Titta

Rättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Rättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Om Rättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Barnkonventionen firar 30 år och blir dessutom lag i Sverige 1 januari 2020. Att barn har egna rättigheter låter så självklart, men vad innebär det egentligen och hur blir vi bättre på att leva upp till dem? I serien Rättighetsbärarna lyssnar vi till barns erfarenheter och berättelser utifrån barnkonventionens olika artiklar. Vi låter även makthavare och experter lyssna, kommentera och ge vägledning.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - teckenspråkstolkat : Alla barns lika värdeDela
 1. Det låter så självklart-

 2. -det som FN slog fast
  när barnkonventionen antogs 1989.

 3. Att ett barn
  är en individ med egna rättigheter-

 4. -inte någons ägodel som bara
  går och väntar på att fylla vuxen.

 5. Sen 1990 har konventionens
  54 artiklar varit bindande i Sverige-

 6. -med rättigheter för alla barn.

 7. Inte bara det friska
  eller det svenskfödda barnet-

 8. -eller det smidiga
  eller lilla barnet.

 9. Kanske var det där
  polletten inte trillade ner-

 10. -samt att folk inte tog en konvention
  på samma allvar som en lag.

 11. Men från och med januari 2020
  är barnkonventionen även svensk lag.

 12. Nu är det upp till oss att förstå
  dess innebörd och leva upp till den.

 13. Jag ska läsa artikel 2
  ur barnkonventionen för dig.

 14. "Konventionsstaterna ska respektera
  och tillförsäkra varje barn"-

 15. -"/.../ de rättigheter
  som anges i denna konvention"-

 16. -"utan åtskillnad av nåt slag"-

 17. -"oavsett barnets eller dess
  förälders eller vårdnadshavares ras"-

 18. -"hudfärg, kön, språk, religion,
  politisk eller annan åskådning"-

 19. -"nationella,
  etniska eller sociala ursprung."

 20. "Alla barn är lika mycket värda
  och har samma rättigheter."

 21. "Ingen får diskrimineras."

 22. Ja... Alla barn måste ha rättigheter.

 23. Men just nu är det inte så.

 24. Jag har aldrig varit
  som ett svenskt barn.

 25. Andra kanske bara tänker att...

 26. De kanske bara går i skolan och bara
  tänker på skolan och framtiden.

 27. Men jag har mycket att tänka på.

 28. Om jag blir utvisad
  - vad ska jag göra?

 29. Om jag ska till Frankrike, vad ska
  jag göra? Eller om polisen tar mig?

 30. Det är inte bara en grej att tänka
  på. Det är mycket att tänka på.

 31. Jag minns när du kom.

 32. Det hade varit nån incident då.

 33. Du var jätteledsen-

 34. -men vågade inte visa
  att du var ledsen.

 35. Det var inte förrän jag
  kramade om dig-

 36. -och berättade att fast
  man är kille och 14 år-

 37. -så får man faktiskt gråta.

 38. Och då grät vi båda två.

 39. -Du svimmade två gånger i mina armar.
  -Jag kommer ihåg.

 40. Det är fruktansvärt att du ska behöva
  känna så. Du är ju bara ett barn.

 41. -Men du vet att vi älskar dig.
  -Ja.

 42. Och att vi ställer upp för dig
  så mycket vi bara kan.

 43. -Ni försöker göra det bästa.
  -Alltid. Det vet du.

 44. Och att du kan höra av dig när du
  vill, även om det är mitt i natten.

 45. -Tack.
  -Vi har en plan, vad som än händer.

 46. Det kommer att bli bra.
  Jag älskar dig.

 47. Jag har ett utvisningsbeslut-

 48. -och Emma har skickat in ett yttrande
  där hon yrkar på i första hand...

 49. Hon skrev "1, 2, 3". I första hand
  var det permanent uppehållstillstånd.

 50. Och i andra hand, om de inte vill
  ge dig permanent uppehållstillstånd-

 51. -då ska du få en egen prövning.

 52. Vi kan inte göra nåt.

 53. Vi kan bara vänta och lida.

 54. Och ha ont i magen varenda dag.

 55. Intervjun var en halvtimme.
  De frågade inte: "Varför kom du hit?"

 56. "Vad hände i Afghanistan?"

