Titta

UR Samtiden - Wikimania 2019

UR Samtiden - Wikimania 2019

Om UR Samtiden - Wikimania 2019

Årlig konferens anordnad av Wikimedia foundation. Temat för dagen var fri kunskap och de globala hållbarhetsmålen. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Wikimania 2019 : Globala utmaningar för WikipediaDela
 1. För närvarande samlar vi in
  vissa personers kunskap.

 2. Vi vill nå ett läge där vi kan säga-

 3. -att min och all kunskap i hela världen
  finns på Wikipedia.

 4. För att få en djupare förståelse
  för vad som pågår i världen-

 5. -inte bara på olika ställen
  utan också i olika sammanhang-

 6. -har vi bjudit in fyra "wikimedianer"-

 7. -som ska få dela med sig av sina tankar
  och de utmaningar de står inför.

 8. Först upp är
  chefen för Wikimedia Argentina.

 9. Hon har varit en del av Wikimedia
  sen 2014.

 10. Hon är också med i Wikimedias
  arbetsgrupp för roller och ansvar.

 11. En stor applåd för Anna Torres.

 12. Du kanske kan sätta dig där
  så vi får blanda upp er lite.

 13. Nästa person är
  en styrelsemedlem från Taiwan.

 14. Hon sitter i ESEAP:s programkommitté
  2018-

 15. -och arbetsgruppen för hälsa.
  En applåd för Jamie Lin.

 16. Varsågod och sitt.

 17. Sen har vi Open Foundation West
  Africas grundare.

 18. Han arbetar med resursfördelning
  för Movement Strategy.

 19. Han blev Årets wikimedian 2017.

 20. Han har varit med i Wikimedia i sju år.
  - Välkommen, Felix Nartey.

 21. Sist men inte minst
  har vi en aktiv medlem-

 22. -ur Wikimedias internationella
  HBTQ-community.

 23. Han organiserar projekt
  för fred och social rättvisa-

 24. -inom Österrikes Wikimedia.

 25. Han har varit aktiv sen 2005.
  - Välkommen, Thomas Schallhart.

 26. Ni är ivriga.

 27. Vi hann inte ens presentera er
  innan ni kom upp på scenen.

 28. Ja, det är kul att vara här och prata
  om hållbarhetsmålen och Wikimedia.

 29. Vi är glada över att ha er alla här.
  Hjärtligt välkomna.

 30. -Min första fråga går till Anna.
  -Bra.

 31. Vilken är den främsta frågan framöver
  inom er region-

 32. -med koppling till de globala målen?

 33. Jag är glad över att temat på Wikimedia
  i år är de globala målen.

 34. Att jobba mot målen kan hjälpa oss
  bygga den rörelse vi alla vill se.

 35. När det gäller vad som händer
  i Argentina och Latinamerika-

 36. -är det svårt för mig som bor där-

 37. -att välja ut det mest relevanta målet.

 38. Inga av dem har ännu uppnåtts-

 39. -och många av dem har långt kvar
  om de ska uppnås före 2030.

 40. Men när det gäller att beskriva
  vad vi gör i regionen-

 41. -är det två mål
  som väl beskriver vad vi gör i dag.

 42. Det första är mål 10 om jämlikhet.

 43. Ojämlikhet är ett problem
  som finns över hela världen.

 44. Målet är väldigt ekonomiskt
  och socialt fokuserat.

 45. Jämlikhetsfrågan
  driver våra program i Argentina.

 46. Vi jobbar utifrån fyra aspekter.

 47. Den första är jämlikhet
  i relation till kunskap.

 48. Vi utvecklar projekt-

 49. -för att skapa material
  som uppfyller tre specifika kriterier.

 50. Materialet måste vara lokalt relevant.
  Det är mycket viktigt.

 51. Materialet ska vara skapat
  på södra halvklotet.

 52. Och det ska vara på vårt eget språk.

 53. För att nå så stor del av samhället
  som möjligt-

 54. -har vi strategiska samarbeten-

 55. -enligt mål 17 om samarbeten.

