Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : Asylsökande barns rätt till stödDela
 1. Barnkonventionen säger ju
  att varje barn omfattas.

 2. Titeln är väldigt fin. "Konventionen
  om barnets rättigheter".

 3. Inte barns rättigheter,
  utan barnets rättigheter.

 4. Vartenda ett av alla barn
  omfattas av rättigheterna.

 5. Ett land kan inte säga: "De flesta
  barnen." Det är vartenda barn.

 6. Forskningen visar tydligt... Man
  har gjort longitudinella studier-

 7. -där man har följt barn
  som har överlevt Förintelsen-

 8. -eller som under modern tid har
  kommit från krig till västvärlden.

 9. Man har följt
  hur det har gått för dem.

 10. Resultatet av studierna är... Den
  första tiden efter att man kommer-

 11. -är måendet och funktionen
  i stor utsträckning kopplat till-

 12. -mängden av trauma man har upplevt
  innan man kommer till landet.

 13. Men på sikt spelar det faktiskt
  ganska liten roll.

 14. Det som händer i det nya landet är
  avgörande för måendet på lång sikt.

 15. Det är fantastiskt, för det som
  har hänt kan vi göra väldigt lite åt.

 16. Det går inte att göra ogjort, men vi
  har en ny möjlighet att göra nåt bra-

 17. -som har effekt under lång tid framåt
  under människans fortsatta liv.

 18. Men om vi missar den möjligheten
  har det allvarliga följder.

 19. Då riskerar det att leda till ohälsa
  under lång tid framåt.

 20. Det påverkar inte bara individen,
  utan också samhället.

 21. De flesta traumatiserade barn
  behöver inte avancerad traumaterapi.

 22. Forskningen visar
  att om man har möjlighet-

 23. -att leva i
  en varm och trygg vardagsmiljö-

 24. -med rutiner och skola som fungerar-

 25. -och vuxna människor som ser,
  bekräftar, är varma och förstår...

 26. Det räcker väldigt långt.
  För de flesta traumatiserade barn-

 27. -är det fullt tillräckligt
  för att rehabilitera trauman.

 28. Det är en av grundprinciperna
  i barnkonventionen.

 29. Alla barn som befinner sig
  inom Sveriges gränser-

 30. -har samma rättigheter
  enligt barnkonventionen.

 31. Det tydligaste man märker
  bland de unga är-

 32. -att vi i dag tillåter
  att vi har ungdomar som bor på gatan-

 33. -eller är hemlösa, på ett helt annat
  sätt än för några år sen.

 34. Det är ett resultat av högst medvetet
  tagna politiska beslut.

 35. Tanken är att om man gör det svårare
  för människor att vara kvar här-

 36. -om man inte får uppehållstillstånd
  ska man återvända per automatik.

 37. Det funkar ju inte riktigt så.

 38. Hur ens migrationsstatus
  påverkar vad man får för hjälp-

 39. -av sociala myndigheter och vad
  man har för rätt till skolgång...

 40. Mycket hänger ihop med migrationen,
  mer än det borde göra-

 41. -utifrån artikel 2, som säger att
  alla barn ska ha samma rättigheter.

 42. Att det inte får göras åtskillnad
  mellan olika grupper av barn-

 43. -är en viktig artikel för mig
  och i arbetet framåt för Sverige.

 44. Vi behöver tänka till
  för att inte fortsätta-

 45. -på samma spår som vi är nu, där
  det görs skillnad på olika grupper.

 46. Det är en stor utmaning.

 47. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Asylsökande, Barn och krig, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Flyktingbarn, Politik, Psykiska trauman, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Björn Wiman möter Zygmunt Bauman

Intervju med sociologen Zygmunt Bauman om bland annat Europas framtid, sin beundran för påven Franciskus, Facebook och om att man måste prata med människor som inte tycker som man själv. Intervjuare: Björn Wiman. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Rädslor

Berätta vad du inte vågar! Vad är det som gör att vi räds att göra eller säga saker? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.