Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : Ska barn låsas in?Dela
 1. För det första är det ju bra att
  samhället ingriper när barn far illa.

 2. Om vi till exempel har en ungdom
  som är delaktig i en kriminell miljö-

 3. -där det är skjutningar
  är det jätteviktigt-

 4. -att den ungdomen blir bortplockad
  från det livsfarliga sammanhanget.

 5. Det finns andra situationer där
  ungdomar blir tvångsomhändertagna-

 6. -för att man är rädd
  att de ska knarka ihjäl sig.

 7. Absolut, det finns väldigt många fall
  och jättemånga ungdomar-

 8. -som har blivit hjälpta av
  att bli tvångsomhändertagna.

 9. Det är jätteviktigt att alla beslut
  som rör barn och ungdomar-

 10. -görs för deras eget bästa.

 11. Den tillämpningen ser vi
  på ungdomshem som vi åker till.

 12. Man jobbar så. Det finns
  bra personal, lärare och chefer-

 13. -som verkligen vill det här.

 14. Men vi ser också att det inte alltid
  tas beslut som är för barns bästa.

 15. Det kan röra
  grundläggande frågor, som...

 16. Är det bra att samla alla barn
  och ungdomar med tuffa erfarenheter?

 17. De kan ha trauman,
  olika outredda diagnoser-

 18. -missbruk och kriminalitet.
  Ska de samlas i en sluten miljö?

 19. Det är inte alltid för varje barns
  bästa att placera på det sättet.

 20. Det är inte alltid för barnets bästa-

 21. -att brotta ner
  i nån form av konfliktsituation-

 22. -och sätta det barnet
  i en isoleringscell.

 23. Jag tror att ungdomshemmen
  i mångt och mycket arbetar för-

 24. -att ha kontroll
  på barnen och ungdomarna.

 25. För mycket fokus ligger på säkerhet-

 26. -och att de inte ska rymma.
  Mindre fokus på vård och behandling.

 27. Det är viktigt att vara nyanserad.
  Det är jättekomplext.

 28. Tvångsvård av barn och unga
  är en jättekomplex fråga.

 29. Vad är bäst för barn och ungdomar?
  Det funderar vi på varje dag.

 30. Till syvende och sist
  är det heller inte barnets bästa-

 31. -att lämnas vind för våg
  i sitt missbruk-

 32. -att den struntar i skolan
  och att ingen reagerar-

 33. -eller att den
  är med i ett kriminellt gäng.

 34. Det är en jättesvår fråga. Samhället
  måste ju ingripa och göra nåt.

 35. Det är bra att man ingriper, men det
  finns mycket som kan bli bättre-

 36. -när samhället ska ta hand om
  och hjälpa de här barnen.

 37. Alternativet hade varit
  ett destruktivt liv.

 38. Kanske i våld, missbruk,
  ett utåtagerande beteende-

 39. -där ungdomen själv
  utsätter sig för fara-

 40. -eller finns i
  en väldigt utsatt och farlig miljö.

 41. Den är så farlig
  att den både akut eller i längden-

 42. -kan hota ungdomens eget liv.

 43. Det är då man behöver-

 44. -de här befogenheterna
  och låsbarheten som SIS har.

 45. I alla beslut som ska fattas i
  Sverige som har anknytning till barn-

 46. -ska barnets bästa tas i beaktande.

 47. Jag tror att alla försöker göra det.

 48. Sen måste vi kanske träna oss på
  vad som är barnets bästa.

 49. Det krockar med andra intressen,
  som säkerhet till exempel.

 50. Om vi har ett barn
  som är femton plus som begår brott...

 51. Barnets bästa är inte
  att sitta inlåst-

 52. -men vi låser ändå in
  barn över femton år-

 53. -för att det krockar med andra
  människors rätt att känna sig trygga.

 54. Rättigheten som vi i Sverige kränker
  gång efter gång är-

 55. -att vi låser in
  barn över femton år i häkten-

 56. -och att de inte
  får träffa andra människor.

 57. Man kan måhända
  låsa in barn i häkten emellanåt.

 58. Men man låser in dem och låter dem
  inte prata med andra personer.

 59. Det är Sverige
  fruktansvärt dåliga på.

 60. Där kränker vi barn varje dag
  på alla häkten i Sverige.

 61. Sverige har fått klagomål från FN
  för att vi gör på det sättet-

 62. -och vi fortsätter göra det dagligen.

 63. De är misstänkta för
  att ha begått ett brott-

 64. -och de blir inlåsta
  och får inte träffa nån.

 65. Det är knäckande om man är sexton år,
  och även när man är vuxen.

 66. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Hem för vård eller boende, Häktning, Politik, Samhällsvetenskap, Socialt arbete med barn, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik, Tvångsvård, Ungdomsfängelser, Ungdomsvård
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Det nya fosterlandet

Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Att åldras

Vad tycker du om att åldras? Vad är bra och dåligt med det? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.