Titta

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Om UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Föreläsningar om hur universitet, forskare, lärare och studenter kan bidra till att uppfylla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning : Kraftfullt samarbete för hållbar utvecklingDela
 1. Man glömmer aldrig synen av ett barn
  på fem månader som väger 2,8 kilo.

 2. Det är ett väldigt sjukt spädbarn.

 3. God morgon, allihopa.
  Professor Ottersen-

 4. -Michael Marmot,
  min medtalare på öppningsföredraget-

 5. -framstående akademiker,
  studenter, damer och herrar.

 6. Jag gratulerar er
  för den här enastående konferensen-

 7. -om att ompröva utbildningen,
  inspirerat av de globala målen.

 8. Ni förstår ju att de här målen
  är en stark, ambitiös agenda.

 9. De får oss att tänka om
  angående högre utbildning-

 10. -och även hela sättet vi lever, arbetar,
  producerar och konsumerar.

 11. Att implementera
  en så omfattande agenda-

 12. -kräver att hela samhället
  och hela ekonomin förändras.

 13. Det kräver att vi tänker och agerar
  utanför de silor-

 14. -där vi enligt tradition tagit beslut,
  utbildat, levt och så vidare.

 15. Det kräver att vi är medvetna om
  kopplingen mellan de politikområden-

 16. -som drabbats av silo-effekten:
  ekonomin, miljön...

 17. Agendan utmanar oss att tänka över
  vårt sätt att leda samhället.

 18. Är det mottaglig, inkluderande?
  Lyssnar det? Är det nerifrån-och-upp?

 19. Att inspirera framtida generationer att
  tänka och agera för hållbar utveckling-

 20. -och att ge oss kunskapen att göra det
  är ett avgörande jobb för dagens lärare.

 21. Och för oss alla.
  Det är enormt sporrande.

 22. Prestigefyllda institutioner
  som Karolinska institutet-

 23. -Kungliga vetenskapsakademien,
  Göteborg och andra universitet-

 24. -tar sig an utmaningen.

 25. Inom internationell utveckling
  såg jag Sverige ta ansvar-

 26. -för utvecklingsagendorna,
  inklusive denna.

 27. Men för att uppnå dem
  behövs hela samhället.

 28. Vi sitter i samma båt, och vi måste ro
  tillsammans för att nå fram dit vi vill.

 29. Här är utmaningen
  - och ni är en välinformerad publik-

 30. -så ni vet att vi lever
  i en turbulent och oviss tid.

 31. Beslutsfattare måste kunna ta itu med-

 32. -världens komplicerade,
  sammanlänkade problem.

 33. Medborgare behöver kunna arbeta
  i den världen.

 34. Lärare måste ha en framträdande roll-

 35. -när de lär oss att navigera
  en framtid där instabilitet är normalt.

 36. Förändringar sker i väldigt snabb takt.

 37. Det här talar emot traditionella
  silo-metoder för utbildning.

 38. Det talar för en interdisciplinär
  läroplan och forskning.

 39. Som pressen uppmärksammat
  inför konferensen-

 40. -har mänsklig aktivitet tänjt
  på gränserna för vad världen tål.

 41. Det påverkar hälsan.
  Vi säger det i lokaler-

 42. -som tillhör en av världens främsta
  hälsoinstitutioner.

 43. Rockefeller-stiftelsen publicerade
  en utredning om planetens hälsa 2015.

 44. Den fann
  att kontinuerlig miljöförstörelse-

 45. -kan vända på förbättringarna inom
  hälsa vi åstadkommit det senaste seklet.

 46. Om hela världen fortsätter i samma takt-

 47. -överskrider vi snart fler gränser
  för vad jorden klarar av.

 48. I det värsta tänkbara scenariot,
  som inte är osannolikt utan förändring-

 49. -skulle förbättringar inom mänsklig
  utveckling, som hälsa, sakta ner.