 57. De bara frågade två-tre frågor
  och sen var intervjun klar.

 58. Det tycker jag är lite otäckt.
  Man har inte lyssnat på Ramesh.

 59. Han har inte fått berätta vad han
  känner och vad han har varit med om.

 60. Den första intervjun
  är allt han fått.

 61. Sen gick hans pappa under jorden och
  han har inte fått nån egen prövning.

 62. Ingen har frågat hur han mår-

 63. -eller hur han ställer sig till att
  bli utvisad eller vad som har hänt.

 64. De ifrågasätter att han inte berättat
  hur situationen med pappan har varit-

 65. -men det är som Ramesh säger:
  "Hur ska jag våga berätta det"-

 66. -"om jag ska tillbaka med min pappa
  sen? Vad händer med mig då?"

 67. Jag är hela tiden rädd. När kommer
  polisen och tar mig? Det är överallt.

 68. Hemma är jag också rädd.
  Och de kan ta mig från skolan.

 69. Överallt. Jag är aldrig lugn.

 70. Jag är rädd
  att de kommer när som helst.

 71. De vet var jag bor,
  vilken skola jag går i...

 72. Polisen och Migrationsverket
  vet allt. Man kan aldrig vara lugn.

 73. Jag är nervös varje dag
  att polisen ska knacka på dörren.

 74. -Det blir en oro.
  -Ja.

 75. Vi har ju vårt kodord
  som jag ska ropa till dig då-

 76. -och du vet vart du ska och vilken
  väg du ska springa i skogen.

 77. Hela tiden vara redo. De jobbiga är
  att man kanske inte får ett avslut.

 78. Att jag bara ska ropa det här ordet
  och sen ska du bara försvinna.

 79. Man måste vänta och vänta.

 80. Jag har blivit trött på
  att vänta så mycket.

 81. Ibland tänker jag att jag inte orkar
  längre. Jag undrar varför jag lever.

 82. För ingenting. Det har gått fyra år.
  Jag vet inte vad det ska bli.

 83. Får jag stanna i Sverige eller inte?

 84. Vad tänker du?

 85. Jag tänker att det var
  ett oerhört starkt inslag och att...

 86. Det är grundläggande rättigheter som
  han ger uttryck för att han vill ha.

 87. Och egentligen har han rätt till allt
  om man tittar på det utifrån.

 88. I barnkonventionen och lagstiftningen
  är det sånt man har rätt till.

 89. Barn har rätt att bli lyssnade på
  när man ska fatta beslut som rör dem.

 90. Det här är verkligen ett beslut som
  påverkar dem, men de blir inte hörda.

 91. Nej, det är det vi jurister
  kallar "normkonflikt".

 92. Utlänningslagens bestämmelser
  krockar med barnkonventionen.

 93. I lagstiftningen säger man att barn
  ska höras om det inte är olämpligt.

 94. Det är inte en allmän rättighet för
  barn att alltid höras i asylärenden.

 95. Sen har vi som sagt
  vårdnadshavarens starka rättigheter.

 96. De kan säga nej, och då gör
  Migrationsverket på olika sätt.

 97. Migrationsverket har ingen vägledning
  just kring barns egna asylskäl.

 98. För det första...
  Ett barn som är 14 år-

 99. -har absolut en egen asylutredning.

 100. Det kanske handlade mer om asylskälen
  som bedömningen grundades på.

 101. En utmaning när barnkonventionen
  blir lag är att myndigheter-

 102. -och de olika offentliga organen-

 103. -har en samsyn kring vad det betyder
  och hur man jobbar för barnets bästa-

 104. -i den situation barnet befinner dig.

 105. Sen finns det hinder, som sekretess-
  bestämmelser mellan myndigheter...

 106. ...för att bevara
  den sökandes integritet.

 107. Det finns en hel del hinder-

 108. -som bland kan motverka att man gör
  saker i barnets bästa intresse.

 109. Där behöver vi
  bli mycket bättre framöver.

 110. "Alla barn är lika mycket värda
  och har samma rättigheter."

 111. "Ingen får diskrimineras."
  Vad tänker du om det?

 112. Den artikeln är en av konventionens
  grundläggande principer.

 113. Den ska alltid finnas med-

 114. -när frågor som rör barn
  ska utredas eller diskuteras.

 115. Utmaningar gällande diskriminering av
  barn är att dela in dem i kategorier-

 116. -och inte se att alla har rättigheter
  och att ingen ska diskrimineras.

