Titta

UR Samtiden - The Conference 2019

UR Samtiden - The Conference 2019

Om UR Samtiden - The Conference 2019

Vad händer i den digitala världen och hur påverkar det oss? Programmerare, konstnärer, designers, marknadsförare, forskare och företagsledare från hela världen ger oss en bild av nuet och en glimt av framtiden. Inspelat den 27-28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Till första programmet

UR Samtiden - The Conference 2019 : Gud i maskinenDela
 1. Förutom att de hade slitits i stycken-

 2. -hade delar av dem ätits upp av lejonet
  och blivit en del av dess kropp.

 3. Skulle Gud då återuppväcka lejonet,
  eller skulle martyrens kött stötas upp?

 4. Hur skulle det gå till?

 5. Förra månaden höll Elon Musk
  en lansering för hans företag Neuralink-

 6. -som under de senaste åren
  har varit ett hemlighetsfullt projekt.

 7. Företaget arbetar med BCI,
  hjärna-dator-gränssnitt-

 8. -med mycket tunna elektroder
  som implanteras i hjärnan.

 9. En sak som Musk avslöjade-

 10. -var att en apa med hjälp av tekniken
  kunnat styra en dator med sin hjärna.

 11. Kortsiktigt kan tekniken komma att få
  pragmatiska användningsområden-

 12. -som att hjälpa människor med
  degenerativa sjukdomar som parkinson.

 13. Men visionären Musk har antytt att
  han har mer ambitiösa långsiktiga mål.

 14. Han har pratat om hur Neuralink kan ge
  oss övermänskliga kognitiva förmågor-

 15. -och låta oss ladda upp information
  till hjärnan och ge oss perfekt minne.

 16. I en uppmärksammad intervju i fjol-

 17. -sa han att Neuralink kan låta människor
  skapa en kopia av sig själva-

 18. -så att medvetandet kan fortsätta leva
  efter att kroppen dött.

 19. Det här är ett direkt citat:

 20. "Om ditt biologiska jag dör
  kan du ladda upp dig till en ny enhet."

 21. Hjärnuppladdning, digital odödlighet och
  sammankopplande av hjärnor och AI-

 22. -är idéer som har cirkulerat
  under flera årtionden-

 23. -men tills nyligen
  har de varit främst teoretiska.

 24. Ofta kopplas de idéerna samman
  med transhumanister-

 25. -som i vår kultur
  ses som en sorts samtida profeter.

 26. Visionärer som med esoterisk kunskap
  och spekulation kan spå om framtiden.

 27. Snarare än att tala om själva tekniken-

 28. -vill jag gå tillbaka till teorin
  bakom praktiken-

 29. -och tala om transhumanismen och
  dess rötter i västerländsk idéhistoria.

 30. Vi brukar se "transhumanism" som ett
  modernt ord kopplat till samtida teknik-

 31. -men ordet "transhuman"
  användes redan på 1300-talet.

 32. Inte i en vetenskaplig utan en religiös
  skrift, Dantes "Den gudomliga komedin".

 33. I bok ett i "Paradiso"
  närmar sig Dante himlen med Beatrice-

 34. -och ju närmare Gud han kommer
  märker han att hans kropp förvandlas.

 35. Språket räcker inte till för att
  beskriva detta som ingen har upplevt.

 36. Dante beskriver det
  med ordet "trasumanar".

 37. Han hittade på ett helt nytt ord
  som aldrig använts i nåt språk-

 38. -för att understryka
  upplevelsens egendomlighet.

 39. När boken översattes till engelska 1814-

 40. -valde översättaren Henry Francis Cary
  att översätta det till "trans-human".

 41. Så raden lyder "ord kan inte beskriva
  denna transhumana förvandling".

 42. Det är första gången "transhuman"
  används på engelska.

 43. I texten dramatiserar Dante
  uppståndelsen-

 44. -när de döda enligt kristna profetior
  ska uppstå ur sina gravar-

 45. -och de levande ska bli odödliga.

 46. I det ögonblicket ska människor
  i princip upphöra att vara människor-

 47. -och bli nåt annat, mer som gudar.

 48. Det här är Moody Bible Institute
  i Chicago.

 49. Om jag ska gå in på min bakgrund
  innan jag blev författare-

 50. -så ville jag läsa till präst
  och studerade teologi där i två år.

 51. I den evangelikala världen kallas Moody
  inofficiellt för kyrkans West Point-

 52. -efter officershögskolan.

 53. Tanken var att vi var soldater
  som skulle tränas att strida för Gud.

 54. Johanna sa att religion
  är nåt i privat i Sverige.

 55. För oss var det inte det. För oss var
  det en plikt att missionera på gatorna.

 56. Det finns många kristna i USA
  och förstås i hela världen-

 57. -som läser Bibeln
  som en samling metaforer och myter.

 58. Så var det inte på Moody.

 59. När det stod i Första Moseboken
  att världen skapades på sex dagar-

 60. -tolkade vi det bokstavligen
  som sex 24-timmarsperioder.

 61. Uppenbarelsebokens ord om att Kristus
  ska återvända och de döda uppväckas-

 62. -tog vi en bokstavlig beskrivning av vad
  som ska ske på den yttersta dagen.

 63. Enligt den kristendom
  som jag fick lära mig-

 64. -var historien ett enhetligt förlopp
  på väg mot en slutlig frälsning.

 65. Tiden ända sen skapelsen
  fram till vår tid-

 66. -kunde delas upp i stadier
  som vi kallar dispensationer-

 67. -under vilka Gud
  uppenbarar sin sanning.

 68. Det finns en "oskuldens tid" från Edens
  trädgård, "samvetets tid" och så vidare.

 69. Det var en kumulativ historia
  där varje tid byggde på den föregående.

 70. Vi trodde att Gud avslöjade mer och mer
  av sin plan för varje successiv period.

 71. Vi trodde att vi levde i "nådens tid",
  den näst sista perioden-

 72. -som skulle följas av Kristi återkomst
  och uppståndelsen.

 73. För oss som kristna var uppståndelsen
  vårt främsta hopp.

 74. Jag borde klargöra vad jag menar. Det
  finns nog en spridd missuppfattning-

 75. -om att kristna själar ska stiga
  till himlen direkt efter döden.

 76. Det är faktiskt bibliskt inkorrekt.

 77. Enligt Nya testamentet sker
  uppståndelsen en gång, vid tidens slut.

 78. Så i sekler trodde kristna
  att alla som nånsin dött-

 79. -befann sig i en skendöd i sina gravar
  i väntan på att väckas till liv igen.

 80. Inte bara skulle de döda uppstå.

 81. Levande troende skulle uppryckas till
  molnen och få upphöjda kroppar.

 82. Paulus trodde att den dödliga mänskliga
  skepnaden skulle förvandlas-

 83. -till nåt som liknade Guds kropp.

 84. Augustinus skrev att efter uppståndelsen
  ska vi få övermänsklig intelligens-

 85. -och tillgång till "universell kunskap"-

 86. -alla fakta och all information
  utan ansträngning.

 87. Jorden skulle också återuppstå och
  återgå till sitt ursprungliga tillstånd.

 88. Alla förbannelser från syndafallet,
  död, smärta och förfall-

 89. -skulle upphävas, och Kristus skulle
  härska över jorden i tusen år.

 90. Det vi kallar tusenårsriket.

 91. Alla skulle kunna äta från livets träd
  och bli odödliga.

 92. Det har varit en stark
  och inflytelserik tanke i västerlandet-

 93. -och bland annat
  påverkat begravningsseder.

 94. I sekler trodde man
  att man behövde begrava människor-

 95. -med fötterna riktade mot öster-

 96. -för att hälsa Gud vid uppståndelsen.

 97. I England fram till 1800-talets början
  var det olagligt att dissekera lik-

 98. -även i vetenskapliga syften,
  eftersom kroppen behövde vara intakt-

 99. -för att kunna uppväckas.

 100. De enda kroppar som fick dissekeras
  lagligen var dömda mördares.

 101. Antagligen var resonemanget
  att de ändå skulle till helvetet.

 102. Kristna, från och med Paulus
  och det första århundradet-

 103. -har varit övertygade om att profetiorna
  skulle besannas inom deras livstid.

 104. Det gällde också mig
  och de flesta studenter på Moody.

 105. Vi trodde att vi skulle få uppleva det
  under vår livstid.

 106. Att vi skulle bli odödliga
  och aldrig känna döden.

 107. Efter två års studier på Moody-

 108. -upplevde jag det
  som ibland kallas troskris.

 109. Jag började tvivla på historien
  och dess giltighet-

 110. -och efter en tids kämpande-

 111. -lämnade jag Moody och bibelstudierna
  och slutade tro på Gud.

 112. För mig var det till en början
  en väldigt mörk period.

 113. Jag levde ensam i Chicago
  och jobbade i en bar på kvällarna-

 114. -och hade svårt att finna nån sorts
  mening utan den kristna berättelsen.

 115. Jag hade trott hela livet att min kropp
  var ett heligt kärl vigt åt evigheten.

 116. Om jag inte var odödlig, vad var jag då?

 117. Vem var jag? Och vart leder historien?

 118. Det svåraste för mig att förlikas med-

 119. -till och med mer än att Gud inte fanns
  var att historien var meningslös.

 120. Vi var inte på väg mot en frälsning.

 121. Vi var bara offer för entropi,
  inväntande döden.

 122. Då gav en vän mig Ray Kurzweils bok
  "The age of spiritual machines".

 123. Jag visste inget om boken i förväg.

 124. Jag visste inte att Kurzweil
  var en ledande transhumanist-

 125. -eller vad transhumanism var.

 126. Jag hade läst teologi och hermeneutik
  i två år och visste inget om teknik.

 127. Men jag började läsa boken och blev
  helt uppslukad och besatt av den.

 128. I efterhand tror jag att en sak
  som drog mig så mycket till boken-

 129. -var att Kurzweil också hade
  en så bred, summerande historiesyn.

 130. Han delade upp evolutionen
  i successiva epoker:

 131. Fysik- och kemiepoken,
  -biologiepoken, hjärnepoken...

 132. Han menade att vi lever
  i den femte epoken-

 133. -där mänsklig intelligens
  börjar smälta samman med maskiners.

 134. Och snart uppnår vi singulariteten när
  beräkningskraften blir så avancerad-

 135. -att det leder
  till en intelligensexplosion.

