Titta

UR Samtiden - Klimakteriebesvär - finns det behandling?

UR Samtiden - Klimakteriebesvär - finns det behandling?Dela
 1. Om en kvinna inte har åderförkalkning
  har man skyddande effekter.

 2. Är man 15 år äldre och har byggt upp
  förändringar i kärlväggarna-

 3. -då verkar
  de negativa effekterna överväga.

 4. Roligt att så många är här.
  Jag inleder med att säga-

 5. -att vi ska prata om
  det manliga klimakteriet i dag.

 6. Anna sa att det kan vi inte göra.

 7. Jag får hålla kvar
  vid den här titeln.

 8. Men innan jag börjar prata om ämnet-

 9. -så tänkte jag nämna Hälsofonden-

 10. -som är en insamlingsverksamhet-

 11. -som Region Östergötland gör
  med medicinska fakulteten-

 12. -för att kunna dela ut medel
  till forskare i Östergötland-

 13. -vare sig de är knutna till
  sjukvården eller universitetet.

 14. Jag vill påminna om Hälsofonden-

 15. -som har jobbat enträget
  i flera decennier-

 16. -och där hela avkastningen delas ut
  som forskningsmedel.

 17. Hälsofonden är kopplad
  till föreläsningsserien-

 18. -då vi också får föreslå föreläsare
  för den kommande terminen.

 19. Nå. För att ge lite grundförståelse-

 20. -så har jag tagit med två bilder som
  jag använder på läkarutbildningen.

 21. Det här är livmodern,
  äggstockar och äggledare.

 22. Det här är en histologisk bild
  av livmoderslemhinnan-

 23. -endometrit,
  som klär insidan av livmodern.

 24. Äggstockarna bildar
  under kvinnans menstruerande liv-

 25. -under den delen av livet
  när hon är fertil-

 26. -så utvecklar hon
  varje månad folliklar, äggblåsor.

 27. I väggen på folliklarna bildas
  östrogen och gulkroppshormon.

 28. Samtidigt kommer den växande
  follikeln, den som växer fortast-

 29. -att så småningom mellan två
  menstruationer att släppa ut ett ägg-

 30. -som fångas av äggledartratten och
  ska efter en vecka nå in i livmodern.

 31. Har det befruktats finns det förut-
  sättningar för en graviditet.

 32. En av de förutsättningarna
  är att livmoderslemhinnan-

 33. -som i början av menscykeln är tunn
  och inte kan ta emot ett ägg-

 34. -att den har stimulerats
  av hormoner från äggstockarna-

 35. -som gör att slemhinnan växer till.

 36. Vid ägglossning tillkommer
  progesteron, gulkroppshormon-

 37. -från det som är resten av follikeln
  när den har brustit.

 38. Progesteronet gör slemhinnan
  förberedd att klara av-

 39. -att ta hand om ett befruktat ägg.

 40. Blir det ingen befruktning
  stöts slemhinnan ut-

 41. -och det blir en blödning.

 42. Samspelet mellan östrogen,
  progesteron och livmoderslemhinnan-

 43. -är några väsentliga faktorer.

 44. I själva verket
  styrs det inte av sig själv.

 45. Det är uppe i hjärnan som regleringen
  av äggstockarna sker-

 46. -från hypothalamus.

 47. Därifrån bildas ett litet hormon-

 48. -som skickas i blodkärl
  direkt till hypofysen-

 49. -som sitter på undersidan av hjärnan.

 50. Jag brukar säga långt bakom näsan.

 51. Det här GnRH får hypofysen att
  frisätta två viktiga hormoner-

 52. -som styr
  hur äggstocken utvecklar folliklarna-

 53. -och hur produktionen av östrogen
  och progesteron regleras.

 54. Fungerar äggstockarna som de ska
  så kommer hormoner från folliklarna-

 55. -att nå upp till hypofysen
  och hypothalamus-

 56. -och göra att det inte blir
  en överstimulering av signaler-

 57. -från hypothalamus. Man kallar det
  för ett feedbacksystem-

 58. -som hemma i sovrummet
  där vi har på elementet-

 59. -ett vred som vi kan ställa in.
  Om det är väldigt kallt-

 60. -så låter vredet varmvatten
  rusa in i elementet.

 61. Om det blir för varmt så stänger den
  igen sig. Det är ett liknande system.

 62. Östrogen bildas i äggstockarna-

 63. -från puberteten
  och under resten av livet-

 64. -fram till menopaus.

 65. Man ser redan 5-10 år innan menopaus
  att topparna i östrogennivåer-

 66. -inte är lika höga,
  och en del ägglossningar uteblir.

 67. När folliklarna som står för
  hormonproduktionen-

 68. -i princip har tagit slut, blir det
  för lite östrogenproduktion från dem-

 69. -så att livmoderslemhinnan
  inte växer till.

 70. Då finns det inget att stöta ut
  och det kommer ingen mer mens.

 71. Det händer i genomsnitt
  vid 51-52 års ålder.

 72. Det finns en liten andel
  som slutar redan före 45-

 73. -det är ungefär var 20:e kvinna,
  och kanske var 100:e före 40.

 74. Kring menopaus så kan,
  som Anna redan har lärt oss-

 75. -en rad olika symptom uppträda.

 76. Det första man märker som har
  en koppling till klimakteriet-

 77. -som är en period på kanske 10 år-

 78. -är att man får
  oregelbundna blödningar.

