Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2019 med temat: "Natur i förvandling - främmande arter och naturvård". Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019 : Risklistan, Artdatabankens uppdragDela
 1. Om man kom hit med en människas hjälp
  på 1700-talet och etablerade sig-

 2. -så räknas man också som inhemsk.

 3. Utgångspunkten är frågan:

 4. ...givet ett klimatscenario
  med tidsperspektiv 50 år framåt?

 5. Så den får ni ha i huvudet framöver.

 6. Då behöver man de här definitionerna
  som Helen använde sig av.

 7. "Främmande" är nåt som har kommit med
  människan på ett eller annat sätt-

 8. -utanför
  sitt naturliga utbredningsområde.

 9. Det andra begreppet som vi använder
  är ju "inhemsk".

 10. Hur definierar man inhemsk?

 11. Vi har använt samma definition som i
  rödlistan och många andra sammanhang.

 12. Det ena är ju att den helt enkelt
  är naturligt förekommande.

 13. Den har inte kommit med nån människa
  på nåt sätt. Den har tagit sig hit-

 14. -och den har etablerat sig,
  den kan reproducera sig.

 15. Det har den gjort i minst tio år
  för att bli inhemsk.

 16. Den andra gränsen är år 1800.

 17. Om man kom hit med en människas hjälp
  på 1700-talet och etablerade sig-

 18. -så räknas man också som inhemsk.

 19. Det har framför allt att göra
  med tillgången på data.

 20. Så de två definierar inhemsk
  i det här sammanhanget.

 21. Man behöver också en metod
  för att besvara den här frågan.

 22. Det finns gott om metoder att
  uppskatta risker eller effekter.

 23. 2016 hade Havs- och vattenmyndigheten
  och Naturvårdsverket en workshop-

 24. -med representanter från
  alla de här organisationerna.

 25. Där letade man efter nåt som skulle
  kunna gälla för en nationell ansats-

 26. -för att kunna hantera alla organism-
  grupper på nåt jämförbart sätt.

 27. Så finns det såna metoder...

 28. Då föll valet på två olika metoder
  efter den här workshopen.

 29. Den ena kallades för EICAT.

 30. "Environmental Impact Classification
  for Alien Taxa."

 31. Den används ganska stort och brett
  och tar upp...

 32. Utöver effekter på mångfald
  och naturtyper-

 33. -tar den upp ekosystem-tjänster,
  ekonomi, människors hälsa...

 34. Vi fick ett uppdrag att använda
  en del av EICAT-protokollet-

 35. -och det andra metodvalet föll på-

 36. -"Generic Ecological Impact
  Assessment of Alien Species", GEIAA.

 37. Den har ett fokus på
  ekologiska effekter.

 38. Vi fick också en lista
  med 5 000 arter som var främmande.

 39. Vad vi gjorde i första steget var
  att vi körde de här 5 000 arterna-

 40. -genom ett protokoll
  som vi lyfte ut ur EICAT.

 41. Här var ju då huvudsyftet
  att sortera bort de som sannolikt-

 42. -inte alls kommer att utgöra
  nån effekt på 50 år framåt.

 43. Alltså...nån som bara
  vill leva på bananer.

 44. Det är osannolikt att bananer
  etablerar sig i Sverige.

 45. Den typen av bedömningar.

 46. Efter den screeningen som vi
  genomförde med EICAT-protokollet-

 47. -gick vi vidare med 2 000 arter,
  som vi hade kvar på vår lista.

 48. Då var det tänkt att den skulle
  fördjupas, riskklassificeringen-

 49. -mot ekologiska effekter
  med GEIAA-metoden.

 50. 2 000 arter är väldigt mycket,
  så vi hann med 1 033.

 51. Då har vi prioriterat dem
  som redan förekommer i Sverige.

 52. Den här GEIAA-metoden...

 53. Jag har tagit sammetsgetingen också
  som exempel. Den är på alla listor.

 54. Den har två axlar.

 55. Den ena axeln, x-axeln, bedömer
  möjligheten att bli invasiv.

 56. Så x-axeln visar invasionspotentialen
  och y-axeln den ekologiska effekten-

 57. -som man med nån sannolikhet
  uppskattar att den kan få.

 58. Metoden gör också fem kategorier.

 59. Det är de här SE, HE, PH, Low och NK.
  Vi kommer tillbaka till dem.

 60. Så det slutgiltiga utfallet
  efter metoden blir strängen-

 61. -där det står
  "Sammetsgeting SE 4C 4DF".

 62. Så 4 och 4 innebär att den är
  högst upp på både x- och y-axeln-

 63. -så den hamnar högst upp
  i det högra hörnet.

 64. SE indikerar kategorin,
  som jag snart kommer till.

 65. Bakom det här
  ligger nio olika kriterier.

 66. Jag ska inte fördjupa mig i dem.
  Tre påverkar x-axeln, resten y-axeln.

 67. Om man tittar på sammetsgetingen
  står det ett C, ett D och ett F.

 68. Och det har att göra med
  att den kan kolonisera en naturtyp...

 69. ...och att den kan ha interaktion
  med inhemska arter-

 70. -och att den dessutom
  kan skapa förändringar i en naturtyp.

 71. Det är så man läser utfallen.

 72. De här fem kategorierna då.

 73. De heter "Severe", "High",
  "Potientially high"...

 74. "Low impact."

 75. Den sista är NK, och den var
  längst ner till vänster i matrisen.

 76. Man tänker sig att är man långt ner
  till vänster är man ofarlig-

 77. -och är man långt upp till höger
  har man nån sannolik stor risk.

