Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Forskare och doktorander berättar om sin genusforskning under fyra olika teman: jämställdhet, genus i relation till andra maktordningar, våld och arbete. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2019 : Heltid som normDela
 1. Vissa tycker
  att det är en variation i arbetet-

 2. -medan andra tycker
  att det är väldigt svårt och jobbigt-

 3. -att komma nånstans där man inte kan
  rutinerna eller känner brukarna.

 4. Jag ska prata om
  den följdforskning vi bedriver-

 5. -av ett pilotprojekt
  inom Sundsvalls kommun.

 6. Jag heter Fredrick Jonsson och jag är
  forskningsassistent i projektet.

 7. Jag skriver min magisteruppsats
  på samma område-

 8. -och med material från projektet.

 9. Det är jag, Malin Bolin
  och Gunilla Olofsdotter-

 10. -som leder det här
  forskningsprojektet.

 11. Malin har vi ju sett
  två gånger redan i dag.

 12. Då tänkte jag
  att jag kunde prata lite i stället.

 13. För att beskriva bakgrunden lite
  till det här-

 14. -så utgår det från ett avtal som
  slöts mellan Kommunal och SKL 2016.

 15. Man ville bryta den deltidsnorm
  som finns i välfärdssektorn-

 16. -och vård- och omsorgsarbete.

 17. Man vill även att det ska vara praxis
  och standard vid nyanställningar.

 18. Man ser flera fördelar med det-

 19. -bland annat att möta det stora
  rekryteringsbehov som man ser.

 20. Fram till 2023,
  om inga förändringar görs-

 21. -riskerar man ett bemanningsunder-
  skott på en halv miljon anställda-

 22. -i de här verksamheterna.

 23. Och...

 24. Man pratar om en stabilare bemanning-

 25. -när det handlar om kontinuitet
  och kvalitet i verksamheterna.

 26. Det är en stor problematik kring
  vikarier och korttidsanställningar.

 27. Man vill göra det mer stabilt.

 28. En till viktig del i det här-

 29. -är den ökade jämställdheten
  ur ett ekonomiskt perspektiv-

 30. -med i hög utsträckning kvinno-
  dominerade yrken med deltidsarbete-

 31. -vilket leder till en lägre lön
  och på sikt också lägre pension.

 32. Sen är det upp till varje kommun
  att jobba vidare-

 33. -med hur man vill
  bryta deltidsnormen.

 34. Många kommuner har använt
  olika strategier för det här.

 35. Jag ska komma in på
  hur man gjort i Sundsvalls kommun.

 36. Man har provat en arbetstidsmodell
  i sju stycken verksamheter.

 37. Det är ganska olika verksamheter.

 38. Det är både på äldreboenden
  och inom stöd och omsorg.

 39. Så det kan skilja sig ganska mycket i
  exempelvis storlek på verksamheterna-

 40. -där den största har
  ett åttiotal anställda-

 41. -och den minsta har cirka fem.

 42. Arbetstidsmodellen
  kallar man "85/10/5".

 43. Det syftar till arbetstid i procent-

 44. -där man jobbar 85 %
  på sin ordinarie arbetsplats.

 45. 10 % ska man vara tillgänglig
  som vikarie-

 46. -i ett antal
  ofta närliggande verksamheter-

 47. -där man till viss del är inskolad
  och känner till rutinerna.

 48. De sista fem procenten
  är till för kompetensutveckling-

 49. -APT och liknande.

 50. Det är även en centraliserad
  schemaläggning i det hela.

 51. I stället för att verksamheterna
  sköter sin egen schemaläggning-

 52. -så styrs det centralt av
  två personer anställda på kommunen.

 53. Det är också för att få in vikarie-
  passen och strukturera upp det.

 54. Varför man valt det i Sundsvall
  är på grund av de höga sjuktalen-

 55. -och de höga vikariekostnaderna
  som man ser.

 56. Och...

 57. Det vi vill göra är
  att se om det här fungerar bra.

 58. Kan det skapa andra problem,
  ny problematik?

 59. Och det gör vi på flera sätt.

 60. Vi har bland annat jobbat med
  en standardiserad arbetsmiljöenkät-

 61. -som har genomförts
  vid två tillfällen.

 62. Det är för att mäta arbetsmiljön
  över tid-

 63. -och se om den har förändrats
  i anslutning till det här projektet.