 136. En radikal förvandling
  bortom det vi kan föreställa oss.

 137. Kurzweil tror att det sker cirka 2045.

 138. Då, om vi antar att vi människor
  smälter samman med tekniken-

 139. -genomgår vi också en radikal
  förvandling och blir "posthumana".

 140. Med Kurzweils ord "andliga maskiner".

 141. Då kommer vi att kunna överföra
  vårt medvetande till superdatorer-

 142. -så vi kan leva för evigt. Våra kroppar
  blir immuna mot sjukdomar och förfall.

 143. Vi kan återuppväcka de döda
  som digitala avatarer-

 144. -och med nanoteknik
  göra jorden till ett paradis.

 145. Till slut ger vi oss ut i rymden
  och terraformar andra planeter.

 146. Visst låter det ganska bekant?

 147. I efterhand känns det märkligt att jag
  inte var mer skeptisk till de löftena.

 148. Det är ju den kristna uppståndelse-
  berättelsen iklädd teknisk jargong.

 149. Jag tror att ett skäl
  till att jag övertygades av den-

 150. -är att det fanns så mycket vetenskap,
  data och diagram bakom den.

 151. Detaljerad information om nervbanor
  och nanobotar-

 152. -och icke-biologiska substrat.

 153. Den kristna uppståndelseberättelsen
  byggde på gamla profetior-

 154. -men transhumanismens spekulationer
  åberopar ofta Moores lag-

 155. -som framstår som en obeveklig
  naturlag om ökande beräkningskraft-

 156. -och en exponentiell teknisk utveckling,
  som tycks svår att säga emot.

 157. Ett annat skäl till att jag missade
  de religiösa konnotationerna-

 158. -är att de flesta transhumanister jag
  läste var orubbliga, ivriga ateister.

 159. De hävdade att de byggde
  på arvet efter upplysningen-

 160. -att deras ideologi byggde
  på empirism och förnuft.

 161. Många transhumanister har hävdat
  att religioner, särskilt kristendomen-

 162. -är det största hindret för deras idéer.

 163. Zoltan Istvan, som grundade
  transhumanistpartiet i USA-

 164. -skrev en hel roman,
  "The transhumanist wager"-

 165. -där det är religiösa fundamentalister
  som motsätter sig en cyberrevolution.

 166. Det här blev början för en årslång
  besatthet av transhumanism-

 167. -och andra spekulativa teknikteorier.

 168. Först många år senare insåg jag
  att det i grunden var kristna idéer.

 169. För några år sen började jag skriva
  en essä om min erfarenhet.

 170. Jag blev nyfiken
  på transhumanismens idéhistoria-

 171. -och huruvida likheterna med
  kristen teologi var en tillfällighet.

 172. Faktum är att det sen medeltiden
  har funnits en kristen tradition-

 173. -om att bibliska profetior kan infrias
  genom vetenskap eller teknik.

 174. Det fanns alltså kristna som inte såg
  uppståndelsen som en metafor-

 175. -och som trodde att människor
  skulle hjälpa till att infria dem.

 176. De första försöken gjordes av alkemister
  varav en hette Roger Bacon-

 177. -enligt många den första västerländska
  vetenskapsmannen.

 178. Han var munk och levde på 1200-talet.

 179. Bacon ägnade många år
  åt att försöka blanda ihop ett elixir-

 180. -som skulle framkalla uppståndelsens
  effekt som beskrevs i Nya testamentet.

 181. Han tänkte att medlet
  skulle göra den som tog det odödlig-

 182. -och ge de fyra gåvor
  som uppståndelsen skulle ge.

 183. Lyskraft, hastighet, förmågan att tränga
  igenom materia och smärtfrihet.

 184. Självfallet lyckades han inte-

 185. -men många andra alkemister, främst
  benediktiner- och franciskanermunkar-

 186. -inspirerades också av kristna profetior
  att försöka skapa ett livselixir.

 187. Nästa tänkare jag vill ta upp är Nikolaj
  Fjodorov, en ryskortodox asket.

 188. I slutet av 1800-talet kom han fram
  till att det var mänsklighetens plikt-

 189. -att åstadkomma uppståndelsen
  av alla som dött.

 190. Han kallade det
  "den gemensamma uppgiften".

 191. Han skrev mycket om hur vetenskap
  och teknik kan få det till stånd.

 192. Han skrev: "Den dagen blir gudomlig
  och formidabel, men inte mirakulös"-

 193. -"för uppståndelsen kommer att uppnås
  genom kunskap och arbete."

 194. Det är gemensamt
  hos de tänkare jag ska ta upp.

 195. Alla har trott att uppståndelsen
  kan ske naturalistiskt-

 196. -utan mirakel
  eller gudomligt ingripande.

 197. I fråga om vetenskap
  var Fjodorovs idéer rätt primitiva-

 198. -men också förutseende på många sätt.

 199. Han menade att universum
  var fullt av stoft efter våra förfäder-

 200. -och han trodde att forskare skulle
  samla och uppväcka de döda med det.

 201. Många har påpekat att det är mycket likt
  vår förståelse om DNA.

 202. Transhumanister har ofta menat
  att vi kan komma att uppväcka döda-

 203. -med hjälp av genetisk information
  de lämnat efter sig.

