Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019 : Litterära plagiatDela
 1. Hoffman förfalskade också USA:s
  presidenters namnteckningar-

 2. -och sålde dem dyrt.

 3. Vi startar från Stockholm
  sommaren 1946.

 4. Två svenska medicinstuderande
  hade det tråkigt.

 5. De drack öl på tu man hand-

 6. -och hade spenderat hela kvällen
  tillsammans.

 7. I något skede
  kom den ene på-

 8. -att svenska litteraturvärlden
  borde ruskas om.

 9. Männen tog svenska modernisters
  diktböcker från hyllan-

 10. -och började läsa
  säregna verser ur dem.

 11. De bestämde sig-

 12. -för att snabbt skriva en egen bok
  enligt samma mönster.

 13. De skulle alltså skriva en parodi
  på hurdana dikter-

 14. -modernisterna i Sverige skrev.

 15. Under en natt, i fyllan-

 16. -skrev de en text,
  som de lika ivrigt skickade-

 17. -till det svenska förlaget Bonniers.

 18. Det dröjde inte länge
  innan Bonniers tog kontakt-

 19. -och ville publicera diktsamlingen.

 20. Så skedde.

 21. Dessa två diktare,
  dessa medicinstuderande-

 22. -var Lars Gyllensten
  och Torgny Greitz.

 23. Under pseudonymen Jan Wictor
  publicerade de boken-

 24. -vars namn är "Camera obscura".

 25. I boken parodierar de alltså
  svenska poeter.

 26. Det roliga var-

 27. -att strax efter att diktsamlingen
  kommit ut-

 28. -skrev Erik Lindegren,
  en av tidens kändaste poeter-

 29. -som Gyllensten och Greitz
  också parodierar i sin bok-

 30. -en recension som publicerades-

 31. i Dagens Nyheter eller
  i Svenska Dagbladet.

 32. Han skrev att
  "poetens intelligens är obestridlig".

 33. "Poetens intelligens är obestridlig".

 34. Strax efter recensionen-

 35. -började det ryktas att Jan Wictor
  kanske inte är en riktig person.

 36. Att det kanske var frågan om
  ett litterärt skämt.

 37. Kanske det var frågan om det.

 38. Så gick det sedan-

 39. -att Gyllensten och Greitz
  i december 1946 skrev-

 40. ett slags manifest som delgav-

 41. -att de skrivit ett litterärt skämt
  vars syfte var att påvisa-

 42. -att svensk modernistisk lyrik
  är bara nonsens.

 43. Vem som helst kan skriva den
  till och med i fyllan-

 44. -genom att ta en bok från hyllan
  och kopiera dess verser.

 45. Om man tänker på Svenska Akademiens
  händelser på sista tiden-

 46. -så blev Lars Gyllensten
  sedermera författare.

 47. Han blev nog läkare,
  men lämnade yrket på 50-talet.

 48. Han blev författare på heltid.

 49. Han blev även medlem
  i Svenska Akademien.

 50. Men hans litterära karriär
  började med en förfalskning.

 51. Detta mitt föredrag handlar om
  litterära förfalskningar.

 52. "Camera obscura" är ett exempel
  på litterär förfalskning.

 53. Tillsammans med Sanna Nyqvist
  har jag ifjol publicerat boken-

 54. "Litterära förfalskningar -

 55. -bedrägerier, plagiat
  och kreativa lån".

 56. Boken behandlar diverse
  förfalskningar i skönlitteraturen.

 57. Litteraturförfalskningar
  hör till konstförfalskningar.

 58. Ibland dyker det upp fall-

 59. -i vilka någon säljer till exempel
  "nästan äkta" Picasso-tavlor-

 60. och får stora summor för dem.

 61. De är också konstförfalskningar.

 62. I denna bok behandlar vi endast
  skönlitterära förfalskningar.

 63. Jag vill tala lite om
  bokens struktur.

 64. Den första delen utgör
  en inledning till ämnet.

 65. Vad är en litterär förfalskning?

 66. Hurdan har författarens roll varit
  genom historien?

 67. Vad är plagiat och vad är inte det?

 68. Plagiat hör till
  litterära förfalskningar.

 69. I bokens andra del-

 70. -finns exempel på olika fall.

 71. Nyqvist har skrivit
  om utländska fall.

 72. Hon har behandlat bland annat
  "Ossians sånger" från 1700-talet-

 73. Oscar Wilde, en intressant
  mångfacetterad förfalskare-

 74. och den svenske Fabian Kastner-

 75. -som också skrev dikter
  med plagieringsmetoden.

 76. Jag diskuterar inhemska fall.

 77. I boken har jag behandlat
  akademikern V. A. Koskenniemi-

 78. som gjorde diktöversättningar.

 79. De var nästan ordagranna
  översättningar-

 80. -från till exempel fransk
  och svensk poesi.

 81. Han publicerade dem under eget namn.

 82. Jag ska återvända senare till
  Mauri Sariolas fall.

 83. Anja Kauranen, numera Snellman-

 84. -som år 1995 blev fast...

 85. Eller hon misstänktes
  när det gällde "Pelon maantiede"-

 86. -för plagiat eller för
  överdriven användning av citat.

