UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2015 : Ensam är inte starkDela