 204. Fjodorov fick många anhängare
  under sin livstid.

 205. Både Tolstoj och Dostojevskij
  brevväxlade med honom-

 206. -och efter hans död inspirerade hans
  tankar en rörelse kallad rysk kosmism-

 207. -som blomstrade
  under 1900-talets första hälft-

 208. -och skulle inspirera
  det sovjetiska rymdprogrammet.

 209. Jag vill också ta upp
  Pierre Teilhard de Chardin.

 210. Han var en fransk jesuitpräst
  och paleontolog-

 211. -och trodde att utvecklingen,
  särskilt teknikutvecklingen-

 212. -skulle leda till Guds rike.

 213. På 1950-talet hävdade han-

 214. -att i framtiden skulle alla maskiner
  vara kopplade till ett globalt nätverk-

 215. -och förutspådde i princip
  internet på 1950-talet.

 216. Han menade att nätverket skulle låta
  alla mänskliga medvetanden bli ett.

 217. Den sammanslagningen skulle leda till
  en intelligensexplosion, omegapunkten.

 218. Då skulle mänskligheten
  bryta igenom tid och rum-

 219. -och gå upp i det gudomliga.

 220. Omegapunkten är en uppenbar
  föregångare till Kurzweils singularitet.

 221. För Teilhard var det så
  uppståndelsen skulle ske.

 222. Han trodde att Kristus ledde
  utvecklingen till denna slutpunkt-

 223. -så att människan skulle kunna
  uppgå i Gud i en sorts evig fulländning.

 224. Efter omegapunkten är människan
  inte längre människa, trodde Teilhard.

 225. Det skulle inte innebära
  ett slut för det ultramänskliga-

 226. -utan ett inträdande
  i ens sorts transhumanitet.

 227. Prästen kunde uppenbarligen sin Dante.

 228. Här blir det intressant.

 229. Den brittiska evolutionsbiologen Julian
  Huxley var nära vän med Teilhard.

 230. Han fascinerades av prästens idéer,
  men Huxley var en sekulär humanist.

 231. Han trodde inte på Gud
  eller uppståndelsen.

 232. Senare på 50-talet byggde Huxley vidare
  på prästens idéer i sina egna skrifter-

 233. -men helt utan religiöst sammanhang
  och religiösa anspelningar.

 234. I en föreläsning 1957 la Huxley fram en
  icke-religiös version av omegapunkten.

 235. Han sa: "Vi behöver ett namn på denna
  nya tro, kanske duger transhumanism."

 236. Om man läser om transhumanismens
  historia eller etymologi-

 237. -pekar de flesta ut Huxleys föredrag som
  den första gången ordet användes.

 238. Ibland nämns Teilhard i förbigående-

 239. -men de flesta struntar helt i Dante-
  referensen och de ideologiska rötterna.

 240. Jag menar att transhumanisterna
  avsiktligt undertryckt det ursprunget-

 241. -för att den innebär att deras filosofi
  har sitt ursprung i kristen eskatologi.

 242. Varför är det relevant? Mycket sekulär
  filosofi har ett religiöst ursprung.

 243. I det hänseendet är transhumanismen
  inte särskilt unik.

 244. Jag tycker att historien är viktig
  av flera skäl.

 245. Dels finns nåt särskilt förföriskt
  i transhumanismen-

 246. -långt utöver
  den underliggande vetenskapen-

 247. -som gör människor som annars är
  rationella och vetenskapligt sinnade-

 248. -beredda att skriva under på spekulativa
  scenarier som digital odödlighet-

 249. -som ligger långt ifrån vår tids syn på
  medvetande och maskiners kapacitet.

 250. Precis som jag kände en djup förlust
  när jag lämnade min tro-

 251. -tror jag att alla i väst på nåt sätt
  brottas med sekulariseringens effekter.

 252. I sekler trodde vi
  att vi bar på en gudomlig potential-

 253. -och skulle bli odödliga,
  och plötsligt slutade vi tro det.

 254. I alla fall i USA har det skett
  på anmärkningsvärt kort tid-

 255. -under de senaste hundra åren.

 256. Nu säger vetenskapen
  att våra kroppar är inerta maskiner.

 257. Filosofer som Daniel Dennett
  säger gärna-

 258. -att vårt medvetande
  är en samling agenter utan medvetande.

 259. Att vår identitet och vårt subjektiva
  medvetande bara är en illusion.

 260. Jag vet hur svårt det är att ta in såna
  idéer efter att ha trott nåt annat-

 261. -och hur man kan längta efter en ny
  ideologi som kan ersätta den gamla.

 262. Jag tror att i viss mån är alla i den
  moderna världen i samma situation.

 263. Jag tror att det som gör
  transhumanismen så förförisk-

 264. -är att den lovar
  att med vetenskapens hjälp-

 265. -återupprätta det hopp om transcendens
  som vetenskapen själv utplånade.

 266. Jag tror också
  att längtan efter transcendens-

 267. -och det gör också historien viktig:

 268. Längtan efter transcendens
  som i grunden är en religiös impuls-

 269. -färgar ofta våra vetenskapliga teorier-

 270. -och de metaforer vi väljer när vi
  gör observationer i forskningen.

 271. Som vi såg
  med Elon Musks företag Neuralink-

 272. -integreras transhumanistiska idéer
  redan i nuvarande och ny teknik.

