Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : På lika villkorDela
 1. Det finns exempel på rättigheter
  som inte blir tillgodosedda-

 2. -för barn och ungdomar som växer upp
  i socioekonomiskt utsatta områden.

 3. Det handlar om allt från möjlighet
  till en givande och rolig fritid-

 4. -till att gå i en jämlik skola,
  få chansen att utvecklas-

 5. -och leva i säkerhet och trygghet.
  Det är nåt som inte tillgodoses.

 6. Det finns många exempel på hur
  ojämlikheten slår mot barnfamiljer.

 7. Papporna i ett fattigare område
  kan leva i ett decennium kortare-

 8. -än papporna i ett rikare område.
  I statistiken blir det tydligt.

 9. Att leva i ett socioekonomiskt utsatt
  område eller i barnfattigdom-

 10. -får långtgående konsekvenser
  för barnen.

 11. Man bor trångt,
  så man har inte ro att läsa läxor.

 12. Man halkar efter i skolan,
  går inte ut med behörighet-

 13. -får svårt att komma in på gymnasiet
  och sen svårt att hitta jobb.

 14. Vi vet att det följer barn
  långt upp i åldrarna.

 15. Det saknas politik och krafter
  som arbetar för-

 16. -att jämna ut klyftorna,
  som vi ser växer.

 17. Det blir svårt att arbeta med de här
  frågorna bara utifrån civilsamhället.

 18. Vi försöker få fler aktörer
  att jobba tillsammans med oss.

 19. Vi förmedlar barnens berättelser
  till andra aktörer-

 20. -för att få oss
  att jobba i brett partnerskap-

 21. -för att förbättra situationen och
  skapa långsiktigt hållbar förändring.

 22. Vi har tappat förmågan att lyssna
  generellt i samhället.

 23. Förmågan att lyssna på barn har vi
  aldrig kunnat eller glömt bort.

 24. När vi blir dåliga att lyssna på barn
  är det lätt att glömma bort dem-

 25. -när vi ska fatta beslut,
  skapa utveckling-

 26. -eller fokusera på viktiga frågor.

 27. Om man glömmer bort
  att lyssna på barn och ungdomar-

 28. -och glömmer bort att lyssna på
  de som diskrimineras eller kränks-

 29. -blir det lätt att förbise
  de problemen, helt enkelt.

 30. Jag menar...
  Det handlar väldigt mycket om-

 31. -att skapa förutsättningar för alla
  att få höras.

 32. Att skapa förutsättningar för alla
  att delta i samhället-

 33. -att våga säga vad man tänker
  och att det finns nån som lyssnar.

 34. Barn säger: "Det spelar ingen roll
  om jag röstar ens."

 35. "Folk lyssnar inte på mig.
  Det är bara ett system"-

 36. -"som är gjort för
  att vi inte ska bli lyssnade på."

 37. Det är en nyckel till
  varför det är så lätt-

 38. -att barn kör på som om barnen inte
  finns tills de är arton.

 39. Alla har rätt till en likvärdig
  skolgång, ekonomisk grundtrygghet-

 40. -och att få sin röst hörd
  oavsett var man bor nånstans.

 41. Men beroende på var du bor
  har du ojämlika förutsättningar-

 42. -att utnyttja de rättigheterna.
  Det är en tragedi.

 43. Vi måste verka emot det på alla sätt.

 44. Vi kan inte ha det så.

 45. För att alla ska ha samma rättigheter
  måste vi se-

 46. -att det inte
  är nåt som kommer av naturen.

 47. Det är inte
  nåt som löser sig av sig självt.

 48. De ojämlikheter vi ser i dag
  måste åtgärdas och motverkas.

 49. Här måste barns behov och röst
  hörsammas, och det brett.

 50. I de fall röster misstänkliggörs
  och inte lyssnas på-

 51. -måste röster lyssnas på.

 52. Det är ingen enkel sak och det
  kommer inte lösa sig av sig självt.

 53. Det är ytterst en politisk fråga.
  Det kommer att krävas åtgärder-

 54. -och omfördelning av resurser-

 55. -för att barn som i dag inte
  har de rättigheter substantiellt...

 56. Det måste till en politisk strävan
  och en politisk vilja att omfördela-

 57. -så att rättigheter finns, inte
  bara på papper utan också på riktigt.

 58. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Jämlikhet, Politik, Politiska frågor, Rasdiskriminering, Rasism, Samhällsvetenskap, Socialt utanförskap, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nyanlända föräldrar

Skolplikt

Vad gör man om man inte har bott i Sverige så länge och inte klarar av alla ämnen i skolan? Vår knattereporter Kaylee, nio år, tar reda på allt du behöver veta om skolplikt. Tema: Fatta svensk skola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om musik

Hur använder du musik i tillvaron? Vad är musiken bra till? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.