Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : Barn och delaktighetDela
 1. Det räcker inte med att sticka fram
  örat när man ska lyssna på barn.

 2. Man måste skapa förutsättningar
  för barnet att komma till tals-

 3. -för att komma åt barnets bästa.

 4. Man behöver som vuxen
  skaffa sig kunskap.

 5. Det handlar också om att våga,
  och bara göra det.

 6. Den största utmaningen när det gäller
  att komma till tals tänker jag...

 7. Jag tänker på ett par olika delar
  i det som är lika viktiga.

 8. Det första är bemötandet.

 9. Att barnet blir tilltalat-

 10. -och att kontakten går
  direkt till barnet-

 11. -redan innan man kommer
  till socialtjänsten.

 12. Att man får
  ett brev adresserat till sig-

 13. -så att man känner
  att man hamnar i centrum.

 14. Att man hälsar på barnet först.

 15. "Det är dig det här handlar om
  och det är dig jag är här för."

 16. Nästa utmaning kommer
  under samtalet eller mötet.

 17. Att man har
  material, verktyg och redskap-

 18. -som är anpassade för
  den grupp man möter.

 19. Att man har informationsmaterial
  som går att ta till sig.

 20. För att kunna skapa sånt material-

 21. -behöver man involvera barn
  i de utvecklingsprocesserna.

 22. Ett annat område som ungdomar lyfter
  som utmanande ur deras perspektiv-

 23. -är den miljö
  som såna här samtal ofta äger rum i.

 24. De liknar det
  vid polisstationer eller sjukhus.

 25. Det är svårt att prata om
  tunga och svåra saker i den miljön.

 26. Att man anpassar den miljön
  på ett sätt som främjar svåra samtal.

 27. De efterfrågar flexibilitet.

 28. Att de själva kan få välja
  var de träffar sin socialsekreterare.

 29. Det är svårt att prata om svåra saker
  och möta nåns blick.

 30. Då behöver de
  hantera personens reaktion.

 31. Jag har exempel på ungdomar som har
  sina möten med socialsekreterare...

 32. De kanske tar en tur i bilen, går
  en promenad eller sitter på en bänk.

 33. Att man inte behöver möta blicken.

 34. Det är en jätteutmaning att anpassa
  sin verksamhet efter de man möter.

 35. Barnkonventionen
  efterlevs inte riktigt.

 36. Jag har stora förhoppningar på
  att när den blir svensk lag-

 37. -ska det
  leda till konkreta förändringar.

 38. Barn ses inte som rättighetsbärare
  i dag, utan mer som problembärare.

 39. Väldigt konkret är det så
  att barn inte får skydd mot våld.

 40. Man får inte behandling och hjälp
  för de problem man har.

 41. Varken skydd eller stöd-

 42. -i så stor utsträckning
  som man behöver och har rätt till.

 43. En konkret sak man skulle
  kunna göra är att man slår fast-

 44. -att barn har rätt
  att delta i utformningen av insats.

 45. Det skulle göra stor skillnad.

 46. Det är en svår avvägning
  som socialarbetare behöver göra-

 47. -när man vill få till en insats till
  ett barn som man tror är våldsutsatt-

 48. -och som har behov av skydd och stöd.
  Det finns ju en reell risk.

 49. Det är därför det här dysfunktionella
  arbetssättet har uppstått.

 50. Om man skriver ut våldet tydligt-

 51. -kan familjen dra sig undan
  och tacka nej till insats.

 52. Min åsikt är att det är bättre
  att skriva ut våldet tydligt.

 53. När sen familjen återaktualiseras-

 54. -får socialarbetaren en chans till.

 55. Principen om barnets bästa
  borde handla om-

 56. -att man ger det utsatta barnets
  intresse företräde-

 57. -framför föräldrars intressen.

 58. När våld skrivs om till
  att handla om rutiner i vardagen-

 59. -och barn inte
  får tillräckligt skydd och stöd-

 60. -har man inte
  satt barns intressen främst-

 61. -utan föräldrars intressen
  har fått väga tyngre.

 62. Det är inte till barnets bästa.

 63. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn och vuxna, Barn och våld, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Socialt arbete med barn , Statskunskap, Sverige, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att bli en lycklig 85-åring

Vad är det som får människor att göra saker som lyckas? Nina Åkestam är reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit sjukskriven på grund av stress. Här berättar hon om hur man lyckas utan att bränna ut sig. Inspelat 19 augusti 2015 på Slagthuset Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Ånger

Vad ångrar du i livet? Är det vettigt att ångra det man gjort och inte gjort? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.