Titta

UR Samtiden - Wikimania 2019

UR Samtiden - Wikimania 2019

Om UR Samtiden - Wikimania 2019

Årlig konferens anordnad av Wikimedia foundation. Temat för dagen var fri kunskap och de globala hållbarhetsmålen. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Wikimania 2019 : Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030Dela

 1. Öppenkodens huvudregel är
  att aldrig skriva ny kod.

 2. Se vad som redan finns
  och om ni kan ha nytta av det.

 3. Kan det remixas och återanvändas?
  Gör en community redan samma sak?

 4. Varför inte göra så inom undervisning?

 5. Det här är nog det trevligaste rum
  jag nånsin har talat i.

 6. Vi beundrade detaljerna där uppe.
  Det är ett underbart rum att tala i.

 7. Jag ser era ansikten
  om jag går fram lite.

 8. Hej! Jag heter Ryan Merkley
  och är vd på Creative Commons.

 9. Men som nämndes är jag
  på väg därifrån efter fem år på posten.

 10. Jag kommer att börja som stabschef
  på Wikimedia i mitten på september.

 11. Så det här är sista gången jag talar
  offentligt om Creative Commons-

 12. -så det är lite bitterljuvt för mig.

 13. Första gången jag talade för företaget
  var på Wikimania 2014.

 14. Jag hade haft jobbet
  i ungefär sex veckor-

 15. -och fick tala på konferensen i London.
  Det var en annorlunda företeelse-

 16. -då jag var förespråkare för rörelsen
  och CC. De är så starkt hopkopplade.

 17. Jag nämnde för nån i korridoren i dag-

 18. -att så många organisationer, individer
  och förespråkare kommer hit nu.

 19. Och det är så roligt att se-

 20. -att det vi kallar "den stora
  öppenheten" är en plats för samarbete.

 21. Och att det finns ett större mål
  utöver det som Wikimedia har-

 22. -eller det som CC, Mozilla
  eller Internet Archive har.

 23. Att det finns många verksamheter
  med gemensamma mål.

 24. Det är jag glad att vara en del av,
  och vill vara det även fortsättningsvis.

 25. Jag ska ta upp CC-licenserna.
  Många av er känner till dem väl-

 26. -eftersom de är ett av huvudverktygen
  för Wikimediarörelsen.

 27. Upphovsrätten kommer automatiskt.
  När man börjar skapa ett verk-

 28. -så får man upphovsrätten,
  vare sig man vill ha den eller inte.

 29. Man behöver inte registrera det,
  utan upphovsrätten finns där.

 30. Men det var ett problem att inte enkelt
  kunna ta bort upphovsrätten-

 31. -och det ville
  Creative Commons grundare lösa.

 32. De ville göra det lättare för folk,
  den växande enorma grupp människor-

 33. -som skapade bra saker och ville
  dela med sig av dem på internet.

 34. Man skulle inte behöva anlita en jurist
  för att andra skulle kunna använda det.

 35. Så de kom på idén
  att hacka upphovsrätten.

 36. De skulle bygga på
  upphovsrättslagarna-

 37. -som stöds av internationella fördrag
  och nationella lagar-

 38. -och skapa enkla licenser
  som alla kunde använda gratis-

 39. -i alla jurisdiktioner slutligen.

 40. Genom ett enormt hårt arbete
  från communities och rättsexperter-

 41. -anpassades licenserna
  till vartenda land i världen-

 42. -och förenades för ungefär åtta år sen
  i 4.0-licensen-

 43. -som är en enda licens
  som fungerar över hela världen.

 44. Tanken var att alla användare som
  skapat ett verk skulle kunna dela det-

 45. -enligt de villkor man hade fastställt.

 46. Då försvinner motsättningen
  med ett tillstånd.

 47. Man behöver inte be om
  att få använda verket-

 48. -bara man gör det enligt villkoren.

