Titta

UR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

UR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Om UR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Föreläsningar om antibiotikaresistens. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Till första programmet

UR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens : Antibiotikaresistens och konsten att vara envisDela
 1. WHO har placerat
  antibiotikaresistens-

 2. -bland de tio största hoten
  mot global hälsa.

 3. Jag heter Jonas Fuks
  och jobbar på Folkhälsomyndigheten-

 4. -på enheten
  för antibiotika och vårdhygien.

 5. Varför har vi en hel enhet
  som jobbar med antibiotikaresistens?

 6. Det tänkte jag berätta om i dag.

 7. Men vi börjar med lite bakgrund.
  Antibiotika är de mediciner-

 8. -som vi använder för att behandla
  infektioner som orsakas av bakterier.

 9. De upptäcktes för ungefär 90 år sen.

 10. Bakterier förändras ju hela tiden-

 11. -genom mutationer och andra
  förändringar i sin arvsmassa.

 12. Några av förändringarna kan leda till
  att bakterierna inte längre-

 13. -blir känsliga för ett eller flera
  antibiotika - de blir resistenta.

 14. Det här är inget nytt,
  utan det har försiggått-

 15. -långt innan människan fanns-

 16. -men sen vi började behandla
  med antibiotika i sjukvården-

 17. -och inom matproduktionen o.s.v.-

 18. -så har resistensutvecklingen
  accelererat.

 19. Ju mer antibiotika vi använder, desto
  snabbare blir bakterierna resistenta.

 20. Vi har försökt lösa det genom
  att vi utvecklar nya antibiotika-

 21. -men när vi tar fram
  ett nytt antibiotika-

 22. -så går det fort för bakterierna
  att bli resistenta mot det nya.

 23. Resistenta bakterier
  sprids som andra bakterier-

 24. -och finns därför i miljön, i djur-

 25. -de kan finnas i maten
  och i människor.

 26. Vi har ganska mycket bakterier både
  på oss och i oss. En del är bra-

 27. -och hjälper oss med olika saker.
  Andra gör inget större väsen av sig.

 28. Vi kan också ha
  resistenta bakterier inom oss-

 29. -utan att vi blir sjuka av dem.

 30. Så även om vi själva aldrig
  har tagit en antibiotikakur-

 31. -så kan vi få i oss resistenta
  bakterier från andra håll.

 32. Via till exempel maten
  eller dålig hygien.

 33. Varför är det ett problem
  att bakterier blir resistenta?

 34. Problemet har två sidor.
  Det ena är att infektioner-

 35. -som orsakas av resistenta bakterier
  är svårare att behandla.

 36. De kan bli omöjliga att behandla.

 37. Det kan gälla sjukdomar som
  lunginflammation, blodförgiftning-

 38. -eller sexuellt överförbara sjukdomar
  som t.ex. gonorré, som vi ser här.

 39. Det kan innebära att sjukdomar som
  inte har varit nåt problem för oss-

 40. -kan komma att bli det igen.

 41. Den andra sidan av problemet
  handlar om att-

 42. -vi måste kunna vårda
  de mest infektionskänsliga.

 43. Varje år utförs
  tiotusentals ledbyten i Sverige-

 44. -där vi opererar in proteser för till
  exempel knän, höfter eller axlar.

 45. Det innebär stora vinster
  i livskvalitet för patienterna-

 46. -som kan börja röra sig fritt igen.

 47. Under såna stora operationer använder
  vi antibiotika för att undvika-

 48. -att patienterna får en infektion.

 49. Men om antibiotikaresistensen
  fortsätter att öka-

 50. -och risken för att få
  en svårbehandlad infektion ökar-

 51. -så kanske vi inte längre vågar göra
  den här typen av operationer.

 52. Då får man helt enkelt fortsätta
  att leva med sin trasiga led.

 53. Ett annat exempel är nyfödda bebisar.

 54. Särskilt för tidigt födda barn
  är väldigt infektionskänsliga.

 55. För att vi ska kunna behålla den höga
  nivån på vården av nyfödda i Sverige-

 56. -så måste vi ha fungerande
  antibiotika att behandla med.

 57. Det gäller också
  många cancerpatienter-

 58. -där både behandlingen
  och cancern i sig-

 59. -kan trycka ner immunförsvaret och
  göra patienterna infektionskänsliga.

 60. Sammanfattningsvis så är vi...

 61. De flesta av de lite mer avancerade
  ingreppen i vår moderna sjukvård-

 62. -bygger på att det finns en fast
  grund av behandling med antibiotika.

 63. Utan den grunden så fungerar inte
  de här angreppen alls.

 64. Hur stort är problemet?
  Jag tänkte ge några exempel på det.

 65. Inom EU har man uppskattat att
  ungefär 33 000 patienter om året-

 66. -dör av resistenta infektioner,
  och det är ändå en region-

 67. -där hälsoläget är relativt gott.

