Titta

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Om UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Föreläsningar om hur universitet, forskare, lärare och studenter kan bidra till att uppfylla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning : Social rättvisa och jämlik hälsaDela

 1. Det som driver BNP-tillväxten
  leder inte till ett bättre samhälle-

 2. -om ni håller med mig om att hälsa
  är ett mått på ett bra samhälle.

 3. Det krävs mycket för att jag
  ska gå med på att jobba en lördag.

 4. Men samma sak
  som fick hit er på en lördag-

 5. -fick hit mig på en lördag.

 6. Dels att få dela scen med
  och inspireras av Helen Clark-

 7. -dels vikten av denna agenda
  och vikten av tvärvetenskapligt arbete.

 8. Jag är läkare, men min bok
  "The Health Gap" inleds med:

 9. "Varför ska man bota folk"-

 10. -"och skicka tillbaka dem
  till samma sits?"

 11. Folk blir sjuka. Det blir vi alla.

 12. Och när vi blir det behöver vi
  tillgång till högkvalitativ vård.

 13. Allmän hälso- och sjukvård.

 14. Men vi måste ta itu med
  omständigheterna till sjukdomen.

 15. Det jag vill göra nu är
  att illustrera tillvägagångssättet-

 16. -som sociala orsaker har på hälsan
  med en samtida problemformulering.

 17. Jag fick ett exemplar
  av Hans Roslings bok-

 18. -vid två tillfällen i går.

 19. Det blir bättre, menar Hans Rosling.
  Och det blir det. För det mesta.

 20. Så här ser det ut i mitt hemland.

 21. Vi har studerat hälsojämlikhet
  och sociala bestämningsfaktorer-

 22. -sen jag gjorde min engelska rapport.

 23. Vi är vana vid
  att allt blir bättre hela tiden.

 24. Sen slutet
  av första världskriget 1921-

 25. -har medellivslängden ökat
  med ungefär ett år vart fjärde år.

 26. Det är otroligt! Sex timmar varje dygn!

 27. Är ni här i sex timmar
  får ni det gratis.

 28. Ni har lika långt kvar att leva
  som när vi började. Fantastiskt!

 29. Men 2011 stannade utvecklingen.

 30. Den stannade av.

 31. Regeringen blev lite orolig.

 32. Folk sa:
  "Kan det vara nedskärningarna?"

 33. Jag sa försiktigt: "Kanske."

 34. "Jag vet inte om så är fallet,
  men vi måste undersöka saken."

 35. Efter publiceringen av artikeln
  vi nyss såg har nyare data visat-

 36. -att medellivslängden i England
  i stort sett har slutat öka.

 37. I Nordirland har den sjunkit för män.

 38. I Wales och Skottland
  har den sjunkit för män och kvinnor.

 39. Om ni håller med om tesen
  att en befolknings hälsotillstånd-

 40. -säger nåt väsentligt
  om hur väl det samhället-

 41. -tillgodoser befolkningens behov-

 42. -så är det nåt
  som går fruktansvärt fel.

 43. I Sverige är ni övertygade om
  att ni har god hälsa.

 44. Allt är som det ska.
  Förutom att hälsoojämlikheten ökar.

 45. Utgår man från folks utbildningsnivå-

 46. -ökar medellivslängden snabbare
  för dem med eftergymnasial utbildning.

 47. Den ökar något mindre
  för dem med gymnasial utbildning.

 48. Och mycket mindre, om alls,
  för dem med bara grundskoleutbildning.

 49. Och tittar vi på Storbritannien...

 50. Dessa data publicerades nu i veckan.

 51. Här ser vi förväntad medellivslängd
  vid födseln...

 52. ...för män och kvinnor
  i deciler utifrån förutsättningar.

 53. För de fattigaste tio procenten,
  särskilt kvinnorna-

 54. -sjunker medellivslängden.

 55. Vad håller vi på med?

 56. År 2019, i ett rikt samhälle!

 57. För tillfället begår det harakiri
  när det gäller brexit...

 58. Men det där är inte brexit.

 59. Medellivslängden sjunker gradvis.

 60. Ju större rikedom,
  desto högre förväntad medellivslängd.

 61. Och ojämlikheterna ökar.
  Är det unikt för Storbritannien?

 62. Jag tittar på USA
  och undrar om det här är vår framtid.

 63. När jag förberedde den här bilden
  i november-

 64. -kom nyheten att medellivslängden
  i USA hade sjunkit tre år i rad.

 65. Tre år i rad! Var har vi sett det?

 66. Vi har sett det i de kommunistiska
  länderna i Central- och Östeuropa-

 67. -efter kommunismens fall.

 68. Men det här är en katastrof
  och en hälsokris-

 69. -i ett av världens rikaste länder.

 70. Och den stora ökningen är oförutsedda
  skador, inklusive drogöverdoser.

 71. När jag gjorde den här grafen
  var det 63 600 dödsfall.

 72. Förra året var det 70 000.

 73. 70 000 dödsfall på grund av
  överdosering av droger, opioidkrisen.

 74. Men skulden för opioidkrisen ligger
  inte bara hos läkemedelsföretagen-

 75. -eller läkarna som skriver ut recept,
  för dödsfallen sker inte slumpvis.

 76. De är vad mina kollegor kallar
  förtvivlans dödsfall.

 77. Och vad har hänt
  med ojämlikheten i USA?

 78. Här är medellivslängd för 50-åringar
  efter födelseår.

 79. Så folk som föddes 1920
  är 50 år 1970.

 80. Och ni ser gradienten
  utifrån inkomstdeciler.

 81. Det är inte bara fattiga
  med dålig hälsa. Det är en gradient.

 82. Folk som föddes 1950 är 50 år 2000.

 83. Det här är för män.

 84. För den lägsta decilen
  ökade medellivslängden väldigt lite.

 85. För nästa decil ökade den lite mer.
  Sen mer och mer.

 86. Gradienten blir brantare
  och ojämlikheten blir mycket större.

 87. Jag vill inte förstöra er lördag.

 88. Och jag kanske borde be om tillåtelse
  innan jag visar nästa bild.

 89. Känner ni er starka?

 90. Det är för kvinnor.

 91. Det är fruktansvärt.

 92. Medellivslängden sjunker
  för lägsta decilen.

 93. Den sjunker för näst lägsta decilen.
  Och för den tredje!

 94. För kvinnor med de 30 % lägsta
  inkomsterna sjunker medellivslängden.

 95. Är det här vår framtid?

 96. Vi kan inte slappna av
  och säga att allt går bra.

 97. Accepterar ni tesen
  att folkets hälsotillstånd-

 98. -säger nåt viktigt
  om hur vi organiserar vårt samhälle-

 99. -och inte bara om tillgången
  till sjukvård-

 100. -måste vi prata om
  hur vi organiserar vårt samhälle.

 101. Och det var uppgiften-

 102. -för WHO:s kommission för sociala
  bestämningsfaktorer för hälsa-

 103. Rapporten heter "Utjämna
  hälsoskillnaderna inom en generation".

 104. På omslaget står:

 105. "Social orättvisa gör
  att många människor dör i onödan".

 106. Hälsoojämlikheter
  inom och mellan länder-

 107. -som går att undvika
  med rimliga metoder, är orättvisa.

 108. Att lösa det
  är en fråga om social rättvisa.

 109. Efter kommissionen bjöds jag in
  av den brittiska regeringen-

 110. -för att svara på:
  "Hur tillämpar vi lärdomarna"-

 111. -"och råden från din globala
  kommission i vårt land?"

