Titta

UR Samtiden - MIK-dagen 2019

UR Samtiden - MIK-dagen 2019

Om UR Samtiden - MIK-dagen 2019

Föreläsningar från Mik-dagen 2019 - en dag om medie- och informationskunnighet för dig som arbetar i skolan eller på bibliotek. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Till första programmet

UR Samtiden - MIK-dagen 2019 : Hur sanna är bilderna?Dela
 1. Det är priset för vår livsstil.
  Ska vi vara uppkopplade-

 2. -och ha en konstant interaktion
  med rörliga bilder-

 3. -då ställer det krav på oss.

 4. Hej, allihopa.
  Jag heter Miriam von Schantz.

 5. Jag är disputerad
  i media- och kommunikationsvetenskap.

 6. Jag ska byta spår
  och prata mer om filmkunnighet.

 7. Jag har en ganska lång rubrik
  och underrubrik här.

 8. Jag ska försöka bena ner den för er.

 9. Det är temat, kan man säga.

 10. Jag ska prata om
  det audiovisuella vaccinationskortet.

 11. Det är ett projekt jag håller på med
  för att utveckla kritisk tänkande-

 12. -kring vår relation till
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 13. Det är det jag ska prata om,
  och avsluta med en mentimeter-

 14. -för att få er input-

 15. -om vad vaccinationskortet
  ska gå ut på mer i detalj.

 16. Det vänder sig, som kompetens-
  utvecklingsmetod, till vuxna.

 17. Jag ska prata mer om det sen.

 18. För att bena ner den långa rubriken
  ska jag börja i slutet-

 19. -med den rörliga bildens sannings-
  anspråk, vår relation till den-

 20. -vad jag menar med
  att utveckla kritiskt tänkande-

 21. -vilket landar i mitt projekt,
  det audiovisuella vaccinationskortet-

 22. -vilket hjälper oss
  att förstå vår egen relation-

 23. -till rörliga bilder, när de uppstår
  som propaganda och så vidare.

 24. Det är vad jag ska prata om i dag.
  Jag kör i gång.

 25. Den rörliga bildens sanningsanspråk,
  vad menar jag med det?

 26. Vårt förhållande till den rörliga
  bilden som förmedlare av sanning-

 27. -har varit problematiskt
  från första början.

 28. Vilket anspråk kan den rörliga bilden
  göra på att säga nåt verkligt?

 29. Det är lätt att tro att det är en
  fråga som uppstår i digitaliseringen-

 30. -men det är ett problem som funnits
  så länge den rörliga bilden funnits.

 31. Stumfilmen jag tänkt visa för er
  är väldigt kort.

 32. Den finns på Youtube.
  Alla kan gå in och titta på den:

 33. "L'arrivée d'un train en gare
  a la ciotat" av bröderna Lumiere-

 34. -den rörliga bildens
  eller filmens fädrer.

 35. De utvecklade en teknologi där man
  kunde spela in rörliga bilder.

 36. När filmen visades... Den visar
  ett tåg som kör in på stationen.

 37. Myten säger att folk slängde sig
  ur vägen för tåget.

 38. Så verklighetstrogen var bilden.

 39. Nåt år senare kom Hugo Munsterberg
  med en inflytelserik essä-

 40. -där han ifrågasätter hela
  det här realistiska projektet-

 41. -och säger att den rörliga bilden
  bara är en projektion av psyket.

 42. Så från första början har idén "kan
  rörlig bild förmedla verkligheten"-

 43. -"eller är den en projektionsyta för
  vår inre verklighet?" funnits med.

 44. Det går in i begreppet "Den
  rörliga bildens sanningsanspråk?"

 45. Vad är det? Är det ens möjligt?

 46. Den rörliga bildens sanningsanspråk
  har omformulerats genom historien-

 47. -i samarbete med
  den teknologiska utvecklingen.

 48. Hur vi tänker att bilden
  förhåller sig till verkligheten-

 49. -och avser
  eller inte avser representera-

 50. -är en teknikdriven utveckling.

 51. Vi hade den rörliga kameran
  som kom i mitten på 1900-talet.

 52. Med Nagra III kunde man spela in ljud
  från det verkliga livet.

 53. Den nya teknologin stärkte
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 54. Vi kunde ta med oss en bit
  av verkligheten in i biografrummet.

