Titta

Fatta historia - kortversion - meänkieli

Fatta historia - kortversion - meänkieli

Om Fatta historia - kortversion - meänkieli

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning. De animerade delarna beskriver historien på ett kortfattat och enkelt sett.

Syfte

Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna via romarriket, Sveriges historia, upplysningen och de båda världskrigen fram till efterkrigstiden.

Till första programmet

Fatta historia - kortversion - meänkieli : Frihetstid till industrialismDela
 1. Från frihetstiden
  till industrialismen.

 2. Frihetstiden.

 3. Stormaktstiden tog slut
  i början av 1700-talet.

 4. Efter många krig hade Sverige förlorat
  pengar och soldater.

 5. Den nya tiden kallas frihetstiden-

 6. -för att folket fick mer frihet
  och kungens makt minskade.

 7. Riksdagen fick makt att bestämma-

 8. -men där satt bara adel, präster
  och borgare. Bönderna hade lite makt.

 9. Sveriges första två politiska partier
  bildades: Hattarna och Mössorna.

 10. De ville ha makten.
  Hattarna kom från adeln-

 11. -och ville starta krig mot Ryssland. De
  ville ha tillbaka stormaktstiden.

 12. Mössorna ville satsa mer
  på Sveriges ekonomi-

 13. -genom att utveckla jordbruk
  och tillverkning av tyg.

 14. Först hade Mössorna makten,
  men 1738 fick Hattarna makten.

 15. De förklarade krig mot Ryssland.
  Resultatet blev katastrofalt.

 16. Det var kallt i Ryssland, och många
  dog innan striderna ens hade börjat.

 17. 1743 samlades 4 500 bönder i Dalarna-

 18. -för att protestera mot kriget.

 19. Hattarna förstod att det var omöjligt
  att vinna mot Ryssland och gav upp.

 20. Politiken i Sverige var osäker, och
  Gustav III gjorde en statskupp 1772.

 21. Det är när nån
  plötsligt tar makten i ett land.

 22. Nu var det kungen som bestämde igen,
  och frihetstiden var över.

 23. Industrialismen i Sverige.
  När en stor förändring sker-

 24. -kallar man det "revolution". En känd
  revolution är industrialismen.

 25. Tidigare hade de flesta arbetat
  i jordbruk och odlat jorden.

 26. På 1700-talet i Storbritannien började
  fler arbeta inom industrin.

 27. I Sverige började industrialismen
  i mitten av 1800-talet.

 28. Eftersom det fanns mycket råvaror-

 29. -började vi exportera,
  alltså sälja till andra länder.

 30. Trä till Storbritannien
  och järn från gruvorna.

 31. Med pengarna byggde vi järnvägar.

 32. Både varor och människor kunde nu
  transporteras längre sträckor.

 33. Järnvägen gjorde att det blev viktigt
  med en gemensam tid-

 34. -så att man visste när tågen gick.

 35. Tidigare hade städerna haft sin
  egen tid efter solens läge på himlen.

 36. Med industrialiseringen växte det fram
  en ny grupp: industriarbetaren.

 37. Att arbeta på fabrikerna var hårt. Många
  hade svårt att klara sig-

 38. -och bildade fackföreningar:
  De gick ihop för att höja lönerna.

 39. Och man bildade ett parti:
  Socialdemokraterna.

 40. Arbetarna fick det bättre för att
  fabrikerna gjorde varorna billigare-

 41. -så att arbetarnas löner
  räckte till mer.

 42. Den stora utvandringen.

 43. Många har under olika tider
  flyttat till Sverige, invandring-

 44. -men också från Sverige, utvandring. Nu
  bor det tio miljoner i Sverige.

 45. I mitten av 1800-talet bodde det
  3,5 miljoner människor här.

 46. Men mellan 1840 och 1930-

 47. -utvandrade 1,3 miljoner svenskar,
  framför allt till USA.

 48. Sverige förlorade mycket arbetskraft,
  alltså folk som jobbar.

 49. Två viktiga orsaker till att folk
  utvandrade var missväxt och svält.

 50. Missväxt? Ja, skördarna slog fel.

 51. Vintern och våren
  kunde till exempel vara för kalla.

 52. Då svalt människorna.

 53. I USA fick nybyggare gratis jord
  av staten-

 54. -och många hoppades
  på ett bättre liv där.

 55. Man flyttade också på grund av
  arbetslöshet, religiös förföljelse-

 56. -och politiskt förtryck:
  att man inte kunde säga sin åsikt.

 57. De flesta svenskarna bosatte sig i
  områden som liknade Sverige i natur.

 58. Hemma var fabrikerna och militären
  oroliga över att så många flyttade.

 59. Hur skulle de få tag
  på soldater och arbetare?

 60. På 1920-talet minskade utvandringen-

 61. -då USA bestämde
  att inte lika många fick flytta dit-

 62. -och Sverige blev rikare
  tack vare industrialiseringen.

 63. Då blev det färre svenskar
  som flyttade utomlands.

 64. Textning: Sebastian Lilja
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > 1800-talet, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Frihetstiden, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Gustavianska tiden, Modersmål och minoritetsspråk > Meänkieli, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Sveriges politik och statsskick, Teknik > Teknikhistoria
Ämnesord:
1700-talet, 1718-1772 (frihetstiden, Sverige), 1772-1809 (gustavianska tiden, Sverige), 1800-talet, Historia, Industrialismen, Industriella revolutionen, Sverige, Sveriges historia
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta historia - kortversion - meänkieli

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Andra världskriget

Avsnitt 7 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi får veta varför andra världskriget bröt ut, till exempel hur de svåra ekonomiska tiderna gjorde att starka ledare tog makten. Vi får också reda på vad som hände medan kriget pågick. Det förklaras vad som menas med Molotov-Ribbentrop-pakten, de allierade och axelmakterna. Vi får veta mer om krigsslutet med befrielsen, Dagen D och nazismens brott mot mänskligheten. Och om efterspelet; konferensen i Jalta och bildandet av FN.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Efterkrigstiden

Avsnitt 8 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut vad det kalla kriget var och fördjupar oss i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med supermakterna USA och Sovjetunionen i spetsen. Vi får veta mer om koloniernas frigörelse, till exempel hur Gandhi med fredliga metoder befriade Indien. Vi lär oss om folkhemmet, de svenska rekordåren med urbanisering och miljonprogrammet. Och vi får reda på vad det var som fick både det kalla kriget och de svenska rekordåren att ta slut.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Romernas historia 1900-tal - teckenspråkstolkat

En bostad åt alla?

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet men de har inte alltid haft samma rättigheter som svenska medborgare. Under lång tid fick romer inte tillgång till bostäder. Istället tvingades de att flytta runt, eller bo i tält och husvagnar. Allan Demeter och Maria Dimetri berättar om hur det var att växa upp som rom i Sverige. Allan tillbringade barndomen i ett tältläger och Maria var åtta år innan hon fick tak över huvudet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia - teckenspråkstolkat

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.