Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa

Psykisk ohälsa

(19 program)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Vård under tvång

Avsnitt 22 av 22

För att undvika tvångsåtgärder i den psykiatriska vården görs allt mer för att involvera patienterna. Tomas var 24 år när han fick en psykos och togs in för tvångsvård.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Bioenergetisk kroppspsykoterapi

Avsnitt 21 av 22

Den är etablerad och legitimationsberättigad i Norge men är en av de minst kända psykodynamiska behandlingsmetoderna i Sverige. Vi möter Claes Ekenstam, verksam inom området, samt Roine Bångdahl som just avslutat en femårig behandling.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

DBS - elstimulering av hjärnans innersta

Avsnitt 20 av 22

Med hjälp av inopererade elektroder i hjärnan hoppas psykiatrer och neurokirurger att man ska kunna behandla patienter med djupa depressioner och svåra tvångstankar. I Nederländerna är metoden redan verklighet. Vi möter Kristanja som opererades för ett år sedan.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Nollvision för självmord - är det möjligt?

Avsnitt 13 av 22

Varje år begår 1 500 människor i Sverige självmord. År 2008 satte riksdagen upp en nollvision för självmord, men går det att uppnå? Vi träffar Britta Alin Åkerman som arbetar på Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa på Karolinska Institutet, och 31-årige Simon som försökt ta sitt liv tre gånger.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Elbehandlingens renässans

Avsnitt 12 av 22

När 67-åriga Stina Persson gick in i en djup depression och inga mediciner hjälpte blev ECT-behandling - elektriskt utlösta krampanfall - den enda utvägen. Vi är med på Trelleborgs lasarett när chefsöverläkare Martin Hultén behandlar Stina.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

"Lyckopiller" - frälsarkrans eller mardröm?

Avsnitt 7 av 22

De antidepressiva medicinerna revolutionerade psykiatrin i början av 1990-talet och åtföljdes av både skräckhistorier och rapporter om deras effektivitet. Idag är det många som äter antidepressiva mediciner.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Om patienten själv får bestämma

Avsnitt 6 av 22

Integrerad psykiatri innebär att patienten får mer att säga till om vad gäller sin behandling. Dessutom engageras anhöriga och vänner på ett helt annat sätt än vad som är brukligt. Modellen har visat goda resultat i studier och har snabbt blivit populär. Men hur går det egentligen till?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Tiden läker inte alla sår

Avsnitt 5 av 22

Många kommer till Sverige med trauman efter tortyr eller krigsupplevelser. Vi möter Edin, som diagnostiserats med posttraumatiskt stressyndrom, och terapeuter på Kris- och traumaenheten i Göteborg.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Cecilia och det renstädade helvetet

Avsnitt 4 av 22

Cecilia ägnar flera timmar per dag åt att tvångsmässigt städa sin lägenhet. Nu har hon sökt hjälp hos en KBT-terapeut. Vi får veta hur KBT, kognitiv beteendeterapi, fungerar och följer med Cecilia under ett besök hos hennes terapeut.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Freuds arvtagare under lupp

Avsnitt 3 av 22

Psykodynamisk terapi, vidareutvecklingen av den freudianska psykoanalysen, är den vanligaste terapiformen i Sverige men har blivit alltmer ifrågasatt. Hur går den till, och vem blir hjälpt av att gå i psykodynamisk terapi?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Anhåller vördsamt om omedelbar lobotomi

Avsnitt 2 av 22

Med utgångspunkt i gamla brev och en tjock journal söker Per-Axel Janzon efter svar om sin mammas sjukdomshistoria.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Normalt att vara sjuk?

Avsnitt 1 av 22

Var går gränsen mellan frisk och sjuk och vem har makten över sjukdomsbegreppen inom psykiatrin? Vi ställer frågan om det helt enkelt kan tillhöra det normala att vara psykiskt sjuk?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Medveten närvaro ger helande kraft

Avsnitt 16 av 22

Meditation, yoga och sinnesnärvaro - mindfulness. Hur har en buddistisk lära kunnat ta steget in i den västerländska vården av stressade och deprimerade patienter?

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Psykosmedicin - verkan eller biverkan?

Avsnitt 15 av 22

När Hibernal introducerades på 1950-talet var det första gången kunde man medicinera bort hallucinationer och vanföreställningar. De flesta schizofrena patienter hjälps av dagens moderna psykosmediciner men liksom Hibernal har de en del svåra biverkningar. Vi möter Elisabeth som har en fyra sidor lång medicinlista.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Behandling av depression och ångest hos äldre

Avsnitt 14 av 22

Många äldre med depression får inte rätt behandling då landsting istället ofta fokuserar på demensvård. Vi besöker en mottagning i Södertälje med lång erfarenhet av att behandla äldres depressioner med bland annat KBT och fysisk aktivitet.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Hur hjälper man barn och unga?

Avsnitt 11 av 22

Bristen på samordning och tydliga riktlinjer gör att man idag använder sig av över hundra olika behandlingsmetoder i vården av svenska barn och ungdomar. Sjuttonåriga Rebecka Johansson hann gå ner 25 kilo innan hon fick hjälp.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Möjligheternas hus

Avsnitt 8 av 22

Valter var sjuttio år när han dömdes till rättspsykiatrisk vård för mordförsök. Vi möter Valter och andra på Möjligheternas hus, ett aktivitetshus i Göteborg som fungerar som en länk mellan rättspsykiatrin och samhället.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - historia

Synen på psykisk sjukdom

Avsnitt 19 av 20

Under 1800-talet byggdes psykiatriska institutioner upp runt om i Sverige. Vi besöker Vadstena hospital där bland annat snurrstolar och kräkmedel användes för att behandla patienterna. Cecilia Riving berättar om gränsdragningen mellan sjukt och normalt.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Ungas psykiska hälsa

Avsnitt 7 av 16

Enligt Folkhälsoinstitutet ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga. Skyddar vi våra barn för mycket? Eller är det svårare att vara ung idag?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning