Titta

UR Samtiden - Bygga broar 2019

UR Samtiden - Bygga broar 2019

Om UR Samtiden - Bygga broar 2019

Föreläsningar från konferensen Bygga broar. Föreläsningarna rör utbildning, arbete, praktik och vägledning för unga personer med funktionsnedsättningar. Inspelat den 7-8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Till första programmet

UR Samtiden - Bygga broar 2019 : Från skola till självständigt vuxenlivDela
 1. De slutade på gymnasiesärskolan
  men hade haft det ganska bra där.

 2. Väl uppfångade och ett socialt
  sammanhang som de befann sig i-

 3. -som var bra för dem. Sen
  släppte skolan och så ramlar man ut-

 4. -gentemot ett vuxenliv som ser ut
  och fungerar på ett helt annat sätt.

 5. Det är jag som är Åsa Strömberg,
  elevhälsochefen i Linköpings kommun.

 6. Det här är Ulrika Norburg-

 7. -som står för forskningsdelen
  i det vi ska prata om.

 8. Vi möttes... Från början jobbade vi
  på gymnasiesärskolan i Linköping...

 9. ...med lite olika uppdrag in där.

 10. Jag var då arbetslagsledare
  för det arbete som bedrevs där-

 11. -och också senare projektledare
  för det som vi ska prata om här.

 12. Ulrika var studie-
  och yrkesvägledare.

 13. Och... Ja, men precis som
  vid introduktionen här-

 14. -är det ju så att vi ska prata dels
  utifrån ett verksamhetsperspektiv-

 15. -med ett projektuppdrag som vi fick,
  att titta på-

 16. -övergången för gymnasiesärskolans
  elevgrupp till vuxenlivet.

 17. Ganska så mycket, så vi viskade till
  varandra under presentationen innan-

 18. -att det här är ju ett fantastiskt
  upplägg för det vi ska prata om-

 19. -för det vi såg var just
  att den här gruppen elever...

 20. De slutade på gymnasiesärskolan
  men hade haft det ganska bra där.

 21. Väl uppfångade och ett socialt
  sammanhang som de befann sig i-

 22. -och som var bra för dem. Sen
  släppte skolan och så ramlar man ut-

 23. -gentemot ett vuxenliv som ser ut
  och fungerar på ett helt annat sätt.

 24. Som inte är så enkelt att hantera
  om man dessutom har en...

 25. ...en utvecklingsstörning.

 26. Ja! Vi ska börja med att ta er
  tillbaka några år i tiden-

 27. -när vi satt
  i ett samlingsrum i Linköping.

 28. Det var 2011
  som vi satt i det här rummet.

 29. Jag som var studie- och yrkes-
  vägledare och Åsa som projektledare.

 30. Men vi behöver dra lite detaljer
  först, för att få sammanhanget till-

 31. -att vi faktiskt satt
  i det här rummet.

 32. Det var i egenskap av att vi arbetade
  med projektet "Koll på läget".

 33. Ett projekt som Samordningsförbundet
  i Östergötland finansierade-

 34. -under en period, den här perioden.

 35. Projektet riktade sig till
  gymnasiesärskolans ungdomar.

 36. Det var just den här frågan om
  ovissheten, när man slutar särskolan-

 37. -och ska in i ett arbetsliv som man
  inte riktigt visste vad som hände.

 38. Det vi visste var
  att många av de här ungdomarna...

 39. Det var en ovisshet för dem.
  Många fick inte till sysselsättning-

 40. -vilket vi är välbekanta med,
  vi som sitter i det här rummet.

 41. Ekonomin som var bristande på många
  sätt för dem utan sysselsättning.

 42. Det här sociala nätverket
  som inte fungerade för många-

 43. -och många som blev hemmasittande.

 44. Det är ju så fortfarande,
  de olika delarna som jag lyfter nu.

 45. Så det visste vi, vilket var syftet
  vid starten av projektet.

 46. Vi fick signaler från habiliteringen-

 47. -att de hade träffat på flera av
  ungdomarna från gymnasiesärskolan-

 48. -i så där uppåt 30 års ålder,
  där de sa:

 49. "De har hamnat i ett utanförskap.
  Vi behöver göra nåt åt den saken."

 50. Därmed så drog "Koll på läget"-
  projektet i gång. Det var orsaken.

 51. Det som var utgångspunkten var att
  vi var tvungna att samverka bättre-

 52. -innan eleverna
  slutade gymnasiesärskolan-

 53. -för att veta vem som skulle ta vid
  i olika lägen.

 54. Allt handlade ju om att hjälpa
  den enskilda eleven på bästa sätt-

 55. -så man inte skulle hamna i läget
  där man upplevde att det var kört.

 56. Hur skulle det gå till i praktiken-

 57. -för att få till en samordning
  i det här förebyggande arbetet?

 58. En del var att faktiskt vaska fram
  de här verksamheterna-

 59. -som eleverna träffade på
  under vägen-

 60. -och hitta företrädare
  som ville finnas med i projektidén.

 61. Vad vi egentligen skulle kunna hjälpa
  varandra med att få kunskap omkring.

 62. Därmed det här ÖS-mötet,
  övergripande samverkansmötet.

 63. Det var där vi träffades.

 64. Jag jobbade ju som studie- och
  yrkesvägledare den här perioden.

 65. Och mitt uppdrag i det här läget
  var dels att bjuda in till mötet...

 66. Det var framför allt att träffa
  eleverna under årens gång i skolan.

 67. Försöka skapa mig en bild av vad det
  var som fungerade omkring dem.

 68. Hur fungerar det i skolan,
  i klassrummet?

 69. Hur gick det när de var ute på
  praktik, mot praktikplatserna?

 70. Då fick jag de här underlagen för att
  skapa helhetsbilden kring eleven.

 71. Så det var mitt uppdrag.

 72. Fråga eleverna själva
  vad de ville när de slutade.

 73. Vilka möjligheter fanns det för dem
  när de väl hade tagit studenten?

 74. I grund och botten var det
  en pedagogisk bedömning som jag fick-

 75. -och som jag fick med mig
  från skolans och elevhälsans håll-

 76. -till det här bordet där vi satt
  och skulle prata omkring våra elever.