 273. De har också påverkat
  teorier om medvetandet.

 274. Den senaste månaden har jag läst en
  hög med nya böcker om medvetandet.

 275. Mer än hälften av författarna har menat
  att hjärnuppladdning snart är möjligt.

 276. Vissa hävdar att det kan ske om 30 år.

 277. Saken med hjärnuppladdning är att det
  bygger på medvetande-kropp-dualism-

 278. -och att medvetande kan existera
  oberoende av kroppen-

 279. -eller kan överföras till ett icke-
  biologiskt substrat som en superdator.

 280. Kurzweil hävdar att medvetandet
  bara är ett mönster av information-

 281. -och att det teoretiskt
  kan programmeras in i en dator.

 282. Enligt andra teorier uppstår medvetande
  ur komplexitet-

 283. -och fullständiga hjärnsimuleringar-

 284. -kommer att uppnå
  den nivån av komplexitet-

 285. -och då kommer medvetande på nåt sätt
  att uppstå ur de nätverken.

 286. Ingen hävdar att vi har en odödlig själ,
  åtminstone inte i forskningsvärlden-

 287. -men teorierna tillfredsställer samma
  religiösa längtan efter transcendens.

 288. Även att säga att medvetandet
  är ett mönster-

 289. -antyder att det nånstans i det
  köttsliga finns en väsentlig gnista-

 290. -som inte fördärvas med åldern och som
  kanske till och med kan överleva döden.

 291. Det här är inte min unika kritik
  av transhumanismen.

 292. Många har kritiserat att idéerna bygger
  på nån sorts kartesiansk dualism.

 293. Tanken på en ande i maskinen.

 294. Nån sorts immateriell essens inom oss
  som kan överleva döden.

 295. Det intressanta är att samtalet
  om hjärnuppladdning och dualism-

 296. -nästan exakt speglar kyrkofädernas
  teologiska debatter om uppståndelsen.

 297. Under kristendomens första sekler-

 298. -diskuterade teologer fram och tillbaka
  om uppståndelsen bara gällde anden-

 299. -eller om hela kroppen
  skulle återuppstå.

 300. Gnostikerna och andra nyplatoniker
  trodde att bara själen överlever döden.

 301. Sen fanns de som menade
  att hela kroppen måste återuppstå.

 302. Det var faktiskt de senare
  vars tolkning blev den vedertagna.

 303. Till skillnad
  från den hellenistiska filosofin-

 304. -som menade att livet efter detta
  var andligt och okroppsligt-

 305. -kom kristna att kropp och själ
  var en intakt, oskiljaktig enhet.

 306. Tertullianus skrev i sin kända
  avhandling om uppståndelsen:

 307. "Om Gud inte uppväcker hela
  människan uppväcks inte de döda."

 308. "Därför ska köttet finnas kvar
  även efter uppståndelsen."

 309. Den doktrinen ledde dock till mycket oro
  och mer debatt-

 310. -om hur Gud egentligen
  skulle uppväcka kroppar.

 311. Mycket av debatterna försiggick
  under en tid av förföljelse av kristna.

 312. Vissa teologer
  ställde den oundvikliga frågan:

 313. Vad händer med kristna
  som slukats av lejon?

 314. Förutom att de hade slitits i stycken
  hade delar slukats av lejonet-

 315. -och blivit en del av lejonets kropp.
  Skulle Gud då uppväcka lejonet?

 316. Eller skulle martyrens kött stötas upp?
  Hur skulle det gå till?

 317. Det är underbart att läsa gamla texter.

 318. På den tiden var teologer mer tekniskt
  och logistiskt sinnade än de är nu.

 319. Det här kallas återsamlandeproblemet.

 320. Det var ett identitetsproblem.

 321. Frågan var om den uppväckta kroppen
  var densamma som den som levde-

 322. -och om det fanns en kontinuitet
  i medvetande och identitet.

 323. När man fått sin nya kropp i himlen-

 324. -skulle man ha kvar sina minnen
  och sitt subjektiva medvetande?

 325. Det finns stora likheter med
  diskussionen om hjärnuppladdning-

 326. -och de filosofiska problemen med det.

 327. Om dina medvetandemönster överförs
  till en dator, är det mönstret du?

 328. Eller är det bara en simulering
  eller ett helt nytt medvetande?

 329. Och om du överför ditt medvetande
  till en android eller en digital avatar-

 330. -medan du fortfarande lever, finns du då
  på två platser, eller hur fungerar det?

 331. Vissa transhumanister
  har undvikit dualismproblemet-

 332. -och fokuserat på helkroppsupp-
  väckande, som de tidiga kyrkofäderna-

 333. -genom kryoteknik och bionik-

 334. -och ersättande av kroppsdelar
  med teknik för att förlänga livet.

 335. Men även med bionik
  finns kontinuitetsproblem.

 336. Det finns ett känt problem:

 337. Om man skulle byta ut alla organ
  i kroppen inklusive medvetandet-

 338. -med syntetiska versioner, när bryts
  det kontinuerliga medvetandet?

