Titta

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Om UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Föreläsningar och samtal från Hörselnedsättning, dövhet och kognition - en konferens om aktuell forskning. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Till första programmet

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition : Panelsamtal om hörselnedsättning, dövhet och kognitionDela
 1. Att ha tillgång till ett språk
  är alltid viktigt-

 2. -vare sig det är teckenspråk
  eller talat.

 3. Om man har tillgång till två språk
  som fördjupar ens förståelse-

 4. -är det också viktigt.

 5. Då vill jag-

 6. -hälsa de forskare som har föreläst
  under eftermiddagen välkomna.

 7. Och till Heléne Lindström, som jobbar
  som specialpedagog i Norrköping.

 8. Du har inte föreläst här, så du ska
  få börja med att presentera dig.

 9. Jag jobbar som special- och hörsel-
  pedagog i Norrköpings elevhälsa.

 10. Mitt uppdrag är att jobba med
  fortbildning och nätverk-

 11. -för pedagoger och rektorer som har
  ansvar för hörselnedsatta elever.

 12. Heléne, du kommer att få bidra med
  det praktiknära perspektivet.

 13. Som sagt,
  nu har det kommit in mycket frågor.

 14. Vi börjar på en gång. - Då står det
  Birgitta på första frågan.

 15. "Skulle du kunna ge exempel på"-

 16. -"vanliga språkavvikelser
  hos barn med hörselnedsättning?"

 17. "T.ex. sämre ordförråd."
  Det vet de flesta att de har.

 18. Men eventuellt andra avvikelser.
  Vad är din erfarenhet kring det?

 19. Då ska vi se om jag hörs.

 20. Sämre ordförråd
  tycker jag var en bra gissning.

 21. Det är klart att det bygger på
  att man kan minnas hur nya ord lät-

 22. -för att man ska kunna
  lagra in nya ord.


 23. kommer det fonologiska systemet in.

 24. Ljudmässiga problem, eller
  sen ljudmässig språkljudsutveckling.

 25. Men sen ser vi också det
  på grammatiken ibland.

 26. Inte alltid, men småord
  med låg fonetisk substans kan missas.

 27. Alltså små prepositioner och ändelser
  som är obetonade-

 28. -som ofta missas.

 29. Så det finns också
  på den grammatiska sidan problem.

 30. Sen... En sak som knyter an till
  det som Anett pratade om-

 31. -är det här med det interaktiva,
  det pragmatiska.

 32. Alltså språkanvändningen-

 33. -som hänger ihop mycket med
  inlevelseförmåga och interaktion.

 34. Där kan vi se...
  Det tar ofta föräldrar upp.

 35. Problem med att förstå
  hur man ska uttrycka sig-

 36. -för att den andra ska förstå,
  så att säga.

 37. Jag tänker ställa frågan
  även till Heléne.

 38. Har du
  erfarenheter utav den här frågan?

 39. Om du i praktiken kan se avvikelser
  hos barn med hörselnedsättning.

 40. Kanske andra avvikelser än försämrat
  ordförråd. Är det nåt du känner igen?

 41. Den pragmatiska förmågan,
  som du pratar om...

 42. Just hur man kommunicerar
  och hur man tar kontakt-

 43. -är tydligt från när barnen är små,
  med turtagning-

 44. -och att man behöver jobba med det
  med barnet.

 45. Jag tänkte även höra med Björn ifall
  du har nånting som du vill bidra med.

 46. Inte den frågan, nej.
  Då går vi vidare.

 47. Då tar vi en fråga till dig, Björn.
  "Har man i forskning tittat på"-

 48. -"hur utvecklingen för barn ser ut
  i en teckenspråkig lärmiljö"-

 49. -"jämfört med en talmiljö?"

 50. Säkert, men det är ingenting
  som vi har fokuserat på.

 51. Jag kan inte den litteratur
  som har med det att göra.

 52. Men ja,
  jag tror definitivt att så har skett.

 53. Kan du ha några misstankar om
  om det skulle vara några skillnader?

 54. Nej. Är det en rent teckenspråkig
  miljö och barnen är teckenspråkiga-

 55. -då ska de undervisas på det språket,
  och det bör inte vara nån skillnad.