 64. Den här modellen
  tas inte upp i enkäterna-

 65. -utan görs mer
  i fokusgruppsintervjuer-

 66. -med anställda i varje verksamhet-

 67. -där man kan gå djupare
  och få en större bild av upplevelser-

 68. -av hur det har varit
  under den här perioden.

 69. Det har även gjorts intervjuer
  med varje enhetschef-

 70. -för att även få med
  det organisatoriska perspektivet.

 71. Och det är väl egentligen
  i slutskedet av den fasen vi är nu.

 72. Materialinsamlingen börjar bli klar.

 73. Det är nästa steg, som handlar om
  att analysera detta, som återstår.

 74. Där befinner vi oss nu, men man
  kan prata om de preliminära resultat-

 75. -som vi har sett hittills-

 76. -och som man framför allt
  kan ta med sig från intervjuerna.

 77. En del i det hela är ju-

 78. -att det kan ses som bra
  att man får jobba heltid-

 79. -men man kan också fråga sig vilka...

 80. ...förutsättningar man får.

 81. Vilken typ av heltid är det man får?

 82. Där ser man...

 83. ...att många gånger så blir man...

 84. Det är en fråga om flexibilitet.
  Man måste ha de här vikariepassen.

 85. Man placeras ut i verksamheter där
  man inte alltid känner sig bekväm.

 86. Det kan vara väldigt individuellt.

 87. Vissa tycker
  att det är en variation i arbetet-

 88. -medan andra tycker
  att det är väldigt svårt och jobbigt-

 89. -att komma nånstans där man inte kan
  rutinerna eller känner brukarna.

 90. Exempelvis, då.

 91. Det finns även
  en till intressant dimension-

 92. -man kan se
  just när man pratar om äldreomsorg-

 93. -som jag tänkte på
  när Malin förut pratade-

 94. -om arbetstidsförkortningar inom
  socialtjänsten för socialsekreterare.

 95. Där kan man se hur man jobbar med...

 96. Där pratar man mer
  om en profession på ett annat sätt-

 97. -där deras kunskap värdesätts.

 98. Där det exempelvis ses
  som ett krävande och svårt yrke-

 99. -där man behöver tid
  för återhämtning.

 100. Det går att dra stora paralleller-

 101. -mellan de här olika verksamheterna
  där båda är kvinnodominerade-

 102. -men man pratar om dem och ser på dem
  på två väldigt olika sätt.

 103. Det är säkert en klassdimension
  i det, kan jag tänka mig.

 104. En annan del-

 105. -som har kommit upp
  i många intervjuer-

 106. -är kring schemaläggningen-

 107. -där man har använt sig
  av fyraveckorsscheman-

 108. -som byts ut efter varje period-

 109. -vilket ofta skapar
  en stor otrygghet-

 110. -och känslan av att inte kunna styra.

 111. Det finns liksom
  ingen förutsägbarhet i livet.

 112. De flesta verksamheter
  har helt enkelt frångått det här-

 113. -och kör ofta längre perioder,
  kanske åtta veckor.

 114. Det har varit
  för mycket krångel kring det-

 115. -och det har inte fungerat bra,
  helt enkelt.

 116. Och...

 117. Det skapar en fråga
  när man följer det här:

 118. Vad är det man följer om verksam-
  heterna jobbar efter olika modeller?

 119. Det blir lite olika förutsättningar,
  liksom.

 120. Det är en stor del i det.

 121. Det är väldigt olika verksamheter-

 122. -när det kommer till både vad man gör
  och hur man jobbar.

 123. Vissa verksamheter är mer dagtid-

 124. -medans andra är dygnet runt.

 125. Nu får man väl se framöver-

 126. -för kommunen ska fatta beslut
  ganska snart-

 127. -om det här är rätt väg att gå.

 128. Det är tveksamt
  om de resultat vi kan visa på-

 129. -tas i beaktning.
  Det hoppas man ju, så klart.