 55. Då uppstår rörelser
  som Cinema verité och Direct cinema-

 56. -som ibland jämställs
  men är två helt olika filmriktningar.

 57. Cinema verité är förankrad
  i en europeisk, kontinental kontext-

 58. -där man säger: "Vad kan kameran säga
  och vad händer då?"

 59. Direct cinema handlar om att projic-
  era idén att kameran kan filma nåt-

 60. -som om kameran inte var där.
  Den är som en fluga på väggen.

 61. Den tar med sig en bit av verklig-
  heten som skulle ha skett ändå.

 62. Den idén vidareutvecklas med VHS:en
  med dess demokratiserande perspektiv.

 63. Nu kan vem som helst
  ge en bit av sin egen berättelse.

 64. Sanningsanspråket rör sig allt mer
  mot en subjektiv position-

 65. -då det blir ett demokratiserande av
  avsändare av verklighetsperspektivet.

 66. Att diskutera det
  i en akademisk kontext...

 67. Ett hjälpsamt begrepp
  heter "faktualitetsdiskursen".

 68. Hur vi förhåller oss
  till den rörliga bilden-

 69. -och hur vi förstår
  att den kan säga nåt verkligt-

 70. -definieras genom hur vi förstår
  ett antal överlappande diskurser-

 71. -som den rörliga bilden
  som vetenskaplig inskription.

 72. Det här uppstår i slutet av
  1800-talet när inte bara filmkameran-

 73. -utan också annan teknologi kommer
  som kan fånga det naturliga livet.

 74. Barometern, termometern...
  Eventuellt. Jag vet inte när den kom.

 75. Såna vetenskapliga instrument-

 76. -som på olika sätt talar om för oss,
  den civiliserade människan-

 77. -att vi kan fånga in verkliga värden
  från den historiska verkligheten.

 78. Den rörliga bilden skriver in sig
  i diskursen-

 79. -om vetenskaplig inskription.

 80. Den kan då upprätta indexikalitet:

 81. Idén om ett nära förband
  mellan kameran, den rörliga bilden-

 82. -och det den avbildat.

 83. Den klassiska metaforen för det
  är fotsteget i sanden.

 84. Man ser fotavtrycket
  i den blöta sanden.

 85. Man vet att foten var här,
  för jag ser avtrycket.

 86. På samma sätt tänker vi att kameran
  visar nåt som verkligen har hänt.

 87. Det är den rörliga bilden
  som indexikalitet.

 88. Det knyter an till
  den rörliga bilden som materialitet-

 89. -och definierar vilka praktiker...
  Hur avsändaren förstår sin praktik-

 90. -och hur vi förstår mottagandet
  av de rörliga bilderna.

 91. Alla de här överlappande diskurserna
  går in i faktualitetsdiskursen-

 92. -som utgör,
  är mitt proposal till er-

 93. -villkoret för vår relation till
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 94. Det är grundidéerna om hur vi för-
  håller oss till den rörliga bilden.

 95. Jag skulle prata om ett vaccinations-
  kort. Kort om varifrån jag kommer:

 96. Jag är anställd av Örebro universi-
  tet, 20 % i social innovation lab-

 97. -där vi utvecklar projekt som
  syftar till att nyttiggöra forskning.

 98. Jag skrev en avhandling,
  kom till vissa slutsatser-

 99. -och de pekar på ett behov av
  att nyttiggöra de slutsatserna.

 100. Jag och andra deltagare
  samverkar i de här olika projekten.

 101. Mitt projekt är
  det audiovisuella vaccinationskortet.

 102. Grundidén om vår relation till
  den rörliga bildens sanningsanspråk-

 103. -är det som ligger till grund för
  det audiovisuella vaccinationskortet.

 104. Jag problematiserar grundidén om
  den rörliga bildens sanningsanspråk-

 105. -i min avhandling "The doc, the mock
  and the what?", som kom 2018.

 106. Jag frågar vad som händer om vi inte
  förstår om en film är dokumentär.

 107. När vi möter rörliga bilder där
  faktualitetsdiskursen bryter samman.

 108. När vi möter rörlig bild och säger:
  "Aha, det här är vetenskapligt...?"

 109. "Det säger sanningen. Nej vänta, det
  kan inte ha hänt. Vad är det här?"

