Titta

Rättighetsbärarna - expertråd

Rättighetsbärarna - expertråd

Om Rättighetsbärarna - expertråd

Experter ger konkreta råd kring hur yrkesverksamma kan göra för att bland annat inkludera fler, bli bättre på att lyssna och pröva barns bästa. Psykologer, lärare, forskare, läkare, med flera, berättar om hur de själva arbetar och belyser vart de ser brister i hur barns rättigheter blir tillgodosedda.

Till första programmet

Rättighetsbärarna - expertråd : Efter barnförhöretDela
 1. Barnen berättar kanske på skolan
  eller förskolan om-

 2. -att de har blivit slagna,
  knuffade eller ryckta i håret.

 3. Då gör skolan en orosanmälan
  till socialtjänsten.

 4. När anmälan kommer in-

 5. -görs det oftast en polisanmälan
  i de ärendena.

 6. Sen blir barnen hämtade från skolan
  och får komma på ett polisförhör.

 7. Efter förhöret blir föräldrarna
  kallade till socialtjänsten-

 8. -där en föräldrabehandlare
  har ett informationsmöte.

 9. Han berättar om vad som händer
  och vad barnen har varit med om-

 10. -och förbereder dem på att vi
  vill göra ett hembesök på kvällen.

 11. De flesta föräldrar har mycket tankar
  och mycket känslor.

 12. De är ifrågasatta
  i sitt föräldraskap.

 13. Det känns naturligtvis obehagligt.

 14. För många föräldrar är det första
  gången de träffar socialtjänsten.

 15. Vi måste lugna ner situationen
  så att det blir bra för barnen-

 16. -men också vara tydliga
  med barnens historia-

 17. -och att socialtjänsten
  tar det här på stort allvar.

 18. Jag tror att många av barnen vi möter
  skulle känna sig stärkta-

 19. -om historien fanns med hela vägen
  till socialtjänstens slut.

 20. Det måste bli en röd tråd
  som får fortsätta leva-

 21. -så att det inte bara slutar med:

 22. "Föräldrarna
  behöver hjälp med gränssättning."

 23. Det viktigaste
  för mig som barnbehandlare-

 24. -är att våga lyssna och våga prata.

 25. Vi träffas här för att barnen
  har berättat om våld.

 26. Då ska jag som barnbehandlare våga
  prata våld och våga förmedla hopp.

 27. Jag säger till barnen:
  "De går på föräldrakurs hos Hasse."

 28. Då får barnen en försäkran om att
  föräldrarna får nån att prata med-

 29. -och att föräldrarna får hjälp.

 30. Det är en fördel att jobba med både
  föräldrarna och barnen samtidigt-

 31. -och prata om samma sak
  med både barn och föräldrar.

 32. Då får man ihop deras historia
  och det är målet.

 33. Pratar man med bara barnen
  eller med bara föräldrarna-

 34. -är de kvar i sina historier.
  Man måste få ihop historierna.

 35. Det bästa sättet att stödja barnen
  i vad som har hänt under dagen är-

 36. -att prata om vad som har hänt.

 37. Det är syftet med den första dagen-

 38. -när vi har ett informationsmöte
  och gör ett kort hembesök.

 39. Vi tycker inte om familjehemligheter.

 40. Det kan inte vara bekvämt
  för en femåring att komma hem-

 41. -och berätta: "Jag var hos polisen
  och de frågade om ni slog mig."

 42. Då är det bättre
  att få stöd av en vuxen-

 43. -som först har pratat med föräldrarna
  och satt det i en kontext.

 44. "Det här har hänt under dagen och
  så här gör vi under resten av dagen."

 45. Sen gör vi hembesöket
  - "barnens möte"...

 46. ...för att berätta för barnen vad vi
  har pratat med föräldrarna om...

 47. ...och hjälpa barnen berätta
  vad de har varit med om under dagen.

 48. De har varit på Barnahus
  som ser ut som ett fritids.

 49. Det fanns ingen uniformerad polis
  som pratade med dem.

 50. De behövde inte åka polisbil
  till Barnahus.

 51. Det är grundläggande-

 52. -att förklara för barn och föräldrar
  vad som har hänt under dagen.