 56. Då har vi en fråga till Anett.
  Och den är så här:

 57. "Skillnad i inlevelseförmåga"-

 58. -"mellan barn med CI
  som har tillgång till teckenspråk"-

 59. -"och dem som inte har det."
  Skillnader i inlevelseförmågan-

 60. -mellan barn med CI som har tecken-
  språk och dem som inte har det.

 61. Jag har en sån här.

 62. Jag tänker att det beror på...

 63. Att ha tillgång till ett språk
  är alltid viktigt-

 64. -vare sig det är teckenspråk
  eller talat.

 65. Om man har tillgång till två språk
  som fördjupar ens förståelse-

 66. -är det också viktigt.
  Sen beror det ju på vad man har...

 67. Om man är hörande förälder
  som lär sig teckenspråk-

 68. -är man inte så bra på det i början.

 69. Då blir man bra på det efter ett tag.
  Men i början är man inte så bra.

 70. Man har inte tillgång till alla ord.

 71. Sen är det inte dumt att använda sig
  utav kroppsspråk, teckenspråk-

 72. -och allting du har
  för att kommunicera och interagera.

 73. En följdfråga till dig.

 74. Kan det vara så också när man får
  barnet med en hörselnedsättning-

 75. -att vissa delar ligger i ett mer
  naturligt språkförhållningssätt?

 76. Det ligger genuint att kommunicera
  med barnet med känsloregistret-

 77. -och att man visar på olika...
  Mer handfast och fysiskt.

 78. Om man får ett barn med hörsel-
  nedsättning, kan det komma av sig?

 79. Det är mycket råd runtomkring
  som man får.

 80. Kan det ha nån inverkan på
  den tidiga språkutvecklingen?

 81. Jag tänker det som jag sa
  när jag pratade om det.

 82. En döv förälder gör naturligt på
  ett annat sätt, för man behöver det.

 83. Man behöver vara mer fysisk.

 84. Om vi tittar på filmen
  på Selma och hennes mamma-

 85. -skulle vi ha hört Selma
  prata med mamma-

 86. -men vi såg inte hennes händer-

 87. -för vi gör kanske inte så
  när vi pratar med vårt hörande barn.

 88. Då kanske vi får lära oss
  ett annat sätt att kommunicera-

 89. -som är mer aktivt, mer fysiskt.
  Då hjälper det.

 90. Men det är nånting
  som vi måste lära oss.

 91. För det är inte naturligt
  i vår kultur, miljö och vårt språk.

 92. Då har jag en fråga till Heléne.

 93. "Hade ni testat tal i brus
  i fritt fält?"

 94. I studie två testade vi
  tal i brus i fritt fält.

 95. Men i studie ett
  använde vi oss av hörlurar.

 96. Så det är lite olika.

 97. Hade det nån betydelse?

 98. Tanken är att man med tiden
  ska använda sig av det i fritt fält.

 99. Men att kunna göra det i en skola
  med många barn är ju omöjligt.

 100. -Därför fick vi ta hörlurarna.
  -Okej.

 101. Jag vet inte om jag kan ställa den
  vidare till nån annan.

 102. Då ska vi se. Björn.

 103. "Angående betydelsen av att tidigt få
  ett cochleaimplantat (CI)"-

 104. -"finns det en koppling mellan det"-

 105. -"och att föräldrar
  som låter sina barn få CI tidigt"-

 106. -"också är mer engagerade i allmänhet
  i barnets utveckling?"

 107. Vi har inte sett
  nån skillnad i föräldraengagemang-

 108. -och tidpunkten när de får sitt CI.

 109. Poängen med att få ett CI tidigt...
  Det är bättre.

 110. Hjärnan är mer mottaglig för
  den typen av stimulus tidigt i livet.

 111. Vi kan se fördelar med en tidig
  implantationsålder på våra test.

 112. Man kan även se det om man gör neuro-
  fysiologiska mätningar på barnen.

 113. Okej. Jag kan svara igen.

 114. Fördelen med att få ett CI tidigt
  kan vi se i våra psykologiska test.

 115. Vi kan också se det om vi gör
  neurofysiologiska mätningar.

 116. Så det förekommer på den nivån också.

 117. Hur tidigt opererar man i dag?

 118. I Sverige vad jag vet så här långt...
  Det kan ha ändrats. Fem månader.

 119. Internationellt sett har jag
  hört talas om fyra månaders ålder.

 120. Vad det hänger ihop med... Det är
  saker som gör om man kan söva barnen.

 121. Men det är vad det är.

 122. Så från fem månader kan man operera
  cochleaimplantat i Sverige.

 123. Kan man tänka sig
  att det kommer ny teknik-

 124. -så att man kanske kan operera
  ännu tidigare? En framtidsfråga.