 110. Vi förstår inte vad det är.
  Vi har inte den här igenkänningen-

 111. -som upprättar gränserna för
  hur vi kan förstå genre-

 112. -och gör att vi kan skilja
  det dokumentära från det fiktiva.

 113. Jag skriver att såna rörliga bilder
  är "affektiva mockumentärer".

 114. Jag ger två exempel
  på filmer jag har tittat på.

 115. Jag undersöker vad som händer när vi
  har den bristen på igenkänning.

 116. Kan det pågå nån form av
  "unlearning", förmåga att lära om?

 117. Att följa en rörlig förståelse-
  horisont där vi infogar ny kunskap-

 118. -till vår förståelse av hur den
  rörliga bilden kan förmedla sanning.

 119. Hur kan vi undersöka händelsen där vi
  inte förstår om det är sant eller ej?

 120. Det är en metodfråga
  som är intressant för akademin.

 121. Jag föreslår en metodologisk apparat:

 122. "Method assemblage for mediamaterial-
  ity", för att utforska det här.

 123. Jag arbetar inte med filmen som
  objekt, utan åskådarskapshändelsen.

 124. Det här vi gör nu kan man kalla
  för en åskådarskapshändelse också.

 125. Ni tittar på mig och skärmen,
  och det uppstår nåt i det här rummet.

 126. Man tänker hur den här händelsen
  skapar en viss förståelsehorisont-

 127. -för genren vi befinner oss i och
  vad som kan sägas i det här rummet.

 128. Det i sin tur kallar jag för
  "åskådarskapskontraktet".

 129. Vad händer när vi inte förstår
  om det är sant eller falskt?

 130. Vi har åskådarskapskontraktet som kan
  hjälpa oss att förstå vad som händer.

 131. Då föreslår jag tre kontrakt.

 132. I doc-kontraktet säger vi:
  "Jaha, det här var en action-film!"

 133. Det var det ända till slutet.
  Det är bekräftat.

 134. Eller: "Det här ser ut
  som en dokumentär. Det är det. Yes."

 135. Det kanske var en actionfilm, men så
  länge jag tror det är en dokumentär-

 136. -så är det ett doc-kontrakt.

 137. I ett mock-kontrakt ser nåt ut som en
  dokumentär, men är egentligen falskt.

 138. Nåt som liknar en skräckfilm är en
  komedi. Vi leker med förförståelsen.

 139. Det som blir intressant för mig är
  det jag kallar "missing contract".

 140. Jag tog begreppet "missing"
  från filosofen Gilles Deleuze.

 141. "Missing" är det
  som ännu inte är manifesterat-

 142. -eller än så länge avsaknat.

 143. På svenska blir kontraktet
  extremt tungvrickande att säga:

 144. Det "än så länge avsaknade" eller
  "ännu inte manifesterade" kontraktet.

 145. Jag är inte riktigt klar
  med den svenska formuleringen.

 146. Här kommer förförståelsen på skam.

 147. Det ger potentiellt upphov
  till irritation och affekt-

 148. -men kan också göra
  att vi ställer oss frågor:

 149. Hur kommer det sig
  att vi inte förstår vad det här är?

 150. De här idéerna ligger till grund
  för vaccinationskortet, då.

 151. Jag tittar på vad som händer
  i åskådarskapshändelsen-

 152. -där ett ännu inte manifesterat
  åskådarskapskontrakt upprättas.

 153. Jag hade sex respondenter. Jag
  utförde en experimentell etnografi.

 154. De fick se filmer
  och svara på frågor om filmerna.

 155. Jag hade tredelad data: Vi sågs,
  de svarade på frågor på nätet-

 156. -och så gjorde de en Prezi,
  en presentationssoftware-

 157. -där man utifrån ett tabula rasa
  kan skapa en processkarta.

 158. De fick göra en Prezi över
  upplevelsen och fråga sig vad de såg.

 159. Det pågick över tid.

 160. Slutsatserna är det viktiga. Detalj-
  erna är inte så intressanta för er.

 161. Respondenterna började
  med olika kontrakt i början-

 162. -men oavsett
  vilka kontrakt de började med-

 163. -så rörde alla på sig
  under projektets gång.

