Titta

UR Samtiden - Bibliotopia

UR Samtiden - Bibliotopia

Om UR Samtiden - Bibliotopia

Föreläsningar från Bibliotopia, en konferens med syfte att diskutera bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Till första programmet

UR Samtiden - Bibliotopia : Den demografiska utvecklingens effekt på bibliotekenDela
 1. Hur ser det ut
  där vi redan har bibliotek?

 2. Men också i nya områden som byggs,
  om man är en kommun som växer.

 3. Man måste också
  prata med statistikavdelningen-

 4. -när man är en kommun som minskar.

 5. Jag ska prata om detta,
  Som Karin var inne på-

 6. -handlade ett kapitel
  i "Den femte statsmakten"-

 7. -om de demografiska utmaningarna
  för kommunerna och regionerna.

 8. Det här gjorde jag
  med min kollega Fredrik Holmström-

 9. -som jobbar på avdelningen
  för ekonomi och styrning på SKL.

 10. Jag ska snart berätta om
  vad vi kom fram till.

 11. Men först tänkte jag säga nåt kort
  om Sveriges Kommuner och Landsting.

 12. En intresseorganisation
  som driver våra medlemmars intressen-

 13. -och erbjuder dem stöd och service.

 14. En av våra viktigaste synpunkter
  som vi alltid driver-

 15. -handlar om
  det lokala och regionala självstyret.

 16. Vi är en politiskt styrd organisation
  med ny styrelse och nya beredningar.

 17. De har sammanträde i dag.

 18. Alla 290 kommuner och 20 regioner
  är också medlemmar hos oss.

 19. Vad gör vi då? I det grå kugghjulet
  står det "intressebevakning".

 20. Vad är det?
  Ibland kallas det lobbyverksamhet.

 21. Det innebär att vi är experter
  i olika utredningar.

 22. Vi för dialog med myndigheter.

 23. I vårt fall kan det handla om
  Kungliga biblioteket-

 24. -Statens kulturråd
  och Myndigheten för kulturanalys.

 25. Alla kulturmyndigheter
  har vi dialog med.

 26. Och även med departementet.

 27. Vi skriver yttranden över utredningar
  och lämnade ett yttrande över-

 28. -utkastet till nationell strategi
  som kom i höstas.

 29. Det är ett par exempel på det vi gör.

 30. Verksamhetsutveckling handlar om
  att vi anordnar konferenser.

 31. Vi tar fram skrifter. Vi kan göra
  olika riktade undersökningar.

 32. Sen har vi service och rådgivning.

 33. Det senaste året har det handlat
  en hel del om GDPR, förstås.

 34. Våra nätverk för förvaltningschefer
  ligger också inom den delen.

 35. Vi har en hemsida och en
  Facebook-sida där ni kan följa oss.

 36. Men nu till stad och land-

 37. -och Sveriges demografiska
  utveckling. Vad kan man då se?

 38. Det vi vet är att vi fortsätter
  att växa i Sverige.

 39. En stor befolkningsökning.
  Andelen äldre ökar.

 40. Fler utrikesfödda.
  Invandringen fortsätter.

 41. Fler bor i storstäder, men kom ihåg-

 42. -att det ser olika ut
  i olika delar av Sverige.

 43. Och sist men inte minst:
  Den demografiska utvecklingen-

 44. -påverkar
  de ekonomiska förutsättningarna.

 45. Då behöver man fundera, som ni gör,
  när man jobbar i biblioteksbranschen:

 46. Vad kan vi göra
  på grund av den här utvecklingen?

 47. Så här många människor var vi
  i november i Sverige 2018.

 48. När jag senaste pratade om det här
  var det den senaste siffran.

 49. 31 december, bara en månad senare-

 50. -var vi 10 230 185 personer.