 117. Oavsett om du har uppehållstillstånd,
  är svensk eller är här tillfälligt.

 118. Det första som jag reagerar på
  är det att alla är lika mycket värda.

 119. Samhället sätter inte samma värde
  på mitt barn som på ett friskt barn.

 120. Man sätter henne i ett fack
  och tänker att hon förstår ändå inte.

 121. Man ser bara henne som ett skal.

 122. Det är vår dotter som känner och vill
  vara med om saker, precis som andra.

 123. Hon har en annan känsla än andra.

 124. Hon kan inte prata och inte gå
  och är annorlunda mot andra-

 125. -men det finns nåt annat hos henne
  som är på ett djupare plan.

 126. Hon läser av folk
  som ingen annan gör som jag känner.

 127. Man ser hennes ögonspel
  när hon träffar nån ny.

 128. Hon är jättefin.
  Hon ger oss jättemycket.

 129. Elin är åtta. Hon har utvecklings-
  störning, epilepsi, synnedsättning.

 130. Hon har inget talat språk.

 131. Hon har behov av ständig tillsyn.

 132. Alla grundläggande behov
  behöver hon hjälp med.

 133. Augusti 2017
  var Elin sex och ett halvt.

 134. Då kände vi att hennes hjälpbehov
  hade ökat sen vi gjorde vår ansökan.

 135. Vi träffade då den första
  inhyrda handläggaren av fyra-

 136. -om jag inte minns fel.

 137. Och man minskade på hennes assistans
  i stället för att öka den.

 138. Det gjorde oss chockade att man drog
  ner timmar i stället för att öka dem.

 139. Man tar risker med hennes liv som man
  inte skulle göra med ett friskt barn.

 140. Man får inte aktiv tillsyn om man
  inte är till skada för någon annan.

 141. Elin är en risk för sig själv,
  men det bryr man sig inte om.

 142. Bara hon inte
  är till risk för nån annan.

 143. Jag tycker inte
  att man ser hennes värde.

 144. Vi tar en hel grupp i samhället
  och stoppar undan dem i en låda.

 145. De ska förvaras på hem.
  Vi ska inte få vara en familj längre.

 146. Behöver vi avlastning så ska Elin
  vara på ett boende. Aldrig.

 147. Elin ska bo här. Hon är lika älskad
  som vår andra flicka-

 148. -oavsett hennes förutsättningar och
  handikapp. Jag släpper henne aldrig.

 149. Alla barn är lika mycket värda men
  det sitter en prislapp på mycket-

 150. -som barn med funktionsnedsättning
  behöver, och det vet de ofta om.

 151. Även små barn känner till
  att de är dyra, helt enkelt-

 152. -och inte minst då det har blivit
  svårare att få personlig assistans-

 153. -men även andra insatser man behöver.

 154. Barnen, föräldrarna och familjerna
  känner av det här väldigt starkt.

 155. Alla barn är lika mycket värda
  på papperet, men inte i verkligheten.

 156. Man ska kunna vara barn, leka,
  utvecklas och vara med kompisar.

 157. Ens föräldrar ska kunna jobba och
  allt det familjer har i sin vardag.

 158. Det är inte lika självklart när
  barnet har en funktionsnedsättning.

 159. Det är självklart en bra artikel, men
  jag har inte fått den behandlingen-

 160. -som kanske utlovats.

 161. Jag har blivit diskriminerad då mitt
  kön inte matchar det jag föddes som.

 162. Både i skolan och av vänner
  och av folk på gatan-

 163. -har jag fått kommentarer
  angående mitt kön som...

 164. ...inte stämmer med artikeln. Man ska
  inte diskrimineras på grund av kön.

 165. Jag har diskriminerats
  för att jag är trans.

 166. Alla barn har inte samma rättigheter
  oavsett ras, religion eller så.

 167. Jag vet att om jag blir förföljd på
  gatan är de saker som kommer upp:

 168. Är han islamofob? Rasist? Förstår du?

 169. Jag har så mycket att tänka på.
  Jag måste kolla över axeln-

 170. -när jag sitter på tåg, buss, på väg
  hem från skolan, till skolan...

