Förstå kunskapskraven : Att utveckla ett resonemang