Titta

UR Samtiden - Bibliotopia

UR Samtiden - Bibliotopia

Om UR Samtiden - Bibliotopia

Föreläsningar från Bibliotopia, en konferens med syfte att diskutera bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Till första programmet

UR Samtiden - Bibliotopia : Alla barn har samma rättigheterDela
 1. Trots att Sverige ligger jättelångt
  fram och är bra på barns rättigheter-

 2. -och att många barn i Sverige
  får sina rättigheter tillgodosedda-

 3. -så har arbetet gått för långsamt.

 4. Fanny Davidsson heter jag.
  Jag jobbar på Barnombudsmannen.

 5. Jag är projektledare
  för "Barnrätt i praktiken".

 6. Barnombudsmannen är en myndighet
  som har i uppgift-

 7. -att granska och driva på
  efterlevnaden av barnkonventionen.

 8. Vi har också i uppgift
  att sprida kunskap och bilda opinion-

 9. -just kring barns rättigheter
  i barnkonventionen.

 10. Barnombudsman sen september är
  Elisabeth Dahlin.

 11. Jag ska prata om vad det innebär
  att barnkonventionen blir lag-

 12. -och hur man kan jobba
  med barns rättigheter på biblioteken.

 13. Det går att prata om länge
  men vi tar ett smakprov.

 14. Men jag ska börja med varför man
  ska jobba med barnkonventionen-

 15. -i bibliotekens verksamhet.

 16. Att arbeta med barnkonventionen
  och tillgodose barns rättigheter-

 17. -är en del
  i folkbibliotekens grunduppdrag.

 18. Barnkonventionen är en del
  av de mänskliga rättigheterna.

 19. Att jobba aktivt med de mänskliga
  rättigheterna är en viktig del i-

 20. -att verka för det demokratiska
  samhället och dess utveckling.

 21. Där är barns rättigheter
  en viktig del.

 22. Barn har inte den demokratiska
  rättigheten att rösta-

 23. -så vi måste stärka arbetet med deras
  demokratiska rättigheter i övrigt.

 24. Där är biblioteken
  en viktig arena och verksamhet.

 25. Den svenska regeringen ratificerade
  barnkonventionen 1990.

 26. Vi har sen dess ett ansvar.

 27. Stat, kommun och regioner har det
  främsta ansvaret för att se till-

 28. -att barnkonventionen
  implementeras och genomförs.

 29. Även privata och sociala
  välfärdsinstitutioner har det.

 30. Att barnkonventionen ska bli lag är
  en fortsättning på det ansvar-

 31. -som redan finns att leva upp
  till barnkonventionen i dag.

 32. Att arbeta med barnkonventionen är
  inte bara en barnfråga.

 33. Det är en verksamhetsfråga
  som berör alla.

 34. Men det är ett bra redskap.
  Det är inte bara en pekpinne.

 35. Det är också ett redskap
  för att skapa kvalitativ verksamhet-

 36. -för den prioriterade målgruppen
  barn och unga.

 37. Vad innebär det då
  att barnkonventionen blir lag?

 38. Varför ska den bli lag
  om vi ändå, sen 1990, ska följa den?

 39. Dels har genomförandet
  av barnkonventionen i Sverige-

 40. -gått för långsamt.

 41. I år firar barnkonventionen 30 år.
  Den antogs av FN 1989.

 42. Trots att Sverige ligger jättelångt
  fram och är bra på barns rättigheter-

 43. -och att många barn i Sverige
  får sina rättigheter tillgodosedda-

 44. -så har arbetet gått för långsamt.

 45. Det har inte tagits
  på det allvar som det borde.

 46. Lagstiftningen i Sverige i dag är bra
  vad det gäller barns rättigheter.

 47. Vi har ett barnrättsperspektiv
  i många lagstiftningar.

 48. Delar av barnkonventionen
  t.ex. om barnets bästa-

 49. -eller om att göra sin röst hörd-

 50. -har skrivits in
  i annan lagstiftning.

 51. Det som brister är hur vi ska
  implementera barnkonventionen.

 52. Det är en av anledningarna till
  att riksdagen fattade beslutet-

 53. -att barnkonventionen ska bli lag.

 54. Vi kanske lyssnar bättre på en lag-

 55. -än på en konvention
  som vi inte vet hur vi ska jobba med.

 56. Lagar vet vi att vi ska följa.

 57. Man pratar om olika perspektiv
  som ska in i alla verksamheter-

 58. -och då blir barnperspektivet ett.
  Det är lätt att tänka-

 59. -att vi kan prioritera
  eller nedprioritera perspektiv.

 60. När barnkonventionen blir lag-

 61. -är det inget vi kan välja att göra
  eller inte, utan det måste göras.

 62. Barnkonventionen som lag blir viktig
  för att se alla rättigheter-

 63. -och att de hänger ihop.

 64. Barnkonventionen blir ofta "barnets
  bästa" eller "rätt till delaktighet"-

 65. -och så glömmer vi
  övriga rättigheter.

 66. Barnkonventionen som lag visar
  på helheten på ett bättre sätt.

 67. Vi på barnombudsmannen ser att lagen
  blir ett viktigt verktyg.

 68. Det kommer att stärka
  barns rättigheter i Sverige.

 69. Barn ska ses
  som de rättighetsbärare de är.

 70. Vi tror också att det kommer att leda
  till en tydligare vägledning.

 71. Barnombudsmannen,
  men också andra myndigheter-

 72. -ska ta fram bättre stöd till er
  som jobbar ute i verksamheterna-

 73. -och göra det tydligare
  hur man ska göra.

 74. Det är ett viktigt pedagogiskt
  verktyg.

 75. Att jag är här i dag är en del i det.

 76. När barnkonventionen ska bli lag-

 77. -finns det ett ökat intresse
  att lära sig om barns rättigheter.

 78. Vi ser skillnad redan i dag,
  ett år före.

 79. Sist men inte minst är-

 80. -att vi tror att det kommer att få
  stor betydelse för barn i Sverige-

 81. -och speciellt för barn
  i utsatta situationer.

 82. Barn som får rättigheter kränkta-

 83. -eller inte får de rättigheter
  som de har rätt till.

 84. Hur kan man jobba med det? För
  att kunna jobba med barnkonventionen-

 85. -måste man känna till innehållet och
  veta vilka rättigheter det innebär.

 86. FN:s barnrättskommitté ska granska-

 87. -de länder som ansluter sig
  till barnkonventionen.

 88. De har tagit ut fyra rättigheter som
  utgör konventionens grundprinciper.

 89. Alla rättigheter är lika i värde-

 90. -men de här fyra kan ses som pelare
  som de andra rättigheterna vilar på-

 91. -eller som linser att läsa
  de andra rättigheterna genom.

 92. Det är artikel 2, 3, 6 och 12.

 93. Varje barn
  har rätt till liv och utveckling.

 94. Alla barn har samma rättigheter.

 95. Inget barn får diskrimineras.
  Det var titeln på den här kvarten.

 96. "Barns lika rättigheter
  och lika värde."

 97. Barn har också rätt att göra sin röst
  hörd i alla frågor som rör barnet.

 98. I alla beslut eller åtgärder som tas,
  vad det gäller barn-

 99. -så ska barnets bästa beaktas och då
  måste vi också lyssna på barnet.

 100. Vilka barn möter vi? Är vi öppna
  och inkluderande för alla?

 101. Bedrivs verksamheten där barn finns-

 102. -eller finns det barn
  som inte kommer till oss?

 103. Hur och när diskuterar vi
  vad som är barnets bästa?

 104. Hur främjar vi barns utveckling?
  Hur låter vi barn komma till tals?

 105. Hur lyssnar vi på barn?

 106. Barnkonventionen är ett ansvar.
  Det är även artiklarna i den.

 107. Artikel 42 - det är en rättighet för
  barn att känna till sina rättigheter.

 108. Det är ett ansvar och en skyldighet
  för oss inom offentlig verksamhet-

 109. -att sprida kunskap om rättigheterna
  till barn och vuxna.

 110. Där är biblioteken otroligt viktiga.
  De kan ta en stor roll i det.

 111. Det är också ett ansvar
  för stat, kommun och region-

 112. -att använda
  det yttersta av sina resurser-

 113. -för att förverkliga konventionens
  rättigheter i Sverige.

 114. Hur prioriteras barn
  i vår verksamhet?

 115. Använder vi det yttersta
  av våra resurser i praktiken?

 116. Vilken strategi har vi
  för att genomföra barnkonventionen?

 117. Hur stärker vi
  kunskapen om barns rättigheter-

 118. -både internt, men också hos
  dem som möter vår verksamhet?

 119. Barnkonventionen har 54 artiklar
  men 42 rättigheter.

 120. De 42 rättigheterna
  kommer att bli lag nästa år.

 121. Men det kan vara bra
  att nämna några rättigheter-

 122. -som är lite extra viktiga
  och aktuella, vad det gäller er.

 123. Det handlar t.ex. om barnets
  yttrande-, tanke- och åsiktsfrihet.

 124. Rätten att få information
  och kunna sprida information.

 125. Rätt till lek vila fritid och kultur-

 126. -både att ta del av kultur,
  men också utöva.

 127. Rätt till sitt språk, sin kultur
  och sin religion-

 128. -för barn som tillhör minoriteter
  eller ursprungsfolk.

 129. Man kan prata om-

 130. -hur vi ska se till att barn
  kan ta emot och sprida information-

 131. -och fritt uttrycka sina tankar.

