Titta

UR Samtiden - The Conference 2019

UR Samtiden - The Conference 2019

Om UR Samtiden - The Conference 2019

Vad händer i den digitala världen och hur påverkar det oss? Programmerare, konstnärer, designers, marknadsförare, forskare och företagsledare från hela världen ger oss en bild av nuet och en glimt av framtiden. Inspelat den 27-28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Till första programmet

UR Samtiden - The Conference 2019 : Allmän basinkomst - det nya sociala kontraktetDela
 1. I princip innebär det att vi gav
  en viss grupp människor gratis pengar-

 2. -och sen såg vi vad som hände.

 3. Hej, allihopa. Vad kul att se
  så många av er här i dag.

 4. Och vad fint att vara här.

 5. Jag är i Malmö för första gången.
  Jag förvånades över värmen.

 6. Jag har bara svarta kläder.
  Det var redan höst i Finland.

 7. Men det är fint att ha sommar igen.
  Jag kommer alltså från Finland.

 8. Jag jobbar på Demos Helsinki, Nordens
  största oberoende tankesmedja.

 9. Vi är ett hybrid-konsultföretag
  och tankesmedja.

 10. Så vi forskar, men konsulterar också
  för andra och tredje sektorn-

 11. -och regeringar över hela världen.

 12. Så i dag ska jag prata med er
  om basinkomstexperimentet-

 13. -vi gjorde i Finland. Det är ett exempel
  på hur demokratier kan tänkas om-

 14. -och stärkas, nu och i framtiden.

 15. Vi gjorde modellen bakom experimentet
  åt den finska regeringen.

 16. Det var ju den finska regeringen
  som sen utförde experimentet.

 17. Det jag försöker göra i dag
  är också att ta ett steg framåt-

 18. -från själva experimentet,
  och se vad konceptet universalism-

 19. -skulle innebära
  för demokratins framtid.

 20. Innan jag gör det ska jag se
  var vi är nu och hur vi hamnade här.

 21. Här ser ni ett diagram.

 22. Det kommer från en undersökning
  från Pew Research Center 2015.

 23. Det visar att människor
  i Europa och Nordamerika-

 24. -inte tror att nästa generation kommer
  att få det bättre än den nuvarande.

 25. I Latinamerika, Afrika och Asien
  tror folk fortfarande-

 26. -att deras barn
  kommer att bli rikare än de själva.

 27. Vad innebär det? Varför är vi
  så pessimistiska om framtiden?

 28. Har vi tappat hoppet för västvärlden?

 29. Jag tror att två utvecklingar
  ligger bakom det här.

 30. De förändrar våra liv grundligt.

 31. De är klimatförändring
  och digitaliseringen av livet.

 32. Kanske är dagens konferens
  ett bra exempel på det här.

 33. Konferensens motto var "att utforska
  komplexitet i en digital värld".

 34. Så allt vi har pratat om här
  i dag och i går-

 35. -kretsar kring de här två fenomenen
  som vi ser.

 36. Men den viktigaste frågan
  är inte att vi är här den här veckan-

 37. -och att vi tänker på fenomenen,
  utan vem saknas?

 38. Vem är det som inte kommer
  till den här sortens konferenser?

 39. Vem känner inte att det här är viktiga
  saker som förändrar deras identiteter?

 40. Vem saknar vi?
  Och hur ser deras värld ut?

 41. Det har nåt att göra med uppdelningen
  vi ser i västerländska samhällen.

 42. Både i och mellan samhällena.

 43. Det finns motsägelser mellan dem
  som bor i "teknologisk utopi"-

 44. -och människor som bor på ställen
  som exkluderats.

 45. Vi ser också uppdelningen ta skepnad
  politiskt i många europeiska länder-

 46. -och USA. Varför inte i Brasilien,
  med dess nuvarande regering?

 47. Men det här är inte helt nytt för oss.

 48. Vi har faktiskt varit här förut.

 49. Jag ska förklara.

 50. Vi måste gå tillbaka till industriella
  revolutionen på 17- och 1800-talet.

 51. Vi kommer ihåg den uppåtgående
  kurvan från industriella revolutionen.

 52. Tidens tekniska framgångar höjde
  produktiviteten och effektiviteten-

 53. -till en aldrig tidigare upplevd nivå.

