UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018 : En sällsynt resaDela