Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2019 med temat: "Natur i förvandling - främmande arter och naturvård". Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019 : Invasiva främmande arters ekologiDela
 1. Det som arbetet också tydligt visar-

 2. -är att 25 % av de nya förekomsterna-

 3. -saknar inkräktarbakgrund.
  De kan kallas "okända inkräktare".

 4. Det är ett stort nöje att vara här,
  så jag vill tacka Artdatabanken.

 5. Ursäkta att jag inte talar svenska bra-

 6. -men tack så mycket för er inbjudan.

 7. Jag ser fram emot många samtal i dag,
  och jag är här i morgon också.

 8. Centre for Ecology & Hydrology-

 9. -är kopplat till ett forskningsråd
  inom UK Research and Innovation.

 10. Jag ska göra en snabb genomgång
  av en del av mitt arbete-

 11. -i Storbritannien och även i övrigt-

 12. -med särskild fokus
  på europeiska samarbeten.

 13. Det är viktigt
  att börja med definitioner-

 14. -för en del av förvirringen,
  kontroverserna och tankarna-

 15. -kring främmande arters påverkan
  på andra arter-

 16. -och även andra följder därav-

 17. -ofta missförstås på grund av att
  definitionerna inte stämmer överens.

 18. När jag pratar om en icke inhemsk art,
  som jag även kallar "främmande"-

 19. -för britter säger "icke inhemsk art"-

 20. -men i Europa säger man oftast
  "främmande art"-

 21. -så avser jag arter som har kommit
  från en del av världen till en annan-

 22. -till följd av mänsklig inblandning-

 23. -så jag tänker inte prata om arterna
  som naturligt sprids norrut-

 24. -till följd av uppvärmning. Människor
  måste ha varit aktivt inblandade.

 25. Jag leder dessutom arbetet
  för UK Ladybird Survey som volontär-

 26. -i Storbritannien,
  vilket är fantastiskt-

 27. -så nyckelpigor nämns ofta i exemplen-

 28. -men de är trots allt
  ett bra modellsystem.

 29. Det här är Henosepilachna argus-

 30. -som kom till Storbritannien
  i mitten på 1990-talet.

 31. Utbredningskartan visar
  att utbredningen är väldigt begränsad-

 32. -trots att den har funnits
  i Storbritannien i över 20 år.

 33. Jag begav mig till en parkering
  i södra London för att se den.

 34. Allt den gör är att leva i såna habitat
  och äta hundrova, men den är vacker.

 35. Den är en främmande art som inte har
  orsakat besvär i Storbritannien.

 36. Begreppet "invasiv främmande art"-

 37. -avser den lilla andel främmande arter
  med nån påverkan-

 38. -som hot mot biologisk mångfald,
  ekosystem, ekonomin eller samhället.

 39. Harlekinnyckelpigan, som är
  "huvudarten" för den här konferensen-

 40. -är ett bra exempel
  på en invasiv främmande art.

 41. Det här är harlekinnyckelpigans
  utbredning i Storbritannien.

 42. Den kom tio år
  efter Henosepilachna argus-

 43. -men utbredningen är helt annorlunda.

 44. Den spreds 100 km per år västerut
  i Storbritannien.

 45. Det har gått långsammare norrut,
  men nya förekomster visar-

 46. -att den just nu tar sig fram
  genom åtminstone södra Skottland.

 47. Den är stor,
  ungefär som Henosepilachna argus-

 48. -men den senare är en växtätare,
  och harlekinnyckelpigan är ett rovdjur.

 49. Den introducerades i flera olika länder
  för att bekämpa skadeinsekter.

 50. Den kommer från Asien, så den är
  en uppenbar invasiv främmande art-

 51. -både på grund av utbredningen och
  för att den äter många olika insekter.

 52. I många länder ser vi utan tvivel-

 53. -en fullständig förändring
  av nyckelpigebestånden, till exempel.

 54. Ett annat exempel på
  en invasiv främmande art-

 55. -är hottentottfikon, eller Carpobrotus.

 56. Den visar tydligt hur vissa arter
  som flyttas från sina hemområden-

 57. -kan bli riktigt besvärliga.

 58. På den vänstra sidan av bilden
  ser man växten-

 59. -i sitt ursprungsområde i Sydafrika
  omgiven av pingviner i ett dynsystem.

