Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : Att nå barnets bästaDela
 1. Vi som är vuxna
  och vi som jobbar med barn och unga-

 2. -borde göra allt vi kan
  för att signalera på olika sätt:

 3. "Jag vill kommunicera med dig om
  alla dina erfarenheter och känslor."

 4. "Även de som är svåra
  och som andra vuxna ryggar inför"-

 5. -"och inte vågar eller vill
  kommunicera om. Jag vill prova."

 6. "Jag kan finnas till hands
  om du har lust att prova."

 7. Vi skiljer ut vad barn vill
  från vad som är bäst för dem.

 8. De två aspekterna går inte att
  skilja åt så som vi försöker göra.

 9. Det går inte
  att bestämma vad som är bäst för nån-

 10. -utan att väga in vad den personen
  vill eller inte vill.

 11. Vi behöver lära oss att barns vilja
  är en del av barns bästa.

 12. En stor svårighet är att vi
  behöver utgå ifrån det allmänna.

 13. "Vad vet vi är bra för alla barn?"

 14. Sen behöver vi ta hänsyn till vad
  som är bra för just det här barnet.

 15. Det kan skilja sig ifrån vad som
  är bra för de allra flesta barn.

 16. Barn i allmänhet
  och det här barnet i synnerhet.

 17. Det viktigaste är
  att lägga tillräckligt med tid på-

 18. -att prata och kommunicera med
  det barn det gäller.

 19. Även om det går trögt, känns osäkert
  eller inte kommer fram så mycket...

 20. Att ha tålamod och prova nya sätt.

 21. Problematisera med barnet
  eller ungdomen kring...

 22. "Hur går det? Jag försöker ta reda på
  hur du ser på saker och ting."

 23. "Jag försöker ta reda på
  hur du känner och hur du mår."

 24. "Jag blir lite osäker på
  vad du säger egentligen."

 25. "Vad tycker du?
  Kan vi göra på nåt annat sätt?"

 26. "Kan du visa mig?
  Är det nåt jag borde fråga om?"

 27. "Ska vi kommunicera
  på nåt annat sätt?"

 28. Försök bygga på samarbetet och
  alliansen och gör barnet delaktigt.

 29. Jag hade behövt nån, en människa,
  som faktiskt brydde sig.

 30. Jag hade behövt en vuxen person
  som jobbade med hjärtat.

 31. Inte för pengarna
  eller för att gå hem för dagen.

 32. Nån som kämpade för min rättighet,
  som jag inte fick ta del av.

 33. Jag hade behövt att folk lyssnade.
  Inte bara lyssnade, utan agerade.

 34. Myndigheterna kan ju
  agera på det mina föräldrar säger.

 35. Så varför inte på det jag säger?

 36. Det vuxna kunde ha gjort
  för mitt bästa var-

 37. -att försöka få mig sedd.

 38. Att försöka
  involvera mig mer i samtalet.

 39. Att inte låta
  mina föräldrar eller andra vuxna-

 40. -säga mina känslor åt mig.

 41. För att när de gör det...
  Det är deras uppfattning.

 42. Det är inte mina erfarenheter
  eller mina åsikter.

 43. Därför tror jag att det skulle
  vara bäst om de pratade bara med mig-

 44. -utan att andra hade fått flika in.

 45. Att låta mig berätta min historia
  utan andras perspektiv.

 46. Jag tänker
  att beslut som har rört mitt liv-

 47. -inte har varit
  för mitt bästa alltid.

 48. På soc till exempel
  har beslut tagits-

 49. -utifrån vad mina föräldrar vill
  och inte vad jag vill.

 50. Ja...

 51. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Vad är kosmopolitism?

Panelsamtal som utgår ifrån kosmopolitism och judendom, men också behandlar ämnen som flyktingkriser, Bonnier, hemlöshet och om judar verkligen är kosmopoliter. Medverkande: Lars Dencik, socialpsykolog; Diana Pinto, historiker, Frankrike; Agneta Pleijel, författare; Göran Rosenberg, författare och journalist och Natan Sznaider, sociolog, Israel. Moderator: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Idol-Bori

Tusentals barn och ungdomar drömmer om att få vara med i talangtävlingen Idol. Men hur är det egentligen att vara med? Bori Shoyebos unika röst gjorde honom snabbt till en publikfavorit. Han är 16 år och kom utan föräldrar till Sverige. Hans medverkan har förändrat hans liv. Från att vara helt okänd har han plötsligt blivit kändis. Bori lever sin dröm. Men inget är givet - varje vecka riskerar han att åka ut ur tävlingen.