Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2019 med temat: "Natur i förvandling - främmande arter och naturvård". Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019 : Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet?Dela
 1. Det vi jobbar med,
  i ett nordiskt samarbete, är-

 2. -"if you can't beat them, eat them".

 3. Jag skulle ljuga om jag sa
  att jag inte är nervös-

 4. -efter att vi har pratat
  om hur hemska de här arterna är.

 5. Jag hoppas vi kan få ett annat
  perspektiv efter det här föredraget.

 6. Då ska vi se om jag
  kan få den här att fungera. Så där.

 7. Hela dagen har vi pratat om negativa
  effekter med invasiva arter.

 8. Det finns en hel agenda-

 9. -som arterna kan använda sig av för
  att påverka våra inhemska ekosystem.

 10. Det finns också problem med att bara
  fokusera på de negativa effekterna.

 11. Det ingår i definitionen
  av invasiv art-

 12. -att det är en art som har en negativ
  ekologisk eller ekonomisk skada.

 13. Men det här skapar ett bias
  i vår kunskap om de här arterna.

 14. Man studerar hot
  i stället för värden.

 15. Språkbruket gör att man
  automatiskt associerar arterna-

 16. -till negativa effekter.

 17. Studier där negativa effekter inte
  dokumenteras publiceras knappt ens.

 18. Det här gör att det blir en klar
  kunskapsbrist om de här arterna.

 19. Det här får
  ganska stora konsekvenser-

 20. -när man gör bedömningar
  av påverkan på ekosystem-

 21. -och skapar
  de klassificeringar vi jobbar med.

 22. Hur gör man en vettig bedömning
  om man bara vet halva sanningen?

 23. Jag ska prata
  om de positiva effekterna.

 24. Invasiva arter kan påverka
  våra ekosystem i många aspekter.

 25. Jag exemplifierar med en art
  jag har jobbat mycket med sen 2010-

 26. -det invasiva stillahavsostronet,
  och lite andra exempel.

 27. En vanlig positiv påverkan
  invasiva arter kan ha-

 28. -är att skapa nya livsmiljöer.

 29. Om vi pratar om stillahavsostronet
  så pratar vi ofta om biodiversitet-

 30. -och risken för en lägre
  biodiversitet p.g.a. invasiva arter.

 31. Vi blev oroliga när arten kom hit,
  och tittade på ekosystemeffekter.

 32. Vi jämförde biodiversitet-

 33. -i blåmusselbankar,
  på barbottnar och i ostronmiljöer.

 34. Vi har en likvärdig diversitet
  i blåmusselbankar och ostronbankar.

 35. Diversiteten i de här miljöerna
  är högre-

 36. -än i kontrollmiljöer
  eller bara bottnar.

 37. Det intressanta var att vi kunde se
  en väldigt positiv effekt-

 38. -av tomma skal.

 39. De var gynnsamma för stationära
  fiskarter som använder dem som bon.

 40. Det kan i förlängningen få positiva
  effekter för kommersiella fiskarter-

 41. -som livnär sig
  på stationära fiskarter.

 42. Stillahavsmusslan
  gynnade också inhemska bivalver.

 43. Det har varit mycket diskussioner om-

 44. -att stillahavsostron konkurrerar ut
  våra inhemska bivalver.

 45. Men inom forskningen har man sett-

 46. -att stillahavsostron fungerar
  som ett substrat för blåmusslor-

 47. -och att de kan skydda blåmusslorna
  mot predatorer.

 48. Man får en ökad bottenfällning och en
  ökad överlevnad av blåmusslor-

 49. -om de blandar sig
  med stillahavsostron.

 50. Nylig forskning
  visar att stillahavsostronen-

 51. -kan vara positiva
  för vårt inhemska platta ostron.

 52. Här vet man väldigt lite.
  Det är inte den enda sanningen.

 53. Man har fått en återetablering
  av platta ostron i Holland-

 54. -där har man saknat arten i många år-

 55. -p.g.a. att stillahavsostron
  används som substrat.

 56. Men inte bara stillahavsostron
  bidrar med de positiva effekterna.

 57. Vi har tidigare under dagen
  hört om jättebalsamin-

 58. -som har många negativa effekter.

 59. Men just för
  springkornsstjälkvecklaren...

 60. Jag är marinbiolog.
  Det är en fjäril.

 61. Den var tidigare rödlistad,
  men tack vare jättebalsaminen-

 62. -som fjärilen använder som värdväxt,
  är den inte rödlistad längre.