 79. Nio av tio kommer att ha en period
  med oregelbundna blödningar.

 80. De håller på en tre-fyra år
  innan mensen upphör helt.

 81. Det hänger samman med
  att varje menscykel-

 82. -inte leder fram till en ägglossning,
  utan ibland uteblir den.

 83. Så småningom upphör mensen
  och kring den allra sista mensen-

 84. -så är det vanligt
  att värmevallningar uppstår.

 85. Har man värmevallningar
  och vaknar fem gånger varje natt-

 86. -så är det inte så underligt
  att man har sömnproblem-

 87. -kopplat till just vallningarna.

 88. Har man sömnproblem
  och måste iväg till jobb och annat-

 89. -är det ofta så
  att humöret får känna på.

 90. Man har lättare att bli nedstämd-

 91. -och mer lättoroad.

 92. Ett ytterligare symtom
  som är viktigt att känna till-

 93. -är att när folliklarna tar slut, för
  de har inte gjort det vid menopaus...

 94. Man har några folliklar kvar
  i tre-fyra år som bildar östrogen.

 95. Inte tillräckligt
  för att framkalla mens-

 96. -men som skyddar slemhinnorna
  i underlivet.

 97. Efter några år till har de
  folliklarna också konsumerats-

 98. -och östrogennivåerna är lägre och
  det är vanligt med slemhinnebesvär-

 99. -med torrhetskänsla,
  sveda i slidan, kring slidöppningen-

 100. -och i urinblåsan och urinröret.

 101. Det är vanliga symptom som kan
  behandlas med låga doser östrogen.

 102. Det finns andra saker som ligger
  närmare Annas område på ett sätt-

 103. -nämligen att när
  östrogennivåerna minskar-

 104. -så kommer saker att hända
  i många olika system.

 105. När jag nämnde Anna
  ska jag peka på det direkt-

 106. -eftersom hon håller på
  med hjärt- och kärlsjukdomar.

 107. Man får förändringar i omsättningen
  av lipoproteiner och blodfetter.

 108. Man får andra förändringar
  i regleringen av blodkärlen-

 109. -som leder till att risken
  för hjärtinfarkt börjar öka.

 110. Jag kommer tillbaka till det senare.

 111. Man kan se
  en förändrad fettfördelning.

 112. Man för en viss relativ överskjutning
  från östrogendominans-

 113. -till att de manliga könshormonerna
  spelar lite större roll.

 114. Man fortsätter som kvinna
  att bilda manliga könshormoner.

 115. Minskningen i produktionen
  av manligt könshormon-

 116. -är inte lika drastisk
  som minskningen av östrogen.

 117. Det kan bidra till en viss förändrad
  kroppskonstitution.

 118. Högst upp är en annan viktig sak.

 119. Skelettet byggs upp i puberteten när
  vi upprätthåller en benstomme-

 120. -som hänger samman med ärftliga
  faktorer och hur våra hormoner-

 121. -har påverkat skelettet, och hur
  mycket vi rör oss, en viktig faktor.

 122. Hela tiden när vi byggt upp
  vårt skelett så omsätts det.

 123. Det finns celler som knaprar upp
  benvävnad, sen bygger celler på igen.

 124. Det där har en balans under många år.
  Men från 30-35-

 125. -så brukar balansen bli negativ,
  man tappar mer av benmassa-

 126. -än man bygger upp.

 127. Vid menopaus, när
  östrogenproduktionen faller raskt-

 128. -då kommer förlusten i benmassa
  att snabbas på-

 129. -och man har en risk för benskörhet,
  osteoporos.

 130. Det är olika frakturtyper
  som blir vanligare efter menopaus.

 131. Lite historik. När jag började arbeta
  inom kvinnosjukvård-

 132. -märkte man att många sökte
  för vallningar och svettningar.

 133. Man kunde läsa rapporter att från
  vårt sjukhus ser vi så och så många-

 134. -det är ett vanligt problem. Man
  visste inte hur många som hade det.

 135. Nu pratar jag sent 70-tal.

 136. Då vandrade jag och några kollegor
  ner till...

 137. ...taxeringsmyndigheten
  och fick tillgång till adresser-

 138. -till kvinnor med olika födelseår.

 139. Vi skickade så småningom ut...

 140. Det var första gången vi gjorde det,
  en enkät till 1 246 kvinnor-

 141. -som var 52-54 år.

 142. Det var ett manuellt arbete
  med klisterlappar och brev.

 143. Vi fick in svaren
  och det var intressant.

 144. Ett: 90 % svarade-

 145. -ofta med små krumelurer:
  "Äntligen nån som bryr sig."

 146. Det var väldigt kul. I dag
  får man aldrig 90 % svarsfrekvens-

 147. -i den här typen av enkäter.

 148. Det visar sig att 75 %
  av de som hade haft sin menopaus-

 149. -hade besvär med vallningar
  och svettningar.

 150. 30 % hade de urogenitala symtomen med
  sveda och torrhetskänsla i slidan.

 151. Om man tittar på i relation till
  hur lång tid som hade förflutit-

 152. -sen sista mens, så var det 30 %
  och upp mot 50 % efter några år.

 153. 1/3 rapporterade
  perioder med nedstämdhet-

 154. -och det var statistiskt säkerställt
  oftare hos de med svåra besvär.