 77. Åsa, du var där som projektledare.
  Vad var ditt uppdrag?

 78. Ja, men skolan kom med en ganska
  gedigen bild av den här eleven.

 79. Nånstans så fanns det en tanke
  och en längtan för skolan-

 80. -att lämna över den här bilden
  till nån.

 81. Att en mottagare skulle kunna jobba
  kring individen in i vuxenlivet.

 82. Att vi skulle slippa avbrottet
  där eleverna gick hem och satte sig-

 83. -och blev, många gånger,
  sittande i flera år.

 84. Det handlade om att identifiera:
  Vilka behöver vi ha med kring bordet?

 85. Försäkringskassan var en given part-

 86. -för vi ville ju lösa aktivitets-
  ersättningen, som vid det laget...

 87. Vi upplevde att det var godtyckligt
  om man blev beviljad eller inte.

 88. Arbetsförmedlingen var en sådan part.
  Kommunens arbetsmarknadsenhet-

 89. -som var de som skulle kunna jobba
  med en förlängd praktik.

 90. Vi såg ju ett behov av att
  kunna prata med LSS-handläggarna-

 91. -utifrån att vi visste att vi hade
  de som behövde daglig verksamhet.

 92. Vi såg också ett behov av
  att få dit Socialtjänsten.

 93. För en del av dem... Om du varken får
  arbete eller aktivitetsersättning-

 94. -ja, då är ekonomiskt bistånd det
  som kvarstår för en hållbar ekonomi.

 95. Det blev ju min roll, att ringa in
  dem och få verksamheter på fötter-

 96. -och se att man ska prioritera tiden.
  Att sätta sig ner vid samtalet-

 97. -och gå igenom de här elevgrupperna
  så att vi tillsammans kan titta på...

 98. Vad är det var och en kan göra
  i det här? Hur kan vi gå vidare?

 99. Det var lite olika enkelt beroende på
  vad det var för uppdrag man hade.

 100. LSS-handläggarna var inte
  jätteintresserade från början.

 101. Att prata kring alla elever i
  årskurs 4 som skulle ta studenten...

 102. De tyckte: "Vi kan bara prata om dem
  som är ett ärende hos oss."

 103. Det var en ganska lång process
  fram till att få alla till bordet.

 104. Men när vi väl fick det...
  Att få jobba under projektform-

 105. -kan ju ibland ge möjlighet att jobba
  friare och pröva under den tiden.

 106. Det var så vi fick formulera det
  och fick alla till bordet.

 107. Vad hände, när du presenterade
  skolunderlaget? Vad sa de andra?

 108. Ja, jag var såpass väl förberedd att
  jag kunde varje underlag i huvudet.

 109. Det bara gick. Och vi tyckte
  att vi hade fångat in helheten-

 110. -som vi brukar ta med när vi tittar
  på vad som händer efter studenten.

 111. Men när vi börjar dra de här
  underlagen så förstår vi att-

 112. -det blev en otrolig krock,
  oss emellan.

 113. Det gick inte att få i gång
  kommunikationen, tror jag vi kände-

 114. -utan våra beskrivningar
  landade ganska platt-

 115. -utan att nån var snabb att ta vid
  och säga: "Det kan vi gå vidare med."

 116. Den kommunikationen fanns inte.

 117. Så krocken mellan våra verksamheter
  var uppenbar vid det här bordet.

 118. Och krocken kan väl du säga nåt mer
  om? Vad bestod den om, i våra samtal?

 119. Det var om att vi inte hade ett språk
  där vi förstod varandra, utan vi...

 120. Skolan beskrev eleven
  utifrån ett skolperspektiv.

 121. Då hörde Försäkringskassan nånting.

 122. Ofta hörde de:
  "Här finns nog lite arbetsförmåga."

 123. Samtidigt satt Arbetsförmedlingen
  och hörde samma beskrivning.

 124. De hörde:
  "Här finns ingen arbetsförmåga."

 125. Och LSS... Lite motstånd till
  en början där, om de skulle lyssna-

 126. -utifrån den här beskrivningen,
  för det fanns ju inget ärende.

 127. Så vi hamnade i ett läge där vi
  presenterade elev efter elev.

 128. Alla drar händerna åt sig och säger:
  "Det där är inte vårt uppdrag."

 129. Men med kloka människor runt bordet,
  så var det ju också...

 130. Det blev ju väldigt synligt att
  om alla säger "inte vårt uppdrag"-

 131. -då ligger eleven kvar på bordet.

 132. Eleven har ju då blivit verklig.
  Den har namn och beskrivning.

 133. Och nånstans är det ju så
  att alla som sitter där-

 134. -kan ju inte gå med på
  att vi bara ska lämna den där-

 135. -utan det här tvingar i gång
  samtalet och dialogen.

 136. Och det här första mötet,
  det tog jättelång tid.

 137. Vi fick verkligen vrida och vända och
  formulera om och titta på och prata:

 138. "Vad menar vi egentligen?
  Vad menar vi med arbetsförmåga?"

 139. När vi förstår att olika verksamheter
  tänker olika saker-

 140. -när vi pratar arbetsförmåga.

 141. Det här projektet höll på ganska
  så lång tid. Vi blev långsamt bättre.

 142. -Jag fortsätter.
  -Fortsätt!

 143. Så det här är bakgrunden
  till projektet där vi började.

 144. Vi såg kring den här gruppen...
  På gymnasiesärskolan där vi jobbade-

 145. -var det främst elever
  med lindrig utvecklingsstörning.

 146. Man såg brister i...
  Eleverna hade inte riktigt koll på-

 147. -varför man gick i särskolan. En del
  hade inte koll på att de gjorde det.