 78. Men man ska vara lite uppmärksam på
  att den här NK, "no known impact"...

 79. Ibland betyder det "inga data".

 80. Så man ska inte stirra sig blind
  på det högra hörnet alltid.

 81. Sista sliden talar om
  vad vi faktiskt gjorde i siffror.

 82. Ni ser ungefärlig uppdelning
  på organism-grupper.

 83. Ni kan se
  att det är väldigt många kärlväxter.

 84. Ni ser siffrorna.
  Antal bedömda arter.

 85. 5 026 gick in i screeningen med
  det förenklade EICAT-protokollet.

 86. Omkring 2 000 fick vi kvar
  efter den första screeningen.

 87. Av dem hann vi med omkring 1 000.

 88. Till slut har vi 877 arter
  som har en kriteriesträng.

 89. Dem lämnar jag över till Mora
  och Micke, som presenterar senare.

 90. Så 877 är det ni har i risklistan.

 91. -Jag har ju faktiskt en minut kvar.
  -Ja, varsågod. Utnyttja den.

 92. Jag ska också säga att vi har haft
  en nationell approach.

 93. Det betyder att vi inte har hanterat
  Västerhavet och Östersjön olika.

 94. Det finns ju saker på västkusten
  som man inte vill ha i Östersjön-

 95. -men i den här approachen
  så är ansatsen nationell.

 96. Det betyder att vi inte har regionala
  uppdelningar i riskklassificeringen-

 97. -utan det är Sverige som är...

 98. -Så. Nu.
  -Du utnyttjade minuten bra. Tack!

 99. Du får en bok. Du kanske är bekant...
  En fantastisk bok. Stort tack!

 100. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Risklistan, Artdatabankens uppdrag

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Risklistan är Artdatabankens genomgång av vilka arter som kan ha negativ effekt på den biologiska mångfalden i Sverige. Malin Strand, docent på Artdatabanken, berättar om resultatet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Biogeografi, Biologi, Biologisk mångfald, Invasiva arter, Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva främmande arters ekologi

Nyckelpigor är inte bara söta små insekter. Invasiva arter kan ge omfattande effekter på den biologiska mångfalden, berättar professor Helen Roy utifrån sin forskning i Storbritannien. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Risklistan, Artdatabankens uppdrag

Risklistan är Artdatabankens genomgång av vilka arter som kan ha negativ effekt på den biologiska mångfalden i Sverige. Malin Strand, docent på Artdatabanken, berättar om resultatet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Det juridiska landskapet i en värld utan gränser

Anna Sandström, jurist på Naturvårdsverket, går igenom ansvarsområden och skyldigheter när arter invaderar fastigheter och marker. Vem gör vad när invasiva arter och djur väller in? Vilar ansvaret på länsstyrelse, kommun eller enskilda markägare? Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Att förutsäga det oförutsägbara

Invasionspotential och ekologisk effekt är självklara begrepp när Artdatabankens risklista får konkreta exempel. Naturvårdsexperten Mora Aronsson presenterar och Britt-Marie Mattsson ställer avslutande frågor om hur vi vanliga människor ska göra för att stå emot. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Regeringens miljöpolitik

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) beskriver regeringens politik utifrån risken för minskad mångfald, kopplat till invasiva arter. Avslutningsvis intervjuar moderator Britt-Marie Mattsson Isabella Lövin. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Faster Agda och kampen mot invasiva arter

Mårdhunden är ett stort problem i Finland och skulle ha kunnat bli det i Sverige också. Mårdhundsprojektet har dock visat att det är möjligt att tillsammans med allmänheten bekämpa en invasiv art. Forskaren Fredrik Dahl från SLU berättar. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Olika invasiva arter innebär olika mycket problem

De finns många invasiva arter, men riskerna skiljer sig mellan arter och mellan land och hav. Mikael Svensson, konsulent på Artdatabanken, håller fram rhododendron som exempel på en växt vi bör bekämpa. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Prioritera invasiva främmande arter i naturvården

Snabbhet är viktigt i kampen mot invasiva växter. Nils Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne, ser hur mycket växter som kommer in och hur snabba åtgärder både är billiga och effektiva. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva främmande arter, spridningens realitet

Barlastvatten i fartyg, grävmassor från vägbyggen, importerade trädgårdsplantor. Tre olika sätt för invasiva arter att sprida sig. Paneldiskussion med Henrik Ramstedt, Transportstyrelsen, Miriam Dovrén, Nya Eriksbo plantskola, och Johan Rydlöv, Trafikverket. Moderator är Britt-Marie Mattsson. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet?

Hotet från invasiva arter är allvarligt, men vad gör man när man står inför fullbordat faktum? Kan det finnas något positivt med en invasiv art? Åsa Strand, marinbiolog på IVL Svenska miljöinstitutet, berättar om ostronodlingar på västkusten. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Hur man löser ett problem

Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge tekniska högskola, berättar om ramvillkoren för att hantera komplexa frågor och hållbarhet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Sockerfilmen

Damon Gameau lever vanligtvis ett hälsosamt liv i Australien tillsammans med sin gravida fru. Paret är inte överdrivet hälsosamma men undviker socker i sin kost. Damon ska genomföra ett experiment där han varje dag under sextio dagar ska äta fyrtio teskedar socker. Han ska få i sig sockret genom vanliga och till synes ganska hälsosamma produkter som fruktyoghurt, juice och frukostflingor. I början av projektet genomförs en hälsoundersökning som upprepas vid experimentets slut. Hur påverkas den fysiska och psykiska hälsan?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Ett nytt hjärta

År 2016 gjordes 776 organtransplantationer i Sverige, varav 20 var på barn under 18 år. Vad skulle du göra om en läkare frågar om ditt barns organ kan doneras till ett annat barn? 14-åriga Axel donerade sina organ och räddade livet på fem andra personer. Diana fick en ny chans i livet tack vare nytt hjärta och nya lungor.