 155. Ungefär 7 % använde hormonbehandling.
  Det var intressant.

 156. Under 70- till 90-talet kom området
  att få allt mer fokus-

 157. -och man såg fler positiva effekter
  hos de som hade hormonbehandling.

 158. T.ex. halverad risk för hjärtinfarkt
  hos de med hormonbehandling.

 159. Man såg andra saker som minskad risk
  för alzheimer, och så vidare.

 160. Allt fler kvinnor
  ville ha behandling.

 161. Vi nådde nivåer i västvärlden-

 162. -och vissa städer där nästan varannan
  kvinna hade hormonbehandling.

 163. Ändå visste man från 1990-

 164. -att de med hormonbehandling
  under lång tid-

 165. -hade den liten, men tydligt
  ökad risk för bröstcancer-

 166. -och att det finns en ökad risk
  för blodpropp-

 167. -om man använder hormontillskott
  via tabletter.

 168. Ändå ökade populariteten enormt.

 169. Man började ifrågasätta det,
  kan det vara så-

 170. -att de som väljer hormonbehandling-

 171. -är allmänt mer hälsomedvetna,
  rör sig mer, äter bättre-

 172. -röker i liten
  eller ingen utsträckning alls.

 173. Det skulle kunna vara så.
  Det kan man bara svara på-

 174. -om man gör en randomiserad
  kontrollerad studie.

 175. Det gjorde man i USA.

 176. Man lyckades rekrytera
  upp mot 20 000 kvinnor-

 177. -som lottades att få placebo
  eller hormonbehandling.

 178. Det var olika beroende på
  om man har livmoder eller ej.

 179. Om man inte har nån livmoder behöver
  man inget syntetiskt gulkroppshormon.

 180. Väldigt många kvinnor
  kom igång med behandling.

 181. När studien hade pågått och de hade
  exponerats i genomsnitt drygt sex år-

 182. -gjorde man en säkerhetsanalys
  som man gör vid stora studier.

 183. En oberoende kommitté bröt koderna
  och tittade på hur det hade gått.

 184. Det visade sig vara tvärtemot
  vad man hade förväntat sig.

 185. De som fått hormonbehandling
  hade en ökad risk-

 186. -för hjärt- och kärlhändelser,
  hjärtinfarkt i huvudsak-

 187. -i relation till de som fått placebo.

 188. Det var en enorm besvikelse.
  Det utbröt närmast panik-

 189. -runtom i läkemedelsmyndigheter
  i världen.

 190. Det kom alldeles nya behandlingsråd
  som sa:

 191. "Behandling behövs i en del fall,
  men bara vid svåra besvär"-

 192. -"och kortast möjliga tid."

 193. Och naturligtvis försöka hålla nere
  dosen. De blev de råd som kom.

 194. Hur blev det i Östergötland då?

 195. Eftersom vi hade så bra
  svarsfrekvens...

 196. Det här är studien jag pratade om,
  vi hade fått spännande data.

 197. Vi fortsatte att göra utskick
  lite då och då genom åren.

 198. Det råkade vara så
  att vi kunde följa ökningen-

 199. -i hormonanvändande.

 200. Upp till 35-40 %
  i en enkät som gjordes 1995.

 201. Vid millenniumskiftet
  hade det minskat-

 202. -och vid den senaste enkäten-

 203. -som Lotta Lindh Åstrand
  hade med i sin avhandling-

 204. -så var användandet nere i 6 %.

 205. Vi är tillbaka till det som gällde
  sent 70-tal och tidigt 80-tal.

 206. En enormt dramatisk förändring
  i användandet i Östergötland.

 207. Den här bilden visar både data
  från Sverige och Östergötland.

 208. Det är alltså uthämtade recept
  där vi ser en kraftig minskning-

 209. -från enheter 250 ner till 50,
  en minskning med en femtedel.

 210. Så kan man säga
  att det ser ut just nu, sannolikt.

 211. Vi har inte nån
  alldeles färsk undersökning.

 212. Användandet av hormon
  är väldigt förändrat.

 213. Jag kommer tillbaka till det.

 214. Om man har "flusher", alltså
  värmevallningar och svettningar-

 215. -då är faktiskt behandling med
  östrogen hos kvinnor utan livmoder-

 216. -eller kombinerat med ett syntetiskt
  gulkroppshormon, gestagen-

 217. -för att livmoderslemhinnan
  inte ska bli överstimulerad.

 218. Den behandlingen
  är den mest effektiva-

 219. -men vi måste fundera över
  alternativ, som Anna redan nämnt.

 220. Finns det alternativ? Jo, en del
  ska inte använda hormonbehandling-

 221. -som de som haft bröstcancer.

 222. Har man haft en blodpropp ska man
  inte använda hormoner som tabletter.

 223. Vi hinner inte gå in på det,
  men om man använder plåster-

 224. -så kommer man inte påverka
  koagulationssystemet.

 225. Det går nog ändå att ha.

 226. Har man haft hjärtinfarkt
  och är äldre-

 227. -så avråder vi fortfarande
  mot hormonbehandling.

 228. Det finns de som har biverkningar.

 229. Man kan få blödningar
  som inte kommer vid förväntad tid-

 230. -man får oregelbundna blödningar
  och då vill man inte fortsätta.

 231. Eller att inte vill
  tillföra hormoner.

 232. Jag kallar hormonbehandling MHT-

 233. -som är en ofta använd förkortning
  för menopausal hormonterapi.