 112. Min rapport heter
  "Fair society, healthy lives".

 113. För Europa skrevs "Review of social
  determinants and the health divide".

 114. Här är de sex områdena
  för rekommendationer till England.

 115. Ge varje barn
  bästa möjliga start i livet.

 116. Utbildning och livslångt lärande.

 117. Anställning och arbetsförhållanden.

 118. Den fjärde är väldigt radikal.

 119. Alla bör ha minst den minimiinkomst
  som krävs för ett hälsosamt liv.

 120. Hälsosamma och hållbara platser
  för liv och arbete.

 121. Den sjätte utgår
  från sociala bestämningsfaktorer.

 122. Vill vi förbättra hälsa
  och minska ojämlikhet-

 123. -måste utbildning om hälsa-

 124. -omfatta alla sex punkter
  genom hela livet.

 125. Jag deltog i Panamerikanska
  hälsoorganisationen-

 126. -kring rättvisa och hälsoojämlikhet.

 127. Vår rapport heter "Just societies:
  Health equity and dignified lives".

 128. Sammanfattningen publicerades
  vid PAHO:s möte i september.

 129. Vi sammanställde just den slutgiltiga
  rapporten som bör komma i sommar.

 130. En sak vi tittade på
  knyter an till det Helen Clark sa.

 131. I ett fattigt land
  hjälper lite mer pengar väldigt mycket.

 132. Och jämför man BNP per capita
  med medellivslängden...

 133. Haiti är väldigt fattigt.
  Om Haiti vore lite rikare-

 134. -och om Bolivia vore lite rikare-

 135. -skulle nog medellivslängden öka.
  Pengar ger möjligheter.

 136. Utan pengar... Att ha pengar
  ger länder, samhällen och individer...

 137. För dem utan pengar skulle pengar
  göra nytta, även för hälsan.

 138. Men när man når Costa Ricas nivå...

 139. Det här är BNP med köpkraftsparitet.

 140. När man når Costa Ricas, Kubas
  och Chiles nivå och tittar här borta...

 141. Costa Rica har faktiskt
  högre medellivslängd än USA.

 142. Vid den här nivån-

 143. -ungefär 19 000 dollar i BNP
  per capita med köpkraftsparitet-

 144. -är inte ökad rikedom som land
  vägen till bättre folkhälsa.

 145. Det som driver BNP-tillväxten
  leder inte till ett bättre samhälle-

 146. -om ni håller med mig om att hälsa
  är ett mått på ett bra samhälle.

 147. Och jämför vi Costa Rica och USA-

 148. -utifrån dödlighet i förhållande
  till socioekonomisk status...

 149. Där är USA.

 150. En väldigt skarp social gradient.
  Där är Costa Rica.

 151. Så USA
  vid hög socioekonomisk position-

 152. -har lägre dödlighet än Costa Rica.

 153. Men vid den lägre nivån
  har fattiga i USA högre dödlighet-

 154. -än fattiga i Costa Rica.
  Kan ni tänka er?

 155. Inte konstigt att medellivslängden
  i USA slutade öka-

 156. -och nu kanske sjunker
  p.g.a. ojämlikheterna.

 157. Hur får man en ökning av medelvärdet
  när det går så uselt här nere?

 158. Och ojämlikheten är större i USA än
  i medelinkomstländer som Costa Rica.

 159. Här är det konceptuella ramverket
  för PAHO-kommissionen.

 160. Det liknar det konceptuella ramverket
  för sociala bestämningsfaktorer.

 161. Vi har strukturella drivkrafter.
  Mer om dem snart.

 162. Vardagsförhållanden,
  hälsorättvisa och ett värdigt liv.

 163. Vi tror att tanken om att skapa
  förutsättningar för ett värdigt liv-

 164. -är fundamental.

 165. Det rör intersektionalitet,
  ekonomisk ojämlikhet, genus-

 166. -sexualitet, etnicitet,
  funktionshinder och migration.

 167. Under handling ser vi på besluts-
  fattande och mänskliga rättigheter.

 168. Strukturella drivkrafter.
  Vi tar upp ojämlikhet-

 169. -inom politiska, sociala, kulturella
  och ekonomiska strukturer.