 56. Vi har utmaningar med att nå fler.

 57. Det gäller att förklara vilka utmaningar
  vi står inför.

 58. Enligt FN är det 600 miljoner unga-

 59. -som inte möter miniminivån
  för läs- och skrivkunnighet.

 60. Det betyder att det finns de
  som inte kan läsa eller skriva.

 61. Hur kan vi göra Wikimedia-rörelsen
  mer tillgänglig-

 62. -för alla över hela världen?

 63. Den andra punkten-

 64. -handlar om ojämlikhet i fråga
  om vem som skapar kunskapen.

 65. I Latinamerika-

 66. -är det de väletablerade grupperna som
  skapar kunskapen för resten av oss.

 67. Hur ser vi till
  att de som inte är med i rörelsen-

 68. -känner att de har en röst
  och att deras tankar är viktiga?

 69. Hur kan vi hjälpa dem?

 70. Det är en fråga
  jag vill ta med i diskussionen.

 71. Vi utreder nu-

 72. -ojämlikheterna
  i tillgång till bra utbildning-

 73. -genom att förespråka
  färdigheter hos lärare.

 74. Inte bara genom...

 75. Vi gör det genom skolprojekt-

 76. -och både online och offline.

 77. Och vi måste naturligtvis
  ta upp jämlikhet mellan könen.

 78. Rörelsen gör mycket
  för att lyfta denna viktiga fråga.

 79. Vi vill få bort begränsningarna
  för kvinnors deltagande-

 80. -och dem som historiskt sett
  har exkluderats ur rörelsen.

 81. Vi behöver mångfald i rörelsen.

 82. Beslutsfattandet måste ta hänsyn
  till inkludering och mångfald.

 83. Jag vill också nämna-

 84. -ett till globalt mål
  som är mycket viktigt för oss.

 85. Det är mål 16 för fred,
  rättvisa och starka institutioner.

 86. Wikimediaprojektet
  handlar inte bara om information.

 87. Det är ett verktyg för utbildning och
  för att bygga ett globalt medborgarskap.

 88. Wikimedia Argentina har ett stort
  program för mänskliga rättigheter-

 89. -som genomsyrar allt vi gör
  inom organisationen-

 90. -med tre huvudpunkter.

 91. 1. Fri kunskap är en mänsklig rättighet.

 92. 2. Vi kan inte lösa ojämlikheten
  om vi inte vet våra rättigheter.

 93. 3. Det argentinska samhället
  bygger på mänskliga rättigheter.

 94. Jag ska avsluta min presentation.

 95. Fri kunskap och yttrandefrihet-

 96. -och att försöka göra rörelsen
  mer jämlik-

 97. -arbetar vi för.

 98. Det behövs för att bygga
  mer demokratiska samhällen.

 99. Det är en chans
  rörelsen inte vill eller får missa.

 100. Tack så mycket. Tack.

 101. Felix, jag såg
  hur du nickade instämmande-

 102. -medan Anna pratade.

 103. I Västafrika,
  står ni inför liknande utmaningar?

 104. Ärligt talat...

 105. De globala målen är långt ifrån
  uppfyllda på min kontinent.

 106. Vår president gör ett otroligt arbete
  med de globala målen-

 107. -men vi är långt ifrån
  att uppfylla nåt av dem.

 108. Jag vill prata mer om problemen
  i Västafrika i relation till Wikipedia.

 109. Vissa av problemen...

 110. Det första vi måste göra är
  att skapa medvetenhet.

 111. Inget av det vi gör här
  ligger långt från medvetenheten.

 112. Vi pratar om de globala målen
  för att visa folk att de finns-

 113. -så att folk kan vara en del
  av uppfyllandet av dem.

 114. Wikimedia ger en plattform
  för att sprida kunskap.

 115. Men hur når vi ut till dem
  som behöver tillgång till den kunskapen?

 116. Vi vet att Wikipedia
  kan vara ett referensmaterial-

 117. -och man kan lära sig om Wikimedia.

 118. Men den lilla pojken i min by
  vet ingenting om Wikipedia.

 119. Det enda han vet
  att han kan göra är att googla.

 120. Men om vi driver kampanjer-

 121. -som når dem som är intresserade av
  att söka kunskap-

 122. -så kan vi åstadkomma förändring.

 123. För mig är det viktigt
  att prata om medvetenhet.

 124. Vi utgår ifrån
  att alla känner till Wikipedia-

 125. -men så är det inte.

 126. Det är viktigt att skapa
  medvetenhet om Wikipedia-

 127. -vilket påverkar de globala målen.
  De funkar bara om folk känner till dem.

 128. Sen vill jag tala
  om olika kunskapsformer.

 129. I den här rörelsen har vi inte erkänt
  att kunskap finns i olika former.

 130. Den akademiska världen
  tillåter bara kunskap i skriven form.

 131. Tjänar vi all mänsklig kunskap då?

 132. Det måste vi tänka på.

 133. Wikimedia ska samla hela världens
  kunskap, inte vara vissa personers.

 134. För närvarande samlar vi in
  vissa personers kunskap.

 135. Vi vill nå ett läge där vi kan säga-

 136. -att min och all kunskap i hela världen
  finns på Wikipedia.

 137. Då kommer vi verkligen att nå
  utbildningsmålen i de globala målen.

 138. Som Seneca sa:
  "Vi lär för livet, inte för skolan."

 139. "Non scholæ sed vitæ discimus."

 140. Vi lär oss inte för att få ett jobb.

 141. Lärande är dynamiskt. Livet blir bättre
  när vi får nya chanser.

 142. Det är viktigt människor.

 143. Om vi inte kan få med historien
  om hjälten från mitt land-

 144. -så fattas det fortfarande pusselbitar.

 145. Det är vad vi vill åstadkomma.

 146. En stor applåd...

 147. Tack, Felix. Mycket intressant.

 148. Thomas, ser du samma saker?
  Du är aktiv inom HBTQ-rörelsen.

 149. Möter ni samma utmaningar?
  Vilka utmaningar ser du?

 150. Jag ska mest prata om mål 4
  och utbildningens kvalitet.

 151. HBTQ-personer omnämns tyvärr inte
  specifikt i de globala målen.

 152. De "lobbades" tyvärr ut.

 153. Men man kan se dem
  i en del av målen-

 154. -bland annat mål 4
  om inkluderande utbildning.

 155. Det är, som Felix precis sa,
  kopplat till det.

 156. När vi pratar om att samla all kunskap-

 157. -borde vi också ta med queerkunskap
  och inkludera queerpersoner.

 158. Vi har en skev representation
  i vår rörelse för närvarande.

 159. Det är färre från södra halvklotet
  än norra och färre kvinnor än män.

 160. Minoriteter har alltid svårt att få
  representation. Dit hör queerpersoner.

 161. Det blir än mer tydligt intersektionellt
  med queerkvinnor-

 162. -eller queerpersoner
  från södra halvklotet.

 163. De representeras inte
  för att de inte vill bli representerade-

 164. -utan för att strukturerna hindrar dem.
  Vi måste angripa strukturerna.

 165. Strukturerna leder till homo-
  och transfobi inom våra grupper-

 166. -och även i samhället i stort.

 167. Sen har vi sånt som att queerkunskap
  ofta figurerar undanskymt.

 168. Queerhistorien handlar om att gömma
  sig och skapa trygga zoner.

 169. Vi måste söka upp sådan kunskap.
  Den kommer inte automatiskt.

 170. Det är inte allmän kunskap.

 171. Vi måste skapa initiativ
  som tar sig an det här.

 172. Vi behöver involvera
  fler HBTQ-personer i rörelsen.

 173. Vi behöver ett queer WikiGap,
  Queers in red och sånt.

 174. Vår HBTQ-grupp på Wikimedia
  jobbar med sånt.

 175. Vi växer och försöker rekrytera
  fler queerpersoner-

 176. -genom olika samhällsprojekt.

 177. Vi försöker få queerpersoner
  att skriva om queerfrågor.

 178. Det finns olika saker vi kan göra.

 179. Vi kanske kan hitta ett mer inkluderande
  synsätt på vårt arbete.

 180. När vi pratar om sexuell hälsa-

 181. -anknyter vi till mål 3 om god hälsa.