 51. Så den här ökningen går fort.

 52. Det kan man också se
  i den här grafen.

 53. När jag gick i skolan var vi
  åtta miljoner invånare i Sverige.

 54. Nu är vi tio miljoner,
  och 2060 är vi tretton miljoner.

 55. Det kommer att gå ganska fort.

 56. Det beror inte bara på att det föds
  fler, och att folk lever längre.

 57. En anledning är också att fler
  väljer att komma till Sverige.

 58. Och det ska vi vara
  väldigt glada för.

 59. Just de som kommer till Sverige-

 60. -gör att vi fortsätter att öka snabbt
  just nu.

 61. Den här grafen visar-

 62. -att det kommer att se olika ut
  i olika åldersgrupper.

 63. Barnen, 0-19-åringarna,
  innan man är myndig, kommer att öka.

 64. Ni kan se att den sista stapeln
  är ganska hög.

 65. Det är också en liten åldersgrupp
  om man jämför med den bredvid.

 66. 20-64-åringar, de som är
  i yrkesverksam ålder.

 67. Sen har vi de nyblivna pensionärerna-

 68. -som fortfarande är friska.
  De ökar också.

 69. Men om ni tittar på den sista stapeln
  så ökar 80-plussarna mest.

 70. Som ni ser på skalan så är det här
  en procentuell utveckling, förstås.

 71. Det är intressant att vi får fler
  som blir över hundra i vårt land.

 72. Vad innebär det för era verksamheter?

 73. Jag tänker på det som Agneta sa
  om att tänka på våra gamla.

 74. Det kommer vi att behöva göra.

 75. När vi pratar om invandring
  så ser det olika ut-

 76. -bara från år till år.

 77. Det här är åren 2016 och 2017.

 78. 2016 kom flest från Syrien.
  Så var det även 2017.

 79. Men andelen var mycket mindre.

 80. Det man ofta glömmer bort att säga
  är att vi har många återinvandrare.

 81. Svenskar som bott utomlands
  och återvänder.

 82. Det är oftast den näst största
  gruppen som kommer till Sverige.

 83. Det man också kan fundera på är...

 84. Vi har en stor invandrad befolkning.

 85. Vi har haft invandring
  sen urminnes tider.

 86. Det har sett olika ut
  vid olika tider-

 87. -vilka personer från vilka länder
  som har kommit hit.

 88. Det är alltid svårt
  när man planerar verksamhet.

 89. Vad för typ av litteratur
  ska vi erbjuda?

 90. Vilka språk behöver våra medarbetare
  behärska?

 91. Vad behöver vi tänka på för att
  spegla olika delar av världen-

 92. -och olika berättelser?

 93. Men det här kommer man att behöva
  förhålla sig till hela tiden.

 94. Och vi vet aldrig var nästa katastrof
  äger rum. Blir det en miljökatastrof?

 95. Är det en ny krigshärd
  som gör att man inte kan bo kvar?

 96. Och de kommer med stor sannolikhet
  att också komma hit.

 97. Man behöver ha med sig
  att det inte kommer att sluta.

 98. Det är nåt vi
  behöver förhålla oss till hela tiden.

 99. Och det gör ju ni.
  Så här ser det ut på folkbiblioteken.

 100. Det är tidningar på olika språk.

 101. Folk pluggar på biblioteken.

 102. Antingen på sitt nya språk, eller
  för att man behöver vara nånstans.

 103. Det finns språkcaféer
  och sagostunder på olika språk.

 104. Det här är verksamheter
  som sker dagligen över hela Sverige.

 105. Vi brukar säga att Sverige är långt,
  men Sverige är också tjockt.

 106. Det här är en av mina favoritgrafer
  från SCB.

 107. Den visar hur befolkningen
  är placerad i vårt land.

 108. Ni kan se en ganska tung söderdel-

 109. -och en ganska tunn norrdel.

 110. Det är bra att ha med sig när man
  tänker på att Sverige är långt.

 111. Det finns stora geografiska avstånd
  som innebär vissa saker-

 112. -som man behöver förhålla sig till.

 113. Men det finns också
  väldigt stora delar-

 114. -eller ganska små geografiska delar,
  som är tätt befolkade.

 115. Vi har några riktigt stora städer-

 116. -och ganska många
  lite mindre kommuner.

 117. Ha kvar den här bilden i era huvuden.

 118. Hur löser man då biblioteksverksamhet
  för alla?

 119. Jesper hade med sig bibliotekslagen-

 120. -och ändamålsparagrafen är viktig
  när man pratar om tillgänglighet.

 121. Där står det att biblioteket
  ska finnas tillgängligt för alla.

 122. Hur gör man då i en stor kommun
  som är ganska glesbefolkad?

 123. Då använder man kanske
  en biblioteksbuss.

 124. Det här är från Simrishamns kommun.

 125. Den står på en hållplats
  i Östra Hoby där mina föräldrar bor.

 126. Det är en typisk biblioteksbuss
  i dag.

 127. En liten buss som man inte behöver
  busskort för att köra.

 128. Det gör det lättare att anställa
  personal som kan köra bussen.

 129. Många av biblioteksbussarna
  är också anpassade.

 130. Man fyller den med
  bara barnlitteratur vissa veckor-

 131. -och servar skolor och förskolor.

 132. Andra veckor är den fylld med
  material som går till äldreboenden.

 133. Det är nåt som man utvecklar
  mer och mer.

 134. Det syns i ansökningarna
  till Stärkta bibliotek.

 135. Det var ganska många som sökte pengar
  för att kunna jobba uppsökande.

 136. Det är nåt som man gör ganska mycket.

 137. Den andra bilden visar nåt
  som handlar om det här med-

 138. -att vi måste serva allt fler
  i en större och större befolkning.

 139. Vi kanske har svårt
  att rekrytera personal.

 140. Det här är från Vaggeryd.

 141. De har sitt bibliotek i flera plan
  och är ganska få.

 142. Då har man en knapp,
  som man trycker på som besökare.

 143. Då får man ett sms, och så vet man
  att man måste gå ner-

 144. -för nu behöver en besökare hjälp.

 145. Det finns olika sätt
  att använda digitala hjälpmedel-

 146. -för att kunna erbjuda
  en biblioteksverksamhet för alla.

 147. Man får vara lite uppfinningsrik.

 148. Det här är en av de svåraste sakerna
  att prata om.

 149. Det blir lätt ganska deprimerande.

 150. Det här är en graf som visar på...

 151. Den gula linjen handlar om
  den arbetsföra befolkningen.

 152. Antagligen kommer vi...
  Det kanske är befolkningen 20-70 år.

 153. Jag räknar kallt med att jobba
  till 70 innan jag får gå i pension.

 154. Fredrik Reinfeldt
  har pratat om att jobba till 75.

 155. Man kan fundera på om alla
  yrkesgrupper ska jobba så länge-

 156. -och om man alls kan det.

 157. Men pensionsåldern kommer vi
  antagligen att få flytta på.

 158. Det demografiska behovet, vad är det?

 159. Om man tänker på de tidigare
  graferna, så blir det fler barn.

 160. Det behövs fler personer
  i förskola och skola.

 161. Vi kommer att få fler äldre
  som behöver hemhjälp.

 162. Man behöver mer personal i vården.

 163. Som ni ser har kurvorna följts åt
  ganska väl över tid.

 164. Det har funnits vissa glapp,
  till exempel i början av 90-talet.

 165. Då gjorde man också nedskärningar
  i offentlig sektor.

 166. Men det här gapet kommer att bli
  stort och pågå ganska länge.

 167. Och hur löser man det?

 168. Det är en av de största utmaningarna
  för den kommunala sektorn-

 169. -och kommer även att vara
  en stor utmaning för biblioteken.