 148. Det fanns en massa arbete
  att göra kring den här insikten.

 149. Vi såg den här godtyckligheten
  i stödinsatserna efter skolan.

 150. Det är lite slumpmässigt...

 151. ...om man fick läkarintyget
  för aktivitetsersättning.

 152. Om man hade en ingång
  på Arbetsförmedlingen-

 153. -som gjorde att man kunde få en
  bidragsanställning och pröva det.

 154. Aktivitetsersättningen
  var oerhört slumpmässig.

 155. Vi upplevde från skolan att ibland
  fick elever med hög förmåga det-

 156. -och nån annan fick det inte
  som verkligen hade behövt det.

 157. Vi såg att de här läkarintygen
  som ska med var en springande punkt.

 158. Och det fanns till en början
  ingen dialog mellan verksamheterna.

 159. Så man bygger upp förväntningar,
  föreställningar om-

 160. -vad den andra ska göra,
  kan göra, borde göra.

 161. Och kommer vi med felaktiga
  föreställningar till ett möte-

 162. -då har vi uppförsbacke
  redan från början-

 163. -för då kommer vi sitta där
  och bli besvikna på varandra också-

 164. -när vi upptäcker att Försäkrings-
  kassan varken vill eller kan-

 165. -göra det som jag tänkte
  att de borde göra.

 166. Det här inleddes med nätverksträffar.

 167. Vi träffades redan innan det här
  styrelserummet, ganska så länge-

 168. -innan vi mynnade ut i det som blev
  den formulerade projektansökan-

 169. -där vi ringade in
  "vad är det vi behöver titta på?".

 170. Vi pratade ganska mycket om
  insikten hos individen.

 171. Vi såg att ungdomar
  med ganska svåra svårigheter-

 172. -som hade koll på styrkor och svag-
  heter hade bättre förutsättningar-

 173. -än den som hade ganska stor förmåga-

 174. -men som inte hade koll på
  vad det var som inte fungerade.

 175. Vi såg också
  att den här kunskapen om varandra...

 176. Att det var en jätteviktig del
  och också kunskapen om:

 177. Vad innebär det att ha
  en utvecklingsstörning?

 178. Så man blir bemött på rätt sätt
  på Arbetsförmedlingen-

 179. -eller Försäkringskassan.

 180. Den sista punkten var ju jätteviktig.

 181. Hur kan vi jobba med dokumentationen
  när eleven är på gymnasiesärskolan-

 182. -så att den dokumentationen
  är användbar-

 183. -när man ska ta vid på andra sidan?

 184. Och den här bilden innehåller mycket,
  men den är bra och tydlig-

 185. -och den här kommer ni få sen också,
  så ni får ta del i den.

 186. Men här ser vi det arbetet.
  Pilarna som dyker upp till vänster-

 187. -är det arbetet som vi såg
  att skolan måste få på plats.

 188. Den översta pilen är Ulrikas viktiga
  arbete med vägledningssamtalen.

 189. Att hela tiden
  hålla dialog med eleven.

 190. För att om vi som myndigheter
  och verksamheter tänker klokt...

 191. Vi är ganska snabba på att bestämma-

 192. -vilken väg som borde vara
  den lämpliga för en ung människa.

 193. Men om den unga inte vill,
  utan tänker sig nåt annat-

 194. -då spelar det inte så stor roll
  vilka planer vi har gjort-

 195. -om den unga ändå inte
  tänker gå den vägen.

 196. Så det arbetet
  var en jätteviktig del.

 197. Vi jobbade med de pedagogiska
  bedömningarna som lärarna gjorde.

 198. Vi jobbade med den här insikten
  via utvecklingssamtalen.

 199. Vi jobbade med att utforma praktik-
  utvärderingar på ett sådant sätt-

 200. -att den faktiskt var användbar
  vid de här överlämningarna.

 201. När vi började frågade vi skolan:
  "Hur har praktiken gått?"

 202. Skolan svarade: "Bra."

 203. Då hör Arbetsförmedlingen:
  "Ska det vara arbete?"

 204. Försäkringskassan hör det definitivt.
  "Det är arbete. Praktiken gick bra."

 205. Men började man sen ställa frågor
  om praktikplatsen...

 206. Vad krävdes för att det fungerade?

 207. Då kunde det visa sig
  att man jobbade fyra timmar om dagen.

 208. Eller en praktikplats
  med en jätteskicklig handledare-

 209. -som kunde stötta, följa upp
  och fånga in alla de här delarna.

 210. Sen hade vi förmånen här att lyfta...

 211. In i elevhälsan
  så lyfter vi en arbetsterapeut-

 212. -som kunde jobba under tiden man är
  i skolan med funktionsbedömningar-

 213. -och som gjorde en funktionsbedömning
  inför att eleven skulle sluta fyran.

 214. Den funktionsbedömningen kunde sen
  användas av verksamheterna-

 215. -men också för läkaren när läkaren
  skulle skriva sitt läkarintyg.

 216. Sen de där stora...
  Ja, ta den blåa, stora pilen.

 217. Det är också Ulrikas arbete, igen.

 218. Att sammanställa allt
  som skolan har gjort-

 219. -och sen att lyfta in det i cirkeln
  som är det här ÖS-samtalet-

 220. -som skedde i det här kontorsrummet
  vid konferensbordet.

 221. Här har ni alla de funktionerna
  som var representerade vid mötet.

 222. Vid det här tillfället
  är det bara tjänstemän.

 223. Vi hade en jättestor diskussion om
  hur vi kunde ha möten utan individen.

 224. Vi bestämde oss
  vid första tillfället-

 225. -att vi måste ha det utan
  första gången, för att pröva.

 226. Det här förstod vi sen att det var
  en av de viktigaste delarna-

 227. -för det var där
  vår lärprocess ägde rum.

 228. Det hade inte hänt så mycket om vi
  hade behövt ta hänsyn till individen-

 229. -i hur vi pratade,
  hur vi uttryckte oss.

