UR Samtiden - Begåvning - tillgång eller belastning? : Davids kamp mot GoliatDela