 170. Gunilla sa att till och med Stockholm
  har bibliotekariebrist.

 171. Det vet ni. Det är svårt att få tag
  på bibliotekarier generellt.

 172. Det pratade även Arbetsförmedlingen
  om för bara nån vecka sen.

 173. Det här är Dagens Samhälle.
  "Glesbygden töms på arbetskraft."

 174. En ganska tråkig karta vid sidan om.
  Arbetskraften flyttar till städerna.

 175. Men hur ska arbetskraften
  välja offentlig sektor?

 176. Varför inte jobba i privat sektor?

 177. Det kommer att bli en konkurrens
  även med dem.

 178. Då handlar det om det som du sa,
  Gunilla.

 179. Hur ska man förstå
  att offentlig sektor och bibliotek-

 180. -är så otroligt roligt och viktigt.

 181. Där har vi alla ett jobb att göra,
  oavsett om vi jobbar med-

 182. -att utbilda eller anställa
  bibliotekarier, eller vara det själv.

 183. Att jobba på bibliotek,
  vad innebär det?

 184. Och den här friheten,
  att kunna göra mycket.

 185. Bibliotekslagen är en ramlag där det
  finns utrymme att påverka sitt jobb.

 186. Det är en sak som gör det roligt
  att jobba inom kultursektorn.

 187. Det finns stor möjlighet att påverka-

 188. -hur verksamheten ska se ut,
  tillsammans med dem som använder den.

 189. Men där har vi ett jobb att göra,
  allihop.

 190. De här två graferna visar också-

 191. -behovet av investeringar.

 192. Det behövs
  fler förskolelärare och lärare-

 193. -och vi kommer att behöva bygga
  fler för- och grundskolor.

 194. Det här är siffror från en enkät
  som vi från SKL gjorde förra året.

 195. De visar på vad kommunerna
  tänker investera i framöver.

 196. Det här är bara investeringar
  inom en treårsperiod.

 197. Då tänker man att vi behöver bygga
  över 700 förskolor.

 198. Över 350 grundskolor.

 199. Men det finns också en pott
  för kulturanläggningar.

 200. Eftersom det är kommunala företrädare
  som har svarat på frågorna-

 201. -borde det finnas bibliotek
  som man planerar här också.

 202. Det här kan man också fundera på.
  Befolkningen ökar successivt-

 203. -och det är lätt att räkna
  på skolbarn och på skolor.

 204. När man måste bygga en ny, och när
  man kan tränga in en klass till.

 205. Men när ska man bygga nya bibliotek?

 206. Det behöver man också fundera på
  kommunalt.

 207. Hur många nya invånare
  har vår kommun?

 208. När ska vi bygga nästa bibliotek,
  och var?

 209. Där ska man kroka arm
  med sin statistikavdelning.

 210. Man ska begära ut hur det ser ut
  i områdena där vi har bibliotek-

 211. -men också i nya områden som byggs,
  om man är en växande kommun.

 212. Man måste också
  prata med statistikavdelningen-

 213. -när man är en kommun som minskar.

 214. Har vi biblioteken på rätt ställe?
  Vi kanske måste flytta dem.

 215. Vi kanske också måste lägga ner
  bibliotek.

 216. Och ni vet att det är
  bland det svåraste man kan göra-

 217. -framför allt som politiker. Man får
  garanterat mycket skit för det.

 218. Och det blir ofta ni medarbetare
  som får ta den skiten.

 219. Arga medborgare säger: "Varför ska ni
  lägga ner vårt bibliotek?"

 220. Och då gäller det att ha
  ordentligt på fötterna.

 221. Men framför allt tänker jag
  att man ska fundera på:

 222. När vi får en ökad befolkning-

 223. -när ska vi då bygga bibliotek,
  och var ska de ligga-

 224. -om vi har speciellt prioriterade
  målgrupper, som barn och unga?

 225. Personer med annat modersmål.

 226. Och de äldre,
  som kanske bor på platser-

 227. -där man måste jobba uppsökande.

 228. Vi har pratat om medier.
  Jesper pratade om digitala medier.

 229. En del av förslaget till nationell
  biblioteksstrategi handlar om det.

 230. Då är det bra att komma ihåg
  hur en folkbiblioteksbudget ser ut.

 231. De absolut största kostnaderna
  är för lokaler och personal.

 232. Det är den gula och den orange delen-

 233. -av det här diagrammet.