 63. Den har ökat så mycket.

 64. Ett annat exempel är en liten fågel
  som heter pilempid-

 65. -som var utrotningshotad i USA
  p.g.a. habitatdestruktion.

 66. Numera bygger den bon
  i en invasiv art som heter tamarisk.

 67. Kontentan, både för inhemska ostron
  och de två andra exemplen, är-

 68. -att man måste veta vad man gör
  när man börjar prata om utrotning-

 69. -för det kan få oanade konsekvenser.

 70. Börjar man ta bort invasiva arter
  som används av sårbara arter-

 71. -kan man orsaka mer skada än nytta.

 72. Ett annat exempel är att främmande
  arter kan fungera som nya bytesarter-

 73. -och minska predationstrycket
  på inhemska arter.

 74. Jag ska vara kontroversiell och ta
  upp den svartmunnade smörbulten.

 75. Vi har i dag hört
  att den är en plåga-

 76. -men nån nämnde att den är jättebra
  mat för torsk, och det stämmer.

 77. Flera inhemska arter
  - abborre, torsk, plattfiskar, gös...

 78. ...utnyttjar den här som föda.

 79. Ibland föredrar de svartmunnad
  smörbult framför inhemska bytesarter-

 80. -och då minskar predationstrycket
  på dem.

 81. Vi har inte bara
  de biologiska värdena-

 82. -utan även ekosystemtjänster.

 83. Många av de arter som kommer in
  har ett kommersiellt värde-

 84. -och bidrar med de försörjande
  ekosystemtjänsterna.

 85. Nu kommer vi tillbaka
  till stillahavsostronet.

 86. Det här är importen av ostron
  i Sverige i dag.

 87. Den har ökat kontinuerligt
  de senaste åren.

 88. I dagens läge importerar vi
  över 600 ton ostron.

 89. Två tredjedelar av det
  är stillahavsostron.

 90. Och här ligger de på vår bakgård och
  väntar på att vi ska ta hand om dem.

 91. Det finns ett stort ekonomiskt värde
  i arten.

 92. Ni ska lägga märke till det
  pyttelilla orange strecket i botten.

 93. Det är skörd av
  inhemska vilda stillahavsostron.

 94. Vi har en industri som byggs upp
  baserat på den här arten.

 95. Det här
  gäller inte bara stillahavsostron.

 96. Jag kikade igenom risklistan snabbt-

 97. -och kunde identifiera
  åtminstone fem marina arter-

 98. -som har
  ett stort kommersiellt värde-

 99. -och kan bidra
  till den typen av ekosystemtjänster.

 100. Arterna kan också bidra
  till kulturella ekosystemtjänster-

 101. -med rekreation och estetik.

 102. Trots att stillahavsostron
  har funnits här i bara tio år-

 103. -har folk redan skapat
  en relation till dem.

 104. De används som utsmyckning
  i trädgårdar för de är vackra.

 105. Det här är
  en ostronsafaritur i Danmark.

 106. Folk plockar ostron
  och det är en trevlig upplevelse.

 107. Man öppnar sitt ostron och tar sin
  champagne på en kobbe i solnedgången.

 108. Det skapar ett värde för allmänheten.

 109. Ni märker säkert att det här
  blir en komplex situation-

 110. -där olika värden och hot
  ställs mot varandra.

 111. Jag pratar om ökad biodiversitet-

 112. -men det innebär också en förändring
  av det naturliga tillståndet.

 113. Rekreationsfiske innebär också-

 114. -att man kanske får begränsad
  tillgång till vissa miljöer-

 115. -för att man skär sig
  på de vassa skalen.

 116. Man kan odla eller skörda vilda
  bestånd och skapa arbetstillfällen.

 117. Odling kan bidra-

 118. -till ökad spridning
  eller ökad populationsstorlek-

 119. -i närliggande områden.

 120. Vi har en situation-

 121. -där inhemska ostron och
  stillahavsostron likställs i lagen.

 122. Det innebär att de tillhör markägaren
  eller den som har fiskerätten.

 123. Både ur ett kommersiellt perspektiv
  och ett förvaltningsperspektiv-

 124. -blir det svårt att hantera arten,
  för man har inte tillgång till den.

