UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader? : Vad är jämställdhet och hur når vi dit?Dela