 50. Somliga områden
  skulle kanske se försämringar.

 51. En utvecklingsrapport från UNDP för
  kanske åtta år sen hade modeller på det.

 52. Så "väx nu, städa upp sen"-metoden
  för utveckling är inte alls hållbar.

 53. Det stod i Rockefeller-Lancet-rapporten
  att vi har tagit ett lån.

 54. Vi förstår vad lån innebär. Vi har
  pantsatt framtida generationers hälsa-

 55. -för att verkställa ekonomi-
  och utvecklingsmål i nutiden.

 56. Så kan vi inte fortsätta.
  Utvecklingen är otroligt obalanserad.

 57. Ju längre vi fortsätter så, desto mer
  underminerar vi de framsteg vi gjort.

 58. Den vägen leder inte
  till större hälsorelaterad rättvisa-

 59. -utan till än större orättvisor rörande
  hälsan än de vi ser i världen i dag.

 60. Men mitt budskap i dag är hoppfullt,
  för det måste inte vara så.

 61. Ni är alla här för att ni vet det.
  Ni vill bidra till förändringar.

 62. För de förändringarna behövs
  tankeledarskapet som för oss samman-

 63. -för att förnya utbildningen
  för en hållbar framtid.

 64. Mina åtta år
  inom FN:s utvecklingsprogram-

 65. -upptogs först av att försöka uppnå
  så många millenniemål som möjligt.

 66. Och några hade faktiskt
  måttlig framgång.

 67. Fattigdomsmålet uppnåddes.
  Framgången inom hälsa och utbildning-

 68. -var anmärkningsvärd.

 69. Men målen var inte lika ambitiösa
  som de globala målen.

 70. När man har ett mål som är att halvera
  mängden människor i extrem fattigdom-

 71. -och man lyckas är det bra för den halva
  som lyftes upp. Inte för andra halvan.

 72. Det finns mycket arbete kvar.
  Det som inspirerade de globala målen-

 73. -var tanken att gå hela vägen
  och utrota fattigdom och hunger.

 74. En bred agenda
  som uppmärksammar kopplingarna-

 75. -mellan vad vi gör
  i ekonomin, samhället och miljön.

 76. Man kan hävda att avtalet
  om de globala målen 2015-

 77. -skedde under ett anmärkningsvärt år.
  Vi fick Parisavtalet då.

 78. Två andra agendor uppmärksammas
  mindre: utvecklingsfinansiering...

 79. Pengar är inte allt, men de
  är användbara mot utmaningarna-

 80. -inom hållbar utveckling.

 81. Då kom också Sendai-ramverket
  för katastrofriskreducering.

 82. Det är också en viktig agenda.

 83. Men som ni märkt har världen sen 2015-

 84. -inte varit lika engagerad
  i multilateralism som den var.

 85. Det är verkligen dags att inspirera folk
  till handling igen kring agendorna.

 86. När stora globala avtal nås med pompa
  och ståt vill man se nåt hända.

 87. Man vill inte se världsavtalens
  trovärdighet undermineras-

 88. -genom otillräckligt agerande.

 89. För två, tre dagar sen släppte
  Meteorologiska världsorganisationen-

 90. -sin senaste klimatrapport.

 91. Den målar upp en sorgligt nog bekant,
  förskräcklig framtidsbild.

 92. Jag tycker själv att er landsmaninna
  Greta Thunberg hade rätt-

 93. -när hon sa till de ekonomiska ledarna
  i Davos:

 94. "Ert hus brinner och ni måste agera."

 95. Bland de många följder vi ser
  från det som händer med klimatet-

 96. -finns de som direkt påverkar
  människors hälsa-

 97. -eftersom de påverkar matproduktionen,
  vattentillgängligheten och så vidare.

 98. Den här mer regelbundna, allvarliga
  torkan i till exempel Afrikas horn-

 99. -eller Sahel i Afrika bevisar det.

