Titta

Fatta historia - kortversion - meänkieli

Fatta historia - kortversion - meänkieli

Om Fatta historia - kortversion - meänkieli

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning. De animerade delarna beskriver historien på ett kortfattat och enkelt sett.

Syfte

Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna via romarriket, Sveriges historia, upplysningen och de båda världskrigen fram till efterkrigstiden.

Till första programmet

Fatta historia - kortversion - meänkieli : RomarriketDela
 1. Romarriket.

 2. Romarrikets uppgång.

 3. Långt tillbaka i tiden, under
  700-talet f.Kr., var staden Rom-

 4. -på den italienska halvön
  bara några byar vid floden Tibern.

 5. De växte senare ihop till en stad,
  då platsen var bra för handel.

 6. Det var nära till havet
  och man kunde frakta varor på floden.

 7. Dessutom kunde man fly upp på nån
  av de sju kullarna om nån anföll.

 8. När staden växte och blev större
  startade flera krig om handeln.

 9. Bland annat slogs man mot grekerna
  om vin och olivolja.

 10. Man fortsatte kriga och erövrade,
  alltså tog nya områden.

 11. Det kallas för erövringskrig.

 12. Rom vann de flesta krigen och hade
  till slut blivit ett mäktigt rike.

 13. Vissa drabbades hårt av striderna-

 14. -till exempel folket gallerna, som
  bodde i det som nu heter Frankrike-

 15. -och ett annat folk som kallades
  kartagerna. Kartag-vadå?

 16. Kartagerna, folk som bodde i dagens
  Tunisien, Marocko och Spanien.

 17. Huvudstaden hette Kartago.

 18. Till sist var Rom ett imperium,
  en världsmakt-

 19. -som sträckte sig runt hela
  Medelhavet och långt upp i Europa.

 20. Vardagen i romarriket.

 21. Under krigen tog de romerska
  soldaterna miljoner som krigsfångar-

 22. -och sålde dem som slavar. Sen
  fick de arbeta utan att få betalt.

 23. De fick jobba på åkern, eller
  byggahus, gator och akvedukter-

 24. -vattenledningar som kunde
  föra vatten från landet till staden.

 25. Rika kunde äga flera tusen slavar
  och bodde i jättestora palats.

 26. Romarriket hade flera
  politiska system.

 27. Först styrdes det av kungar, men sen
  blev det republi. Vad är en republik?

 28. Jo, en stat där statschefen
  är folkvald president-

 29. -och inte kung. Men då kallades det
  inte president, utan konsul-

 30. -och i Rom hade man två konsuler
  så ingen skulle få för mycket makt.

 31. Alla vuxna män hade rösträtt och
  fick rösta. Eller inte riktigt alla.

 32. Du var tvungen att vara en fri man,
  en medborgare - inte slav.

 33. De rika utnyttjade de fattiga
  genom att köpa deras rösträtt.

 34. Till slut infördes kejsardömet, där
  en person, kejsaren, hade all makt.

 35. Vad hade man för tro?
  Först var det romersk religion-

 36. -med gudar och gudinnor som var
  lika populära som våra kändisar.

 37. Då förföljde man de kristna, men
  kristendomen blev allt mer populär.

 38. Man tror att det var för att
  både kvinnor och slavar var välkomna-

 39. -då kristendomen betonade
  allas lika värde.

 40. Till sist blev även kejsaren kristen
  och förbjöd alla andra religioner.

 41. Romarrikets fall.
  Från det att staden Rom grundades-

 42. -till det att romarriket föll
  tog det ungefär 1 200 år.

 43. När Rom var som störst
  hade staden en miljon invånare.

 44. 400 år senare stod staden öde.
  Vad hände?

 45. Den frågan har många historiker
  och arkeologer ställt sig.

 46. Det finns många orsaker,
  men några som brukar nämnas är:

 47. 1. Ekonomisk kris. Romarna var
  beroende av gratis arbetskraft.

 48. När man erövringskrigen slutade fick
  man inte tillräckligt med slavar.

 49. Då blev både varor och slavar dyrare,
  och det blev ekonomisk kris.

 50. Armen som skulle försvara landet
  kostade mycket pengar-

 51. -och skatterna höjdes,
  framför alltför bönderna.

 52. 2. Politiken.
  Många stred om makten.

 53. Ett tag hade Rom sex olika kejsare
  som krigade mot varandra.

 54. Det blev till sist omöjligt
  att hålla ihop det stora riket.

 55. 3. Angreppen. Romarriket attackerades
  från flera håll samtidigt-

 56. -bland annat från perserna i öst
  och från germanerna i norr.

 57. Huvudstaden flyttades från Rom
  till Konstantinopel-

 58. -som i dag heter Istanbul
  och ligger i nuvarande Turkiet.

 59. Det väldiga riket delades
  i ett Västrom och ett Östrom.

 60. Trots att det var så länge sen finns
  många spår av romarriket kvar.

 61. Inte bara ruiner runt om i Europa,
  utan även i vardagen.

 62. Vårt rättssystem, med domstolar
  och hur man dömer olika brott-

 63. -har sina rötter i romarriket.

 64. Textning: Magnus Karlsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid > Antiken, Modersmål och minoritetsspråk > Meänkieli
Ämnesord:
Akvedukter , Antiken, Galler (folk), Germaner, Historia, Karthago, Kejsardöme, Konstantinopel, Krig, Kristendom, Perser (etnisk grupp), Rom, Romerska riket, Slavar, Soldater
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta historia - kortversion - meänkieli

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Andra världskriget

Avsnitt 7 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi får veta varför andra världskriget bröt ut, till exempel hur de svåra ekonomiska tiderna gjorde att starka ledare tog makten. Vi får också reda på vad som hände medan kriget pågick. Det förklaras vad som menas med Molotov-Ribbentrop-pakten, de allierade och axelmakterna. Vi får veta mer om krigsslutet med befrielsen, Dagen D och nazismens brott mot mänskligheten. Och om efterspelet; konferensen i Jalta och bildandet av FN.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - meänkieli

Efterkrigstiden

Avsnitt 8 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut vad det kalla kriget var och fördjupar oss i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med supermakterna USA och Sovjetunionen i spetsen. Vi får veta mer om koloniernas frigörelse, till exempel hur Gandhi med fredliga metoder befriade Indien. Vi lär oss om folkhemmet, de svenska rekordåren med urbanisering och miljonprogrammet. Och vi får reda på vad det var som fick både det kalla kriget och de svenska rekordåren att ta slut.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Romernas historia 1900-tal

År av förföljelse

Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter. Kurt tvångsomhändertogs som barn och Marcela har funnits med i ett olagligt register över romska medborgare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen - finska

Martin Kapel

Martin Kapels familj blev under andra världskriget deporterad och tillsammans tog de sig till Krakow. Martin skickades därefter med en så kallad kindertransport från Polen till England. Resten av familjen dödades innan de hade möjlighet att följa efter till London. Martin minns flygräderna mot England och pratar om hur det tyska folket kom att anamma nazismen på så kort tid.