 170. Här är förhållandet mellan inkomster
  i högsta och nedersta kvintilen.

 171. I Kanada är det sexdubbelt,
  Sverige ligger under det femdubbla.

 172. Vi tror att USA har stora skillnader,
  och det stämmer.

 173. Högsta kvintilen i Kanada
  har sex gånger den lägsta inkomsten.

 174. I USA är det gånger tio.

 175. Men titta på resten av Amerika.

 176. Argentina, Mexiko, Ecuador
  och Brasilien.

 177. Rika i Brasilien,
  utom fåtalet miljardärer-

 178. -är inte så annorlunda
  jämfört med rika i USA.

 179. Fattiga i Brasilien-

 180. -är mycket fattigare
  än fattiga i USA eller Kanada.

 181. Den här inkomstfördelningen
  betyder mycket.

 182. Så det är jättetrevligt
  att vara rik i Colombia.

 183. Man har privata vakter som skyddar en
  från de fattiga som inte har nåt.

 184. Man anställer privata vakter,
  chaufförer och hushållerskor.

 185. Man anställer folk
  från de lägsta 20 procenten.

 186. Strukturella drivkrafter.
  Miljö, klimatförändring och mark.

 187. Jag ska inte gå in så mycket på det.

 188. Men vi var oroliga
  för ursprungsfolkens hälsa-

 189. -alla olika ursprungsfolk, i Amerika.

 190. Förhållandet till marken
  är jätteviktigt.

 191. Men titta här.
  Energiproduktion i Centralamerika.

 192. I Costa Rica år 2016-

 193. -kom majoriteten av elen
  från förnybara källor.

 194. Helen Clark berättade att det är
  möjligt. Det görs redan i Costa Rica.

 195. Med den politiska viljan hon nämnde
  kan såna inspirerande siffror-

 196. -bli mycket större.

 197. Också strukturella drivkrafter:

 198. Hälsoeffekterna av pågående
  kolonialism och strukturell rasism.

 199. Jag går inte in på det nu.

 200. Sen har vi förhållanden i vardagen.

 201. Jämlikhet från början.

 202. Jag vill hoppa tillbaka
  till England ett slag.

 203. När jag gjorde den rapporten,
  apropå det Clark sa om ansvar-

 204. -och universitetens roll där...

 205. Vi har producerat två rapporter
  ungefär vart tredje år.

 206. Vi har studerat hälsojämlikhet
  och de sociala bestämningsfaktorerna.

 207. Så vi har lagt stor vikt
  vid barns tidiga utveckling.

 208. Titta först på de blå prickarna
  och bortse från de röda.

 209. De blå prickarna är genomsnittet.

 210. De klassificeras
  av lokala myndigheter-

 211. -baserat på nivå av social utsatthet.

 212. Till höger har vi de minst utsatta,
  till vänster de mest utsatta.

 213. De blå prickarna är procent
  av femåringar som utvecklas väl-

 214. -kognitivt, språkligt, socialt,
  emotionellt och beteendemässigt.

 215. Ni ser att ju rikare område,
  desto högre andel femåringar-

 216. -med en god utvecklingsnivå.

 217. Ett sätt att få större jämlikhet
  i barns tidiga utveckling-

 218. -är att minska fattigdom
  och utanförskap.

 219. Gör områdena mindre utsatta.
  Flytta dem närmare mitten-

 220. -så kommer andelen femåringar
  med god utveckling att öka.

 221. Jag börjar med tidig barndom
  då den predicerar skolprestationen-

 222. -och skolprestationen avgör
  vad som händer senare i livet.

 223. Vilket jobb man får,
  ekonomi, boende och hälsa.

 224. Och allt börjar med tidig barndom.

 225. Ni ser utspritt kring linjerna,
  vid olika nivåer av utsatthet-

 226. -att vissa områden
  klarar sig bättre än andra.

 227. Aha! Kanske kan en annan strategi
  bryta sambandet-

 228. -mellan utsatthet
  och barns tidiga utveckling.