 230. Det var viktigt att vi där fick
  vrida och vända våra uppdrag-

 231. -och hur man skulle jobba med
  bedömningen av eleven inför samtalet.

 232. Men vi såg vikten av att komplettera
  mötet med mötet med eleven.

 233. Det var där besluten fattades-

 234. -om hur man skulle jobba
  när eleven tog studenten.

 235. Så det togs egentligen inga beslut
  utan individen-

 236. -men det här förpratet var
  jätteviktigt för vårt lärande.

 237. Vi hade inte kommit så långt,
  tror jag, om vi inte hade haft det.

 238. Då glider vi över på
  vad vi kan koppla det till.

 239. Ulrika har jobbat med samverkan
  ur ett forskningsperspektiv.

 240. Precis. Vi ska lämna det mindre
  sammanhanget och dra större trådar-

 241. -om vad vi har att förhålla oss till-

 242. -när vi jobbar kring samverkan och
  förebyggande sätt på det här viset.

 243. Både väldigt kort från forskningen
  och i ett myndighetsperspektiv.

 244. Både utmaningar som vi står inför
  för att få det här arbetet att flyta-

 245. -men också saker som kan vara bra
  att bära med sig i de här bitarna-

 246. -som kan vara bra att känna till.
  Vi kan gå vidare till nästa där...

 247. Det vi vet nu... Det händer väldigt
  mycket kring samverkansfrågor-

 248. -och hur vi ska tänka om just barn
  och unga och förebyggande arbete.

 249. Och ifrån att ha varit tidigare
  ett mer isolerat arbete-

 250. -omkring mera specifika
  och riktade frågor-

 251. -omkring just både gruppen av unga
  och samverkan som helhet också-

 252. -så händer det en hel massa just nu,
  vilket är otroligt positivt.

 253. Ifrån det här isolerade börjar man
  lyfta blicken till att samordna-

 254. -och rikta in det här tydligare
  för att vi på nåt vis ska få-

 255. -hjälp och draghjälp med
  det vi står inför i vår praktik.

 256. Och det har kommit en del just
  utgångspunkter, viktiga avstamp-

 257. -de här sista åren nu. Bland annat
  Socialstyrelsen har formaliserat...

 258. Just de här formaliserade bitarna
  är bra att bära med sig.

 259. Vi vet ju nu att tidiga insatser-

 260. -är avgörande för att motverka
  negativ utveckling hos barn och unga-

 261. -så att man inte hamnar
  för långt utanför.

 262. Ju tidigare vi sätter in
  de här förebyggande insatserna-

 263. -omkring hur vi arbetar kring
  barn och unga, desto bättre är det.

 264. Forskningen visar att barns behov
  av stöd från flera instanser ökar.

 265. Vi har jobbat ganska isolerat
  och fokuserat på olika bitar.

 266. Men nu ser vi att det är en komplex
  problematik vad gäller barn och unga-

 267. -och de här gränsdragningarna som vi
  har för att definiera våra frågor-

 268. -de börjar ju lösas upp.
  Vi måste kliva över gränserna-

 269. -för att få till den här helheten
  om vad en ungdom står i för frågor-

 270. -och vad det är för utmaningar
  och hjälp som den personen behöver.

 271. Då måste vi vara redo att kunna prata
  på ett övergripande plan-

 272. -innan vi kan hjälpa i praktiken.

 273. I dag så betonar ju även regeringen
  vikten av samverkansfrågor.

 274. Dels att samverka mellan
  myndigheterna på nationell nivå.

 275. Att det inte bara sker
  i de här projekten, insatserna-

 276. -utan även på nationell nivå behövs
  det samverkan omkring frågorna-

 277. -som man kanske stannar till vid,
  som det är svårt att lirka vidare.

 278. Där behövs draghjälp. Därav den här
  prioriterade frågan och satsningarna-

 279. -vilket är otroligt positivt.

 280. En del i det här är
  regeringsuppdraget. - Ta nästa bild.

 281. Det betonar ju vikten av samverkan
  omkring dem som behöver stöd-

 282. -och kanske framför allt för oss
  som jobbar omkring barn och unga.

 283. På vilket sätt och
  vilka insatser vi ska trycka på.

 284. 2017 kom det här regeringsuppdraget
  till Skolverket, Socialstyrelsen-

 285. -att man skulle ge tre års tid
  för att utveckla det här området.

 286. Just tidiga och samordnande insatser.
  Ni är säkert väl insatta i det här.

 287. Det har blivit konsekvenser
  och effekter av det här beslutet.

 288. Egentligen säger riktlinjen att vi
  har ett gemensamt samhällsuppdrag.

 289. Det är inte bara isolerade öar
  eller att nischa in-

 290. -beroende på problematiken vi möter,
  utan vi har ett gemensamt uppdrag.

 291. Det måste vi lösa för att det
  ska komma eleven till godo.

 292. Så en av nyckelfrågorna är att hitta
  en långsiktig samverkansprocess-

 293. -och sättet att samverka på. Det ska
  vara en form av kontinuitet i det.

 294. Att det inte bara är
  tillfälliga inspel-

 295. -utan nåt som får hålla i hela vägen.

 296. Forskningsfrågan då?
  Vad säger egentligen forskningen-

 297. -omkring just samverkan
  och förebyggande arbete?

 298. Du kan klicka till nästa.

 299. Jo...
  Vad har vi egentligen att tillgå-

 300. -och vad kan vi
  luta oss tillbaka lite på-

 301. -när vi sitter själva i skolan
  och ska jobba fram olika delar?

 302. Det här kan vara lite klurigt
  och ställa till det för oss-

 303. -just för att vi inte har
  så många forskningsresultat-

 304. -och bitar som ligger steget före
  att haka upp våra processer på.