 164. En sa att det var dokumentär men
  landade i att det var en mockumentär-

 165. -"missing" eller "jag vet inte".

 166. En sa "missing", men landade i
  att det var en mockumentärfilm.

 167. Alla fann ett nytt sätt att tänka om
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 168. Det var bristen på igenkänning
  som möjliggjorde-

 169. -en affektiv nedstängning.
  Skitförbannad: "Vad är det jag ser?"

 170. Men då vi arbetade så här över tid...

 171. Vi sågs, fikade, de svarade på frågor
  och gjorde Prezin.

 172. ...återbesökte de tankarna och var
  i olika kontexter och reflekterade.

 173. De genomgick
  nån form av bildningsprocess-

 174. -som gav ett nytt förhållande till
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 175. Det kallar jag för "mockumentalitet":

 176. En ny förståelse för
  den rörliga bildens sanningsanspråk-

 177. -och att vår interaktion med rörliga
  bilder är del av dess sanning.

 178. Poängen är inte
  att det inte finns nån sanning-

 179. -eller att den ligger
  i en subjektiv tolkning-

 180. -men när det gäller rörliga bilder
  så är det så-

 181. -att hur vi förhåller oss
  till vad rörliga bilder kan göra-

 182. -utgör grund för vad de kan göra.

 183. Verkligheten utanför rörliga bilder,
  det historiskt sanna-

 184. -är inte det vi talar om.
  Vi talar om representation.

 185. På grund av faktualitetsdiskursen är
  det lätt att smälta samman bilderna.

 186. "En bild ljuger inte", tänker vi.

 187. Kontakten med den rörliga bilden-

 188. -är som om den vore en vetenskaplig
  inskription: "Det här har hänt."

 189. "Jag ser ju fotspåret i sanden."
  Men det är alltid en representation.

 190. Mockumentaliteten som uppstår när man
  får omförhandla den här relationen-

 191. -leder till ökad insikt och egenmakt
  i relation till den rörliga bilden-

 192. -och potentiellt till
  ett politiskt blivande:

 193. Förståelse för hur ens relation till
  den rörliga bildens sanningsanspråk-

 194. -är del av det som kommer att räknas
  som sant i det vidare samhället-

 195. -vilket i sig också orsakar
  destabiliseringen av det.

 196. Det är både ett löfte och ett hot,
  så att säga.

 197. "Men det här är ju filmpedagogik",
  sa jag till mig själv.

 198. Det är därför jag står här i dag.

 199. Jag bedriver vetenskapligt arbete.
  Om jag kan nyttiggöra resultaten-

 200. -kan vi hitta ett nytt sätt
  att utveckla det kritiska tänkandet-

 201. -kring
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 202. Vi kan skapa förutsättningar
  att höra oss själva.

 203. Att ifrågasätta och omformulera vår
  förförståelse och våra förväntningar.

 204. Återbesöka de förutfattade idéerna
  kring den rörliga bilden-

 205. -och belysa
  hur just jag relaterar till det.

 206. Man arbetar repetitivt över tid
  och undersöker, inte lär ut.

 207. Varje person i det här rummet
  har sin egen process.

 208. Det är ett rörligt bild-
  bildningsmaterial, helt enkelt.

 209. Det ledde till idén om
  det audiovisuella vaccinationskortet.

 210. I stället för att ställa
  den mer vetenskapliga frågan:

 211. "Vad händer när vi inte förstår
  om det är en dokumentär?"-

 212. -frågar jag: "Hur kan vi arbeta
  med åskådarskapshändelsen"-

 213. -"där det här 'missing' uppstår, som
  en metod för att stärka förmågan"-

 214. -"till kritiskt tänkande kring
  den rörliga bildens sanningsanspråk?"

 215. Att utveckla filmkunnighet
  i relation till sanningsanspråket.

 216. Det är en stor skillnad
  från andra metoder som finns.

 217. Materialet vänder sig till vuxna-

 218. -som arbetar med barn:
  bibliotekarier och lärare.

 219. Det vänder sig till den vuxnas
  behov av kompetensutveckling.

 220. Som Kristina tog upp har vi en annan
  relation till den rörliga bilden...

 221. ...än våra barn eller så.