 100. Ett annat exempel
  som har flugit under radarn...

 101. Tidigare i månaden var jag
  i Afghanistan, i väst.

 102. Regioner i norra och västra Afghanistan
  genomlider en "hundraårstorka".

 103. Men den frasen blir löjlig när händelser
  som den sker oftare och oftare.

 104. I Herat och Badghis, som jag besökte,
  har torkan tvångsförflyttat-

 105. -fler än en fjärdedels miljon människor
  inom landet.

 106. De har gått bort från sina avlägsna byar
  för att deras boskap har dött.

 107. De har slut på mat
  och kan inte producera mer för torkan.

 108. Och de tar sig ner till utkanterna
  av staden, till dystra tältläger-

 109. -i mycket dåliga tillstånd.

 110. Jag såg, på ett sjukhus i utkanten
  av Herat, nära tältstäderna-

 111. -en akutavdelning
  för svårt undernärda spädbarn och barn.

 112. Man glömmer aldrig synen av ett barn
  på fem månader som väger 2,8 kilo.

 113. Det är ett väldigt sjukt spädbarn.

 114. De här samhällena är redan sargade
  av årtionden av konflikter.

 115. Fred är en viktig faktor
  för hållbar utveckling.

 116. Den svåra torkan förvärrar problemen
  för dem som lever på marginalen.

 117. Hälsoutmaningarna det leder till
  är otroligt allvarliga.

 118. Men klimatförändringar är bara en
  av de planetära gränser vi överskrider.

 119. Stockholm Resilience Centre gör
  mycket utmärkt arbete på detta ämne.

 120. De säger att vi överskridit två gränser:
  förlust av biologisk mångfald-

 121. -och kväve- och fosforcykler.

 122. Vi är i farozonen för förändrad
  markanvändning och klimatförändring.

 123. När vi pratar
  om att pantsätta framtiden-

 124. -har det här enorma följder
  för vår hälsa och välmående.

 125. Men här i Sverige finns så stor expertis
  angående hälsa och miljön.

 126. Det är det som gör att det här landet
  passar så bra som ledare-

 127. -i att hitta lösningar på de
  komplicerade utmaningar vi står inför.

 128. Vi måste ta itu med dem holistiskt.

 129. Men det är faktiskt inte
  en ny uppmaning.

 130. Jag var en ung hälsovårdsminister.

 131. 1989 utnämndes jag
  till hälsovårdsminister.

 132. Jag inspirerades då av Ottawastadgan
  för hälsofrämjande från 1986.

 133. Den baserades på Almatydeklarationen
  om primärvård från 1978-

 134. -som beskrev de grundläggande
  villkoren för hälsa:

 135. Fred, bostad, utbildning, mat,
  tillräcklig inkomst-

 136. -stabila ekosystem, hållbara resurser,
  och social rättvisa och jämlikhet.

 137. Innan dess fick FN-konferensen
  om miljö och utveckling 1972-

 138. -här i Stockholm, äran för att ha satt
  miljöförstöring på den globala agendan.

 139. Den slog fast att naturen får betala
  för utvecklingen.

 140. Vi är här igen, flera utredningar,
  agendor och deklarationer senare.

 141. 2030-agendan säger åt oss
  att tänka holistiskt.

 142. Tänk på hur de beslut vi fattar
  i ett område påverkar ett annat.

 143. Vill vi behålla hälsan och välmåendet
  hos människor och planeten-

 144. -måste vi hantera
  de omfattande determinanterna.

 145. Om de så är fattigdom, utanförskap
  och diskriminering...

 146. Om de så är den aggressiva handeln
  med ohälsosamma substanser-

 147. -och stillasittande liv...

 148. Om de så är klimatförändring, förlust
  av biologisk mångfald och föroreningar.

 149. Jag tror att det finns lösningar
  på varje utmaning.

 150. Många finns redan,
  men vi måste investera i dem-

 151. -genom att samla bevisen,
  forma och implementera bra lagar-

 152. -och stödja sårbara länder
  och befolkningar.