 87. I denna bok bevisar jag-

 88. -att dessa anklagelser-

 89. -var i Kauranens/Snellmans fall
  förstorade eller överdrivna.

 90. Vad är en litterär förfalskning?

 91. Vad betyder det när det sägs
  att någon förfalskar eller plagierar?

 92. I den vetenskapliga världen
  pratas det ibland om plagiat.

 93. Ibland får man höra om
  någon politiker-

 94. -som misstänks ha plagierat
  någon annan i sitt slutarbete.

 95. Vetenskapliga världens plagiat
  skiljer sig från konstplagiat.

 96. I skönlitteraturen har man alltid
  fått använda citat.

 97. I skönlitteraturen har författaren
  inte behövt nämna sina källor.

 98. Det behövs inga källförteckningar,
  i motsats till vetenskaparen-

 99. -som skriver vetenskaplig text.

 100. I boken delade vi förfalskningarna
  i tre grupper.

 101. I första gruppen finns
  de egentliga förfalskningarna.

 102. Som exempel fungerar de fall-

 103. i vilka någon person
  offentligt meddelar-

 104. -att han eller hon har hittat en känd
  författares opublicerade manuskript.

 105. Ett typexempel kunde vara-

 106. -att någon i Finland
  offentligt meddelade-

 107. -att han eller hon har hittat
  ett manus av Minna Canth.

 108. Ingen har någonsin läst
  eller lagt märke till det.

 109. Det hittades i något arkiv.

 110. Ett annat exempel på förfalskningar
  är plagiatet.

 111. Det är säkert den vanligaste och
  kändaste litterära förfalskningen.

 112. Man lånar och tillskansar sig text
  av en annan författare utan lov.

 113. Det tredje fallet som vi behandlar
  är identitetsbedrägeriet.

 114. Som författare uppträder någon annan
  än den påstådda författaren.

 115. Exemplet som inledde mitt föredrag,
  d.v.s. Jan Wictors "Camera obscura"-

 116. -är ett typexempel på
  identitetsbedrägeri.

 117. Man ville medvetet lura läsarna-

 118. -skribenten var inte den
  som han påstod sig vara.

 119. Här är den medvetna intentionen
  viktig.

 120. Pseudonymer har alltid funnits.
  Och täcknamn.

 121. Det har alltid funnits författare
  som skriver i skydd av täcknamn.

 122. Ni vet att det för tillfället är
  val i Finland.

 123. Om en politikers biografi publiceras,
  till exempel Juha Sipiläs-

 124. kan vi fråga om Juha Sipilä
  har skrivit den ensam-

 125. -eller kunde en så kallad
  spökskrivare ha skrivit den.

 126. Ganska ofta är det spökskrivare
  bakom politikers texter.

 127. Ett egentligt identitetsbedrägeri
  ser dock annorlunda ut.

 128. På alla dessa litterära
  förfalskningar ska jag ge-

 129. -ett exempel var
  på alla olika typer.

 130. Ett exempel på en egentlig
  förfalskning-

 131. -det vill säga en förfalskning av
  ett skönlitterärt manuskript-

 132. -kunde vara Mark Hoffmans
  Emily Dickinsons diktförfalskning.

 133. Ni ser att det på bilden står
  "Utah State Prison".

 134. Hoffman är för tillfället i fängelse.

 135. Men inte för att ha förfalskat
  Emily Dickinsons dikter.

 136. Han var brottslig
  även på andra sätt.

 137. Det var med en bomb han...
  Jag minns inte hur.

 138. Han sände en fiende en bomb
  som dödade två personer.

 139. Därför är han i fängelse. Han
  förfalskade även mormonskrifter.

 140. I sitt liv hade han mycket...

 141. Han ville kritisera mormonkyrkan-

 142. -och förfalskade således kyrkans
  grundare Joseph Smiths skrifter.

 143. Han sålde dem dyrt
  till mormonkyrkan.

 144. Dessutom förfalskade han
  Emily Dickinsons dikter.

 145. Enskilda dikter. Han utvecklade
  ett bläck för ändamålet-

 146. -för att dikterna
  skulle se äkta ut.

 147. En av dessa dikter,
  som han själv skrev-

 148. -såldes vid Sothebys auktion
  för 21 000 dollar.

 149. För en mycket stor summa.

 150. Hoffman förfalskade även USA:s
  presidenters namnteckningar-

 151. -och sålde dem dyrt.

 152. Han var alltså en mycket skicklig
  förfalskare-

 153. -men stor skurk även på andra sätt.

 154. Om ni är intresserade
  handlar denna Simon Worrals bok-

 155. -om Mark Hoffman och hans liv...

 156. Boken "The Poet And the Murderer"
  berättar om hans liv-

 157. -och om hurdana litterära
  förfalskningar han har gjort.

 158. Här framgår på sätt och vis det-

 159. -att under förfalskarens karriär
  är litterära förfalskningar sällan-

 160. -ett enskilt brott.

 161. Ofta har förfalskarna begått
  även andra brott.

 162. Det kunde ännu nämnas-

 163. -att detta att Hoffman för en
  diktförfalskning fick 21 000 dollar-

 164. -är mycket exceptionellt.
  Om ni har tänkt förfalska konst-

 165. -om ni planerar sådant av
  ekonomiska skäl-

 166. -lönar det sig inte att förfalska
  dikter eller manuskript.