 182. HBTQ-personer är sårbara-

 183. -och får kanske inte
  den vård de behöver-

 184. -på grund av bristande information
  och bristande tillgänglighet.

 185. Ett queerperspektiv i Wikipedias
  artiklar om sexuell hälsa-

 186. -skulle betyda mycket.
  Mycket jobb återstår.

 187. Tack.

 188. Det är kul att höra att rörelsen växer,
  även om det är en bit kvar.

 189. Jamie, du kommer från Taiwan.

 190. Vilken är den största utmaningen
  i din region?

 191. Det handlar om kinesiska Wikipedia.

 192. Kinesiska Wikipedia består av personer
  från olika regioner.

 193. Det finns redaktörer i Taiwan,
  Kina, Hongkong-

 194. -Singapore och över hela världen
  som redigerar tillsammans.

 195. De svårigheter vi möter-

 196. -är en kombination
  av mål 3, 5, 10 och 16.

 197. Det är en hälsofråga.

 198. Folk har olika åsikter.

 199. Könsfördelningen i kinesiska Wikipedia
  är nio mot en.

 200. Det går nio män på en kvinna.

 201. Kvinnor får utstå sexuella trakasserier
  och ibland mobbning.

 202. "Ni är tjejer.
  Ni klarar nog inte det här."

 203. Men kvinnorna gör stora bidrag.

 204. Den här typen av beteende-

 205. -påverkar hälsan
  inom kinesiska Wikipedia.

 206. Vi kommer från olika regioner
  och har olika perspektiv.

 207. Alla regioner kan inte ladda upp
  information som syns internationellt.

 208. När vi debatterar artiklar-

 209. -är det svårt att kommunicera
  på samma villkor.

 210. I vår region...

 211. Jag är medlem i ESEAP-

 212. -Östern, Sydostasien
  och Stillahavsområdet.

 213. I vårt område-

 214. -har de olika användargrupperna
  olika mognadsgrad.

 215. Ibland talar vi väldigt olika språk.

 216. Alla kan kommunicera på engelska-

 217. -men de vet inte att Wikipediastiftelsen
  existerar. Det är svårt att samtala.

 218. Det är kopplat till mål 17.

 219. Vi måste samtala och hjälpa varandra-

 220. -för att skapa en bättre region och dela
  den erfarenheten med varandra.

 221. Men det är svårt att kommunicera
  med olika grupper-

 222. -särskilt eftersom engelska
  inte är vårt modersmål.

 223. Vi har helt olika utbildning
  och vitt skilda erfarenheter.

 224. Men vi jobbar på det.

 225. Wikimedia är en trevlig plats-

 226. -men vi måste förbättra
  könsfördelningen i samhället.

 227. Vi måste förbättra hälsan
  och våra samarbeten.

 228. Tack.

 229. Tack allihop-

 230. -för att ni har berättat
  om era utmaningar.

 231. Om ni är intresserade av
  att engagera er-

 232. -eller vill hjälpa Felix, Anna, Jamie
  eller Thomas i deras arbete-

 233. -ska ni ta kontakt med dem,
  antingen här eller efteråt.

 234. Jag antar att det går bra för er del.

 235. -Vi hjälper gärna till.
  -Ta gärna kontakt med dem efteråt.

 236. Tack.

 237. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Globala utmaningar för Wikipedia

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Wikipedia samlar människor från hela världen, men utmaningarna de står inför skiljer sig från land till land. Här berättar fyra wikimedianer vilka utmaningar de står inför: Anna Torres, Wikimedia Argentina, Felix Nartey, Open foundation West Africa, Thomas Schallhart, Wikimedia LGBT group, och Li-Yun Lin, Wikimedia Taiwan. Moderatorer är Ulrika Eklund och Jenny Lindblad. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Ämnen:
Information och media, Samhällskunskap
Ämnesord:
Databehandling, Datakommunikation, Datanät, Datorer, Framtidsfrågor, Globalisering, Teknik, Wikier, Wikipedia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Wikimania 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Wikimania Stockholm 2019