 222. Vi bär med oss ett starkt analogt,
  relationellt arv-

 223. -till den rörliga bilden-

 224. -som vi behöver bearbeta.

 225. Kort om filmkunnighet.
  De flesta här vet vad det är.

 226. Jag vill förtydliga hur jag förstår
  det inom ramen för det här arbetet.

 227. Filmkunnighet är,
  som Åke visade i den här ekologin-

 228. -ett av de många bladen
  inom MIK-området.

 229. Jag tittar på det i relation till
  den rörliga bildens sanningsanspråk.

 230. Det handlar om att kunna analysera
  den rörliga bilden-

 231. -i relation till idéer
  om vad som är sant-

 232. -problematisera hur interaktionen
  med rörliga bilder är grund för det-

 233. -och göra bilder
  som förhåller sig problematiserande-

 234. -till den rörliga bildens förmåga
  att göra anspråk på sanning-

 235. -och integrera förståelsen kring hur
  det är del av sanning och verklighet-

 236. -i det omgivande samhället.

 237. Det var idén med
  det audiovisuella vaccinationskortet.

 238. Varför ska jag göra det? Det är fint
  med en idé, men vad är relevansen?

 239. Vad är samhällsutmaningen?

 240. Vår relation till rörliga bilder-

 241. -har alltid aktualiserat idéer
  om det sanna.

 242. Så länge det funnits rörlig bild har
  det här varit ett relevant projekt-

 243. -men det vinner ökad relevans
  i en digital verklighet.

 244. Utvecklingen av våra offentliga
  och privata liv...

 245. Där framträder den rörliga bilden
  mer och mer central.

 246. 2021 beräknas 78 % av vår mobildata
  bestå av rörlig bild.

 247. Data, som vi pratar om.

 248. Av alla paket som flyger runt,
  som vi fick så väl beskrivet-

 249. -kommer den stora majoriteten
  att vara rörlig bild.

 250. Vi har fortfarande inte riktigt
  funnit löpande och kontinuerliga-

 251. -platser och metoder
  för att belysa hur vi förhåller oss-

 252. -till kommunikationen
  som är rörlig bild.

 253. Fler skäl till varför
  vaccinationskortet behövs:

 254. Filmkunnighet är nödvändigt för det
  demokratiska samhällets hållbarhet.

 255. En rapport från Ulla Carlsson,
  professor vid Göteborgs universitet-

 256. -heter "MIK i den digitala
  tidsåldern, en demokratifråga".

 257. Hon menar att det är viktigt
  att arbeta med MIK mer övergripande.

 258. Det rör ju informationsfrihet
  och säkerhetsfrågor.

 259. Två exempel
  där kopplas till säkerhetsfrågor.

 260. GPT-2 är ett nytt program
  som kan skapa trovärdig text-

 261. -som är helt fiktiv,
  automatiskt genererad-

 262. -men som ser väldigt autentisk ut.

 263. Deep fakes
  är ju mjukvara som möjliggör-

 264. -att vi kan få vem som helst
  att se ut att göra vad som helst.

 265. Det är en total uppgörelse med idén
  att bilden har nån form av sanning.

 266. Vissa bilder är sanna, men att bilden
  som koncept alltid bär på sanning-

 267. -behöver vi överge nu, med de här
  nya verktygen som finns på nätet-

 268. -och som går in i begreppet "deep
  fakes". Det rör rättssäkerhetsfrågor.

 269. I Sverige finns inte en konsensus
  hur vi arbetar med rörlig bild-

 270. -i rättssalarna. Det är ett problem.

 271. Vi behöver förstå, som medborgare,
  föräldrar och kolleger-

 272. -att bildkommunikation är bestånds-
  delar i socialt och politiskt liv.

 273. En förmåga att förhålla sig på ett
  kritiskt sätt till rörliga bilder-

 274. -är en förmåga
  att möta motstridiga åsikter-

 275. -och ingå
  i det demokratiska samtalet.

 276. Vi måste kompetensutveckla oss
  som åskådarskapsmedborgare.

 277. En statsvetare från UCLA
  kallar det "the viewing subject".

 278. Vi kan inte se oss som medborgare
  i dag. Vi är seende medborgare.

 279. Vi behöver ta den frågan
  på stort politiskt allvar.

 280. Vi behöver uppdatera faktualitets-
  diskursen till vår samtid.

 281. Vår relation till den rörliga bildens
  sanningsanspråk har bäring-

 282. -på hur vi förstår oss själva
  och vår grupptillhörighet.

