UR Samtiden - Tänka på att tänka : En kognitiv agentbaserad simuleringDela