 60. Till höger ser man hur den sprids på
  Cornwalls nordkust i Storbritannien-

 61. -där det saknas pingviner.
  Annat är också annorlunda.

 62. Den har bildat en monokultur
  i våra dynsystem-

 63. -och orsakat stora förändringar
  i de viktiga och känsliga habitaten.

 64. Flera olika faktorer ligger bakom
  dess framgång som en inkräktare.

 65. Miljömässiga faktorer,
  frihet från naturliga fiender-

 66. -och många andra orsaker
  kan tillskrivas dess framgång.

 67. Ett av områdena som vi blir bättre på-

 68. -i vårt arbete med invasiva främmande
  arter är att bevisa deras påverkan.

 69. I går diskuterade vi riskbedömningar
  och bevisen som används i dem-

 70. -och hur viktiga bevisen är-

 71. -om vi ska fatta välunderrättade beslut
  om möjliga åtgärder.

 72. Det råder fortfarande brist
  på empiriska bevis ibland-

 73. -men vi ser en ökning av studier som
  granskar vilken påverkan arterna har-

 74. -där de inkräktar. Harlekinnyckelpigan
  har varit ett fantastiskt modellsystem.

 75. Många studenter har arbetat med dem-

 76. -men vi har även samlat in data tack
  vare fantastiska frivilliginventerare.

 77. Nu har vi en fantastisk databas
  med harlekinnyckelpigans förekomst-

 78. -men även förekomsten av många
  inhemska arter under flera årtionden-

 79. -så vi kunde göra en storskalig analys
  av harlekinnyckelpigans påverkan-

 80. -på inhemska nyckelpigor. Vi tittade på
  åtta inhemska nyckelpigearter-

 81. -och vi använde en korrelationsanalys
  i väldigt stor skala.

 82. Jag ska inte gå igenom allt,
  men fokusera på de svarta linjerna.

 83. Högst upp till vänster ser ni
  den tvåprickiga nyckelpigan-

 84. -en art som är vanlig även i Sverige.
  Den heldragna linjen-

 85. -visar den tvåprickiga nyckelpigans
  utbredning utan harlekinnyckelpigan.

 86. Den streckade linjen är med harlekin-
  nyckelpigan, och den sjunker kraftigt.

 87. En utbredningsminskning på 44 %
  efter att harlekinnyckelpigan dök upp.

 88. Den äter tvåprickiga nyckelpigor-

 89. -och den är även en stark konkurrent
  till arten med hög nischöverlappning-

 90. -så vi ser en kraftig påverkan.

 91. Vi vet inte hur det påverkar
  ekosystemen.

 92. Vi kan skapa hypoteser, men det är
  arbete som måste göra i framtiden.

 93. Öppna data är väldigt viktigt.

 94. Vi har publicerat harlekinnyckelpigans
  dataset i tidskriften Scientific Data-

 95. -så det är nu tillgängligt för alla-

 96. -och vi hoppas att folk använder det.

 97. Det har samlats in
  av tusentals frivilliginventerare.

 98. Jag lämnar nyckelpigorna
  och Storbritannien ett slag-

 99. -och tittar på det globala läget. Det
  här är ett paper som kom rätt nyligen-

 100. -som visar
  ökningen av nya arter över tid-

 101. -för alla främmande arter
  på land, i sötvatten och i hav.

 102. Många olika dataset från hela världen
  har använts i den här analysen-

 103. -som leddes av Hanno Seebens.
  Förvånande nog sker ingen mättnad.

 104. Trenden pekar fortsatt uppåt för alla
  grupper i alla miljöer i hela världen.

 105. Det som arbetet också tydligt visar-

 106. -är att 25 % av de nya förekomsterna-

 107. -saknar inkräktarbakgrund.
  De kan kallas "okända inkräktare".

 108. Vi måste också bli allt bättre på
  att förutse-

 109. -vilken som blir nästa art
  som kan orsaka besvär i en region-

 110. -och hur vi kan förhindra att det sker.

 111. Att 25 % är arter utan tidigare
  inkräktarbakgrund blir utmanande.

 112. Hur ska vi hantera det?
  Vi kan granska olika spridningsvägar-

 113. -och tänka på hur arter flyttar runt,
  men vi har mycket kvar att göra-

 114. -men det ges även spännande
  möjligheter inom det området.