 234. Okej, så alternativ behövs.

 235. Då får vi fundera...
  Ni ler åt bilderna.

 236. Det är Cecilia Torudd
  som har illustrerat en bok-

 237. -och där en del av bilderna kom till-

 238. -därför att författaren
  hade intervjuat oss.

 239. Jag har en bild som är väldigt
  specifikt Linköpingskopplad.

 240. Om vi ska förstå oss på, eller kunna
  utveckla alternativa behandlingar-

 241. -måste vi begripa vad det är som
  orsakar de här märkliga symtomen-

 242. -där man plötsligt
  blir varm och svettig.

 243. Om vi tittar på symtomen
  är det inte nån inbillning.

 244. Man kan påvisa ökad hudtemperatur
  genom att mäta på hudytan.

 245. Man kan på olika sätt
  påvisa ett ökat blodflöde-

 246. -i de ytliga kärlen i den övre delen
  av kroppen: armar, bröstkorgen-

 247. -upp i hals och ansikte. Det har man.

 248. Man får en ökad hudkonduktans,
  ledningsförmåga i huden-

 249. -då svettkörtlarna blir aktiverade.

 250. Svetten är lite salt, då blir det
  en bättre ledningsförmåga.

 251. Man får i samband med vallningarna
  en sänkt kroppstemperatur.

 252. Det är väldigt logiskt.
  De första fenomenen-

 253. -leder till
  energiförlust från kroppen.

 254. När huden blir varm så strålar energi
  ut till omgivningen.

 255. När man svettas behöver fukten
  avdunsta, det tar energi från ytan.

 256. Man sänker sin centrala kropps-
  temperatur. Som en reaktion på det-

 257. -när det har gått ett tag efter
  en vallning fryser och huttrar man.

 258. Det är ett sätt att spara energi.
  Att krypa ihop och huttra-

 259. -då jobbar man med muskulaturen
  och det blir en del överskottsvärme.

 260. Då återgår
  den centrala kroppstemperaturen.

 261. Det verkar som om vallningarna är ett
  sätt att minska kroppstemperaturen.

 262. Det vi vet är att när
  östrogenmängderna sjunker-

 263. -inne i hjärnan, den sjunker
  i hela kroppen förstås-

 264. -så leder det till förändringar i
  produktion av olika signalsubstanser-

 265. -som jag nämner några här.

 266. Minskning av de här
  och ökning av den där.

 267. De här signalsubstanserna är också
  med och påverkar termostaten.

 268. Vi har en termostat som klarar att
  hålla vår temperatur konstant-

 269. -vare sig vi är ute
  i tio graders kyla-

 270. -eller är i påtaglig värme,
  t.o.m. i princip i bastu-

 271. -så håller vi
  en rätt konstant kroppstemperatur.

 272. Det är de finurliga systemen som
  registrerar temperatur på kroppsytan-

 273. -men också i stora blodkärl,
  som parerar med olika signaler-

 274. -som svettning och kärlvidgning.

 275. Men när östrogenet sjunker
  verkar termostaten hamna i obalans.

 276. Det som man i dag börjar förstå mer-

 277. -är att när hjärnan känner av att
  äggstockarna inte bildar östrogen-

 278. -som vi såg på nån
  av de första bilderna-

 279. -då försöker hypothalamus och hypofys
  att piska på äggstockarna-

 280. -och ändå upprätthålla
  hormonbildningen.

 281. Det gör de förgäves,
  det finns inga möjligheter-

 282. -eftersom folliklarna har tagit slut,
  men det vet inte hjärnan om.

 283. Då spiller det över signaler
  till termostaten-

 284. -via signalsubstanserna
  som jag nämnde på förra bilden.

 285. Då kan man säga
  att termostaten löper amok-

 286. -den blir instabil
  och ställer in sig på en annan nivå.

 287. Det verkar vara mekanismerna bakom.

 288. Om endorfinnivåerna spelar roll, det
  är mycket så vi tänkt genom åren...

 289. Om orsaken
  till att flusher uppkommer-

 290. -hänger samman med att hjärnans
  produktion av endorfiner minskar-

 291. -som följd av östrogenminskning,
  det vet vi.

 292. När östrogenproduktionen minskar-

 293. -eller testosteronproduktionen
  hos en man-

 294. -så kommer ett förhormon till
  endorfiner att minska i produktion.

 295. Det verkar vara ett led
  som gör termostaten instabil.

 296. Kan man öka endorfinerna igen?
  Ja, genom att tillföra östrogen-

 297. -och det är det vi pratar om
  när vi använder hormontillskott.

 298. En sån behandling minskar
  vallningarna till en tiondel.

 299. Många blir helt besvärsfria,
  en del har enstaka vallningar kvar.

 300. Hur är det med träning då?

 301. Jag fick hålla ett föredrag för länge
  sen, på 90-talet, på Läkarstämman-

 302. -om mekanismerna
  bakom vallningar och svettningar.

 303. Jag läste och läste
  och började förstå-

 304. -att endorfinerna är inblandade.

 305. Då slog det mig att om man tränar
  så påverkar man endorfinerna.

 306. Det vet alla som tränar,
  man blir "addicted".

 307. Om man inte kan träna så känner
  man sig orolig och abstinent.

 308. Det kan man visa vetenskapligt
  att det finns en endorfinabstinens.

 309. Jag gick till
  en gymnastikförening i Linköping-

 310. -och gick igenom medlemsregistret.