 167. De brukar inte...

 168. Man får inte mycket för dem.
  Det är bättre att förfalska grafik.

 169. För bildkonstförfalskningar
  får man mycket mer pengar-

 170. -än för diktförfalskningar eller
  andra skönlitterära förfalskningar.

 171. Ett andra exempel på dessa tre.

 172. Ett bra exempel på plagiat är-

 173. -av Mika Waltarins kända verk
  "Rikets fiender".

 174. Waltari är känd för
  sina historiska romaner.

 175. "Rikets fiender" översattes till
  engelska och fick titeln "The Roman".

 176. För ungefär 15 år sedan-

 177. -publicerade den amerikanske
  journalisten Colin Slater-

 178. -plötsligt verket "Lindum Colonia".

 179. Boken "Lindum Colonia"
  är ord för ord samma-

 180. -som Mika Waltaris "The Roman".

 181. Bara namnet har bytts ut.

 182. Colin Slater är...

 183. Denna bok säljs fortfarande
  på Amazon.

 184. Egentligen är det Mika Waltaris
  verk med annat namn.

 185. Man har inte fått bort den
  från marknaden-

 186. -för Waltaris arvingar, som har
  upphovsrätt till Waltaris verk-

 187. -har antagligen inte velat börja
  en rättsprocess i USA.

 188. De är svåra fall.

 189. Upphovsrättsintrånget är grundligt-

 190. -men hur ska Slaters verk
  dras tillbaka från marknaden?

 191. Om den publicerats till exempel
  i USA. Det kan vara svårt.

 192. Detta hör till de fräckaste exemplen
  på vad plagiat kan vara.

 193. En annan människas verk, i detta
  fall i översatt version-

 194. -publiceras i annat land
  under annan titel.

 195. Sedan tar vi ett exempel
  på identitetsbedrägeri.

 196. Romain Gary, en fransk
  multikulturell författare.

 197. Han publicerade en bok
  under pseudonymen Émile Ajar.

 198. Det var ett täcknamn.

 199. Han ville skriva något
  självbiografiskt och känsligt.

 200. Det hände ett sådant
  litet misstag-

 201. -att Gary hade redan publicerat
  romaner under eget namn.

 202. Han var redan känd författare
  i Frankrike.

 203. Den nya romanen publicerade han
  på 70-talet som Émile Ajar.

 204. Han hade redan innan
  vunnit Goncourtpriset.

 205. Goncourt är Frankrikes
  viktigaste litteraturpris-

 206. -som samma person tyvärr inte
  kan få två gånger.

 207. Men han fick priset för boken
  han skrivit under namnet Ajar.

 208. Goncourtpriset alltså.

 209. Han ville inte avslöja
  sitt litterära skämt.

 210. Det att han inte hade velat
  skriva romanen under eget namn.

 211. Det skedde på sätt och vis
  ett misstag.

 212. Folk visste inte vem
  Émile Ajar var.

 213. Inte ens Goncourtakademin som
  utser vinnaren visste det.

 214. Vad gjorde Romain Gary då?

 215. Han anställde sin släkting
  Paul Pavlowitch-

 216. -att agera i offentligheten
  som Émile Ajar.

 217. Han ville inte avslöja
  att han själv hade skrivit boken.

 218. På slutet av 70-talet
  i Frankrike-

 219. -steg Romain Garys släkting
  Paul Pavlowitch-

 220. -fram för att motta priset.

 221. Han uppträdde som författare.

 222. Detta var intressant även därför-

 223. -att när Ajars belönade verk
  publicerades i Finland-

 224. -översatt av Annikki Suni
  som "Elämä edessäpäin"-

 225. -står det i bokens fliktext-

 226. -att "Émile Ajar är en pseudonym
  som väckte våldsam nyfikenhet".

 227. "Senare avslöjades hemligheten".

 228. "Émile Ajars riktiga namn är
  Paul Pavlowitch."

 229. "Pavlowitch är en montenegrinsk man
  som levt ett färggrant liv-

 230. -och som dessutom är, överraskande
  nog, Romain Garys systerson."

 231. Det är säkert så.

 232. Men informationen som förläggaren
  fick år -78 stämmer inte.

 233. Det var faktiskt inte
  Garys systerson-

 234. -utan Gary själv som hade skrivit
  ifrågavarande bok.

 235. Denna hemlighet avslöjades
  först på 80-talet-

 236. -efter att Romain Gary tyvärr
  hade begått självmord.

 237. Ingen vet orsaken.

 238. Var stressen som den litterära
  förfalskningen orsakade så stor?

 239. Ett identitetsbedrägeri
  hade tagit plats.

 240. Klarade han inte av det
  eller var orsaken något annat?

 241. Det kan jag inte svara på.

 242. Identitetsbedrägerier kan få
  även sådana följder.

 243. Varför förfalskar den litterära
  förfalskaren?

 244. Vilken är orsaken till
  att folk plagierar-

 245. -eller att författare vill
  förfalska litteratur?