 125. Man måste ha tillstånd
  från markägaren att plocka den.

 126. Det är inte vettigt, men så är det.

 127. Sammanfattningsvis vill jag lyfta-

 128. -att förvaltning av främmande arter
  kräver ett systemtänk.

 129. Det är inte svart eller vitt.

 130. Invasiva arter
  kan faktiskt ha positiva effekter-

 131. -och de kan vara värdefulla
  ur ett förvaltningsperspektiv.

 132. Det finns en stor risk, när man gör
  den här typen av analyser-

 133. -att man får ett bias mot negativa
  effekter då de är väldokumenterade-

 134. -medan det saknas kunskap
  om de positiva effekterna.

 135. Det blir en stor utmaning.

 136. Hur prioriterar man olika nyttor?
  Vad ska väga tyngst?

 137. Fjärilen
  som utnyttjar jättebalsaminen-

 138. -eller alla de negativa effekterna
  den här arten får på andra områden?

 139. Jag är glad över
  att Havs- och vattenmyndigheten-

 140. -tar Artdatabankens arbete
  med riskklassificieringen vidare-

 141. -och väljer ut ett antal arter,
  gör den socioekonomiska analysen-

 142. -och inkluderar alla
  ekosystemtjänster, även de positiva.

 143. Det blir spännande. De har
  ett utmanande arbete framför sig-

 144. -då det saknas kvantifieringar
  av de positiva effekterna.

 145. Vi har fått höra om kostnaderna-

 146. -för de negativa effekterna
  av invasiva arter-

 147. -men det finns få kvantifieringar
  av ekonomisk vinst, med dessa arter.

 148. Bara en sån sak...

 149. Jag tror jag slutar där.
  Jag tror jag har förbrukat min tid.

 150. Tack så mycket.

 151. En liten bok...

 152. Om man då tittar
  på de här stillahavsostronen-

 153. -är de en fara Grebbestadsostronen?
  Kan de tränga ut dem?

 154. Menar du det platta ostronet
  som odlas i Havstenssund-

 155. -så kan de vara ett hot
  eftersom de är en påväxtorganism.

 156. Om de sätter sig på skalen
  sänker de produktkvaliteten-

 157. -men det hotar inte
  de odlade ostronen.

 158. Däremot är de ett hinder
  för vattenbruksindustrin.

 159. Den baseras i dag på att man samlar
  in yngel med kollektorer.

 160. Det är små plasthattar
  som ynglen sätter sig på.

 161. Vi får 95 % stillahavsostronyngel
  i stället för platta ostronyngel.

 162. Det finns inga yngel att odla.

 163. Tror du att de svenska ostronen
  kommer att konkurreras ut?

 164. Vi jobbar med det.
  Den senaste rapporten från Holland-

 165. -visar att det kan finnas
  en samexistens mellan dem.

 166. Hur är kvaliteten, för dem som gillar
  ostron? Är det likvärdigt?

 167. Det platta ostronet
  brukar betraktas som mer exklusivt.

 168. Jag tycker att stillahavsostronet är
  bättre. Jag gillar inte råa ostron.

 169. Jag gillar inte ostron heller,
  så jag är fel peson.

 170. Stillahavsostronet
  får man göra vad man vill med.

 171. Man kan gratinera, grilla
  och tillaga det på olika sätt-

 172. -som inte skulle vara "rumsrent"
  med platta ostron.

 173. Man får bära sig åt med
  stillahavsostron än så länge.

 174. Du säger att det är kontroversiellt.
  Vad möter du för reaktioner?

 175. Jag hoppas
  att jag möter positiva reaktioner.

 176. När man pratar en till en
  kan man ha en konstruktiv dialog.

 177. Det är lite svårare
  i ett sånt här sammanhang.

 178. Jag hoppas att jag har väckt tanken
  på att tänka ett steg längre-

 179. -och inte bara vara
  väldigt kategorisk.

 180. Man ska absolut hindra arterna från
  att komma hit, genom tidiga åtgärder.

 181. Vi såg att det kostar 100 000 kr-

 182. -att ta bort den här lilla grejen
  i vattnet.

 183. Med den här arten fick vi
  en massiv etablering 2006-

 184. -från Göteborg till Strömstad.

 185. Det hade inte kostat 100 000.
  Det hade tagit 2 000 personer-

 186. -ett år att knacka sönder
  ostronynglen. Det var inte möjligt.

