1 l

Fatta historia - kortversion

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning där språket är anpassat för de som inte har svenska som modersmål. Text och bild fungerar som ett språkutvecklande stöd.