 130. Det känns som att det är viktigt,
  men det får vi helt enkelt se.

 131. Det var väl det jag hade att säga.

 132. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Heltid som norm

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

År 2018-2019 testade Sundsvalls kommun ett nytt sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Modellen innebar att de anställda skulle spendera en del av sin arbetstid som vikarie på andra verksamheter än den de var anställda på. Fredrick Jonsson, forskningsassistent, berättar om hur modellen fungerar i praktiken och vad man drar för lärdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Arbetstid, Kvinnor på arbetsmarknaden, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Äldreomsorg
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det

Sveriges kommuner har under en längre tid haft problem med att anställa och behålla personal i socialtjänsten. För att råda bot på problemen erbjuder nu flera kommuner förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Forskaren Malin Bolin analyserar här olika modeller för att se hur effektiva de är. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

Att spendera tid i naturen har kopplats till bättre hälsa och välmående. En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand Mittuniversitetet, en studie i hur kvinnors och mäns deltagande i olika friluftsaktiviteter i fjällen skiljer sig och hur de speglas olika på fem stora fjällstationers hemsidor. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställda villkor inom skogsindustrin

Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet i transportplaneringen

Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk rättvisa att göra. Här berättar forskaren Charlotta Faith-Ell från Nätverket Jämställdhet i transportsektorn om en metod som kan användas på både lokal och regional nivå för att anpassa transportsystemen till jämställdhetsmålen i Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige?

Håller övriga Europa på att komma ifatt Sverige när det kommer till jämställdhet? Studier tyder i alla fall på att så är fallet när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns engagemang i familjelivet, berättar Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser

Det har gått mer än två år sedan nedläggningen och ockupationen av BB Sollefteå. Emelie Larsson, doktorand vid Mittuniversitetet, berättar om hur det har påverkat blivande föräldrars oro och tankar inför förlossningen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering

I svenska medier diskuteras inte sällan ordet invandrare i relation till ordet risk när man pratar om frågor som integration, segregation och utanförskap. Här presenterar Anna Olofsson sin analys av hur risk, nationalitet och maskulinitet vävs samman i Dagens Nyheters rapportering under hösten 2015. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Vem tar ansvar för klimatet?

Inför det växande klimathotet läggs i Sverige ett stort fokus på individens ansvar. Här berättar Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, om hur bostadsägare på olika platser i Sverige resonerar kring sig själva i relation till klimat, risk och ansvar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet i vardagslivet

I Sverige har kvinnor och män i hög grad samma möjligheter till utbildning, arbete och politiskt deltagande. Men forskning visar på att ojämlikheter finns kvar i den privata sfären och att kvinnor står för en större del av (obetalt) hushållsarbete jämfört med män. Lasse Reinikainen, universitetsadjunkt, presenterar här en ny studie som tittat på hur män och kvinnor resonerar kring detta. Det handlar bland annat om hur män har tillgång till olika strategier för att undkomma hushållsarbete som inte kvinnor har tillgång till. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Representationer av mäns våld mot kvinnor

För att stötta kommunerna i sitt arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial får de grupper som är särskilt sårbara - kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund, äldre kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Dessa kunskapsstöd har en normativ roll då de säger något om hur ett problem tolkas och förstås och hur man ska komma till rätta med problemet. Helena Hoppstadius, doktorand vid Mittuniversitetet, ger här en alternativ bild av hur dessa representationer kan tolkas. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Har sexuella trakasserier ökat?

Under hösten 2017 fick problemet med sexuella trakasserier mycket uppmärksamhet. En fråga som många ställde sig var om sexuella trakasserier ökat bland unga. Katja Gillander Gådin, professor vid institutionen för hälsovetenskap, berättar om hur vi genom att identifiera faktorer som kan ha medverkat till att sexuella trakasserier ökat också kan hitta strukturer som vi behöver arbeta med för att komma till rätta med problemen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik

Sara Nyhlén, forskare vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, presenterar en studie om hur nationella riktlinjer används i vardagen på lokal och regional nivå för att arbeta mot genusrelaterat våld i svensk glesbygd. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet och våld i förändring

Studier från Skottland har visat att både dödligt och icke dödligt våld på offentliga platser mellan unga män har minskat över tid. Studier visar också att våld i relationer har ökat i relativa termer. Sara Skott, universitetslektor i kriminologi, berättar om hur vi kan förstå förändringar i våld över tid och hur det hänger ihop med ändrade normer om maskulinitet och genusstrukturer. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin berättar om handel och folkförflyttningar över Kvarken i Bottenviken och specifikt om Erik Ångerman Sursill och hans ättlingar som idag uppgår till flera tusen. Den kortaste vägen mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland går över Kvarken. Denna väg har under lång tid varit en viktig kommunikationslänk, och migration har alltid förekommit i båda riktningarna. Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Vad kommer du att bli ihågkommen för?

Vad vill du att framtiden minns av dig när du är borta? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.