 311. Det var inte i nån dator, det var
  kartongkort som man bläddrade i.

 312. Jag skrev upp namn och adress
  till de som var dryga 50-

 313. -och sen hade vi efter etikansökan-

 314. -också fått skicka enkäterna
  till två ålderskohorter i Linköping-

 315. -alltså kvinnor i allmänhet.

 316. Vi hittade 142 kvinnor som var
  postmenopausala i föreningen.

 317. Det visade sig att av
  Linköpingskvinnorna i allmänhet-

 318. -var det 44 % som rapporterade
  svåra eller måttliga vallningar.

 319. 25 % hade svåra vallningar.

 320. Av kvinnorna i gymnastikföreningen
  var det hälften så stor andel-

 321. -som hade måttliga
  eller svåra vallningar.

 322. Dessutom, de som tränade
  i gymnastikföreningen-

 323. -och inte hade några vallningar alls
  hade fler träningstimmar per vecka.

 324. Det var intressant. Kunde det vara så
  att träningen spelade roll?

 325. Vi gjorde om en liknande undersökning
  ett antal år senare.

 326. Där gick vi ut
  för att kartlägga andra saker-

 327. -men ställde ändå frågor om fysisk
  aktivitet till ca 1 300 kvinnor-

 328. -som var några år äldre. De fick
  svara på frågor också om träning.

 329. Där var det så att de
  som väldigt lite fysiskt aktiva-

 330. -eller inte alls, enligt vårt sätt
  att få uppfattning om det-

 331. -där var det ungefär 15 % som hade
  svåra eller måttliga vallningar.

 332. Men av de som var
  mera fysiskt aktiva-

 333. -var det bara 1/3 så många
  som hade vallningar.

 334. Det bekräftade egentligen samma sak.

 335. Man kan tänka sig
  att om man slipper vallningar-

 336. -så sover man bra,
  man är pigg och ids att gå och träna.

 337. Vad är orsak och verkan egentligen?

 338. Då ska man helst göra
  en randomiserad studie-

 339. -där man ändrar på nånting.

 340. Det gjorde vi också för många år sen,
  i början av det här årtusendet.

 341. Där visade det sig... För att vara
  med skulle man vara otränad.

 342. De började träna tre timmar i veckan
  på gymmet på US.

 343. Det var en
  alldeles misslyckad studie.

 344. Ambitionen var hög. Man ska vara
  otränad, och köra tre pass/vecka-

 345. -med ledare. Tufft.

 346. De flesta avbröt. Det var fel tänkt
  av undertecknad och medarbetare.

 347. Det var ca 1/3 som iddes hålla på
  och hos dem minskade besvären.

 348. Men det sa inte så mycket.

 349. Slutsatsen blev att det finns behov
  av en större interventionsstudie-

 350. -där vi ändrar på nånting
  för ett antal personer.

 351. Det roliga var att
  inom vetenskapen gör man ibland-

 352. -stora översikter över områden,
  s.k. Cochraneanalyser.

 353. Den första som gjordes över området
  fysisk aktivitet och vallningar-

 354. -den kokades ner till bara en studie
  som höll måttet - det var vår.

 355. Den baserar sig på vår enda studie
  som var åt skogen för liten.

 356. Det var ändå lite roligt.
  Idén att fysisk aktivitet-

 357. -spelar roll för övergångsbesvär
  lanserades från Linköping-

 358. -globalt sett. Ett annat sätt
  att påverka endorfinproduktionen-

 359. -är akupunktur. Det har liknande
  effekter i inåtgående signaler-

 360. -från de punkter som man stimulerar-

 361. -som leder till en ökad
  endorfinproduktion i hypothalamus.

 362. Därför satte vi igång såna studier.
  Vi var först med såna tokiga idéer.

 363. Det kom med i boken
  som Cecilia Torudd illustrerade.

 364. Den här bilden är orsakad
  av de studier vi nämnde i boken.

 365. Den är lite rolig, tycker jag.
  Han gillar inte det där, maken.

 366. I den första studien
  var det 24 kvinnor-

 367. -som fick elektrostimulerad
  akupunktur eller ytlig nålplacering.

 368. Antalet vallningar
  minskade signifikant-

 369. -till under hälften i båda grupperna.

 370. Men det var ingen skillnad
  mellan grupperna.

 371. Det var både kul och inte kul,
  kan man säga.

 372. Vi gjorde mer saker
  än bara behandla dem.

 373. De fick bl.a. samla dygnsurin-

 374. -sen undersökte vi utsöndringen
  av olika signalsubstanser-

 375. -i urinen.

 376. Det visade sig att en substans
  som heter CGRP minskade-

 377. -statistiskt säkerställt
  efter 8 veckor och kvarstod-

 378. -tre månader
  efter avslutad behandling.

 379. Det är en substans
  som är en kraftig kärlvidgare-

 380. -som bildas i både det perifera
  och centrala nervsystemet.

 381. Det spännande är att den har
  två effekter som är rimliga-

 382. -den aktiverar
  och stimulerar svettkörtlar.

 383. Den skulle kunna vara orsaken
  till båda reaktionerna-

 384. -med vidgade blodkärl
  och aktivering av svettkörtlar.

 385. Man hade provat substansen
  i en annan avsikt.

 386. Det var en plastikkirurg
  som i sin forskning-

 387. -ville testa om den kunde göra att
  lambåer tog bättre plastikkirurgiskt-

 388. -när man flyttade hud genom att vidga
  kärlen och få bättre genomblödning.