 125. Det behöver inte vara ny teknik.
  Det kan finnas andra metoder också.

 126. Det behöver inte vara
  att det är ett cochleaimplantat.

 127. Det kan vara medicinsk behandling...

 128. -Vila micken mot hakan.
  -Okej. Hörs det bättre?

 129. Det behöver inte handla om
  att det är cochleaimplantat.

 130. Det kan finnas andra metoder som gör
  att barn får auditiv stimulering.

 131. Jag tror
  att vi börjar närma oss en gräns-

 132. -kring det som är möjligt
  när det gäller operationsålder.

 133. Då har vi nästa fråga till Birgitta.

 134. "Du sa att många som har hörsel-
  nedsättning även har språkstörning."

 135. "Kan det vara så
  att de pratar som de hör?"

 136. "Visar sig språkstörningen även på
  teckenspråk om de använder det?"

 137. Det har jag svårt att svara på. Jag
  känner inte till nån forskning där.

 138. Men jag skulle kunna tänka mig det.

 139. Språkstörning har man
  på vilket språk man än har.

 140. Det är därför vi, när det gäller
  flerspråkiga barn, är noga med-

 141. -att testa båda språken. Eller
  tredjespråket också, om det går.

 142. En språkstörning är nåt generellt.
  Det drabbar inte bara ett språk.

 143. En följdfråga. Kan man tänka
  att man slarvar med begreppen?

 144. Kopplat till generell
  eller specifik språkstörning.

 145. Att en långsam språkutveckling
  kan uppfattas som en språkstörning.

 146. Finns det marginella skillnader?
  Ska vi förstå det på ett annat sätt-

 147. -för att det är
  mer kopplat till hörselnedsättningen?

 148. Det är problemet. Vi vet inte om det
  är kopplat till hörselnedsättningen.

 149. Vi brukar prata om samförekomst.

 150. Här ser vi en språkstörning som
  fyller kriterierna på språkstörning.

 151. Sen kan barnet också ha
  en hörselnedsättning.

 152. Och graden av hörselnedsättning-

 153. -är inte proportionell mot
  graden av språkliga problem.

 154. Så det finns barn med väldigt milda
  problem i sin språkliga förmåga-

 155. -som kan ha grava nedsättningar,
  och tvärtom.

 156. Så för att vara på den säkra sidan,
  säg inte-

 157. -att språkstörningen är orsakare
  av hörselnedsättningen.

 158. Utan det är en samförekomst
  i så fall.

 159. Heléne, vill du säga nånting om detta
  utifrån din erfarenhet på skolorna?

 160. Nej. Då spar vi det. Absolut.
  Vi fortsätter med Birgitta.

 161. "Ur lärarperspektiv
  upplevs fortbildningen positiv."

 162. "Hur upplevde eleverna det,
  och hur påverkades de?"

 163. Jag ska tolka det som
  att...eleverna skulle...

 164. De märkte naturligtvis att lärarna
  gjorde nånting efter lektionstid.

 165. Men om frågan gäller
  om det blev några positiva resultat-

 166. -på barnens betyg eller barnens
  upplevelse av arbetsro i klassrummet-

 167. -så vet jag inte det än.
  Vi har inte kommit så långt.

 168. Eftersom den sista av de fem
  testningarna på de här 224 barnen-

 169. -gjordes förra veckan.

 170. Så det är över 1 000 testtimmar
  vi har på 224 barn.

 171. Så jag kan faktiskt inte säga det.

 172. Men det är klart att det är det
  som är meningen med interventionen.

 173. Att det ska påverka barnen.

 174. Tack.
  - Då har vi en fråga till Anett.

 175. "Finns det tidiga interventioner
  kopplat till teckenspråk"-

 176. -"och medvetenhet om
  att utveckla inlevelseförmågan?"

