Titta

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Om UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Föreläsningar och samtal från Hörselnedsättning, dövhet och kognition - en konferens om aktuell forskning. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Till första programmet

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition : Ensidig hörselnedsättningDela
 1. Vad är då problemet om man har
  en ensidig hörselnedsättning?

 2. Jo, dels har vi
  det vi kallar för huvudskugga.

 3. Det innebär att ljudet från
  den hörselskadade eller döva sidan-

 4. -dämpas till det hörande örat.

 5. Så där. Tack så mycket för
  att jag fick komma hit.

 6. Jag jobbar här i Linköping, så det
  var inte så långt att ta sig hit.

 7. Vi ska ägna några minuter åt
  att titta på vad det här är.

 8. Först kommer vi till problemet:
  Vad är det vi pratar om?

 9. Vi brukar ofta definiera
  en hörselnedsättning-

 10. -som en försämrad hörförmåga som är
  värre än 20 dB HL, alltså hörnivå.

 11. Den kan då vara sensorisk och sitta
  inne i hörselsnäckan eller på nerven-

 12. -eller konduktiv, där vi har problem
  med att få fram ljudet till snäckan.

 13. Men när vi pratar om dövhet då pratar
  vi om en avsaknad av hörförmåga.

 14. Man måste skilja på de här grupperna.
  De har helt olika förutsättningar.

 15. Sen måste vi titta på
  när man fick problemet.

 16. Den kan ju vara förvärvad.
  Ofta tittar vi på om vi har fått den-

 17. -efter det att vi har fått
  ett utvecklat språk - postlingualt.

 18. Då har vi bättre förutsättningar.
  Vi har ofta utvecklade nervbanor-

 19. -och vi har då möjlighet
  till en binaural förmåga-

 20. -det vill säga
  att vi kan koppla ihop våra två öron.

 21. Vad är då problemet om man har
  en ensidig hörselnedsättning?

 22. Jo, dels har vi
  det vi kallar för huvudskugga.

 23. Det innebär att ljudet från
  den hörselskadade eller döva sidan-

 24. -dämpas till det hörande örat.

 25. Det här kan mätas på olika sätt.
  Här har ni två olika grafer-

 26. -som båda visar att man hör väldigt
  mycket sämre på den döva sidan.

 27. Nu antar vi
  att vi hör ingenting på den sidan.

 28. För låga frekvenser går det ganska
  bra. Då hör vi i stort sett allting-

 29. -men för höga frekvenser,
  från 1 kHz och uppåt-

 30. -så får vi en dämpning av upp till
  20-30 decibel för höga frekvenser.

 31. Det innebär att vi har svårare
  att höra högfrekvent information.

 32. Finns det mer problem? Ja, ett minst
  lika stort eller större problem är-

 33. -att vi inte har
  vår binaurala hörselförmåga kvar.

 34. Binaural hörselförmåga bygger på
  att vi har två fungerande öron.

 35. Den binaurala förmågan
  är just de funktioner som är bättre-

 36. -när vi lyssnar med två öron
  om man jämför med bara ett öra.

 37. Det ger oss den rumsliga möjligheten
  att uppfatta hur stort ett rum är-

 38. -och vad det är för beskaffenheter
  där vi befinner oss.

 39. Vi har väldigt stora möjligheter
  att rent akustiskt höra detta.

 40. Det ger också möjlighet
  att höra varifrån ett ljud kommer.

 41. Vi kan också undertrycka störljud.
  Vi kan få dem dämpade.

 42. Vi har också den här möjligheten
  att frigöra oss från maskering.

 43. Det bygger på... Om vi tänker oss
  att ljudet kommer framifrån-

 44. -och så mäter vi hur ljudet ser ut
  vid de två öronen-

 45. -så ser ljuden exakt likadana ut.

 46. Att ni bara ser en blå graf överst
  beror på-

 47. -att den röda ligger under den blå.

 48. Så både vid vänster och höger öra
  ser det likadant ut.

 49. Men om vi flyttar ljudkällan till
  höger sida, som i det nedre exemplet-

 50. -då ser ni att de två signalerna
  skiljer sig markant mellan öronen.

 51. Hjärnan är programmerad
  så att vi kan utnyttja den infon-

 52. -och vi kan gruppera ljud
  som kommer från olika håll.

 53. Det ger oss god möjlighet
  att särskilja ljud.

 54. Det här är varför ni när ni minglar
  på kafferasten faktiskt kan höra-

 55. -vad de säger bakom er
  utan att behöva titta på dem.

