UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018 : Patientperspektiv - sällsynta diagnoserDela