 177. Det vet inte jag.

 178. Jag vet
  att det finns interventioner-

 179. -för barn på andra sätt
  som har problem-

 180. -för att föräldrarna
  ska bli bättre på att se sitt barn-

 181. -eller bättre på
  att tolka vad barnet gör.

 182. Det finns det för andra diagnoser.

 183. Men just vad det gäller
  till döva barn, det vet jag inte.

 184. Jag kan tänka att man lyfter
  theory of mind-perspektivet...

 185. Det är ett område nu som man pratar
  mer om kopplat till språkutveckling.

 186. Förut skulle man bygga ordförråd,
  imitera och säga lika.

 187. Där var vi ganska nöjda när vi kunde
  höra barnen upprepa samma sak.

 188. Så interaktionen
  och inlevelseförmågan-

 189. -kopplat också till
  att utveckla tänkandet-

 190. -är sånt
  som vi lyfter mer och mer nu.

 191. Jag tänker som Birgitta: Det är
  en del utav språk och pragmatik.

 192. Om du inte vet hur du ska prata,
  är det ingen vits att prata heller.

 193. Om du inte vet... Det är en del som
  det kanske inte går att skilja på.

 194. Det är en viktig del,
  men den tillhör språket. Tycker jag.

 195. Heléne, möter du det här
  ute i verksamheten?

 196. Att man pratar mer om interaktionen
  kopplat till språkutvecklingen?

 197. Jo, det tycker jag att man kan se.

 198. Inlevelseförmåga jobbar man med
  kring språk och social utveckling-

 199. -redan i förskolan
  och upp genom skolan.

 200. Man lär barn strategier och att sätta
  ord på sitt lärande och tänkande-

 201. -och också andras tänkande.

 202. Kan man också se det här med att...
  Språk handlar om språk.

 203. Det är språk, språk, språk när man
  tänker också att lyckas i skolan.

 204. Kan man också se
  det här med att man...

 205. För att kunna göra problemlösning-

 206. -måste du ha språket
  som verktyg för tänkandet.

 207. Jag tror att du, Anett,
  hade ett exempel där.

 208. Hur ni kunde se problemlösning
  med den lilla asken för plåster.

 209. Att man måste tänka på ett annat
  sätt. Det ligger pennor däri.

 210. Jobbar man mer medvetet med det
  kopplat till problemlösning?

 211. -Jobbar mer med vad?
  -Med tänkandet.

 212. Att få språket som verktyg
  för tänkandet-

 213. -där man kan
  jobba med problemlösning.

 214. -Om man jobbar med det i förskolan?
  -Det kanske är Heléne som ska svara.

 215. Jag tänker
  att det handlar om problemlösning.

 216. Att man sätter ord på det.
  Mycket av läroplanen handlar om det.

 217. Att man ska sätta ord på det
  och diskutera det i alla ämnen.

 218. Då ska vi se. Då ska vi gå vidare.
  - Då har vi en fråga till Björn.

 219. "Intressant om fonologisk träning."

 220. "Min fråga är: Finns forskning på"-

 221. -"hur barn med CI klarar
  resten av de språkliga områdena"-

 222. -"som semantik, morfologi,
  syntax och pragmatik?"

 223. Det var en stor fråga. Jag skickar
  micken direkt till Birgitta.

 224. Och jag har
  så dåligt korttidsminne...

 225. Nämen, jag kan börja med... Det sista
  minns man bäst. Om det fanns...

 226. Vad pragmatik...

 227. Då tror jag att jag sa alldeles nyss-

 228. -att det vi ser när vi gör analyser
  av barn med cochleaimplantat...

 229. I samtal ser vi
  att de obetonade småorden droppar.

 230. Om man tänker på morfologisk
  eller grammatisk nivå.

 231. När det gäller interaktion-

 232. -har vi gjort studier på barn med CI
  i samtal med hörande kamrater.

 233. Och faktiskt
  ser vi en skillnad på dem-

 234. -och de resultat i studier
  om hörande barn med språkstörning-

 235. -som vi läser om.