 171. Det är inte de rättigheter som sägs.

 172. Vi är från ett socioekonomiskt utsatt
  område som pekas ut som riskområde.

 173. Vissa vuxna tycker att vi
  är de som inte borde vara där vi är.

 174. Ofta lägger de in "invandrare".
  Det är ingen svensk ungdom.

 175. Det är alltid nån fördom som följer
  med. Det är "vi" och "dom".

 176. Det skapar segregation i samhället-

 177. -och gör att många ungdomar
  i vårt område tappar tron på-

 178. -att de har samma rättigheter.

 179. Det är nåt jag har växt upp med. Min
  ensamstående mamma har alltid sagt-

 180. -att när andra barn går ska jag
  springa. För jag ligger alltid efter.

 181. Jag har lärt mig att springa
  när andra går. Jag pluggar extra.

 182. Bara för att visa för läraren att jag
  brinner för det och vill ha betyg-

 183. -så att han inte tror...
  "Vad ska jag med utbildningen till?"

 184. Jag har normaliserat det. Det är
  ingen grej längre. Det är normalt.

 185. Min lillebror frågar om det
  är skillnad på honom och andra.

 186. Nån har sagt n-ordet,
  nån har sagt "gå härifrån, svarting".

 187. Det ska inte behöva hända. Min bror
  ska kunna leka utan att nån säger så-

 188. -eller
  "din mamma lever på min skatt".

 189. Vi har en stark, ensamstående mamma
  som har gjort allt hon kan.

 190. Det ger en sån ångest i så ung ålder.

 191. Det ska inte finnas sånt i barndomen.

 192. Det ska vara självklart-

 193. -oavsett om min lillebror kommer från
  Tjärna ängar eller Skräddarbacken.

 194. Det ska vara samma förutsättningar i
  skolbänken eller när man söker jobb-

 195. -och samma förutsättningar
  när man leker ute. Båda är barn.

 196. Vad är din reflektion?

 197. Jag tänker
  att det är väldigt ledsamt-

 198. -att vi har barn i Sverige i dag
  som tror att de inte har samma värde-

 199. -och brist på framtidstro.

 200. Som inte tror att de har
  samma möjligheter som andra, och...

 201. ...så ska inget barn behöva känna.

 202. Ingen barn ska sakna framtidstro-

 203. -eller tro att hon eller han
  har ett annat värde än andra barn.

 204. Det här att man har samma rättigheter
  och lika värde är bara skitsnack.

 205. Det är bara ett sätt för politiker-

 206. -att få människor att tro att de
  gör nånting för oss. Förstår du?

 207. För mig är det bara bullshit.

 208. De vill få in det i lagen för att det
  ska se ut som om Sverige bryr sig.

 209. De agerar inte på det.
  Det är bara nånting de matar oss med-

 210. -för att vi ska känna
  att alla barn är lika mycket värda.

 211. Men det är inte så.

 212. Vad tänker du om det du har hört?

 213. Ja, det är både hopp och förtvivlan.

 214. Det är brutalt att det ska behöva
  vara så. Att vi ska sitta här alls-

 215. -och höra på en sån reflektion,
  en sån berättelse om Sverige i dag.

 216. Och det är ju på ett sätt en tragedi,
  om man börjar i den ordningen-

 217. -att barn och unga
  som växer upp i Sverige i dag-

 218. -som är en del av samhället
  och har rättigheter...

 219. Bara för att man är den man är eller
  bor där man bor måste man kämpa-

 220. -för att de rättigheter man redan har
  ska finnas på riktigt.

 221. Som om man inte tillhörde samhället
  man faktiskt tillhör. Det är sjukt.

 222. Självklart är alla barn lika mycket
  värda. Det är en mänsklig rättighet.

 223. Den är inte förhandlingsbar.

 224. Det är en rättighet de har,
  nånting vi måste leva upp till.

 225. Ett tips: sätt barnet i centrum.

 226. Här har vi det individuella barnet.
  Vad behövs för goda uppväxtvillkor?

 227. För att få trygghet och skydd?

 228. Sätter man barnet i centrum
  är det egentligen ganska lätt.

 229. Men det handlar om viljan att sätta
  in de insatser som behövs hela vägen.

 230. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Alla barns lika värde

Avsnitt 4 av 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Är alla barn verkligen lika mycket värda? Vi träffar Ramesh som är 14 år och asylsökande. Hur går egentligen migrationslagarna ihop med barnkonventionen? Vi möter även Khulud. Hon anser inte att hon har samma rättigheter som andra barn, på grund av var hon bor och hur hon ser ut. Emma är mamma till Elin, 8 år, som har en utvecklingsstörning och behöver tillständig tillsyn och hjälp med alla grundläggande behov. Emma upplever att Elin inte anses vara lika mycket värd som andra barn.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn med funktionsnedsättning, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Flyktingbarn, Invandrarbarn, Invandringspolitik, Jämlikhet, Politik, Samhällsvetenskap, Socioekonomiska grupper, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Rätten att komma till tals