 389. De testade på friska
  manliga frivilliga-

 390. -sannolikt studenter, på KI.

 391. De beskriver att de blev röda
  och kände sig varma.

 392. De skrev inte att de fick vallningar,
  men det var vad de fick.

 393. Man kan skapa det med den substansen.

 394. Det där har vi publicerat
  lite här och var-

 395. -men här är akupunkturstudien där vi
  ser hur det såg ut före-

 396. -här är mediannivån.
  Sen efter 4-8 veckors behandling-

 397. -och sen uppföljning.

 398. Minskningen i utsöndringen
  av CGRP kvarstod.

 399. Det har vi tolkat som att CGRP
  möjligen kan vara en mediator-

 400. -i från termostaten ut i periferin
  för att sätta igång reaktionerna-

 401. -som ska sänka kroppstemperaturen
  när termostaten löper amok.

 402. Vi har gjort ett antal studier
  med akupunktur vid övergångsbesvär.

 403. Vi har gjort fyra hos friska kvinnor
  med flusher med olika design.

 404. Vi har gjort två för kvinnor
  med bröstcancer och flusher.

 405. Har man behandlats för bröstcancer
  och inte har igång äggstockarna-

 406. -så har man ofta ännu mer uttalade
  besvär än kvinnor i allmänhet-

 407. -av olika skäl
  som jag inte hinner gå in på.

 408. De kan inte få östrogen,
  så där känns det extra angeläget.

 409. Två såna studier har vi gjort.
  Jag har inte pratat om det-

 410. -det manliga klimakteriet.
  Det finns inte som sådant-

 411. -men när män får
  en plötslig hormonell förändring-

 412. -exempelvis hormonbehandling
  mot generaliserad prostatacancer.

 413. Då får 75 % av de männen
  värmevallningar i samma utsträckning-

 414. -och med samma mekanismer bakom,
  som hos kvinnor.

 415. Vi har gjort en pilotstudie
  och sen en större studie-

 416. -som visar att de svarar ungefär
  på samma sätt som kvinnor-

 417. -och halverar sina besvär.

 418. Man kan säga att alla våra studier-

 419. -visar ungefär
  en halvering av besvären-

 420. -med kvarstående effekt
  upp till som mest två år-

 421. -där man hos många
  har en kvarstående minskning.

 422. Man skulle vilja göra
  placeboakupunktur.

 423. En del av er vet att det finns
  nåt som efterliknar placebo.

 424. Det är som en nål i en trollerilåda-

 425. -en pinne att sticka i huden
  som sköts in som ett teleskop.

 426. En sån nål finns,
  men den är inte utan effekter-

 427. -för det ger en del stimuli
  mot huden.

 428. Det finns ingen placeboakupunktur.

 429. Jag ska inte prata om
  akupunktur i dag-

 430. -men akupunktur
  har effekter på många tillstånd.

 431. Man kan göra operationer
  i akupunktur.

 432. Det är ingen tvekan om att det
  framkallar effekter i hjärnan.

 433. Men om det är nålsticken
  eller om det är proceduren som sådan-

 434. -är inte helt klarlagt.
  Det är en procedur-

 435. -det är inte som att svälja
  en tablett, som ett sockerpiller.

 436. Det ska jag inte fördjupa mig
  i mer i dag.

 437. Jag har varit inne på några
  alternativ. Det finns läkemedel-

 438. -som är alternativ också.
  De som existerar i dag-

 439. -och som har fått mest genomslag
  är de mot nedstämdhet-

 440. -SSRI- och SNRI-preparat.

 441. Som bäst halverar de besvären.

 442. De kan också som biverkningar
  ge vallningar.

 443. Det har inte varit nån succé.
  Vi har skrivit ut det till kvinnor-

 444. -och jag har inte sett
  några fantastiska effekter.

 445. Tillbaka till hormonbehandlingen.

 446. Den där enorma paniken,
  var den berättigad?

 447. Har nåt förändrats efter den första
  rapporten efter WHI-studien-

 448. -som rapporterades 2002?
  Har nåt ändrats?

 449. Det visade sig när man följt upp den
  och benat ut den i minsta detalj-

 450. -så säger den författargrupp
  som kom med originalpublikationen-

 451. -att några saker kräver eftertanke.

 452. Till exempel hade redan
  en stor andel behandling-

 453. -så de som inkluderats i studien
  var i genomsnitt 65 år.

 454. Menopaus inträder vid 51-52.

 455. De kvinnor som söker för hormonell
  behandling är i den åldern.

 456. Men här inkluderade man kvinnor
  som var upp mot 15 år äldre.

 457. Många hade högt blodtryck,
  övervikt och diabetes.

 458. Är det den grupp kvinnor
  som söker hos oss? Det är det inte.

 459. Nu har det börjat komma
  långtidsuppföljningar.

 460. För 1,5 år sen kom
  en 18-årsuppföljning-

 461. -efter att kvinnorna
  hade startat sin behandling.

 462. Ni minns att jag sa att ett fynd
  var att det var en ökad risk-

 463. -för hjärtinfarkt i gruppen
  som fått hormon jämfört med placebo.

 464. Det man såg här
  var att totalmortaliteten-

 465. -efter 18 års uppföljning var samma
  i hormon- och placebogruppen-

 466. -sett över hela 20 000-gruppen.