 236. Hörande barn med språkstörning
  är ofta undfallande-

 237. -mindre aktiva
  och tar mindre initiativ i samtal-

 238. -medan barnen med cochleaimplantat
  är mer förekommande-

 239. -och tar mer plats och initiativ.

 240. När vi gjorde de tidigaste studierna
  på samtalsinteraktion-

 241. -trodde vi att det var för att de som
  opererade sina barn för 15 år sen-

 242. -var föräldrar som var extremt
  engagerade och fick uppmärksamhet.

 243. Det är inte ovanligt längre med CI.
  Vi har gjort samma på en grupp barn-

 244. -som är yngre
  och som fick sina implantat tidigare-

 245. -och ser lite grann samma trend:
  Att barnen är ganska...

 246. Man pratar om performative bias. De
  är mycket initiativtagande i samtal.

 247. Det kan vara så
  att om man tar initiativ till samtal-

 248. -så märks det inte
  att man inte har förstått.

 249. Man förekommer i stället för att
  förekommas. Det är det pragmatiska.

 250. Var det nånting...? Fonologisk nivå?

 251. Då har vi behandlat...

 252. Tack så mycket.
  - Då får Heléne en fråga här.

 253. "Hur går hint till?"

 254. "Ska barnen peka på en bild
  eller upprepa meningen?"

 255. De ska upprepa meningen.
  De får höra meningen i bruset.

 256. Sen får de instruktionerna
  att de ska lyssna och upprepa.

 257. Och gärna gissa. Det kan bli
  roliga meningar emellanåt.

 258. Men barn är ganska bra på
  att bara härma.

 259. De lägger inte så mycket värdering
  i meningen, utan de härmar.

 260. Okej. Medverkade barnen?
  Var det lätt att få dem att medverka?

 261. Ja. De var papegojor,
  så det fungerade jättebra.

 262. Då kommer nästa fråga
  till hela panelen.

 263. "Många av de barn vi pratat om i dag
  lägger mycket träning"-

 264. -"kopplat till den talade språk-
  utvecklingen och lyssningsträning."

 265. "Hur tänker ni kring den reflektion
  Västanviks rektor hade?"

 266. "Finns det en risk att vårdnadshavare
  väljer bort teckenspråk?"

 267. Ska vi ta till dig, Heléne?

 268. Den erfarenheten har jag
  från vår kommun.

 269. Att vårdnadshavare
  väljer bort teckenspråk.

 270. Största delen av vår kommuns elever
  går kvar i Norrköpings kommun.

 271. Jag kan se behovet av-

 272. -föräldrars förståelse för sitt barns
  behov av stöd i språkutvecklingen.

 273. Man behöver göra gemensamt arbete,
  region och skola eller förskola.

 274. Eftersom vi behöver komma i gång
  tidigt.

 275. Är det nån mer här som...?

 276. Jag vet inte om vårdnadshavare
  aktivt väljer bort det.

 277. Jag kan bara tänka mig...
  Jag ser barn med CI-

 278. -som kommer
  till barnplantornas läger.

 279. Då ser jag de här små barnen
  som nu får CI väldigt tidigt.

 280. Även om föräldrarna går teckenspråks-
  utbildning och barnet lär sig tecken-

 281. -släpper barnen ofta detta
  när de börjar prata själva.

 282. När de känner att det funkar.

 283. Jag är inte säker på att det är
  vårdnadshavarna som gör det aktivt.

 284. När barnet pratar på, vilket många
  barn gör snabbt, lätt och tidigt nu-

 285. -så är det lite konstigt
  om man som förälder...

 286. Det kan kännas konstigt för föräldern
  att hålla fast vid det.

 287. Men... Så jag tror faktiskt att...

 288. Jag håller med om att jag tror
  att i fler familjer släpper man det.

 289. Björn, vill du göra nån tanke?
  - Anett?

 290. -Jag håller med Birgitta.
  -Du håller med Birgitta. Precis.

 291. Jag har en fråga till Björn.

 292. "Ni hade testat barnens läsförmåga.
  Du pratade om att den var bra."

 293. "Men hur såg läsförståelsen ut?"