 153. Vi måste bygga upp deras förmåga
  att agera för hållbar utveckling.

 154. Vi behöver också politisk vilja.
  Vi behöver omfattande medvetenhet.

 155. Det varenda en av oss,
  och de som leder oss, måste göra...

 156. Vi behöver ledarskap i olika sektorer.

 157. Det finns redan en del,
  men alla behöver vara med på noterna.

 158. Jag ska ge ett exempel.

 159. Jag var på en stor klimatkonferens
  på Vietnams nationella universitet.

 160. Där såg vi en presentation-

 161. -från seniorrepresentanter
  från FN:s klimatpanel.

 162. De hade släppt en rapport, förra året,
  enligt vilken vi har tolv år på oss-

 163. -att vända trenden för klimatförändring.

 164. Elva och ett halvt nu.
  Klockan tickar på.

 165. De framförde att det är möjligt
  att åstadkomma det här-

 166. -geofysiskt, teknologiskt
  och ekonomiskt möjligt.

 167. Vi kan förhindra att global uppvärmning
  går bortom 1,5-graderströskeln.

 168. Vilka är då hindren?
  Hindren är politiska hinder.

 169. Fallet måste argumenteras
  land för land, samhälle för samhälle-

 170. -universitet för universitet,
  sektor för sektor. Det kan göras.

 171. Det krävs välinformerade organisationer
  för att hålla politikerna ansvariga-

 172. -för att implementera de agendor
  de skrev under på.

 173. I september ska världsledare samlas
  igen under FN:s generalförsamling-

 174. -liksom alla andra år.
  De ska ha toppmöten på hög nivå.

 175. Ett handlar om de globala målen,
  ett om Parisavtalet.

 176. Ett tredje om allmän sjukvård.

 177. Ett fjärde om Samoa-handlingsplanen,
  den hållbara agendan för öländer.

 178. Ett femte handlar
  om utvecklingsfinansiering.

 179. Jag hoppas att ledarna som åker dit
  är beredda att acceptera sanningen.

 180. Att vi inte ser nog med agerande
  och engagemang än.

 181. Jag vill inte fastna på det-

 182. -men enligt trenderna vi ser är vi inte
  på väg att utrota fattigdom och hunger.

 183. Istället kommer flera hundra miljoner,
  år 2030-

 184. -fortfarande att vara förödande fattiga.

 185. En av 2030-agendans basprinciper
  är att inte exkludera någon.

 186. Vi kommer att exkludera hundratals
  miljoner. Det måste förändras.

 187. Det är politiken kring det
  som måste förändras.

 188. Jag ska tala utifrån min erfarenhet
  inom internationell utveckling.

 189. Det kommer inte att räcka att uppnå
  de globala målen-

 190. -i Sverige, Nya Zeeland
  och andra OECD-länder.

 191. Att bara uppnå dem där kräver starkt
  ledarskap och att hela samhället är med.

 192. Vi behöver globalt agerande-

 193. -som fokuserar på de 1,8 miljarder
  som lever i fragila kontexter.

 194. Utan internationell solidaritet
  uppnås inte agendan för dem.

 195. Varje cent Sverige investerar i Sida,
  varje cent för stöd och solidaritet-

 196. -hjälper,
  så att alla ska kunna dra nytta-

 197. -av de globala målens otroliga agenda.

 198. Nu kommer vi till rollen
  som lärare och universitet har.

 199. Jag vill säga
  fem specifika saker om det.

 200. Den första handlar om lärarens roll.

 201. För det fjärde globala målet,
  om utbildning, yrkar för-

 202. -att alla ska få de färdigheter som
  krävs för att främja hållbar utveckling.

 203. Alla som lär sig behöver
  de färdigheterna. Bland färdigheterna-

 204. -är utbildning för hållbara livsstilar,
  mänskliga rättigheter-

 205. -könsjämlikhet, fred och icke-våld,
  globalt medborgarskap-

 206. -och uppskattning av kulturell mångfald
  och kulturers bidrag till hållbarhet.