 229. Titta nu på de röda prickarna.

 230. De röda prickarna är barn som är
  berättigade till gratis skolmat.

 231. Det är de fattigaste.
  Det är en behovsprövad förmån.

 232. Först avskydde jag det jag såg.

 233. Varför?
  Jag hade förutspått det motsatta.

 234. Jag hatar att ha fel.
  Och jag hade hopplöst fel.

 235. Jag trodde att fattiga barn
  skulle lyckas sämre i fattiga områden.

 236. Allt tydde på det.

 237. Och som alla som får resultat
  de ogillar ville jag bli av med dem.

 238. Man avvisar inte en bra teori
  på grund av jobbiga data.

 239. Men jag blev inte av med resultaten.
  Vi analyserade om och provade allt.

 240. Men där var de. Så jag fick ändra
  uppfattning. Mycket frustrerande.

 241. Men det är faktiskt ganska bra.

 242. För det visar att ju fattigare område-

 243. -desto bättre klarar sig
  de fattiga barnen. Mycket intressant.

 244. Så jag åkte till östra London
  för att se vad som pågick.

 245. Nationellt sett hade 60 % av barnen
  en god utveckling vid fem års ålder.

 246. Knappt 45 %
  hade rätt till gratis skolmat.

 247. Klyftan var strax under 16 %.

 248. I Hackney,
  en fattig del av östra London...

 249. ...klarar sig de fattiga lika bra
  som genomsnittet nationellt.

 250. Klyftan mellan de fattiga och
  genomsnittet i Hackney är bara 4 %.

 251. De bröt kopplingen mellan fattigdom
  och dålig utveckling hos små barn.

 252. Jag frågade dem i Hackney
  vad de gjorde.

 253. De sa: "Vi kliver upp varje dag"-

 254. -"och intalar oss
  att fattigdom inte är ödet."

 255. "Det är vårt jobb att bryta länken
  mellan en fattig bakgrund"-

 256. -"och dålig utveckling hos små barn."

 257. "Regeringen borde minska fattigdomen,
  men till dess får vi göra skillnad."

 258. Jag åkte till Bath och North East
  Somerset. Ljuva Bath i sin lantidyll.

 259. Jag tog tåget mot Wales,
  och i Bath ropade jag:

 260. "Hur hjälper ni fattiga barn i Bath?"

 261. Jag hörde inget,
  men jag tror att svaret löd:

 262. "Fattiga barn? Har vi såna?"

 263. Aha. Det kanske är svaret.

 264. Det här är bättre än raketforskning.

 265. Man kan göra skillnad
  om man anstränger sig.

 266. Men fattigdom spelar roll.

 267. Här jämförs barnfattigdom.
  Och fattigdom definieras-

 268. -som ett hushåll med under 60 %
  av medianinkomsten.

 269. Det skiljer sig mellan länderna.

 270. Danmark, Island, Norge och Finland.
  Ni brukade vara här nere, Sverige.

 271. Vad i hela världen håller ni på med?

 272. Ni brukade vara där med de bra
  länderna och nu är ni på 15 %.

 273. Varför ligger ni inte på 10 %?

 274. Men jag kan inte skryta.
  Storbritannien är strax under 20 %.

 275. USA ligger på 29 %.
  Strax under Mexiko.

 276. Det är ett politiskt beslut!

 277. Finansministern kan minska
  barnfattigdomen om han vill!

 278. Vore det en hon kanske hon hade
  gjort det, men han tycks aldrig vilja.

 279. Och vi får inte bara tänka på bristen
  på de bra delarna i att stödja-

 280. -kognitiv, språklig, social
  och emotionell utveckling-

 281. -utan även på traumatiska upplevelser
  som drabbar barn. Engelska data igen.

 282. Alla dessa traumatiska upplevelser
  följer den sociala gradienten.

 283. Ju mer utsatthet,
  desto högre risk att en förälder-

 284. -fängslas, missbrukar, förgriper sig
  på barnet sexuellt eller fysiskt m.m.

