är bland annat:

 238. "Hindret är lärarens tradition
  av att se leken som något"-

 239. -"som får eleven att tappa fokus."

 240. Ett annat:
  "Viktigt att skapa grupper"-

 241. -"så att det inte blir bråk
  om de har olika åsikter om bygget."

 242. Men i enkätsvaren framkommer fler
  möjligheter än hinder för metoden.

 243. Här är SPSM:s delaktighetsmodell-

 244. -från "Delaktighet
  - ett arbetssätt i skolan".

 245. Vi gjorde en innehållsanalys, och där
  fann vi att pedagogerna i sina svar-

 246. -fick med alla sex delar
  i delaktighetsmodellen.

 247. Ett: Samhandling. I pedagogernas svar
  nämns att alla kan delta.

 248. "Goda möjligheter
  att arbeta tillsammans."

 249. Autonomi.
  Att få bestämma över sitt handlande.

 250. Eleverna bestämmer över sin del
  i bygget.

 251. Erkännande. "Byggmomentet ser jag
  som en del där alla kan lyckas."

 252. "Det finns inga rätt och fel."

 253. "Med lego kan man inte heller
  bygga exakt."

 254. "Det gör att alla kan lyckas och
  skapa. Bara fantasin sätter gränser."

 255. Tillgänglighet.

 256. Det begreppet kan betyda
  att få vara med i ett sammanhang.

 257. Elever som har större förmåga
  att berätta genom lek-

 258. -kan här, genom konkret material,
  stödja och utveckla sitt skrivande.

 259. Tillhörighet. Formell tillhörighet.
  Eleverna arbetar i grupp.

 260. Och engagemang,
  som många har varit inne på.

 261. Väcka intresse hos eleverna-

 262. -även hos dem som har svårt att
  förstå språket och att fokusera.

 263. Alla aspekter i modellen
  påverkar varandra.

 264. Vi menar
  att om elever erbjuds metoder-

 265. -där delaktighetsmodellen appliceras-

 266. -minskar behovet
  av specialpedagogiskt stöd.

 267. Vi menar att "playful writing"-

 268. -kan vara en inkluderande metod.

 269. Stödet är då redan inplanerat
  i skrivundervisningen.

 270. Vi har lyssnat på
  Skolforskningsinstitutet.

 271. Vi läste deras skrift om feedback
  i skrivundervisningen.

 272. En väl fungerande feedback
  ska ske under en pågående process.

 273. I "playful writing" får eleverna
  flera chanser att få feedback-

 274. -såväl av lärare och elever, och
  stöttning och idéer av klasskompisar.

 275. "Playful writing" kan därför erbjuda
  utmanande och stimulerande uppgifter-

 276. -vilket Skolforskningsinstitutet
  menar behövs i dag.

 277. Vårt resultat i studien indikerar-

 278. -att "playful writing"
  kan erbjuda en metod-

 279. -som bidrar till
  en inkluderande skrivundervisning.

 280. Förbättringen som eleverna uppnådde
  i Storbritannien är möjlig även här.

 281. Därför är vi glada att få arbeta
  vidare med "playful writing".

 282. S:t Olofsskolan och Medleskolan
  har fått pengar av SPSM-

 283. -för att arbeta med metoden
  under 2019.

 284. Vi ska arbeta i förskoleklass till
  trean, i grundskola och särskola.

 285. Projektet involverar rektorer,
  grundskolelärare, lärare i särskolan-

 286. -speciallärare, fritidspedagoger
  och förskollärare.

 287. Alla pedagoger
  som barnen möter under sin skoldag.

 288. Elevernas texter utvärderas utifrån
  bedömningsstöd och nationella prov.

 289. Eleverna ska delta i valet av böcker-

 290. -och undervisningen
  ska ske formativt.

 291. Just nu ska vi på Medleskolan
  ut i rymden.

 292. S:t Olofsskolan ska arbeta
  med klassikern "Bockarna Bruse".

 293. Pedagogerna på våra skolor får nu tid
  att sätta sig in i metoden-

 294. -och tid för samtal om metoden.

 295. I projektet ingår resor till våra
  skolor som stärker vårt samarbete.

 296. Och vi ser fram emot mer samarbete
  med Stockholms universitet.

 297. Det var vad Maria och jag hade.
  Tack för att ni har lyssnat.

 298. Vi hoppas att ni vill prova lek
  i skrivundervisningen.

 299. Vårt examensarbete "Playful writing
  i Sverige" finns publicerat i Diva.

 300. Kontakta oss gärna med frågor.

 301. All forskning som vi har nämnt
  finns refererad i examensarbetet.

 302. -Tack så mycket.
  -Tackar.

 303. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lek, lärande och berättarförmåga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologiforskarna Hanna Hau och Heidi Selenius håller en introduktion om berättarförmåga och hur den är en förutsättning för skolframgång. Speciallärarna Maria Walter och Anna Ingvarsdotter berättar om "playful writing-metoden". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Berättande, Kognitiv utveckling hos barn, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Retorik, Språkvetenskap, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Designa lekstunder för att stötta barns delaktighet i lek

Forskarna Eva Siljehag, lektor i specialpedagogik, Samuel L Odom, professor och hedersdoktor i specialpedagogik och Maria Glad, doktorand i specialpedagogik, förklarar begreppet "play time/social time". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek med tecken

Vad skiljer mellan att kreativt beskriva till exempel en katt eller en räv på teckenspråk? Här visar döva teckenspråksaktören och poeten Debbie Zacsko Renni från Riksteatern prov på kreativet i teckenspråkets värld. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att lära barn lära sig själva

Använd inte historieböckerna som en bibel, utan som något eleverna kritiskt kan granska. Det säger Guy Claxton, professor och författare, och slår ett slag för kreativt och kritiskt lärande. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Musikens roll i barns utveckling

Såväl utvecklingsprocessen som talets utveckling snabbas upp när barn får gå i särskild musikundervisning. Det säger forskaren Tanja Linnavalli från universitetet i Helsingfors. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om barn, lek och rollspel. Genom att studera barn i rollspel blir betydelsen av deras sociala erfarenheter mycket tydligare. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Lek, lärande och berättarförmåga

Psykologiforskarna Hanna Hau och Heidi Selenius håller en introduktion om berättarförmåga och hur den är en förutsättning för skolframgång. Speciallärarna Maria Walter och Anna Ingvarsdotter berättar om "playful writing-metoden". Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Specialpedagogikens roll i de estetiska programmen

Hur ska specialpedagogiken anpassas i de estetiska ämnena? Detta har undersökts av Barbro Johansson, universitetslektor i specialpedagogik, och Lisa Öhman, universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.