 305. Det är ju under arbete,
  skulle jag säga.

 306. Det finns riktad forskning
  som handlar mer om...

 307. Vi pratar om diagnos,
  vi pratar vissa delar av elevhälsan-

 308. -men just den där samordnade biten
  omkring forskningen är under arbete-

 309. -och det finns
  en del brist omkring det.

 310. Det kan vara bra att veta när man
  luskar att kunna tillgå just det där.

 311. Man får ta de här bitarna som finns,
  så hoppas vi att det kommer mer.

 312. Det saknas studier om
  samverkansprocesser som helhet.

 313. Just det här
  övergripande processandet...

 314. Hur man håller fast de här rutinerna.

 315. Man bygger upp det tillfälligt,
  men att få dem att bli konstanta.

 316. Det vi vet av forskningen-

 317. -är att samverkan är i grund och
  botten väldigt positiva processer.

 318. När man väl kommer dit effektiviserar
  det vårt arbete nåt otroligt.

 319. Vi underlättar för eleven, att behöva
  slussas vidare, slussas runt.

 320. Det vet vi. Men det finns också i
  starten, när man ska börja samverka-

 321. -ofta en väldigt negativ
  föreställning som kommer upp.

 322. Att det är trögrörligt och komplext
  att samverka för att förebygga-

 323. -och det är tidskrävande.
  Och det vet vi att det är!

 324. Och det är grymt svårt ibland
  att samverka-

 325. -men man behöver ta sig runt det
  för att se de här positiva bitarna-

 326. -som faktiskt blir av
  att samverka tillsammans.

 327. Och som sagt var, forskningen
  bygger mycket på enstaka insatser-

 328. -enstaka projekt
  som man går in och har.

 329. Just det
  att inte blir konstanta samspel.

 330. Så... Det är väl det
  som man kan säga om forskningen.

 331. Jag tänker att de här satsningarna
  som finns, både på nationellt plan...

 332. Ni kanske har träffat på det
  i olika sammanhang.

 333. Man satsar på nätverkandet, det finns
  utbildningar att gå i de här fälten.

 334. Så man får ta vara på
  de tillfällena som är-

 335. -och få hjälp vidare med att ha saker
  att luta sig tillbaka på.

 336. Vad gäller forskningen
  och myndighetsperspektivet-

 337. -så säger man oftast att vi alltid
  ska utgå från barn och ungas bästa.

 338. Du kan klicka vidare.

 339. Det är ju utgångspunkten
  för hela vår samverkan-

 340. -när vi ska jobba förebyggande, när
  vi tänker: "Vad är det vi vill göra?"

 341. Ja, men vi tänker på den enskilda
  ungdomen, det enskilda barnet.

 342. Det är ju barns och ungas bästa
  som är i fokus i vårt arbete.

 343. Men för oss blev inte det här med att
  bara tänka barnens bästa så enkelt-

 344. -utan det var mycket mer
  problematiskt än "barnens bästa".

 345. Vi är så präglade av vad vi ser
  vad gäller barnens bästa.

 346. Vi är präglade av vad vi har för
  yrke, av yrkeskulturens lösningar-

 347. -på hur vi går tillväga när det blir
  nåt som vi behöver hjälpa till med.

 348. Så att på nåt vis hitta vägen fram
  till barnens bästa, vad vi menar-

 349. -blir några av ledorden här.

 350. Att prata oss samman. "Vad menar du?"

 351. Jag utvärderar ett annat stort
  projekt om barn och unga i risk.

 352. Jag tog en testfråga för att se vad
  de som arbetar med barn i projektet-

 353. -vad de säger om
  barn och ungas bästa egentligen.

 354. Vad är lösningen
  om det uppstår ett dilemma?

 355. Svaren som jag fick är på helt olika
  nivåer, vad barnens bästa är.

 356. Det man svarar och ser
  utifrån vad man ska hjälpa till med-

 357. -är ju det man kan utifrån sina
  sakkunskaper. Man har lösningen där.

 358. När vi pratar om barnens bästa
  i grupp, som vi gjorde vid bordet-

 359. -så ser vi olika saker. Det är lätt
  att prata förbi varandra i det läget.

 360. Vi ska gå tillbaka till projektet.

 361. När vi började titta på...

 362. Det här var ju ett projekt där vi
  hade förmånen att ha den här tiden.

 363. Vi fick beviljade projektmedel
  för 4,5 år.

 364. Det är en ganska så lång tid
  när vi pratar projekt.

 365. Det är en ganska så kort tid
  när vi pratar förändringsarbete.

 366. Men det här var
  en av framgångsfaktorerna.

 367. Att vi faktiskt
  i det här sammanhanget-

 368. -"tvingades" att följa
  fyra årskullar ut-

 369. -vilket gjorde att vi kunde ringa in:

 370. Vad var det som gjorde
  att det gick bra?

 371. För det gick bra! Det första samtalet
  vi hade kring den första gruppen...

 372. Vi höll på i flera timmar
  och vi fick boka ny tid.

 373. Så vi la jättemycket tid
  på de första eleverna.

 374. När vi hade samma möte
  med sista gänget som vi följde-

 375. -då gick det här mycket snabbare.

 376. Då hade vi, allihop som kom dit-

 377. -vi hade en klarare bild av vad
  det var för elever vi skulle möta.

 378. Det fanns också en tillit
  i det här gänget.

 379. Man litade på att de bedömningar
  som gjordes av de andra var riktiga.

 380. Vi hade en kunskap om varandras
  uppdrag som gjorde att vi förstod-

 381. -var gränserna gick och var vi
  hade eventuella glapp och överlapp-

 382. -och hur vi skulle jobba med det.

 383. En av de delarna som vi såg,
  som blev väldigt framgångsrik-

 384. -var att jobba med elevhälsan
  på ett lite annat sätt.

 385. Att ge elevhälsan en större roll
  gentemot eleverna inför övergången-

 386. -och arbetsterapeuten blev
  en jätteviktig del i det här-

 387. -för det var arbetsterapeuten
  som faktiskt hade både verktygen-

 388. -att jobba kring funktionsförmågan-

 389. -och kunskapen att bära in
  det perspektivet i elevhälsoteamet.