 339. När blir man nån annan än en själv?

 340. För mig som läst teologi är det svårt
  att inte känna viss déjà vu.

 341. Ofta diskuterar transhumanisterna
  frågorna som om de var först med det.

 342. Sammanfattningsvis menar jag att det
  finns mer än ett tillfälligt samband-

 343. -mellan kristendom och transhumanism.

 344. Båda bygger på en summerande,
  linjär och progressiv historiesyn-

 345. -och båda utlovar att ett subjektivt
  medvetande kan finnas kvar efter döden.

 346. Förhoppningsvis
  har likheterna övertygat-

 347. -för nu blir förhållandet
  ännu mer sammanvävt.

 348. Transhumanister har till och med en
  kosmologi som liknar skapelsemyter.

 349. När jag var nybliven ateist
  och läste Ray Kurzweil-

 350. -läste jag Nick Bostroms artikel "Are
  you living in a computer simulation?".

 351. Bostrom är en filosof i Oxford.
  2003 publicerade han en artikel-

 352. -som med sannolikhetsargument menar-

 353. -att det är sannolikt att vi lever i en
  Matrix-lik simulering av det förflutna-

 354. -skapad av våra posthumana ättlingar.

 355. På ett sätt sammanfaller teorin
  med upptäckter inom kvantfysik.

 356. Enligt den holografiska principen-

 357. -uppstår allt vi upplever
  ur ett tvådimensionellt fält.

 358. Här finns uppenbara kopplingar till hur
  datorspel och virtual reality fungerar.

 359. Elon Musk, Neil deGrasse Tyson
  och andra har sagt att de gillar teorin-

 360. -eller att de till och med tror
  att vi lever i ett simulerat universum.

 361. Så teorin har uppmärksammats mycket
  på senare år i media.

 362. Men i grunden
  är det ett design-argument.

 363. Liksom transhumanismen är den
  naturalistisk, matematiskt motiverad-

 364. -och kräver inte mirakel
  eller nåt övernaturligt.

 365. Men det är en sorts kreationism.
  Bostrom menar i sin artikel-

 366. -att de programmerare som sköter
  simuleringen är som gudar-

 367. -i förhållande till oss i modellen.

 368. Han talar också om hur teorin
  möjliggör ett liv efter detta.

 369. Om vi bara är mjukvara kan vi efter
  döden överföras till en ny simulering.

 370. Eller så kan programmerarna om de vill-

 371. -upphöja oss till deras
  verklighetsskikt, basverkligheten.

 372. Under mina bibelstudier läste jag
  bland annat om teodicéproblemet.

 373. Oftast formuleras problemet-

 374. -så att om Gud är god och allsmäktig,
  varför finns ondska?

 375. Därför undrade jag hur problemet skulle
  fungera i ett simulerat universum.

 376. Kan vi anta att programmerarna
  är allvetande, allsmäktiga och goda?

 377. Datorer har ibland buggar
  som undgår programmerarna.

 378. Är ondska bara en glitch i Matrix?

 379. Det visade sig att teorins anhängare
  redan hunnit före mig.

 380. En rad författare och akademiker
  med religiös eller filosofisk bakgrund-

 381. -har skrivit om "simuleringsteologi"-

 382. -som utforskar traditionellt religiösa
  frågor ur ett simuleringsperspektiv.

 383. Enligt författaren Eric Steinharts
  argument för dygdiga ingenjörer-

 384. -i princip ett teodicéresonemang-

 385. -kan vi anta att de som sköter
  simuleringen är dygdiga-

 386. -för att sofistikerad teknik
  kräver långsiktig stabilitet-

 387. -och långsiktig stabilitet kan bara
  uppnås i en kultur med social harmoni-

 388. -och social harmoni
  bygger på att människor är dygdiga.

 389. Jag kan prata på om simuleringsteologi-

 390. -men den huvudsakliga poängen-

 391. -är att vi har gått varvet runt
  som kultur.

 392. Hela upplysningsarbetet har fört oss
  tillbaka till religiösa spekulationer.

 393. Det har diskuterats mycket utanför
  transhumanismen och det jag talat om.

 394. Jag tänker särskilt
  på James Bridles bok "New dark age"-

 395. -där han menar att vetenskap och teknik
  som skulle göra oss upplysta-

 396. -faktiskt har gjort världen mer opak och
  lett till vidskeplighet och blind tro.

 397. Jag vill tillägga
  att i mörka, osäkra tider-

 398. -söker vi oss vanligtvis till de
  metaforer som känns mest bekanta.

 399. Innan jag rundar av vill jag bara nämna-

 400. -att inte bara den sekulära vetenskapen
  är intresserad av de här idéerna.

 401. I en historisk rundgång har kristna
  börjat intressera sig för transhumanism.

 402. I USA finns för närvarande
  Christian Transhumanist Association-

 403. -som består av evangelikaner
  som tror att Bibelns profetior-

 404. -kommer att uppnås
  genom vetenskap och teknik.

 405. Jag träffade en av styrelsemedlemmarna
  när jag gjorde research för min artikel.

 406. Han utbildades vid det framstående
  Princeton Theological Seminary.

 407. Hans avhandling hette "The eschaton is
  technological". Det tyckte jag var bra.

 408. Det finns en mormonsk
  transhumanistförening.

 409. De mormonska transhumanisterna är
  faktiskt större och mer välorganiserade.

 410. Mormonerna har i sin doktrin-

 411. -föreställningen om att människor
  när de har dött kan bli som gudar.