 294. Barn med CI som vi har testat
  hade i regel bra läsförståelse.

 295. Det var nånstans
  mellan 75 % och upp till 80 %-

 296. -som hade samma läsförståelsegrad som
  hörande barn med typisk utveckling-

 297. -som var åldersmatchade. Vi har
  använt olika test på läsförståelse.

 298. Men vi får samma resultat
  oberoende hur vi testar.

 299. Nåt som vi var förvånade över...
  I forskningslitteraturen-

 300. -är skillnaden liten
  mellan barn med CI och hörande barn-

 301. -när det gäller läsförståelse.

 302. Det som har att göra med lästest...

 303. Vi kanske inte har så bra lästest.
  Det är ett mindre språk än engelska.

 304. Så det tar i regel väldigt lång tid
  att konstruera de här lästesten.

 305. Men det sätt som vi har testat det på
  liknar internationella studier.

 306. Det var roligt att höra!
  - Är det nån mer som...?

 307. Heléne, ser du nåt av det här? Nej?

 308. Då har jag en mer personlig fråga
  till Birgitta.

 309. Jag har hört dig många gånger.

 310. Du inledde din presentation i dag
  så här... Du säger:

 311. "Trots tekniska och attitydmässiga
  landvinningar och bättre prognos"-

 312. -"löper fortfarande barn med CI
  eller hörapparat högre risk"-

 313. -"än barn i normalpopulationen för
  språksvaghet eller språkstörning."

 314. Då tänker jag:
  Hur tänker du kring det här?

 315. Kan du beskriva vad som skulle
  behövas för att vi ska komma längre?

 316. Utifrån din erfarenhet. Du har
  hållit på i det här fältet så länge.

 317. Med den här slutsatsen att man kanske
  skulle ha kommit längre-

 318. -vad skulle vi behöva göra?

 319. Jag vet inte vad jag ska svara.
  Jag tror aldrig att vi kommer ner-

 320. -till samma siffra
  som i normalpopulationen.

 321. För det är ju så här att...

 322. I många familjer
  med hörselnedsättning-

 323. -finns det ärftlighet
  för språkrelaterade problem.

 324. Så det är multifaktoriellt,
  det här med en språkstörning.

 325. Så därför kan jag säga att...

 326. Ja. Så. Vi kommer aldrig
  att komma ner i så låga procent.

 327. Jag tror att din fråga handlar om
  vad man kan göra i skolan.

 328. Många barn med språkstörning i dag
  har ett dolt handikapp.

 329. Man märker inte att de inte förstår.

 330. Eller så maskerar en hörselnedsätt-
  ning en språkstörning. Man kan tänka:

 331. "Barnet är hörselnedsatt.
  Därför utvecklas inte språket."

 332. Speciellt på förståelsesidan
  är vi dåliga i skolan på-

 333. -att ta reda på
  om barnen förstår ord.

 334. Det var lite vitsen med
  vår lärarfortbildning.

 335. Att kunna jobba med djup förståelse
  av ord.

 336. Ordförrådet är extremt centralt.

 337. Så då kommer vi in på det där med
  lärarnas... Vad ska jag säga?

 338. Lärarnas grundutbildning när det
  gäller språk och språkintervention.

 339. Lärare går på en massa kurser.

 340. Det är svårt
  att få koncentrera sig på en sak.

 341. Lärare ska ofta vara generalister.

 342. Är det det problemet du tänker på
  när det gäller framtiden?

 343. Jo, det är det jag tänker på.

 344. Många i publiken,
  inklusive mig, är praktiker.

 345. Vi jobbar hands-on
  med den här målgruppen.

 346. Man försöker tänka utifrån
  forskningen: "Vad kan vi göra?"

 347. "Hur kan vi bli bättre?"

 348. Jag tänkte utifrån din erfarenhet,
  eftersom du har tittat på det här-

 349. -om du hade nån idé om det.

 350. Rent hands-on kan jag säga... Utifrån
  de här fortbildningserfarenheterna-

 351. -tycker jag att lärare ska kräva
  sanerade ljud- och ljusmiljöer.

 352. Skolor ska också lägga mer krut på-

 353. -att lärare mår bra i sina röster-

 354. -och att lärare får tid att dela
  erfarenheter med videoinspelningar.