 207. Det står där i det fjärde globala målet.
  Det är ambitiöst och välbehövt.

 208. Det visar hur bred agendan är.

 209. Inte minst i mål sexton,
  som UNDP var särskilt involverade i.

 210. Det uppmanar till fredliga
  och inkluderande samhällen-

 211. -som förser alla med rättvisa och har
  effektiva, inkluderande institutioner.

 212. Jag ser en så viktig roll
  för utbildningen-

 213. -för människans kapacitet
  för att skapa såna samhällen-

 214. -som vi kan vara stolta över.

 215. Utbildningen ger också
  den tekniska kapaciteten-

 216. -för att utföra
  de förändringar som måste ske.

 217. Min andra poäng är
  att universitet har en viss styrka.

 218. Det är deras kapacitet för tvärvetenskap
  och tvärvetenskapligt lärande.

 219. Det kan hantera interaktionerna
  mellan ekonomin, samhället och miljön.

 220. Om vi ser på det ur synvinkeln
  planetär hälsa, som är intressant-

 221. -ser vi hur människor och ekosystemen
  på jorden båda kan frodas.

 222. Forskning på båda kan bidra starkt
  till uppnåendet av målen.

 223. Det gäller för universitet
  att finna sätt-

 224. -att förena forskning och lärande
  från olika discipliner.

 225. Då kan vi kartlägga
  hur hållbar utveckling ska uppnås.

 226. Min tredje poäng, efter universitetens
  forskningsbidrag-

 227. -är att de kan ha en roll
  inom evidensbaserat beslutsfattande.

 228. Evidensbaserat beslutsfattande
  är inte modernt överallt, i alla fält.

 229. Men mitt intryck, från mitt arbete
  med alla sorters regeringar-

 230. -under åtta år på UNDP-

 231. -är att de flesta vill kunna ta beslut
  som troligen ger de resultat de vill ha.

 232. De vill åt informationen och bevisen
  de behöver.

 233. Universitet är en så stor kunskapskälla.

 234. De borde ses som viktiga aktörer
  som förser den information-

 235. -som påverkar beslutsfattande
  för hållbar utveckling.

 236. Min fjärde poäng är
  att de globala målens kärna-

 237. -är redovisningsskyldighet.

 238. Att arbete på agendan
  ska bevakas och rapporteras.

 239. Här ser jag också
  en viktig roll för universitet.

 240. De bidrar till utvecklingsrapporter
  och indikatorer och mäter framsteg.

 241. De utvärderar. Bidraget kan göras
  genom officiella processer-

 242. -oberoende tidskrifter, som stöd
  för civilsamhället och andra insatser.

 243. Målet bör vara
  att hålla länder ansvariga-

 244. -för de åtaganden
  de skrev under på för agendan.

 245. Det är intressant att många länder
  faktiskt ska presentera sina rapporter-

 246. -på FN:s politiska högnivåforum
  för hållbar utveckling-

 247. -som sammanträder varje juli
  i New York. Så intresset finns där.

 248. Men hittills har de flesta länders
  rapporter handlat om processer:

 249. De processer de etablerar.
  Nu måste de handla om agerandet.

 250. Man bör lyssna till det general-
  sekreterare António Guterres sa nyligen:

 251. "När ledare kommer till New York
  för klimatmötet och andra möten"-

 252. -"kom då med en plan, inte ett tal."

 253. Det är ett väldigt bra råd. Talens tid
  är förbi. Vi vill se vad planen är-

 254. -för att uppnå
  agendornas ambitiösa mål.

 255. Min femte poäng handlar
  om påverkansarbete.

 256. Universitet har hög status
  i sina länder och samhällen.

 257. Universitet respekteras allmänt, för att
  de utbildar framtida generationer-

 258. -för forskningen och hur de
  bidrar överlag till samhället.

 259. Det ger universitet hög påverkan,
  när de väljer att använda sin röst.

 260. FN:s nätverk för hållbara lösningar
  startades av FN:s förra chef-

 261. -för att mobilisera vetenskaplig,
  teknisk expertis för de globala målen.