 390. Och det vi trodde att vi skulle ha
  arbetsterapeutens bedömning till...

 391. ...var ju att hjälpa läkaren
  att skriva ett bra läkarintyg-

 392. -för att få korrekta bedömningar
  från aktivitetsersättningen.

 393. Men vi såg att den var gångbar
  in gentemot alla de verksamheter-

 394. -som hade uppdrag
  gentemot målgruppen i vuxenlivet.

 395. Den användes vid
  aktivitetsersättningen

 396. Vi fick en betydligt bättre ruljangs
  på aktivitetsersättningarna.

 397. Vi kunde också tidigt bena ut:

 398. Vilka skulle söka aktivitets-
  ersättning och vilka skulle inte?

 399. Så Försäkringskassan behövde inte
  ta emot alla, utan redan tidigt...

 400. Vi hade ofta mötena i januari.
  Så redan då visste verksamheterna-

 401. -vilka individer som var på väg
  mot deras verksamhet sedan.

 402. De användes så Arbetsförmedlingen
  skulle kunna göra sin bedömning.

 403. Jobb- och kunskapstorget,
  Arbetsmarknadsenheten.

 404. För LSS-handläggarna blev det
  ett jätteviktigt underlag-

 405. -för att både kunna se att man
  har rätt till daglig verksamhet-

 406. -men också kunna titta på:
  Vilken typ av daglig verksamhet-

 407. -skulle kunna vara bäst anpassad
  utifrån den här individen?

 408. Till slut fick vi till och med
  socialsekreteraren att se-

 409. -att det här underlaget
  var användbart även för dem-

 410. -i de fall där det var ekonomiskt
  bistånd som blev försörjningen.

 411. Det gav dem verktyg att se:
  Hur och med vem ska vi samarbeta-

 412. -för att vi ska
  komma ur det här på sikt?

 413. Det här var de erfarenheter
  som vi drog-

 414. -alltså där vi såg "de här delarna
  behöver vi behålla i projektet".

 415. Som man har gjort. Nu är det ganska
  många år sen som vi avslutade det...

 416. ...men de här handläggarna
  träffades två gånger per termin.

 417. Inte utifrån att prata elever,
  utan att prata verksamhet.

 418. Vad är det som stökar till sig?
  Hur behöver vi justera där vi möts?

 419. Hur behöver vi justera
  kring den målgrupp som finns?

 420. Man höll varandra lite ajour med
  vad som hände i verksamheterna.

 421. Och de här ÖS-samtalen. Att prata om
  just de elever som var aktuella-

 422. -och göra en plan för dem. Det
  arbetet var oerhört framgångsrikt.

 423. Vi såg att vi hade eleverna
  i större utsträckning-

 424. -med rätt insatser
  den dagen man tog studenten.

 425. Det arbetet kunde börja
  redan innan man tog studenten.

 426. Det ska också sägas, det har vi inte.
  Vi träffades ju med samtycke.

 427. Vi kunde ju inte prata om individerna
  när de inte var med-

 428. -utan att de faktiskt hade sagt
  att det var helt okej.

 429. Att få samtycken från eleverna
  blev aldrig nån fråga.

 430. Under de här 4,5 åren
  hade vi en tjej som sa:

 431. "Nej, ni får inte prata om mig
  när jag inte är med."

 432. Då tog vi inte upp henne, men däremot
  kunde vi lägga mer tid på henne-

 433. -när vi då hade det uppföljande
  samtalet där individen var med.

 434. Då fick vi göra arbetet där.

 435. Men en, på alla de här som ramlade
  igenom under den här tiden-

 436. -som inte tyckte att det kändes
  bekvämt. I övrigt var man trygg.

 437. Och sen den arbetsterapeutiska
  funktionsbedömningen...

 438. Den var en oerhört viktig del i
  hur framgångsrikt arbetet blev.

 439. Ja, här kommer lite igen. Det
  som var de viktiga erfarenheterna-

 440. -och som ligger i linje med det som
  Ulrika lyfter utifrån forskningen-

 441. -var att för att kunna mötas i det
  samtalet, för att kunna samverka-

 442. -räcker det inte
  att jag kan mitt eget uppdrag-

 443. -utan jag måste veta lite grann
  om de som jag ska möta-

 444. -för att vi där ska ha samma
  förväntningar på vad vi kan göra-

 445. -när vi möts i samverkan.

 446. Vi såg också hur alla verksamheter
  fick en bättre helhetssyn.

 447. Vi fick ju en gemensam syn på
  vad som var möjligt-

 448. -och hur vi skulle jobba vidare
  i de här delarna.

 449. Vi såg att kvaliteten på vårt arbete
  blev mycket bättre.

 450. Fler elever som hamnade rätt direkt,
  som inte behövde studsa omkring.

 451. Som plötsligt dök upp på Arbets-
  förmedlingen, Försäkringskassan-

 452. -och så lite inom sjukvården...

 453. Det här kunde vi styra upp och
  man hamnade på rätt ställe direkt.

 454. Vi såg kortare handläggningstider.

 455. Fantastiskt när man i en utvärdering
  får tillbaka från Försäkringskassan:

 456. "Heldagsmötena om eleverna vill vi
  inte vara utan. Det är en tidsvinst!"

 457. Genom att vi har suttit de där
  heldagarna och gått igenom eleverna-

 458. -så är handläggningen klar
  när ansökan kommer.

 459. Och habiliteringen såg också
  att de blev en part-

 460. -när eleven släppte skolan,
  där de fick fortsätta att jobba-

 461. -med den unga vuxna i det läget.

 462. Där det inte blev väntan
  där man dök upp när man var 30-

 463. -och det mesta hade gått tokigt.