 412. Där finns uppenbara paralleller
  med transhumanismen.

 413. Jag är nyfiken på hur religioner
  kommer att påverkas av de här idéerna.

 414. Det är oundvikligt att mycket teknik
  och idéer tas upp i religioner.

 415. Jag nämnde att jag skrev en essä
  om min erfarenhet av transhumanism.

 416. Den publicerades i tidskriften n+1
  och senare i Guardian-

 417. -där den nådde en större publik.

 418. En bisarr följd var att jag fick
  ett mejl från Ray Kurzweil-

 419. -som hade läst och uppskattat artikeln.

 420. Han skrev en sak
  som verkligen fastnade.

 421. Jag ska citera ett utdrag.

 422. Han skrev att både vetenskap
  och religion behöver metaforer-

 423. -och att existentiella frågor
  alltid kräver metaforer-

 424. -eftersom de handlar om begrepp
  bortom materia och energi-

 425. -som vi kan greppa som människor.

 426. Han skrev att skillnaden mellan ateister
  och gudstroende är valet av metafor.

 427. Vi kan inte leva utan att välja
  metaforer för frågor om transcendens.

 428. Jag gillar att han betonar att även
  vetenskapen använder metaforer.

 429. Vi säger att hjärnan är som en dator-

 430. -eller att medvetandet
  är som vårt datorskrivbord-

 431. -och så har vi gjort under historien.

 432. För Newton var universum en väldig
  mekanisk klocka, den tidens nya teknik.

 433. Vi brukar prata om kosmos som
  en enorm informationsprocessor.

 434. Metaforer är uppenbart användbara
  och kanske nödvändiga för att tänka-

 435. -och kommunicera sinsemellan.
  Vi kan inte forska utan metaforer.

 436. Nu skriver jag en bok om förhållandet
  mellan ny teknik och religion och myter.

 437. Ett tema i boken
  är metaforers roll i vetenskapen.

 438. Jag har tänkt mycket på sistone om
  när en metafor slutar vara en metafor.

 439. När glömmer vi
  att vi använder metaforer?

 440. Min erfarenhet av religion har lärt mig
  att bokstavstro eller fundamentalism-

 441. -är ett förväxlande av metaforer
  och bokstavlig sanning.

 442. Jag tror att en liknande fara
  finns i vetenskapen-

 443. -som i sig kan bli en fundamentalism när
  vi glömmer att vi använder metaforer-

 444. -eller när vi glömmer
  att vi kan välja metaforer.

 445. Med det vill jag avsluta.
  Tack så mycket.

 446. Jag har så många frågor
  och reflektioner.

 447. Jag tar gärna en fråga från publiken
  också, så jag ska försöka begränsa mig.

 448. Jag reagerade mycket
  på att folk föreställer sig-

 449. -att avancerad teknik
  skulle hänga samman med dygdighet.

 450. Antagandet där är
  att ju mer högteknologisk du är i dag-

 451. -eller ju mer i framkant du ligger,
  desto dygdigare är du.

 452. Att tro på det är ganska
  självförhärligande, tycker jag.

 453. Det bekymrar mig,
  liksom tanken på en simulering.

 454. Det kanske är
  min internaliserade kristendom.

 455. Om slutet redan är förbestämt
  har jag inget ansvar.

 456. Då kan jag ju bara överlåta allt åt
  programmerarna. Det verkar oklokt nu.

 457. Det finns absolut ett stråk
  av teknologisk determinism.

 458. Tanken att framtiden är förutbestämd.

 459. Det tror jag är en likhet med
  transhumanistiska förställningar-

 460. -och kristendomen:
  att historien håller en fast kurs-

 461. -och vad vi än gör slutar vi där.

 462. Det argumentet, i mindre extrem form,
  används ofta om ny teknik.

 463. När Google Glass kom
  oroades folk över integritetsfrågor.

 464. Vad händer när vi får samma sak
  i hjärnan?

 465. Ofta var argumentet:
  Det är dit historien är på väg.

 466. Det är inget att diskutera.
  Det här är nästa grej.

 467. Det var visst inte nästa grej, men det
  ser jag mycket av i kulturen i stort.

 468. Det du har berättat visar hur fast vi är
  i tron att allt kommer att bli bättre.

 469. Mycket har blivit bättre så det är svårt
  att tro att vi kan misslyckas som art-

 470. -vilket fortfarande är
  ett möjligt resultat.

 471. Vi tar en fråga från publiken
  om nån känner sig manad.

 472. Tack, det här var fantastiskt.
  Vilken metafor tror du på nu?

 473. Du har förlorat den kristna
  och synat den transhumanistiska.

 474. Vilket läger tillhör du nu? Inget alls?

 475. Jag tänker att jag som författare
  har tillgång till alla metaforer.

 476. Jag vet inte. Det är en bra fråga.

 477. Jag vet inte om jag personligen
  har nån annan metafor.

 478. Men jag har blivit medveten om hur den
  kristna historien inpräntats i kulturen.

 479. Bara tanken på framsteg
  och att historien är på väg nånstans.

 480. Många menar att den föreställningen
  kommer från kristendomen-

 481. -som introducerade messianismen.

 482. Före messianismen-

 483. -sågs historien som nåt cirkulärt.