 246. I boken presenterar vi
  tre möjliga orsaker.

 247. Det finns psykologiska, ideologiska
  och litteraturkritiska orsaker.

 248. Psykologiska orsaker kan vara
  t.ex. pengar, rykte och ära.

 249. Det har alltid varit ärofyllt
  att träda fram som författare.

 250. Genom att publicera ett toppverk
  kan man tjäna pengar.

 251. Det kan även handla om
  mentala problem.

 252. I vissa fall, som jag
  i detta föredrag behandlar-

 253. -kan man spekulera
  om dessa författare-

 254. -haft mentala problem av något slag.

 255. En del söker kanske spänning.

 256. Andra söker kanske medlidande
  eller medkänsla.

 257. Sedan har vi exempel
  på ideologiska orsaker.

 258. Till exempel att bygga
  en nationell ideologi-

 259. -eller pedagogiska mål av något slag.

 260. Det kan även finnas
  litteraturkritiska orsaker.

 261. Liksom i "Camera obscura"
  som jag inledde med.

 262. Dessa medicinstuderande
  som uppträdde som Jan Wictor-

 263. -ville tydligt påvisa-

 264. -att kritiker kanske inte
  förstår litterär parodi.

 265. Jag ska visa exempel
  på alla dessa fall.

 266. På psykologiska, ideologiska
  och litteraturkritiska orsaker.

 267. Ett exempel på en förfalskning
  gjord av ideologiska orsaker-

 268. -är James Macphersons "Ossians
  sånger", som kom ut på 1760-talet.

 269. James Macpherson var forskare-

 270. -och en nationalistisk man.

 271. Från skotska högländerna
  beslöt han samla-

 272. -hjältedikter på gaeliska
  genom att vandra runt i trakten.

 273. Han ville ge det skotska folket
  en fin nationell historia.

 274. När "Ossians sånger" publicerades-

 275. -publicerades de på engelska.

 276. Macpherson sa att han upptecknat
  balladerna på gaeliska-

 277. -och sedan översatt dem
  till engelska.

 278. Han påstod att de var-

 279. -fortsättning
  på en gaelisk muntlig tradition.

 280. Hans syfte var-

 281. -att ge Skottland
  en egen nationell historia.

 282. I dessa dikter var
  Ossian hjälten Fingals...

 283. Denna heroiska fars
  son Ossian.

 284. Ossian var berättaren
  i denna diktsamling.

 285. Genom dessa ville han visa
  hurdan-

 286. -de skotska högländernas
  andliga och nationella tradition är.

 287. Ganska snart började man misstänka
  att dikterna inte var äkta-

 288. -och att Macpherson inte har
  gått runt i högländerna-

 289. -och samlat texter av lokala
  diktsångare.

 290. Till exempel rika skotska köpmän-

 291. -erbjöd Macpherson
  en stor summa pengar-

 292. -för att han skulle offentliggöra sina
  ursprungliga gaeliska anteckningar-

 293. -så att man kunde verifiera
  att han hade samlat dem.

 294. Macpherson gjorde det.
  Tillsammans med en vän-

 295. -hade han översatt de engelska
  texterna till gaeliska.

 296. Han publicerade senare dikterna
  även på gaeliska.

 297. Vad är det som är intressant
  med detta?

 298. Numera vet man att dikterna
  var påhittade av Macpherson.

 299. De hade dock en otroligt stor
  inverkan på 1800-talet.

 300. I 1800-talets Europa
  spriddes nationalismen.

 301. En nationalistisk väckelse
  tog plats.

 302. Låt oss tänka t.ex. på Finland
  och "Kalevala" och "Kanteletar".

 303. På 1800-talet gick Elias Lönnrot
  runt i Vita Karelen-

 304. och samlade finska folkets
  nationella, muntliga tradition.

 305. På samma sätt som Macpherson
  påstod sig ha gjort.

 306. Han skapade "Kalevala"
  och "Kanteletar"-

 307. -som nu är grundverk i vår
  nationella tradition.

 308. På grund av Macphersons bakgrund
  har man också misstänkt-

 309. -att "Kalevala" och "Kanteletar"
  kunde vara förfalskningar-

 310. -men litteraturforskaren
  Väinö Kaukonen-

 311. -bevisade redan för årtionden sedan-

 312. -hur mycket Lönnrot på riktigt
  har samlat-

 313. -texter som grundar sig
  på muntlig tradition-

 314. -och hur mycket av texten som är
  påhittad av Lönnrot själv.

 315. Lönnrot är på säker mark-

 316. -för han har också dokumenterat
  vad han har gjort och samlat.

 317. Finska "Kalevala" kan inte
  anses vara en litterär förfalskning.

 318. I motsats till Macphersons verk
  som var Lönnrots förebild.

 319. Sedan har vi t.ex. tjeckerna
  Václav Hanka och Josef Linda-

 320. -som var språkvetare
  på 1800-talet.

 321. De beslöt också
  i panslavistisk anda-

 322. -att de slaviska språken ska få
  sin traditionella historia.

 323. Även Hanka och Linda
  publicerade plötsligt-

 324. -manuskript som de påstod skulle ge
  tjeckiska folket en egen historia.