 285. Alla dessa upplevelser blir vanligare
  längre ner i den sociala hierarkin.

 286. Minskad fattigdom ger färre trauman.

 287. Ökad jämlikhet ger färre
  traumatiska upplevelser hos barn.

 288. Och de får effekter på hela livet.

 289. Folk som upplevt fyra eller fler
  traumatiska upplevelser i barndomen-

 290. -är 33 % mer troliga
  att ha en tidig sexualdebut-

 291. -få oplanerade tonårsgraviditeter,
  röka, supa... Titta!

 292. Våldsutövning. Hälften av förövarna
  av våld i nära relationer-

 293. -hade minst fyra traumatiska
  barndomsupplevelser.

 294. Och än mer skrämmande: Hälften
  av offren för våld i nära relationer-

 295. -hade upplevt fyra eller fler
  traumatiska barndomsupplevelser.

 296. Minska utsattheten och ojämlikheten-

 297. -så minskar antalet
  traumatiska upplevelser i barndomen.

 298. Åter till PAHO-kommissionen. Bra jobb.

 299. Här ser vi unga
  som varken studerar eller arbetar-

 300. -uppdelade
  efter afrikansk härkomst och kön.

 301. Titta på Colombia, till exempel.
  Män utan afrikansk härkomst.

 302. 20 % varken studerade eller arbetade.
  Unga människor.

 303. Män av afrikansk härkomst
  hade högre sannolikhet-

 304. -än män utan afrikansk härkomst.
  För kvinnor...

 305. Det är högre sannolikhet för kvinnor
  än män att vara arbetslösa.

 306. Mycket högre för kvinnor
  av afrikansk härkomst.

 307. Så ni ser intersektionaliteten,
  flera olika hinder.

 308. Kön och afrikansk härkomst.

 309. Och arbetsmiljöns kvalitet
  spelar roll, så klart.

 310. Ett värdigt liv vid högre ålder.
  Vi hade mycket att säga om det.

 311. Jag sa att tidig barndom
  är väldigt viktigt.

 312. Men det finns mycket man kan göra
  senare i livet också.

 313. Inkomst och sociala skyddsnät.

 314. Jag visade siffrorna
  över inkomstklyftor i Latinamerika.

 315. Jag återvänder till Storbritannien
  för ett exempel.

 316. Barnfattigdom i London.

 317. Definierad som under 60 %
  av medianinkomsten.

 318. Räknat innan boendeutgifter
  är det 17 % av barnen-

 319. -som växer upp i fattigdom.

 320. Räknar man efter boendeutgifter
  är det 37 %.

 321. Bostäder är en fattigdomsfråga.
  Fattigdom är en bostadsfråga.

 322. Boendekostnaderna gör folk fattiga.
  Fattiga har inte råd med bra boende.

 323. Och vi har haft ett enormt skifte
  från allmännytta till privata värdar.

 324. Det är sällsynt att kunna säga
  att policy A ledde till resultat B.

 325. Men utförsäljningen av allmännyttan
  och rätten att köpa sin bostad-

 326. -samt förbud mot återinvestering
  i allmännyttan har gett en bostadskris.

 327. Det har förvärrat fattigdomen avsevärt.

 328. Arbete är väl vägen ut ur fattigdom?

 329. Enligt politikerna är fattiga människor
  moraliskt förtappade.

 330. Det är deras fel, eftersom de
  inte vill gå ur sängen och arbeta.

 331. Är det sant? Bevisen är väldigt viktiga.

 332. När man möts av fördomar är bevisen
  viktiga. Det här är från England.

 333. Åren 2016-2017
  var det här arbetslösa familjer.

 334. Så bland fattiga familjer-

 335. -var en minoritet
  hushåll där ingen arbetade.

 336. Majoriteten bodde i hushåll
  där i alla fall nån arbetade.

 337. De var inte fattiga för att de var
  moraliskt förtappade eller svaga-

 338. -utan på grund av låga löner. De är
  för låga för att motverka fattigdom.