 54. Det gav ekonomisk tillväxt,
  och därmed högre levnadsstandard-

 55. -och välstånd till de flesta.

 56. Men vi brukar inte minnas att vi
  på den tiden också genomlevde en fas-

 57. -där bruttonationalprodukten växte
  utan att arbetarnas reallöner växte.

 58. Det är det rosa området på bilden.

 59. Diagrammet visar hur reallönerna
  växte med BNP:n först på 1840-talet.

 60. Det här är en fas som historiker kallar
  Engels paus.

 61. Föreställ er att ni är här, på Gin Lane.

 62. Det här är i princip hur konsekvenserna
  av Engels paus såg ut.

 63. Gin Lane är ett välkänt slumområde
  i industriella London på 1700-talet.

 64. Mycket var annorlunda då,
  för 250 år sen.

 65. Det som beskriver livet då bäst är
  kanske att arbetarna drack gin ur stop-

 66. -för att kunna överleva
  och gå till arbetet nästa dag.

 67. Tänk på det. Hur är ens liv-

 68. -om man behöver liter på liter
  av sprit för att återhämta sig?

 69. Brittisk litteratur från den tiden
  fokuserar på att beskriva-

 70. -det usla livet i Londons slumområden.

 71. Ändå var det en tid då produktiviteten-

 72. -och välståndet ökade exponentiellt
  för första gången i historien.

 73. Frågan är om vi bevittnar
  samma slags situation just nu.

 74. För många delar verkar passa ihop.

 75. Både då och nu har medianlönerna
  och levnadsstandarderna stagnerat.

 76. Inkomstojämlikhet har stigit.
  Det finns otrolig ny teknik-

 77. -som omvälver
  de nuvarande finansstrukturerna.

 78. Och folk har negativa förväntningar
  på framtiden-

 79. -som ni såg i den första bilden
  jag visade.

 80. Ser vi tillbaka ser vi att lösningarna
  på problemen inte var lätta.

 81. Vi ser också att det var
  den industriella revolutionen-

 82. -som föranledde de flesta strukturer
  våra samhällen är baserade på.

 83. Med det menar jag att de här nya
  institutionerna uppstod på 1800-talet-

 84. -för att lösa problemen jag beskrev.

 85. De här institutionerna är
  de här små, lätta grejerna-

 86. -som välfärdssamhället,
  grundskola för alla-

 87. -stadsplanering, fackföreningar
  och representativ demokrati.

 88. I dag verkar vi ta de här
  demokratiska institutionerna för givet.

 89. Men det var inte lätt att ta fram dem
  under den industriella eran.

 90. De var väldigt radikala, otänkbara,
  nya sociala innovationer-

 91. -som folket på den tiden uppfann.

 92. Vi känner till de industriella
  institutionerna. Många var framgångar-

 93. -som gav oss välstånd och välmående.

 94. Men eftersom världen
  har förändrats på 250 år-

 95. -tror vi att de här institutionerna
  inte är ändamålsenliga längre.

 96. Just nu ser vi uppkomsten av det
  vi kallar överbryggande institutioner.

 97. I mitten av bilden ser ni variationer
  på industriella institutioner-

 98. -exempelvis samskapad public service,
  öppna data-initiativ och basinkomst.

 99. Men det mest intressanta
  är det vi inte har än.

 100. Institutionerna från nästa era.

 101. De är inte bara justerade versioner,
  utan nåt som kan lösa-

 102. -de problem och utmaningar
  vi står inför i dag.

 103. Så de måste vara nya och radikala
  på nåt vis-

 104. -inte bara successiva reformer
  av det förra systemet.

 105. Men utmaningen är inte bara att
  uppfinna institutionerna.

 106. Tiden spelar också roll.

 107. Om vi befinner oss i en liknande
  situation som på 1800-talet-

 108. -måste vi skynda oss.