 325. Senare visade det sig
  att också de var förfalskningar.

 326. Men i lika mån läses de fortfarande.

 327. De inverkade på att tjeckerna har
  en egen nationalistisk historia.

 328. James Macpherson hade stor inverkan
  även på Goethe.

 329. "Den unge Werthers lidanden"
  är romantikens kultverk.

 330. I "Den unge Werthers lidanden"-

 331. -hänvisar Goethe många gånger
  till "Ossians sånger".

 332. "Ossians sånger" har haft en
  otroligt stor inverkan-

 333. -trots att det är
  en litterär förfalskning.

 334. Sedan till de psykologiska
  orsakerna. Varför förfalska?

 335. Nu går vi närmare nutiden.

 336. I boken behandlar jag
  Binjamin Wilkomirski-

 337. -en schweizisk man
  som föddes 1941.

 338. År 1995 publicerade han boken
  "Bruhstücke - aus einer Kindheit".

 339. Verket är enligt Wilkomirski själv
  en memoar om förintelsen.

 340. I den berättar han hur han
  hamnade i Auschwitz.

 341. Hur den berömde,
  grymme läkaren Josef Mengele-

 342. -gjorde experiment på honom.

 343. Hur han som litet barn
  räddades från Auschwitz-

 344. -och kom till en schweizisk
  fosterfamilj-

 345. -där han levde sin barndom.

 346. Ganska snart efter att denna
  förintelseskildring publicerats-

 347. -började man misstänka den.

 348. Man började fråga sig om Wilkomirski
  verkligen är Wilkomirski.

 349. Har han en sådan bakgrund?

 350. Snart framgick det att han egentligen
  är Bruno Dösseker-

 351. -en schweizisk klarinettist
  utan koppling till förintelsen.

 352. Men ni förstår: förintelsen säljer.

 353. Förintelseskildringar
  är fortfarande böcker-

 354. -som säljs i stora mängder
  världen över.

 355. Det är också ett bra sätt om
  man söker medkänsla och medlidande.

 356. Binjamin Wilkomirski reste även
  runt i Mellaneuropas skolor-

 357. -och talade om sina förintelseminnen.

 358. Han berättade åt eleverna
  om sina erfarenheter i Auschwitz.

 359. Hans partner under en tid
  vad Laurel Rose Willson.

 360. Jag ska först berätta om
  Laurel Rose Willsons tidigare verk.

 361. Willson blev känd med sin bok
  "Satan's Underground".

 362. I boken berättar hon
  chockerande upplevelser-

 363. -om hur hon blev offer för en
  sexuell och religiös kult.

 364. Hon hade spenderat sin barndom där-

 365. -och fått genomlida allt möjligt
  i kulten.

 366. Hon publicerade boken
  under namnet Lauren Stratford.

 367. När hon sedan gästade
  amerikanska talk shower-

 368. -började många misstänka
  hennes berättelse.

 369. De kände till denna kvinna-

 370. -och visste att Stratford i själva
  verket var Laurel Rose Willson.

 371. Hon blev alltså fast för att
  inte har hört till någon kult.

 372. Hennes verk var ingen memoar
  så som hon påstått.

 373. Detta hindrade inte Wilson
  från att agera.

 374. Efter några år beslöt hon-

 375. -skriva en memoar om förintelsen.

 376. Följande bok, som hon efter
  pausen skrev-

 377. -var en memoar om hennes barndom
  som offer för förintelsen.

 378. Då publicerade hon sitt verk
  under namnet Laura Grabowski.

 379. Och för att denna historia
  inte skulle vara tråkig-

 380. -så av någon konstig anledning-

 381. -var Willson i kontakt med
  Binjamin Wilkomirski.

 382. De turnerade tillsammans
  som förintelseöverlevare-

 383. -i mellaneuropeiska skolor.

 384. Först senare framgick det-

 385. -att bådas grej var fejk.
  Båda var förfalskare.

 386. Hän kan man kanske också
  misstänka...

 387. Jag har läst många
  analyser av Willson.

 388. Ganska många lyfter fram det
  att Willson-

 389. -hade något verkligt trauma
  i sin barndom.

 390. Ingen vet varför hon har
  hittat på nya barndomsminnen.

 391. Kontexterna bara ändras.

 392. Det har misstänkts att hon
  haft mentala problem-

 393. -som kan ha varit orsaken
  till vad hon gjorde.

 394. Det är ett intressant fall.

 395. Man börjar fundera i vilken mån-

 396. till exempel skönlitterära memoarer
  är "sant".

 397. Hur mycket bedrar folk
  i det de berättar?

 398. Inte alla förstås.

 399. I detta fall har fuskaspekten
  upphöjts till tio.

 400. Vi har också litteraturkritiska
  orsaker.

 401. Här har vi två exempel.
  Ur finska litteraturen-

 402. -Pentti Haanpääs fall
  och det amerikanska fallet-

 403. -"Naked Came the Stranger"
  från 1960-talet.

 404. "Naked Came the Stranger"-

 405. -var ett verk skrivet av cirka
  20 amerikanska journalister.

 406. Dessa journalister hade
  på slutet av 60-talet-

 407. -blivit trötta på att man
  i amerikanska kändisvärlden-

 408. -kom för lätt i rampljuset.

