UR Samtiden - Pi-symposium våren 2017 : Varats förunderliga osannolikhetDela