 109. Den här gången vill vi inte förlora
  två, tre generationer till Gin Lane.

 110. Vi måste skynda på förändringen.

 111. Jag ska ge exempel
  på nästa eras institutioner-

 112. -som vi pratat om på ett abstrakt plan.

 113. Hur kan de se ut i praktiken?

 114. Jag kommer från Finland,
  där vi gjorde ett basinkomstexperiment-

 115. -under 2017 och 2018.

 116. Vi på Demos Helsinki
  arbetade med statsrådet-

 117. -för att bygga experimentets modell,
  som jag nämnde.

 118. Det fanns också problem
  med implementeringen-

 119. -så det var inte
  ett helt lyckat experiment.

 120. Experimentet har många sidor.
  Jag återkommer till det.

 121. Poängen är att vi tror att experimentet
  kan vara en början-

 122. -på nåt som senare kan bli
  en extern institution-

 123. -eller ett helt nytt socialt kontrakt.

 124. Basinkomstexperimentet
  var en nationell pilotstudie från 2017.

 125. Det varade i två år. Man tog
  2 000 slumpmässigt utvalda deltagare-

 126. -som var arbetslösa finnar
  i östra Finland.

 127. De fick en garanterad inkomst
  på ungefär 600 dollar i månaden.

 128. Och testgruppen fick den här inkomsten
  även om de arbetade-

 129. -eller fick nån annan inkomst
  under tiden.

 130. Kontrollgruppen var 5 000 människor
  som fick sin a-kassa som vanligt.

 131. I princip innebär det att vi gav
  en viss grupp människor gratis pengar-

 132. -och sen såg vi vad som hände.

 133. Experimentets främsta resultat var
  att arbetslösheten inte gick ner.

 134. Men folk kände sig
  allmänt hälsosammare och gladare.

 135. En sak vi kritiserat är att experimentet
  fokuserade på att se-

 136. -om basinkomst
  leder till mindre arbetslöshet.

 137. Det var så regeringen
  definierade experimentet.

 138. Arbetslösheten minskade inte. När de
  jämförde test- och kontrollgruppen-

 139. -skiljde sig nivåerna inte så mycket.

 140. På det sättet var inte experimentet
  vad regeringen ville.

 141. Men det som förändrades var
  att testgruppens hälsa och stressnivåer-

 142. -var mycket bättre än kontrollgruppens.

 143. Volontärarbete och obetalt arbete
  ökade också under experimentet.

 144. Så det verkar som att folk kände sig
  lyckligare under den tiden.

 145. Men detta resultat påverkade inte
  det ekonomiska systemet-

 146. -som traditionell anställning
  hade gjort, som regeringen ville.

 147. Efter det här experimentet har vi
  faktiskt börjat ta ett steg tillbaka.

 148. Vi går tillbaka till helhetsbilden.
  Nu har vi gjort experimentet.

 149. Vi har sett att det är en liten lösning,
  ett första steg, men det räcker inte.

 150. Det löser inte västvärldens problem-

 151. -som åldrande befolkning
  och knappa offentliga resurser och sånt.

 152. Vi tog ett steg tillbaka.

 153. Vi har undersökt vad universalism
  innebär i dag, ur helhetssynvinkel.

 154. Här kan ni se
  universalismens tre initiativ-

 155. -som finns på olika ställen på jorden.

 156. Först ut är basinkomsten,
  som ni känner till.

 157. Den handlar om att ge
  ekonomisk flexibilitet i gigekonomin.

 158. Den andra är initiativet
  för universalvälfärd.

 159. Det diskuteras särskilt
  i Storbritannien.

 160. Tanken är att det ger folk tillgång
  till de funktioner-

 161. -som organiseras
  genom offentliga institutioner.

 162. Det tredje initiativet,
  som vi är mest intresserade av just nu-

 163. -är allmänna bastillgångar.
  Det innehåller delar av de två andra-

 164. -men det går ett steg längre
  mot att förnya ägandestrukturerna.

 165. Och det ger folk
  nya slags tillgångar också.

 166. De här förstås bäst genom två narrativ.
  Det första är inkomstnarrativet.

 167. Det utgår helt ifrån kassaflöde.

 168. Alltså, arbete och den inkomst
  man får från det.

 169. Basinkomstexperimentet passar förstås
  i den här kategorin.

 170. Men vi ser att ett stadigt kassaflöde,
  nuförtiden-

 171. -inte garanterar framgång i livet.