 49. Det skulle ge större åtkomst till verken
  och göra åtkomsten mer rättvis.

 50. Man behövde inte veta vem man skulle
  fråga eller ha en viss befogenhet-

 51. -utan behövde bara läsa villkoren.

 52. Meningen var
  att främja kreativitet och innovation.

 53. Det bästa är att ta bort det
  som hindrar kreativitet och innovation.

 54. Nu kan man göra allt man önskar
  med verken-

 55. -och allt som krävs för att uppnå målet.

 56. Våra licensvillkor är: "Erkännande" –
  använd verket, men ange upphovsman.

 57. "Dela lika" – om man gör om ett verk
  ska det nya ha samma licensvillkor.

 58. "Icke-kommersiell"
  kan användas till allt-

 59. -bara man inte gör det
  i kommersiellt eller vinstsyfte.

 60. "Inga bearbetningar" – man får
  använda det men inte ändra det.

 61. Jag ska prata lite om CC
  och vår relation till de globala målen.

 62. Våra licenser har tillämpats
  på 1,6 miljarder verk över hela världen-

 63. -och på allt man kan tänkas
  ha upphovsrätt till.

 64. Från uppenbara saker
  som foton och videor-

 65. -till nya saker som 3D-modeller.

 66. Folk delar sånt över hela världen.

 67. Ett område vi jobbar mycket med ryms
  inom hållbarhetsmålet om utbildning.

 68. Och enligt vår mening-

 69. -utgör CC-licenserna själva infra-
  strukturen för öppen utbildning.

 70. Öppen utbildning är idén
  att de resurser vi vill komma åt-

 71. -ska kunna användas av alla,
  ungefär som Wikipedia.

 72. Men vi vill även
  ta öppen utbildning vidare-

 73. -från tanken med öppna lärresurser,
  återanvändbara verktyg och licenser-

 74. -till ett meningsfullt utbyte
  med eleven.

 75. Tanken är att eleverna ska kunna få
  material som anpassats för dem-

 76. -så att personer har liknande namn
  som de själva i lärmaterialet.

 77. Eller att deras egna berättelser
  kan återfinnas i lärmaterialet.

 78. Eller, ännu bättre, att eleverna kan
  bli medförfattare till sitt lärmaterial.

 79. Det är så som
  Wiki Education Foundation arbetar.

 80. Tanken är att folk bidrar till nåt
  av betydelse och lär sig under tiden.

 81. All forskning visar att med såna typer
  av erfarenheter, lär sig folk bättre.

 82. Vi vet hur man lär sig bättre
  och hur man lär ut bättre.

 83. Via öppen utbildning arbetar vi även
  med inkluderande och rättvisa-

 84. -eftersom detta material
  finns tillgängligt för alla.

 85. Michael pratade förut om
  hur 100 miljoner dollar för ett projekt-

 86. -kan tyckas vara lite.

 87. Vi som jobbar med öppen utbildning,
  där filantropi gjort mycket gott, vet-

 88. -att det är en droppe i havet-

 89. -jämfört med det som regeringar
  spenderar på utbildning.

 90. Det handlar om biljoner dollar.

 91. Man skulle tjäna på om regeringarna
  såg hur värdefull öppen utbildning är-

 92. -och möjligheterna
  i ett internationellt samarbete-

 93. -där det man skapar
  återanvänds flera gånger.

 94. Det låter uppenbart för oss
  som jobbat med öppen källkod länge.

 95. Öppenkodens huvudregel är ju
  att aldrig skriva ny kod.

 96. Se vad som redan finns
  och om ni kan ha nytta av det.

 97. Kan det remixas och återanvändas?
  Gör en community redan samma sak?

 98. Varför inte göra så inom undervisning?

 99. Tänk så mycket längre och snabbare
  vi kunde nå utbildningsmålet-

 100. -om allt som nån skapat blir grund-
  material för andra att gå vidare med.

 101. I Creative Commons arbete ingår
  att främja detta i världen-

 102. -och tidigare i somras var jag
  på Unesco i Paris-

 103. -tillsammans med flera andra aktörer
  som vi jobbar med inom rörelsen.