 56. Det är vår binaurala förmåga.

 57. Det ger oss extremt stora fördelar
  att ha den gentemot att inte ha den.

 58. Man kan fråga sig hur vanligt det är
  att ha en ensidig hörselnedsättning.

 59. Det finns lite dåligt med data
  på det där.

 60. Det här är några data
  som jag grävde upp.

 61. Här definierades
  ensidig hörselnedsättning-

 62. -som att man har ett problem
  som är mer än 25 decibel.

 63. Då ser ni att det är
  en relativt stor andel ändå-

 64. -som har ett hörselproblem
  av den här karaktären.

 65. Bilateral nedsättning, det vill säga
  hörselnedsättning på båda sidor-

 66. -ökar markant med åldern-

 67. -medans den här ensidigheten ökar
  lite upp till åldersspannet 50 år-

 68. -och sen kan man säga
  att den bilaterala delen tar över.

 69. Men det finns ändå en markant andel
  personer med det här problemet.

 70. Sen kan man väl säga att om man har
  en ensidig nedsättning om 25 decibel-

 71. -så kanske det inte är
  ett jätteproblem-

 72. -och vi har lite att göra
  för att hjälpa den personen.

 73. Men om man har ett mer kraftigt
  problem så blir det större problem.

 74. På vilket sätt visar sig
  de här problemen?

 75. Man kan titta på hur det går i skolan
  om man har det som barn.

 76. Då finns det en del studier på detta.
  De här är från 80-talet.

 77. Vi mätte saker
  på ett annorlunda sätt då-

 78. -och vi rehabiliterade
  på ett annorlunda sätt än i dag.

 79. Men problematiken
  är ungefär samma i dag ändå.

 80. Om man tittar på
  vad man har för problem ser man-

 81. -att ungefär en tredjedel, om man gör
  ett genomsnitt av studierna-

 82. -har ett mätbart problem:

 83. Man blir underkänd i ett ämne, får gå
  om en klass eller behöver extra stöd.

 84. Så den här gruppen av barn-

 85. -har ett större problem
  än sina jämnåriga kamrater i skolan.

 86. Mycket beror ju på
  att man har svårare att höra-

 87. -när ljud kommer från den döva sidan
  eller den skadade sidan.

 88. Om man tittar på språkförståelse
  och språkutveckling-

 89. -så rapporterar de
  att de har svårare att höra-

 90. -framför allt
  när det är mycket ljud runtomkring.

 91. De har också svårare att lokalisera
  varifrån ljudet kommer-

 92. -vilket är den här
  binaurala effekten som man saknar.

 93. Det finns en del studier som visar på
  att man har lägre verbalt IQ-

 94. -men andra studier visar
  att det inte är så-

 95. -så man kan nog inte säga generellt
  att det finns en sån koppling där.

 96. Men i den generella språkutvecklingen
  ser man ingen skillnad-

 97. -mot normalhörande barn.

 98. Men man har svårare, framför allt har
  man svårare att höra i skolmiljöer.

 99. Så som den pedagogiska utvecklingen
  av skolan har skett-

 100. -så är det nog inte enklare
  för de här barnen i dag.

 101. Jag tror inte att de har det lättare
  i dagens skola än de hade tidigare.

 102. Om vi tittar på vuxna så finns det
  färre rapporter om konsekvenser där.

 103. Men man rapporterar ofta
  att man har en ökad trötthet-

 104. -och man har en ökad ansträngning.

 105. Man har problem med
  att lokalisera talare och ljudkällor.

 106. Man undviker ofta restaurangmiljöer
  för att det är mycket ljud.

 107. Det är svårt att kunna höra nåt
  i den typen av miljö.

 108. Men vi har mycket mindre information
  om hur det ser ut för vuxna.

 109. Så vad kan vi göra
  för den här gruppen av människor?

 110. Det beror mycket på vad det är
  för hörselnedsättning man har-

 111. -och vad personen har för behov.

 112. Så det finns ingen generell lösning:

 113. "Vid ensidig hörselnedsättning
  gör vi alltid så här."

 114. Utan det är väldigt individanpassat.

 115. Man kan säga lite generellt att om
  hörselskadan är upp till 80 dB HL-

 116. -så skulle vi kunna använda
  en konventionell hörapparat.

 117. Är det en konduktiv nedsättning
  skulle vi kunna använda-

 118. -förbättrande kirurgi
  eller benledningshörapparat.

 119. Det är oftast
  de två alternativen där.

 120. Men är det en ganska kraftig
  hörselnedsättning eller dövhet-

 121. -det vill säga
  över 60 dB HL och sämre-

 122. -då är det ofta en CROS-apparat.