 355. Det är ett vinnande koncept
  att få se sig själv.

 356. Många lärare är otroligt osäkra på-

 357. -hur de ska handskas med en klass
  med två barn med hörselnedsättning-

 358. -och tre flerspråkiga barn
  som inte förstår svenska.

 359. Det här blir inte så lätt.

 360. Så jag tror att man måste tänka nytt-

 361. -när det gäller lärarutbildning
  och fortbildning av lärare.

 362. Tack för det!

 363. Då tar vi frågan vidare till Anett.

 364. Jag ser att klockan går.

 365. "Varför hade ni med
  en grupp barn med CI"-

 366. -"med teckenspråkiga
  eller tecknande föräldrar?"

 367. "Hade varit intressant
  att se inlevelseförmågan"-

 368. -"i jämförelse mellan dessa grupper."

 369. Vi hade inte med några... Va?

 370. "Varför hade ni
  med en grupp CI-barn"-

 371. -"med teckenspråkiga
  eller tecknande föräldrar?"

 372. Vi hade inte med nån...

 373. Vi hade med barn med CI.

 374. Och det var inte med döva föräldrar.

 375. Jag pratade om döva föräldrar
  bara för att förklara-

 376. -att just inlevelseförmågan
  behöver man göra på ett annat sätt-

 377. -om barnet inte hör.
  Man behöver agera på ett annat sätt.

 378. Man kan inte bara förlita sig på
  talet som man gör med hörande barn.

 379. Men våra barn i studien var barn
  med CI som inte hade döva föräldrar.

 380. Sen hade vi en kontrollgrupp
  med hörande barn.

 381. Vad bra! Då fick vi ett klargörande.
  - Då tar vi en fråga till Björn.

 382. "Har man sett skillnad
  mellan CI-barn som har teckenspråk"-

 383. -"och dem som inte har det?"

 384. Det beror på vad man tittar på. Nej,
  egentligen inga större skillnader.

 385. Men det beror på vad man tittar på.
  Man ska inte säga aldrig.

 386. Nej...

 387. Då fortsätter jag här.
  Jag tar nästa papper.

 388. "Hur gammal är din studie
  och pågår den fortfarande?"

 389. Den studie som jag redovisade i dag
  är en pågående studie.

 390. Vi började samla data 2003.

 391. Vi har samlat data sen dess.
  Vi fortsätter med det också i den.

 392. Vi har uppdaterat testerna utifrån
  det nya i forskningslitteraturen-

 393. -och så vilar vi i det.

 394. Huvudresultaten är i princip desamma
  som vi såg när vi började med det.

 395. Vad vi ser nu-

 396. -är skillnader mellan barn med CI och
  hörande barn med typisk utveckling.

 397. Och att skillnaderna framför allt
  ligger i de fonologiska aspekterna.

 398. Men vi ser också en reducerad
  skillnad mellan barn med CI-

 399. -och normalhörande barn
  med typisk utveckling.

 400. Skillnaden är kvar,
  men den minskar ordentligt.

 401. Det har framför allt
  att göra med operationsåldern.

 402. Att den är tidig. Att det
  finns med... Att det är bilateralt.

 403. Sen är det andra aspekter som har
  kommit in, som det här med AVT.

 404. Såna saker. Det kan också spela in.

 405. AVT är audio-verbal therapy.

 406. Det handlar om
  föräldrainterventioner-

 407. -som är strukturerade på ett visst
  sätt. Med den metoden behövs...

 408. Man behöver förklara vad i metoden
  som gör att det här blir bättre.

 409. Det återstår att göra. Det ser ut
  att vara bra, men det räcker inte.

 410. Jag tänker vidare: Har ni inte gjort
  gruppen mer homogen?

 411. En ganska stor procentsats barn har
  ytterligare funktionsnedsättningar.

 412. Så ni har renodlat gruppen.
  Stämmer det?

 413. Ja, det har vi gjort.

 414. Det där är mer en
  forskningsstrategisk grej vi gjort.

 415. Vi vet väldigt lite
  om den här populationen barn.

 416. Vi visste ännu mindre
  när vi började.

 417. För att bedriva nån form av forskning
  gör vi en homogen grupp av det.

 418. Så homogen som möjligt.

 419. Förutsättningar för att nån gång
  kunna säga nåt om de andra barnen-

 420. -som har ytterligare funktionsvaria-
  tioner är att ha bra kunskap om...