 104. Och representanter från hela världen
  jobbade i två dagar-

 105. -med att omarbeta
  en rekommendation från Unesco-

 106. -för att få med
  den öppna utbildningens principer-

 107. -så att regeringarna kan jobba mot det.

 108. Så att det kan få del
  av alla biljonerna.

 109. En rekommendation från Unesco är
  så högt man kan komma-

 110. -innan man kommer
  till de globala målen, så det är stort.

 111. I november ska rekommendationen
  förhoppningsvis bli antagen.

 112. Det är en möjlighet för förespråkare,
  regeringar och pedagoger överallt-

 113. -att hoppa på tåget,
  för precis som de globala målen-

 114. -blir den ett exempel
  som man kan hänvisa till.

 115. "Vi vill gå åt det hållet
  och ska göra det tillsammans."

 116. I rekommendationen finns styrka
  och potential om den blir antagen.

 117. Jag vill bara kort nämna en sak.

 118. Jag gillade att Michael tidigare i dag
  pratade om värdet av lekfullhet-

 119. -och hur viktigt det är
  att kasta fram nya idéer.

 120. Jag ska berätta om en idé
  från min kollega Cable Green.

 121. Han är chef för öppen undervisning
  och känd i communities.

 122. Han har i många år pratat om en idé
  som jag verkligen har börjat gilla.

 123. Och här är rätta stället
  att berätta om den.

 124. Hans idé är en examen
  i de globala målen.

 125. Vi skulle omformulera målen,
  vårt samhälles svåraste problem-

 126. -och skapa utbildningssystem utifrån
  dem. Alla elever får utifrån sin nivå-

 127. -en läroplan där de får ta del av
  och jobba med att lösa problemen.

 128. Det skulle ske inom ramen för öppen
  utbildning, så att allt de gör delas.

 129. De skulle kunna börja jobba med det
  genom att titta på det som gjorts förut.

 130. Då kan de fortsätta upprepa, remixa,
  bygga vidare och få nya idéer.

 131. Man kan ha
  riktiga universitetsexamina-

 132. -men istället för en generell examen
  kan man få en i "livet på land".

 133. Den skulle bygga på att man hanterar
  svårigheterna, så att vi kommer framåt.

 134. Allt skulle publiceras öppet
  – uppsatser, material och lärresurser.

 135. Och allt skulle vara utformat för
  både användning och remix.

 136. Innan vi börjar remixa problemen-

 137. -och inser att innovation
  kan komma från alla håll-

 138. -kommer vi inte att på riktigt kunna
  angripa dessa problem tillsammans.

 139. Jag vill tacka arrangörerna
  för det här temat.

 140. Det är roligt att kunna se det jobb
  vi gör varje dag ihop med andra idéer.

 141. De korsar uppenbarligen varandra,
  men vi hade inte kommit på det själva.

 142. Det är verkligen spännande att få tänka
  på det jobb vi gör på ett annat sätt.

 143. En sista tanke. Det som verkligen
  får i gång mig är samarbete.

 144. Jag tycker att det är kul med projekt
  som endast går att göra tillsammans.

 145. Sånt som vi inte kan göra ensamma.

 146. Vi har bestämt oss för att tillsammans
  bygga upp ett historiskt samarbete.

 147. Det ger en möjlighet att arbeta
  med alla målen och att gå ännu längre.

 148. Det är spännande, och jag ser fram
  emot att jobba med er framöver.

 149. Tack för att jag har fått jobba med er
  i min tidigare roll på CC.

 150. Tack så mycket
  och ha en bra konferens.

 151. Översättning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En föreläsning med Ryan Merkley, vd på Creative Commons, om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat. Ett effektivare kunskapsdelande kan också hjälpa till att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Ämnen:
Information och media, Miljö > Hållbar utveckling, Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Informationsfrihet, Kunskapsöverföring, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Open access-publicering, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Wikimania 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Wikimania Stockholm 2019