 262. Många universitet har gått med på att
  bidra genom forskning och utbildning-

 263. -och genom inkluderande,
  hållbara campus och program.

 264. De föregår med gott exempel.
  Universitetens röster, framöver-

 265. -i påverkansarbetet
  för att verkställa agendan-

 266. -för folk och planet, får stor vikt.

 267. Sammanfattningsvis, för att uppnå
  målen, krävs det stora partnerskap-

 268. -över ekonomin och samhället,
  från de lokala till de globala nivåerna.

 269. Lärare och universitet är oumbärliga
  för dessa partnerskap.

 270. När de globala målen lades fram
  var den akademiska världen inblandad-

 271. -i konsulteringsprocessen.

 272. Nu har vi de globala målen,
  och de utgör-

 273. -en invecklad, sektoröverskridande,
  tvärvetenskaplig agenda.

 274. Akademiker och forskares röster
  behövs fortfarande-

 275. -för att utforma verkställandet,
  bevakandet, utvärderingen-

 276. -utförandet och påverkan.

 277. Genom utvecklingssamarbeten
  med u-länder, och mellan u-länder-

 278. -kan universitet stödja varandra.

 279. De skapar chansen
  att bidra till hållbarhet-

 280. -analysera data
  och skapa och förläna kunskap.

 281. Utmaningarna vår värld står inför
  är förstås enorma.

 282. De kan verka skrämmande,
  men lösningarna på dem-

 283. -finns i det fulla verkställandet
  av 2030-agendan.

 284. Varenda en av oss kan ha en roll
  i förverkligandet av den.

 285. Utbildningen är viktig
  för att göra skillnad.

 286. Den är en kraft för hållbar utveckling.

 287. Utbildningens inverkan är mycket större
  än studenternas resultat.

 288. Hur viktiga de än är.

 289. Om vi ger medborgare och länder
  den kunskap, de färdigheter som krävs-

 290. -kan vi uppnå 2030-agendans vision.

 291. En värld där ingen utelämnas, där vi
  gör framsteg inom utvecklingen-

 292. -utjämnar orättvisor, och gör det
  inom gränserna naturen har givit oss.

 293. Vi bör ha hoppet uppe
  för verkställandet av agendan-

 294. -trots de många utmaningarna.

 295. Det är så viktigt, och så uppmuntrande-

 296. -att se universitet vara med,
  som fullvärdiga deltagare-

 297. -i de processer
  som driver utvecklingen framåt.

 298. Den prestige, de resurser, den röst
  universitet har, enskilt och gemensamt-

 299. -kan göra skillnad
  för folket och planeten.

 300. Tack till dem som organiserat
  den här konferensen för visionen-

 301. -att utbildningen skulle bidra stort
  till det ändamålet. Tack.

 302. Översättning: Johannes Gillheim
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kraftfullt samarbete för hållbar utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Utarmningen av vår jord hotar de hälsovinster som har gjorts det senaste århundradet. Dagens samhälle där snabba förändringar har blivit normalt kräver utbildningar som är tvärvetenskapliga och inte är isolerade silor. Helen Clark, tidigare premiärminister Nya Zeeland och tidigare chef för UNDP, berättar. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Folkhälsa, Högskoleutbildning, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin, Tvärvetenskaplig forskning, Utbildning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Kraftfullt samarbete för hållbar utveckling

Utarmningen av vår jord hotar de hälsovinster som har gjorts det senaste århundradet. Dagens samhälle där snabba förändringar har blivit normalt kräver utbildningar som är tvärvetenskapliga och inte är isolerade silor. Helen Clark, tidigare premiärminister Nya Zeeland och tidigare chef för UNDP, berättar. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Social rättvisa och jämlik hälsa

I England har ökningen av medellivslängden upphört. I USA har medellivslängden rentav minskat tre år på raken. Om befolkningens hälsa är ett mått på ett bra samhälle så håller alltså något på att gå fruktansvärt fel, säger Michael Marmot, professor i epidemiologi vid University College London. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.