 115. Mitt och många andras arbete...

 116. Inget av det här är bara mitt arbete.

 117. Allt har varit samarbeten mellan
  enorma team från hela världen-

 118. -och i synnerhet
  inom min egen forskningsgrupp-

 119. -så jag riktar ett stort tack
  till alla som har varit inblandade.

 120. Flera internationella och nationella
  kontexter driver arbetet framåt-

 121. -och ger det
  ett ramverk för att gå vidare.

 122. Storbritannien har en strategi
  för invasiva främmande arter-

 123. -som 2015 gavs ut
  i en reviderad version.

 124. Den fastslår de politiska målen-

 125. -när det gäller framtida prioriteringar.

 126. Men det finns många internationella
  strategier och kontexter.

 127. Hållbarhetsmålen,
  konventionen om biologisk mångfald-

 128. -EU-kommissionens regelverk
  som trädde i kraft 2015-

 129. -och plattformen
  för biologisk mångfald och ekosystem.

 130. De ska arbeta med just invasiva arter
  som ett globalt tema.

 131. Om några månader vet vi
  vilka som kommer att delta i det.

 132. Det här är viktiga kontexter för hur
  vårt arbete kan prägla processerna.

 133. Andra viktiga kontexter
  är COST Action Alien Challenge-

 134. -som upphörde 2017. Jag hade
  den stora äran att få leda insatsen-

 135. -med människor från över 35 länder-

 136. -och vi lyckades uppnå otroligt mycket.

 137. Jag visade ju ett paper
  om tillväxten av främmande arter-

 138. -som var ett samarbete
  från Alien Challenge.

 139. Jag leder nu en ny COST-insats:
  Alien Citizen Science Investigate.

 140. Michelle Cleary och Johanna,
  som kanske är här inne-

 141. -är era svenska kommittédeltagare.

 142. Jag pratar gärna mer med er om Alien
  CSI och hur ni kan delta i det här.

 143. Vi har inte ens hållit på i ett år, så
  det finns gott om möjligheter att delta.

 144. Jag rekommenderar COST-insatser.

 145. De ger fantastiska möjligheter
  till nätverkssamarbeten.

 146. Jag hoppar fram och tillbaka mellan
  Europa, Storbritannien och världen-

 147. -men jag vill prata mer
  om Storbritannien.

 148. Jag leder en statlig kollation
  av information om främmande arter.

 149. Vår databas med främmande arter.

 150. Jag ska inte ta upp allt, men det är ett
  samarbete mellan många olika parter-

 151. -som vår artdatabank,
  National Biodiversity Network-

 152. -Biological Records Centre-

 153. -och frivilliginventerare som bidrar
  med mycket information till databasen.

 154. Databasen innehåller artnamn,
  men även kännetecken för arterna.

 155. Det här är årsprotokollet
  för Storbritannien.

 156. 2 000 etablerade främmande arter-

 157. -arter med livsdugliga populationer
  i Storbritannien.

 158. Det finns politiska skillnader.

 159. Vi räknar främmande arter
  på skotsk, engelsk och walesisk nivå.

 160. Vi verkar alltid komplicera saker.

 161. Irland och Nordirland
  driver ett eget initiativ-

 162. -även om vi har ett gott samarbete,
  men det här gäller bara Storbritannien.

 163. Växterna är flest till antalet
  i databasen-

 164. -men om vi granskar
  arterna med tydlig påverkan-

 165. -så är andelen växter ganska liten,
  cirka 7 % av växterna-

 166. -men hos djuren finns vissa bevis för
  att över en tredjedel har en påverkan.

 167. Vi har cirka 1 000 första förekomster
  utan bevis för livsdugliga populationer.

 168. Vi använder våra data på olika sätt,
  men varje år tar vi fram en indikator-

 169. -åt DEFRA, regeringsdepartementet-

 170. -och vi tar fram en trend för arter
  i sötvatten, i havet och på land.

 171. Det är nedslående
  att siffrorna stiger varje år.

 172. Vi har nu en 25-årsplan för miljön
  från regeringsdepartementet-

 173. -och vi ska ta fram
  en ny indikator för prediktioner-

 174. -och sen börja överväga hur preventiva
  åtgärder eller biosäkerhet, exempelvis-

 175. -på ett eller annat sätt
  kan börja motverka trenden.

 176. Vi dokumenterar vad vi har
  och vad som har kommit hit-

 177. -men det är viktigt att fundera på hur
  vi kan förhindra att arter dyker upp-

 178. -och förutse vilken som blir
  nästa besvärliga art.