 467. Men om man tittade på
  när de hade sin behandling-

 468. -såg man att de som börjat
  före 60 år-

 469. -vilket är sällsynt
  att vi sätter in behandling-

 470. -eller på den tiden då det var
  vanligt att starta en behandling-

 471. -efter 60 års ålder... De som vi
  har startat är i den åldern.

 472. Där var det en klar minskning,
  en minskad risk-

 473. -för mortalitet och hjärt-kärlsjukdom
  och hjärt-kärldöd.

 474. De hade en minskad risk.

 475. Om man tittade på de som startat
  när de var 60-70 år-

 476. -och de som var över 70
  var det ingen statistisk skillnad-

 477. -mellan placebo- och hormongruppen.

 478. Det verkar som den yngre gruppen
  hade skyddseffekter.

 479. Långvarig hormonbehandling
  påverkar risken för bröstcancer.

 480. Så är det.

 481. Den är statistiskt alldeles säker
  och klarlagd-

 482. -men den är inte jättestor.
  En livstidsrisk för en kvinna-

 483. -att drabbas av bröstcancer
  är ungefär 10 av 100.

 484. Av 100 kvinnor
  kommer ungefär 10 att drabbas.

 485. Om alla de 100 kvinnorna skulle
  använda hormonbehandling i 5-10 år-

 486. -så är det kanske 13 av 100
  i stället för 10 av 100.

 487. Det är ungefär den storleksordningen,
  som är statistiskt säkerställd.

 488. Det balanseras av att man skyddade
  många från hjärt- och kärlsjukdomar-

 489. -att man fick
  en minskad totalmortalitet.

 490. Även om hjärt- och kärldöd inte
  är vanlig före 60 hos kvinnor-

 491. -så börjar det ändå öka
  efter menopaus, som jag nämnde.

 492. Så det verkar som...

 493. ...den här paniken som kom
  inte var berättigad.

 494. I dag håller Svensk förening
  för obstetrik och gynekologi-

 495. -på att skriva nya råd
  som ska vara lite mer balanserade.

 496. Jag kommer alldeles strax till dem.

 497. Det här är samma sak
  som i förra bilden.

 498. Man såg färre hjärtinfarkter
  i behandlingsgruppen-

 499. -hos de som började
  inom 10 år efter menopaus.

 500. Lägre mortalitet totalt
  och i hjärtinfarkt.

 501. Sen såg man att de som hade
  en bortopererad livmoder-

 502. -och inte behövde gulkroppshormon-

 503. -hade ingen påverkan på bröst-
  cancerrisken, det var lite sänkt.

 504. Det har man sett i andra studier,
  om man bara har östrogentillförsel-

 505. -då verkar inte
  bröstcancerrisken påverkas.

 506. Om vi backar till hjärt/kärl...
  Den första analysen var så dramatisk.

 507. Om man ska förstå hur östrogen
  påverkar hjärt- och kärlrisken-

 508. -risken att få åderförkalkning
  och hjärtinfarkt-

 509. -så finns det ett antal
  positiva effekter av östrogen:

 510. Det sänker det onda kolesterolet,
  det verkar som antioxidant.

 511. Kolesterolet måste oxideras
  för att tas upp i kärlväggen-

 512. -och börja bygga upp
  åderförkalkningsplack.

 513. Har man ett ämne
  som verkar som antioxidant-

 514. -är risken att LDL tas upp mindre.

 515. Man har också kärlvidgande effekt
  av östrogen-

 516. -som ökar produktionen
  av ett kärlvidgande ämne.

 517. Men man har en ökad
  koagulationsbenägenhet-

 518. -och åderförkalkningsplacket
  blir skörare. Summa summarum:

 519. Om en kvinna inte har åderförkalkning
  har man skyddande effekter.

 520. När man är äldre, och har byggt upp
  förändringar i kärlväggarna-

 521. -då verkar
  de negativa effekterna överväga.

 522. Så de nya råden
  som har arbetats fram just nu-

 523. -kommer att vara mer generösa
  efter studierapporten-

 524. -där vi säger att behandling är
  insatt inom 10 år efter menopaus-

 525. -respektive före 60 års ålder,
  innebär mer fördelar än risker.

 526. Sen är det ett annat fynd också, om
  man slutar med en hormonbehandling-

 527. -så har man en ökad hjärt- och
  kärlrisk under det första året-

 528. -jämfört med om man fortsätter.

 529. Det finns ingen anledning
  att prova varje år att hålla upp.

 530. Det kan man göra för att se
  om besvären har försvunnit.

 531. Det ska man inte göra alltför ofta.

 532. Jag ska runda av
  med nåt om andra alternativ.

 533. Vi kan slå fast
  att pendeln inte har slagit tillbaka.

 534. Men vi tror och hoppas att den slår
  tillbaka när vi talar om-

 535. -att hormonbehandling inte är
  så farlig som man trodde-

 536. -om man börjar inom tio år
  efter sin sista mens.

 537. Det var vad vi sa,
  att vi skulle göra en större sån.

 538. En sak som faktiskt
  är väldigt intressant-

 539. -är att man har testat en blockare-

 540. -mot en av substanserna
  som reglerade-

 541. -hur äggstockarnas stimulans
  från hjärnan styrs-

 542. -som också spiller över
  på termostaten.

 543. En receptor till neurokinin B
  har man tagit fram en antagonist-

 544. -som är testad
  i en liten undersökning från England.