 464. Man fick faktiskt vara med
  i den där övergången.

 465. I Linköpings kommun mynnade det här
  ut i en skriftlig överenskommelse-

 466. -där alla de här verksamheterna som
  var involverade under projekttiden-

 467. -tillsammans formulerade
  hur det här arbetet skulle fortsätta.

 468. Där man skrev in ÖS-samtalen.

 469. Man skrev in skolans ansvar
  att förbereda.

 470. Man skrev in ansvaret
  från de andra verksamheterna-

 471. -att faktiskt vara med
  i de olika samverkansmötena.

 472. Och att det här också
  skulle förnyas efter två år.

 473. Vilket får
  den där fina finessen och effekten-

 474. -att då måste cheferna
  sätta sig ner igen och titta på:

 475. "Vad står det? Är vi överens
  eller behöver vi justera nåt?"

 476. Så man har hunnit förnya
  överenskommelsen två gånger-

 477. -och man har kunnat implementera
  arbetet mot en bredare målgrupp-

 478. -för att man ser
  att det är fler ungdomar-

 479. -som i övergången från gymnasiet
  till vuxenlivet behöver stöd.

 480. Inte bara från ett särskoleperspektiv
  eller utifrån en utvecklingsstörning.

 481. Ja, vad tar vi med oss då?
  Jag tänker på de här lärdomarna-

 482. -av dels "Koll på läget" och
  andra projekt vi har varit med i.

 483. Men även de här forskningsbitarna
  och myndighetsperspektivet.

 484. Jag tänker att det mycket handlar om
  det här med yrkeskulturer.

 485. Att det är en viktig del att bära med
  sig när man sitter i projekten-

 486. -och samverkan som man tänker
  ska bli integrerad i verksamheten.

 487. Kanske inte bara projektbasis,
  utan nåt med kontinuitet-

 488. -där man kan se nyttan och hjälpa
  den enskilda eleven på bästa sätt.

 489. När vi sitter där runt bordet
  har varje yrke sin kultur med sig in.

 490. Man är så otroligt präglad av det
  när man pratar om-

 491. -vad man kan hjälpa en elev med
  och hur man kan arbeta förebyggande.

 492. Man har ju också sitt yrkesspråk-

 493. -med alltifrån begrepp, hur man
  definierar saker, hela sammanhanget-

 494. -och kanske självklarheten om
  hur man löser det här på bästa sätt.

 495. Just att varje yrke har sin lösning
  på den enskilda problematiken-

 496. -som man ser
  att nån behöver hjälp med.

 497. Det här handlar
  otroligt mycket om pusselbitar.

 498. Att som Åsa var inne på
  förstå varandras yrken-

 499. -och kulturen och språket
  som man sitter med i samtalet.

 500. Vad har man för föreställningsvärldar
  när vi diskuterar omkring en ungdom-

 501. -som behöver stöd vidare?

 502. Det är först när vi har koll på den
  andra personen i en annan profession-

 503. -som vi kan känna av och säga:
  "Vi går in för att hjälpa till"-

 504. -"utifrån bästa sätt
  vad gäller just den här eleven"-

 505. -"sen kan ni gå in
  när läget har hamnat här borta."

 506. Det går inte att få
  den här strukturen och helheten-

 507. -om vi inte har koll på varandras
  yrkesspråk och lösningar på saker.

 508. Så just samverkan bygger otroligt
  mycket på att ha koll på varandra-

 509. -för oss som jobbar
  omkring barn och unga.

 510. Du kan nog klicka fram... Vi kanske
  ska gå tillbaka till vårt kontorsrum-

 511. -och också fundera på vad vi bär med
  oss ifrån just den här erfarenheten-

 512. -och vad vi har lärt oss. Vi lärde
  oss otroligt mycket av projektet.

 513. Att man kan identifiera vissa delar
  som vi behöver jobba fram-

 514. -vidare kring lösningar
  och sätt att se på saker.

 515. Det vi vet är att det tar väldigt
  lång tid att hitta samverkansformer.

 516. Den här tiden och den här långa resan
  för att hamna vid det här bordet...

 517. Vilket var en ganska lång resa...
  Det var värt det!

 518. För när vi satt där och fick
  den här krocken som vi berättade om-

 519. -det var först då
  vi kunde börja prata.

 520. Vi behövde ha den här krocken för att
  förstå vad våra utmaningar bestod i.

 521. Så...och återigen att förstå
  hur vi jobbar, var och en.

 522. Vad vi har för nåt att förhålla oss
  till beroende på vilket yrke vi har-

 523. -och vad vi har för yrkesbakgrund
  när vi diskuterar.

 524. Och du, Åsa, vad tar du med dig?

 525. Det är en av de viktigaste delarna
  när man går in i samverkan...

 526. Att det där att faktiskt
  på riktigt komma ihåg-

 527. -att alla varken kan eller ser
  eller förstår saker-

 528. -på samma sätt som jag gör.

 529. I det där mötet så gäller det ju
  nånstans att vara lyhörd.

 530. Att förstå. "Hur ser den jag pratar
  med... Hur ser det uppdraget ut?"

 531. "Var kommer den ifrån,
  vad har den för uppdrag?"

 532. Att ha det med sig, det ser olika ut.

 533. När vi förstår varandra har vi
  förutsättningar för att komma längre.

 534. Sen känns det ju väldigt hoppfullt.

 535. När man jobbar i verksamhet
  vet vi alla att vi hamnar i det där-

 536. -att det blir personbundet. Med bra
  personer på de olika funktionerna-

 537. -ja, då funkar det ju bra.
  Då blir det bra.

 538. Men målet måste ju vara
  att vi får verksamheter som fungerar-

 539. -oavsett vilka personer vi puttar in.

 540. Alltså att förväntan på
  att vi ska samarbeta är tydlig.

 541. Där tror jag att forskningen kan
  hjälpa till att ge oss ökad kunskap-

 542. -så att vi faktiskt organiserar
  på ett klokt sätt.

 543. -Bra.
  -Då tror jag att vi avslutar.