 339. Den mesta fattigdomen
  i Storbritannien är bland arbetande.

 340. Och vi säger åt folk:
  "Det är ditt ansvar! Ät hälsosamt!"

 341. "Ta hand om dig själv!
  Frukt och grönsaker!"

 342. Mina kollegor har räknat ut
  att om folk följde kostråden i England-

 343. -så skulle de
  i den lägsta inkomstdecilen-

 344. -behöva spendera 74 % av inkomsten
  på mat, för att äta hälsosamt.

 345. Bor de i Skottland blir det 67,6 %.

 346. Över två tredjedelar av inkomsten.

 347. Hur kan man vänta sig
  att de ska följa råden?

 348. "Du måste ta hand om dig!"

 349. "Det skulle jag gärna göra
  om jag hade råd."

 350. Och lägger man de summorna på mat,
  vem betalar då hyran?

 351. Och om man lägger så mycket
  på hyra och mat-

 352. -så får man sitta och frysa
  eftersom man inte har råd med värme.

 353. Bostadsfrågan är en kostfråga.

 354. Och vi måste se bortom individen.

 355. Skatteparadis ökar ojämlikheten.

 356. 50 % av pengarna i skatteparadis-

 357. -tillhör den översta 0,01 % av
  befolkningen i avancerade ekonomier.

 358. Pengarna motsvarar 5 % av global BNP.

 359. De ultrarika smyger undan
  5 % av världens BNP i skatteparadis.

 360. När jag var i Panama tänkte jag
  på såna här associationslekar.

 361. Om man säger "Panama", vad är
  nästa ord? "Kanalen", tänkte man.

 362. Nu blir det: "Panama". "Dokumenten".

 363. Man ser framför sig dessa stora hus.
  Det är stulna pengar som göms undan.

 364. Skattesmitning i massiv skala.

 365. För att inte tala om multinationella
  företags skattesmitning.

 366. 600 miljarder euro
  skickas årligen till skatteparadis-

 367. -av multinationella företag.

 368. 350 miljarder euro hamnar
  i europeiska skatteparadis.

 369. Jag var i Luxemburg för första gången
  och tittade på folk där.

 370. Jag tänkte: "Vem bedrar du?"
  Och de tänkte nog samma sak om mig.

 371. Starbucks fick förklara för brittiska
  parlamentet varför de inte skattade.

 372. De sa: "Vi gör ingen vinst."

 373. Så trevligt. Ett Starbucks i varje
  gathörn som en form av välgörenhet.

 374. Är det inte fint? Det värmer i hjärtat.

 375. "Hur kan ni inte göra vinst?"
  "Kaffebönorna är dyra."

 376. "Varifrån är de?"
  "Nederländerna."

 377. Har ni varit där? De odlar tulpaner
  i Nederländerna, inte kaffebönor.

 378. De odlar revisorer i Nederländerna.

 379. Och så nån skum bokföring.
  De skattar inte!

 380. Och Storbritannien går miste om
  12,7 miljarder euro per år.

 381. På bussarna står det att vi ger
  Bryssel 350 miljoner pund i veckan-

 382. -som hade kunnat betala vårdsystemet.
  Skitsnack!

 383. Utan all skattesmitning hade vi
  kunnat finansiera vårt vårdsystem.

 384. Minskat våld. Vi pratar om miljö
  och bostadssituation, hälsosystem-

 385. -styrning och mänskliga rättigheter.

 386. Bara en sak om mänskliga rättigheter.

 387. Var tredje kvinna globalt sett...

 388. ...utsätts för fysiskt
  eller sexuellt våld av en partner-

 389. -eller sexuellt våld av en icke-partner.
  En fundamental kränkning.

 390. Det här borde engagera oss alla-

 391. -oavsett kön, sexualitet eller annat.