 283. Det påverkar vår psykiska och fysiska
  hälsa och hur vi förstår samband.

 284. Jag har fetstilat
  självbild och bekräftelsebias.

 285. Det etableras i flera studier-

 286. -att hur vi delar och förstår
  information på nätet är kopplat-

 287. -till hur vi förstår oss själva
  i relation till grupptillhörighet.

 288. Vi tror på nåt
  som bekräftar det vi redan tycker-

 289. -och kommer från nån som vi tycker
  tycker nåt som vi redan tycker.

 290. Det är alltså självbilden
  vi behöver arbeta med.

 291. Det räcker inte att säga: "Det här
  är fakta! Den bilden är falsk!"

 292. Den argumentationen går inte fram.

 293. Man behöver säga: "Varför tycker du
  att den här bilden är falsk?"-

 294. -och börja bena ut hur vi ens
  har upprättat den relationen.

 295. Det här med att förstå-

 296. -och att vända sig till vuxna
  för att utveckla vuxnas kompetens-

 297. -att förstå den rörliga bildens
  sanningsanspråk kommer ur ett behov.

 298. Relationen mellan vuxna och
  ungdomar... Det finns ett glapp där.

 299. Barn drar sig för att prata med vuxna
  som de tycker inte har kompetensen.

 300. Vi faller tillbaka på: "De är digital
  natives. De kan det där redan."

 301. Men jag håller med Kristina:
  Så är det inte.

 302. Det var en ny studie från Göteborg:

 303. 88 % av barn kan inte se skillnad
  mellan reklam och nyheter.

 304. Vi behöver ta ledningen.
  Vi vuxna måste ta ledningen.

 305. Det kan vi inte göra
  om vi inte äger frågan-

 306. -och kan reflektera över
  hur vi förhåller oss-

 307. -till den rörliga bildens sannings-
  anspråk, så att vi kan guida barnen.

 308. Det är bra med viralgranskare
  som säger att nyheter är falska-

 309. -men det räcker inte. Det blir
  ett evigt sorterande av bilder.

 310. Vi måste internalisera den förmågan
  och utveckla det kritiska tänkandet-

 311. -så vi kan ha en ökad
  etisk interaktion med medier-

 312. -och att vi förstår att det är
  en del av det demokratiska samtalet.

 313. Det är behovet, varför vi behöver
  det audiovisuella vaccinationskortet.

 314. De teoretiska forskningsgrunderna
  som står bakom-

 315. -att jag börjat arbeta med det här.

 316. Hur tänker jag med
  det audiovisuella vaccinationskortet?

 317. Att jag kallar det för det är
  en lek med ordet "vaccinationskort".

 318. För att en befolkning
  ska skyddas mot en sjukdom-

 319. -i det här fallet att vi som befolk-
  ning behöver öka vår motståndskraft-

 320. -mot att tro på desinformation
  och propaganda-

 321. -och öka vårt kritiska tänkande
  kring rörliga bilder i stort...

 322. För att vi ska öka den motstånds-
  kraften på ett nationellt plan-

 323. -behöver så många som möjligt
  "vaccineras".

 324. Vuxna måste sätta på sig syrgasmasken
  först, när planet är på väg ner.

 325. Därför är det viktigt
  att arbeta gentemot vuxna också.

 326. Det ska visa på den egna relationen-

 327. -till den rörliga bildens
  sanningsanspråk.

 328. Ingången med affektiva mockumentärer
  eller bilder med missing contract...

 329. Vi kan prata om material på nätet.
  Det behöver inte vara filmer.

 330. ...väcker känslor, vilket aktiverar
  deltagaren i många studier.

 331. Det finns risk för en affektiv
  nedstängning, att man blir irriterad.

 332. Det såg jag i min studie också.

 333. Man måste utforma aktiviteter
  som möter upp det affektiva flödet.

 334. De behöver pågå över tid,
  där man läser, talar och gör film.

 335. Man ska inte lära ut
  vilka bilder som är sanna och falska-

 336. -utan skapa villkor för att utveckla
  kompetensen och bildas i frågan.