 484. Jag vet inte om vi kan undgå metaforer
  även om man överger kristendomen.

 485. Det finns fortfarande rester
  och efterklanger i världen i stort.

 486. Det jag intresserar mig för som
  författare är att peka på såna saker.

 487. Men frågan är vad vi ersätter dem med
  om metaforerna är problematiska.

 488. Vad är nästa steg?

 489. Det är en diskussion som jag hoppas
  att vi som kultur kan föra.

 490. Ett svar är väl att vi kan få
  en bra utgång om vi arbetar för det.

 491. Om människor hänger sig åt en sak
  är en bra berättelse en bra metafor.

 492. Att kämpa för rättvisa, till exempel.
  Så det är bara...

 493. Jag är nog inte den enda
  som fick hjärnan helt omskakad.

 494. Vi hinner nog inte med fler frågor, men
  du kanske kan stanna ett tag i pausen?

 495. Tack så mycket, Meghan O'Gieblyn.

 496. Översättning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Gud i maskinen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Meghan O'Gieblyn berättar hur en modern transhumanism - idén om hur teknik kan förbättra människan - liknar kristna uppståndelseberättelser. Hon jämför kristen diskussion kring andlig utveckling med modern teknologisk singularitet. Inspelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Ämnen:
Religionskunskap > Kristendom, Teknik
Ämnesord:
Industri, Kommunikationer, Religion, Religionshistoria, Teknik, Teknikutveckling, Transhumance, Uppståndelse
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - The Conference 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Internets banbrytande mormödrar

Utvecklingen av datorer och internet har haft kvinnliga förtrupper som blivit raderade. Författaren och musikern Claire L. Evans berättar om några av de kvinnorna och hur framtiden kunde ha sett ut. Inspelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Gud i maskinen

Meghan O'Gieblyn berättar hur en modern transhumanism - idén om hur teknik kan förbättra människan - liknar kristna uppståndelseberättelser. Hon jämför kristen diskussion kring andlig utveckling med modern teknologisk singularitet. Inspelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Diskret automatisering

Varför bygger vi hus på liknande sätt som för hundra år sedan? Varför utvecklas mängder av projektledningsprogram när byggindustrin i sin helhet endast är något mer digitaliserad än jordbruk och jakt? Det är några av frågorna som Mollie Claypool tar upp. Inpelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Allmän basinkomst - det nya sociala kontraktet

År 2018 avslutades det finska experimentet med grundlön. Maria Mahlo, Demos Helsingfors, hävdar att en universell grundlön är den postindustriella tidens sociala nödvändighet. Dessutom diskuterar hon hur samhället kan tänka om när det gäller hur vi distribuerar tjänster och tillgångar för att skapa mer jämlika samhällen. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Valsystemet som är både spännande och sexigt

Vettig information om valsystem kan vara roliga, spännande och sexiga. Det hävdar komikern Abie Philbin Bowman som förklarar det lite annorlunda irländska valsystemet. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Det som är bra med nätverkande

Det är lätt att kritisera sociala medier, men vi måste börja tänka på vad som fortsatt är bra att bygga vidare på. Charles Broskoski, medgrundare till Are.na, vill bygga sociala verktyg som får människor att skapa istället för att konsumera. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Twitter designar för bättre kommunikation

Lisa Ding arbetar som produktdesigner på Twitter och berättar hur de vill justera och ändra kommunikationsflödet. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Sociala lösningar för socialt nätverkande

Darius Kazemi, internetkonstnär, uppmanar oss att skapa mindre nätverk. Våra nätverk behöver inte växa, även om plattformsjättarna tycker så. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Varför är det viktigt med reparation och underhåll?

Vi behöver förstå hur tekniken vi använder fungerar. Åtminstone behöver vi kunna få hjälp med att laga den. Laura Houston, forskare på Goldsmiths, presenterar sin forskning om haverier, reparationer, underhåll och varför det är så viktigt. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Det finns inte tid för framtid

E-marknaden Taobao förvandlar den kinesiska landsbygden till en stark motpol och konkurrent till Amazon och andra jättar. En rörelse från landsbygd mot stad, men inte utan konflikter. Xiaowei Wang, creative director på Logic magzine, berättar. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Konsten att laga

Vem bestämmer vilken digital information som ska sparas? Paul Soulellis, konstnär och grundare av Library of the printed web, använder publicering som en form av mostånd. Han tar oss med på en resa genom bortkastade dokument, både online och offline. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tro och vetenskap

Konflikt eller komplement

Om relationen mellan kristen tro och vetenskap. Mats Selander från kristna CredoAkademin argumenterar för varför han menar att kristen tro och modern vetenskap är vänner och inte fiender. Föredraget är en del av seminariet "Tro och vetenskap". Arrangör är den kristna organisationen Apologia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Ung och troende

Alla barn har rätt att tro, eller inte tro, på vilken gud de vill. Det slår FN:s barnkonvention fast. Samtidigt har föräldrar rätt att vägleda barnen i sin tro. Hur går det ihop? Samuel och Raghad är troende och har båda starkt stöd hemifrån. Deras föräldrar är också religiösa. Klasskompisar och andra runt omkring kan däremot vara oförstående. Som ung och troende kan man behöva försvara sitt val.