 409. På för svaga grunder.

 410. De hade också märkt-

 411. -att de populäraste romanerna-

 412. -brukade handla om sex
  av dålig kvalitet.

 413. De bestämde sig för att skriva
  ett så dåligt verk som möjligt.

 414. Varje journalist
  skrev ett kapitel-

 415. -som bara beskriver sex
  och sexupplevelser.

 416. Författarens "namn"
  var Penelope Ashe.

 417. De skrev sämsta möjliga text-

 418. -som behandlade sex.

 419. De tog kontakt med ett förlag
  som gick med på publicera verket.

 420. Boken blev en säljsuccé.

 421. Tre månader efter att den
  kommit ut-

 422. -hade den sålt i nästan
  100 000 exemplar.

 423. Även Penelope Ashe
  trädde fram.

 424. Mike McGrady var en av
  journalisterna-

 425. -som var med i projektet.

 426. En släkting till honom anställdes
  för att spela Penelope Ashe.

 427. Hon gästade amerikanska talk shower-

 428. -och berättade om sina sexupplevelser.
  Boken sålde allt mer.

 429. Någon tid senare-

 430. -steg skribenterna fram och meddelade
  att "så här gick det till".

 431. "Vi påvisade att amerikanska folket
  har dålig litteratursmak."

 432. "Sådan skit har sålt så bra."

 433. Det gick faktiskt så-

 434. -att journalisterna avslöjade att
  det var ett litteraturkritiskt skämt.

 435. De ville visa att läsarna inte
  uppskattar kvalitetslitteratur.

 436. Under sin karriär misstänktes
  Pentti Haanpää-

 437. -för att plagiera James Joyce.

 438. Han skulle ha skrivit noveller
  som plagierar Joyce.

 439. Den finska litteraturvetaren
  Eino Kauppinen-

 440. -har behandlat detta ämne.

 441. Jag vet inte vad som är
  den slutgiltiga sanningen.

 442. Matti Salminen som skrev
  Haanpääs biografi konstaterar-

 443. -att han inte tror på
  plagiatförklaringen.

 444. Jag anser-

 445. -att texterna i vilka Haanpää påstås
  ha plagierat Joyce-

 446. -är mer stilpastischer, d.v.s.
  inspirerade av stilen i-

 447. James Joyces novellsamling
  "Dublinbor".

 448. I sin Haanpää-biografi
  föreslår Salminen-

 449. -att det skulle ha varit ett slag
  mot Haanpääs kritiker.

 450. Haanpää ansågs vara
  ett cyklande naturgeni.

 451. Han är en självlärd författare
  och inte skollärd.

 452. Det sades också...

 453. Eller Salminen föreslog-

 454. -att Haanpää skulle ha velat
  göra narr av sina kritiker.

 455. Han kan också engelska.

 456. "Dublinbor" hade inte ännu
  översatts till finska.

 457. Men han kunde ändå imitera
  den engelskspråkige mästaren.

 458. Det är liksom en hyllning
  åt James Joyce-

 459. -och en smocka åt
  litteraturkritikerna-

 460. -som inte uppskattade
  Haanpääs litterära stil.

 461. Som avslutning vill jag
  nämna en liten, intressant kedja.

 462. Mauri Sariola är säkert
  ett bekant namn för många av er.

 463. En av finska litteraturens
  största bedragare.

 464. Mauri Sariola föddes i Hattula
  år 1924.

 465. Han jobbade en tid som journalist-

 466. -tills han blev deckarförfattare
  på heltid.

 467. Han har en mycket stor produktion.

 468. Under sin livstid misstänktes han
  för tre olika plagiat.

 469. I vårt verk behandlar jag
  det mest kända.

 470. Detta plagiatfall
  är från år -69.

 471. Sariola hade på 60-talet börjat skriva
  under pseudonymen Esko Laukko.

 472. När han lämnade journalistyrket-

 473. -var han otroligt produktiv men han
  led också av konstant pengabrist.

 474. Han ville kanalisera sin produktion
  på två olika namn.

 475. Han skrev deckare under namnet
  Mauri Sariola-

 476. -men på 60-talet även några deckare
  som Esko Laukko.

 477. Under namnet Laukko publicerade han
  "Sen yli käy vain tuuli viheltäen".

 478. Snart efter att boken publicerats-

 479. -började man misstänka
  att den var för lik-

 480. -den amerikanske deckarförfattaren-

 481. Bill S. Ballingers bok
  "The Tooth and The Nail".

 482. Detta stämmer faktiskt.

 483. Jag har i denna bok
  jämfört dessa verk.

 484. Man kan säga att Mauri Sariola
  som Esko Laukko-

 485. -har efterliknat t.ex. personer.
  De är likadana.

 486. I Ballingers bok
  dör en rik man.

 487. En oljepamp i Texas dör
  och bränns i sitt eget hus.

 488. I Laukkos bok kretsar intrigen
  kring samma händelse.

 489. Istället för oljepampen från Texas-

 490. -rör man sig bland överklassen
  i Helsingfors.