 123. Det finns även möjlighet
  till cochleaimplantat.

 124. Om vi tittar lite mer i detalj
  på de här...

 125. Vad ger en hörapparat för en person
  med en måttlig ensidig nedsättning?

 126. Jo, den ger en hörförmåga. Personen
  får ljud på den skadade sidan.

 127. Man får en delvis binaural förmåga.
  Vi får en del av förmågan-

 128. -att undertrycka störande ljud
  och höra var ljud kommer ifrån.

 129. Problemet är
  att man ofta får en ojämn ljudbild.

 130. Man har ett väl fungerande öra-

 131. -och får en hörapparat
  på det sämre fungerande örat-

 132. -och det är svårt
  att koppla ihop de två ljudbilderna.

 133. Så många tycker att det är jobbigt
  att använda sin hörapparat.

 134. Man får förbättring
  i stort sett i alla situationer-

 135. -men det kan vara jobbigt
  att bära hörapparaten.

 136. Om den är konduktiv
  och vi har ett ledningshinder-

 137. -då har vi oftast en bra sensori-
  neural förmåga att höra ljudet.

 138. Då kan antingen kirurgi vara
  ett alternativ-

 139. -eller en benledningshörapparat.

 140. Där för vi in ljudet via
  skallvibrationer till hörselsnäckan.

 141. Det ger oss ofta
  ganska goda binaurala hörförmågor.

 142. De som får den här rehabiliteringen
  blir ofta ganska nöjda med den.

 143. Benledningshörapparater
  är inte jättelätta-

 144. -att få väl anpassade
  till ett normalt, fungerande öra.

 145. Dock får man korsstimulering:

 146. Ljudet från den skadade sidan
  går över till den hörande sidan-

 147. -och försämrar
  riktningshörselförmågan lite.

 148. Men man får egentligen förbättring
  i de flesta situationer.

 149. Om vi tittar på dem som har
  lite större hörselnedsättning-

 150. -så är det en CROS.

 151. Den bygger på att man plockar upp
  ljudet på den döva sidan-

 152. -och inte stimulerar den sidan-

 153. -utan man skickar över det ljudet
  till den hörande sidan.

 154. Man får då en möjlighet att höra ljud
  som kommer från alla håll.

 155. Däremot saknar vi riktningsförmågan-

 156. -så vi kan inte tala om att ljudet
  vi hörde kom från den döva sidan-

 157. -eftersom den hörande sidan
  får alla ljud.

 158. Det här ger oss en förbättring
  när det är ett ljud vi vill höra-

 159. -men är det ett ljud vi inte vill
  höra på den skadade sidan-

 160. -då får vi
  en försämrad lyssningssituation.

 161. Den som har den här typen av
  hjälpmedel behöver kunna kontrollera-

 162. -och alternativt
  kunna stänga av den ibland.

 163. Eftersom vi har bra,
  fungerande hörsel i vårt hörande öra-

 164. -så upplevs det ofta problematiskt
  att stoppa in nåt i det örat-

 165. -för att man på nåt sätt
  då försämrar den hörseln.

 166. Dessutom, om man då har bra hörsel
  så hör man alla de här brusljuden-

 167. -från själva apparatsystemet.
  Det kan upplevas som störande.

 168. Det är inte alla som får prova den
  typen av hjälpmedel som vill ha den.

 169. Man tycker att det blir mer störande
  än vad det hjälper.

 170. Den andra varianten av CROS
  som man använder är benledning.

 171. Då utnyttjar vi det här fenomenet
  att ljudet som går i skallbenet-

 172. -går till båda snäckorna.

 173. Då är det framför allt den hörande
  snäckan som plockar upp ljudet.

 174. I princip fungerar hörselupplevelsen-

 175. -på samma sätt
  som med en konventionell CROS:

 176. Vi får ljud från den döva sidan. Är
  det ljud vi vill höra så är det bra-

 177. -annars blir det en försämring.

 178. Så igen så måste man kunna hantera
  den här situationen.

 179. Dock är benledningshörapparater inte
  lika starka-

 180. -som konventionella hörapparater.
  De kan upplevas som lite svaga.

 181. Det finns de som tycker "Det här
  ger mig inte tillräckligt mycket"-

 182. -och väljer då att inte använda
  den typen av hörselförbättring.

 183. Sen finns det möjlighet
  att använda cochleaimplantat.

 184. Enligt den information jag har så är
  det ingenting vi gör i Sverige i dag-

 185. -av flera anledningar.

 186. I de få fall som jag känner till så
  har man haft väldigt svår tinnitus-

 187. -och därför får man
  ett cochleaimplantat.