Avsnitt 1 av 6

Det låter så lätt, men hur gör man för att faktiskt låta ett barn komma till tals på bästa sätt? I programmet träffar vi Jenny och Lowa som båda varit med om polisförhör. Hur lyssnar man på barn inom rättsväsendet? Ger man barnen bra förutsättningar för att kunna komma till tals i till exempel ett polisförhör? Vi träffar även Hanna som kämpat för elevdemokrati i sin skola, men upplever att skolledningen inte tog eleverna på allvar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Rätten till liv och utveckling

Avsnitt 2 av 6

Varje barn har rätt till liv och utveckling, men hur ser samhället på de ungdomar som faller offer för dödsskjutningarna i förorten? Dessutom lär vi känna Pontus som kämpar för att få rätt stöd i skolan. Till slut mådde han så dåligt att han fick stanna hemma. Hur går det ihop med konventionsstaternas ansvar att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets utveckling? Lovisa är synskadad och beroende av assistans och färdtjänst. Men det rigida stödet gör att hon inte kan leva samma tonårsliv som sina jämnåriga.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Barnrätt och föräldrarätt

Avsnitt 3 av 6

Hur bör myndigheter arbeta för att ta reda på vad som är det bästa för barnet när familjesituationen är komplex? Vi träffar tre ungdomar som alla varit i kontakt med myndigheterna på grund av situationer i hemmet. Sara undrar varför ingen lyssnade på henne i en vårdnadstvist där hon var huvudperson. Kristina tvingades träffa sina föräldrar under många år, fast hon inte ville. Klara var i kontakt med myndigheter i många år innan hon fick reda på sina egna rättigheter som barn.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Alla barns lika värde

Avsnitt 4 av 6

Är alla barn verkligen lika mycket värda? Vi träffar Ramesh som är 14 år och asylsökande. Hur går egentligen migrationslagarna ihop med barnkonventionen? Vi möter även Khulud. Hon anser inte att hon har samma rättigheter som andra barn, på grund av var hon bor och hur hon ser ut. Emma är mamma till Elin, 8 år, som har en utvecklingsstörning och behöver tillständig tillsyn och hjälp med alla grundläggande behov. Emma upplever att Elin inte anses vara lika mycket värd som andra barn.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Barnets bästa

Avsnitt 5 av 6

Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. I programmet träffar vi Anton och Emelie som båda suttit på institution större delen av sina ungdomsår. Är det barnets bästa att vara inlåst? Vi träffar även Nora som efter sin mamma död blev placerad i flera olika familjehem på kort tid. Hon anser inte att socialtjänsten har agerat efter hennes bästa. Så vem vet vad som är barnets bästa och hur tar man reda på det?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - teckenspråkstolkat

Alla barns rätt

Avsnitt 6 av 6

Vi får träffa barn som lever papperslösa, anhöriga till barn som lever med föräldrar som är med i IS, samt barn med svår funktionsnedsättning. Hur ser man på dessa barn och hur påverkar synen på dem och deras situation, deras möjligheter att få tillgång till sina rättigheter?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Vad är kosmopolitism?

Panelsamtal som utgår ifrån kosmopolitism och judendom, men också behandlar ämnen som flyktingkriser, Bonnier, hemlöshet och om judar verkligen är kosmopoliter. Medverkande: Lars Dencik, socialpsykolog; Diana Pinto, historiker, Frankrike; Agneta Pleijel, författare; Göran Rosenberg, författare och journalist och Natan Sznaider, sociolog, Israel. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Elvir - Navestads eldsjäl

När media rapporterar om bilbränder och pensionärer som inte vågar gå ut är det Elvirs kvarter de pratar om. För honom är Navestad utanför Norrköping hemma och han är trött på bilden av sin hemort. Även om den till viss del är sann. Redan som 10-åring bestämde sig Elvir för att vara med och förändra samhället - och Navestad.