 544. -Då tackar vi för oss.
  -Tack så mycket!

 545. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från skola till självständigt vuxenliv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Åsa Strömberg, Linköpings kommun och Ulrika Norburg, Linköpings universitet berättar om ett verksamhetsuppdrag som inleddes för ett par år sedan. Syftet har varit att hitta en modell som underlättar elevers övergång från skola till ett självständigt vuxenliv. Det handlar om vikten av en fungerande elevhälsa för samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård med avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Elever, Hälsa, Hälso- och sjukvård, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Skola och arbetsliv, Sociala frågor, Socialtjänst, Sverige, Vuxna
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bygga broar 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Hjärnkoll

Lou Rehnlund, regional samordnare på Hjärnkoll, berättar om Hjärnkolls verksamhet och hur de arbetar med att motverka psykisk ohälsa för unga. Hon berättar också om hur de, med hjälp av ungdomarnas egna berättelser, försöker bekämpa fördomarna mot psykisk ohälsa. Dessutom pratar hon om hur man kan få unga som står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från skola till självständigt vuxenliv

Åsa Strömberg, Linköpings kommun och Ulrika Norburg, Linköpings universitet berättar om ett verksamhetsuppdrag som inleddes för ett par år sedan. Syftet har varit att hitta en modell som underlättar elevers övergång från skola till ett självständigt vuxenliv. Det handlar om vikten av en fungerande elevhälsa för samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård med avstamp i vetenskap och beprövad erfarenhet. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från idéfrö till kreativitetshus

Fia Sjöstrand och Stefan Johansson, verksamhetsledare på Funkibator, berättar om hur de arbetar med allt från hjälpmedel till arbetsträning för vuxna. Allt är av och för personer med funktionsnedsättning. Föreningen genomsyras av entreprenörskap och hittar ibland sina bästa idéer bland de som "fallit mellan stolarna". Funkibator startade som ett litet idéfrö för åtta år sedan och har nu ett hundratals medlemmar och ett eget kreativitetshus. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Arbete med unga på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för unga med funktionsersättning. Christian Skoog, projektledare, och Jessika Rahm, projektkoordinator för projektet SAMSTART, beskriver hur Arbetsförmedlingen arbetar för att bidra till en bättre övergång från skolan till arbete eller studier för unga med funktionsnedsättning. De som omfattas är elever som fyllt 16 men inte 30 och har en dokumenterad funktionsnedsättning. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Susanne Bengtsson är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Hon arbetar på en avdelning som handlägger och hanterar förmåner och ersättningar för personer med funktionsnedsättning och personer med varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Hon berättar om vilken typer av ersättning som finns och vad som krävs för att vara berättigad och informerar om sjukersättning och aktivitetsersättning. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

En utvecklad studie- och yrkesvägledning

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd, berättar om utredningen av en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Bland annat tar hon upp utredningens förslag på åtgärder för att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val av utbildning och inriktning. Hon ger också en bild av hur förslagen tagits emot och om Skolverkets insatser för att stärka och stödja vägledningsfrågorna. Inspelat den 7 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från utbildning till anställning

Activa i Örebro län har tillsammans med kommunernas vuxenutbildningar arbetat upp en framgångsrik lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning. Vilka med- och motgångar har det inneburit? Lars Rickardt, projektledare, och Emelie Andersson, företagskonsulent, berättar om utbildningen som ska leda till anställning. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Från särskola till högre utbildning?

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är idag utestängda från möjligheten till högre studier. Högskolan i Borås har ett uppdrag från Borås stad att, i samverkan med FUB och Borås och Västergötlands parasportförbund, genomföra en utbildning med nära koppling till arbetslivet. Annika Malm, senior projektledare, berättar om syftet med en inkluderande högskola och ett inkluderande arbetsliv. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Projektet Falken arbetsmarknadsenheten

Stina Randevall Hjärtstam arbetar vid Falken i Kalmar kommun. Trots högkonjunktur så finns det fortfarande stora grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Falkens verksamhet jobbar med de målgrupperna, framförallt personer med olika funktionsvariationer, samt lågutbildade. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Aktivt medborgarskap efter särskolan?

Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap med inriktning socialt arbete, sammanfattar resultaten från två forskningsprojekt. Dels ett forskningsprojekt om sysselsättning efter gymnasiesärskolan, dels ett om hur gymnasiesärskolan realiserar sitt demokratiuppdrag med fokus på beslutsfattande. Han ger också en historisk tillbakablick på synen på funktionsnedsättning för att sätta in dagens samtal i en aktuell kontext. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Arbetsplatsförlagt lärande

Hur skapar du en bra dialog och samarbete med praktikplatsens personal? Hur ska det leda till arbete och anställning efter skolan? Susanne Avander, rektor för S:t Eriks gymnasiesärskola, berättar om hur man skapar bra förutsättningar, personkännedom, tydlighet, vägledning och kommunikation vid arbetsplatsförlagt lärande, APL. Inspelat den 8 oktober 2019 i Växjö konserthus. Arrangör: SIGYS.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bygga broar 2019

Bemötande i skolan och utanför

Finns det någon anledning att göra gott för våra medmänniskor? Och hur skapar vi hållbara medmänskliga relationer? Det är en konst som vi kan utveckla och som vi har glädje av, såväl inom skolans värld som utanför. Stefan Einhorn, professor och ordförande vid centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Radiumhemmet, berättar och engagerar publiken.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska i de finländska arkiven

I Sverige bor hundratusentals människor med rötter i Finland. Här berättar Arja Rantanen om hur de finländska arkiven är strukturerade, vad de omfattar och hur man går tillväga för att söka i dem. Hon inleder med en historisk beskrivning av arkiven. Här finns handlingar som kan vara intressanta för släktforskare, exempelvis studentmatriklar från 1500-talet, amerikansk emigration, krigsdokument och bouppteckningar. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Terapi

Har du gått i terapi? På vilket sätt var det bra för dig? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.