Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : Att inkludera barn med funktionsvariationDela
 1. Det bottnar i bilden av
  att det finns regler.

 2. Vi kanske tummar på reglerna mer
  för andra ungdomar-

 3. -än för ungdomar
  som går i grundsärskolan.

 4. Där är det viktigt för många
  med regler, men inte för alla.

 5. Att kunna få... När man går
  från mellanstadiet till högstadiet-

 6. -att få göra den där extra grejen.
  Att få gå in i matsalen när man vill.

 7. Man kan få gå och handla godis
  eller få en håltimme.

 8. Det är
  det som övriga skolan ofta gör-

 9. -men det är inte alltid
  samma situation för grundsärskolan.

 10. Problemet är ju inte-

 11. -att ungdomen vill
  göra nåt utanför ramen-

 12. -utan att ramen gör
  att ungdomen inte kan göra det.

 13. Jag tror att den absolut största
  utmaningen vi har som kommuner-

 14. -som jobbar med
  gruppen unga som går i särskola-

 15. -är att vi inte
  vågar utmana oss själva.

 16. Att vi vågar utmana ungdomarna,
  beslutsfattarna, våra kollegor i-

 17. -att inkludera fler.

 18. Vi måste våga fråga ungdomarna
  vilka förväntningar de har på oss-

 19. -på sin fritid
  och på sitt samhällsengagemang.

 20. Sen måste vi jobba med de frågorna.

 21. De är klokt att säga: "Verksamheten
  är inte öppen för alla."

 22. "Hur kommer det sig att de inte
  kommer?" Vi får fråga dem.

 23. "Varför deltar ni inte? Tänker vi fel
  eller har ni inget intresse av det?"

 24. Att inte glömma att det finns många
  som inte vill vara med.

 25. Det måste vi respektera. Alla
  ska inte med på tåget hela tiden.

 26. Men man måste ha möjlighet
  att hoppa på.

 27. Våga ifrågasätta, utmana och testa.

 28. Jag möter många ungdomar
  som inte gillar dansband.

 29. Ändå förväntas det
  att man ska gilla det.

 30. Att man ska gilla
  alla gamla hits, som är svängiga.

 31. Jag möter ungdomar
  som inte vill lyssna på det.

 32. "Jag vill lyssna på
  den här supertunga houselåten."

 33. Då kanske det är vi som erbjuder
  mötesplatser och sammanhang...

 34. Det måste vi också inse.

 35. Jag kan tänka mig... Många gillar ju
  dansband, så det är inte det.

 36. Men vi kanske har missat
  att fråga ungdomarna-

 37. -vad de vill
  få ut av träffen eller sammanhanget.

 38. Nånstans slutar allting i
  att vi måste våga fråga.

 39. Vi måste våga lyssna och testa. Testa
  att ha den där tunga houselåten-

 40. -på det där forumet, annars får vi
  aldrig veta hur det mottas.

 41. När det gäller assistenter
  eller resurspersoner i skolan-

 42. -och vuxna generellt runt barn
  med en funktionsnedsättning...

 43. Den vuxna måste vara medveten om
  att det här barnet eller tonåringen-

 44. -är som alla andra
  när det gäller att bli utmanad-

 45. -och vill ta plats i vuxenlivet
  och även i det sociala samspelet.

 46. Tänk: "Hur ska jag möjliggöra
  så att den här tonåringen"-

 47. -"kan göra
  det som de andra i ens ålder gör?"

 48. Det är enkelt. Om du är resurs
  till nån som går i sjuan-

 49. -kan du kolla vad resten av klassen
  gör. Vad gör de på rasterna?

 50. Vad pratar de om?
  Vad händer för dem i den här åldern?

 51. Personen med funktionsnedsättning
  ska kunna bli utmanad-

 52. -eller få göra liknande saker.

 53. Där tror jag att många skyddar
  för mycket och inte tänker på-

 54. -att uppgiften är att se till
  att den får vara som vem som helst.

 55. Man måste vara lite flexibel.
  När en tonåring i skolan har rast-

 56. -vill den göra saker som andra gör.

 57. "Om jag behöver mer tid för
  att förbereda inför nästa lektion"-

 58. -"behöver jag prata med
  min arbetsgivare och få extra tid"-

 59. -"så att jag kan se till att min elev
  kan komma till kafeterian."

 60. Om du varje dag behöver fajtas för
  att lektioner ska bli tillgängliga-

 61. -eller lägga mer tid på läxorna
  för att synka med olika program-

 62. -för att tillgodose dig information,
  och om du känner-

 63. -att du behöver jobba mycket själv
  för att få vardagen att funka...

 64. Då kanske man tänker:
  "Ska jag verkligen kämpa lika hårt"-

 65. -"för att göra en fritidsaktivitet om
  jag behöver anstränga mig lika hårt"-

 66. -"som jag gör
  för att få nåt fixat i skolan?"

 67. Samhället skulle behöva
  ta ett större ansvar-

 68. -så att alla får en givande fritid.
  Det ger bättre prestationer i skolan-

 69. -och bättre möjligheter i yrkeslivet.

 70. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn med funktionsnedsättning, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Elever med särskilda behov, Politik, Samhällsvetenskap, Social integration, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik, Särskolan
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Hbtq i ungdomsboken

Samtal mellan författarna Sara Lövestam och Sebastian Lönnlöv om homosexuella karaktärer i ungdomsböcker. Behöver det vara någon skillnad mellan homosexuella och heterosexuella karaktärer? Här diskuteras bland annat att fiktiva karaktärer kan fungera som förebilder. Moderator: Erik Titusson. Inspelat på Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget och BTJ Förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Mål i livet

Har du några mål i livet? Hur ser de i så fall ut? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.