 234. Vi har svårt att rekrytera,
  och lokalerna kanske blir dyrare.

 235. Vi behöver bygga om och bygga nytt.

 236. Då fortsätter det att vara
  de stora kostnaderna för kommunerna.

 237. Ja, då var jag färdig.

 238. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den demografiska utvecklingens effekt på biblioteken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Befolkningsökning i storstäderna och minskad befolkning på landsbygden ställer nya krav på landets kommunala bibliotek. Här berättar SKL:s kulturexpert Maria Jacobsson om hur utmaningarna kan lösas. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Bibliotek, Bibliotek och samhälle, Biblioteksväsen
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bibliotopia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Bibliotekens möjligheter och roll i samhället

Teknikutvecklingen har förändrat spelreglerna för biblioteken i takt med att allt mer digitaliseras. Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, talar här om hur biblioteken kan fylla en fortsatt viktig funktion i samhället. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Den nationella biblioteksstrategin

Gunilla Herdenberg var med och tog fram den första nationella biblioteksstrategin. Här berättar hon om tanken bakom strategin och hur den kommer att påverka biblioteken. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Är en nationell digital bibliotekstjänst möjlig?

Jesper Klein har tillsammans med Ewa Thorslund haft i uppdrag av Kungliga biblioteket att utreda förutsättningar och möjligheter med en nationell digital bibliotekstjänst. Här berättar Jesper Klein om vad som kan göras för att skapa mer jämlika villkor kring tillgången till litteratur och att främja läsning i hela landet genom digitala e-medietjänster. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Den demografiska utvecklingens effekt på biblioteken

Befolkningsökning i storstäderna och minskad befolkning på landsbygden ställer nya krav på landets kommunala bibliotek. Här berättar SKL:s kulturexpert Maria Jacobsson om hur utmaningarna kan lösas. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Alla barn har samma rättigheter

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Fanny Davidsson arbetar hos Barnombudsmannen som projektledare för regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken och berättar här vad det innebär. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Malmös biblioteksverksamhet för unga

KRUT är biblioteken i Malmös nya verksamhet för unga, en kreativ mötesplats för unga och unga vuxna som vill arrangera, skapa eller förändra. Bibliotekarien Rickard Sjöholm och kulturpedagogen Lisa Rydberg berättar om verksamheten. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Bubblan i bibblan

Genom att tänka kreativt, bryta invanda mönster och samverka har fritidsgård och bibliotek blivit en gemensam mötesplats för unga. Robert Hagström, tf bibliotekschef i Vårgårda, berättar. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bibliotopia

Den kognitiva revolutionen

Alfred Ruth har en bakgrund som it-entreprenör och är, förutom författare och föreläsare, även privat investerare och rådgivare i ett dussintal startups. Här ger han konkreta exempel på hur den pågående kognitiva revolutionen är på väg att förändra samhället mer grundligt än den industriella revolutionen, något som skapar nya förutsättningar för oss människor och vår demokrati. Inspelat den 11 april 2019 på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Arrangörer: Bibliotek i Väst och Kultur i Väst.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Är finanssystemet en bluff?

Är finanssystemet en bluff?

Ett samtal mellan Joris Luyendijk och Andreas Cervenka. Finansvärlden beskrivs ofta som en värld där girighet lättja och frosseri härskar, men är det verkligen den enskilde bankmannen som bär skulden eller står orsaken att finna i det system vi har byggt upp där bankerna fått orimligt mycket makt och inflytande på våra liv? Joris Luyendijk har skrivit den omtalade boken "Simma med hajar" som är en resa mot finansvärldens innersta. Andreas Cervenka är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet och författare till boken "Vad är pengar?". Moderator: Joel Dahlberg. Inspelat den 11 april 2016 på Kulturhuset, Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Oro

Vad oroar du dig för? Är oro bra för något? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.