UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism : Skillnader i språkförmåga mellan pojkar och flickor med autismDela