 545. Där ser man en minskning
  i placebogruppen, som alltid.

 546. Det är förändring i antal flusher.

 547. Men en klart starkare eller tydligare
  minskning som fick en blockare-

 548. -av den här receptorn.

 549. Det här var en första,
  preliminär undersökning-

 550. -och nu söker man kontakter.

 551. Anna-Clara Spetz har blivit kontaktad
  för att testa den i Sverige.

 552. En annan intressant grej
  är att det finns antydningar om-

 553. -att variationer i den gen som styr
  hur receptorn ska byggas upp-

 554. -kanske förklarar skillnaden i
  hur kvinnor drabbas av flusher.

 555. 75 % upplever dem, kanske 25-30 %
  har jättemycket besvär-

 556. -25 % märker inte av det, men alla
  genomgår samma hormonella förändring.

 557. Det kan finnas en genetisk känslighet
  som måhända förklaras av receptorn.

 558. Jag nämnde CGRP som inte utsöndrades
  i samma omfattning-

 559. -sen man fått akupunkturbehandling
  mot övergångsbesvär.

 560. Vi har testat den där
  i en djurmodell-

 561. -där vi har fått möss att utveckla
  nåt som liknar flusher-

 562. -om de har blivit av
  med sina äggstockar.

 563. Här ser vi hur ökningen i
  hudtemperatur hos de utan äggstockar-

 564. -i förhållande till de
  som har äggstockar-

 565. -efter en provokation, kan man säga.

 566. De reagerar som en kvinna
  med övergångsbesvär.

 567. Sen har vi givit en antagonist
  ett motmedel mot CGRP.

 568. Då ser vi att vid en låg dos
  hände inget med flusherna-

 569. -men i en hög dos
  så blockerade man flusherna.

 570. Uppenbarligen i musmodellen
  har CGRP påverkan på reaktionen.

 571. Det skulle kunna vara
  en läkemedelsutveckling-

 572. -att använda en blockare av CGRP.

 573. Vilket företag skulle ge sig på
  att skapa blockare mot CGRP?

 574. Jo, de som jobbar med migrän.

 575. Migrän verkar vara kopplat till
  förändringar i CGRP-nivåerna.

 576. Där finns det både framtagna
  substanser och antikroppar mot CGRP.

 577. Styrketräning eller fysisk aktivitet,
  jag ska säga några ord om det.

 578. Vi har gjort en studie där 60 kvinnor
  har deltagit i styrketräning.

 579. De första 3 veckorna är en försiktig
  anpassning till ett program-

 580. -så att de inte ska sluta
  inom ett par veckor.

 581. De har fått anpassa sig och har
  blivit starkare på 3 veckor.

 582. Vi gör noggranna mätningar.

 583. Sen har de jobbat på i 12 veckor
  med ett tufft program.

 584. Vi tror att styrketräning påverkar
  endorfinsystemet i hjärnan-

 585. -än mer än fysisk aktivitet
  i allmänhet.

 586. Vi tror att fysiskt aktiva kan
  omvandla det gula fettet till vitt-

 587. -som är mindre inflammations-
  framkallande och mindre skadligt.

 588. Muskelstyrka,
  muskelvolym i magnetkamera.

 589. Telomerlängd. I änden av kromosomerna
  finns som i plastbanden på skosnören-

 590. -jag har inga skosnören
  och kan inte visa...

 591. För varje celldelning
  förkortas ändarna.

 592. När de har blivit tillräckligt korta
  kan inte cellen delas mer.

 593. Det hänger ihop med åldrande.
  Data antyder att fysiskt aktiva-

 594. -har längre telomerer,
  deras celler kan delas fler gånger.

 595. Det kom vi också att mäta.

 596. Alla har gått igenom programmet
  och alla har följts upp i två år.

 597. De senaste blodproverna
  togs i förra veckan.

 598. Vi har massor av data att studera.

 599. Flusherna halverades
  hos de som tränade.

 600. Muskelstyrka och muskelvolym,
  styrkan mätte vi på gymmet-

 601. -och muskelvolymen i magnetkamera.
  Välbefinnandet har ökat-

 602. -och blodfetterna förbättrats
  i den tränande gruppen.

 603. Vi kommer att göra många mer
  analyser, analyserna är i sin linda.

 604. Det är spännande data som stärker
  att fysisk aktivitet är av värde-

 605. -vid övergångsbesvär, och man får
  andra positiva effekter.

 606. Jättemånga viktiga personer har varit
  med och jobbat genom åren.

 607. Längst tillbaka i tiden
  kunde Lars ha stått med.

 608. Det är i alla fall senaste decenniets
  medarbetare som jag vill tacka.

 609. Jag tackar er för ert tålamod
  att lyssna.

 610. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Klimakteriebesvär - finns det behandling?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka behandlingar finns för olika, vanliga klimakteriebesvär och hur ser den senaste forskningen ut när det gäller hormonbehandlingar? Överläkare Mats Hammar berättar om behandling av vanliga besvär som värmevallningar och svettningar. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Gynekologi, Klimakteriet, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Stålmannen, öppna upp!

Ett avgörande ögonblick i Gunillas liv var när älskaren sa "Gör med mig, vad du vill!" Efter det kunde hon, nu som subjekt, på allvar njuta av sin sexualitet. Jonas Liliequist, professor i historia vid Umeå universitet, berättar hur mannen som sexuell norm har förändrats.