 491. Den finska miljön...

 492. Den amerikanska miljön
  har ändrats till finsk.

 493. Intrigen löper likartat.

 494. Berättarlösningarna är liknande
  i varje kapitel.

 495. Läsaren får intrycket-

 496. -att Sariola har skrivit
  med Ballingers bok-

 497. -på skrivbordet och
  tagit efter handlingen.

 498. Han skrev om verket så-

 499. -att dess händelser har placerats
  i finsk miljö.

 500. Mauri Sariola själv ansåg-

 501. -att "vad är det med det".
  "Bill S. Ballinger klagar i onödan."

 502. Han skrev med täcknamn
  i tidningen:

 503. "Om någon i Liechtenstein
  kopierade mig-

 504. -skulle jag inte kräva
  ersättning."

 505. "Jag skulle säga att det gör
  ingenting. Sådant händer."

 506. "Bill S. Ballinger
  har bara fått reklam."

 507. "Han borde vara nöjd
  för att hans namn lyfts fram-

 508. -för i Finland känner
  ingen honom."

 509. Sariola var mycket arrogant.

 510. Sedan började han leka
  katt och råtta -leken.

 511. Det skedde så-

 512. -att på 60-talets slut skilde Sariola
  sig från sin första fru.

 513. Han hittade en ny maka,
  Tuula Sariola.

 514. Tuula Sariola-

 515. -fick ibland i offentligheten
  leka Esko Laukko.

 516. Mauri Sariola bad
  sina journalistvänner-

 517. -skriva till exempel i
  tidningen Hymy-

 518. -hur pseudonymen Esko Laukko
  i själva verket var Tuula Sariola.

 519. Ibland skrev han själv artiklar-

 520. -i vilka Esko Laukko och Mauri Sariola
  var oense om något.

 521. Tidningen Hymy bevittnade även
  alla tiders bröllop.

 522. Esko Laukko och Mauri Sariola
  sa "ja" på Teneriffa.

 523. Hymy kanske även pungade ut
  med festpengar.

 524. Så att säga.

 525. Denna katt och råtta -lek fungerade.

 526. Sariola kunde redan innan
  Facebook och Instagram-

 527. utnyttja medierna till sin fördel.

 528. Han utnyttjade plagieringsgrejen
  tillfullo.

 529. Han tänkte att allt ståhej
  främjar bokförsäljningen.

 530. Intressant är förstås det...

 531. Vi tar detta exempel.

 532. Laukkos nästa bok var
  "Taivas kuin kerjäläisnuttu".

 533. Vems bild är det på pärmen?

 534. Det är Esko Laukko själv.

 535. Det är Tuula Sariola
  som är på pärmen.

 536. Med det hänvisar man förstås-

 537. -till att man testar litteraturen
  med decanterglas.

 538. Och det där...

 539. Det är lite roligt-

 540. -för på 2000-talet-

 541. -började Tuula Sariola publicera böcker
  efter Mauri Sariolas död på 90-talet.

 542. Hon hann publicera cirka 16 verk-

 543. -tills det blev känt-

 544. -att böckerna på riktigt var skrivna
  av Ritva Sarkola.

 545. Ritva Sarkola är en journalist
  från Mäntyharju-

 546. -och Mauri och Tuula Sariolas
  långvariga vän.

 547. Det var hon som hade under
  Tuula Sariolas namn-

 548. -skrivit deckarna.

 549. Sarkola var trött på detta-

 550. -för hon tänkte-

 551. att hennes litterära karriär
  kunde bli helt-

 552. -utan den uppskattning
  som den förtjänade.

 553. Hon gick till ett förlag
  som hette Myllylahti.

 554. Hon började publicera romaner
  under eget namn.

 555. I detta samband-

 556. -avlöjades Sarkola/Sariola-fallet-

 557. -av Myllylahtis förläggare.

 558. Vad var det då
  som var problematiskt?

 559. Varför var det etiskt fel?

 560. I princip vore det inget problem
  om inte...

 561. I alla tider har författare
  skrivit under pseudonymer.

 562. Tuula Sariola var ett bra brand.

 563. Hon var redan ett av Mauri Sariola
  skapat deckarbrand.

 564. Det var bra att börja skriva
  deckare under Sariolas namn.

 565. Det var säkert förståeligt-

 566. -att Sarkola gjort en dylik deal
  med sin vän Sariola.

 567. Etiskt tvivelaktigt var det-

 568. -att de sökt stipendier av
  t.ex. finska staten.

 569. Tuula Sariola hade sökt
  biblioteksbidrag-

 570. -utan att nämna att Sarkola
  var inblandad.

 571. Min uppfattning är-

 572. -att Tuula Sariola inte hade deltagit
  i texterna på annat sätt-

 573. -än genom att besöka förläggaren.
  Förläggaren visste inte heller-

 574. -att böckerna inte var skrivna
  av Sariola.

 575. Sariola hade skött samarbetet
  med förlaget.

 576. Hon hade besökt förläggaren
  och uppträtt på bokmässor.

 577. Ritva Sarkola hade gjort det verkliga
  jobbet, d.v.s. skrivit.

 578. Till slut-

 579. -fick Tuula Sariola betala-

 580. -tillbaka det hon fått i stipendier
  p.g.a. bidragsbedrägeri.

 581. Tiden håller på att ta slut-

 582. -men vi tar ännu ett exempel.