 188. Det finns studier från framför allt
  Tyskland, Belgien och Holland-

 189. -där man har gjort mycket mer av den
  här typen av rehabiliteringsinsatser.

 190. De visar på att för vissa
  blir det jättebra men inte för andra.

 191. Vi stimulerar det döva örat
  med ett cochleaimplantat-

 192. -alltså elektrisk stimulering
  av snäckan.

 193. Problemet är att
  när man ska koppla ihop signalerna-

 194. -alltså det hörande örat
  och ett cochleaimplantat-

 195. -så låter de väldigt olika.
  För vissa blir det ett jätteproblem-

 196. -att upplevelserna är så olika.

 197. Men vi vet för lite
  om den här rehabiliteringen-

 198. -för att kunna säga om den är bra
  eller dålig och för vem.

 199. Om jag ska sammanfatta-

 200. -så finns det i dag personer som har
  ensidig hörselnedsättning och dövhet-

 201. -som har problem med det-

 202. -och vi ser på skolresultat att man
  har större problem än sina jämnåriga.

 203. Och det finns olika typer
  av hörselrehabiliterande system-

 204. -och erfarenhetsmässigt
  när man tittar på vem som ska ha vad-

 205. -så är det
  väldigt, väldigt behovsstyrt.

 206. Jag brukar säga att om en patient
  kommer in och har en ensidig dövhet-

 207. -och vill ha rehabiliteringseffekt
  så ska man titta på naglarna.

 208. Är det skit under naglarna hjälper
  oftast inte hörselförbättrande medel.

 209. Det handlar om att man förmodligen
  har en bullrig arbetssituation.

 210. Då har man väldigt lite nytta av det
  och upplever det mer som störande.

 211. De som har haft mest nytta av det
  är lärare-

 212. -där man har ett behov av
  att kunna höra från alla håll-

 213. -och personer som sitter mycket
  i möten av den karaktären-

 214. -men har en relativt kontrollerad
  ljudmiljö omkring sig.

 215. Det är oftast de
  som rapporterar god erfarenhet.

 216. Om vi jämför en konventionell CROS
  med en benlednings-CROS-

 217. -så gjorde vi en studie
  om vem som vill ha vad.

 218. En tredjedel ville ha benledning,
  en tredjedel ville ha konventionell-

 219. -och en tredjedel ville inte ha nåt.

 220. Vi kunde inte prediktera vem som
  ville ha vad, utan de fick prova.

 221. På det sättet såg vi vem som
  hade nytta av de olika hjälpmedlen.

 222. Så. Jag tror att jag stannar där.
  Tack så mycket.

 223. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ensidig hörselnedsättning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, har studerat ensidig hörselnedsättning och dövhet. Här beskriver han problematiken och de hjälpmedel som finns. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Dövhet, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, Hörselskador, Personer med funktionsnedsättning, Personer med hörselskada, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Ensidig hörselnedsättning

Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, har studerat ensidig hörselnedsättning och dövhet. Här beskriver han problematiken och de hjälpmedel som finns. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Om nyttan av cochleaimplantat

Elina Mäki-Torkko, professor i audiologi, har studerat nyttan med cochleaimplantat hos vuxna med grav hörselnedsättning. Hon belyser vikten av att hjälpa den här gruppen på grund av de konsekvenser som obehandlad hörselnedsättning leder till. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Lyssningsansträngning, förståelse och lärande

Birgitta Sahlén, professor i logopedi, berättar om lyssningsansträngning, förståelse och lärande i klassrummet för barn med hörselnedsättning. Måluppfyllelsen för barn med hörselnedsättning är fortfarande låg, trots hjälpmedel. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Kognitiv och språklig utveckling

Björn Lyxell, professor i psykologi, har studerat utvecklingen hos döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat och eller hörapparat. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Att förstå hur andra tänker och känner

Anett Sundqvist är forskare inom utvecklingspsykologi med bakgrund i logopedi och handikappvetenskap. Här berättar hon om hur inlevelseförmågan utvecklas hos barn med olika funktionsnedsättningar. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Hörselmätningar för hörselskadade barn

Heléne Hjertman, audionom och doktorand inom klinisk och experimentell medicin, berättar om sin forskning kring hörselskadade barns förmåga att höra i störande miljöer. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Panelsamtal om hörselnedsättning, dövhet och kognition

En panel med forskare och professorer svarar på publikfrågor om hörselnedsättning och dövhet. Medverkande: Heléne Lindström, Birgitta Sahlén, Björn Lyxell, Heléne Hjertman och Anett Sundqvist. Moderator: Marina Isaksson Blomkvist. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.