 172. Istället behöver vi flera tillgångar,
  som inte alltid kan köpas för pengar.

 173. Digitaliseringen har förändrat
  produktionssystemen.

 174. Inte alla tillgångar
  kan köpas för pengar-

 175. -och inte alla produceras ens
  med pengar.

 176. Det för oss till det andra narrativet.

 177. I det är människor innehavare
  av olika tillgångar.

 178. Pengar är bara en sorts tillgång.

 179. Det som är bra är att det här narrativet
  erkänner mångfalden hos tillgångar-

 180. -som bidrar till människors välmående.

 181. Vi bör inte bara prata om hur vi bäst
  organiserar offentliga tjänster-

 182. -utan utvidga debatten och inkludera
  privata och gemensamma tillgångar.

 183. Det här är cirkeln i mitten.

 184. Vi hävdar att vi bör hitta ett sätt
  att diskutera och omdefiniera-

 185. -hur de här olika tillgångarna...

 186. Hur vi delar upp dem i samhället.

 187. Tänket med bastillgångar gör det möjligt
  att ta fram nya modeller och lösningar-

 188. -för produktion och ägande
  av värdefulla tillgångar.

 189. Det är obundet till dagens politiska
  agenda och kan förändras med tiden.

 190. Även om det finns tillgångar vi i dag
  inte värderar, i dagens ekonomi-

 191. -låter det här oss tillskriva dem värde
  i framtiden.

 192. Med andra ord
  handlar det inte om vem som äger vad-

 193. -utan hur vi ger människor tillgång
  till tillgångar som är viktiga för dem.

 194. Det handlar om vad vi vill göra
  tillgängligt för alla.

 195. Här står det på emojispråk:
  Är det pengar? Är det tjänster?

 196. Eller är det tillgångar,
  ur ett bredare perspektiv?

 197. Tillgångsnarrativet kanske känns svårt
  att förstå, men det är inte omöjligt.

 198. De här, och andra exempel,
  är ju redan införda.

 199. De nya bastillgångarna
  är till exempel en 3d-skrivare-

 200. -eller verktyg lånade från biblioteket,
  gratis Wi-Fi-kiosker i New York-

 201. -gratis kollektivtrafik som i Estland,
  eller öppen data från staden.

 202. Universalism har varit nyckeln
  till framgång i Norden på 1900-talet.

 203. Vi tror att det är det som ger
  känslan av tillhörighet-

 204. -till de flesta människor i samhället.

 205. Vi måste vara lika modiga
  som våra föräldrar-

 206. -för att uppfinna
  2000-talets universalism.

 207. För att hacka demokratin behöver vi
  lösningar som enar människor-

 208. -ökar ömsesidigt förtroende,
  uppmuntrar deltagande-

 209. -och på så vis bygger
  ett rättvisare samhälle.

 210. Att återuppväcka konceptet universalism
  kan vara ett sätt att åstadkomma detta.

 211. Jag vill lämna er med en tanke.

 212. Det är viktigare än att debattera
  hur många euro folk ska få i månaden.

 213. Universalism kan vara ett sätt
  att återställa hopp och rättvisa-

 214. -och stärka demokratin för framtiden.

 215. Vill du veta mer om vårt arbete,
  kolla in de här tidskrifterna-

 216. -om ny universalism och vår vision
  för den offentliga sektorn.