 53. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn, Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Förhör, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sverige, Sveriges politik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Rättighetsbärarna - expertråd

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

På lika villkor

Avsnitt 1 av 10

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att vart du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. Barn från olika områden behandlas olika. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv, utan det krävs politiska åtgärder för att rättigheterna inte bara ska finnas på pappret utan också i verkligheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att nå barnets bästa

Avsnitt 2 av 10

Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, pratar om att barns vilja är en del av barns bästa. För att komma åt barnets bästa måste vi lyssna på barnet och ta in vad barnet själv vill. Saga, Sara och Tim har alla erfarenheter av att inte bli lyssnade på i kontakten med myndigheter. De berättar om hur man som barn påverkas av att inte få göra sin röst hörd. Känslan av att det man själv säger inte är viktigt.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Asylsökande barns rätt till stöd

Avsnitt 3 av 10

Henry Ascher, professor och specialistläkare, berättar att forskning pekar på att barn som kommit från krig och konfliktområden på sikt kan rehabiliteras om man får en varm och trygg miljö i det nya landet. För de allra flesta barn är det små insatser som behövs. Om barnet inte får tillgång till en trygg miljö så kan det få väldigt stora konsekvenser för hur de mår. Ida Hellrup, Barnrättsbyrån, menar att man behandlar barn väldigt olika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Barn och delaktighet

Avsnitt 4 av 10

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. För att barn ska skyddas mot våld och försumlig behandling behöver barnet få vara delaktig i utformandet av stöd, säger Maria Heimer, forskare i statskunskap. Utan att samarbeta med barnet kan vi inte ge hen det stöd och skydd som man har rätt till.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Att inkludera barn med funktionsvariation

Avsnitt 5 av 10

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Att vi måste inkludera barnen och fråga dem vad de förväntar sig, att vi inte ska sätta upp ramar som begränsar. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. Hon understryker vikten av att underlätta för eleven, så att hen kan göra samma saker som sina klasskompisar.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Ska barn låsas in?

Avsnitt 6 av 10

Olle Eriksson, Ung inlåst, pratar om svårigheterna i att bedöma vad barnets bästa är. Är det bäst för barnet att låsas in med andra barn och unga i samma situation? När barn riskerar att skada sig själva eller andra behövs de befogenheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) har, konstaterar Stefan Hell Fröding, pressansvarig SiS. Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn på häkten. Är det rätt att kränka ett barns rättigheter för att andra människor ska få känna sig trygga?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

När barnkonventionen blir lag

Avsnitt 7 av 10

Alexandra Bopp, åklagare, Anna Kaldal, professor i processrätt, och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, pratar om förhoppningar och farhågor inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 2020.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Efter barnförhöret

Avsnitt 8 av 10

Hans Elfström, familjebehandlare, och Karin Calmerskog, barnbehandlare, berättar om metoden "efter barnförhöret". Metoden går ut på att informera, lugna och tillsammans prata med familjen om vad barnet varit med om. Barnbehandlaren hjälper till att förmedla barnets historia medan familjebehandlaren hjälper föräldrarna att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Killforum

Avsnitt 9 av 10

På fritidsgården i Tjärna Ängar pratar ungdomar på Killforum om deras erfarenheter av låga förväntningar och fördomar. Hur påverkas man av att ens lärare förutsätter att man inte kommer att klara av den gymnasielinje man har valt?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaRättighetsbärarna - expertråd

Tankar kring barn i rättsliga processer

Avsnitt 10 av 10

Agneta Bravélius som jobbar på Barns Rättsskydd (BRY) delar med sig av sina tankar kring barns inflytande i rättsliga processer. Hon konstaterar bland annat att barns rätt att komma till tals under en rättsprocess är minimala. Något som kan få förödande konsekvenser för barnet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Konsten att hantera kulturkrockar

Ståuppkomikern Marika Carlsson föreläser om hur hon använder humorn som vapen för att berätta om sina egna upplevelser av rasism och utanförskap. Vad krävs för att räknas som en självklar del av ett samhälle och vad är det som skapar känslan av att inte riktigt höra till? Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon i Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Curts resa

Curt Lofterud växte upp i Värmland på 1930-talet. Tidigt i sin barndom insåg han att han var för svag för att jobba fysiskt i skogen eller på ett bruk. Han ville studera, men det fanns varken pengar eller resurser till det i hans fattiga arbetarhem. Men han hittade ändå en väg, och några möten blev helt avgörande för hur hans liv skulle formas.