 337. Det finns ingen quick fix här.
  Det här är priset för vår livsstil.

 338. Ska vi vara uppkopplade och ha kon-
  stant interaktion med rörliga bilder-

 339. -då ställer det krav på oss.

 340. Vi måste ta vårt eget behov
  av kompetensutveckling på allvar.

 341. Det audiovisuella vaccinationskortet
  erbjuds som en grafisk produkt-

 342. -där man samlar stämplar när man
  fullföljt ett antal aktiviteter.

 343. Det löper över ett år.

 344. På slutet ska man ha fått ett
  fullgott skydd mot desinformation.

 345. Man har byggt upp
  en förmåga till livslångt lärande.

 346. Det ska vara en certifieringstjänst,
  så man kan certifiera sin skola.

 347. "På den här arbetsplatsen
  är vi certifierade."

 348. Vi ska arbeta med olika professioner.
  Lärarna är den första.

 349. Jag vet att i lärarkåren-

 350. -så har man sagt till mig att det
  finns ett stort behov av det här.

 351. Mentimetern jag erbjuder er på slutet
  kommer att ställa frågan:

 352. "Vad behöver ni som lärare,
  skolledare eller bibliotekarier"-

 353. -"för att arbeta
  med ett sånt här material?"

 354. Hur behöver det vara strukturerat?

 355. Jag började med det här i januari
  2019. Det finns påverkansmöjligheter.

 356. Jag lägger upp min mejl till er som
  vill samarbeta eller komma med input.

 357. Det här gör jag för er och mig,
  oss vuxna. Vi är samhället.

 358. På sikt ska det skala upp
  till fler professionsspår:

 359. Poliser, människor som är anställda
  vid Sveriges domstolar och så vidare.

 360. Vad menar jag med:

 361. "För att folket ska skyddas mot sjuk-
  dom måste en stor del vaccineras"?

 362. Det behövs långsiktiga satsningar på
  MIK riktat till samtliga medborgare.

 363. Det finns vuxna i professioner som
  kommer i kontakt med rörliga bilder-

 364. -men som inte får löpande kompetens-
  utveckling i de här frågorna.

 365. Det finns ett behov av större
  samverkan och ett nationellt grepp-

 366. -gentemot professioner
  som redan arbetar med det här.

 367. Vaccinationskortet ska inte erbjuda
  en massa nya övningar-

 368. -utan vara som en paraplystruktur-

 369. -där man under året då man arbetar
  med kortet kan länka-

 370. -till goda material som redan finns-

 371. -som rör rörliga bilder, den digitala
  verkligheten och så vidare.

 372. Jag uppfinner inte materialet själv.
  Det är ett sätt att guida deltagare-

 373. -till goda exempel som redan finns.

 374. Det riktar sig till vuxna som en
  certifieringstjänst i professionerna.

 375. Man ska utforma aktiviteter
  som är low-stakes, skriver jag.

 376. Som fungerar i arbetslivet. Det är
  jag intresserad av att höra från er.

 377. Vad fungerar i arbetslivet?

 378. Det är ingen idé med stora idéer
  om de inte går att implementera.

 379. Vad kan man göra
  på fem minuter fikarast?

 380. Den typen av aktiviteter
  ska jag utveckla under april månad.

 381. Att deltagarna samlar stämplar...

 382. Idén om att det löper över ett år-

 383. -länkar till existerande metoder
  med några fysiska träffar.

 384. Precis som det här utgör
  ett bra exempel-

 385. -på att skapa nätverk
  och utbyta erfarenheter-

 386. -så vill vaccinationskortet också
  blir en fysisk, återkommande plats-

 387. -där det årets deltagare
  i vaccinationskortet-

 388. -kan utbyta erfarenheter.

 389. Eftersom det kommer att bli
  den här grafiska produkten...

 390. Om ett år kan ni få det, allihopa.

 391. Det är inte riktigt utvecklat än.

 392. Det ska synliggöra den här processen
  och utvecklingen-

 393. -för den egna deltagaren.

 394. Nu har vi kommit till mentimetern.

 395. Jag har det här dolda behovet.

 396. Det ser ut som om jag ska ska prata,
  men jag vill höra er prata.

 397. Jag föreslår att ni går in
  på den här mejladressen-

 398. -om ni har teknologi för
  att göra det, och trycker in koden.

 399. Ni får besvara den första frågan,
  som är "vad behöver du?"

 400. Jag vill höra de största utmaningarna
  på din arbetsplats just nu-

 401. -när det gäller att implementera
  filmpedagogiska metoder.

 402. Vilken kompetensutveckling och stöd
  av kolleger och chefer behöver du?

 403. Med flera frågor.

 404. Vad ska ett material
  eller en aktivitet innehålla-

 405. -för att vara mest effektiv
  eller ens genomföras?

 406. Vilka övningar fungerar bra?

 407. Fyra personer har skrivit. Om fler
  fyller på kan man scrolla här.

 408. Det här är intressant
  inte bara för mig.

 409. Jag har redan gjort den här present-
  ationen för filmpedagoger, lärare-

 410. -och skolbibliotekarier i Göteborg.

 411. Jag har ett underlag
  på vad de behöver.

 412. Jag ska se om ni behöver samma saker
  och hitta mönster och så vidare.

 413. Det här är intressant
  för er att se också.

 414. "Att få folk att förstå att det är
  viktigt." Det är det vi gör i dag.

 415. En sån här dag belyser det här.

 416. Vi har också satsningen
  på medie- och informationskunnighet-

 417. -och det demokratiska samtalet,
  som regeringen lanserat-

 418. -som ska ta
  ett samlat grepp om frågan.

 419. Så det händer lite grejer.

 420. Hoppas de inte blir punktinsatser
  som vi sett under året.

 421. Jag har bevakat filmpedagogik
  och filmkunnighet sen 2014, ungefär.

 422. Vi behöver hitta ett sätt
  att arbeta gemensamt-

 423. -med ett samlat, nationellt grepp.

 424. Inom ramen för det erbjuder jag
  det audiovisuella vaccinationskortet-

 425. -för att koppla ihop det som görs-

 426. -rikta det, och synliggöra vikten
  av att arbeta på det här sättet.

 427. Det riktar sig till vuxna som har en
  annan position i samhället än barn.

 428. Vi får tacka dig där, Miriam.
  - Miriam är kvar också.

 429. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur sanna är bilderna?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan vi vaccinera oss mot bildmanipulationer och propaganda? frågar sig medievetaren Miriam von Schantz i en föreläsning om bred källkritik. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Bildanalys (konst) , Fotografi som propaganda, Källkritik, Masskommunikation, Massmedia, Mediekompetens
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - MIK-dagen 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MIK-dagen 2019

Digital bildning

Åke Nygren, projektledare på Stockholms stadsbibliotek, sätter fokus på digitalt lärande, skapande och delaktighet. Det är den digitala bildningen som är framtidsfrågan, menar han. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MIK-dagen 2019

Att undervisa i digital kompetens

Den digitala revolutionen har redan hänt. Den händer hela tiden, utropar Kristina Alexandersson när hon berättar om hur vi kan öka den digitala kunskapen tillsammans med barn och unga. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MIK-dagen 2019

Hur sanna är bilderna?

Hur kan vi vaccinera oss mot bildmanipulationer och propaganda? frågar sig medievetaren Miriam von Schantz i en föreläsning om bred källkritik. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MIK-dagen 2019

Hur digitaliserar vi skolarbetet?

Rektor Amelie Wahlström fick Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt målmedvetna och engagerande arbete med digitalisering. Här berättar hon om sitt ledarskap och om digitaliseringsarbetet på Vålbergsskolan i Karlstad. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - MIK-dagen 2019

Kan man lita på journalister?

Ansvar och förtroende är viktigare än någonsin, menar Anna Lindberg, vd för Öst Media. Här beskriver hon vad pressetik och allmänintresse kan vara. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - MIK-dagen 2019

Generation Z och digitala vanor

Vi skickar inte ut våra barn på cykel i trafiken utan att kunna cykla och reglerna. Varför gör vi inte likadant när det gäller skärmen, frågar sig forskaren Katarina Graffman. Inspelat den 26 mars 2019 på Cnema, Norrköping. Arrangör: Region Östergötland.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.