 179. Här och i Norge
  kallas de "dörrknackare".

 180. Jag tror att vi bara kallar dem "oftast
  obefintliga arter i Storbritannien".

 181. Jag har arbetat med stora grupper
  i konsensusworkshopar-

 182. -för att skapa prioritetslistor.
  Först gjorde vi det för Storbritannien-

 183. -och deltagare från EU-kommissionen
  och andra fick göra framtidsanalyser-

 184. -för hela EU.

 185. Med det kan man fatta
  flera olika beslut-

 186. -om hur åtgärder från listorna
  ska tillämpas.

 187. Vårt senaste paper som nyss gavs ut-

 188. -publicerade listan för EU som vi tog
  fram med hjälp av framtidsanalysen-

 189. -men redan 2014 gav vi ut en lista för
  Storbritannien med samma metoder.

 190. Vi har tagit med en mängd olika arter
  i de där listorna.

 191. Ett exempel från den brittiska listan
  är sammetsgetingen, Vespa velutina.

 192. Den är ett landlevande rovdjur
  som dök upp av en slump.

 193. Den kom med en leverans av lergods
  till Frankrike och spreds snabbt-

 194. -men den befruktade drottningen
  var invasionspunkten.

 195. Det krävdes kanske inget snille för att
  ta med sammetsgetingen på listan.

 196. Den kan flyga långt
  och lifta på flera olika sätt-

 197. -och minskningen av pollinerande
  insekter oroade oss redan.

 198. Vespa velutina kan påverka dem.

 199. Den är ett rovdjur med försmak
  för honungsbin, till exempel-

 200. -men den äter också flera olika
  andra pollinerande insekter.

 201. Med stöd av DEFRA gjorde vi snabbt
  en spaningsapp för sammetsgetingen-

 202. -och vi har med andra arter i den.

 203. Folk ska registrera sammetsgetingar
  med den. De ser oftast bålgetingar-

 204. -så vi fick en fantastisk databas med
  bålgetingar tack vare spaningsappen.

 205. Det här visar hur man kan få problem
  till följd av framgångar på ett sätt-

 206. -för appen fick stor publicitet...

 207. Jag skriver i BBC Wildlife och andra
  populärvetenskapliga tidskrifter.

 208. Artiklar, tv-framträdanden, intervjuer
  i radio, samtal med människor...

 209. Att skapa medvetenhet är viktigt.

 210. Om människor inte ska sprida arter
  måste vi ge dem god information-

 211. -så att de kan delta i beslutsprocessen.
  Vi ska prata mer om det i morgon.

 212. Det är centralt
  i COST Action Alien CSI.

 213. När det gäller spaningen
  efter sammetsgetingar-

 214. -anade vi inte hur många som skulle
  anmäla misstänkta sammetsgetingar.

 215. Tusentals rapporter,
  och det blir fler varje år.

 216. Den röda linjen är våra data för 2018,
  och som synes har vi fullt upp ibland.

 217. I oktober fick vi över 2 000 mejl-

 218. -så allt kom inte via onlinesystemen-

 219. -och vi måste granska vartenda ett
  och försöka ge återkoppling.

 220. Vi har haft färre än tio iakttagelser,
  men förmodligen 8 000 anmälningar.

 221. Den är en nål i en höstack,
  men det är ändå fantastiskt.

 222. Sammetsgetingen har blivit utrotad
  sen den först sågs 2016.

 223. I höstas fick vi en rapport på en
  söndag. Boet förstördes på måndagen.

 224. Det är en fantastisk och effektiv
  förvarning-

 225. -men att sköta logistiken bakom
  kulisserna, vilket vi gör, är krävande.

 226. Vi tittar på sånt som bildigenkänning
  och ordsökningar i mejlen-

 227. -för att hitta andra tillvägagångssätt.

 228. Det har varit lyckat,
  men arbetskrävande.

 229. Vi har gjort framtidsanalyser
  för Storbritannien och EU-

 230. -och jag har arbetat
  med våra utomeuropeiska territorier.

 231. Vi har sexton territorier ute i världen.

 232. Samtliga
  har en unik biologisk mångfald.

 233. Det har varit ett privilegium
  att arbeta med grupper där-

 234. -för att skapa prioritetslistor
  och inleda handlingsplaner-

 235. -för att förhindra vissa arters ankomst.