 421. De är döva, men de har ingen
  ytterligare funktionsnedsättning.

 422. Så det är inget annat val
  än forskningsstrategi-

 423. -som gör det.

 424. Pratar man om döva barn,
  är det 30 % eller lite mer-

 425. -som har
  ytterligare funktionsvariationer.

 426. Forskar man på den gruppen? Det är
  en grupp som har mer komplicerade...

 427. Vi behöver kanske veta mer om kombi-
  nationerna av funktionsnedsättningar.

 428. Inte mycket när det gäller
  den gruppen barn.

 429. Vi har tittat på barn
  som har olika dövblindsyndrom.

 430. Ushers syndrom, Alströms syndrom
  och så vidare.

 431. Det är inte mycket. Men det är en
  svår grupp att bedriva forskning på.

 432. Därför att de är väldigt få
  och så vidare.

 433. Heléne, möter du barn som har
  hörselnedsättning och olika teknik-

 434. -men också har andra
  funktionsnedsättningar?

 435. Jo, eller snarare personalen
  som arbetar där.

 436. Och det blir väldigt viktigt
  med samverkan kring de här barnen-

 437. -och att man tar till vara
  den kompetens som finns-

 438. -och analyserar vad som behövs.

 439. Och att man anpassar lärmiljön
  till elevernas behov.

 440. Eller barnens behov.

 441. Den gruppen hoppas jag
  att nån kommer att titta på.

 442. Det är ett behov
  för oss som jobbar med de här barnen.

 443. Även vuxna, för den delen.

 444. Då ska vi se. Jag vet inte
  om vi hinner med nån mer fråga.

 445. Jag ska titta på Mary.
  Ska vi runda av? Ja, då gör vi det.

 446. Då vill jag säga tack till Heléne,
  Anett, Heléne, Birgitta och Björn-

 447. -som har medverkat
  i den här frågestunden! Tack!

 448. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Panelsamtal om hörselnedsättning, dövhet och kognition

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En panel med forskare och professorer svarar på publikfrågor om hörselnedsättning och dövhet. Medverkande: Heléne Lindström, Birgitta Sahlén, Björn Lyxell, Heléne Hjertman och Anett Sundqvist. Moderator: Marina Isaksson Blomkvist. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Dövhet, Hörselskador, Medicin, Otologi, Otorinolarynologi, Öron
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Ensidig hörselnedsättning

Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, har studerat ensidig hörselnedsättning och dövhet. Här beskriver han problematiken och de hjälpmedel som finns. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Om nyttan av cochleaimplantat

Elina Mäki-Torkko, professor i audiologi, har studerat nyttan med cochleaimplantat hos vuxna med grav hörselnedsättning. Hon belyser vikten av att hjälpa den här gruppen på grund av de konsekvenser som obehandlad hörselnedsättning leder till. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Lyssningsansträngning, förståelse och lärande

Birgitta Sahlén, professor i logopedi, berättar om lyssningsansträngning, förståelse och lärande i klassrummet för barn med hörselnedsättning. Måluppfyllelsen för barn med hörselnedsättning är fortfarande låg, trots hjälpmedel. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Kognitiv och språklig utveckling

Björn Lyxell, professor i psykologi, har studerat utvecklingen hos döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat och eller hörapparat. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Att förstå hur andra tänker och känner

Anett Sundqvist är forskare inom utvecklingspsykologi med bakgrund i logopedi och handikappvetenskap. Här berättar hon om hur inlevelseförmågan utvecklas hos barn med olika funktionsnedsättningar. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Hörselmätningar för hörselskadade barn

Heléne Hjertman, audionom och doktorand inom klinisk och experimentell medicin, berättar om sin forskning kring hörselskadade barns förmåga att höra i störande miljöer. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Panelsamtal om hörselnedsättning, dövhet och kognition

En panel med forskare och professorer svarar på publikfrågor om hörselnedsättning och dövhet. Medverkande: Heléne Lindström, Birgitta Sahlén, Björn Lyxell, Heléne Hjertman och Anett Sundqvist. Moderator: Marina Isaksson Blomkvist. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.