 68. WHO har placerat
  antibiotikaresistens-

 69. -bland de tio största hoten
  mot global hälsa.

 70. Det är på samma nivå
  som hiv/aids, ebola-

 71. -eller klimatförändringarna.

 72. Världsbanken har tagit fram siffror
  som visar att redan i dag-

 73. -så påverkas länders ekonomier
  av antibiotikaresistens.

 74. Om det eskalerar så riskerar det
  att öka fattigdomen, och dessutom-

 75. -bromsa framstegen i utvecklingen
  av länders sjukvårdssystem.

 76. I Sverige har problemen med anti-
  biotikaresistens varit ganska små-

 77. -men det ökar även här. Förra året
  gjorde Folkhälsomyndigheten-

 78. -en prognos av hur resistensen
  kan utvecklas-

 79. -om det följer samma mönster
  som i dag. Som ni kan se så...

 80. ...kan vi få ungefär en dubblering
  av antalet personer-

 81. -som bär på resistenta bakterier
  till år 2030-

 82. -och en femdubbling
  fram till år 2050.

 83. Vi tittade också på kostnader
  relaterade till antibiotikaresistens-

 84. -för sjukvården och för samhället,
  och såg att det skulle leda till-

 85. -att kostnaderna ökar med 60 gånger
  fram till år 2050.

 86. Så vi måste anstränga oss
  ännu mer än i dag-

 87. -för att bromsa utvecklingen.

 88. Vad gör vi då åt saken?

 89. Det är viktigt att jobba med att
  förebygga smittsamma sjukdomar.

 90. Om vi kan minska
  hur snabbt de sprids-

 91. -så minskar vi konsekvenserna
  av att bakterier blir resistenta.

 92. Eftersom inte lika många drabbas.
  Och om vi kan förebygga infektioner-

 93. -så behöver vi inte behandla lika
  många. Då används mindre antibiotika-

 94. -och då blir inte bakterierna
  resistenta lika fort.

 95. Viktiga insatser för att förebygga
  infektioner är vaccinationer-

 96. -och inte bara mot sjukdomar som
  orsakas av resistenta bakterier-

 97. -utan även såna som gör
  att man blir extra känslig för dem.

 98. Som när man får lunginflammation
  i samband med en influensa.

 99. Nästa sak är att se till att
  infektioner inte sprids i sjukvården.

 100. För där samlas ju
  de allra allvarligaste fallen.

 101. Och att man ser till
  att mat produceras-

 102. -på ett sätt som gör att bakterier
  inte sprids den vägen.

 103. Då antibiotika gör att bakterier
  utvecklar resistens snabbare-

 104. -måste vi vara försiktiga med
  hur vi använder antibiotika.

 105. Både på människor och i djur.

 106. Målet är att alla ska ha tillgång
  till den bästa möjliga behandlingen.

 107. För att vi ska veta vad det är
  så måste läkaren veta-

 108. -vad det är som gör en sjuk.
  Är det ett virus eller en bakterie?

 109. Vilken sorts bakterie? Vilka
  antibiotika är den resistent mot?

 110. Och vad är den bästa behandlingen?

 111. Mycket av arbetet går ut på
  att ta fram nya tester-

 112. -som används i sjukvården för att
  kunna svara på de här frågorna.

 113. Att behandla rätt
  behöver inte betyda behandla-

 114. -utan det kan betyda att vi inte
  behandlar enklare infektioner-

 115. -som läker av sig själva, eller
  infektioner som orsakas av virus-

 116. -eftersom antibiotika
  då inte gör nån nytta.

 117. Kunskapen om vad som är den bästa
  behandlingen ökar hela tiden-

 118. -och görs tillgänglig för läkarna.

 119. Det här är ett problem som kräver
  att vi samarbetar på alla nivåer-

 120. -och att vi lär oss av varandra.

 121. Vi som jobbar
  med människors hälsa i Sverige-

 122. -samarbetar med veterinärer,
  matproducenter, forskare o.s.v.

 123. Men problemet är ju globalt-

 124. -så vi måste också arbeta
  över gränserna-

 125. -för om resistens uppstår
  på en plats i en bakterie-

 126. -så går det ganska snabbt för den
  att sprida sig till andra platser.

 127. Så vi måste hjälpa till
  att stärka andra länders kapacitet-

 128. -om de behöver stöd, och det gör vi
  tillsammans med de länderna-

 129. -och även tillsammans med EU och WHO.

 130. Nyligen har även FN tagit upp
  problemet på allra högsta nivå-

 131. -för att se till
  att alla drar åt samma håll.