 236. Det blev en sorts fallstudie
  för att förutse globala inkräktare-

 237. -eftersom territorierna är utspridda
  över hela världen.

 238. Arbetet har finansierats av staten.

 239. Vi har utvärderat över 2 500 arter
  i framtidsanalysen-

 240. -på ett snabbt och primitivt sätt. Det
  går inte att göra det så snabbt annars.

 241. Vi tillämpar en försiktighetsprincip.
  Men vi har hittat 209 arter-

 242. -som kan vara ett hot i nåt territorium.

 243. Listan innehåller
  mellan 10 och 30 arter.

 244. Vi har inte bara granskat
  den biologiska mångfalden-

 245. -utan även hur människors hälsa
  och ekonomin påverkas.

 246. Jag tog med eldmyran Wasmannia-

 247. -för nästan överallt tycktes
  den arten vara väldigt oroväckande.

 248. Det här är Västindien.

 249. Vi har alla hört talas om invasioner
  av öar och hur sårbara öar är-

 250. -men att få besöka en del av de här
  platserna och höra deras berättelser-

 251. -har gjort det verkligt. På
  Grand Cayman har de en grön leguan.

 252. Det finns en miljon individer.
  Ön är inte stor.

 253. Ett bra år fördubblas populationen.
  Ett dåligt år är ökningen 60 %.

 254. Det är en djupt oroande invasion-

 255. -och om vi kan förhindra att nästa
  gröna leguan kommer till såna platser-

 256. -så måste det anses vara till gagn.

 257. Den europeiska trendanalysen-

 258. -har handlat om att prioritera arter
  för en mer detaljerad riskbedömning.

 259. Vi har arbetat med ett projekt i två år,
  det här är det tredje och sista året-

 260. -där vi tar fram riskbedömningar
  som möter minimikraven-

 261. -som bestämdes av en grupp. EU
  vill veta hur vi vet att bevisen håller.

 262. "Hur vet vi att riskbedömningen
  har all nödvändig information"-

 263. -"som kan hjälpa oss att fatta beslut
  med handelsorganen eller andra?"

 264. Så vi skapade listan med minimikrav.
  Den visade våra kunskapsluckor.

 265. Vi har inte många bevis för
  att ekosystemtjänster påverkas.

 266. Ramverken börjar först nu utvecklas
  och användas för ekosystemtjänster.

 267. Vi har pratat mycket om interaktioner
  med klimatförändringar-

 268. -men vi har inte forskat mycket om det.

 269. Socioekonomiska effekter är också ett
  område med en stor kunskapslucka.

 270. Vi gav ut arbetet i Journal of Applied
  Ecology och uppmärksammade det-

 271. -för att visa andra runtom i världen-

 272. -vad vi i den europeiska gemenskapen
  anser vara en robust riskbedömning.

 273. Vi har gjort modelleringar
  för att få med klimatförändringen.

 274. Hur får vi starkare bevis om klimatets
  påverkan och framtida invasioner?

 275. Det här gavs ut för två dagar sen,
  så jag vill bara visa det.

 276. Vi använder
  förbättrade utbredningsmodeller-

 277. -med hjälp av data som främst samlas
  in av frivilliga från många länder-

 278. -så att vi kan granska
  framtida artutbredningar-

 279. -och fatta välunderrättade beslut.

 280. Vi började även tackla
  socioekonomiska effekter.

 281. Vi frågade ekonomer
  och samhällsvetare-

 282. -hur vi kan kvantifiera
  bevisen för socioekonomiska effekter.

 283. Klassifikationssystemet för socio-
  ekonomiska effekter är ett framsteg-

 284. -men det måste testas på flera arter-

 285. -för att vi ska se hur det fungerar
  och om det är ändamålsenligt.

 286. Vi har tänkt mycket på spridningsvägar.

 287. Alla olika databaser hade information
  om spridningsvägar i olika format-

 288. -så databaserna
  hade svårt att kommunicera.

 289. Vi har med CBD och Europarådet
  arbetat för att samordna terminologin-

 290. -baserat på Phil Humes arbete-

 291. -och publicerat det inom IUCN-

 292. -och som en terminologihandbok
  för spridningsvägar åt EU.

 293. Nu kan vi analysera mycket, och när
  vi gör trendanalyser runtom i världen-

 294. -förutser vi möjliga inträdesvägar.