Tusentals människor bidrar dagligen med att skriva artiklar, fotografera och dokumentera världen. Här berättar Wikipedias Sverigechef, John Andersson, om hur organisationen jobbar med FN:s hållbarhetsmål. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Dela din berättelse om Agenda 2030

Det pratas mycket om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men det är lätt att diskussionen blir för abstrakt. Här berättar Michael Edson, medgrundare till ett nytt FN-museum i Köpenhamn, om hur Agenda 2030 kan bli mer personlig och hur du kan bidra. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Vikten av att bevara minoritetsspråk

En förutsättning för att bevara minoritetsspråk i världen är att information finns tillgänglig på de språken. Här har Wikipedia, och andra plattformar där kunskaps delas, en viktig roll att spela säger professor Liv-Inger Somby. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030

En föreläsning med Ryan Merkley, vd på Creative Commons, om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat. Ett effektivare kunskapsdelande kan också hjälpa till att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstil

Många utmaningar måste lösas för att nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Vi behöver både producera mer, samtidigt som vi ska bevara och ta bättre hand om jordens resurser. Här berättar Karin Holmgren, rektor på SLU, om hur kunskapsdelande och kommunikation blir en viktig del av framtidens lösningar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kartlägg världen

Miljontals människor har i dag ingen adress och bor i områden som på kartan bara är ett tomt fält. Projektet Humanitarian openstreetmap tar hjälp av volontärer för att kartlägga världens bortglömda områden. Här berättar vd Tyler Radford om varför det är så viktigt att synas på en karta. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Skydda våra kulturarv

John Cummings; Wikimedia, jobbar med FN-organet Unesco för att lokalisera och kartlägga världens kulturarv. Tanken är att det ska bli lättare att skydda dem i framtiden. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Journalistikens död och uppståndelse

Journalisten Emanuel Karlsten berättar om sin rapportering om en kontroversiell copyrightlagstiftning på EU-nivå. Han ser det som ett exempel på hur journalistiken kan överleva, även om gamla affärsmodeller inte fungerar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Att skapa universell tillgång till kunskap

All jordens kunskap ska vara tillgänglig för alla med bara några klick. Det är visionen för de som jobbar med Wayback machine och The internet archives. Här berättar vd Mark Graham om hur de jobbar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kunskapens roll i en demokrati

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, talar om betydelsen av öppen och fri tillgång till kunskap och information för att bygga stabila demokratier. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Globala utmaningar för Wikipedia

Wikipedia samlar människor från hela världen, men utmaningarna de står inför skiljer sig från land till land. Här berättar fyra wikimedianer vilka utmaningar de står inför: Anna Torres, Wikimedia Argentina, Felix Nartey, Open foundation West Africa, Thomas Schallhart, Wikimedia LGBT group, och Li-Yun Lin, Wikimedia Taiwan. Moderatorer är Ulrika Eklund och Jenny Lindblad. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Framtidens Wikipedia

Majoriteten av dem som skriver artiklar till Wikipedia är vita män och trots att rörelsen vuxit explosionsartat de senaste åren har långt ifrån alla tillgång till fri kunskap. Här berättar stiftelsen Wikimedias vd Katherine Maher om rörelsens utmaningar och mål fram till 2030. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2015

Journalistik till varje pris?

Journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström satt fängslade i Syrien i 46 dagar från november 2013. Det var en dramatisk tid. Hur har vägen tillbaka sett ut och hur har fångenskapen förändrat deras syn på livet? De samtalar med journalisten Martin Schibbye och utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén om en ökad hotbild mot journalister och att många får betala ett högt pris. Moderator: Cecilia Bodström. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barnen på Darknet

På sitt pojkrum tar 14-årige Toxic psykedeliska droger som han beställt på det mörka nätet, "Darknet". Han surfar med webbläsaren TOR för att vara anonym och nå gömda platser på nätet. Tillsammans med 16-årige V1tal (som jagas av FBI) och 17-årige Erik hackar han hemsidor och jävlas med privatpersoner och myndigheter.