 187. -Nu får vi "be happy".
  -Det vi jobbar med...

 188. ...i ett nordiskt samarbete är
  "if you can't beat them, eat them".

 189. Vi har fått ett helt nytt perspektiv.
  Tack så hemskt mycket, Åsa.

 190. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hotet från invasiva arter är allvarligt, men vad gör man när man står inför fullbordat faktum? Kan det finnas något positivt med en invasiv art? Åsa Strand, marinbiolog på IVL Svenska miljöinstitutet, berättar om ostronodlingar på västkusten. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Biogeografi, Biologi, Fiske, Invasiva arter, Naturvetenskap, Ostronodling, Sverige, Västkusten
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva främmande arters ekologi

Nyckelpigor är inte bara söta små insekter. Invasiva arter kan ge omfattande effekter på den biologiska mångfalden, berättar professor Helen Roy utifrån sin forskning i Storbritannien. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Risklistan, Artdatabankens uppdrag

Risklistan är Artdatabankens genomgång av vilka arter som kan ha negativ effekt på den biologiska mångfalden i Sverige. Malin Strand, docent på Artdatabanken, berättar om resultatet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Det juridiska landskapet i en värld utan gränser

Anna Sandström, jurist på Naturvårdsverket, går igenom ansvarsområden och skyldigheter när arter invaderar fastigheter och marker. Vem gör vad när invasiva arter och djur väller in? Vilar ansvaret på länsstyrelse, kommun eller enskilda markägare? Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Att förutsäga det oförutsägbara

Invasionspotential och ekologisk effekt är självklara begrepp när Artdatabankens risklista får konkreta exempel. Naturvårdsexperten Mora Aronsson presenterar och Britt-Marie Mattsson ställer avslutande frågor om hur vi vanliga människor ska göra för att stå emot. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Regeringens miljöpolitik

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) beskriver regeringens politik utifrån risken för minskad mångfald, kopplat till invasiva arter. Avslutningsvis intervjuar moderator Britt-Marie Mattsson Isabella Lövin. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Faster Agda och kampen mot invasiva arter

Mårdhunden är ett stort problem i Finland och skulle ha kunnat bli det i Sverige också. Mårdhundsprojektet har dock visat att det är möjligt att tillsammans med allmänheten bekämpa en invasiv art. Forskaren Fredrik Dahl från SLU berättar. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Olika invasiva arter innebär olika mycket problem

De finns många invasiva arter, men riskerna skiljer sig mellan arter och mellan land och hav. Mikael Svensson, konsulent på Artdatabanken, håller fram rhododendron som exempel på en växt vi bör bekämpa. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Prioritera invasiva främmande arter i naturvården

Snabbhet är viktigt i kampen mot invasiva växter. Nils Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne, ser hur mycket växter som kommer in och hur snabba åtgärder både är billiga och effektiva. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva främmande arter, spridningens realitet

Barlastvatten i fartyg, grävmassor från vägbyggen, importerade trädgårdsplantor. Tre olika sätt för invasiva arter att sprida sig. Paneldiskussion med Henrik Ramstedt, Transportstyrelsen, Miriam Dovrén, Nya Eriksbo plantskola, och Johan Rydlöv, Trafikverket. Moderator är Britt-Marie Mattsson. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet?

Hotet från invasiva arter är allvarligt, men vad gör man när man står inför fullbordat faktum? Kan det finnas något positivt med en invasiv art? Åsa Strand, marinbiolog på IVL Svenska miljöinstitutet, berättar om ostronodlingar på västkusten. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Hur man löser ett problem

Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge tekniska högskola, berättar om ramvillkoren för att hantera komplexa frågor och hållbarhet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Malin Ewerlöf om löpning och hälsa

Idrottaren och flerfaldiga medaljören Malin Ewerlöf berättar sin löpning och om sitt arbete som personlig tränare. I ett samtal med moderatorn Cecilia Garme talar hon om om vikten av att ha en sund inställning till löpning, träning och alkohol. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Kerstin och fäboden

Fyra månader om året bor tolvåriga Kerstin med sin pappa och lillebror på en fäbod i Dalarna. Där finns ingen el, internet eller spoltoalett. Vatten får de pumpa upp och värma. Korna måste mjölkas och äggen plockas. Allt görs på ett sätt som för 150-200 år sedan.