 295. Vilka spridningsvägar
  måste vi oroa oss för?

 296. I Antarktis är man bekymrad över-

 297. -arterna som kan anlända
  i ballastvatten och på fartygsskrov.

 298. Jag tänkte avsluta
  med några tankar om mikrober.

 299. Jag är samhällsekolog, och jag
  fascineras av parasiter och patogener.

 300. Det har oroat mig att våra databaser-

 301. -är åtskilda från databaserna med
  djurs och växters hälsa och sjukdomar.

 302. Den brittiska databasen har dåliga data
  om patogener och mikrober.

 303. Vi har inte med dem.
  Vi kan inte göra mycket med dem.

 304. Vi måste tänka på
  mikrober och patogener.

 305. Vi måste se det som en hälsa
  och tänka mer på djursjukdomar.

 306. Vi vet ju hur chytridsvampen påverkar
  världens groddjurspopulationer.

 307. Det har nyligen skrivits mer om den.

 308. Vi måste tänka mer på patogenerna
  innan de blir ett så stort problem.

 309. Återigen: trendanalyser. Vi försökte
  göra det inom Alien Challenge-

 310. -men kunskapsluckorna var så stora-

 311. -att inte ens de bästa experterna
  kunde göra trendanalysen.

 312. Vi tog fram policyrekommendationer-

 313. -om baslinjedata
  och förståelse för hur arter förändras-

 314. -när de flyttar
  från en plats till en annan.

 315. Förhoppningsvis blir vårt paper
  en startpunkt för några av studierna.

 316. Sammanfattningsvis... Det är
  så många som arbetar tillsammans-

 317. -så vikten av samarbete är självklar.

 318. Det har varit en ära att få arbeta med
  så många människor världen över-

 319. -i synnerhet inom Europa.

 320. Jag har lärt mig så mycket och träffat
  så många fantastiska människor.

 321. Vi har samordnat våra databaser så att
  vi kan skapa de storskaliga trenderna-

 322. -och begrunda
  vad som driver trenderna.

 323. Det finns mer lokala skalor också. Att
  engagera människor är oerhört viktigt.

 324. Om de ska vara med och fatta beslut
  behöver de informationen som krävs.

 325. Dåliga beslut fattas när människor
  saknar informationen som krävs.

 326. Engagemang är viktigt. Folk är alltid
  intresserade när jag håller föredrag-

 327. -och de ställer många frågor. Vi kan nu
  bli bättre på att förutse invasioner-

 328. -och fundera ordentligt på hur vi kan
  planera åtgärder vid spridningsvägar-

 329. -så att vi kan förhindra
  de värsta invasionerna.

 330. Jag tackar alla människor, sponsorer
  medarbetare och även Artdatabanken-

 331. -som bjöd in mig hit. Prata med mig
  om Alien CSI. Ni får gärna delta. Tack.

 332. Tack så mycket. Jag vill bara...

 333. Du har redan betonat att folk måste
  engagera sig och besitta kunskapen.

 334. Samtidigt ser man alla dessa barn.
  De får lära sig att skydda allt.

 335. Hur ska man lära ungdomar
  och oss som inte är så unga-

 336. -att vi ska skydda samtidigt som vi
  ska förhindra att fel arter kommer hit?

 337. Det är en utmärkt fråga.

 338. Inom naturvård
  finns det många olika rätta svar.

 339. Det finns många sätt att nå ett mål.

 340. Ibland är svaret
  att utrota sammetsgetingen.

 341. När man anmäler en geting
  med hjälp av appen-

 342. -så kan man förvänta sig att en av
  våra biinspektörer tar hand om boet.

 343. När man pratar med dem-

 344. -och förklarar
  hur komplexa systemen är-

 345. -så börjar de förstå, och de kan då
  fatta välunderrättade beslut.

 346. Apropå harlekinnyckelpigan...
  Folk älskar ju nyckelpigor.

 347. Man måste säga till dem att den inte är
  så trevlig, även om den ändå är det.

 348. Men de förstår
  att dess introduktion i artbestånden-

 349. -i Storbritannien eller runtom i Europa
  är ett bekymmer. De förstår nog det.

 350. De kan fatta den sortens balanserade
  beslut om de har rätt information.

 351. Det behövs ett medborgarkorståg.

 352. Vi måste acceptera komplexiteten.

 353. Det gäller att prata med varandra-

 354. -och att förstå
  både folket och forskarna.