 392. Men... Hoppsan.

 393. Jag blir inte deprimerad.
  Jag läser inte heller svenska.

 394. Men Malmö tog till sig
  av WHO-kommissionen och sa:

 395. "Det här kan vi göra i Malmö."

 396. För såna som är som jag...

 397. De satte ihop Kommissionen
  för ett socialt hållbart Malmö.

 398. Linköping och Norrköping
  har gjort det.

 399. Nu kommer jag skämma ut mig.
  Östergötland och Göteborg.

 400. Tack.

 401. Och så vidare. Sveriges kommuner
  och landsting har tagit på sig det här.

 402. Jag råkade hoppa över en bild.

 403. Vi har startat HENA, the Health
  Equity Network of the Americas-

 404. -för att jobba med rekommendationerna
  från PAHO-kommissionen.

 405. I England har Coventry tillkännagivit
  att de är en Marmot-stad.

 406. Så trevligt.

 407. Jag sa till Helen Clark i går
  att jag hade fått mejl från Manchester.

 408. De vill jobba med oss.
  Borgmästaren Burnham sa-

 409. -att Manchester
  borde bli en Marmot-region. Trevligt.

 410. Med andra ord kommer staden-

 411. -och Sverige har en nationell
  kommission ledd av Olle Lundberg-

 412. -att titta på sociala
  bestämningsfaktorer för hälsa.

 413. Jag hittade det här citatet.
  Varifrån kan det komma?

 414. "Välfärdsmetoden kan beskrivas som
  att ge folk resurserna de behöver"-

 415. -"för att kunna leva meningsfulla
  och balanserade liv."

 416. Varifrån är det taget?

 417. Kan det vara Amartya Sen? Kanske.

 418. Men det var inte där jag hittade det.

 419. Det är
  från Nya Zeelands finansdepartement.

 420. De har en tradition av fantastiska
  kvinnliga premiärministrar.

 421. Både förr och nu.
  Och det här är finansdepartementet-

 422. -som pratar så här.

 423. Mina två budskap
  i en värld av postfaktisk politik-

 424. -är evidensbaserad politik
  som förs i en anda av social rättvisa.

 425. Kom ihåg WHO-kommissionens rapport:

 426. "Social orättvisa gör
  att många människor dör i onödan".

 427. Vi behöver bevisen.

 428. Men vi måste hålla fast
  vid vår tro på social rättvisa.

 429. Nu ska jag göra nåt oförlåtligt
  och citera mig själv-

 430. -ur slutsatserna i PAHO-rapporten.

 431. "Kärnan i kommissionens syfte
  är att värna"-

 432. -"rätten för alla i Amerika att leva
  värdiga liv med bästa möjliga hälsa."

 433. "Vi uppmanar alla regeringar
  att agera."

 434. Tack.

 435. Översättning: Oskar Blomberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Social rättvisa och jämlik hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I England har ökningen av medellivslängden upphört. I USA har medellivslängden rentav minskat tre år på raken. Om befolkningens hälsa är ett mått på ett bra samhälle så håller alltså något på att gå fruktansvärt fel, säger Michael Marmot, professor i epidemiologi vid University College London. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Folkhälsa, Hälsa, Livslängd, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Kraftfullt samarbete för hållbar utveckling

Utarmningen av vår jord hotar de hälsovinster som har gjorts det senaste århundradet. Dagens samhälle där snabba förändringar har blivit normalt kräver utbildningar som är tvärvetenskapliga och inte är isolerade silor. Helen Clark, tidigare premiärminister Nya Zeeland och tidigare chef för UNDP, berättar. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ny syn på högre utbildning

Social rättvisa och jämlik hälsa

I England har ökningen av medellivslängden upphört. I USA har medellivslängden rentav minskat tre år på raken. Om befolkningens hälsa är ett mått på ett bra samhälle så håller alltså något på att gå fruktansvärt fel, säger Michael Marmot, professor i epidemiologi vid University College London. Inspelat på Karolinska institutet i Stockholm den 30 mars 2019. Arrangörer: Karolinska institutet i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.