 217. De hittas på vår hemsida,
  demoshelsinki.fi.

 218. Jag är kvar över lunchen.

 219. Om du är intresserad av det här,
  kom och snacka med mig. Tack.

 220. Översättning: Johannes Gillheim
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Allmän basinkomst - det nya sociala kontraktet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

År 2018 avslutades det finska experimentet med grundlön. Maria Mahlo, Demos Helsingfors, hävdar att en universell grundlön är den postindustriella tidens sociala nödvändighet. Dessutom diskuterar hon hur samhället kan tänka om när det gäller hur vi distribuerar tjänster och tillgångar för att skapa mer jämlika samhällen. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Ämnen:
Information och media, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Demokrati, Finland, Jämlikhet, Jämlikhetspolitik, Medborgarlön, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - The Conference 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Internets banbrytande mormödrar

Utvecklingen av datorer och internet har haft kvinnliga förtrupper som blivit raderade. Författaren och musikern Claire L. Evans berättar om några av de kvinnorna och hur framtiden kunde ha sett ut. Inspelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Gud i maskinen

Meghan O'Gieblyn berättar hur en modern transhumanism - idén om hur teknik kan förbättra människan - liknar kristna uppståndelseberättelser. Hon jämför kristen diskussion kring andlig utveckling med modern teknologisk singularitet. Inspelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Diskret automatisering

Varför bygger vi hus på liknande sätt som för hundra år sedan? Varför utvecklas mängder av projektledningsprogram när byggindustrin i sin helhet endast är något mer digitaliserad än jordbruk och jakt? Det är några av frågorna som Mollie Claypool tar upp. Inpelat den 27 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Allmän basinkomst - det nya sociala kontraktet

År 2018 avslutades det finska experimentet med grundlön. Maria Mahlo, Demos Helsingfors, hävdar att en universell grundlön är den postindustriella tidens sociala nödvändighet. Dessutom diskuterar hon hur samhället kan tänka om när det gäller hur vi distribuerar tjänster och tillgångar för att skapa mer jämlika samhällen. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Valsystemet som är både spännande och sexigt

Vettig information om valsystem kan vara roliga, spännande och sexiga. Det hävdar komikern Abie Philbin Bowman som förklarar det lite annorlunda irländska valsystemet. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Det som är bra med nätverkande

Det är lätt att kritisera sociala medier, men vi måste börja tänka på vad som fortsatt är bra att bygga vidare på. Charles Broskoski, medgrundare till Are.na, vill bygga sociala verktyg som får människor att skapa istället för att konsumera. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Twitter designar för bättre kommunikation

Lisa Ding arbetar som produktdesigner på Twitter och berättar hur de vill justera och ändra kommunikationsflödet. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Sociala lösningar för socialt nätverkande

Darius Kazemi, internetkonstnär, uppmanar oss att skapa mindre nätverk. Våra nätverk behöver inte växa, även om plattformsjättarna tycker så. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Varför är det viktigt med reparation och underhåll?

Vi behöver förstå hur tekniken vi använder fungerar. Åtminstone behöver vi kunna få hjälp med att laga den. Laura Houston, forskare på Goldsmiths, presenterar sin forskning om haverier, reparationer, underhåll och varför det är så viktigt. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Det finns inte tid för framtid

E-marknaden Taobao förvandlar den kinesiska landsbygden till en stark motpol och konkurrent till Amazon och andra jättar. En rörelse från landsbygd mot stad, men inte utan konflikter. Xiaowei Wang, creative director på Logic magzine, berättar. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The Conference 2019

Konsten att laga

Vem bestämmer vilken digital information som ska sparas? Paul Soulellis, konstnär och grundare av Library of the printed web, använder publicering som en form av mostånd. Han tar oss med på en resa genom bortkastade dokument, både online och offline. Inspelat den 28 augusti 2019 på Slagthuset MMX, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Wikimania 2019

Wikimania Stockholm 2019

Tusentals människor bidrar dagligen med att skriva artiklar, fotografera och dokumentera världen. Här berättar Wikipedias Sverigechef, John Andersson, om hur organisationen jobbar med FN:s hållbarhetsmål. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

E-sportaren Aaron

Kommer 17-årige Aaron Sandgren att vara en av Sveriges största idrottsstjärnor i framtiden? Kanske inte om vuxenvärlden får bestämma. Där har många fortfarande svårt att acceptera att våldsamma datorspel kan ses som idrott. Men det bryr sig inte Aaron om. Han och hans lagkompisar satsar hundraprocentigt på att bli proffs inom Counter-Strike. Aaron går i e-sportklass på Arlandagymnasiet och får spela och träna datorspel på skoltid.