 132. En sak har jag inte nämnt, nämligen
  utvecklingen av nya antibiotika.

 133. Det är inte
  för att det inte är viktigt-

 134. -utan för att det inte räcker i sig.

 135. Målet är inte att vi ska ta bort
  antibiotikaresistensen helt-

 136. -för det är nog omöjligt.

 137. Vi jobbar med att ta fram
  långsiktigt hållbara sätt-

 138. -att hantera smittsamma sjukdomar på.

 139. Där antibiotika är ett av verktygen
  för att göra det.

 140. Det ställer höga krav på oss
  att vi alltid gör rätt.

 141. Hela dagarna, alla dagar.
  Att vi är envisa, helt enkelt.

 142. Om vi hoppar tillbaka till
  vad var och en av oss kan göra-

 143. -för att stödja arbetet mot
  antibiotikaresistens, så kan vi-

 144. -t.ex. jobba för att minska
  spridningen av infektioner.

 145. Vi kan hålla god hygien,
  särskilt när det gäller mat-

 146. -och särskilt
  när vi är ute och reser-

 147. -för det är en stor risk för att bära
  hem antibiotikaresistenta bakterier.

 148. Vacciner är väldigt viktiga.

 149. Vi skyddar inte bara oss själva,
  utan även andra-

 150. -som kanske inte
  är lika friska och starka.

 151. Till exempel äldre
  eller nyfödda barn-

 152. -eller andra
  som är känsliga för infektioner.

 153. Antibiotika ska vi bara använda när
  vi får det förskrivet av en läkare-

 154. -och då
  enligt läkarens rekommendationer-

 155. -eftersom de baseras på den bästa
  kunskapen som vi har tillgänglig.

 156. Jag ska visa en video som vi har
  tagit fram med 24 andra myndigheter-

 157. -och organisationer, för vi är många
  som jobbar med det här problemet.

 158. Informationsmaterialet
  heter "Skydda antibiotikan"-

 159. -och ni hittar det på den här länken-

 160. -och även på Facebook.
  Då ska vi se om vi lyckas...

 161. Då tackar jag för inbjudan,
  och tack för att ni lyssnade.

 162. Text: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Antibiotikaresistens och konsten att vara envis

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är antibiotikaresistens och varför ska vi bry oss om det? Jonas Fuks från Folkhälsomyndigheten ger en grundläggande förklaring och tar även upp vilka hot och risker som finns. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Antibiotika, Antibiotikaresistens, Kemi, Naturvetenskap, Organisk kemi
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens och konsten att vara envis

Vad är antibiotikaresistens och varför ska vi bry oss om det? Jonas Fuks från Folkhälsomyndigheten ger en grundläggande förklaring och tar även upp vilka hot och risker som finns. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Tarmfloran påverkas av antibiotika

Ymke de Jong, doktorand vid institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet, redogör för hur betydelsefull tarmfloran är för vår kropp. Med ökad antibiotikaresistens blir det än mer viktigt att enbart ta den antibiotika man verkligen behöver. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Bekämpa antibiotikaresistens med smartphones

Hur ska vården kunna ställa diagnoser snabbare och mer precist? Felix Neumann, doktorand från Institutionen för biokemi och biofysik, visar uppfinningen som gör våra mobiltelefoner till ett mikroskop. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Antibiotika i din mat

Det går att mätta många genom fiskodlingar, men vi måste ta hand om djuren också och inte bara fylla på med antibiotika. Oskar Nyberg, doktorand från Institutionen för ekologi, miljö och botanik, berättar om fiskodling i Sydostasien. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Så stoppar vi antibiotikaresistens

Fiskodling och antibiotikaresistens

Allt marint liv påverkas av antibiotikaresistens, men det finns både alternativa sätt att bedriva sjömatsproduktion och sätt för oss människor att skydda oss. Michael Tedengren är marinbiolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Inspelat den 9 maj 2019 i Vivi Täckholmssalen på Stockholms universitet. Arrangör: Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Scientists for the future

The spider in our hearts

Spindeltråd är ett helt unikt material som är byggt av samma byggstenar som finns i oss människor. Nu vill docent My Hedhammar använda spindeltråd för att reparera saker i människokroppen, som trasiga ögon och brustna hjärtan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Höghusbonden

Kjell har bjudit in sig själv till Eva Källander, även kallad höghusbonden. Hon bor i en tvåa i Uppsala och odlar stora delar av den mat hon behöver, antingen i hemmet eller på en liten kolonilott. Kjell får odlingstips och provsmaka. Vi får också höra hur det går till när 45 000 måltider ska tillredas och serveras i Uppsala kommun. Och Ida från Agenda 2030-delegationen berättar om agendans första och andra globala mål: att utrota fattigdom och att utrota hunger.