 355. Jag gillar att man utmanar mina åsikter
  så att jag måste tänka på nya sätt.

 356. -Det hjälper oss också.
  -Tack så mycket, Helen.

 357. Översättning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Invasiva främmande arters ekologi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nyckelpigor är inte bara söta små insekter. Invasiva arter kan ge omfattande effekter på den biologiska mångfalden, berättar professor Helen Roy utifrån sin forskning i Storbritannien. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Biogeografi, Biologi, Biologisk mångfald, Ekologi, Invasiva arter, Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap, Nyckelpigor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva främmande arters ekologi

Nyckelpigor är inte bara söta små insekter. Invasiva arter kan ge omfattande effekter på den biologiska mångfalden, berättar professor Helen Roy utifrån sin forskning i Storbritannien. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Risklistan, Artdatabankens uppdrag

Risklistan är Artdatabankens genomgång av vilka arter som kan ha negativ effekt på den biologiska mångfalden i Sverige. Malin Strand, docent på Artdatabanken, berättar om resultatet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Det juridiska landskapet i en värld utan gränser

Anna Sandström, jurist på Naturvårdsverket, går igenom ansvarsområden och skyldigheter när arter invaderar fastigheter och marker. Vem gör vad när invasiva arter och djur väller in? Vilar ansvaret på länsstyrelse, kommun eller enskilda markägare? Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Att förutsäga det oförutsägbara

Invasionspotential och ekologisk effekt är självklara begrepp när Artdatabankens risklista får konkreta exempel. Naturvårdsexperten Mora Aronsson presenterar och Britt-Marie Mattsson ställer avslutande frågor om hur vi vanliga människor ska göra för att stå emot. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Regeringens miljöpolitik

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) beskriver regeringens politik utifrån risken för minskad mångfald, kopplat till invasiva arter. Avslutningsvis intervjuar moderator Britt-Marie Mattsson Isabella Lövin. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Faster Agda och kampen mot invasiva arter

Mårdhunden är ett stort problem i Finland och skulle ha kunnat bli det i Sverige också. Mårdhundsprojektet har dock visat att det är möjligt att tillsammans med allmänheten bekämpa en invasiv art. Forskaren Fredrik Dahl från SLU berättar. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Olika invasiva arter innebär olika mycket problem

De finns många invasiva arter, men riskerna skiljer sig mellan arter och mellan land och hav. Mikael Svensson, konsulent på Artdatabanken, håller fram rhododendron som exempel på en växt vi bör bekämpa. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Prioritera invasiva främmande arter i naturvården

Snabbhet är viktigt i kampen mot invasiva växter. Nils Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne, ser hur mycket växter som kommer in och hur snabba åtgärder både är billiga och effektiva. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva främmande arter, spridningens realitet

Barlastvatten i fartyg, grävmassor från vägbyggen, importerade trädgårdsplantor. Tre olika sätt för invasiva arter att sprida sig. Paneldiskussion med Henrik Ramstedt, Transportstyrelsen, Miriam Dovrén, Nya Eriksbo plantskola, och Johan Rydlöv, Trafikverket. Moderator är Britt-Marie Mattsson. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet?

Hotet från invasiva arter är allvarligt, men vad gör man när man står inför fullbordat faktum? Kan det finnas något positivt med en invasiv art? Åsa Strand, marinbiolog på IVL Svenska miljöinstitutet, berättar om ostronodlingar på västkusten. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Hur man löser ett problem

Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge tekniska högskola, berättar om ramvillkoren för att hantera komplexa frågor och hållbarhet. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Forskar-Grand Prix 2015

Att läka ben med metall som försvinner

Silvia Galli forskar inom odontologi och berättar här om magnesiumets fördelar om det används som skruvar vid ett benbrott. När magnesium används behöver en andra operation för att ta bort skruvarna inte genomföras. Magnesiumet löser upp sig och ombildas till ben. Inspelat den 26 november 2015 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Vetenskap & allmänhet, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Generation sömnlös

12-åriga Violet har haft svårt att sova så länge hon kan minnas. På nätterna kommer tankarna och allra värst är det när ingen annan är vaken. De senaste tio åren har utskrivningen av melatonin till unga niodubblats. Vad beror det på att så många barn och unga har sömnproblem? Lie Åslund är psykolog och forskar om unga och sömn.