Tusentals människor bidrar dagligen med att skriva artiklar, fotografera och dokumentera världen. Här berättar Wikipedias Sverigechef, John Andersson, om hur organisationen jobbar med FN:s hållbarhetsmål. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Dela din berättelse om Agenda 2030

Det pratas mycket om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men det är lätt att diskussionen blir för abstrakt. Här berättar Michael Edson, medgrundare till ett nytt FN-museum i Köpenhamn, om hur Agenda 2030 kan bli mer personlig och hur du kan bidra. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Vikten av att bevara minoritetsspråk

En förutsättning för att bevara minoritetsspråk i världen är att information finns tillgänglig på de språken. Här har Wikipedia, och andra plattformar där kunskaps delas, en viktig roll att spela säger professor Liv-Inger Somby. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030

En föreläsning med Ryan Merkley, vd på Creative Commons, om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat. Ett effektivare kunskapsdelande kan också hjälpa till att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstil

Många utmaningar måste lösas för att nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Vi behöver både producera mer, samtidigt som vi ska bevara och ta bättre hand om jordens resurser. Här berättar Karin Holmgren, rektor på SLU, om hur kunskapsdelande och kommunikation blir en viktig del av framtidens lösningar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kartlägg världen

Miljontals människor har i dag ingen adress och bor i områden som på kartan bara är ett tomt fält. Projektet Humanitarian openstreetmap tar hjälp av volontärer för att kartlägga världens bortglömda områden. Här berättar vd Tyler Radford om varför det är så viktigt att synas på en karta. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Skydda våra kulturarv

John Cummings; Wikimedia, jobbar med FN-organet Unesco för att lokalisera och kartlägga världens kulturarv. Tanken är att det ska bli lättare att skydda dem i framtiden. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Journalistikens död och uppståndelse

Journalisten Emanuel Karlsten berättar om sin rapportering om en kontroversiell copyrightlagstiftning på EU-nivå. Han ser det som ett exempel på hur journalistiken kan överleva, även om gamla affärsmodeller inte fungerar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Att skapa universell tillgång till kunskap

All jordens kunskap ska vara tillgänglig för alla med bara några klick. Det är visionen för de som jobbar med Wayback machine och The internet archives. Här berättar vd Mark Graham om hur de jobbar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kunskapens roll i en demokrati

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, talar om betydelsen av öppen och fri tillgång till kunskap och information för att bygga stabila demokratier. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Globala utmaningar för Wikipedia

Wikipedia samlar människor från hela världen, men utmaningarna de står inför skiljer sig från land till land. Här berättar fyra wikimedianer vilka utmaningar de står inför: Anna Torres, Wikimedia Argentina, Felix Nartey, Open foundation West Africa, Thomas Schallhart, Wikimedia LGBT group, och Li-Yun Lin, Wikimedia Taiwan. Moderatorer är Ulrika Eklund och Jenny Lindblad. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Framtidens Wikipedia

Majoriteten av dem som skriver artiklar till Wikipedia är vita män och trots att rörelsen vuxit explosionsartat de senaste åren har långt ifrån alla tillgång till fri kunskap. Här berättar stiftelsen Wikimedias vd Katherine Maher om rörelsens utmaningar och mål fram till 2030. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Mediekratin - mediernas makt i svenska val

Kent Asp är statsvetare och professor i journalistik. I "Mediekratin - mediernas makt i svenska val" analyserar han mediernas roll inom politiken. Gör medierna egentligen demokratin bättre eller sämre? Intervjuare: Anita Kratz.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barnen på Darknet

På sitt pojkrum tar 14-årige Toxic psykedeliska droger som han beställt på det mörka nätet, "Darknet". Han surfar med webbläsaren TOR för att vara anonym och nå gömda platser på nätet. Tillsammans med 16-årige V1tal (som jagas av FBI) och 17-årige Erik hackar han hemsidor och jävlas med privatpersoner och myndigheter.