 132. På vilket sätt möjliggör vi
  barns egna skapande-

 133. -och deltagande
  i kulturella aktiviteter?

 134. Hur hjälper vi barn
  från minoriteter eller urfolk-

 135. -så att de kan utöva
  sin kultur och sitt språk?

 136. Man kan jobba med barnkonventionen
  på många olika sätt.

 137. Ett sätt är
  att ha de här reflektionerna.

 138. Ska vi göra barnrätt i praktiken
  måste vi ha samtal på arbetsplatsen-

 139. -om vad rättigheterna innebär där.

 140. Vi måste våga läsa barnkonventionen.
  Den finns på BO:s hemsida.

 141. Den nya översättningen av
  barnkonventionen kom för ett år sen.

 142. Där finns även andra tips
  för verksamheten.

 143. Vad innebär de här rättigheterna?
  Hur kan vi bemöta det?

 144. Ett tips är den här.
  Den kanske några av er har sett.

 145. Det är nytt stödmaterial
  som har tagits fram av fyra regioner.

 146. Gävleborg, Sörmland,
  Östergötland och Örebro.

 147. Den handlar
  om hur man kan arbeta strategiskt-

 148. -för att implementera
  barnkonventionen i sin verksamhet.

 149. Det är i linje med
  hur vi på BO rekommenderar.

 150. Man ska se till att det finns kunskap
  om barnkonventionen.

 151. Vad gör vi bra i dag?
  Vad kan vi stärka?

 152. Var har vi luckor
  vi behöver utveckla?

 153. Man ska ha tydliga mål
  och systematik.

 154. Hur lyssnar vi på barn? Hur bedömer
  vi vad som är barnets bästa?

 155. Vi ska utvärdera och följa upp
  för att säkerställa kvalitet.

 156. Den här rekommenderar jag.
  Den är skriven för er målgrupp.

 157. Tack så mycket.

 158. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Alla barn har samma rättigheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Fanny Davidsson arbetar hos Barnombudsmannen som projektledare för regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken och berättar här vad det innebär. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bibliotopia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Bibliotekens möjligheter och roll i samhället

Teknikutvecklingen har förändrat spelreglerna för biblioteken i takt med att allt mer digitaliseras. Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, talar här om hur biblioteken kan fylla en fortsatt viktig funktion i samhället. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Den nationella biblioteksstrategin

Gunilla Herdenberg var med och tog fram den första nationella biblioteksstrategin. Här berättar hon om tanken bakom strategin och hur den kommer att påverka biblioteken. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Är en nationell digital bibliotekstjänst möjlig?

Jesper Klein har tillsammans med Ewa Thorslund haft i uppdrag av Kungliga biblioteket att utreda förutsättningar och möjligheter med en nationell digital bibliotekstjänst. Här berättar Jesper Klein om vad som kan göras för att skapa mer jämlika villkor kring tillgången till litteratur och att främja läsning i hela landet genom digitala e-medietjänster. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Den demografiska utvecklingens effekt på biblioteken

Befolkningsökning i storstäderna och minskad befolkning på landsbygden ställer nya krav på landets kommunala bibliotek. Här berättar SKL:s kulturexpert Maria Jacobsson om hur utmaningarna kan lösas. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Alla barn har samma rättigheter

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Fanny Davidsson arbetar hos Barnombudsmannen som projektledare för regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken och berättar här vad det innebär. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Malmös biblioteksverksamhet för unga

KRUT är biblioteken i Malmös nya verksamhet för unga, en kreativ mötesplats för unga och unga vuxna som vill arrangera, skapa eller förändra. Bibliotekarien Rickard Sjöholm och kulturpedagogen Lisa Rydberg berättar om verksamheten. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Bubblan i bibblan

Genom att tänka kreativt, bryta invanda mönster och samverka har fritidsgård och bibliotek blivit en gemensam mötesplats för unga. Robert Hagström, tf bibliotekschef i Vårgårda, berättar. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Den kognitiva revolutionen

Alfred Ruth har en bakgrund som it-entreprenör och är, förutom författare och föreläsare, även privat investerare och rådgivare i ett dussintal startups. Här ger han konkreta exempel på hur den pågående kognitiva revolutionen är på väg att förändra samhället mer grundligt än den industriella revolutionen, något som skapar nya förutsättningar för oss människor och vår demokrati. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Lappskattelanden och deras innehavare

Gudrun Norstedt berättar om den historiska indelningen av den svenska lappmarken, de så kallade lappskattelanden. Marken tillhörde ursprungligen samer som utnyttjade fiskevatten, renbetesmarker och andra resurser med ensamrätt men betalade skatt för detta. Succesivt övertogs landet av bönder under 1700- och 1800-talen. I skattelängder och andra källor kan man följa landens innehavare från 1600-talet och framåt. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Ånger

Vad ångrar du i livet? Är det vettigt att ångra det man gjort och inte gjort? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.