 583. Den självpublicerande författaren
  Reijo Lyijynen från Nokia.

 584. Mauri Sariola hör till den finska
  litteraturens största bedragare.

 585. Det är klart en bedragare ska bedras
  och en plagierare plagieras.

 586. Den självpublicerande författaren
  Reijo Lyijynen från Nokia-

 587. -plagierade Mauri Sariola.

 588. För cirka tio år sedan skrev han
  boken "Vain taivas tietää".

 589. Till boken hade han snott material
  från sex av Sariolas verk...

 590. Han hade gjort ett kollage av det
  och skapat sin egen bok.

 591. Mauri Sariola -föreningen-

 592. -upptäckte detta samband.

 593. Misstankarna anmäldes
  till polisen i Birkaland-

 594. -att det möjligen handlar om
  litterärt plagiat.

 595. Till slut
  i tingsrätten i Birkaland-

 596. -blev Reijo Lyijynen dömd.

 597. Han måste betala Sariolas arvtagare-

 598. -det vill säga Tuula Sariola
  pengar-

 599. -för att Mauri Sariolas texter
  hade plagierats.

 600. Så kan det alltså gå
  även bland bättre folk.

 601. Plagieringarna varvas och de
  litterära förfalskningarna förvrids.

 602. Kanske det är bra att sluta här.

 603. Bara ett par ord till.

 604. Några observationer.

 605. Samma text i olika tider kan vara
  en förfalskning eller inte vara det.

 606. Litterära trender och uppfattningar
  ändras.

 607. Först måste det utredas,
  inte utpekas.

 608. Ganska ofta börjar man tala
  att någon har plagierat-

 609. -fast man inte ens har läst
  verken i fråga.

 610. Det är ofta mycket svårt
  att bevisa plagiat.

 611. I skönlitteratur är gränsen mellan
  plagiat och icke-plagiat-

 612. -mycket svårdefinierad.

 613. Det lönar sig alltid
  att bedöma försiktigt-

 614. -och inte genast börja
  gapa om plagiat.

 615. Litterära förfalskningar har
  inte alltid negativa konsekvenser.

 616. De kan förnya litteraturen
  och kulturen-

 617. -liksom "Ossians sånger" gjorde.

 618. Till den punkten hann jag inte idag.

 619. Upphovsrättslagarna motsvarar inte
  alltid dagens sätt att skapa konst.

 620. Det är helt klart-

 621. -att det är så. Upphovsrättslagarna
  är från 60-talet.

 622. De borde uppdateras till att
  motsvara dagens krav.

 623. Tack.

 624. Översättning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Litterära plagiat

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur mycket får en författare eller skribent låna från andra inom ramen för konstnärlig frihet? Universitetslektor Outi Oja talar om litterära plagiat: hur författare genom tiderna har lånat ord och handlingar av andra konstnärer samt plagierat och stulit deras identitet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Litteraturestetik, Litteraturvetenskap, Plagiat
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Arbete med finska i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen och är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli. Kommunen strävar aktivt efter att det finska språket ska vara levande i Övertorneå. Här visar Sari Oja exempel på kommunens språkarbete samt ger idéer och inspiration till att arbeta med finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Litterära plagiat

Hur mycket får en författare eller skribent låna från andra inom ramen för konstnärlig frihet? Universitetslektor Outi Oja talar om litterära plagiat: hur författare genom tiderna har lånat ord och handlingar av andra konstnärer samt plagierat och stulit deras identitet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språken i det självständiga Finland

Hur ser språksituationen ut i Finland när invandringen har ökat antalet talade språk i landet? Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, ger en språkgenomgång från självständigheten till nutiden och spanar om framtiden för Finlands språk på 2030-talet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språkrådets finska språkrådgivning

Rättstavnings- och grammatikfrågor är vanligt förekommande till Språkrådets rådgivning i finska. Vilka kontaktar den finska språkrådgivningen, och har det skett någon förändring under en tioårsperiod? Språkvårdarna Tarja Larsson och Henna Leskelä berättar om kartläggningen. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Nyord i finskan

Gubbyoga, jäktkultur och mobilmedgivande är några av de nyord som tillkom finskan under 2018. Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, berättar om teman och trender som påverkar ordens väg till finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Hästboken som samtidsdokument

Den traditionella hästboken som genre har öppnat upp för en ny typ av problematisering. Genusproblematik, kritik av kärnfamiljen, stallhierarki, mobbning och klasskillnader lyfts fram. I detta panelsamtal möts fem författare som alla har tagit hästboken till en ny nivå utan att förlora kärnan i den populära genren. Medverkande: Catharina Hansson, Lena Furberg, Pia Hagmar, Lin Hallberg och Malin Eriksson. Moderator: Ada Wester. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 25 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Semic, B Wahlströms, Bonnier Carlsen och Bokförlaget Opal.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Same same men olika

Nils-Jovnna är 12 år och renskötare. Han går i sexan i sameskolan i Kiruna där man både talar samiska och svenska. Han vet att det hänger på honom och andra unga samer att föra samiskan vidare. Alla barn har rätt till sitt ursprung och sitt språk men hur är det att veta om att kulturen man kommer från är hotad och kan försvinna?